Sunteți pe pagina 1din 74

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ:Scoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul


Anul şcolar: 2011-2012
Cadrul didactic: Prof.Hoarca Geta
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Elemente de organizare a activităţilor practice sportive Număr de lecţii alocate: permanent
Săptămâna de aplicare: permanent
Nr. Săpt. Ob. Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
Lec de de instruirii evaluare
. aplicar ref. Timp Mat. Instrumente
e alocat utilizate de evaluare
- 1.2. - Formaţii de adunare (in linie - din formaţie de adunare in linie pe două rânduri, 3 min. Fluier, - Observaţie
Perm. 1.3. pe unul şi pe două rânduri fetele în linia întâi, băieţii în linia a doua, la semnal Jaloane, sistematică.
2.1. - Alinierea în linie şi in sonor, alergare în diferite colţuri ale sălii de sport Steguleţe.
2.2. adâncime pâna la următorul semnal sonor, DREPTI, urmată de
3.1. -Poziţiile drepţi şi pe loc revenire in diferite formaţii de adunare, INDICATE
5.1. repaus. Poziţia depărtat – DE PROFESOR, care va schimba pozoţia şi
repaus. orientarea frontului de adunare.
- Întoarceri la stânga şi la - sin formaţie în coloana de gimnastică câte patru, se
dreapta. La stânga împrejur. vor exersa poziţiile DREPŢI ŞI DEPĂRTAT –
- Pornire şi oprire din mers în REPAUS, su duserea mâinilor la spate.
doi timpi. - din mers în cadenţă, exersarea OPRIRILOR ŞI
- Formarea şi strângerea PORNIRILOR ÎN DOI TIMPI, su numărătoarea
coloanei de gimnastică. tuturor copiilor.
- din mers in coloană câte unul, intrarea în coloană
de gimnastică câte patru, urmată mde ieşirea din
coloană de gimnstică, pe rând, câte o coloană, cu
refaserea coloanei câte unul.
PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE
Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Elemente ale dezvoltării fizice armonioase Număr de lecţii alocate: Permanent.
Săptămâna de aplicare: Permanent
Nr. Săpt. Ob. Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
Lec. de de instruirii evaluare
aplicar Ref. Timp Mat. Instrumente
e alocat utilizate de evaluare
- 1.2. - Postura corectă in poziţii şi -sintetizarea mişcărilor într-un complex de exerciţii 8 min. Fluier, Observaţie şi
Perm. 2.1. acţiuni motrice variate. libere Jaloane, corectare
sistematică.
2.2. - Poziţiile: stând, stând 1.Poziţia iniţială-stând: t1-pas înainte Steguleţe,
3.1. depărtat, stând pe genunchi, cu piciorul stâng cu ducerea braţelor prin înainte sus, Muzică,
3.3. şezând, culcat. trunchiul în extensie; Salteluţe.
4.1. - Mişcări specifice t2-revenire;
5.1. segmentelor corpului. t3-idem, cu piciorul drept;
- Complexe de dezvoltare t4-revenire;
fizică cu, fără obiecte t5-pas lateral cu piciorul stâng cu ducerea braţelor
portative, cu, fără fond oblic sus;
muzical. Complexe de t6-revenire;
dezvoltare fizică in perechi. t7-pas lateral cu piciorul drept, ducerea braţelor oblic
- Educarea actului respiretor. sus;
Reglarea respiraţiei in efort. t8-revenire.
- Exerciţii corective pentru 2.Poziţia iniîială-stând depărtat cu mâinile pe şolduri:
atitudini fizice deficiente (cu t1-2-extensia trunchiului cu arcuire; t3-4-îndoirea
sau fără obiedte de sprijin). trunchiului lateral stânga cu arcuire;
t3-4-idem spre dreapta;
t5-6- îndoire laterală cu arcuire, cu braţul drept în
coroană, braţul stâng la spate;
t7-8-idem spre dreapta:
3.Poziţia iniţială-stând depărtat cu braţele sus:
t1-2-extensia trunchiului cu arcuire; t3-4-îndoire
înainte cu arcuire spre piciorul stîng;
t5-6-extensia trunchiului cu arcuire; t7-8-îndoirea
trunchiului înainte spre piciorul drept cu arcuire:
4.Poziţia iniţială-stând depărtat cu braţele sus;
t1-4-rotarea trunchiului spre stânga; t5-8-rotarea
trunchiului spre dreapta:
5.Poziţia iniţială-stând, braţele întinse oblic înainte:
t1-ducerea piciorului stâng întins sus la mâna dreaptă;
t2-revenire în poziţia iniţială;
t3-ducerea piciorului drept întins sus la mâna stângă;
t4-revenire în poziţia iniţială.
6.Poziţia iniţială-ghemuit, sprijin pe palme;
t1-ducerea picioarelor prin săritură înapoi întins;
t2-revenire în ghemuit, sprijin pe palme;
t3-mişcarea de la nr.1;
t4-revenire în stând:
7.Poziţia iniţială-stând cu braţele lateral:
t1-săritură în depărtat cu bătaie din palme deasupra
capului;
t2-săritură şi revenire în stând cu braţele lateral;
t3-4-se repetămişcarea.
Se execută 4x8 timpi.
Corectări, recomandări

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE


Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Calităţi motrice de bază VITEZA Număr de lecţii alocate: 8 lecţii
Săptămâna de aplicare:XXV-XXVIII

Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de


lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente de
alocat utilizate evaluare
1. XXV 3.1 -dezvoltarea vitezei -alergare cu joc de glezne şi 10 Fluier, Observaţie şi
3.2 de reacţie şi alergare de viteză la semnal min. Jaloane, corectare
3.3 deplasare auditiv –grupuri de câte 6-8 10- Cronometru. permanentă.
- viteza de reacţie la 12m 3x10-12m
stimuli vizuale, -efectuarea unor exerciţii rapide
auditivi. (ţâşniri) din diferite poziţii: stând
ghemuit, cu faţa şi cu spatele pe
direcţia de alergare, starturi din
culcat facial şi dorsal (grupuri de
câte 6-8) -3x10-12m – plecare la
semnal auditiv

2. XXV 3.1 -dezvoltarea vitezei -alergare cu joc de glezne şi 10 Fluier, Observaţie şi


3.2 de reacţie şi alergare de viteză la semnal min. Jaloane, corectare
3.3 deplasare auditiv –grupuri de câte 6-8 10- Cronometru. permanentă.
- viteza de reacţie la 12m 3x10-12m
stimuli vizuale, -efectuarea unor exerciţii rapide
auditivi. (ţâşniri) din diferite poziţii: stând
ghemuit, cu faţa şi cu spatele pe
direcţia de alergare, starturi din
culcat facial şi dorsal (grupuri de
câte 6-8) -3x10-12m – plecare la
semnal auditiv

3. XXVI 3.1 -dezvoltarea vitezei - stând cu spatele pe direcţia 10 Fluier, Observaţie şi


3.2 de reacţie şi alergării, alergare 2m cu spatele, min. Jaloane, corectare
3.3 deplasare întoarcere 180 gr. Urmată de Cronometru. permanentă.
Viteza de reacţie la alergare de viteză 3x10m –grupuri
stimuli auditivi. de 6-8 elevi; plecare la semal
-jocuri dinamice auditiv
specifice alergării de -crabii şi creveţii
viteză
4. XXVI 3.1 -dezvoltarea vitezei - stând cu spatele pe direcţia 10 Fluier, Observaţie şi
3.2 de reacţie şi alergării, alergare 2m cu spatele, min. Jaloane, corectare
3.3 deplasare întoarcere 180 gr. Urmată de Cronometru. permanentă.
Viteza de reacţie la alergare de viteză 3x10m –grupuri
stimuli auditivi. de 6-8 elevi; plecare la semal
-jocuri dinamice auditiv
specifice alergării de -crabii şi creveţii
viteză
5. XXVII 3.1 - viteza de reacţie la -alergare de viteză cu start din 10 Fluier, Observaţie şi
3.2 stimuli tactili. diferite poziţii pe 3m, revenire pe min. Jaloane, corectare
3.3 - -dezvoltarea vitezei linia de start, întoarcere Cronometru. permanentă.
de reacţie şi 180gr.deplasare pe o linie situată
deplasare la 10m de linia de start, revenire
- ştafete şi jocuri pe linia de start, întoarcere 180gr,
Idinamice specifice alergare până la o linie situată la
alergării de viteză 12m de linia de start – concurs
între linii de câte 4-6 elevi – 3x
-cursa pe numere (dist 10m)
6. XXVII 3.1 - -dezvoltarea vitezei -executarea ştafetelor de viteză pe 10 Fluier, Observaţie şi
3.2 de reacţie şi distanţe scurte min. Jaloane, corectare
3.3 deplasare -executarea alergării cu handicap Cronometru. permanentă.
-ştafete şi jocuri pe 10-15m
dinamice specifice
alergării de viteză
- Viteza de execuţie
in acţiuni motrice
complexe.
7. XXVIII 3.1 - viteza de deplasare -executarea ştafetelor de viteză pe 10 Fluier, Observaţie şi
3.2 pe distanţe şi direcţii distanţe scurte min. Jaloane, corectare
3.3 variate. -executarea alergării cu handicap Cronometru. permanentă.
pe 10-15m

8. XXVIII 3.1 - viteza de deplasare - EVALUARE FORMATIVĂ 20 Fluier, Observaţie şi


3.2 pe distanţe şi direcţii min. Jaloane, corectare
3.3 variate. Cronometru. permanentă.
-
EVALUARE
FORMATIVĂ

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE


Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Calităţi motrice de bază ABILITĂŢI COORDINATIVE ( indemănarea)
Număr de lecţii alocate: 8 lecţii
Săptămâna de aplicare:I-IV XXXVII-XXXIX
Nr. Săpt. de Obiective Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
lecţiei aplicare de instruirii evaluare
referinţă Timp Mat. Instrumente
alocat utilizate de evaluare
1. I 3.1.,3.2., - Indemânarea in acţiunile -exersarea individuală a 15 Fluier, Observaţie şi
3.3.,5.1., segmentelor corpului. deprinderilor motrice solicitate: min. Jaloane corectare
5.2. mers, alergare, aruncare, prindere, Mingii, permanentă.
sărituri etc. ,în ştafete aplicative şi Corzi,.
jocuri dinamice, mărind ritmul de
execuţie;
- Jocul MERSUL CRABULUI.
2. I 3.1.,3.2., - Îndemânarerea în - Sărituri la coardă de pe două 10 Fluier, Observaţie şi
3.3.,5.1., manevrarea de obiecte picioare pe loc, alternativ pe loc, min. Jaloane corectare
5.2. - Sărituri la coardă. succesiv pe un picior pe loc, Mingii, permanentă.
alternative cu deplasare, sub formă Corzi,.
de concurs , pe perechi sau pe
echipe.
3. II 3.1.,3.2., - Îndemânarerea în - Sărituri la coardă de pe două 10 Fluier, Observaţie şi
3.3.,5.1., manevrarea de obiecte picioare pe loc, alternativ pe loc, min. Jaloane corectare
5.2. - Sărituri la coardă. succesiv pe un picior pe loc, Mingii, permanentă.
alternative cu deplasare, sub formă Corzi,.
de concurs , pe perechi sau pe
echipe.
4. II 3.1.,3.2., - Îndemânarea în acţiunile - exersarea individuală a 10 Fluier, Observaţie şi
3.3.,5.1., segmentelor corpului şi în deprinderilor motrice solicitate: min. Jaloane corectare
5.2. manevrarea de obiecte. mers, alergare, aruncare, prindere, Mingii, permanentă.
- sărituri etc. ,în ştafete aplicative şi Corzi,.
jocuri dinamice, mărind ritmul de
execuţie;
- Jocul MERSUL CRABULUI.
- Sărituri la coardă de pe două
picioare pe loc, alternativ pe loc,
succesiv pe un picior pe loc,
alternative cu deplasare, sub formă
de concurs , pe perechi sau pe echipe
5. III 3.1.,3.2., - Îndemânarea în relaţii explicarea şi demonstrarea aruncării: 10 Fluier, Observaţie şi
3.3.,5.1., motrice de colaborare cu stând cu picioarele uşor depărtate la min. Jaloane corectare
5.2. partenerii. nivelul umerilor, piciorul stâng uşor Mingii, permanentă.
- Aruncare la ţintă înainte, coatele uşor îndoite, cu Corzi,.
oriyontală cu două mâini de mingea ţinută între palme la nivelul
jos taliei. Mingea se duce în jos spre
coapse după care, printr-o mişcare
bruscă, se duc braţele înainte
simultan cu aruncarea mingii;
-exersarea aruncării;
-corectări;
-Jocuri dinamice:„Nu scăpa
mingea!”, „Mingea în cerc”, „Lupta
pentru minge”
6. III 3.1.,3.2., - Aruncarea la ţintă - din poziţie de aruncare cu piciorul 10 Fluier, Observaţie şi
XXXVII 3.3.,5.1., verticală, zvârlită cu o opus braţului de aruncare în faţă, min. Jaloane corectare
5.2. mână pe deasupra sxersarea aruncării sub formă de Mingii, permanentă.
umărului. concurs(cine are mai multe Corzi,.
reuşite),pe perechi sau pe schipe.
- corectări ale poziţiei .
7. IV 3.1.,3.2., - Aruncarea la ţintă - aruncări la ţintă verticală sub formă 10 Fluier, Observaţie şi
XXXVIII 3.3.,5.1., verticală, zvârlită cu o de concurs. min. Jaloane corectare
5.2. mână pe deasupra - sărituri la coardă sub formă de Mingii, permanentă.
umărului. concurs(varianta săriturii la alegere) Corzi,.
- Sărituri la coardă
8. IV 3.1.,3.2., - Aruncarea la ţintă EVALUARE SUMATIVĂ 30 Fluier, Observaţie şi
XXXIX 3.3.,5.1., verticală, zvârlită cu o - testare aruncare la ţintă orizontală min. Jaloane corectare
5.2. mână pe deasupra şi verticală. Mingii, permanentă
umărului. - testare variantă la alegere de Corzi,. .
- Sărituri la coardă săritură la soardă. EVALUARE
SUMATIVĂ

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE


Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Calităţi motrice de bază FORŢA
Număr de lecţii alocate: 8 lecţii
Săptămâna de aplicare:IX-XII
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
Lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente
alocat utilizate de evaluare
1. IX 2.2., 3.1. - Dezvoltarea forţei - din culcat facial, mâinile prinse la 15 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 spatelui, a spate EXTENSII ALE min. Salteluţe, corectare
abdomenului, a TRUNCHIULUI. Bănci permanentă.
braţelor şi - din culcat dorsal, mâinile la gimnastică,.
picioarelor( forţa ceafă, gsnunchii uşor îndoiţi cu
dinamică tălpile pe sol, RIDICĂRI ALE
segmentară). TRUNCHIULUI LA 45 GRADE.
- TRACŢIUNI ÎN BRAŢE pe
banca de gimnastică(simultan şi
alternativ)
- URCĂRI ŞI COBORÂRI de pe
banca de gimnastică(cu mâinile pe
şolduri)
2. IX 2.2., 3.1. - Dezvoltarea forţei - din culcat facial, mâinile prinse la 15 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 spatelui, a spate EXTENSII ALE min. Salteluţe, corectare
abdomenului, a TRUNCHIULUI. Bănci permanentă.
braţelor şi - din culcat dorsal, mâinile la gimnastică,.
picioarelor( forţa ceafă, gsnunchii uşor îndoiţi cu
dinamică tălpile pe sol, RIDICĂRI ALE
segmentară). TRUNCHIULUI LA 45 GRADE.
- TRACŢIUNI ÎN BRAŢE pe
banca de gimnastică(simultan şi
alternativ)
- URCĂRI ŞI COBORÂRI de pe
banca de gimnastică(cu mâinile pe
şolduri)
3. X 2.2., 3.1. - Dezvoltarea forţei - din culcat facial, mâinile prinse la 15 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 spatelui, a spate EXTENSII ALE min. Salteluţe, corectare
abdomenului, a TRUNCHIULUI. Bănci permanentă.
braţelor şi - din culcat dorsal, mâinile la gimnastică,.
picioarelor( forţa ceafă, gsnunchii uşor îndoiţi cu
dinamică tălpile pe sol, RIDICĂRI ALE
segmentară). TRUNCHIULUI LA 45 GRADE.
- TRACŢIUNI ÎN BRAŢE pe
banca de gimnastică(simultan şi
alternativ)
- URCĂRI ŞI COBORÂRI de pe
banca de gimnastică(cu mâinile pe
şolduri)
4. X 2.2., 3.1. - Dezvoltarea forţei - din culcat facial, mâinile prinse la 15 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 spatelui, a spate EXTENSII ALE min. Salteluţe, corectare
abdomenului, a TRUNCHIULUI. Bănci permanentă.
braţelor şi - din culcat dorsal, mâinile la gimnastică,.
picioarelor( forţa ceafă, gsnunchii uşor îndoiţi cu
dinamică tălpile pe sol, RIDICĂRI ALE
segmentară). TRUNCHIULUI LA 45 GRADE.
- TRACŢIUNI ÎN BRAŢE pe
banca de gimnastică(simultan şi
alternativ)
- URCĂRI ŞI COBORÂRI de pe
banca de gimnastică(cu mâinile pe
şolduri)
5. XI 2.2., 3.1. - Dezvoltarea forţei - din culcat facial, mâinile prinse la 15 Fluier,
3.2.,3.3 spatelui, a spate EXTENSII ALE min. Salteluţe,
abdomenului, a TRUNCHIULUI. Bănci
braţelor şi - din culcat dorsal, mâinile la gimnastică,.
picioarelor( forţa ceafă, gsnunchii uşor îndoiţi cu
dinamică tălpile pe sol, RIDICĂRI ALE
segmentară). TRUNCHIULUI LA 45 GRADE.
- TRACŢIUNI ÎN BRAŢE pe
banca de gimnastică(simultan şi
alternativ)
- URCĂRI ŞI COBORÂRI de pe
banca de gimnastică(cu mâinile pe
şolduri)
6. XI 2.2., 3.1. - Circuit pentru Se lucrează pe patru grupe 15 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 dezvoltarea forţei musculare. min. Salteluţe, corectare
generale. 1. ABDOMEN -din culcat dorsal, Bănci permanentă.
poziţie de stând pe omoplaţi, gimnastică,.
genunchii îndoiţi, se execută
BICICLETA.
2.SPATE – din culcat facial,
mâinile sunt prinse la spate de
glezne, capul in extensie, se
execută BĂRCUŢA, cu balansare
activă.
3.PICIOARE – din sprijin cu
mâinile pe banca de gimnastică,
picioarele pe o perte, se execută
SĂRITURI DE O PARTE ŞI DE
ALTA CU AMBELE
PICIOARE,mâinile rămân fiate pe
bancă.
4.BRAŢE – din culcat facial pe
banca de gimnastică TRACŢIUNI
IN BRAŢE, ATERNATIV, fără
ajutorul picioarelor.
7. XII 2.2., 3.1. - Dezvoltarea forţei EVALUARE SUMATIVĂ 30 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 segmentare. - testare forţă abdomen-spate. min. Salteluţe, corectare
Bănci permanentă.
gimnastică,. EVALUARE
SUMATIVĂ
8. XII 2.2., 3.1. - Dezvoltarea forţei EVALUARE SUMATIVĂ 30 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 segmentare - testare forţă braţe-picioare min. Salteluţe, corectare
Bănci permanentă.
gimnastică,. EVALUARE
SUMATIVĂ

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE


Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Calităţi motrice de bază REZISTENŢA
Număr de lecţii alocate: 6 lecţii
Săptămâna de aplicare:XXIX-XXXI
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Rsurse Timp de
lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente
alocat utilizate de evaluare
1. XXIX 2.2., 3.1. - Rezistenţa generală - alternarea porţiunilor de mers cu 10 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 la eforturi aerobe cu porţiuni de alergare uşpară, cu ex. min. Cronometru, corectare
creşterea progresivă a de respiraţie sau executarea unor Jaloane, permanentă.
duratei. elemente din şcoala alergării, la Mingii,
comanda profesorului, in linie Steguleţe.
dreaptă sau şerpuită.
2. XXIX 2.2., 3.1. - Rezistenţa generală - alternarea porţiunilor de mers cu 10 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 la eforturi aerobe cu porţiuni de alergare uşpară, cu ex. min. Cronometru, corectare
creşterea progresivă a de respiraţie sau executarea unor Jaloane, permanentă.
duratei. elemente din şcoala alergării, la Mingii,
comanda profesorului, in linie Steguleţe.
dreaptă sau şerpuită.
- Joc CURSA PE NUMERE.
3. XXX 2.2., 3.1. - Rezistenţa generală - alternarea porţiunilor de mers cu 10 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 la eforturi aerobe cu porţiuni de alergare uşpară, cu ex. min. Cronometru, corectare
creşterea progresivă a de respiraţie sau executarea unor Jaloane, permanentă.
duratei. elemente din şcoala alergării, la Mingii,
comanda profesorului, in linie Steguleţe.
dreaptă sau şerpuită.
- Joc CURSA PE NUMERE.
4. XXX 2.2., 3.1. - Rezistenţa specifică - Joc CINE ŢINE MINGEA MAI 10 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 jocurilor sportive MULT. min. Cronometru, corectare
- Rezistenţa - Joc HUŞTIULUC. Jaloane, permanentă.
musculară locală. - Joc CURSA PE NUMERE. Mingii,
Steguleţe.
5. XXXI 2.2., 3.1. - Rezistenţa specifică - Joc CINE ŢINE MINGEA MAI 10 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 jocurilor sportive MULT. min. Cronometru, corectare
- Rezistenţa - Joc HUŞTIULUC. Jaloane, permanentă.
musculară locală. - Joc CURSA PE NUMERE. Mingii,
Steguleţe.
6. XXXI 2.2., 3.1. - Dezvoltarea EVALUARE SUMATIVĂ 30 Fluier, Observaţie şi
3.2.,3.3 rezistenţei aerobe. - Testare al. de durată Ppe min. Cronometru, corectare
grupe(plutoane) de cinci elevi. Jaloane, permanentă.
Mingii, EVALUARE
Steguleţe. SUMATIVĂ

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE


Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Calităţi motrice de bază MOBILITATE ŞI STABILITATE ARTICULARĂ
Număr de lecţii alocate: 6 lecţii
Săptămâna de aplicare:XXII-XXIV
Nr. Săpt. de Obiective Conţinuturi Activităţi de invăţare Resurse Timp de
lecţiei aplicare de supuse evaluare
referinţă instruirii Timp Mat. Instrumente
alocat utilizate de evaluare
1. XXII 3.1. - Mobilitatea -explicarea-demonstrarea balansărilor de braţe în 10 Fluier, Observaţie
3.3. coloanei plan sagital, sub formă de arc (pendulare), cerc min. Spalier, şi corectare
5.1. vertebrale şi a şi opt, cu un braţ sau cu ambele braţe, simultan Salteluţe. permanentă.
articulaţiilor sau alternativ;
coxo-femurale. -exersări;
-corectări;
-explicarea şi demonstrarea balansărilor de
picioare:
-din stând pe un picior, pe talpă sau vârf, cu
genunchiul întins sau îndoit, se execută balans
cu piciorul liber întins înainte, lateral, înapoi sau
îndoit înainte şi înapoi;
-exersări, corectări;
-explicarea şi demonstrarea balansului de
trunchi (însoţit de mişcări complementare de
arcuire, extensie, balans de braţe), înainte şi
lateral;
-exersări şi corectări;
2. XXII 3.1. - Mobilitatea Exerciţii la scara fixă; corectări, recomandări; 10 Fluier, Observaţie
3.3. coloanei 1.Stând cu faţa la scară, un picior sprijinit la min. Spalier, şi corectare
5.1. vertebrale şi a nivelul şoldului(genunchiul întins) braţele sus; Salteluţe. permanentă.
articulaţiilor -se execută aplecarea trunchiului înainte cu
coxo-femurale. pieptul pe genunchi şi revenire. Se repetă cu
celălalt picior sprijinit:
2.Stând cu sprijinul mâinilor pe o şipcă la
nivelul umerilor;
T1-8-pendulări înainte-înapoi cu piciorul stâng;
T2-8 –pendulări înainte-înapoi cu piciorul
drept;
3.Stând depărtat, cu coarda în patru ţinută în
ambele mâini, braţele sus:
T1-4-îndoiri de trunchi alternative stânga-
dreapta, cu revenire;
T5-8-idem, cu arcuiri;
4.Culcat, coarda agăţată la talpa piciorului stâng,
ţinută întinsă de capete:
T1-4-ridicarea piciorului stâng întins o dată cu
ducerea braşelor sus şi revenire;
T5-8-idem şi cu celălalt picior;
3. XXIII 3.1. - Mobilitatea -exerciţii cu partener; corectări, recomandări: 10 Fluier, Observaţie
3.3. coloanei 1.Stând depărtat spate în spate, de mâini apucat: min. Spalier, şi corectare
5.1. vertebrale şi a t1-ducerea braţelor lateral; t2-ducerea braţelor Salteluţe. permanentă.
articulaţiilor sus; t3-ducerea braţelor lateral; t4-revenire.
coxo-femurale. 2.Stând depărtat, aplecat, cu mâinile pe umerii
partenerului: t1-2-răsucire cu arcuire spre
stânga; t3-4-răsucire cu arcuire spre dreapta.
3.Stând faţă în faţă, apucat reciproc de mâini: t1-
2-balansarea braţelor într-un sens cu ducerea lor
sus şi întoarcere spate în spate cu extensia
trunchiului; t3-4-revenire; t5-8-aceeaşi mişcare
în celălalt sens.
4.Aşezat câte doi faţă în faţă, de ambele corzi
apucat, piciorele talpă în talpă;
-un executant se aşază culcat dorsal, celălalt se
apleacă înainte, după care se schimbă rolurile;
4. XXIII 3.1. - Stabilitatea -exerciţii cu partener; corectări, recomandări: 10 Fluier, Observaţie
3.3. articulaţiilor 1.Stând depărtat spate în spate, de mâini apucat: min. Spalier, şi corectare
5.1. umărului, cotului, t1-ducerea braţelor lateral; t2-ducerea braţelor Salteluţe. permanentă.
genunchiului şi sus; t3-ducerea braţelor lateral; t4-revenire.
gleznei. 2.Stând depărtat, aplecat, cu mâinile pe umerii
partenerului: t1-2-răsucire cu arcuire spre
stânga; t3-4-răsucire cu arcuire spre dreapta.
3.Stând faţă în faţă, apucat reciproc de mâini: t1-
2-balansarea braţelor într-un sens cu ducerea lor
sus şi întoarcere spate în spate cu extensia
trunchiului; t3-4-revenire; t5-8-aceeaşi mişcare
în celălalt sens.
4.Aşezat câte doi faţă în faţă, de ambele corzi
apucat, piciorele talpă în talpă;
-un executant se aşază culcat dorsal, celălalt se
apleacă înainte, după care se schimbă rolurile;
5. XXIV 3.1. - Stabilitatea -explicarea-demonstrare a exerciţiilor la banca 10 Fluier, Observaţie
3.3. articulaţiilor de gimnastică şi scara fixă: min. Spalier, şi corectare
5.1. umărului, cotului, 1.Aşezat călare pe bancă, picioarele întinse Salteluţe. permanentă.
genunchiului şi lateral
gleznei. -îndoire laterală cu ducerea mâinilor la umeri,
la ceafă, pe creştet cu arcuire şi revenire;
2.Aşezat transversal pe bancă cu picioarele
întinse şi depărtate, sprijinite pe sol:
T1-2-îndoirea trunchiului, palmele pe sol,
răsucirea trunchiului înainte cu ducerea unui braţ
la vârful piciorului opus, iar celălalt braţ înapoi
cu arcuire şi revenire;
T3-4-idem în partea opusă;
3.Stând cu sprijinul mâinilor pe o şipcă la
nivelul umerilor:
T1-8-pendulări înainte-înapoi cu piciorul stâng;
T1-8-pendulări înainte-înapoi cu piciorul drept;
4.Stând, braţele înainte, coarda ţinută de capete,
piciorul stâng aşezat cu talpa pe mijloculcorzii:
T1-4-ducerea braţelor lateral cu ridicarea
piciorului drept îndoit, cu revenire;
T5-8-mişcarea se repetă cu schimbarea
piciorului.
-exersare potrivit cerinţelor metodice;
-corectări;
6. XXIV 3.1. - Stabilitatea -explicarea-demonstrare a exerciţiilor la banca 10 Fluier, Observaţie
3.3. articulaţiilor de gimnastică şi scara fixă: min. Spalier, şi corectare
5.1. umărului, cotului, 1.Aşezat călare pe bancă, picioarele întinse Salteluţe. permanentă.
genunchiului şi lateral
gleznei. -îndoire laterală cu ducerea mâinilor la umeri,
la ceafă, pe creştet cu arcuire şi revenire;
2.Aşezat transversal pe bancă cu picioarele
întinse şi depărtate, sprijinite pe sol:
T1-2-îndoirea trunchiului, palmele pe sol,
răsucirea trunchiului înainte cu ducerea unui braţ
la vârful piciorului opus, iar celălalt braţ înapoi
cu arcuire şi revenire;
T3-4-idem în partea opusă;
3.Stând cu sprijinul mâinilor pe o şipcă la
nivelul umerilor:
T1-8-pendulări înainte-înapoi cu piciorul stâng;
T1-8-pendulări înainte-înapoi cu piciorul drept;
4.Stând, braţele înainte, coarda ţinută de capete,
piciorul stâng aşezat cu talpa pe mijloculcorzii:
T1-4-ducerea braţelor lateral cu ridicarea
piciorului drept îndoit, cu revenire;
T5-8-mişcarea se repetă cu schimbarea
piciorului.
-exersare potrivit cerinţelor metodice;
-corectări;

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprinderi motrice de bază MERS - ALERGARE
Număr de lecţii alocate: 6 lecţii
Săptămâna de aplicare:XXII-XXIV
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi Activităţi de invăţare Resurse Timp de
Lecţiei aplicare referinţă supuse evaluare
instruirii Timp Mat. Instrumente
alocat utilizate de evaluare
1. XXII 1.2. - Mersul in - Mers pe loc 10 Fluier, Observaţie
2.2. cadenţă - Mers cu pas de marş (pentru deplasarea min. Cronometru. şi corectare
3.1. - Cu schimbarea în formaţii) permanentă.
3.3. direcţiei de - Mers pe vârfuri cu braţele întinse sus,
5.1. deplasare. cu braţele pe şolduri, pe umeri, la ceafă
- Alergarea - Mers pe călcâie cu braţele întinse
şerpuită. lateral, pa şolduri, la ceafă, la spate
- Alergarea cu - Şcoala alergării: Alergare cu joc de
pas adăugat. glezne, alergare cu genunchii la piept,
alergare cu pendularea gambei înapoi
- Alergare laterală cu paşi adăugaţi
- Alergare cu paşi încrucişaţi

2. XXII 1.2. - Mersul in - Mers pe loc 10 Fluier, Observaţie


2.2. cadenţă - Mers cu pas de marş (pentru deplasarea min. Cronometru. şi corectare
3.1. - Cu schimbarea în formaţii) permanentă.
3.3. direcţiei de - Mers pe vârfuri cu braţele întinse sus,
5.1. deplasare. cu braţele pe şolduri, pe umeri, la ceafă
- Alergarea - Mers pe călcâie cu braţele întinse
şerpuită. lateral, pa şolduri, la ceafă, la spate
- Alergarea cu - Şcoala alergării: Alergare cu joc de
pae adăugat. glezne, alergare cu genunchii la piept,
alergare cu pendularea gambei înapoi
- Alergare laterală cu paşi adăugaţi
- Alergare cu paşi încrucişaţi

3. XXIII 1.2. - Mersul in - Mers pe loc 10 Fluier, Observaţie


2.2. cadenţă - Mers cu pas de marş (pentru deplasarea min. Cronometru. şi corectare
3.1. - Cu schimbarea în formaţii) permanentă.
3.3. direcţiei de - Mers pe vârfuri cu braţele întinse sus,
5.1. deplasare. cu braţele pe şolduri, pe umeri, la ceafă
- Alergarea - Mers pe călcâie cu braţele întinse
şerpuită. lateral, pa şolduri, la ceafă, la spate
- Alergarea cu - Şcoala alergării: Alergare cu joc de
pae adăugat. glezne, alergare cu genunchii la piept,
alergare cu pendularea gambei înapoi
- Alergare laterală cu paşi adăugaţi
- Alergare cu paşi încrucişaţi

4. XXIII 1.2. - Mersul in - Mers pe talpa exterioară şi interioară a 10 Fluier, Observaţie


2.2. cadenţă cu tălpilor min. Cronometru. şi corectare
3.1. purtarea de - Mers pe vârful unui picior şi pe permanentă.
3.3. obiecte. călcâiul celuilalt
5.1. - Alergarea cu - Mers pe partea interioară a unui picior
diferite sarcini, şi exteriorul celuilalt
opriri, ocoliri, - Mers cu genunchii întinşi cu mâinile pe
intoarceri, şolduri sau ceafă
accelerări, - Mers cu pas fandat cu arcuire pe câte
transport de un picior
obiecte. - Mers cu ducerea alternativă a câte unui
picior la piept şi aşezarea mâinilor pe
genunchiul piciorului ridicat
Alergare cu modificarea vitezei:
- alergare uşoară, de încălzire
- alergare cu viteză accelerată pe 10-
30m
- alergare cu viteză accelerată peste
obstacole
Alergare cu modificarea sensului
alergării:
- alergare cu spatele
- alergare cu întoarceri 180, 360 grade
- alergare cu şerpuire, printre jaloane
- alergare cu schimbarea sensului
alergării la semnal auditiv

5. XXIV 1.2. - Mersul in - Mers pe talpa exterioară şi interioară a 10 Fluier, Observaţie


2.2. cadenţă cu tălpilor min. Cronometru. şi corectare
3.1. purtarea de - Mers pe vârful unui picior şi pe permanentă.
3.3. obiecte. călcâiul celuilalt
5.1. - Alergarea cu - Mers pe partea interioară a unui picior
diferite sarcini, şi exteriorul celuilalt
opriri, ocoliri, - Mers cu genunchii întinşi cu mâinile pe
intoarceri, şolduri sau ceafă
accelerări, - Mers cu pas fandat cu arcuire pe câte
transport de un picior
obiecte. - Mers cu ducerea alternativă a câte unui
picior la piept şi aşezarea mâinilor pe
genunchiul piciorului ridicat
Alergare cu modificarea vitezei:
- alergare uşoară, de încălzire
- alergare cu viteză accelerată pe 10-
30m
- alergare cu viteză accelerată peste
obstacole
Alergare cu modificarea sensului
alergării:
- alergare cu spatele
- alergare cu întoarceri 180, 360 grade
- alergare cu şerpuire, printre jaloane
- alergare cu schimbarea sensului
alergării la semnal auditiv

6. XXIV 1.2. - Mersul in - Mers pe talpa exterioară şi interioară a 10 Fluier, Observaţie


2.2. cadenţă cu tălpilor min. Cronometru. şi corectare
3.1. purtarea de - Mers pe vârful unui picior şi pe permanentă.
3.3. obiecte. călcâiul celuilalt
5.1. - Alergarea cu - Mers pe partea interioară a unui picior
diferite sarcini, şi exteriorul celuilalt
opriri, ocoliri, - Mers cu genunchii întinşi cu mâinile pe
intoarceri, şolduri sau ceafă
accelerări, - Mers cu pas fandat cu arcuire pe câte
transport de un picior
obiecte. - Mers cu ducerea alternativă a câte unui
picior la piept şi aşezarea mâinilor pe
genunchiul piciorului ridicat
Alergare cu modificarea vitezei:
- alergare uşoară, de încălzire
- alergare cu viteză accelerată pe 10-
30m
- alergare cu viteză accelerată peste
obstacole
Alergare cu modificarea sensului
alergării:
- alergare cu spatele
- alergare cu întoarceri 180, 360 grade
- alergare cu şerpuire, printre jaloane
- alergare cu schimbarea sensului
alergării la semnal auditiv

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprunderi motrice de bază – SĂRITURI – ARUNCĂRI ŞI PRINDERI
Număr de lecţii alocate:6 lecţii
Săptămâna de aplicare:XXII-XXIV
Nr. Săpt. de Obiective Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
lecţiei aplicare de instruirii evaluare
referinţă Timp Mat. Instrumente
alocat utilizate de evaluare
1. XXII 1.2. - Săritura în - săritură cu atingerea unui obiect suspendat 20 min. Fluier, Observaţie şi
2.2. adâncime de pe -sărituri ca mingea Bănci corectare
3.1. suprafeţe înălţate. -sărituri în adâncime de pe banca de gimnastică gimnastică, permanentă.
3.3. - cu desprindere de Aruncări şi prinderi Mingii,
5.1. pe ambele picioare. --explicaţii, demonstraţii Corzi,
- Aruncări lansate, -exerciţii de acomodare cu mingea Jaloane.
azvârlite , la ţintă. -exersarea ţinerii mingii cu două mâini
-corectări
-explicarea şi demonstrarea aruncării mingii cu
două mâini de jos la partener
-exersare pe perechi, corectări
-explicarea şi demonstrarea prinderii cu două
mâini la piept
-exersare pe perechi, corectări
-ştafetă în suveică având în componenţă
aruncarea lansată cu două mâini de jos şi
prinderea cu două mâini la piept
2. XXII 1.2. - la coardă - exersarea pasului săltat şi a pasului sărit 20 min. Fluier, Observaţie şi
2.2. - în lungime de pe -săritură într-un picior trăgându-l la piept Bănci corectare
3.1. loc. -săritură la coardă, individual gimnastică, permanentă.
3.3. - pasul săltat -săritură la coardă în perechi (pe ambele Mingii,
5.1. - Sârituri pe loc cu picioare) Corzi,
desprindere pe unul -întreceri – sărituri la coardă Jaloane.
sau pe ambele Aruncări şi prinderi
picioare - joc „Mingea la căpitan” sub formă de concurs
- Aruncări la
distanţă, la partener
şi prinderi în sus, în
podea.
3. XXIII 1.2. - pasul săltat. -săritură cu atingerea unui obiect suspendat 20 min. Fluier, Observaţie şi
2.2. - Sărituri pe loc cu -sărituri ca mingea Bănci corectare
3.1. desprindere pe unul -sărituri urmate de diferite întoarceri gimnastică, permanentă.
3.3. sau pe ambele -sărituri cu depărtarea şi apropierea picioarelor Mingii,
5.1. picioare. -sărituri la coardă de pe loc şi din deplasare Corzi,
- Aruncări şi prinderi -ştafetă: „săritură din cerc în cerc” Jaloane.
cu două mâini. Aruncări şi prinderi
Exersarea aruncării prinderii sub formă de
suveică simplă, apoi suveică dublă
-4 şiruri pe diagonal, pase între două şiruri opuse
– încrucişat – fără ca mingile să se ciocnească
-joc „Cercul zburător”
4. XXIII 1.2. - pasul săltat. -exersarea pasului săltat şi a pasului sărit 20 min. Fluier, Observaţie şi
2.2. - Aruncări şi prinderi -săritură într-un picior trăgându-l la piept Bănci corectare
3.1. cu două mâini. -săritură la coardă, individual gimnastică, permanentă.
3.3. -săritură la coardă în perechi (pe ambele Mingii,
5.1. picioare) Corzi,
-întreceri – sărituri la coardă Jaloane.
Arucări şi prinderi
-jocul „Mingea prin tunel” sub formă de
întrecere
-ştafetă în suveică având în componenţă
aruncarea lansată cu două mâini de jos şi
prinderea cu două mâini la piept
- joc „Mingea la căpitan” sub formă de concurs
5. XXIV 1.2. - pasul săltat. -exersarea pasului săltat şi a pasului sărit 20 min. Fluier, Observaţie şi
2.2. - Aruncări şi prinderi -săritură într-un picior trăgându-l la piept Bănci corectare
3.1. cu două mâini. -săritură la coardă, individual gimnastică, permanentă.
3.3. -săritură la coardă în perechi (pe ambele Mingii,
5.1. picioare) Corzi,
-întreceri – sărituri la coardă Jaloane.
Arucări şi prinderi
-jocul „Mingea prin tunel” sub formă de
întrecere
-ştafetă în suveică având în componenţă
aruncarea lansată cu două mâini de jos şi
prinderea cu două mâini la piept
- joc „Mingea la căpitan” sub formă de concurs
6. XXIV 1.2. - sărituri de pe EVALUARE SUMATIVĂ 20 min. Fluier, Observaţie şi
2.2. suprafeţe înălţate. - Testare sărituri – săritura de pe suprafeţe Bănci corectare
3.1. - aruncarea mingiei inălţate(banca de gimnastică) jos, cu atingerea gimnastică, permanentă.
3.3. lansată de jos din unui obiect suspendat cu mâna. Mingii, EVALUARE
5.1. faţă sau azvârlită de - Testarea aruncării- - aruncarea mingiei de Corzi, SUMATIVĂ
la umăr. handbal, lansată de jos din faţă sau azvârlită de Jaloane.
la umăr,pe perechi.

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE


Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprinderi motrice aplicativ-utilitare ECHILIBRU - TÂRÂRE
Număr de lecţii alocate:10lecţii
Săptămâna de aplicare:XIII-XX
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente de
alocat utilizate evaluare
1. XIII 3.1. -menţinerea unor - Jocul „Statuile” 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. poziţii statice cu - Jocul „Statuile în oglindă” min. Bănci corectare
5.1. puncte reduse de - Jocul „Statuile în umbră (grupuri gimnastică, permanentă.
5.2. sprijin de câte 2 sau 3 elevi) Salteluţe,
- Târâre în sprijin pe - -exersarea târârii în sprijin pe Corzi,
braţe şi genunchi, braţe şi genunchi, spatele drept Farfurii
joasă şi laterală pe -exersarea târârii în sprijin pe braţe plastic,
sub obstacole cu şi şi genunchi, copilul din spate îl Mingii
fără obiecte. apucă cu mâinile de gleznă pe cel oină.
din faţă (trenuleţul)
-coordonare, corectare (3-4 saltele
puse cap la cap)
--exersarea târârii, tot şirul de elevi
trece pe sub un trening ţinut de doi
elevi sau pe sub obsacole joase
2. XIII 3.1. -deplasări diverse pe -deplasare în echilibru pe o linie 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. sol, în condiţii de dreaptă trasată pe sol (10-12m) min. Bănci corectare
5.1. echilibru - mers obişnuit gimnastică, permanentă.
5.2. - Târâre în sprijin pe - mers pe vârfuri Salteluţe,
genunchi şi antebraţe - mers cu faţa şi cu spatele pe Corzi,
direcţie Farfurii
- mers cu transportul unei farfurii plastic,
de plastic în mână pe care se Mingii
găseşte o minge mică (de oină sau oină.
de tenis)
- corectări
- --exersarea târârii, tot şirul de
elevi trece pe sub un trening ţinut
de doi elevi sau pe sub obsacole
joase
- corectări.
- explicaţii.
3. XIV 3.1. -deplasări diverse pe -deplasare în echilibru pe o linie 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. sol, în condiţii de dreaptă trasată pe sol (10-12m) min. Bănci corectare
5.1. echilibru - mers obişnuit gimnastică, permanentă.
5.2. - Târâre în sprijin pe - mers pe vârfuri Salteluţe,
genunchi şi antebraţe - mers cu faţa şi cu spatele pe Corzi,
direcţie Farfurii
- mers cu transportul unei farfurii plastic,
de plastic în mână pe care se Mingii
găseşte o minge mică (de oină sau oină.
de tenis)
- corectări
- --exersarea târârii, tot şirul de
elevi trece pe sub un trening ţinut
de doi elevi sau pe sub obsacole
joase
- corectări.
- explicaţii.

4. XIV 3.1. -deplasări diverse pe -deplasare în echilibru pe o linie 15 Fluier, Observaţie şi


3.3. sol, în condiţii de dreaptă trasată pe sol (10-12m) min. Bănci corectare
5.1. echilibru - mers obişnuit gimnastică, permanentă.
5.2. - Târâre în sprijin pe - mers pe vârfuri Salteluţe,
genunchi şi antebraţe - mers cu faţa şi cu spatele pe Corzi,
direcţie Farfurii
- mers cu transportul unei farfurii plastic,
de plastic în mână pe care se Mingii
găseşte o minge mică (de oină sau oină.
de tenis)
- corectări
- --exersarea târârii, tot şirul de
elevi trece pe sub un trening ţinut
de doi elevi sau pe sub obsacole
joase
- corectări.
- explicaţii.

5. XVIII 3.1. -deplasări diverse pe -deplasare în echilibru pe o linie 15 Fluier, Observaţie şi


3.3. sol, în condiţii de dreaptă trasată pe sol (10-12m) min. Bănci corectare
5.1. echilibru - mers obişnuit gimnastică, permanentă.
5.2. - Târâre în sprijin pe - mers pe vârfuri Salteluţe,
genunchi şi antebraţe - mers cu faţa şi cu spatele pe Corzi,
direcţie Farfurii
- mers cu transportul unei farfurii plastic,
de plastic în mână pe care se Mingii
găseşte o minge mică (de oină sau oină.
de tenis)
- corectări
- --exersarea târârii, tot şirul de
elevi trece pe sub un trening ţinut
de doi elevi sau pe sub obsacole
joase
- corectări.
- explicaţii.

6. XVIII 3.1. -deplasări în diverse -deplasare în echilibru pe partea 15 Fluier, Observaţie şi


3.3. condiţii de echilibru lată a băncii de gimnastică: min. Bănci corectare
5.1. pe suprafeţe înguste - mers obişnuit gimnastică, permanentă.
5.2. la mică înălţime - mers pe vârfuri Salteluţe,
(banca de gimnastică) - mers cu faţa şi cu spatele pe Corzi,
şi cu transport de direcţie Farfurii
obiecte. - mers cu întoarcere 90 şi 180 plastic,
- Târâre din culcat grade Mingii
facial - mers alternat cu oprire şi oină.
îndoirea genunchilor
- mers cu mingea medic.
deasupra capului
- mers în echilibru cu transportul
unor obiecte în mâini sau pe cap
(săculeţi cu nisip)
- corectări permanente
- -exersarea târârii cu îndoirea
picioarelor şi braţelor de aceeaşi
parte
-explicaţii şi demonstraţii
7. XIX 3.1. -deplasări în diverse -deplasare în echilibru pe partea 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. condiţii de echilibru lată a băncii de gimnastică: min. Bănci corectare
5.1. pe suprafeţe înguste - mers obişnuit gimnastică, permanentă.
5.2. la mică înălţime - mers pe vârfuri Salteluţe,
(banca de gimnastică) - mers cu faţa şi cu spatele pe Corzi,
şi cu transport de direcţie Farfurii
obiecte. - mers cu întoarcere 90 şi 180 plastic,
- Târâre din culcat grade Mingii
facial - mers alternat cu oprire şi oină.
îndoirea genunchilor
- mers cu mingea medic.
deasupra capului
- mers în echilibru cu transportul
unor obiecte în mâini sau pe cap
(săculeţi cu nisip)
- corectări permanente
- -exersarea târârii cu îndoirea
picioarelor şi braţelor de aceeaşi
parte
-explicaţii şi demonstraţii
8. XIX 3.1. -deplasări în diverse -deplasare în echilibru pe partea 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. condiţii de echilibru lată a băncii de gimnastică: min. Bănci corectare
5.1. pe suprafeţe înguste - mers obişnuit gimnastică, permanentă.
5.2. la mică înălţime - mers pe vârfuri Salteluţe,
(banca de gimnastică) - mers cu faţa şi cu spatele pe Corzi,
şi cu transport de direcţie Farfurii
obiecte. - mers cu întoarcere 90 şi 180 plastic,
- Târâre din culcat grade Mingii
facial - mers alternat cu oprire şi oină.
îndoirea genunchilor
- mers cu mingea medic.
deasupra capului
- mers în echilibru cu transportul
unor obiecte în mâini sau pe cap
(săculeţi cu nisip)
- corectări permanente
- -exersarea târârii cu îndoirea
picioarelor şi braţelor de aceeaşi
parte
-explicaţii şi demonstraţii
9. XX 3.1. - deplasări cu - mers în echilibru pe partea lată 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. solicitarea simţului a băncii de gimnastică; de la ½ min. Bănci corectare
5.1. echilibrului deplasare cu pas adăugat de-o gimnastică, permanentă.
5.2. individual şi cu parte a băncii Salteluţe,
partener pe suprafeţe - mers în echilibru dar cu pas Corzi,
înguste, la mică adăugat alternativ, prin întoarcere Farfurii
înălţime (banca de 180 grade plastic,
gimnastică) - deplasare pe banca de gimnastică Mingii
- deplasări în câte doi, faţă în faţă, de mâini oină.
echilibru cu păşire apucat, picioarele intercalate –
peste obstacole coordonare
-deplasări în echilibru - mers în echilibru pe partea
pe două aparate îngustă a băncii de gimnastică, cu
alăturate (bănci întoarcere 90 şi 180 grade la ½
gimnastică, partea băncii
lată) -explicaţii, demonstraţii
- Târâre din culcat -corectări
facial -mers în echilibru cu păşire peste
1-2 mingi medicinale
-deplasare de pe o bancă pe alta cu
mers obişnuit (două bănci paralele,
partea lată)
-câte doi faţă în faţă, de mâini
apucat, fiecare pe câte o bancă,
deplasări cu pas adăugat (în
oglindă, sincronizare)
-acelaşi, unul are ochii închişi şi e
condus de celălalt
-câte doi faţă în faţă, oferirea
mingii de handbal de la unul la
celălalt
-exersarea târârii joase pe sub
limitatori 40-50cm fără a-i atinge,
cu purtarea de mingi, bastoane
-executarea târârii în condiţii de
întrecere

10. XX 3.1. - deplasări cu - mers în echilibru pe partea lată 15 Fluier, Observaţie şi


3.3. solicitarea simţului a băncii de gimnastică; de la ½ min. Bănci corectare
5.1. echilibrului deplasare cu pas adăugat de-o gimnastică, permanentă.
5.2. individual şi cu parte a băncii Salteluţe, - EVALUARE
partener pe suprafeţe - mers în echilibru dar cu pas Corzi, FORMATIVĂ
înguste, la mică adăugat alternativ, prin întoarcere Farfurii
înălţime (banca de 180 grade plastic,
gimnastică) - deplasare pe banca de gimnastică Mingii
- deplasări în câte doi, faţă în faţă, de mâini oină.
echilibru cu păşire apucat, picioarele intercalate –
peste obstacole coordonare
-deplasări în echilibru - mers în echilibru pe partea
pe două aparate îngustă a băncii de gimnastică, cu
alăturate (bănci întoarcere 90 şi 180 grade la ½
gimnastică, partea băncii
lată) -explicaţii, demonstraţii
- Târâre din culcat -corectări
facial -mers în echilibru cu păşire peste
1-2 mingi medicinale
-deplasare de pe o bancă pe alta cu
mers obişnuit (două bănci paralele,
partea lată)
-câte doi faţă în faţă, de mâini
apucat, fiecare pe câte o bancă,
deplasări cu pas adăugat (în
oglindă, sincronizare)
-acelaşi, unul are ochii închişi şi e
condus de celălalt
-câte doi faţă în faţă, oferirea
mingii de handbal de la unul la
celălalt
-exersarea târârii joase pe sub
limitatori 40-50cm fără a-i atinge,
cu purtarea de mingi, bastoane
-executarea târârii în condiţii de
întrecere
- EVALUARE FORMATIVĂ.

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprinderi motrice utilitar-aplicative CÂŢÂRARE-ESCALADARE
Număr de lecţii alocate: 10 lecţii
Săptămâna de aplicare:XIII-XX
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente de
alocat utilizate evaluare
1. XIII 3.1. - Căţărare- coborâre -exersarea prizei apucării şi păşirii 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. pe banca de pe obstacol (lada de gimnastică 3- min. Spalier, corectare
5.1. gimnastică inclinată. 4 cutii) Lada de permanentă.
5.2. - Escaladare prin -elan 5-6paşi accelerat gimnastică,
apucare, sprijin şi - explicaţii, demonstraţii Jaloane,
păşire pe obstacol. -corectări Mingii.
- variante de
escaladare peste
obstacole (lada de
gimnastică) cu
apucare, sprijin şi
păşire
2. XIII 3.1. - Căţărare- coborâre -exersarea prizei apucării şi păşirii 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. pe banca de pe obstacol (lada de gimnastică 3- min. Spalier, corectare
5.1. gimnastică inclinată. 4 cutii) Lada de permanentă.
5.2. - Escaladare prin -elan 5-6paşi accelerat gimnastică,
apucare, sprijin şi - explicaţii, demonstraţii Jaloane,
păşire pe obstacol. -corectări Mingii.
- variante de
escaladare peste
obstacole (lada de
gimnastică) cu
apucare, sprijin şi
păşire
3. XIV 3.1. - Căţărare-deplasare -exersarea prizei apucării şi păşirii 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. laterală şi coborâre la pe obstacol (lada de gimnastică 3- min. Spalier, corectare
5.1. scara fixă. 4 cutii) Lada de permanentă.
5.2. - Escaladare prin -elan 5-6paşi accelerat gimnastică,
apucare, sprijin şi - explicaţii, demonstraţii Jaloane,
păşire pe obstacol. -corectări Mingii.
- variante de
escaladare peste
obstacole (lada de
gimnastică) cu
apucare, sprijin şi
păşire
4. XIV 3.1. - -variante de -exersarea prizei şi a escaladării 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. escaladare peste prin urcare, încălecare (nu min. Spalier, corectare
5.1. obstacole (lada de săritură); nu se dă drumul mâinilor Lada de permanentă.
5.2. gimnastică) cu de pe capătul lăzii gimnastică,
apucare şi încălecare -explicaţii, demonstraţii Jaloane,
-corectări Mingii.
5. XVIII 3.1. - -variante de -exersarea prizei şi a escaladării 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. escaladare peste prin urcare, încălecare (nu min. Spalier, corectare
5.1. obstacole (lada de săritură); nu se dă drumul mâinilor Lada de permanentă.
5.2. gimnastică) cu de pe capătul lăzii gimnastică,
apucare şi încălecare -explicaţii, demonstraţii Jaloane,
-corectări Mingii.
6. XVIII 3.1. - -variante de -exersarea prizei şi a escaladării 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. escaladare peste prin urcare, încălecare (nu min. Spalier, corectare
5.1. obstacole (lada de săritură); nu se dă drumul mâinilor Lada de permanentă.
5.2. gimnastică) cu de pe capătul lăzii gimnastică,
apucare şi încălecare -explicaţii, demonstraţii Jaloane,
-corectări Mingii.
7. XIX 3.1. -variante de -exersarea prizei şi a escaladării 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. escaladare peste cu rulare pe piept şi abdomen; nu min. Spalier, corectare
5.1. obstacole (lada de se dă drumul la mâini până ce Lada de permanentă.
5.2. gimnastică) cu picioarele nu au ajuns pe sol, de gimnastică,
apucare şi rulare pe partea cealaltă Jaloane,
piept -măsuri pentru evitarea Mingii.
- variante de accidentelor: se asigură sprijinul
escaladare peste necesar de către profesor
obstacole (lada de -elan accelerat 5-6 paşi
gimnastică) cu --exersarea apucării (prizei), şi a
apucare, sprijin şi escaladării cu rulare pe fese;
rulare pe şezut apucare, se trece în aşezat cu
picioarele întinse, se mută mâinile
şi se trece de partea cealaltă cu
rulare pe fese
-măsuri pentru evitarea
accidentelor: se asigură sprijinul
necesar de către profesor
-elan accelerat 5-6 paşi
8. XIX 3.1. -variante de -exersarea prizei şi a escaladării 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. escaladare peste cu rulare pe piept şi abdomen; nu min. Spalier, corectare
5.1. obstacole (lada de se dă drumul la mâini până ce Lada de permanentă.
5.2. gimnastică) cu picioarele nu au ajuns pe sol, de gimnastică,
apucare şi rulare pe partea cealaltă Jaloane,
piept -măsuri pentru evitarea Mingii.
- variante de accidentelor: se asigură sprijinul
escaladare peste necesar de către profesor
obstacole (lada de -elan accelerat 5-6 paşi
gimnastică) cu --exersarea apucării (prizei), şi a
apucare, sprijin şi escaladării cu rulare pe fese;
rulare pe şezut apucare, se trece în aşezat cu
picioarele întinse, se mută mâinile
şi se trece de partea cealaltă cu
rulare pe fese
-măsuri pentru evitarea
accidentelor: se asigură sprijinul
necesar de către profesor
-elan accelerat 5-6 paşi
9. XX 3.1. -variante de -exersarea prizei şi a escaladării 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. escaladare peste cu rulare pe piept şi abdomen; nu min. Spalier, corectare
5.1. obstacole (lada de se dă drumul la mâini până ce Lada de permanentă.
5.2. gimnastică) cu picioarele nu au ajuns pe sol, de gimnastică,
apucare şi rulare pe partea cealaltă Jaloane,
piept -măsuri pentru evitarea Mingii.
- variante de accidentelor: se asigură sprijinul
escaladare peste necesar de către profesor
obstacole (lada de -elan accelerat 5-6 paşi
gimnastică) cu --exersarea apucării (prizei), şi a
apucare, sprijin şi escaladării cu rulare pe fese;
rulare pe şezut apucare, se trece în aşezat cu
picioarele întinse, se mută mâinile
şi se trece de partea cealaltă cu
rulare pe fese
-măsuri pentru evitarea
accidentelor: se asigură sprijinul
necesar de către profesor
-elan accelerat 5-6 paşi
10. XX 3.1. - variante de - EVALUARE FORMATIVĂ. 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. escaladare-căţărare. min. Spalier, corectare
5.1. Lada de permanentă
5.2. gimnastică, - EVALUARE
Jaloane, FORMATIVĂ
Mingii.

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprinderi motrice utilitar-aplicative TRACŢIUNE – ÎMPINGERE
Număr de lecţii alocate:10 lecţii
Săptămâna de aplicare:XIII-XX
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
Lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente de
alocat Utilizate evaluare
1. XIII 3.1. - Tracţiunea - Tracţiunea propriului corp pe 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. propriului corp pe banca de gimnastică, prin min. Banca de corectare
5.1. banca de gimnastică, tracţiune alternativă cu braţele. gimnatică, permanentă.
5.2. prin tracţiune - exersarea tracţiunii câte doi, faţă Minge
alternativă cu braţele. în faţă, apucat de mâna dreaptă medicinală,
- Tracţiuni din stând, apoi de cea stângă; tracţiune Saşteluţe.
pe perechi frontală
-faţă în faţă apucat cu două mâini,
tracţiune frontală
-aceeaşi apucat cu două mâini la
mijloc sau de la capătul
bastonului, tracţiune frontală
-faţă în faţă, apucat cu două mâini
de o minge mare (medicinală) tr.
Cu smulgerea mingii
-călare pe banca de gimnastică,
faţă în faţă, apucat de o mână,
doborârea adversarului de pe
bancă prin tracţiune
-demonstraţii si corectări
2. XIII 3.1. - Tracţiunea - Tracţiunea propriului corp pe 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. propriului corp pe banca de gimnastică, prin min. Banca de corectare
5.1. banca de gimnastică, tracţiune alternativă cu braţele. gimnatică, permanentă.
5.2. prin tracţiune - exersarea tracţiunii câte doi, faţă Minge
alternativă cu braţele. în faţă, apucat de mâna dreaptă medicinală,
- Tracţiuni din stând, apoi de cea stângă; tracţiune Saşteluţe.
pe perechi frontală
-faţă în faţă apucat cu două mâini,
tracţiune frontală
-aceeaşi apucat cu două mâini la
mijloc sau de la capătul
bastonului, tracţiune frontală
-faţă în faţă, apucat cu două mâini
de o minge mare (medicinală) tr.
Cu smulgerea mingii
-călare pe banca de gimnastică,
faţă în faţă, apucat de o mână,
doborârea adversarului de pe
bancă prin tracţiune
-demonstraţii si corectări
3. XIV 3.1. - Tracţiunea - culcat facial pe bancă, braţele 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. propriului corp pe întinse, doi copii îl târăsc pe bancă min. Banca de corectare
5.1. banca de gimnastică, în viteză gimnatică, permanentă.
5.2. prin tracţiune -culcat facial pe bancă, braţele Minge
alternativă cu braţele. întinse, un partener îl trage de medicinală,
- -tracţiuni între mai braţele întinse (cu faţa la partener) Saşteluţe.
mulţi executanţi -acelaşi cu spatele la partener
(calul şi căruţa)
-tracţiuni pe banca de gimnastică,
culcat facial câte doi faţă în faţă,
vf picioarelor cuprind banca în
lateral
-acelaşi cu tracţiuni de braţe
alternativ (ca la căţărare)
-două echipe faţă în faţă pe un şir,
fiecare echipă apucat de talie,
primii din fiecare şir se apucă de
mâini sau de baston; tracţiuni
peste o linie marcată pe sol
-acelaşi dar executanţii se apucă
de o frânghie
4. XIV 3.1. - Tracţiunea - culcat facial pe bancă, braţele 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. propriului corp pe întinse, doi copii îl târăsc pe bancă min. Banca de corectare
5.1. banca de gimnastică, în viteză gimnatică, permanentă.
5.2. prin tracţiune -culcat facial pe bancă, braţele Minge
alternativă cu braţele. întinse, un partener îl trage de medicinală,
- -tracţiuni între mai braţele întinse (cu faţa la partener) Saşteluţe.
mulţi executanţi -acelaşi cu spatele la partener
(calul şi căruţa)
-tracţiuni pe banca de gimnastică,
culcat facial câte doi faţă în faţă,
vf picioarelor cuprind banca în
lateral
-acelaşi cu tracţiuni de braţe
alternativ (ca la căţărare)
-două echipe faţă în faţă pe un şir,
fiecare echipă apucat de talie,
primii din fiecare şir se apucă de
mâini sau de baston; tracţiuni
peste o linie marcată pe sol
-acelaşi dar executanţii se apucă
de o frânghie
5. XVIII 3.1. - Tracţiunea -pe două linii faţă în faţă (grupe de 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. propriului corp pe 6-8 elevi) ţinând orizontal de o min. Banca de corectare
5.1. banca de gimnastică, prăjină, se încearcă împingerea gimnatică, permanentă.
5.2. prin tracţiune echipei adverse peste o linie Minge
alternativă cu braţele. -pe genunchi, faţă-n faţă, cu medicinală,
- tracţiuni şi sprijin pe braţe, împingeri într-un Saşteluţe.
împingeri între mai umăr
mulţi executanţi -stând spate la spate, braţele
înapoi apucat reciproc cu mâinile
de un baston la mijloc sau la
capete
-stând unul după celălalt, apucat
de mâini, cel din faţă îl trage pe
cel din spate care opune rezistenţă
6. XVIII 3.1. - Tracţiunea -pe două linii faţă în faţă (grupe de 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. propriului corp pe 6-8 elevi) ţinând orizontal de o min. Banca de corectare
5.1. banca de gimnastică, prăjină, se încearcă împingerea gimnatică, permanentă.
5.2. prin tracţiune echipei adverse peste o linie Minge
alternativă cu braţele. -pe genunchi, faţă-n faţă, cu medicinală,
- tracţiuni şi sprijin pe braţe, împingeri într-un Saşteluţe.
împingeri între mai umăr
mulţi executanţi -stând spate la spate, braţele
înapoi apucat reciproc cu mâinile
de un baston la mijloc sau la
capete
-stând unul după celălalt, apucat
de mâini, cel din faţă îl trage pe
cel din spate care opune rezistenţă
7. XIX 3.1. - Tracţiunea -pe două linii faţă în faţă (grupe de 15 15 min. Observaţie şi
3.3. propriului corp pe 6-8 elevi) ţinând orizontal de o min. corectare
5.1. banca de gimnastică, prăjină, se încearcă împingerea permanentă.
5.2. prin tracţiune echipei adverse peste o linie
alternativă cu braţele. -pe genunchi, faţă-n faţă, cu
- tracţiuni şi sprijin pe braţe, împingeri într-un
împingeri între mai umăr
mulţi executanţi -stând spate la spate, braţele
înapoi apucat reciproc cu mâinile
de un baston la mijloc sau la
capete
-stând unul după celălalt, apucat
de mâini, cel din faţă îl trage pe
cel din spate care opune rezistenţă
8. XIX 3.1. - Tracţiunea -pe două linii faţă în faţă (grupe de 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. propriului corp pe 6-8 elevi) ţinând orizontal de o min. Banca de corectare
5.1. banca de gimnastică, prăjină, se încearcă împingerea gimnatică, permanentă.
5.2. prin tracţiune echipei adverse peste o linie Minge
alternativă cu braţele. -pe genunchi, faţă-n faţă, cu medicinală,
- tracţiuni şi sprijin pe braţe, împingeri într-un Saşteluţe.
împingeri între mai umăr
mulţi executanţi -stând spate la spate, braţele
înapoi apucat reciproc cu mâinile
de un baston la mijloc sau la
capete
-stând unul după celălalt, apucat
de mâini, cel din faţă îl trage pe
cel din spate care opune rezistenţă
9. XX 3.1. - variante de tracţiuni - EVALUARE FORMATIVĂ. 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. şi împingeri. min. Banca de corectare
5.1. gimnatică, permanentă.
5.2. Minge EV.
medicinală, FORMATIVĂ
Saşteluţe.
10. XX 3.1. - variante de tracţiuni - EVALUARE FORMATIVĂ. 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. şi împingeri. min. Banca de corectare
5.1. gimnatică, permanentă.
5.2. Minge EV.
medicinală, FORMATIVĂ
Saşteluţe.

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprinderi motrice utilitar – aplicative TRANSPORT – ŞTAFETE ŞI PARCURSURI
Număr de lecţii alocate: 10 lecţii
Săptămâna de aplicare: XIII-XX
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
Lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente de
alocat utilizate evaluare
1. XIII 3.1. - transportul de - exersarea transportului mingii 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. obiecte cu o mână şi medicinale de 2 kg pe distanţa de min. Mingii corectare
5.1. două mâini 20m (10m dus, 10m întors) medicinale permanentă.
5.2. -transportul a două -explicarea şi demonstrarea 2 kg.
greutăţi egale în procedeului de transport Bancă
fiecare mână -exersarea transportului a două gimnastică,
bidoane cu apă de 5l în fiecare Spalier,
mână pe distanţa de 20m Corzi.
2. XIII 3.1. - transportul de - exersarea transportului mingii 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. obiecte cu o mână şi medicinale de 2 kg pe distanţa de min. Mingii corectare
5.1. două mâini 20m (10m dus, 10m întors) medicinale permanentă.
5.2. -transportul a două -explicarea şi demonstrarea 2 kg.
greutăţi egale în procedeului de transport Bancă
fiecare mână -exersarea transportului a două gimnastică,
bidoane cu apă de 5l în fiecare Spalier,
mână pe distanţa de 20m Corzi.
3. XIV 3.1. - Ştafete şi parcursuri - exersarea transportului în trei, pe 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. aplicative conţinând scăunel de braţe min. Mingii corectare
5.1. deprinderile însuşite -exersarea transportului în trei pe medicinale permanentă.
5.2. - -transport individual scăunel de bastoane 2 kg.
-ridicarea şi -exersarea transportului în trei, pe Bancă
transportul scăunel cu spetează (braţe) gimnastică,
partenerilor; -transportul „buşteanului” prin Spalier,
transport în trei rularea laterală a trunchiului a 7-8 Corzi.
elevi aşezaţi unul lângă altul,
culcat facial pe saltea
4. XIV 3.1. - Ştafete şi parcursuri - exersarea transportului în trei, pe 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. aplicative conţinând scăunel de braţe min. Mingii corectare
5.1. deprinderile însuşite -exersarea transportului în trei pe medicinale permanentă.
5.2. - -transport individual scăunel de bastoane 2 kg.
-ridicarea şi -exersarea transportului în trei, pe Bancă
transportul scăunel cu spetează (braţe) gimnastică,
partenerilor; -transportul „buşteanului” prin Spalier,
transport în trei rularea laterală a trunchiului a 7-8 Corzi.
elevi aşezaţi unul lângă altul,
culcat facial pe saltea
5. XVIII 3.1. - Ştafete şi parcursuri 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. aplicative conţinând - Traseu aplicativ pe echipe. min. Mingii corectare
5.1. deprinderile însuşite START, deplasare in ECHILIBRU medicinale permanentă.
5.2. pe banca de gimnastică cu 2 kg.
TRANSPORTUL a două mingii Bancă
medicinale, TÂRÂRE pe coate şi gimnastică,
pe genunchi pe sub două corzi Spalier,
susţinute de patru colegi, Corzi.
executarea a zece TRACŢIUNI la
o coardă elastică lagată de spalier,
CĂŢĂRARE la
spalier,coborâre(fără săritură),
ÎMPINGEREA(rularea) unei
mingii medicinale pa o bancă de
gimnastică, executarea unei
rostogoliri inainte din ghemuit in
ghemuit, alergare printre cinci
jaloane, SOSIRE.
6. XVIII 3.1. - Ştafete şi parcursuri 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. aplicative conţinând - Traseu aplicativ pe echipe. min. Mingii corectare
5.1. deprinderile însuşite START, deplasare in ECHILIBRU medicinale permanentă.
5.2. pe banca de gimnastică cu 2 kg.
TRANSPORTUL a două mingii Bancă
medicinale, TÂRÂRE pe coate şi gimnastică,
pe genunchi pe sub două corzi Spalier,
susţinute de patru colegi, Corzi.
executarea a zece TRACŢIUNI la
o coardă elastică lagată de spalier,
CĂŢĂRARE la
spalier,coborâre(fără săritură),
ÎMPINGEREA(rularea) unei
mingii medicinale pa o bancă de
gimnastică, executarea unei
rostogoliri inainte din ghemuit in
ghemuit, alergare printre cinci
jaloane, SOSIRE.
7. XIX 3.1. - Ştafete şi parcursuri 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. aplicative conţinând - Traseu aplicativ pe echipe. min. Mingii corectare
5.1. deprinderile însuşite START, deplasare in ECHILIBRU medicinale permanentă.
5.2. pe banca de gimnastică cu 2 kg.
TRANSPORTUL a două mingii Bancă
medicinale, TÂRÂRE pe coate şi gimnastică,
pe genunchi pe sub două corzi Spalier,
susţinute de patru colegi, Corzi.
executarea a zece TRACŢIUNI la
o coardă elastică lagată de spalier,
CĂŢĂRARE la
spalier,coborâre(fără săritură),
ÎMPINGEREA(rularea) unei
mingii medicinale pa o bancă de
gimnastică, executarea unei
rostogoliri inainte din ghemuit in
ghemuit, alergare printre cinci
jaloane, SOSIRE.
8. XIX 3.1. - Ştafete şi parcursuri 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. aplicative conţinând - Traseu aplicativ pe echipe. min. Mingii corectare
5.1. deprinderile însuşite START, deplasare in ECHILIBRU medicinale permanentă.
5.2. pe banca de gimnastică cu 2 kg.
TRANSPORTUL a două mingii Bancă
medicinale, TÂRÂRE pe coate şi gimnastică,
pe genunchi pe sub două corzi Spalier,
susţinute de patru colegi, Corzi.
executarea a zece TRACŢIUNI la
o coardă elastică lagată de spalier,
CĂŢĂRARE la
spalier,coborâre(fără săritură),
ÎMPINGEREA(rularea) unei
mingii medicinale pa o bancă de
gimnastică, executarea unei
rostogoliri inainte din ghemuit in
ghemuit, alergare printre cinci
jaloane, SOSIRE.
9. XX 3.1. EVALUARE FORMATIVĂ 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. -Ştafete şi parcursuri - Traseu aplicativ pe echipe. min. Mingii corectare
5.1. aplicative conţinând START, deplasare in ECHILIBRU medicinale permanentă.
5.2. deprinderile însuşite pe banca de gimnastică cu 2 kg. EVALUARE
TRANSPORTUL a două mingii Bancă FORMATIVĂ
medicinale, TÂRÂRE pe coate şi gimnastică,
pe genunchi pe sub două corzi Spalier,
susţinute de patru colegi, Corzi.
executarea a zece TRACŢIUNI la
o coardă elastică lagată de spalier,
CĂŢĂRARE la
spalier,coborâre(fără săritură),
ÎMPINGEREA(rularea) unei
mingii medicinale pa o bancă de
gimnastică, executarea unei
rostogoliri inainte din ghemuit in
ghemuit, alergare printre cinci
jaloane, SOSIRE.
10. XX 3.1. EVALUARE FORMATIVĂ 15 Fluier, Observaţie şi
3.3. -Ştafete şi parcursuri - Traseu aplicativ pe echipe. min. Mingii corectare
5.1. aplicative conţinând START, deplasare in ECHILIBRU medicinale permanentă.
5.2. deprinderile însuşite pe banca de gimnastică cu 2 kg. EVALUARE
TRANSPORTUL a două mingii Bancă FORMATIVĂ
medicinale, TÂRÂRE pe coate şi gimnastică,
pe genunchi pe sub două corzi Spalier,
susţinute de patru colegi, Corzi.
executarea a zece TRACŢIUNI la
o coardă elastică lagată de spalier,
CĂŢĂRARE la
spalier,coborâre(fără săritură),
ÎMPINGEREA(rularea) unei
mingii medicinale pa o bancă de
gimnastică, executarea unei
rostogoliri inainte din ghemuit in
ghemuit, alergare printre cinci
jaloane, SOSIRE.

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprinderi motrice sportive elementare specifice atletismului ALERGARE DE VITEZĂ
Număr de lecţii alocate:8 lecţii
Săptămâna de aplicare:XXXIII-XXXVI
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente de
alocat utilizate evaluare
1. XXXIII 3.1. Exerciţii din şcoala - Exersarea jocului de glezne, 15 Fluier, Observaţie şi
3.2. alergării alergării cu genunchii la piept şi min. Jaloane corectare
3.3. Structuri motrice pendularea gambei înapoi Cronometru. permanentă.
5.2. specifice dezvoltării - demonstraţii şi corectări
vitezei de deplasare Mers, alergare cu accelerare în
linie dreaptă cu atingerea vitezei
maxime la sfârşitul accelerării
Accelerări pe distanţe scurte cu
menţinerea liniei drepte

2. XXXIII 3.1. - Exerciţii din şcoala Exersarea A.J.G., a A.G.S şi 15 Fluier, Observaţie şi
3.2. alergării alternate cu A.G.S. alternativ cu accelerări pe min. Jaloane corectare
3.3. diferite acţiuni distanţe mici Cronometru. permanentă.
5.2. motricespecifice Accelerări pe distanţe de15-20m
alergării de viteză cu menţinerea v max 5m

3. XXXIV 3.1. - Viteza de reacţie şi Exersarea A.J.G., a A.G.S şi 15 Fluier, Observaţie şi


3.2. deplasare- A.G.S. alternativ cu accelerări pe min. Jaloane corectare
3.3. - Exerciţii din şcoala distanţe mici Cronometru. permanentă.
5.2. alergării alternate cu Accelerări pe distanţe de15-20m
diferite acţiuni cu menţinerea v max 5m
motrice specifice
alergării de viteză

4. XXXIV 3.1. - Viteza de reacţie şi Exersarea A.J.G., a A.G.S şi 15 Fluier, Observaţie şi


3.2. deplasare- A.G.S. alternativ cu accelerări pe min. Jaloane corectare
3.3. - Exerciţii din şcoala distanţe mici Cronometru. permanentă.
5.2. alergării alternate cu Accelerări pe distanţe de15-20m
diferite acţiuni cu menţinerea v max 5m
motricespecifice Exersarea startului din picioare
alergării de viteză cu plecare la semnal auditiv
Alergare cu accelerare în linie
dreaptă urmată de menţinerea
vitezei 10m (accelerare cu start
lansat)

5. XXXV 3.1. - Startul de jos şi Exersarea startului de jos cu 15 Fluier, Observaţie şi


3.2. lansarea de la start plecare la semnal sonor, min. Jaloane corectare
3.3. comenzile „pe locuri” şi „gata” Cronometru. permanentă.
5.2. Alergare cu start de jos 20-25m
distanţa de lansare 5 repetări cu
pauzele de revenire parţială
Corectări

6. XXXV 3.1. - Startul de jos şi 15 Fluier, Observaţie şi


3.2. lansarea de la start - Startul de jos şi alergare pe 25 min. Jaloane corectare
3.3. metri plat. Cronometru. permanentă.
5.2.
7. XXXVI 3.1. - Startul de jos şi EVALUARE FORMATIVĂ 15 Fluier, Observaţie şi
3.2. lansarea de la start - Startul de jos şi alergare pe 25 min. Jaloane corectare
3.3. metri plat. Cronometru. permanentă.
5.2. EVALUARE
FORMATIVĂ
8. XXXVI 3.1. - Startul de jos şi EVALUARE FORMATIVĂ 15 Fluier, Observaţie şi
3.2. lansarea de la start - Startul de jos şi alergare pe 25 min. Jaloane corectare
3.3. metri plat. Cronometru. permanentă.
5.2. EVALUARE
FORMATIVĂ

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE Deprinderi motrice sportive elementare specifice atletismului ALERGAREA DE REZISTENŢĂ
Număr de lecţii alocate: 6 lecţii
Săptămâna de aplicare:V-VII
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente de
alocat utilizate evaluare
1. V 1.2. - Alergarea de rezistenţă -alergare uşoară în tempo uniform 15 Fluier, Observaţie şi
2.2. în tempo moderat, cu pe grupe de 10-12 elevi pe min. Jaloane corectare
3.1. start din picioare.
3.2.
lungimea terenului (cu plecare de Cronometru. permanentă.
- -eforturi de tip
3.3. pe linia de fund a terenului de
aerob
5.1. handbal şi întoarcere la linia
-pasul alergător de
cealaltă) 2x180m
semifond
-corectări ale pasului alergător de
semifond
-menţinerea tempoului
2. V 1.2. - Alergarea de rezistenţă -alergare uşoară în tempo uniform 15 Fluier, Observaţie şi
2.2. în tempo moderat, cu pe grupe de 10-12 elevi pe min. Jaloane corectare
3.1. start din picioare.
3.2.
lungimea terenului (cu plecare de Cronometru. permanentă.
- -eforturi de tip
3.3. pe linia de fund a terenului de
aerob
5.1. handbal şi întoarcere la linia
-pasul alergător de
cealaltă) 2x180m
semifond
-corectări ale pasului alergător de
semifond
-menţinerea tempoului
3. VI 1.2. -eforturi cu durată -efectuarea unor exerciţii cu durată 15 Fluier, Observaţie şi
2.2. medie medie min. Jaloane corectare
3.1.
3.2.
-alergarea în pluton -alergare de durată în tempo Cronometru. permanentă.
3.3. -startul din picioare uniform de jur împrejurul
5.1. terenului de handbal, în pluton
(grupuri de 6-8 elevi) 2x250m cu
pauză 3min între reprize (refacere
incompletă)
-exersarea startului din picioare
4. VI 1.2. -eforturi de tip aerob -alergare de durată în pluton - 15 Fluier, Observaţie şi
2.2. -eforturi de durată pasul alergător de semifond- cu min. Jaloane corectare
3.1.
3.2.
medie start din picioare (grupuri de câte Cronometru. permanentă.
3.3. 6-8 elevi) pe distanţe crescute
5.1. progresiv
(1x200m)+(1x250m)
5. VII 1.2. -eforturi cu durată -alergare de durată în pluton - 15 Fluier, Observaţie şi
2.2. medie pasul alergător de semifond- cu min. Jaloane corectare
3.1.
3.2.
-întreceri start din picioare (grupuri de câte Cronometru. permanentă.
3.3. 6 elevi) 2x300m cu finiş pe ultimii
5.1. 40m
-verificarea pulsului la sosire
6. VII 1.2. -eforturi cu durată - EVALUARE FORMATIVĂ 15 Fluier, - EVALUARE
2.2. medie - alergare de durată în pluton - min. Jaloane FORMATIVĂ
3.1.
3.2.
pasul alergător de semifond- cu Cronometru.
3.3. start din picioare (grupuri de câte
5.1. 6 elevi) 2x300m .

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprinderi motrice sportive elementare specifice atletismului AR. MINGII DE OINĂ
Număr de lecţii alocate: 6 lecţii
Săptămâna de aplicare:XXVI-XXVIII
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente
alocat utilizate de evaluare
1. XXVI 1.4 - Aruncări, prinderi şi -explicaţie şi demonstraţie 10 Fluier, Observaţie
3.3 diverse mânuiri ale -exersare fără obiect (imitare) min. Mingii şi corectare
4.2 mingii de oină -exerciţii diverse cu mingea fără oină, permanentă.
5.1 efectuarea aruncării Jaloane,
-exersări parţiale şi globale ale Ruletă,
aruncării mg la distanţă Steguleţe,
-exersarea aruncării mingii într-un Fileu volei.
cerc marcat la distanţa de 20-25m
2. XXVI 1.4 - Aruncări, prinderi şi -exersarea aruncării mingii peste 10 Fluier, Observaţie
3.3 diverse mânuiri ale fileul de volei (frontal) câte 12-14 min. Mingii şi corectare
4.2 mingii de oină elevi pe linia de fund a terenului oină, permanentă.
5.1 - Aruncarea mingii de exclusiv prin acţiunea braţului, Jaloane,
oină din poziţia stând articulaţia pumnului este activă Ruletă,
cu faţa pe direcţia Steguleţe,
aruncării Fileu volei.
3. XXVII 1.4 Aruncări, prinderi şi -exersarea aruncării mingii peste 10 Fluier, Observaţie
3.3 diverse mânuiri ale fileul de volei (frontal) câte 12-14 min. Mingii şi corectare
4.2 mingii de oină elevi pe linia de fund a terenului oină, permanentă.
5.1 - Aruncarea mingii de exclusiv prin acţiunea braţului, Jaloane,
oină din poziţia stând articulaţia pumnului este activă Ruletă,
cu faţa pe direcţia Steguleţe,
aruncării Fileu volei.
4. XXVII 1.4 - Aruncarea mingii de -explicaţii şi demonstraţii 10 Fluier, Observaţie
3.3 oină din poziţia stând -corectări min. Mingii şi corectare
4.2 cu faţa pe direcţia -exersarea aruncării din poziţiile oină, permanentă.
5.1 aruncării indicate Jaloane,
-exersarea aruncării cu angrenarea Ruletă,
corpului şi eliberarea mingii atunci Steguleţe,
când atinge înălţimea maximă Fileu volei.

5. XXVIII 1.4 - Aruncarea mingii de -exersarea aruncării cu piciorul 10 Fluier, Observaţie


3.3 oină din poziţia stând drept mult mai depărtat min. Mingii şi corectare
4.2 cu latura stângă -arunc. într-un cerc marcat oină, permanentă.
5.1 orientată pe direcţia -organizare frontală şi pe grupe Jaloane,
aruncării -recomandări individuale şi Ruletă,
generale, evidenţieri Steguleţe,
Fileu volei.
6. XXVIII 1.4 - Aruncarea mingii de - EVALUARE FORMATIVĂ 10 Fluier, -
3.3 oină din poziţia stând min. Mingii EVALUAR
4.2 cu latura stângă oină, E
5.1 orientată pe direcţia Jaloane, FORMATIV
aruncării sub formă de Ruletă, Ă
întrecere Steguleţe,
Fileu volei.

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprinderi motrice sportive elementare specifice GIMNASTICII ACROBATICE
Număr de lecţii alocate: 12 lecţii
Săptămâna de aplicare:XII-XX
Nr. Săpt. de Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Timp de
lecţiei aplicare referinţă instruirii evaluare
Timp Mat. Instrumente
alocat utilizate de evaluare
1. XII 1.2. - rulare pe spate - exersarea rulărilor înapoi 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. - rostogolire înapoi din - exersarea rostogolirilor înainte şi min. Saltele corectare
2.1. ghemuit în depărtat înapoi din ghemuit în depărtat şi gimnastică, permanentă.
3.2. - rostogolire înainte din din depărtat în ghemuit
4.1. depărtat în ghemuit - demonstraţii, corectări
- întreceri - întreceri între băieţi şi fete
2. XII 1.2. - rulare pe spate - exersarea rulărilor înapoi 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. - rostogolire înapoi din - exersarea rostogolirilor înainte şi min. Saltele corectare
2.1. ghemuit în depărtat înapoi din ghemuit în depărtat şi gimnastică, permanentă.
3.2. - rostogolire înainte din din depărtat în ghemuit
4.1. depărtat în ghemuit - demonstraţii, corectări
- întreceri - întreceri între băieţi şi fete
3. XIII 1.2. - cumpăna pe un picior -exersarea cumpenei pe un picior 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. -semisfoara -demonstraţii, corectări min. Saltele corectare
2.1. - rostogolire înainte şi -acordarea ajutorului gimnastică, permanentă.
3.2. înapoi din ghemuit în -exersarea semisfoarei; corectări
4.1. depărtat şi din depărtat în -exersarea structurii: cumpăna pe
ghemuit un picior, rostog. Înainte din
- podul de jos cu sprijin depărtat în ghemuit, rost. Înapoi
din ghemuit în depărtat
-demonstraţii, corectări
-exersarea podului de jos
-demonstraţii, corectări
4. XIII 1.2. - cumpăna pe un picior -exersarea cumpenei pe un picior 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. -semisfoara -demonstraţii, corectări min. Saltele corectare
2.1. - rostogolire înainte şi -acordarea ajutorului gimnastică, permanentă.
3.2. înapoi din ghemuit în -exersarea semisfoarei; corectări
4.1. depărtat şi din depărtat în -exersarea structurii: cumpăna pe
ghemuit un picior, rostog. Înainte din
- podul de jos cu sprijin depărtat în ghemuit, rost. Înapoi
din ghemuit în depărtat
-demonstraţii, corectări
-exersarea podului de jos
-demonstraţii, corectări
5. XIV 1.2. -stând pe omoplaţi -exersarea cumpenei pe un picior 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. - rulare pe sapte -demonstraţii, corectări min. Saltele corectare
2.1. -podul de jos cu sprijin -acordarea ajutorului gimnastică, permanentă.
3.2. -rost. Înapoi din ghemuit -exersarea semisfoarei; corectări
4.1. în ghemuit -exersarea structurii: cumpăna pe
un picior, rostog. Înainte din
depărtat în ghemuit, rost. Înapoi
din ghemuit în depărtat
-demonstraţii, corectări
-exersarea podului de jos
-demonstraţii, corectări
6. XIV 1.2. -stând pe omoplaţi -exersarea cumpenei pe un picior 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. - rulare pe sapte -demonstraţii, corectări min. Saltele corectare
2.1. -podul de jos cu sprijin -acordarea ajutorului gimnastică, permanentă.
3.2. -rost. Înapoi din ghemuit -exersarea semisfoarei; corectări
4.1. în ghemuit -exersarea structurii: cumpăna pe
un picior, rostog. Înainte din
depărtat în ghemuit, rost. Înapoi
din ghemuit în depărtat
-demonstraţii, corectări
-exersarea podului de jos
-demonstraţii, corectări
7. XVIII 1.2. stând pe omoplaţi -exersare linie acrobatică: rulare pe 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. - rulare pe sapte spate, rost. înapoi din ghemuit în min. Saltele corectare
2.1. -podul de jos cu sprijin ghemuit, cumpăna pe un picior, gimnastică, permanentă.
3.2. -rost. înapoi din ghemuit sfoara, podul de jos, stând pe
4.1. în depărtat omoplaţi
stând pe omoplaţi - legarea elementelor învăţate în
- rulare pe sapte linie acrobatică
-podul de jos cu sprijin -corectări permanente
-rost. înapoi din ghemuit -exersarea rostogolirii înapoi din
în depărtat ghemuit în depărtat
-rostogolire înainte din - exersarea rostogolirii înainte din
depărtat în ghemuit depărtat în ghemuit
-legarea elementelor învăţate în
linie acrobatică
-corectări permanente
8. XVIII 1.2. -pregătire diferenţiată a -exersarea individuală a 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. probelor de evaluare elementelor însuşite anterior pentru min. Saltele corectare
2.1. potrivit disponibilităţilor a fi evaluate în mod singular sau gimnastică, permanentă.
3.2. elevilor legate ca linie acrobatică; linia
4.1. cuprinde obligatoriu elementele
acrobatice învăţate
9. XIX 1.2. -pregătire diferenţiată a -exersarea individuală a 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. probelor de evaluare elementelor însuşite anterior pentru min. Saltele corectare
2.1. potrivit disponibilităţilor a fi evaluate în mod singular sau gimnastică, permanentă.
3.2. elevilor legate ca linie acrobatică; linia
4.1. cuprinde obligatoriu elementele
acrobatice învăţate
10. XIX 1.2. pregătire diferenţiată a -exersarea individuală a 15 Fluier, Observaţie şi
1.3. probelor de evaluare elementelor însuşite anterior pentru min. Saltele corectare
2.1. potrivit disponibilităţilor a fi evaluate în mod singular sau gimnastică, permanentă.
3.2. elevilor legate ca linie acrobatică; linia
4.1. cuprinde obligatoriu elementele
acrobatice învăţate
11. XX 1.2. pregătire diferenţiată a - EVALUARE SUMATIVĂ-a 15 Fluier, SUMATIVĂ
1.3. probelor de evaluare elementelor acrobaticeinsuşite min. Saltele
2.1. potrivit disponibilităţilor anterior, in mod singular sau ca gimnastică,
3.2. elevilor linie acrobatică(linia va cuprinde
4.1. obligatoriu elementele acrobatice
învăţate).
12. XX 1.2. pregătire diferenţiată a - EVALUARE SUMATIVĂ-a 15 Fluier, SUMATIVĂ
1.3. probelor de evaluare elementelor acrobaticeinsuşite min. Saltele
2.1. potrivit disponibilităţilor anterior, in mod singular sau ca gimnastică,
3.2. elevilor linie acrobatică(linia va cuprinde
4.1. obligatoriu elementele acrobatice
învăţate).

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: Deprinderi motrice sportive elementare NOŢIUNI DE REGULAMENT SPORTIV
Număr de lecţii alocate: 10 lecţii
Săptămâna de aplicare:I-II XXIX-XXXI
Nr. Săpt. de Obiective Conţinuturi supuse Activităţi de invăţare Resurse Tip de
lecţiei aplicare de instruirii evaluare
referinţă Timp Mat. Instrumente
alocat utilizate de evaluare
1. I 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Repunerea mingiei în joc, de la poartă, din corectări
3.2 desfăşurare in jocurile aut lateral, din corner, de la sentru. permanente
sportive. -Distanţa la repunerea mingiei în joc. in joc.
-Paşi, dublu dribling.
2. I 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Repunerea mingiei în joc, de la poartă, din corectări
3.2 desfăşurare in jocurile aut lateral, din corner, de la sentru. permanente
sportive. -Distanţa la repunerea mingiei în joc. in joc.
-Paşi, dublu dribling.
3. II 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Repunerea mingiei în joc, de la poartă, din corectări
3.2 desfăşurare in jocurile aut lateral, din corner, de la sentru. permanente
sportive. -Distanţa la repunerea mingiei în joc. in joc.
-Paşi, dublu dribling.
4. II 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Repunerea mingiei în joc, de la poartă, din corectări
3.2 desfăşurare in jocurile aut lateral, din corner, de la sentru. permanente
sportive. -Distanţa la repunerea mingiei în joc. in joc.
-Paşi, dublu dribling.
5. XXIX 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Paşi, dublu dribling. corectări
3.2 desfăşurare in jocurile -Fault. permanente
sportive. -Semicerc. in joc.
6. XXIX 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Paşi, dublu dribling. corectări
3.2 desfăşurare in jocurile -Fault. permanente
sportive. -Semicerc. in joc.
7. XXX 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Paşi, dublu dribling. corectări
3.2 desfăşurare in jocurile -Fault. permanente
sportive. -Semicerc. in joc.
8. XXX 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Paşi, dublu dribling. corectări
3.2 desfăşurare in jocurile -Fault. permanente
sportive. -Semicerc. in joc.
9. XXXI 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Repetarea şi respectarea tuturor regulilor de corectări
3.2 desfăşurare in jocurile joc învăţate.. permanente
sportive. in joc.
10. XXXI 1.2 - Cunoaşterea principalelor MINIHANDBAL Perm. Fluier Explicaţii şi
3.1 reguli de organizare şi -Paşi, dublu dribling. corectări
3.2 desfăşurare in jocurile -Fault. permanente
sportive. -Semicerc. in joc.
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: MINIHANDBAL
Număr de lecţii alocate:20 lecţii
Săptămâna de aplicare:I-XI
Ciclul tematic: unu

Nr. Săpt. Obiective de Conţinuturi supuse Activităţi de învăţare Resurse Timp de


Lecţie de referinţă instruirii evaluare
i aplicare Timp Mat. Instrumente
alocatUtiliza de evaluare
te
1 I 3.1 -învăţarea aşezării în -exersarea dispunerii jucătorilor pe 15 mn. Mingi Obs.
3.2 teren în atac şi apărare teren în scopul unei mai eficiente Handb Sistem.
5.1 -învăţarea sistemului de acoperiri a zonelor de joc; reguli al
52 apărare 6:0 referitoare la zona de acţiune a Fluier
fiecărui post şi interrelaţiile dintre ele
-atribuţii specifice fiecărui jucător în
atac şi în apărare (aşezarea 6:0 în
apărare şi aşezarea în atac în potcoavă)
2 I 3.1 -învăţarea aşezării în Joc şcoală; sarcini în apărare: 15 mn. Mingi Obs.
3.2 teren în atac şi apărare -mingea se interceptează de către Handb Sistem
5.1 -învăţarea sistemului de adversar numai cu respectarea locului al
52 apărare 6:0 în sistemul de apărare
-nu se aruncă la poartă decât după ce
mingea trece pa la toţi elevii (de la o
extremă la alta)
3 II 3.1 -repetarea poziţiei -exersarea poziţiei fundamentale în 15 mn. Mingi Obs.
3.2 fundamentale în apărare cu deplasări specifice pe Handb Sistem
5.1 apărare semicerc, lateral stg. şi dreapta, înainte al
52 şi înapoi Fluier
-Joc: „Pătrunde în spaţiul
adversarului”
4 II 3.1 -învăţarea sistemului de -explicarea şi demonstrarea sistemului 15 mn. Mingi Obs.
3.2 atac cu un pivot -se explică denumirea postului handb Sistem
5.1 respectiv şi locul unde se află al
52 -joc. „Ocupă locul stabilit”
5 III 3.1 -repetarea sistemului de Joc cu temă: aplicarea sistemului de 15 mn. Mingi Obs.
3.2 atac cu un pivot atac cu un pivot handb Sistem
5.1 -respectarea regulilor: mingea nu se al
52 primeşte pe loc ci pe poziţie viitoare
de pătrundere; ameninţarea porţii
înainte de pasare; pivotul va fi angajat
numai de interi şi centru
-se joacă două echipe la fiecare
semicerc
6 III Idem lecţia 5 15 mn. Mingi Obs.
handb Sistem
al
7 IV 3.1 -repetarea pasei în doi -exersarea pasei în doi din deplasare 15 mn. Mingi Obs.
3.2 din alergare -joc şcoală: nu se aruncă la poartă handb Sistem
5.1 decât din alergare precedată de al
52 prinderea mingii pe poziţia viitoare
8 IV Idem lecţia 7 15 mn. Mingi Obs.
handb Sistem
al
9 V 3.1 -repetarea pasei în doi -exersarea driblingului multiplu şi 15 mn. Mingi Obs.
3.2 din alergare aruncare la poartă de la semicercul de Handb Sistem
5.1 9m al
52 -exersarea driblingului şi a aruncării la Fluier
poartă din alergare cu un adversar
pasiv pe semicerc
-joc cu temă: căutarea unor spaţii
libere de pătrundere şi aruncare la
poartă din alergare
10 V Idem lecţia 9 15 mn. Mingi Obs.
handb Sistem
al
11 VI 3.1 -învăţare aruncării la -explicaţii 15 mn. Mingi Obs.
3.2 poartă cu paşi adăugaţi -demonstraţii handb Sistem
5.1 -lucru individual, şi pe perechi câte al
52 doi faţă în faţă
12 VI Idem lecţia 11 15 mn. Mingi Obs.
handb Sistem
al
13 VII 3.1 -repetarea aruncării la -exersarea aruncării la poartă cu paşi 15 mn. Mingi Obs.
3.2 poartă cu paşi adăugaţi adăugaţi: individual-dribling-aruncare Handb Sistem
5.1 la poartă al
52 -exersarea aruncării cu adversar pasiv Fluier
-exersarea aruncării la poartă cu
adversar semiactiv
-exersarea aruncării la poartă cu
intermediar
14 VII Idem lecţia 13 15 mn. Mingi Obs.
handb Sistem
al
15 IX 3.1 -repetarea aruncării la Joc şcoală: aruncarea la poartă cu paşi 15 mn. Mingi
3.2 poartă cu paşi adăugaţi adăugaţi; marcarea unui gol din acest handb
5.1 procedeu se punctează dublu al
52
16 IX Idem lecţia 15 15 mn. Mingi Obs.
handb Sistem
al
17 XX 3.1 -repetarea aruncării la -exersarea pătrunderii printre doi 15 mn. Mingi Obs.
3.2 poartă cu paşi adăugaţi adversari semiactivi şi aruncare la handb Sistem
5.1 poartă cu paşi adăugaţi al
52 -exersarea ar. la poartă cu paşi
adăugaţi cu intermediar
-joc şcoală: aruncarea la poartă cu paşi
adăugaţi
18 XX Idem lecţia 17 15 mn. Mingi Obs.
handb Sistem
al
19 XI 3.1 -repetarea sistemului de Joc bilateral de handbal cu respecatea 15 mn. Mingi Obs.
3.2 atac cu un pivot şi regulilor cunoscute Handb Sistem
5.1 apărare 6:0 al
52 Fluier
20 XI Idem cu lecţia 19 - EVALUARE FORMATIVĂ 15 mn. Mingi EVALUAR
handb E
al FORMATIV
Ă
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de invăţământ
Anul şcolar
Cadrul didactic
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE INVĂŢARE: MINIHANDBAL
Număr de lecţii alocate:26 lecţii
Săptămâna de aplicare:XXVII-XXXX
Ciclul tematic: doi
Nr. Săpt. Competen Conţinuturi supuse Activităţi de învăţare Resurse Timp de
Lecţie de te instruirii evaluare
i aplicar specifice Timp Mat. Instrument
e alocat Utilizate e de
evaluare
1 XXVII 3.1 -învăţarea blocării -explicaţii şi demonstraţii 15 min. Mingi Obs.
3.2 aruncărilor la poartă -exersarea blocării mingilor înalte, laterale şi Handbal Sistem
5.1 joase cu două mâini Fluier
52 -corectări
2 XXVII 3.1 -învăţarea blocării -exersarea blocării mingilor înalte, laterale şi 15 min. Mingi Obs.
3.2 aruncărilor la poartă joase cu două mâini prin joc cu temă; mingea handbal Sistem
5.1 blocată corect de apărător se consideră punct
52
3 XXVII 3.1 -învăţarea aruncării la -explicaţii 15 min. Mingi Obs.
I 3.2 poartă din săritură -demonstraţii handbal Sistem
4.1 -lucru individual, câte unul la minge
-exersarea driblingului urmat de aruncare la
poartă din săritură
4 XXVII Idem lecţia 3 15 min. Mingi
I handbal
5 XXIX 3.1 -repetarea aruncării la -exersarea aruncării la poartă din săritură în 15 min. Mingi Obs.
3.2 poartă din săritură prezenţa apărătorului pasiv Handbal Sistem
5.1 -explicaţii şi corectări individuale Fluier
52 -joc bilateral cu evidenţierea elevilor care
execută aruncarea la poartă din săritură
6 XXIX 3.1 -repetarea aruncării la -exersarea aruncării la poartă din săritură 15 min. Mingi Obs.
3.2 poartă din săritură precedată de primirea mingii din lateral handbal Sistem
5.1
52
7 XXX 3.1 -repetarea aruncării la -exersarea aruncării la poartă din săritură cu 15 min. Mingi Obs.
3.2 poartă din săritură adversar semiactiv şi activ handbal Sistem
5.1 -joc bilateral cu aplicarea aruncării la poartă
52 din săritură
8 XXX Idem lecţia 7 15 min. Mingi
handbal
9 XXXI 3.1 -învăţarea -explicaţii şi demonstraţii 15 min. Mingi Obs.
3.2 contraatacului -corectări Handbal Sistem
5.1 -exersarea contraatacului Fluier
52 -joc şcoală cu aplicarea contraatacului şi
evidenţierea jucătorilor care execută corect
10 XXXI Idem lecţia 9 15 min. Mingi
handbal
11 XXXII 3.1 -repetarea -exersarea contraatacului cu dribling şi 15 min. Mingi Obs.
I 3.2 contraatacului cu aruncare la poartă din săritură handbal Sistem
5.1 dribling şi aruncarea la -joc cu temă: golurile marcate pe contraatac se
52 poartă din săritură consideră duble
12 XXXII Idem lecţia 11 15 min. Mingi
I handbal
13 XXXI 3.1 -învăţarea schimbării -explicaţia şi demonstrarea procedeului 15 min. Mingi Obs.
V 3.2 de direcţie -exersarea procedeului schimbării de direcţie Handbal Sistem
5.1 (fentă simplă spre dreapta urmată de schimbare Fluier
52 de direcţie spre stânga)
-corectări
14 XXXI Idem lecţia 13 15 min. Mingi
V handbal
15 XXXV 3.1 -repetarea schimbării Joc handbal 2:2 şi 3:3 cu tema: aplicarea fentei 15 min. Mingi Obs.
3.2 de direcţie cu schimbarea simplă de direcţie handbal Sistem
5.1 Joc bilateral cu aplicarea schimbării de direcţie
52 -corectări
-evidenţieri
16 XXXV 3.1 -repetarea schimbării Joc handbal 2:2 şi 3:3 cu tema: aplicarea fentei 15 min. Mingi Obs.
3.2 de direcţie cu schimbarea simplă de direcţie Handbal Sistem
5.1 Joc bilateral cu aplicarea schimbării de direcţie Fluier
52 -corectări
-evidenţieri
17 XXXV 5.1 -repetarea sistemului Joc bilateral de handbal cu respecatea regulilor 15 min. Mingi Obs.
I 5.2 de atac cu un pivot şi cunoscute şi a procedeelor tehnico-tactice handbal Sistem
apărare 6:0 învăţate
18 XXXV 5.1 Idem lecţia 17 Joc bilateral de handbal cu respecatea regulilor 15 min. Mingi Obs.
I 5.2 cunoscute şi a procedeelor tehnico-tactice handbal Sistem
învăţate
19 XXXV 5.1 -repetarea sistemului Joc bilateral de handbal cu respecatea regulilor 15 min. Mingi Obs.
II 5.2 de atac cu un pivot şi cunoscute şi a procedeelor tehnico-tactice Handbal Sistem
apărare 6:0 învăţate Fluier
20. XXXV 5.1 -repetarea sistemului Joc bilateral de handbal cu respecatea regulilor 15 min. Mingi Obs.
II 5.2 de atac cu un pivot şi cunoscute şi a procedeelor tehnico-tactice handbal Sistem
apărare 6:0 învăţate
21. XXXV 5.1 -repetarea sistemului Joc bilateral de handbal cu respecatea regulilor 15 min. Mingi Obs.
III 5.2 de atac cu un pivot şi cunoscute şi a procedeelor tehnico-tactice handbal Sistem
apărare 6:0 învăţate
22. XXXV 5.1 -repetarea sistemului Joc bilateral de handbal cu respecatea regulilor 15 min. Mingi Obs.
III 5.2 de atac cu un pivot şi cunoscute şi a procedeelor tehnico-tactice handbal Sistem
apărare 6:0 învăţate
23. XXXI 5.1 -repetarea sistemului Joc bilateral de handbal cu respecatea regulilor 15 min. Mingi Obs.
X 5.2 de atac cu un pivot şi cunoscute şi a procedeelor tehnico-tactice Handbal Sistem
apărare 6:0 învăţate Fluier
24. XXXI 5.1 -repetarea sistemului Joc bilateral de handbal cu respecatea regulilor 15 min. Mingi Obs.
X 5.2 de atac cu un pivot şi cunoscute şi a procedeelor tehnico-tactice handbal Sistem
apărare 6:0 învăţate
25. XXXX 5.2 Nivelul iniţierii în Structuri simple de joc 15 min. Mingi Evaluare
minihandbal handbal sumativă
26. XXXX 5.2 Nivelul iniţierii în Structuri simple de joc 15 min. Mingi Evaluare
minihandbal handbal sumativă