Sunteți pe pagina 1din 2

Departamentul de Drept Public

Program master DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC


Forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ
An univ. 2017/2018

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE

Disciplina ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

I. ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE INTERGUVERNAMENTALE.

1. Organizaţii cu vocaţie universală şi organizaţii regionale. Organizaţii de cooperare şi


organizaţii de integrare
2. Actul constitutiv – temeiul juridic al funcţionării organizaţiilor interguvernamentale
3. Personalitatea juridică a organizaţiilor interguvernamentale. Conţinutul şi consecinţele
acesteia
4. Dobândirea calităţii de membru. Particularităţi în cadrul organizaţiilor interguvernamentale
europene
5. Structura şi funcţionarea organizaţiilor internaţionale. Actele organizaţiilor internaţionale.
6. Modalităţi de adoptare a hotărârilor.Valoarea juridică a acestora

II. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

1. Organizaţii internaţionale – noţiuni introductive.


2. Condiţii istorice ale construirii ONU.
3. Dobândirea şi pierderea calităţii de membru ONU.
4. Organele principale şi organe subsidiare ale ONU (compunere, atribuţii, funcţionare).
5. Sistemul ONU.Instituţiile specializate ale ONU.

III. ORGANIZAŢII EUROPENE ŞI EUROATLANTICE

1. Organizaţii politice. Consiliul Europei


2. Organizaţii de securitate şi apărare
a) Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)
b) Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

1
BIBLIOGRAFIE:

1. Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu – “Drept internaţional contemporan”,


Editura All, 2000
2. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu – “Drept internaţional public. Sinteze”, ediţia a 8-a, Editura CH
Beck, 2015
3. Năstase Adrian, Fundamentele Organizării Internaţionale, Editura Uranus, 2006
4. Raluca Miga Beşteliu – “Drept internaţional public”, vol. I, ediţia a 2-a (2010), vol. II (2008)
Editura C.H. Beck
5. Raluca Miga Beşteliu – “Organizaţiile internaţionale interguvernamentale, Bucureşti, ediţia a 2-
a, Ed. C.H.Beck, 2006
6. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Ion Gâlea, –“Drept internaţional contemporan. Texte
esenţiale”, Ediția a 2-a, Editura Universul Juridic, 2007
7. PH. SANDS, P. KLEIN -“Bowett’s Law of International Institutions”, ediţia a 5-a, Editura Sweet
& Maxwell, 2001
8. Biroul de Informare al Consiliului Europei în România – „Manualul Consiliului Europei”,
Bucureşti, R.A. Monitorul Oficial, 2003
9. *** - “OSCE Handbook”/”Manuel de l’OSCE”
(www.osce.org/publications/handbook/)
10. *** - “NATO Handbook”/”Manuel de l’OTAN”
(www.nato.int/docu/handbook/2001/index.htm)
11. Revista Română de Drept Internaţional, ADIRI şi Editura C.H. Beck, nr. 1-15

S-ar putea să vă placă și