Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Studiul individual
La disciplina: Contabilitatea financiară

A elaborat: Spînu Eugenia


Grupa CON-161
A verificat: Boșcăneanu Nadejda

Chișinău, 2019
Exercițiul 1.
Entitatea cu profil medical ,,Medcom’’ SRL a cumpărat un aparat pentru
radiografii Roentgen pentru activitatea sa. S-a estimat că aparatul care are costul de
intrare 5 489 150 lei, va avea durata de utilizare 10 ani, valoarea reziduală
estimată- 547 000 lei și se va aplica metoda liniară de calcul a amortizării. După
doi ani de exploatare a devenit evident că aparatul va funcționa în total numai 7
ani. Valoarea reziduală și metoda de calcul a amortizării vor rămâne însă aceleași.
Rezolvare:
1. Reflectăm procurarea aparatului
Dt 123 Ct 521 ∑ 5 489 150 lei
2. Reflectăm amortizarea pentru 1 an
5489150−547000
Dt 124 Ct 123 ∑ 494 215 lei ( )
10

3. Reflectăm amortizarea pentru anul 2


Dt 124 Ct 123 ∑ 494 215 lei
4. Reflectăm amortizarea pentru anul 3
4942150−4942150∗2
Dt 124 Ct 123 ∑ 564817, 14 lei ( )
7

5. Reflectăm amortizarea pentru anul 4


Dt 124 Ct 123 ∑ 564817, 14 lei
6. Reflectăm amortizarea pentru anul 5
Dt 124 Ct 123 ∑ 564817, 14 lei
7. Reflectăm amortizarea pentru anul 6
Dt 124 Ct 123 ∑ 564817, 14 lei
8. Reflectăm amortizarea pentru anul 7
Dt 124 Ct 123 ∑ 564817, 14 lei
9. Reflectăm valoarea amortizabilă totală
Dt 124 Ct 123 ∑ 4 942 150 lei
10.Reflectăm valoarea contabilă
Dt 721 Ct 123 ∑ 547 000 lei
Exercițiul 2.
Entitatea de transport internațional ,,Autoservtrans’’ SRL cumpără în luna ianuarie
un autocar din Japonia în următoarele condiții: prețul de achiziție- 35 000 dolari,
taxa vamală- 5%, cheltuielile de asigurare a transportului suportate de cumpărător-
2 000 dolari, rata oficială de schimb- 18, 36 lei per dolar. Entitatea estimează
valoarea reziduală a autocarului la 20 000 lei și un număr total de 200 000 de km.
Aceștia au fost parcurși astefel: în anul N- 39 000 km, N+1- 45 000 km, N+2-
45 000 km, N+3- 45 000 km, N+4- 26 000 km.
Rezolvare:
1. Reflectăm procurarea autocarului
Dt 121 Ct 521 ∑ 572 600 lei (35 000 dolari * 16,36 lei)
2. Reflectăm taxa vamală
Dt 121 Ct 544 ∑ 28 630 lei ( 5% din 572 600 lei)
3. Reflectăm cheltuieli de angajare
Dt 121 Ct 712 ∑ 32 720 lei (2000 * 16,36)
4. Reflectăm punerea în funcțiune
Dt 123 Ct 121 ∑ 633 950 lei
5. Reflectăm valoarea contabilă
Dt 721 Ct 123 ∑ 20 000 lei
6. Reflectăm amorizarea 1 an
Dt 124 Ct 123 ∑ 107 757 lei
7. Reflectăm amorizarea anului 2
Dt 124 Ct 123 ∑ 124 335 lei
8. Reflectăm amorizarea anului 3
Dt 124 Ct 123 ∑ 124 335 lei
9. Reflectăm amorizarea anului 4
Dt 124 Ct 123 ∑ 124 335 lei
10.Reflectăm amorizarea anului 5
Dt 124 Ct 123 ∑ 71 838 lei
11.Reflectăm amorizarea acumulată
Dt 124 Ct 123 ∑ 613 950 lei ( 633 950-20 000)
 Calculul amortizării conform metodei unităților de producție
Perioada Costul de Volumul ∑, Amortizarea Valoarea
de intrare, lei efectiv de amortizării acumulată contabilă
gestiune producție, anuale, lei
km
Punerea în 572 600 _ _ _ Col.1- col.4
funcțiune
1 572 600 39 000 39000×2,763 107 757 464 843
=107 757
2 572 600 45 000 45000×2,763 232 092 340 508
=124 335
3 572 600 45 000 45000×2,763 356 427 216 173
=124 335
4 572 600 45 000 45000×2,763 480 762 91 838
=124 335
5 572 600 26 000 26000×2,763 552 600 20 000
=71 838

Ci−Valoarea reziduală 572 600−20 000


VA= = =2, 763
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 200 000

Exercițiul 3.
Entitatea ,,Brigada’’ posedă un utilaj achiziționat și pus în funcțiune la
31.08.200N, costul de intrare este de 200 000 lei, valoarea reziduală estimată-
20 000 lei. În momentul punerii în funcțiune durata de utilizare a fost apreciată la 8
ani, metoda de calcul a amortizării a fost cea liniară. La finele anului 200N+2 se
constată că metoda de diminuare a soldului (coeficiantul 1, 75) reflectă mult mai
bine modul în care se consumă beneficiile economice aduse de activ și se ia decizia
de a utiliza pentru anii următori această metodă.
Rezolvare:
1. Reflectăm procurarea utilajului
Dt 123 Ct 521 ∑ 200 000 lei
2. Reflectăm punerea în funcțiune
Dt 123 Ct 121 ∑ 200 000 lei
3. Reflectăm amorizarea 1 an
Dt 124 Ct 123 ∑ 42 000 lei
4. Reflectăm amorizarea anului 2
Dt 124 Ct 123 ∑ 33 180 lei
5. Reflectăm amorizarea anului 3
Dt 124 Ct 123 ∑ 26 212, 2 lei
6. Reflectăm amorizarea anului 4
Dt 124 Ct 123 ∑ 20 707, 64 lei
7. Reflectăm amorizarea anului 5
Dt 124 Ct 123 ∑ 16 359,03 lei
8. Reflectăm amorizarea anului 6
Dt 124 Ct 123 ∑ 12 923,63 lei
9. Reflectăm amorizarea anului 7
Dt 124 Ct 123 ∑ 10 209,67 lei
10.Reflectăm amorizarea anului 8
Dt 124 Ct 123 ∑ 8 065, 64 lei
11.Reflectăm valoarea amortizabilă
Dt 124 Ct 123 ∑ 180 000 lei
12.Reflectăm valoarea contabilă
Dt 721 Ct 123 ∑ 20 000 lei

 Calculul amortizării conform metodei de diminuare a soldului


Perioada de Costul ∑, amortizării Amortizarea Valoarea
gestiune de anuale, lei acumulată contabilă
intrare,
lei
La data 200 000 _ _ Col.1- col.3
punerii în
funcțiune
La finele 200 000 0,21×200 000 42 000 158 000
anului 1 = 42 000
2 200 000 0,21×158 000 75 180 124 820
=33 180
3 200 000 0,21×124 820 101 392, 2 98 607, 8
=26 212, 2
4 200 000 0,21×98607,8 122 099, 84 77 900, 16
=20 707, 64
5 200 000 0,21×77900, 16 138 458, 87 61 541, 13
=16 359,03
6 200 000 0,21×61 541, 13 151 382, 5 48 617,5
=12 923,63
7 200 000 0,21×48 617, 5 161 592, 17 38 407, 83
=10 209,67
8 200 000 8 065, 64 169 657, 81 30 342, 19

1 1
=N, ×1, 75= 0, 21
𝐷𝑈 8

Exercițiul 4.
Entitatea ,,Brigantina’’ deține un cuptor cu costul de intrare de 187 200 lei,
amortizarea acumulată- 132 800 lei. Cuptorul și-a încheiat al cincisprezecelea
an de utilizare dintr-o durată de utilizare estimată de 20 de ani. La începutul
celui de al șaisprezecelea an entitatea a cheltuit 42 800 lei, TVA-20% pntru
repararea și modernizarea cuptorului, pentru a respecta standardele de poluare.
Reparația a fost efectuată de o entitate specializată în domeniu. Prin urmare,
acum se estimează că durata de utilizare rămasă a cuptorului va fi de zece ani și
nu de cinci ani.
Rezolvare:
1. Reflectăm costul de intrare a cuptorului
Dt 123 Ct 521 ∑ 187 200 lei
2. Reflectăm amortizarea acumulată
Dt 124 Ct 123 ∑ 132 800 lei
3. Reflectăm calcularea rămasă pentru ultimii 5 ani
Dt 721 Ct 123 ∑ 54 400 lei
4. Reflectăm trecerea mijlocului fix în curs de execuție
Dt 121 Ct 123 ∑ 54 400 lei
5. Reflectăm amortizarea și repararea
Dt 121 Ct 544 ∑ 42 800 lei
6. Reflectăm TVA aferent
Dt 534 Ct 123 ∑ 8 569 lei
7. Reflectăm punerea în funcțiune
Dt 123 Ct 121 ∑ 97 200 lei