Sunteți pe pagina 1din 1

Exist� oameni pentru o zi,

Pe care-i vezi c�nd mergi pe strad�,


Unii din ei �-?i vor z�mbi,
Al?ii vor trece prefer�nd s� nu te vad�

Exist� oameni pentru ani,


Apar �nt�mpl�tor ......
Unii din ei treptat devin du?mani
Al?ii prieteni ....de ajutor

Exist� oameni pentru un veac


Pe cre-i str�ngi la piept cu drag
Iar, c�nd �i vezi la tine-n prag
Durerea se transform� �n fleac
Doar, orice ran� - are leac

Exist� doar un singur om


De care te lipe?ti - ?i-l ?ii aproape
?i sim?i c� faci cu el o lume aparte
DA...care �-?i va fi al�turi
P�n� la ... ?i dup� moarte

La Mul?i ani, v� doresc un sincer ,,niciodat� ?i un sincer ,,�ntodeauna� -


niciodata trista ?i obligatoriu fericit� �ntodeauna.
S�n�tate, bucurie,

Via?a lung� s� v� fie

S� v� ?tim numai de bine,

F�r� lacrimi ?i suspine

S-ave?i g�ndul plin de soare,

Via?a � plin� de culoare

Inima � de bucurie

Casa � de ce v� m�ng�ie.

S� v� ?tim z�mbind mereu

?i la bine ?i la greu

S� tr�i?i cum v� dori?i

La Mul?i Ani ferici?i!