Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru că nu cei ce aud Legea, Cei înțelepți vor străluci ca

sunt neprihăniți înaintea lui strălucirea cerului, și cei ce vor


Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea învăța pe mulți să umble în nepri-
aceasta, vor fi socotiți neprihăniți. hănire vor străluci ca stelele, în
(22 cuv) veac și în veci de veci. (29 cuv)
– Romani 2:13 – – Daniel 12:3 –

Oricine o ia înainte, și nu Căci firea pământească poftește


rămâne în învățătura lui Hristos, împotriva Duhului, și Duhul împo-
n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne triva firii pământești: sunt lucruri
în învățătura aceasta, are pe potrivnice unele altora, așa că nu
Tatăl și pe Fiul. (25 cuv) puteți face tot ce voiți. (24 cuv)
– 2 Ioan 1:9 – – Galateni 5:17 –

Iată, Eu vin curând; și răsplata Căci El nici nu disprețuiește,


Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia nici nu urăște necazurile celui
după fapta lui. Eu sunt Alfa și nenorocit, și nu-Și ascunde Fața
Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, de el, ci îl ascultă când strigă
Începutul și Sfârșitul. (32 cuv)
către El. (24 cuv)
– Apocalipsa 22:12-13 – – Psalmii 22:24 –

Vegheați, dar, cu Cine cugetă la


luare aminte asupra sufletelor Cuvântul Domnului, găsește
voastre, ca să iubiți pe Domnul, fericirea, și cine se încrede în
Dumnezeul vostru. (15 cuv) Domnul este fericit. (15 cuv)
– Iosua 23:11 – – Proverbele 16:20 –
Binecuvântat să fie omul, care se încrede Cinstește pe Domnul cu
în Domnul, și a cărui nădejde este Domnul!
Căci el este ca un pom sădit lângă ape averile tale, și cu cele dintâi roade din
care-și întinde rădăcinile spre râu; nu se teme tot venitul tău: căci atunci grânarele îți
de căldură, când vine, și frunzișul lui rămâne vor fi pline de belșug, și teascurile tale
verde; în anul secetei, nu se teme, și nu înce- vor geme de must. (31 cuv)
tează să aducă rod. (53 cuv)
– Ieremia 17:7-8 –
– Proverbele 3:9-10 –