Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de lucru

I.Graficul alǎturat se referă la subiectul III A - B


şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale
precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie
meteorologică din Europa.
A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii
lunare,precum şi luna în care se înregistrează;

B. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile


corecte la cerinţele de mai jos:
1. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea
minimă a precipitaţiilor medii lunare;
2. diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de
precipitaţii din lunile august şi decembrie;
3. un factor care determină cantităţi reduse de
precipitaţii în anotimpul de iarnă.

092
II.Reprezentarea grafică alăturată se
referă la subiectul III A şi B şi prezintă
evoluţia temperaturilor medii lunare şi
cantităţilor medii lunare de precipitaţii la
staţia meteorologică Murmansk, Peninsula
Kola.
A. Precizaţi:
1. valoarea minimă cu aproximaţie, a
temperaturii medii lunare, precum şi luna în
care se înregistrează.
2. cantitatea minimă de precipitaţii
înregistrată într-o lună, precum şi luna în
care se înregistrează.

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare
se înregistrează în luna:
a. mai b. iunie c. iulie d. august
2. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna:
a. aprilie b. august c. iulie d. octombrie
3. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este:
a. subpolar b. mediteranean c. temperat arid d. temperat

III. Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi
a precipitaţiilor medii lunare la Bruxelles.(sursa: www.eurometeo.com/euroweather)
A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare
şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare
şi o lună în care se înregistrează. 4 puncte
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la geografie Simulare
Pagina 4 din 4
B. 1. Precizaţi tipul de climă în care se
încadrează diagrama de mai sus.
2. Calculaţi amplitudinea termică medie аnuală.
3. Explicați faptul că, în lunile de iarnă,
temperaturile medii lunare nu sunt negative.