Sunteți pe pagina 1din 45

AN ȘCOLAR ________________, SEMESTRUL I

UNITATEA ȘCOLARĂ ___________________________


NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: ___________________________
CLASA:
DISCIPLINA: LIMBA ____________
NUMĂR DE ELEVI: ____

RAPORT DE PROGRES ȘCOLAR


Competențe specifice evaluate Număr de elevi care au înregistrat: TOTAL
progres regres rezultate constante
1.1. Identificarea sensului global al unui mesaj simplu 6 1 10 17
rostit clar şi rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la întrebări simple pe 7 2 8 17


subiecte familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în enunţuri proprii 6 2 9 17
2.3 Emiterea unor enunţuri simple, cu sprijin, despre 7 4 6 17
sine/ persoane/ activităţi din universul imediat

3.1 Identificarea informaţiilor dintr-un text scurt, 8 1 8 17


conţinând lexic cunoscut
4.1 Completarea de formulare simple cu date personale 7 0 10 17
4.2 Realizarea conştientă a legăturii între rostire si 6 4 7 17
scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple pe baza unor cuvinte de 9 4 4 17
sprijin şi a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevii receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si pot selecta informaţiile dintr-un
mesaj scurt articulat clar şi rar. Elevii pot intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene, etc.
Pot intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor cu conditia repetarii mesajelor transmise.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii elevilor de a receptiona informatia fintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte
citite cu glas tare de catre profesor.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevii pot produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se pot prezenta si
pot pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze simple despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine
cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevii pot comunica in situatii simple si uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare.
Elevii pot să creeze un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare şi memorate. Pot să înceapă, să
menţină şi să încheie conversaţii scurte prin utilizarea întrebărilor şi răspunsurilor simple şi scurte.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze simple pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări
simple pe subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat.
Adaptarea sarcinilor de lucru la particularitatile individuale ale clasei de elevi si la nivelul lor de cunostinte si deprinderi avand ca texte-suport:
descrieri simple, micro-dialoguri, enunturi-tip de realizare a actelor de vorbire necesare exercitării competenţelor propuse.
Imbunatatirea deprinderii de exprimare orala in limba franceza prin pronuntarea corecta a lexicului.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevii pot citi si intelege texte foarte scurte si cu informatie directa, pot identifica informaţiile dintr-un text scurt, conţinând lexic cunoscut, pot
receptiona mesajul transmis prin indicatiile date de profesor, pot inţelege sensul de bază al textelor simple care conţin modele structurale şi de
vocabular de o mare frecvenţă, pot să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la aspecte din universul apropiat, de a intelege descrierea
evenimentelor sau exprimarea sentimentelor folosind instrumente specifice ca suport: scurte texte pe teme familiare, desene etc.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevii pot produce mesaje scrise, pot completa formulare simple cu date personale, pot redacta texte scurte folosind un vocabular si notiuni
gramaticale simple pe teme familiare din universul apropiat. Pot scrie dupa dictare corect, pot realiza conştient legătura între rostire si scriere,
pot redacta mesaje simple pe baza unor cuvinte de sprijin şi a unei imagini.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta un text simplu si coerent pe teme familiare sau de interes personal, de a scrie scrisori personale in care sa
descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor puncte de vedere proprii prin intermediul unor propoziţii simple şi scurte, folosind
cuvinte de legătură uzuale in scopul evitarii realizarii unor greşeli de ortografie, vocabular, gramatică şi semne de punctuaţie.

ANEXE

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu

Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 10 10 10 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar
2.1 Formularea unor răspunsuri la 10 10 10 X
întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 10 10 10 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 10 10 10 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 10 10 10 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 10 10 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 10 10 10 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 10 10 10 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevul receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si pot selecta informaţiile dintr-un
mesaj, poate intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene, etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevilor de a receptiona informatia fintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite
cu glas tare de catre profesor folosind un vocabular elevat.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate
prezenta si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine
cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevul poate comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare, poate să
creeze un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, Poate să înceapă, să menţină şi să încheie
conversaţii scurte.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind notiunile de vocabular
si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare corect, poate realiza conştient legătura între rostire si scriere, poate redacta mesaje pe
teme familire.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii.
FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu2

Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 10 10 10 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 10 10 10 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 10 10 10 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 9 10 10 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 10 10 10 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 8 10 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 9 10 10 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 8 8 9 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevul receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si pot selecta informaţiile dintr-un
mesaj, poate intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene, etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevilor de a receptiona informatia fintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite
cu glas tare de catre profesor folosind un vocabular elevat.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate
prezenta si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine
cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevul poate comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare, poate să
creeze un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, Poate să înceapă, să menţină şi să încheie
conversaţii scurte.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind notiunile de vocabular
si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare corect, poate realiza conştient legătura între rostire si scriere, poate redacta mesaje pe
teme familire.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu3

Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 10 10 10 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 9 9 10 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 10 10 10 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 8 9 10 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 9 9 10 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 9 9 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 8 8 10 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 7 8 9 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevul receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si pot selecta informaţiile dintr-un
mesaj, poate intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene, etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevilor de a receptiona informatia fintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite
cu glas tare de catre profesor folosind un vocabular elevat.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate
prezenta si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine
cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevul poate comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare, poate să
creeze un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, Poate să înceapă, să menţină şi să încheie
conversaţii scurte.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind notiunile de vocabular
si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare corect, poate realiza conştient legătura între rostire si scriere, poate redacta mesaje pe
teme familire.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu4

Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 Nota EVALUARE Progres Regres Rezultate
EVALUARE 3 constante
2
1.1. Identificarea sensului global 10 10 10 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 10 10 10 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 10 10 10 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 10 10 10 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 10 10 10 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 10 10 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 10 10 10 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 10 10 10 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Eleva receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si pot selecta informaţiile dintr-un
mesaj, poate intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene, etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevei de a receptiona informatia dintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite cu
glas tare de catre profesor folosind un vocabular elevat.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate prezenta
si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine cunoaste,
ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Eleva poate comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare, poate să
creeze un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, Poate să înceapă, să menţină şi să încheie
conversaţii scurte.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Eleva poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind notiunile de vocabular
si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare corect, poate realiza conştient legătura între rostire si scriere, poate redacta mesaje pe
teme familire.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii.
FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu5

Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 10 10 10 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 10 10 10 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 10 10 10 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 10 10 10 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 8 9 10 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 8 10 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 8 10 10 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 8 9 10 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Eleva receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si pot selecta informaţiile dintr-un
mesaj, poate intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene, etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevei de a receptiona informatia dintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite cu
glas tare de catre profesor folosind un vocabular elevat.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate prezenta
si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine cunoaste,
ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Eleva poate comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare, poate să
creeze un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, Poate să înceapă, să menţină şi să încheie
conversaţii scurte.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Eleva poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind notiunile de vocabular
si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare corect, poate realiza conştient legătura între rostire si scriere, poate redacta mesaje pe
teme familire.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu6

Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 Nota EVALUARE Progres Regres Rezultate
EVALUARE 3 constante
2
1.1. Identificarea sensului global 10 10 10 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 10 10 10 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 10 10 10 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 9 9 10 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 9 10 10 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 8 8 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 9 9 10 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 8 8 10 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Eleva receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si pot selecta informaţiile dintr-un
mesaj, poate intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene, etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevei de a receptiona informatia dintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite cu
glas tare de catre profesor folosind un vocabular elevat.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate prezenta
si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine cunoaste,
ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Eleva poate comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare, poate să
creeze un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, Poate să înceapă, să menţină şi să încheie
conversaţii scurte.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Eleva poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind notiunile de vocabular
si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare corect, poate realiza conştient legătura între rostire si scriere, poate redacta mesaje pe
teme familire.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu7

Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 10 10 10 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 9 9 10 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 8 10 10 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 9 9 10 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 8 9 10 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 8 8 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 10 10 10 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 8 9 10 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevul receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si poate selecta informaţiile dintr-un
mesaj, poate intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene, etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevului de a receptiona informatia dintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite
cu glas tare de catre profesor folosind un vocabular elevat.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate
prezenta si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine
cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevul poate comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare, poate să
creeze un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, Poate să înceapă, să menţină şi să încheie
conversaţii scurte.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind notiunile de vocabular
si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare corect, poate realiza conştient legătura între rostire si scriere, poate redacta mesaje pe
teme familire.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu8
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 9 9 8 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 9 10 8 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 8 10 9 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 10 9 8 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 8 9 10 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 9 10 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 9 10 8 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 9 10 8 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevul receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si intmpina, unele dificultati, in a
selecta informaţiile dintr-un mesaj, poate intelege texte simple redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene,
etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevului de a receptiona informatia dintr-un text simplu audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte
citite cu glas tare de catre profesor folosind un vocabular fmilir.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate
prezenta si poate pune sau raspunde la intrebari simple utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe
cine cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevul intampina, unele dificultati, in a comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre
activitati familiare, in a crea un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, in a începe, menţine şi
încheia conversaţii scurte folosind un lexic cunoscut si avand texte-suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări simple pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte simple scurte folosind notiunile de
vocabular si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare corect, poate realiza conştient legătura între rostire si scriere, poate redacta
mesaje pe teme familire.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii folosind texte-suport.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu9
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 10 10 10 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 9 9 9 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 9 9 9 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 10 10 10 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 10 10 10 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 9 10 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 9 10 9 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 9 10 10 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevul receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si poate selecta informaţiile dintr-un
mesaj, poate intelege texte simple redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene, etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevului de a receptiona informatia dintr-un text simplu audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte
citite cu glas tare de catre profesor folosind un vocabular elevat.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate
prezenta si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine
cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevul poate comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii pe teme si despre activitati familiare, poate să creeze un limbaj
de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare. Poate să înceapă, să menţină şi să încheie conversaţii scurte.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări simple pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind notiunile de vocabular
si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare avand intre 3-6 greseli si intampina unele dificultati in a realiza conştient legătura
între rostire si scriere, poate redacta mesaje pe teme familire.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu10
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 9 9 10 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 9 9 8 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 8 10 8 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 8 9 8 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 8 9 8 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 8 9 10 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 8 9 8 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 8 9 8 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevul receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si intampina, unele dificultati, in a
selecta informaţiile dintr-un mesaj, poate intelege texte simple redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene,
etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevului de a receptiona informatia dintr-un text simplu audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte
citite cu glas tare de catre profesor folosind un vocabular fmilir.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate
prezenta si poate pune sau raspunde la intrebari simple utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe
cine cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevul intampina, unele dificultati, in a comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre
activitati familiare, in a crea un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, in a începe, menţine şi
încheia conversaţii scurte folosind un lexic cunoscut si avand texte-suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări simple pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte, poate identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin
indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor date ca suport, poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi
selectivă.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte simple scurte folosind notiunile de
vocabular si notiunile gramaticale insusite. Poate scrie dupa dictare cu un numar , poate realiza conştient legătura între rostire si scriere, poate
redacta mesaje pe teme familiare.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor
puncte de vedere proprii folosind texte-suport.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu11
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 6 7 7 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 5 5 6 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 6 6 7 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 6 8 7 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 6 6 7 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 6 6 6 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 6 6 5 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 6 6 5 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevul receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si intampina, unele dificultati, in a
selecta informaţiile dintr-un mesaj, poate intelege texte simple redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene,
etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevului de a receptiona informatia dintr-un text simplu audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte
citite cu glas tare de catre profesor folosind un vocabular fmilir.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce cu sprijin din partea profesorului mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite
cerinte specifice. Se poate prezenta si poate pune sau raspunde la intrebari simple utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale
cum ar fi: unde locuieste, pe cine cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevul intampina, unele dificultati, in a comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre
activitati familiare, in a crea un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, in a începe, menţine şi
încheia conversaţii scurte folosind un lexic cunoscut si avand texte-suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări simple pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi, dar intampina dificultati in a intelege texte, in a identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, in a receptiona
mesajul transmis prin indicatiile date de profesor, in a inţelege sensul de bază al textelor date ca suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise sporadice, poate completa sporadic formulare simple cu date personale, poate redacta texte simple scurte
folosind notiunile de vocabular si notiunile gramaticale insusite si doar sub indrumarea profesorului. Intampina, unele dificultati, in a scrie dupa
dictare corect, in a realiza conştient legătura între rostire si scriere, in a redacta mesaje pe teme familiare.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta corect si complet texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare,
în scris, a unor puncte de vedere proprii folosind texte-suport.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu12
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 6 8 8 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 6 8 8 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 6 7 7 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 6 8 8 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 5 6 6 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 5 6 6 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 5 6 6 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 5 6 6 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Eleva receptioneaza cu dificultate, oral, expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si poate selecta, la un
nivel acceptabil, informaţiile dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar, poate intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie,
meserii, activitatile cotidiene, etc. Poate intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor cu conditia repetarii mesajelor
transmise.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a receptiona informatia fintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite cu
glas tare de catre profesor.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se poate prezenta
si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze simple despre aspecte personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine
cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Eleva poate comunica in situatii simple si uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare.
Poate să înceapă, să menţină şi să încheie conversaţii scurte prin utilizarea întrebărilor şi răspunsurilor simple şi scurte, cu ajutor.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze simple pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări
simple pe subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat.
Adaptarea sarcinilor de lucru la particularitatile individuale si la nivelul de cunostinte si deprinderi avand ca texte-suport: descrieri simple,
micro-dialoguri, enunturi-tip de realizare a actelor de vorbire necesare exercitării competenţelor propuse.
Imbunatatirea deprinderii de exprimare orala in limba franceza prin pronuntarea corecta a lexicului.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Eleva poate citi si intelege, cu dificultate, texte foarte scurte si cu informatie directa, poate identifica informaţiile dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, poate receptiona mesajul transmis prin indicatiile date de profesor, poate inţelege sensul de bază al textelor simple care conţin
lexic cunoscut cu ajutor din partea elevilor si a profesorului.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la aspecte din universul apropiat, de a intelege descrierea
evenimentelor sau exprimarea sentimentelor folosind instrumente specifice ca suport: scurte texte pe teme familiare, desene etc.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje scrise simple si scurte, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind un
vocabular si notiuni gramaticale simple pe teme familiare din universul apropiat cu ajutor din partea elevilor si profesorului. Intampina dificultati
in a scrie dupa dictare corect,in a realiza conştient legătura între rostire si scriere.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta un text simplu si coerent pe teme familiare sau de interes personal, de a scrie scrisori personale in care sa
descrie experiente si impresii, de exprimare, în scris, a unor puncte de vedere proprii prin intermediul unor propoziţii simple şi scurte, folosind
cuvinte de legătură uzuale in scopul evitarii realizarii unor greşeli de ortografie, vocabular, gramatică şi semne de punctuaţie.
FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu13
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 6 8 9 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar
2.1 Formularea unor răspunsuri la 7 8 9 X
întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 6 7 8 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 6 8 7 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 6 6 7 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 6 7 7 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 6 7 7 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 6 6 5 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
a) Aspecte pozitive
Elevul receptioneaza oral expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si intampina, unele dificultati, in a
selecta informaţiile dintr-un mesaj, poate intelege texte simple redactate intr-un limbaj uzual referitoare la familie, meserii, activitatile cotidiene,
etc.
b) Aspecte de îmbunătățit
Exersarea deprinderii elevului de a receptiona informatia dintr-un text simplu audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte
citite cu glas tare de catre profesor folosind un vocabular fmilir.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce cu sprijin din partea profesorului mesaje orale, folosesc expresii uzuale limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite
cerinte specifice. Se poate prezenta si poate pune sau raspunde la intrebari simple utilizand o serie de expresii si fraze despre aspecte personale
cum ar fi: unde locuieste, pe cine cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi etc .
Elevul intampina, unele dificultati, in a comunica in situatii uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre
activitati familiare, in a crea un limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare, in a începe, menţine şi
încheia conversaţii scurte folosind un lexic cunoscut si avand texte-suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări simple pe
subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri despre sine/ persoane/ activităţi din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi, dar intampina dificultati in a intelege texte, in a identifica informaţiile dintr-un text conţinând lexic cunoscut, in a receptiona
mesajul transmis prin indicatiile date de profesor, in a inţelege sensul de bază al textelor date ca suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege textele date, de a intelege descrierea evenimentelor sau exprimarea sentimentelor.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise sporadice, poate completa sporadic formulare simple cu date personale, poate redacta texte simple scurte
folosind notiunile de vocabular si notiunile gramaticale insusite si doar sub indrumarea profesorului. Intampina, unele dificultati, in a scrie dupa
dictare corect, in a realiza conştient legătura între rostire si scriere, in a redacta mesaje pe teme familiare.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta corect si complet texte, de a scrie scrisori personale in care sa descrie experiente si impresii, de exprimare,
în scris, a unor puncte de vedere proprii folosind texte-suport.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL


An școlar 2018 – 2019, Semestrul I
Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu14
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 5 5 6 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 5 5 6 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 5 5 6 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 4 5 6 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 4 5 5 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 4 5 5 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 4 4 5 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 4 4 5 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
Elevul receptioneaza oral expresii simple cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si poate selecta informaţiile dintr-un mesaj scurt
articulat clar şi rar.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a receptiona informatia fintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite cu
glas tare de catre profesor.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale simple limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se
prezinta respectnd cerintele minimale impuse si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze simple despre aspecte
personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi doar cu ajutor din
partea elevilor si profesorului ,in conditiile repetarii intrebarii etc .
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze simple pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări
simple pe subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat.
Imbunatatirea deprinderii de exprimare orala in limba franceza prin pronuntarea corecta a lexicului.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte foarte scurte si cu informatie directa, poate identifica informaţiile dintr-un text scurt, conţinând lexic cunoscut,
pot receptiona mesajul transmis prin indicatiile date de profesor.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la aspecte din universul apropiat, de a intelege descrierea
evenimentelor sau exprimarea sentimentelor folosind instrumente specifice ca suport: scurte texte pe teme familiare, desene etc.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind un vocabular si
notiuni gramaticale simple pe teme familiare din universul apropia avand la baza texte-suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta un text simplu si coerent pe teme familiare sau de interes personal, folosind cuvinte de legătură si
dezvoltarea capacitatii de a realiza, conştient, legătura între rostire si scriere pe baza unor cuvinte de sprijin şi a unei imagini.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu15
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 4 5 6 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 4 4 5 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 4 5 6 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 4 5 6 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 4 5 5 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 4 4 5 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 4 4 5 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 4 4 5 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
Elevul receptioneaza oral expresii simple cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si poate selecta informaţiile dintr-un mesaj scurt
articulat clar şi rar.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a receptiona informatia fintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite cu
glas tare de catre profesor.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale simple limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se
prezinta respectnd cerintele minimale impuse si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze simple despre aspecte
personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi doar cu ajutor din
partea elevilor si profesorului ,in conditiile repetarii intrebarii etc .
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze simple pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări
simple pe subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat.
Imbunatatirea deprinderii de exprimare orala in limba franceza prin pronuntarea corecta a lexicului.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte foarte scurte si cu informatie directa, poate identifica informaţiile dintr-un text scurt, conţinând lexic cunoscut,
pot receptiona mesajul transmis prin indicatiile date de profesor.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la aspecte din universul apropiat, de a intelege descrierea
evenimentelor sau exprimarea sentimentelor folosind instrumente specifice ca suport: scurte texte pe teme familiare, desene etc.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind un vocabular si
notiuni gramaticale simple pe teme familiare din universul apropia avand la baza texte-suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta un text simplu si coerent pe teme familiare sau de interes personal, folosind cuvinte de legătură si
dezvoltarea capacitatii de a realiza, conştient, legătura între rostire si scriere pe baza unor cuvinte de sprijin şi a unei imagini.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu16
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 Nota EVALUARE Progres Regres Rezultate
EVALUARE 3 constante
2
1.1. Identificarea sensului global 5 5 7 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 4 5 5 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 4 5 6 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 4 5 6 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 4 4 5 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 4 4 5 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 4 4 5 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 4 4 5 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
Elevul receptioneaza oral expresii simple cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si poate selecta informaţiile dintr-un mesaj scurt
articulat clar şi rar.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a receptiona informatia fintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite cu
glas tare de catre profesor.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale simple limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se
prezinta respectnd cerintele minimale impuse si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze simple despre aspecte
personale cum ar fi: unde locuieste, pe cine cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi doar cu ajutor din
partea elevilor si profesorului ,in conditiile repetarii intrebarii etc .
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze simple pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări
simple pe subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat.
Imbunatatirea deprinderii de exprimare orala in limba franceza prin pronuntarea corecta a lexicului.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Elevul poate citi si intelege texte foarte scurte si cu informatie directa, poate identifica informaţiile dintr-un text scurt, conţinând lexic cunoscut,
pot receptiona mesajul transmis prin indicatiile date de profesor.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la aspecte din universul apropiat, de a intelege descrierea
evenimentelor sau exprimarea sentimentelor folosind instrumente specifice ca suport: scurte texte pe teme familiare, desene etc.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Elevul poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind un vocabular si
notiuni gramaticale simple pe teme familiare din universul apropia avand la baza texte-suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta un text simplu si coerent pe teme familiare sau de interes personal, folosind cuvinte de legătură si
dezvoltarea capacitatii de a realiza, conştient, legătura între rostire si scriere pe baza unor cuvinte de sprijin şi a unei imagini.

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2018 – 2019, Semestrul I


Disciplina: Limba __________
Clasa: _______________
Numele și prenumele elevului: Ionescu Ionescu17
Rezultatul monitorizării
Competențe evaluate Nota Nota Nota progresului individual
EVALUARE 1 EVALUARE EVALUARE Progres Regres Rezultate
2 3 constante
1.1. Identificarea sensului global 5 5 7 X
al unui mesaj simplu rostit clar şi
rar

2.1 Formularea unor răspunsuri la 4 5 6 X


întrebări simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în 5 5 6 X
enunţuri proprii
2.3 Emiterea unor enunţuri 4 5 6 X
simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul
imediat
3.1 Identificarea informaţiilor 4 4 5 X
dintr-un text scurt, conţinând lexic
cunoscut
4.1 Completarea de formulare 4 4 5 X
simple cu date personale
4.2 Realizarea conştientă a 4 4 5 X
legăturii între rostire si scriere
4.3 Redactarea de mesaje simple 4 4 5 X
pe baza unor cuvinte de sprijin şi
a unei imagini
Concluzii desprinse la nivel de clasă:
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în
diferite situații de comunicare *
Elevul receptioneaza oral expresii simple cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice si poate selecta informaţiile dintr-un mesaj scurt
articulat clar şi rar.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a receptiona informatia fintr-un text audiat avand ca suport instrumente de lucru specifice: auditii, texte citite cu
glas tare de catre profesor.
2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală/ Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje orale, folosesc expresii uzuale simple limbii franceze cu scopul de a indeplini anumite cerinte specifice. Se prezinta
respectnd cerintele minimale impuse si poate pune sau raspunde la intrebari utilizand o serie de expresii si fraze simple despre aspecte personale
cum ar fi: unde locuieste, pe cine cunoaste, ce lucruri poseda, descrierea unor persoane, exprimarea unor gusturi doar cu ajutor din partea elevilor
si profesorului ,in conditiile repetarii intrebarii etc .
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a folosi expresii si fraze simple pentru a intretine o conversatie, a capacitatii de a formula răspunsuri la întrebări
simple pe subiecte familiare, a capacitatii de a integra cuvinte noi în enunţuri proprii si de a emite enunţuri simple, cu sprijin, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat.
Imbunatatirea deprinderii de exprimare orala in limba franceza prin pronuntarea corecta a lexicului.
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală / Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă *
a) Aspecte pozitive
Eleva poate citi si intelege texte foarte scurte si cu informatie directa, poate identifica informaţiile dintr-un text scurt, conţinând lexic cunoscut,
pot receptiona mesajul transmis prin indicatiile date de profesor.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a intelege texte redactate intr-un limbaj uzual referitoare la aspecte din universul apropiat, de a intelege descrierea
evenimentelor sau exprimarea sentimentelor folosind instrumente specifice ca suport: scurte texte pe teme familiare, desene etc.
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală/ Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare*
a) Aspecte pozitive
Eleva poate produce mesaje scrise, poate completa formulare simple cu date personale, poate redacta texte scurte folosind un vocabular si notiuni
gramaticale simple pe teme familiare din universul apropia avand la baza texte-suport.
b) Aspecte de îmbunătățit
Imbunatatirea deprinderii de a redacta un text simplu si coerent pe teme familiare sau de interes personal, folosind cuvinte de legătură si
dezvoltarea capacitatii de a realiza, conştient, legătura între rostire si scriere pe baza unor cuvinte de sprijin şi a unei imagini.