Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE CURENTĂ nr.

I. Completaţi spaţiile libere cu noţiunile istorice corespunzătoare:


1. Forme prestatale medievale aşa cum erau ele numite de Nicolae Iorga.......................................
2. Circumscripţie militaro-administrativă creată de bizantini în Dobrogea......................................
3. Document maghiar ce menţionează formaţiunile politice prestatale de la sud de Carpaţi...........
4. Primul comitat maghiar din Transilvania.......................................................................................
5. Instituţie spirituală centrală în Ţările Române...............................................................................
10 puncte

II. Scrieţi literele corespunzătoare următoarelor evenimente istorice în ordinea cronologică a


desfăşurării lor:
a. Document maghiar ce menţionează existenţa formatiunilor lui Gelu, Glad şi Menumorut
b. Documentul ce menţionează cnezatele lui Ioan şi Farcaş
c. Începutul domniei lui Dobrotici
d. Moment ce consfinţeşte independenţa Ţării Româneşti 16 puncte

III. Elaboraţi, în aproximativ o jumătate de pagină , un text istoric, în care să integraţi următoarele
personalităţi, date şi termeni privind istoria românilor:
domnia, sfatul domnesc, 1359, mitropolie, Vladislav Vlaicu, Petru Muşat 15 puncte

IV. Stabiliţi corespondenţa necesară între afirmaţiile de pe cele două coloane:


A B
1. Radu Negru Vodă a. bătălia de la Posada
2. Independenţa Ţării Româneşti b. Mercurius princeps
3. „Ţara Cavarnei” c. „teoria descălecatului”
4. Maghiarii încearcă să înlocuiască voievodatul, d. domnia
5. Instituţie politică centrală în Moldova şi Ţ. Românească e. Dobrogea
f. biserica
15 puncte

V. Notaţi cu „A” propoziţiile adevărate şi cu „F” pe cele false; înlocuiţi, corect, cuvintele eronate:
1. Cronica pictată de la Viena redă lupta de la Rovine dintre Gelu şi Carol Robert de Anjou.
2. Radu Negru era voievod român din Maramureş , în secolul al XIII-lea.
3. Voievodatul lui Seneslau se afla pe Someşuri.
4. Petru I Muşat inaugurează tradiţia vasalităţii Moldovei faţă de Polonia.
12 puncte

VI. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


„ În 1002, Ştefan, marele rege, a trebuit să lupte cu un unchi al sau, Gyula, care ocupa tronul luat de Tuhutum
de la Gelu, şi l-a învins (...); a trebuit, de asemenea, să se lupte şi cu conducătorul voievodatului care fusese
înainte al lui Glad, un anume Ahtum, de religie ortodoxă...”
(Mario Rufini, Istoria românilor din Transilvania)

Răspundeţi urmatoarelor cerinţe:


1. Ce motive au generat confruntările cu Gyula şi Ahtum; ce s-a întâmplat cu cei doi?
2. Transcrieţi fragmentul din text din care rezultă religia lui Ahtum.
3. Ce instituţii au încercat să introducă maghiarii în Transilvania?
4. Ce populaţii au fost colonizate în Transilvania? Cum erau organizate?
5. Ce s-a întâmplat cu teritoriile de margine? 20 punct