Sunteți pe pagina 1din 2

Despre nazism

1. Programul NSDAP în 1920 – Extrase


1. Noi cerem constituirea unei Germanii Mari, care să reunească toţi germanii pe baza dreptului popoarelor la
autodeterminare.
2. Vrem egalitatea în drepturi a poporului german cu celelalte naţiuni, abrogarea tratatelor de la Versailles şi Saint-
Germain.
3. Cerem pământ şi colonii pentru a ne hrăni populaţia şi a resorbi suprapopularea noastră.
4. Doar cetăţenii trebuie să beneficieze de drepturi civice. Pentru a fi cetăţean, trebuie să ai sânge german, fără deosebire
de confesiune. Nici un evreu nu poate fi cetăţean.
6. Dreptul de a fixa direcţia şi legile statului este rezervat doar cetăţenilor. Cerem ca toate funcţiile publice, indiferent de
natura lor, să fie deţinute doar de cetăţenii germani. Noi combatem practica parlamentară, generatoare de corupţie, ce care
atribuie posturi prin relaţii de partid fără a se respecta caracterul şi capacitatea persoanelor.
11. Cerem suprimarea veniturilor celor leneşi şi celor ce doresc o viaţă facilă, suprimarea sclaviei faţă de dobânzi.
12. Luând în consideraţie enormele sacrificii de sânge şi bani pe care toate războaiele le solicită de la popor, îmbogăţirea
personală datorată războiului trebuie să fie stigmatizată drept o crimă împotriva poporului. Cerem deci confiscarea tuturor
beneficiilor de război, fără excepţie.
13. Cerem naţionalizarea tuturor întreprinderilor aparţinând astăzi trusturilor.
15. Cerem o creştere substanţială a pensiilor.
16. Cerem crearea şi protejarea unei clase de mijloc sănătoase, cedarea imediată a marilor magazine în administrarea
comunală şi vinderea lor, cu preţuri scăzute, micilor comercianţi.
25. Pentru a se realiza acest program, cerem crearea unei puteri [politice] centrale puternice.

În baza cărui drept se dorea existenţa unei Germanii Mari?


Pentru ce erau cerute coloniile?
Cine putea să fie cetăţean german?

2. Rasa „arian㔺i rasele inferioare, antisemitism şi problema spaţiului vital în viziunea lui
Adolf Hitler – Mein Kampf

[...] Toate realizările artei, ştiinţei şi tehnicii sunt aproape exclusiv fructele geniului creator al Arianului. Aceasta ne
permite să afirmăm că acesta este singurul fondator al unei umanităţi superioare şi, în consecinţă, că el reprezintă prototipul a
ceea ce noi înţelegem prin cuvântul „om”. Arianul este Prometeul umanităţii. Din toate timpurile, scânteia geniului său a
izbucnit din fruntea sa luminoasă şi a întreţinut flacăra cunoaşterii ce a împrăştiat noaptea misterelor mute, asigurând omului
stăpânirea asupra celorlalte fiinţe pământeşti. [...]
Existenţa unor tipuri umane inferioare a fost întotdeauna o condiţie prealabilă esenţială pentru formarea unei civilizaţii
superioare. Nu a fost o întâmplare că primele civilizaţii s-au născut acolo unde Arianul a întâlnit rasele inferioare, le-a înfrânt
şi le-a impus voinţa sa. [...]
Atât timp cât Arianul şi-a menţinut riguros atitudinea sa de dominator, nu numai că a fost stăpân, dar a fost şi protectorul
civilizaţiei pe care a continuat să o dezvolte. Dar atunci când popoarele aservite au început să se ridice şi să se apropie de
cuceritor, adoptând probabil limbajul său, bariera ce separa sclavul de stăpân a cedat. Arianul a renunţat la puritatea sângelui
său şi a pierdut astfel, puţin câte puţin, facultatea creatoare de civilizator. [...] Amestecarea sângelui, cu scăderea nivelului
rasial care a urmat, este singura cauză a declinului civilizaţiilor trecute. Războaiele nu s-au pierdut prin moartea oamenilor ci
datorită scăderii forţei de rezistenţă pe care numai sângele pur o poate menţine. Toţi cei care, în această lume, nu aparţin rasei
pure, sunt doar nişte deşeuri.
[Evreul] lucrează sistematic pentru a provoca o dublă revoluţie: economică şi politică. [...] Ei prăbuşesc economic statele
până când întreprinderile, devenite neproductive, sunt desprinse de stat şi ajung sub controlul lor financiar. Din punct de
vedere politic, ei refuză statului mijloacele de subzistenţă, ruinează baza rezistenţei şi apărării naţionale, ruinează încrederea
populaţiei în guvernul său, aruncă oprobriul asupra istoriei şi trecutului şi sfărâmă tot ceea ce este grandios.
Acum începe ultima şi cea mai mare revoluţie. În momentul în care evreul a cucerit puterea politică, el aruncă ultimele
voaluri care-l mai ascund. Evreul democrat şi amic al poporului dă naştere evreului sângeros şi tiran al poporului. [...]
Politica externă a statului rasist trebuie să asigure mijloacele de existenţă pe această planetă a rasei grupate în stat,
stabilind un raport sănătos, viabil şi în conformitate cu legile naturale între numărul şi creşterea populaţiei, pe de o parte, şi
dimensiunea şi valoarea teritoriului, pe de altă parte. [...]
Noi, naţional-socialiştii, anulăm deliberat orientarea politicii externe antebelice. Noi vom reîncepe de acolo de unde s-a
încheiat cu şase sute de ani în urmă. Vom opri eternul marş al Germanilor spre sud şi spre vest şi ne vom arunca privirile spre
est.
Noi încheiem cu politica colonială şi comercială antebelică şi inaugurăm politica teritorială a viitorului.
Dacă noi vorbim astăzi de pământuri noi în Europa, ne gândim în primul rând la Rusia şi la ţările limitrofe care depind de
aceasta.

Cine este „Arianul” în viziunea lui Hitler?


Care este politica externă a statului rasist?

3. Măsuri antisemite în Germania nazistă


Legea asupra protecţiei sângelui german (15 septembrie 1935)
1. Căsătoriile între evrei şi cetăţenii germani sau de sânge înrudit sunt interzise. Căsătoriile efectuate în contradicţie cu
această lege sunt declarate nule, chiar dacă sunt celebrate în străinătate.
2. Relaţiile în afara mariajului între evrei şi cetăţenii germani sau de sânge înrudit sunt interzise.
3. Evreii nu au dreptul să angajeze în gospodăria lor cetăţeni germani sau de sânge înrudit sub 45 de ani.
4. Este interzis evreilor să arboreze culorile naţionale ale Reichului. [...].
Măsurile economice împotriva evreilor din 1938
Toţi evreii trebuie să evalueze şi să declare totalitatea bunurilor din teritoriul naţional şi din străinătate aflate în posesia lor
la data de intrare în vigoare a acestei ordonanţe. (22 aprilie)
Stabilirea medicilor evrei trebuie să înceteze la data de 30 septembrie 1938. (25 iulie)
O contribuţie de un miliard de mărci va fi impusă [comunităţii] evreilor de naţionalitate germană în profitul statului
german. [...] (12 noiembrie)
Începând cu 1 ianuarie 1939 se interzice evreilor să se ocupe cu micul comerţ, transporturi, agenţii comerciale şi de
asemenea să exercite meseria de artizan independent. Dacă un evreu ocupă un post de angajat într-o întreprindere comercială
el poate fi concediat cu un preaviz de şase săptămâni. (18 noiembrie).

Ce drept le este interis evreilor prin Legea asupra protecţiei sângelui german?
Ce măsuri economice sunt luate împotriva evreilor?