Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 2

PLANIFICAREA LUNARĂ A ACTIVITĂŢILOR PENTRU CERCUL DE MUZICĂ

Nr. Denumire Denumire Activitate Modalităţi Resurse Perioda de Interval Locatia unde Observații
crt. activitate conform activitate/subactivitate prestată de realizare utilizate implementare orar se desfășoară
sectiunii ,,graficul relevantă înclusă în activitatea
activității activitatea menționată
proiectului” din în coloana A
cererea de
finanțare
A B C D E F G H I
1. A3/Stimularea A3.4- Desfăşurarea de ’Fluturaș” cȃntare 1-5.04.2019 11.00- Grădinița cu
creșterii activităţi extra vocalǎ,in 12.00 PN Rediu
participării curriculare (activităţi grup,colect Laptop
copiilor la sportive, artistice, iv
ȋnvăţămȃntul interculturale, educaţie
preșcolr în aer liber etc.)

2. A3/Stimularea A3.4- Desfăşurarea de ,,Vin Floriile cȃntare 8-12.04.2019 11.00- Grădinița cu


creșterii activităţi extra vocalǎ,in 12.00 PN Rediu
participării curriculare (activităţi
cu soare” PPT
grup,colect
copiilor la sportive, artistice, iv
ȋnvăţămȃntul interculturale, educaţie structuri
preșcolar în aer liber etc.) ritmate
3. A3/Stimularea A3.4- Desfăşurarea de cȃntare 15- 11.00- Grădinița cu
creșterii activităţi extra vocalǎ,in 19.04.2019 12.00 PN Rediu
participării curriculare (activităţi “Iepuraşul”d grup,colect
copiilor la sportive, artistice, Laptop, PPT
e D.D.Stancu iv
ȋnvăţămȃntul interculturale, educaţie
prescolar. în aer liber etc.)
Euritmie