Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL ,,IULIA HASDEU’’ DIN CAHUL

Portofoliu
La disciplina : Literatura
Muzicală Natională

Numele,prenumele elevului:
Nistor Valeria
Grupa:ETC-1721

Cahul 2019
MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
COLEGIUL ,,IULIA HASDEU’’ DIN CAHUL

Comunicare
La Literatura Muzicala Natioanala

“Instrumentele muzicale ale poporului


român”

Elaborat: Nistor Valeria


Gr.ETC-1721

Martie2019
MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
COLEGIUL ,,IULIA HASDEU’’ DIN CAHUL

Referat

“Dezvoltarea muzicii românesti in secolul


XIX”

Elaborat:Nistor Valeria
Grupa:ETC-1721

Martie 2019
MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
COLEGIUL ,,IULIA HASDEU’’ DIN CAHUL

Referat

Gavriil Musicescu- Activitatea


de creatie

Elaborat : Nistor Valeria


Gr.ETC-1721

Martie 2019
Gavriil Musicescu- Activitatea de creatie
Gavriil Musicescu (1847 - 1903) a fost un compozitor,muzicolog
și dirijor român.
Muzician de înaltă
pregătire, dirijor și
organizator de talent al
uneia dintre cele mai
impunătoare formații
corale care au ființat pe
pământul României —
Corul Mitropolitan din Iași
— unul dintre primii muzicologi care au pătruns în esența
comorilor folclorului românesc, excelent pedagog muzician,
Gavril Musicescu a desfășurat pe cele mai diverse planuri o
adâncă operă de creație, de promovare a valorilor artistice
românești, de educație muzicală. După absolvirea
Conservatorului, Gavriil Musicescu a fost numit profesor de
muzică la Ismail. Aici are ocazia de a cunoaște repertoriul coral
bisericesc al clasicilor ruși. Fiind un iscusit dirijor de cor și
având serioase înclinații spre compoziție, a fost trimis la
Petersburg, unde a urmat cursurile de armonie și polifonie.
Întors în țară (1872), Gavriil Musicescu este numit profesor de
armonie la Conservatorul de muzică din Iași.
Studii: cursuri primare la Ismail (1859); Seminarul din Huși
(1860-1864); Conservatorul din Iași (1864-1866); Conservatorul
din Sankt Petersburg (1870-1872).
Funcții deținute: corist în corul mitropolitan; corist în corul
Teatrului Național din Iași (1864-1866); profesor de muzică la
seminarul din Ismail (1866-1870); profesor de armonie (1871-
1903); director al Conservatorului din Iași (1901-1903).
Este organizatorul impunătoarei formații corale românești Corul
Metropolitan din Iași. Gavriil Musicescu a promovat intens
valorilor artistice românești și educația muzicală. A fost un
excelent pedagog, muzician de înaltă pregătire care printre
primii a pătruns esența comorilor folclorului românesc. A
armonizat melodii populare și a publicat recenzii și studii
muzicale, articole despre valoarea folclorului ca bază pentru
dezvoltarea muzicii culte.
Opera: „Moș bătrân”, „Stăncuța”, Răsai Lună”, „Baba și
moșneagul”, „Dor, dorule”, „Nevasta care iubește”, „Zis-a
badea”, „Haiducule”, „Cântecul lui Ștefan cel Mare” (1883),
„Cu tărie înainte” (1885), „Hora de la Plevna” pe versuri de
Vasile Alecsandri, „Stejarul și cornul” pe versuri populare, „Ca
un glob de aur” pe versuri de Dimitrie Bolintineanu ș.a.
Distincții:medalia Bene meriti; medalia Coroana de fier,
medalia Sfânta Ana, medalia de aur la Expoziția Internațională
de la Paris (1889).
Gavriil Musicescu a armonizat melodii populare și a publicat

recenzii și studii muzicale, articole în legătură cu

valoarea folclorului ca bază pentru dezvoltarea muzicii culte.

Compozitorul și dirijorul Gavriil Musicescu s-a stins din viață la

data de 8 decembrie 1903, în municipiul Iași. A fost

înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iași.