Sunteți pe pagina 1din 13

Moisa Ana Maria

Sturza Elena Ancuta


Demisca Octavian Marian
Negoita Lucian
1303A
PLAN DE AFACERI

A. DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI

A.1. Denumirea completă a Solicitantului: SC O.A.N.A. SA

A.2. Denumirea prescurtată: NU

A.3. Coordonatele Solicitantului:

• Adresa sediului înregistrat : Str.Dimitire Manjeron, jud.Iași, tel.034 / 21 24 08; fax: 034 /
21 24 09

• Adresa sediilor operaţionale: NU

• Localizarea proiectului: Iași – jud.Iași.

A.4. Înregistrare

• Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: J 04 / 2164 /2018


• Cod fiscal: R 6699774

A.5. Forma juridică de constituire

A.6. Data şi locul de desfăşurare a activităţii Solicitantului:

Data: 11 Mai 2018


Locul: loc. Iași, jud. Iași

A.7. Domenii de activitate :

Activitate Cod CAEN


Producție de drone 2640

A.8. Patrimoniu
A.9. Cifra de Afaceri pentru ultimul an
A.10. Active totale din ultimul bilanţ
A.11. Acţionari.
A12. Entități legale la care solicitantul are prarticipări la capital
A13. Cenzori și /sau auditori ai Solicitantului
A.14. Banca (Bănci)

Adresa, telefon, Data deschiderii conturilor Numerele Valută/ROl


Băncile la denumirea
care sucursalei, filialei contruilor
Solicitantul bancare care
deţine conturi poate da relaţii bancare
despre solicitant

Banca Bulevardul Tudor Mai 2511.1-

Transilvania Vladimirescu, 2018 23.1/RON

SA Iași, 700259

B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SOLICITANTULUI

B.1. Conducerea Solicitantului

Anul
Funcţia Nume Prenume Studii angajării la
Solicitant
Fac. de Automatică și 20
Director Negoiță Vasile Calculatoare Iași „ 18
tehnic,
producţie,
cercetare
Director Moisa Ana-Maria 2018
Fac. de Automatică și
economic Calculatoare Iași

Director Fac. de Automatică și


administartiv Marian Calculatoare Iași
Demișcă 2018

Director relatii Fac. de Automatică și


publice Sturza Calculatoare Iași
Anca 2018

B.2. PERSONAL :
2.1. Număr total de salariaţi:

Număr total de angajaţi Din care:


Cu contract de muncă pe Cu contract de colaborare
durată de timp sau alte forme de angajare
nedeterminată temporară
4 4 0

2.2. Structura personalului:


• Personal de conducere al Solicitantului: (4)
• Personal direct productiv: (0)
• Personal indirect productiv: (0)

♦ Angajaţi absolvenţi universitari (0)

♦ Angajaţi absolvenţi de liceu (4)

♦ Angajaţi absolvenţi de şcoală primară (0)

C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ACTUALE

C.1. ISTORICUL FIRMEI

C.2 Produse/Servicii oferite

C.3. Materii prime


3.1. Principalii furnizori
3.2. Costurile materiilor prime (medie lunară):

C.4. Descrierea procesului tehnologic actual

C.5. Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate în proprietatea


Solicitantului, situaţia echipamentului şi a clădirilor din dotare:

D. PIAŢA ACTUALĂ
D.1. Clienţii:
Piaţa actuală căreia i se adreseză produsele noastre este constituită din:

a. consumatori mici:
- persoane fizice
b. consumatori medii:
- firme de curierat
- firme de supraveghere
- firme prestări servicii foto-video
D.2. Sistemul de distributie utilizat este structurat in felul următor:

a. vânzări prin magazin online


b. vânzări la sediul firmei

D.3. Concurenţii

D.4. Poziţionarea produselor şi serviciilor firmei faţă de concurenţă

E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ SPRIJIN


FINANCIAR

E.1. Tipul investiţiei :

• Investiţie nouă: Realizarea unei noi linii de de asamablare de drone

E.2. Obiectul investiţei :

a. Achiziţie de Maşini/Echipamente/Utilaje 8
b. Facilitãţi conexe cu scop productiv NU
c. Achiziţie de mijloace de transport cu scop de producţie NU
d. Investiţii în imobilizãri necorporale (licenţe soft): 2
e. Investiţii în materii prime 4
f. Pregãtire profesionalã legatã direct de proiect NU

E.3. Mărimea şi originea investiţiei

• Valoarea totală a proiectului de investiţii propus: 50 000 EURO

• Valoarea sprijin financiar nerambursabil din fonduri publice: 50 000 EURO

• Valoarea co-finanţării de către Solicitant: 0 EURO

Ţările de origine ale achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru proiectul propus sunt:
- China
- Germania
- România

E.4. Elemente generale privind proiectul:

Scopuri:

1. Realizarea unor drone cu 4 motoare de curent continuu care să poată asigura un zbor
mai îndelungat.

2. Utilizarea dronelor în viața cotidiană, dar și pentru diferite activități(livrări etc.)

3. Acumulatori de lungă durată, dar de asemenea ecologici ;

E.5. Produse realizate/furnizate prin implementarea proiectului

Produsele realizate şi furnizate prin implementarea proiectului sunt dronele care respectă
legea calității produselor și serviciilor nr.7/1977

Cantităţi previzionate:

- 50 de drone în 2019;

- 100 de drone în 2020;

- 200 de drone în 2021;

Cifra de afaceri va creşte în anul 2019 cu 5000 Euro, respectiv cu 10%

Profitul net estimat pe anul 2019 va creşte cu 5%.

E.6. Descrierea procesului tehnologic

6.1. Descrierea procesului tehnologic


6.2. Impactul asupra mediului

6.3. Asigurarea cu utilităţi (electricitate, apă, gaze, combustibil etc.)

6.4. Alte aspecte legale relevante

Avem nevoie de licenţe pentru proiectul propus.

E.7. Structura de management în implementarea proiectului:


Persoanele ce sunt însărcinate cu conducerea proiectului :

- Responsabil pentru implementarea proiectului şi responsabil tehnic:

Ing. Negoiță Vasile

- Responsabil financiar:

Ing. Moisa Ana-Maria

- Director Resurse Umane

Ing. Sturza Anca

- Director administrativ

Ing. Demișcă Marian

E.8. Principalii furnizori de materii prime şi materiale pentru acest proiect.

- Pien Jung
- DJI GrandStore
E.9. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris
anterior:

Nr. Crt. Obiectul Tip/buc Caracteristici Furnizor Valoarea


Investiției tehnice estimate
(EURO)
1 Desktop HP 4 Intel® Emag 560/buc
290G1MT Core™ i7- Romania
7700 3.60
GHz, Kaby
Lake, 8GB,
1TB, DVD-
RW, Intel
HD
Graphics,
Microsoft
Windows 10
Pro

2 Imprimantă 3D 2 Grosime Iris Robotics 1293/buc


Prusa MK2S strat: 50
microni,
Număr
maxim de
capete: 4,
Viteza de
printare: 200
mm/s
3 Ploter CNC 2 Motor Adlinesolutio 5900/buc
RJ6080 invertor: ns Germania
1,5kW,
Sistem de
control DSP:
220V
Total 8 16.626
Echipamente
E.10. Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus (program
detaliat pe faze de implementare a proiectului şi pe activităţi)

• Data estimată de început: 15 octombrie 2018;


• Data estimată de terminare a activităţilor : 13 decembrie 2018;
• Data estimată de începere a producţiei la întreaga capacitate : 29 martie 2019.

Nr. Activitate Activitate Durată


crt precedentă
1 Închiriat spațiu - 7 zile
2 Contractare utilaje 1 30 zile
3 Contractare materii prime 1 30 zile
4 Montare utilaje 2 15 zile
5 Probe tehnlogice 3,4 7 zile
6 Punere în funcțiune 5 7 zile

0 0 7 7 37 37 52 52 59 59

1 2 4 5 6

3
7 22

Activitat Durată Timp cel mai Timp cel mai târziu Rezervă
e devreme
Început Termina Început Termina
re re
1 7 0 7 0 7 0
2 30 7 37 7 37 0
3 30 7 37 22 52 15
4 15 37 52 37 52 0
5 7 52 59 52 59 0
6 7 59 66 59 66 0

Graficul Gantt
E.11. Modificările necesare la clădirile existente.
E.12. Structura şi numărul personalului angajat :

În urma implementării proiectului se crează un număr de 4 de locuri de muncă


permanente, fapt pentru care societatea O.A.N.A. SA va angaja începând cu 15
octombrie 2018 un număr de 4 de salariaţi pe durată nedeterminată.

Profile de activitate necesare sunt:

- 1 inginer automatist;
- 1 PR
- 1 analist de management si organizare
- 1 economist;

F. DATE PRIVIND PIAŢA POTENŢIALĂ, PROMOVAREA PRODUSELOR


ŞI SERVICIILOR

F.1. Descrierea pieţei pentru produsele rezultate din implementarea proiectului


În urma implementării proiectului rezultă realizarea de produse(diferite drone). Piața căreia i se
adresează: consumatori casnici , firme.

F.2. Concurenţii potenţiali

F.3. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite :

1. Drone cu 4 motoare de curent continuu care pot asigura un zbor mai îndelungat.

2. Posibilitatea utilizării dronelor în viața cotidiană, dar și pentru diferite activități.


3. Acumulatori de lungă durată, dar de asemenea ecologici

F.4. Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia noii oferte pe piaţă

F.5. Desfacerea produselor


F.6. Activităţi prevăzute de promovare a vânzărilor:

Potenţialii clienţi vor primi prin email oferta noastră de produse. Ulterior se
va stabili un contact telefonic sau personal fucţie de gradul de interes
existent.

Bugetul alocat promovării va fi de : 1 200 EURO(400 EURO/lună, preț cu


TVA), derulat între 13 decembrie - 13 martie 2019, şi va cuprinde
contractarea promoterului online www.promoveazaonline.com, care ne va
asigura următoarele facilități:
- promovarea în rețele sociale
- companii Google AdWords
- comunicate de presă
- newsletter
- gestiune identitate vizuală
- design și întreținere site
- găzduire site
- optimizări SEO esențiale

F.7. Alte elemente privind strategia de marketing:

Schimbările estimate ce vor interveni pe piaţa descrisă vor genera o


concurenţă mai mare pe aceasta, elementul decisiv de ocupare al segmentelor de
piaţă fiind calitatea.
Din acest punct de vedere - calitatea impusă de la început produselor
noastre, verificată permanent în laboratorul propriu, respectând standardele
europene de calitate.

F.8. Vânzările estimate ale produselor rezultate din implementarea proiectului


pentru următorii 3 ani sunt:

2019: 10 000 EURO;

2020: 20 000EURO;

2020: 40 000EURO;
G. COSTURI ŞI PLANUL DE FINANŢARE

COSTURI Costuri totale Contribuţia publica


(EURO) (EURO)
Costuri ale proiectului, din
care:
1. Investiţii
1.1. Echipamente 16 626 16 626
1.2. Construcţia sau - -
renovarea clădirilor
1.3. Altele cheltuieli de - -
investiţii
SUB-TOTAL 1 16 626 16 626
2. Cheltuieli directe
2.1. Chirii ale clădirii şi/sau 7 200 7200
echipamentelor
2.2. Cheltuieli cu personalul 4 200 4 200
2.3. Materii prime şi 3 270 3 270
materiale
2.4. Mobilier 1 720 1 720
2.5. Consumabile şi alte 850 820
achiziţii
2.6. Promovare 1 200 1 200
2.7. Alte cheltuieli directe - -
SUB-TOTAL 2 18 440 18 440
3. Cheltuieli eligible
finanţate exclusiv de
beneficiar
4. Rezerva (max. 5%) din
buget
COSTURI TOTALE ALE 35 066 35 066
PROIECTULUI

1. Investiții
1.1. Echipamente = 16 626 EURO

 Desktop HP 290G1MT, Intel® Core™ i7-7700 3.60 GHz, Kaby Lake, 8GB, 1TB,
DVD-RW, Intel HD Graphics, Microsoft Windows 10 Pro – 4 bucăți x 560 EURO =
2240 EURO
 Imprimantă 3D Prusa MK2S, Grosime strat: 50 microni, Număr maxim de capete: 4,
Viteza de printare: 200 mm/s – 2 bucăți x 1293 EURO = 2586 EURO
 Ploter CNC RJ6080, Motor invertor: 1,5kW, Sistem de control DSP: 220V – 2 bucăți
x 5900 EURO = 11800 EURO

2. Cheltuieli directe
2.1. Chirii ale clădirii şi/sau echipamentelor = 7 200 EURO
Hala destinată implementării proiectului este costruită şi adaptată relizării acestui scop.
Suma de 7200 EURO reprezintă închirierea spațiului pentru o perioadă de 12 luni.
2.2 Cheltuieli cu personalul = 4 200 EURO

Funcţii / meserii Remunerație lunară Total pe 3 luni


Un director tehnic 350 1050
Un director economic 350 1050
Un director relații publice 350 1050
Un director administrativ 350 1050
Total 4200

2.3. Materii prime şi materiale = 3 270 Euro ( pentru probe tehnologice )

- microcontroller
- motoare de curent continuu
- baterii
- plăci de prototipare

2.4 Mobilier = 1720 Euro

- scaune 20 EURO x 7 bucăți


- scaune birou 110 EURO x 4 bucăți
- birouri 180 EURO x 4 bucăți
- canapea 220 EURO x 1 bucată
- mese 100 EURO x 2 bucăți

2.5 Consumabile = 850 Euro

- topuri hârtie A4
- rezerve imprimante 3D
- prelungitoare

2.6 Promovare = 1 200 Euro

- promovarea în rețele sociale


- companii Google AdWords
- comunicate de presă
- newsletter
- gestiune identitate vizuală
- design și întreținere site
- găzduire site

H. INFORMAŢII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA CURENTĂ ŞI


VIITOARE A SOLICITANTULUI

TABELUL 1. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI ACTUAL ŞI ESTIMAT(EURO)


Nr.crt Estimare pe Estimare pe Estimare pe
2019 2020 2021
1 Venituri din vanzari 10 000 20 000 40 000

2 Venituri din prestari servicii - - -


3 Veniturile exceptionale 5 000 10 000 15 000

4 Veniturile financiare - - -

5 Cheltuieli 18 440 8 500 10 260

6 Salarii 4 200 8 000 15 000

7 Taxe si impozite
CAS 1 050 2 000 3 750
CASS 420 800 1 500
8 Amortizarea

9 Dobanzi
Impozit pe profit 100 200 400
10 Rezultatul brut -7 740 -4 700 29 340

11 Flux de numerar