Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 12 - Fundamentarea bugetara aferenta punctului 4.

1 BUGETUL PROIECTULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI din Cererea de finantare

Buget proiectului BENEFICIAR PARTENER 1..n


Cod Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile
categori Unitatea Număr Valoare unitara fără TVA Valoare Unitatea de Număr de Valoare TVA Valoare Unitatea Număr Valoare TVA Valoare totala Unitatea de Număr de Valoare TVA Valoare totala Unitatea Număr Valoare TVA Valoare totala Unitatea de Număr de Valoare TVA Valoare totala
Nr. Denumire categorie de de de TVA totala măsură unităţi unitara fără totala de măsură de unitara fără eligibila măsură unităţi unitara fără neeligibila de măsură de unitara fără eligibila măsură unităţi unitara fără neeligibila
e de Detalierea categoriei de cheltuieli Fundamentare
crt. cheltuieli măsură unităţi eligibila TVA neeligibila unităţi TVA TVA unităţi TVA TVA
cheltuie
li

0 2 3 4 5 6 7 8 9=(6X7+8) 10 11 12 13 14=(11X12+1 15 16 17 18 19=(16X17+1 20 21 22 23 24=(21X22+23 25 26 27 28 29=(26X27=2 30 31 32 33 34=(31X32=33 19


3) 8) ) 8) )
1 Cap. I CHELTUIELI CU PERSONALUL
PROIECTULUI

2 I.1. Cheltuieli cu personalul Expert X 1 (denumire,functie) zi CONFORM ANEXA 11


implicat in implementarea Expert X 2 (denumire, functie) zi CONFORM ANEXA 11
proiectului
Expert X 3…n (denumire, functie) zi CONFORM ANEXA 11
-Salarii si asimilate acestora
-Contributii sociale Total F
I.2. aferente cheltuielilor
Cheltuieli salariale
aferente Expert X 1 (denumire, functie) zi CONFORM ANEXA 11
si cheltuielilor
contractelor asimilate
încheiate cu Expert X 2 (denumire, functie) zi CONFORM ANEXA 11
3 operatori acestora
economici – PFA/II
Expert X 3…n (denumire, functie) zi CONFORM ANEXA 11
Total
CONFORM ANEXA 11/LEGISLATIE (A
cazare zi
SE MENTIONA)
CONFORM ANEXA 11/LEGISLATIE (A
diurna zi
SE MENTIONA)
Cheltuieli cu cazarea,
transportul si diurna km/servi CONFORM LEGISLATIE (A SE
4 I.3 ciu*
personalului propriu angajat MENTIONA)/CONFORM OFERTEI
transport
ANEXATE ( A SE MENTIONA PAGINA
DIN OPIS)

Total

Total Cap. I

Cap. II CHELTUIELILE PENTRU


DERULAREA PROIECTULUI
CONFORM ANEXA 11/LEGISLATIE (A
cazare pentru X participanti zi
SE MENTIONA)
CONFORM ANEXA 11/LEGISLATIE (A
masa pentru X participanti zi
SE MENTIONA)
Cheltuieli cu cazarea, masa şi km/servi CONFORM LEGISLATIE (A SE
II.1 ciu*
transportul participanţilor MENTIONA)/CONFORM OFERTEI
transport pentru X participanti
ANEXATE ( A SE MENTIONA PAGINA
DIN OPIS)
Total
buc CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
material didactic X1
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
buc CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
material didactic X2
Cheltuieli cu materiale MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
didactice şi consumabile buc CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
II.2 pentru derularea activitătilor material didactic X 3…n
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
proiectului inclusiv editarea şi
tipărirea acestora Cheltuieli cu materiale consumabile kit**
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
pentru derularea activitătilor MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
proiectulu
Total
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
Inchiriere echipament 1
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
Cheltuieli cu închirierea de CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
Inchiriere echipament 2
echipamente necesare pentru MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
II.3
derularea activitătilor
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
proiectului Inchiriere echipament 3..n
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

Total
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
Cost inchiriere spatiu 1 zi
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
Cheltuieli cu închirierea de Cost inchiriere spatiu 2 zi
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
II.4 spaţii pentru susţinerea
acţiunilor de formare CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
Cost inchiriere spatiu 3..n zi
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

Total
Cheltuieli de informare şi
promovare aferente
II.5
activităţilor proiectului
respectiv

material de publicitate si informare CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE


buc
X1 MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
material de publicitate si informare CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
Cheltuieli cu materiale de buc
II.5.1 X2 MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
publicitate şi informare
material de publicitate si informare CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
buc
X 3…n MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
Total
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
organizare eveniment 1 (descriere) serviciu
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
organizare eveniment 2 (descriere) serviciu
Cheltuieli aferente organizării MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
II.5.2
de evenimente organizare eveniment 3…n CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
serviciu
(descriere) MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
Total
campanie mediatizare si CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
serviciu
constientizare 1 (descriere) MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
Cheltuieli privind organizarea campanie mediatizare si CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
serviciu
II.5.3 de campanii de mediatizare şi constientizare 2 (descriere) MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
conştientizare (mass-media) campanie mediatizare si CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
serviciu
constientizare 3…n (descriere) MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
Total
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
Cost inchiriere spatiu 1
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

Costurile chiriei aferente CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE


Cost inchiriere spatiu 2
II.6 spaţiului în care se desfăşoară MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
managementul de proiect CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
Cost inchiriere spatiu 3..n
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

Total
material de publicitate si informare CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
buc
Cheltuieli privind informarea X1 MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
și publicitatea referitoare la material de publicitate si informare CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
proiect realizate conform buc
II.7 X2 MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
prevederilor Reg. 808/2014 și
contractului de finanțare – material de publicitate si informare CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
buc
Anexa nr. III X 3…n MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
Total

CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE


Cost inchiriere mijloc de transport 1
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
Cheltuieli cu închirierea de
mijloace de transport - pentru
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
personalul beneficiarului; Cost inchiriere mijloc de transport 2
II.8 MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
materiale/echipamente;
logistică pentru derularea
acțiunilor în cadrul proiectului Cost inchiriere mijloc de transport CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
3..n MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

Total
Cheltuieli generale de
II.9
administraţie respectiv

CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE


Internet luna
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

Servicii de comunicaţii CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE


telefon luna
II.9.1 (internet, telefon, servicii MENTIONA PAGINA DIN OPIS)
poștale şi de curierat)
CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
servicii poștale şi de curierat serviciu
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

Total
Plata utilităţilor (energia TOTALUL CHELTUIELILOR ELIGIBILE
Utilităţi (energia electrică, apă,
electrică, apă, canalizare, CU PLATA UTILITATILOR NU VA
II.9.2 canalizare, salubritate, energie luna
salubritate, energie termică, DEPASI 1% DIN TOTALUL
termică, gaze naturale)
gaze naturale) CHELTUEILILOR ELIGIBILE

Cheltuieli cu servicii de CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE


II.10 servicii de traducere și interpretariat serviciu
traducere și interpretariat MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

Cheltuieli de transport pentru transport pentru materiale şi km/servi CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE
II.11
materiale şi echipamente echipamente ciu* MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

CONFORM OFERTEI ANEXATE ( A SE


II.12 Cheltuieli cu plata auditorului plata auditorului serviciu
MENTIONA PAGINA DIN OPIS)

Total Cap. II

Total general - Cap. I + Cap. II

ATENTIE: TOATE CHELTUIELILE DECLARATE SE VOR FUNDAMENTA. PENTRU CHELTUIELILE CE SE REGASESC IN ANEXA
11 LA GHIDUL SOLICITANTULUI FUNDAMENTAREA CONSTA IN INCADRAREA IN PLAFOANELE MAXIME. PENTRU RESTUL
CHELTUIELILOR FUNDAMENTAREA VA FI REALIZATA PRIN ANEXAREA LA PREZENTA FUNDAMENTARE A CEL PUTIN 1
OFERTA.

Dacă o cheltuială nu este prevăzută a se realiza se va completa cu “0,00”.


Toate cheltuielile vor fi completate cu 2 zecimale.
Acolo unde nu este mentionata in coloana 5 unitatea de masura, se va
completa de catre solicitant conform ofertelor anexate. In coloanele 10, 15,
20, 25 si 30 se vor mentiona aceleasi unitati de masura ca in coloana 5.

*In coloana 5 se va selecta optiunea corespunzatoare respectiv km sau


serviciu. In cazul selectarii unitatii de masura serviciu, se va avea in vedere
realizarea in implementare a unui contract de achizitie, respectiv anexarea
unei oferte la prezenta fundamentare.
**Kitul va contine minim urmatoarele: mapă de prezentare, CD, block notes,
pix.