Sunteți pe pagina 1din 4

COMPORTAREA IN CAZUL SITUATIILOR DE URGENTA

(CALAMITATI)

Reactiile psihice provocate de dezastre pot fi de diferite forme si intensitãti.


Frica este o reactie trecãtoare, normalã, în fata unui pericol iminent.
Spaima este o fricã intensã, care se poate prelungi chiar si dupã trecerea pericolului
iminent.
Panica este un fenomen psihopatologic de masã, care apare brusc în prezenta unui
pericol si se desfãsoarã în trei faze succesive:
- faza de soc: agitatie colectivã; dezordine; impulsivitate; agresivitate.
- faza de reactie: inhibitie colectivã; stupoare apaticã.
- faza de restabilire: organizarea eforturilor pentru înlãturarea pericolului, a urmãrilor
acestuia si prevenirea aparitiei unor noi pericole.
Este cunoscut cã panica scade capacitatea de actiune a individului. Astfel, datoritã panicii
ce se creeazã în timpul cutremurelor, inundatiilor sau accidentelor de orice fel, se
actioneazã haotic, producându-se busculade, accidente colective sau individuale.
1.) - Comportarea în caz de cutremur
Este de reţinut faptul că aproape toate categoriile de calamităţi naturale, în special
cutremurele de pământ, sunt evenimente care se produc pe neaşteptate, fapt care impune, pe
lângă mijloacele preventive enumerate mai sus, un anumit mod de comportare.
ÎN TIMPUL PRODUCERII CUTREMURELOR:
 fiţi calmi şi acţionaţi imediat;
 nu părăsiţi locuinţa – puteţi fi surprinşi în hol, scară, unde vă puteţi accidenta. Nu
folosiţi ascensorul;
 adăpostiţi-vă împreună cu membrii familiei în locurile stabilite;
 dacă aveţi timp întrerupeţi alimentarea cu apă, gaze, electricitate;
 la şcoală sau în locurile publice folosiţi pentru adăpostire locurile speciale ale
spaţiului în care v-a surprins mişcarea seismică;
 în afara clădirilor, rămâneţi la distanţă de acestea , în spaţii deschise.
Nu alergaţi;
 în timpul cutremurului mijloacele de transport în comun se opresc;
nu le părăsiţi.
DUPĂ CE CUTREMURUL A ÎNCETAT:
 nu părăsiţi locuinţa. Asiguraţi-vă că o puteţi părăsi fără să vă accidentaţi;
 dacă s-a produs un incendiu încercaţi să-l stingeţi sau să-l localizaţi;
 dacă sunteţi blocaţi sub dărâmături sau în incinte blocate aşteptaţi calm şi cu
răbdare intervenţia formaţiilor de protecţie civilă care asigură acţiunile de
deblocare-salvare.
 ţineţi deschis radioul pentru a recepţiona mesajele şi comunicatele oficiale ale
organelor de protecţie civilă;
 în locuinţa avariată se intră numai cu avizul organelor de protecţie civilă;
 PARTICIPAŢI, DACĂ AVEŢI POSIBILITATEA LA ACŢIUNILE DE
LIOCALIZARE ŞI ÎNLĂTURARE A URMĂRILOR CUTREMURULUI
ORGANIZATE ŞI CONDUSE DE PROTECŢIA CIVILĂ.
DE REŢINUT:
 Un factor important în asigurarea protecţiei îl constituie CALMUL, grija de a-l
insufla şi celor din jur;
 Calmul şi o atitudine de încurajare diminuează starea de stress, a
dumneavoastră personal şi a celor apropiaţi dumneavoastră, contribuind la
prevenirea panicii.
NU UITAŢI:
 PANICA ESTE, ÎN SITUAŢIILE DE CRIZĂ, DUŞMANUL PRINCIPAL!

2.)- Alunecările şi prăbuşirile de teren


Cauzele alunecărilor de teren în România sunt următoarele:
a) acţiunea apelor de suprafaţă;
b) acţiunea apelor subterane;
c) acţiunea îngheţului;
d) efectul alterării rocilor;
e) acţiunea vibraţiilor;
f) efectul săpăturilor pe versanţi;
g) efectul mişcărilor seismice.
Se pot genera următoarele efecte:
 distrugerea sau avarierea construcţiilor de orice fel;
 blocarea parţială sau totală a albiei unui râu şi crearea unei acumulări de apă cu
pericol de inundaţie;
 distrugerea sau avarierea reţelelor edilitare comunale de apă, gaze, canalizare;
 blocarea parţială sau totală a unor căi de comunicaţie (rutiere, feroviare etc.).

Principalele măsuri specifice în acest caz sunt:


 planificarea acţiunilor de căutare-salvare şi asistenţă medicală;
 asigurarea adăpostirii temporare a sinistraţilor;
 dezvoltarea şi implementarea unui program de protecţie a solului împotriva
eroziunii si de amenajare teritorială a lucrărilor de infrastructură.

3.)- Inundaţiile şi fenomenele meteorologice periculoase


Inundaţiile sunt fenomene meteorologice catastrofale produse prin acumulări de apă
care nu pot fi preluate de cursurile normale:

Principalele caracteristici ale inundaţiilor sunt:


 unda de viitură – fenomen de creştere şi descreştere rapidă şi semnificativă a
debitelor şi nivelurilor unui curs de apă, intr-o perioadă de timp dată;
 timp de creştere – perioadă de timp în care debitele cresc de la valoarea
scurgerii de bază la valoarea debitului maxim al culminaţiei viitoare;
 timp de creştere – perioada de timp în care debitele scad la valoarea scurgerii de
bază;
 debit maxim (de culminaţie) – volumul total de apă scurs pe râu într-o secundă;
 volumul viiturii – volumul total de apă scurs pe râu în timpul viiturii;
 propagarea viiturii – deplasarea undelor de viitură între două secţiuni ale unui
curs de apă;
 zona inundabilă – zona care cuprinde terenurile din afara zonei inundabile care
au o cotă inferioară nivelului maxim al viiturii de calcul stabilit pentru regimul
amenajat al scurgerii;
 calea viiturii – cuprinde albia minoră şi o parte din albia majoră strict necesare
scurgerii debitului maxim;
 lunca inundabilă – cuprinde suma zonelor explicitate mai sus.

Reguli de comportare în caz de inundaţii

Pentru realizarea măsurilor de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii, trebuie


cunoscute:
 zonele care pot fi afectate de inundaţii;
 amploarea pe care o pot avea inundaţiile, în zonele declarate zone inundabile;
 gradul în care locuinţa (gospodăria) proprie poate fi afectată de inundaţii;
 locurile şi condiţiile de realizare a acţiunilor de protecţie personală (şi, dacă este
posibil, a bunurilor materiale);
 locurile şi condiţiile în care urmează a se desfăşura o evacuare temporară;
 sistemele şi semnalele de înştiinţare-alarmare.
DE REŢINUT:
La recepţionarea semnalelor de alarmare specifice în cazul inundaţiilor (trei sunete de
sirenă modulate care durează în total două minute):
 părăsiţi locuinţa şi îndepărtaţi-vă către locurile lipsite de pericol dinainte stabilite;
 la părăsirea locuinţei întrerupeţi alimentarea cu electricitate, apă şi gaze;
 nu luaţii din locuinţă decât lucrurile strict necesare şi obiectele de valoare, pentru
a nu îngreuna operaţiile de evacuare;
 evacuaţi animalele din gospodărie, pe cele din fermele zootehnice, în afara zonei
de pericol;
 dacă aţi fost surprins de inundaţie, urcaţi-vă către părţile superioare ale locuinţei
(etaj, pod, acoperiş);
 acţionaţi cu calm, încercând să păstraţi şi calmul celor din jur;
 aşteptaţi cu calm intervenţia formaţiunilor de salvare.
TREBUIE:
 să respectaţi cu stricteţe dispoziţiile şi regulile de comportare precizate de cei
însărcinaţi cu conducerea operaţiunilor de salvare, adăpostire şi coordonare a
punctelor de evacuare;
 să acordaţi atenţie asigurării unor condiţii minime de igienă personală şi
colectivă; în acest mod evitaţi crearea unor focare de epidemie;
 să rămâneţi în locuinţele afectate de dezastru numai cu avizul organelor de
protecţie civilă;
De asemenea , după retragerea apelor din anumite zone, mai multe pericole rămân. În
această situaţie trebuie să vă amintiţi:
 drumurile pot fi închise din cauza distrugerilor sau a faptului că sunt încă
acoperite de ape, sau au fost plasate diguri pentru protecţie. În acest caz, alegeţi
alt drum;
 ascultaţi în permanenţă emisiunile postului naţional de radio pentru a fi la curent
cu evoluţia evenimentelor, starea drumurilor accesibile, şi eventualele măsuri de
luat în caz că se impune evacuarea zonei (rute de evacuare, puncte de adunare
etc);
 rămâneţi în permanenţă pe teren ferm. Apa care bălteşte poate prezenta riscul
de electrocutare (dacă există cabluri inundate sau împământări);
 inundaţiile pot cauza modificări ale zonelor cunoscute, prin afectarea drumurilor
de acces, a potecilor sau pot ascunde resturi ce devin foarte alunecoase. În
aceste cazuri circulaţi cu o atenţie sporită;
 fiţi prudenţi. În orice moment se pot declanşa inundaţii secundare prin scurgerea
apei din zonă. Fiţi atenţi şi recepţionaţi informările şi avertizările formaţiunilor de
protecţie civilă care conduc operaţiunile la nivel local.

4.)- Înzăpezirile
Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere produse de căderi masive de precipitaţii sub
formă de zăpadă, fiind accentuate de condiţiile meteorologice în care se produc.
Efectele acestor fenomene sunt clasificabile în funcţie de timpul şi modul lor de
manifestare. După aceste criterii, înzăpezirile pot avea:
 efecte imediate;
 efecte secundare, manifestate la intervale mai mari sau mici de timp, în funcţie
de evoluţia condiţiilor meteorologice.
Alte fenomene meteorologice periculoase
 lapoviţa;fulgere;grindina;chiciura;ceata;viscolul;crivatul;inghetul puternic.

Efectele ce pot fi generate de acest tip de dezastre sunt:


 pierderi umane şi pagube materiale;
 eroziuni ale solului;
 distrugerea totală sau parţială a căilor de comunicaţie;
 accidente grave pe căile de comunicaţie;
 inundarea unor zone vulnerabile;
 provocarea panici;
 distrugerea sau avarierea unor reţele de gaze, apă etc;
 distrugerea sau avarierea reţelelor electrice şi de telecomunicaţii;
 alunecări de teren;
 întreruperea procesului de învăţământ;
 izolarea unor comunităţi umane;
 pericolul de epidemii;
 provocarea panicii;
 distrugerea faunei şi a florei.

În cazul fenomenelor meteorologice periculoase respectaţi următoarele reguli:


 ţineţi în funcţiune radioul şi/sau televizorul pentru a fi în permanenţă avertizaţi
asupra evoluţiei şi gravităţii manifestărilor meteorologice;
 verificaţi echipamentele audio şi de iluminat care se pot alimenta cu baterii şi
asiguraţi surse (baterii) de alimentare. În cazul întreruperii cu energie electrică
acestea pot rămâne singura dumneavoastră sursă de informare;
 fiţi gata pentru o eventuală evacuare;
 păstraţi în permanenţă le domiciliu rezerve de alimente conservate, apă potabilă
şi medicamente pentru circa 72 ore;
 verificaţi şi asiguraţi închiderea perfectă a uşilor şi ferestrelor;
 asiguraţi anexele gospodăreşti care pot fi dărâmate în caz de furtună;
 dacă nu există indicii precise pentru evacuare, nu părăsiţi locuinţa;
 pe durata furtunii rămâneţi adăpostiţi; orice deplasare poate fi extrem de
periculoasă;
 după trecerea furtunii, dacă vă aflaţi într-un adăpost public, rămâneţi acolo până
la primirea comunicării că acesta poate fi părăsit în siguranţă; Procedaţi la fel şi
dacă vă aflaţi la domiciliu: aşteptaţi comunicările oficiale din partea autorităţilor.

Mod de actiune in caz de incendiu


- Pastrati-va calmul,nu intrati in panica
- Sunt strict interzise anunturi de genul „FOC”,”ARDE” sau alte anunturi care pot creea o stare
de panica
- Obiectele inflamabile trebuie inlaturate din zona incendiata
- Pentru localizarea incendiului se vor folosi cele mai apropiate stingatoare de incendiu,cat si
cel mai apropiat hidrant,in functie de natura incendiului
- Se vor evacua persoanele neputincioase din zona afectata de incendiu
- Persoanele care nu participa la stingerea incendiului vor evacua cladirea in liniste,urmand
semnele care indica iesirea de urgenta
- Anuntarea pompierilor va fi facuta de persoane abilitate in acest sens.
- Apel de urgenta 112..