Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Direcţia relaţii internaţionale și asistență externă

MD 2012, mun. Chişinău, Tiraspol 11/1, tel. (373-22),868-112, fax. (373-22) 868-116, email: igp@mai.gov.md,
www.igp.gov.md, c/f 01013601000495, Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat, C/T 2101050101373879Pagina

Nr. 34/7- din 03.02.2017

Domnului Alexandru BEJAN,


Şef al Direcţiei management operaţional,
locotenent-colonel de poliție

Stimate domnule locotenent-colonel,

Prin prezenta, Direcţia relaţii internaționale și asistență externă vă remite


anexat Nota informativă privind activităţile organizatorico - practice desfășurate în
perioada 30 ianuarie – 03 februarie 2017.
Anexă: 4 file.

Cu respect,

Șef adjunct al DRIAE,


locotenent de poliție Elena GERȚA

Ex: Tăutu Elena


Tel: (022) 868-045
Anexă la nr.34/7-_____ din 03.02.2017

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind activitatea Direcției relații internaționale și asistență externă,
în perioada 30 ianuarie – 03 februarie 2017

În scopul realizării sarcinilor și indicațiilor conducerii Inspectoratului General


al Poliției al MAI, Planului măsurilor organizatorice de bază ale IGP, planurilor şi
programelor naționale, precum și în scopul examinării demersurilor parvenite din
partea altor ministere și departamente și organe de drept ale altor state, de către
angajații Direcției relații internaționale și asistență externă, în perioada 30 ianuarie –
03 februarie 2017, au fost desfășurate un complex de măsuri organizatorico-practice.

Documente curente:

A fost perfectată solicitare în adresa subdiviziunilor IGP cu privire la:

 stadiul cooperării bilaterale moldo-ucrainene, în vederea asigurării


pregătirii corespunzătoare a întrevederii dlui Alexandru Jizdan, Ministru al
afacerilor interne cu omologul ucrainean, care se va desfășura la 17.02.2017, la
Kiev, Ucraina;

 proiectul Planului național de implementare a Acordului de Asociere al


RM UE 2017-2019 care vizează acțiunile IGP;

 informarea despre măsurile întreprinse, în contextul executării indicației


privind distribuirea tehnicii și mijloacelor periferice procurate, urmare
implementării Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize RM-UE
pentru anii 2014-2016.

A fost perfectată solicitare în adresa IP Soroca, IP Florești și IP al


municipiului Bălți cu privire la:

 întrevederea șefilor inspectoratelor cu atașatului adjunct al oficiului


securității regionale al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica
Moldova, dl Ali Ahmed, planificate în perioada 09-10 februarie 2017.

A fost perfectată solicitare în adresa DP mun. Chișinău cu privire la:


 vizita de studiu la Centrul de monitorizare a traficului rutier din București și
la Brigada de Poliție Rutieră, care va avea loc în perioada 15-17.02.2017, în
Romania.

A fost perfectată nota informativă în adresa DJ cu privire la:

 Dispoziţia Cancelariei de Stat nr.08.19-76 din 05.01.2017, în vederea


respectării procedurilor de elaborare a seturilor de materiale privind iniţierea
negocierilor şi aprobarea semnării/aderării/ratificării/aprobării tratatelor
internaţionale.

A fost perfectat răspunsul în adresa DGRIIE cu privire la:

 solicitarea privind lansarea concursului de selectare a candidaților pentru


ocuparea funcției vacante de ofițer analist, în cadrul Misiunii Uniunii Europene în
Mali (EUCAP Sahel Mali);

 privind Conferinţa de nivel înalt în domeniul Armelor Mici şi Armamentului


Uşor, Muniţii Convenţionale, precum şi Securitate Fizică şi Managementul
Stocurilor în Armata Naţională" (SALW, CA şi PSSM), eveniment desfășurat în
sediul Ministerului Apărării, la 16 februarie 2017

A fost perfectat demers în adresa MAEIE cu privire la:

 suportul în vederea perfectării vizei pentru participantul la cursul ,,Poliția și


mediul multicultural care va avea loc în perioada 26 februarie – 04 martie 2017, în
or. Budapesta,

A fost perfectat răspunsul în adresa CCPI cu privire la:

 ședința în contextul ,,Operațiunii TAIEX”, sub egida Punctului Focal


Terminal al OEP EUROPOL, care se va desfășura la 14.02.2017.

A fost perfectată scrisoarea de informare în adresa Inspectoratului


național de investigații al IGP cu privire la:

 desemnarea persoanelor din cadrul Serviciului de Informații și Securitate


pentru participare în cadrul grupului de lucru comun pentru elaborarea unui raport
analitic cu evidențierea riscurilor și tendințelor terorismului la nivel național, având
la bază metodologia și instrumentele SOCTA, elaborate de Europol.
A fost perfectat răspuns în adresa Președintelui raionului Rezina privind:

 acordarea suportului necesar în identificarea asistenței externe în vederea


amenajării unui teren de instruire ”Orășelul siguranței rutiere pentru copii”, în
raionul Rezina.

A fost perfectat și expediat în adresa CEPOL:

 raportul narativ privind schimbul de experiență preluat în cadrul vizitei de


lucru, în perioada 16 – 21 octombrie 2016, în or. Atena, Republica Elenă.

Activități interne:
 ședința Comitetului Director pentru implementarea Matricei de politici
privind liberalizarea regimului de vize RM-UE, pentru anii 2014-2016 (anul III de
implementare), care a avut loc în incinta MAI, la 31 ianuarie 2017;

 ședința consiliului de coordonare în format extins, cu participarea ministrului


Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, privind activitatea IGP pe parcursul anului
2016 dar și prioritățile trasate pentru anul curent, care a avut loc în incinta IGP, la 31
ianuarie 2017;

 ședința de lucru al consiliului de coordonare a Strategiei de dezvoltare a


Poliției pentru anii 2016-2020 care a avut loc în incinta IGP, la 31 ianuarie 2017;

 a fost actualizat raportul cu privire la realizarea indicatorilor de performanță


în perioada 1 iulie 2016 – prezent, pe marginea implementării Matricei de politici
privind liberalizarea regimului de vize RM – UE.

Perfectarea seturilor de documente privind:

 participarea la ședința operațională privind documentarea unor infracțiuni în


domeniul atacurilor cu programe malițioase a ATM-lor și însușirea mijloacelor
bănești, eveniment organizat de Oficiul European de Poliție (EUROPOL) în cadrul
”Operațiunii TAIEX”, care va avea loc în perioada 05-10 februarie 2017, în or.
Taipei (Taiwan);

 asigurarea bunei desfășurări a vizitei oficiale a delegației de nivel înalt a


Ministerului Afacerilor Interne al Regatului Suediei, condusă de Ministrul
Anders YGEMAN, care va avea loc la 06 februarie 2017, la Chișinău, în vederea
semnării Acordului bilateral între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul aplicării legii.
Măsuri preconizate:

 atelierului de lucru cu genericul ”Activitatea polițienească comunitară” în


incinta Centrului de conferințe Summit Events, la 06.02. 2017;

 întrevedere bilaterală a șefului IGP, Alexandru PÎNZARI cu șeful adjunct al


Poliției Suedeze, dl Mats Löfving, în incinta Centrului de conferințe Summit
Events, la 06.02. 2017.