Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.........../........................

Director,

prof.preşc. Cojocaru Ştefănica

Caracterizare

Preşcolarul Marin Cristina născută la data de 23 decembrie 2010, este


înscrisă la Grădiniţa cu PN nr 34, Galaţi, în anul şcolar 2012-2013, aflându-se sub
îndrumarea d-nei educatoare Lupu Marcela.

Activitatea copilului în grădiniţă

În cadrul jocurilor desfăşurate în sala de grupă, Cristina preferă jocurile de


creaţie cu subiecte şi roluri, dar şi pe cele de mişcare sau cu caracter sportiv .
Rolul pe care şi-l asumă în cadrul jocului este acela de conducător.

În ceea ce priveşte conduita copilului în grădiniţă se poate spune că şi-a


însuşit deprinderile de comportare civilizată şi le aplică în relaţiile cu adulţii şi
copiii, existând de altfel o bună concordanţă între comportarea copilului în
familie şi în grădiniţă.

S-a adaptat foarte uşor cerinţelor grupului din care face parte, îndeplinind
toate sarcinile care i se dau.

Coordonate ale dezvoltării psihice

 Motricitatea:
-are o motricitate fină destul de bine dezvoltată pentru vârsta sa, de asemenea
şi coordonarea ochi- mână;

-nu rezistă foarte mult la efort fizic, dar execută cu plăcere exerciţiile de
educaţie fizică şi participă cu entuziasm la întrecerile organizate în grădiniţă.
 Voinţa:
-se manifestă reglajul voluntar în raport cu norme sau comportamente morale,
rolul de frână al voinţei (nu este bine să…, nu este frumos să…);

-s-a dezvoltat funcţia reglatoare a cuvântului şi foloseşte în diferite situaţii


indicaţiile verbale (trebuie să faci aşa, acum trebuie să…);

-se autoreglează bine în activităţile de învăţare şi creaţie desfăşurate individual


sau în grup.

 Percepţia:
-distinge calităţile de mărime (mare/mic) şi de culoare ale diverselor obiecte
prezentate (în general culorile principale: roşu, galben, albastru, verde, ceea ce
este perfect normal pentru particularităţile sale de vârstă);

-percepţia lucrurilor este încă globală, văzul observând întregul încă


nedescompus (dacă îi indici haina copilului, ea va spune că acela este un copil).

 Reprezentările:
-nu poate reprezenta prin desen niciun obiect, oricât de simplu ar fi el

( o minge, spre exemplu).

 Atenţia:
-urmăreşte atentă explicaţiile date în executarea unei sarcini;

-perioada de concentrare şi stabilitatea atenţiei nu este foarte mare (5-10


minute, în funcţie şi de caracteristicile activităţii, noutatea şi caracterul ei
stimulativ, materialul didactic folosit).

 Limbajul şi comunicarea:
-nu are un vocabular extrem de bogat, dar cuvintele noi le însuşeşte şi le
adapteză destul de uşor;

-foloseşte “clişee verbale” preluate din vorbirea adulţilor, chiar dacă nu le


utilizează în situaţii tocmai adecvate;

-preferă diminutivele, cuvintele de alint şi le utilizează frecvent;

-are capacitate de verbalizare crescută (povesteşte tot ce face, vede sau aude);
-este un copil sociabil, comunicativ şi implică vorbirea, dar şi cântecul în tot ceea
ce face, indiferent că se joacă sau colorează (manifestă flexibilitate verbală).

 Gândirea:
-a început să aibe un caracter operatoriu; răspunsurile la solicitările simple sunt
coerente, stabile, corespunzătoare cerinţelor;

-intelectul are o singură pistă; nu întrevede alternative posibile în realizarea


unor probleme.

 Memoria:
-întipărirea involuntară şi voluntară este rapidă;

-are o capacitate bună de stocare a informaţiilor;

-memoria este legată de concret, copilul memorează tot ce vede, ce aude ce i se


povesteşte şi discută cu adulţii, dar se manifestă memoria de scurtă durata;

-reproduce destul de uşor momente care au impresionat-o chiar dacă manifestă


lacune în povestire.