Sunteți pe pagina 1din 1

Evolutie dirijata Dimensiunea psihologica Dimensiunea sociala

(Transformare (Socializare,
(Socializare, dobandire
dobandire de
de Functia Functia Functia socio-
Transformare individuala
individuala prin
prin
acumularea
acumularea culturii
culturii transmise
transmise in
in comportamente,
comportamente, atitudini,
atitudini, cognitiva axiologica economica
actiunea educationala)
actiunea educationala) conduite)
conduite

Functia
Functia de
de Functia
Functia de
de Functia
Functia dede
22 traiecte
traiecte explicative:
explicative: Ansamblu
Ansamblu dede actiuni
actiuni de
de Relatie
Relatie umana
umana si
si selectare,
selectare, dezvoltare
dezvoltare aa asigurare
asigurare aa unei
unei
educo-educere
educo-educere si si educe-
educe- transmitere
transmitere si formare de
si formare de sociala
sociala intre educator
intre educator prelucrare
prelucrare sisi potentialului
potentialului insertii
insertii sociale
sociale
educere
educere comportamente
comportamente si si valori
valori si
si educat
educat transmitere
transmitere aa biopsihic
biopsihic al
al active
active aa
acumulate
acumulate inin timp
timp informatiilor
informatiilor omului
omului subiectului
subiectului uman
uman

Perspectiva Perspectiva Perspectiva Perspectiva


etimologica actionala procesuala relationala

Functiile educatiei
Concept si sensuri
Educația
Dimensiune
Dimensiune
sociala
sociala permanentă
Finalitatile educatiei Formele educatiei
Dimensiune
Dimensiune
psihologica
psihologica
Ideal
educational Educatia formala Educatia nonformala Educatia informala
Dimensiune
Dimensiune
pedagogica
pedagogica Instruire in institutii Instruire extrascolara Influente educative
Scopuri de invatamant cotidiene
educationale Obiective
(perechi
Materiale
Materiale // contradictorii Evaluare de tip formativ Evaluare
formale
formale complementare) Libertate
Libertate Posibilitatea
Posibilitatea
nesistematica de de
de de gestionare
gestionare
actiune
actiune aa procesului
procesului
Utilitare
Utilitare // Procesul Specialistii de
de formare
formare aa
nepragmatice
nepragmatice instructiv (profesorii) propriei
propriei
-educativ Activitati Activitati personalitati
personalitati
parascolare periscolare
De
De continut
continut //
comportamentale
comportamentale De
De ordin
ordin De
De ordin
ordin De
De ordin
ordin
cognitiv
cognitiv afectiv-
afectiv- comporta-
comporta- Vizionari de filme
motivational
motivational mental
mental Vizite la muzee
Specifice
Specifice disciplinelor
disciplinelor // Cercuri stiintifice
supradisciplinare
supradisciplinare Perfectionare Reciclare Excursii