Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA HYPERION

FACULTATEA DE ARTE

EXAMEN DE LICENŢĂ
PROBA I – ORAL
SESIUNEA DE LICENŢĂ IUNIE – IULIE 2010

- REGIE de FILM şi TELEVIZIUNE


- IMAGINE de FILM şi TELEVIZIUNE

ISTORIA FILMULUI ROMÂNESC

TEMATICĂ

ISTORIA FILMULUI ROMÂNESC


1. Începuturile cinematografiei naţionale (de la primele
vederi româneşti la Independenţa României);
2. Filmul românesc în perioada pre-sonoră: Ion Şahighian,
Jean Mihail, Jean Georgescu;
3. Paul Călinescu , „Ţara Moţilor” şi filmele sale de ficţiune.
4. Filmul şi cercetarea sociologică;
5. „O noapte furtunoasă” de Jean Georgescu;
6. Victor Iliu
7. Filmul istoric românesc: Mircea Drăgan, Sergiu
Nicolaescu, Mircea Mureşan
8. Comedia cinematografică românească şi autorii săi
marcanţi: Geo Saizescu, Ion Popescu Gopo;
9. Filmele inspirate din realităţile deceniilor 7 şi 8: Andrei
Blaier, Lucian Pintilie etc.
10. Generaţia născută din „Apa cu un bivol negru”: Dan
Piţa, Mircea Veroiu, Mircea Daneliuc;
11. Filmele şi autorii anilor 1980;
12. Filmul documentar, ieri şi azi;
13. Scurtă istorie a filmului de animaţie;
14. Cinematograful românesc post – revoluţionar.
TEMATICĂ

ISTORIA FILMULUI UNIVERSAL

1. Începuturile cinematografiei: fraţii Lumiére şi Géorgés


Melies, două direcţii de evoluţie ale noii arte;
2. David Wark Griffith, un creator de limbaj cinematografic;
3. Vârsta de aur a Comediei: de la Mack Sennett la Chaplin
şi Buster Keaton;
4. Explozia filmului sovietic: Dziga Vertov, S.M. Eisenstein,
V. Pudovkin, Alexandr Dovjenko;
5. Filmul german după primul război mondial.
Expresionismul şi Kammerspiel-ul. Caracteristici generale
şi personalităţi de vârf: Fritz Lang, W.F. Murnau, Lupu
Pick, Robert Wiene;
6. Apariţia filmului sonor şi consecinţele sale estetice.
Naşterea noilor genuri: Comedia sofisticată, musical-ul,
filmul cu gangsteri, westernul;
7. Personalităţi care au făcut tranziţia cinematografului din
perioada mută în cea sonoră: John Ford, Ernst Lubitsch,
Jean Renoir, Rene Clair, Joseph von Sternberg, Alessandro
Blasetti, Alfred Hitchcock etc.
8. Revoluţia estetică a lui Orson Welles;
9. Neorealismul italian: Visconti, De Sica, Rossellini,
Zavattini etc.
10. Free cinema-ul britanic: L Anderson, T. Richardson, J.
Schlesinger;
11. Noul val francez: J.L. Godard, F. Truffaut, J. Rivette
etc.
12. Apogeul filmului italian: Fellini, Antonioni, Visconti;
13. Cinematograful turc si iranian
14. Şcoala poloneză: A. Wajda, J. Kawalerowicz, Roman
Polanski, K. Zanussi şi şcoala cehă: J. Menzel, Milos
Forman, Vera Chytylova.
15. Cinematograful iugoslav si grec

EXAMEN DE LICENŢĂ
SESIUNEA DE LICENŢĂ IUNIE – IULIE 2010
TEORIA ŞI ESTETICA FILMULUI
REGIE DE FILM ŞI TELEVIZIUNE:

TEMATICĂ

1. Arta filmului în contextul artelor plastice;


2. Viziune creatoare, personală şi normele compoziţionale,
naratologice, dramaturgice, de limbaj;
3. Interferenţa cinematografului şi muzica de spectacol,
4. Arta filmului şi genurile sale;
5. Arta spectacolului de film şi specii ale filmului de ficţiune
6. Arta filmului documentar: speciile documentare (rigori,
structuri, impact);
7. Filmul – Artă, limbaj, industrie, comerţ;
8. Elemente de poetică şi stilistica filmului;
9. Experiment şi inovaţie în arta filmului şi televiziune;
10. Decupajul regizoral (terminologie, structură,
caracteristici);
11. Arta semnificării în film:: mijloace spaţiale de expresie,
formatul ecranului, mărimea cadrului, tipuri de
încadratură, motivaţia unghiulaţiei şi luminii;
12. Arta semnificării în film, mijloacele temporale de
expresie: mişcările de aparat şi semnificaţiile lor,
punctuaţia filmică, montajul ca.specificitate în arta
filmului
13. Decorurile şi costumele în film. Semnificaţii;
14. Arta actorului de film;
15. Coloana sonoră dialogul, monologul, muzica,
zgomotele, ambianţe, efectele speciale;
16. Etapele realizării filmului – de la proiect, scenariu la
copia standard;
17. Structura echipei de filmare şi filmul de autor;
18. Consideraţii pe marginea titulaturii „Film de autor” şi ...
„Film de artă”
19. Arta filmului de animaţie
EXAMEN DE LICENŢĂ
SESIUNEA DE LICENŢĂ IUNIE – IULIE 2010

TEORIA ŞI ESTETICA FILMULUI


IMAGINE DE FILM ŞI TELEVIZIUNE:

TEMATICĂ

1. Elemente de stil în construirea imaginii cinematografice


(Simetrie – asimetrie, ritm, armonie, echilibru –
dezechilibru);
2. Mijloace de transfigurare – a imaginii cinematografice,
(Teoria generală a filtrelor, filtre de efecte speciale, filtre
urcătoare – coborâtoare de contrast, filtre de corecţie a
temperaturii de culoare);
3. „Culoarea” ca mijloc de expresie în construcţia imaginii
cinematografice (Simboluri generale ale culorii, armonie
cromatică – acord şi dezacord de culoare, contrast de
culoare, utilizarea luminii colorate);
4. Obiectivele cinematografice: clasificare, caracteristici şi
utilizarea lor adecvată în procesul de creaţie;
5. Probleme de sensitometrie – exponometrie (curba
caracteristică a materialelor fotosensibile, negative,
alb/negru şi color, relaţia dintre latitudinea de expunere şi
latitudinea de strălucirie a subiectului;
6. „Lumina” ca mijloc plastic, de expresie în construcţia
imaginii cinematografice („Lumina” ca mijloc
fundamental al realizării imaginii – categorii de lumină,
contraste tonale);
7. Surse de lumină folosite în tehnica iluminatului de film şi
TV (clasificare şi caracteristici ale surselor de lumină şi
utilizarea lor ca mijloace de expresie artistică; realizarea
relaţiei interior – exterior pe materiale fotosensibile color);
8. Situaţii speciale de iluminare în susţinerea concepţiei
dramaturgice (filmare în regim; noapte americană , ş.a.)
9. Directorul de imagine – „poet al imaginii”: relaţia cu
dramaturgia şi cu autorul principal al filmului – regizorul;
10. Probleme ale reportajului cinematografic din
perspectaiva aperatorului de luat de vederi

BIBLIOGRAFIE
1. Aristarco Guido – Cinematografia ca artă, Bucureşti, Ed.
Meridiane 1965;
2. Balazs Bela – Arta filmului, Bucureşti, Espla 1967;
3. Arnheim Rudolf – Arta şi percepţia vizuală, Bucureşti, Ed.
Meridiane 1979
4. Carabăţ Dumitru – Spre o poetică a scenariului
cinematografic; Bucureşti
5. Lindgren Ernst – Arta filmului, Bucureşti, Ed. Meridiane;
6. Lawson John – Film şi creaţie, Bucureşti, Ed. Meridiane
1964;
7. Pudovkin V. – Despre arta filmului, Bucureşti, Espla 1959
8. Rotha Paul – Documentary film, London, Feber and Faber,
LTD 1963
9. Sadoul Georges – Istoria cinematografului mondial,
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică 1961;
10. Bazin Andre – Ce este cinematograful?, Bucureşti, Ed.
Meridiane 1968;
11. Tendinţe în filmul european, Ed. Victor 2003
12. Iliu Victor – Fascinaţia cinematografului (Antologie de
Bianca Sofia Iliu şi George Littera);
13. Metz Christian – Langage et cinema, Ed. Larousse,
Paris 1971;
14. Potra Florian – Aurul filmului, Bucureşti, Ed.
Meridiane 1987;
15. Călin Căliman – Secretul lui Saizescu
16. Dana Duma – Ion Popescu Gopo;
17. Călin Căliman – Istoria filmului românesc;
18. Valerian Sava- Istoria critică a filmului românesc
contemporan 1, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1999.
19. Magda Mihăilescu, Cristina Corciovescu
(coordonatori)- Cele mai bune 10 filme româneşti ale
tuturor timpurilor stabilite prin votul a 40 de critici, Ed.
Polirom, Iaşi, 2010.
20. Cristina Corciovescu şi Bujor T. Rîpeanu- Cinema... un
secol şi ceva, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2002.
21. Cristina Corciovescu şi Bujor T. Rîpeanu- 1234 cineaşti
români, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1996.
22. Marian Ţuţui- Orient Express. Filmul românesc şi
filmul balcanic, Ed. Noi Media Print, Bucureşti, 2008.
23. Grid Modorcea- Dicţionarul filmului românesc de
ficţiune, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2004.
24. Dinu Ioan Nicula- Călătorie în lumea animaţiei
româneşti, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1997.
25. Stanciu Nicolae, Varlam Petre – Managementul
televiziunii;
26. Cinema 2000, Ed. Victor 2000;
27. Saizescu Geo, Filmul – Crez Estetic şi profesiune
artistică
28. Nichituş Cristina – Cu diligenţa prin pădurea de fagi –
Poetici de autor – Între teorie şi practică, Ed. Media-On;
29. Drăgan Mircea – Spectacograma, metodă de analiză a
structurii spectacolului cinematografic, Buletin I.A.T.C.
1979;
30. Iarovici Eugen – Fotografia, limbaj specific, Bucureşti,
Ed. Meridiane 1971;
31. Clair Rene – Reflecţii despre film, Bucureşti, Ed.
Meridiane 1968;
32. Saizescu, Geo – Jurnalul unui bătrân lup de cinema, Ed.
Scrisul românesc, 2003;
33. Alton John – Pictură cu lumină;
34. N. Stanciu şi alţii – Tehnica imaginii de televiziune şi
cinematografie, Bucureşti, Ed. Tehnică 1971;
35. Arnheim Rudolf – Forţa centrului vizual, Bucureşti, Ed.
Meridiane 1994;
36. Scultze W. – Fotografia în culori şi filmul în culori.
37. George Cornea, Lumina în arta filmului
38. Filmul românesc, încotro? – Ed. Păcală 2008
39. Saizescu Geo – Filmul crez estetic şi profesiune rtistică
– Ed.Victor 2004
40. Saizescu Geo – Păcală se întoarce şi ... rămâne – Ed.
Păcală 2009
41. Calin Caliman – Cinci artisti ai imaginii, Ed.Reu
Studio, 2009