Sunteți pe pagina 1din 2

Condiţii de formatare proiect MAFAD 1

a) WORD: 7-10 pagini, TNR 12, spaţiere 1,15, aliniere Justify


b) PPT: 30-40 slide-uri, conţinut text / grafice / imagini/

Min 10 surse bibliografice consultate

Rezumat de 10 rânduri în limba engleză

Date statistice actuale, prognoze, analize,

Prezentare 15 minute, şi 5 minute discuţii cu colegii

Temele de proiect, MAFAD 1

1. Caracterizarea serviciilor şi implicaţiilor lor asupra afacerilor cu servicii

2. Dinamica serviciilor pe plan mondial (ultimii 10 ani)

3. Dimensiunile sectorului de servicii în cadrul economiei naţionale

4. Tendinţe în dezvoltarea serviciilor în România

5. Contribuţia serviciilor la dezvoltarea economică

6. Interdependenţele serviciilor cu celelalte sectoare ale economiei

7. Conceptul şi funcţiile timpului liber

8. Impactul serviciilor asupra timpului liber

9. Relaţia serviciilor cu mediul înconjurător

10. Serviciile implicate în deteriorarea şi protejarea mediului

11. Forme de intervenţie a statului în sectorul serviciilor

12. Producţia şi oferta de servicii

13. Tendinţe în evoluţia cererii pentru servicii

14. Metode de studiere şi previziune a cererii pentru servicii

15. Valoarea şi preţul serviciilor

16. Metode de stabilire a tarifelor pentru servicii de piaţă

17. Rolul serviciilor pentru întreprindere …


18. Rolul serviciilor (de transport, medicale, de turism … etc) în economie

19. Tendinţe în evoluţia serviciilor .. de transport, de comunicaţii, de asigurări, bancare …

20. Rolul serviciilor pentru populaţie

21. Tendinţe în evoluţia serviciilor de piaţă prestate populaţiei

22. Analiza serviciilor de învăţământ în România (exemple comparative din alte state)

23. Tendinţe în evoluţia serviciilor de învăţământ

24. Pregătirea şi perfecţionarea resurselor de muncă în contextul globalizării

25. Analiza circulaţiei turistice internaţionale

26. Tendinţe în dinamica turismului internaţional

27. Politici care influenţează investiţiile străine directe în servicii

28. Rolul corporaţiilor transnaţionale pentru investiţiile străine directe în servicii

29. Analiza ponderii populaţiei ocupate în sectorul serviciilor

30. Implicarea consumatorilor în producţia/prestarea/dezvoltarea de servicii

31. Particularităţile calităţii în domeniul serviciilor

32. Metode de măsurare a calităţii în servicii

33. Căi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor

DOMENII ale serviciilor:

- Transport (public, privat, - Medical - Comerţ digital/online


taxi)
- Turismul - Alimentaţie
- Bancar
- Consultanţă (managerială, - Agrement
- Asigurări financiară, contabilă, …
etc) - Cosmetice
- Educaţie
- Construcţii