Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat responsabil comisie, Avizat director,

Aria curiculară: ARTE Timp alocat: 17 săpt.* 1h = 17h


Disciplina: EDUCATIE MUZICALĂ
Nr. ore/ săptămână: 1h
Clasa: a I-a
Cadru didactic:

PROIECTARE didactică semestrială (sem.II)

Nr. Unitatea de Ob Detalierea unit. de înv. Durata Activităti de învătare Resurse si strategii didactice Instrum. Obs
crt învătare Ref evaluare
Nr. Data Materiale Strategii
ore
1. Dezvoltarea 1.1 ”Acum e toamnă da!” 1 19.02 - intonarea unor cântece simple/ Casetofon Observarea Aplauze
auzului 1.2 ”În pădurea cu alune!„ scurte cu accent pe respectarea unei Cd-uri sistematică a Aprecieri
muzical şi a 1.3 respiraţii corecte şi pronunţarea Culegere de comportament verbale
vocii 1.4 corectă a sunetelor cântece ului elevilor
- exerciţii de intonare a unor
cântece simple
„Ceasul„ 1 26.02 - exerciţii de diferenţiere a Casetofon Observarea Aprecieri
„Vulpea şi raţa„ intensităţii sunetelor Cd-uri sistematică a verbale
Culegere de comportament
cântece ului elevilor
„Podul de piatră„ 1 4.03 - diferenţierea intuitivă a Casetofon Observarea
”Vrăbiuţa” intensităţii sunetelor în cântecele Cd-uri sistematică a
învăţate Culegere de comportament
cântece ului elevilor
2. Formarea şi 2.1 ”Să cântăm la fluier: tri- 1 11.03 - marcarea timpilor din măsura Casetofon Observarea Aprecieri
dezvoltarea 2.2 li-li„ cântecului prin mişcări egale: Cd-uri sistematică a verbale
simţului 2.3 „Ceasurile: tic-tac” pasul, bătăile ceasului, lovirea Culegere de comportament
ritmic şi al 2.4 ritmică a tobei cântece ului elevilor
receptivităţi 2.5 - exerciţii de intonare a unor Jocuri
i melodice cântece simple recitative

”Bate toba: bum, bum, 1 18.03 - coordonarea psiho-motrică prin Casetofon Observarea Aplauze
bum” integrarea mişcărilor ritmice în Cd-uri sistematică a Stimulente
”Bat din palme” cântecele învăţate Culegere de comportament verbale
- exerciţii de coordonare a cântece ului elevilor
mişcărilor Jocuri
muzicale
„Bate vântul frunzele” 1 25.03 - exerciţii de integrare a mişcărilor Casetofon Observarea Aplauze
„Vioara„ în interpretarea cântecelor şi Cd-uri sistematică a Stimulente
jocurilor muzicale Culegere de comportament verbale
cântece ului elevilor
Sunete de lungă durată şi 1 1.04 - exerciţii de audiere a sunetelor de Casetofon Observarea Aprecieri
sunete de scurtă durată durate diferite Cd-uri sistematică a verbale
- exerciţii de reproducere a unor Culegere de comportament
onomatopee şi recitative cântece ului elevilor
- exerciţii de identificare a Jocuri
cântecelor după primul vers muzicale
3. Jocuri 3.1 ”Iepuraşul Ţup„ 2 8.04 - exerciţii de formare şi dezvoltare Casetofon Observarea Aprecieri
muzicale 3.2 Integrarea mişcărilor în 15.04 a deprinderilor de coordonare Cd-uri sistematică a verbale
3.3 interpretarea cântecelor psiho-motrică a copiilor Culegere de comportament
şi jocurilor muzicale cântece ului elevilor
”Degeţelele” 2 6.05 - exerciţii de formare şi dezvoltare Casetofon Observarea Aprecieri
Integrarea mişcărilor în 13.05 a deprinderilor de coordonare Cd-uri sistematică a verbale
interpretarea cântecelor psiho-motrică a copiilor Culegere de comportament
şi jocurilor muzicale cântece ului elevilor
„Săniuţa„ 2 20.05 - exerciţii de formare şi dezvoltare Casetofon Observarea Aprecieri
Integrarea mişcărilor în 27.05 a deprinderilor de coordonare Cd-uri sistematică a verbale
interpretarea cântecelor psiho-motrică a copiilor Culegere de comportament
şi jocurilor muzicale cântece ului elevilor
„Alunelul„ 2 3.06 - exerciţii de formare şi dezvoltare Casetofon Observarea elevilor
Integrarea mişcărilor în 10.06 a deprinderilor de coordonare Cd-uri sistematică a Aprecieri
interpretarea cântecelor psiho-motrică a copiilor Culegere de comportament verbale
şi jocurilor muzicale cântece ului elevilor

”Dacă vesel se trăieşte” 1 17.06 - exerciţii de formare şi dezvoltare Casetofon Observarea Aprecieri
Integrarea mişcărilor în a deprinderilor de coordonare Cd-uri sistematică a verbale
interpretarea cântecelor psiho-motrică a copiilor Culegere de comportament
şi jocurilor muzicale cântece ului elevilor

4. Evaluare 5.2 Cântare vocală asociată 1 24.06 - repetarea cântecelor învăţate Casetofon Observarea Evaluare
5.4 cu gesturi şi mişcări Cd-uri sistematică a individuală
sugerate de text Culegere de comportament şi de grup
cântece ului elevilor