Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat responsabil comisie, Avizat director,

Aria curiculară: ARTE


Disciplina: EDUCAŢIE PLASTICĂ
Nr. ore/ săptămână: 1h Timp alocat: 16 săpt.* 1h = 16h
Clasa: a I-a
Cadru didactic:

PROIECTARE didactică semestrială (sem. II)

Durata Activităţi de învăţare Resurse şi strategii Obs


Nr.c Unitatea de Ob. Detalierea unit. didactice Instrum. de
rt învăţare Ref de înv. Nr. Per Materiale Strategii evaluare
ore
Instrumente si 2.1 ”La ce folosesc?” 3 17.02 -exerciţii de diferenţiere a - creion -explicatia -chestionare
materiale de 24.02 instrumenetelor şi a utilităţii -pensula -demonstratia orala
lucru -acuarele, creion, 2.03 acestora: pensulă, creion, -acuarele -observarea -joc didactic
pensulă, cărbune, cretă, liniar, ştampile, bureţi, dirijata -aprecierea
1. Instrumente de culori materiale alternative -exercitiul lucrarilor
lucru practic

2. Materiale de 2.1 ”Ne jucam si 3 9.03 -exerciţii de familiarizare cu -hârtie, chestionare


lucru desenam” 16.03 principalele materiale de carton, orala
-hârtie, carton, , 23.03 lucru: acuarele, -fise
lemn, aluat, lut, -exerciţii identificare a lemn, aluat, -stimulare
plastelină, materialelor necesare lucrării lut, verbala
seminţe, frunze şi tematice sau liber alese: plastelină, -analiza
flori seminţe, lucrarilor
uscate, materiale frunze
textile ş.a. materiale
textile ş.a.
3. Acţiuni de 1.1 ”Gaseste obiectul 3 30.03 -activitati de trasare a liniilor hartie Explicatia chestionare
manipulare şi 1.2 potrivit” 6.04 -ex.grafice de trasare a liniilor -creioane Exercitiul orala
cunoaştere a 1.3 13.04 in diferite directii colorate Oservatia -fise
obiectelor din Gesturi -ex.practice de cunoastere a -fise Demonstratia -stimulare
fundamentale formei, culorii si trasarea -plansa Munca verbala
mediul
(rectilinii, liniei model independenta -analiza
înconjurător rotative) -ex.de trasare a liniei oblice -fise de lucrarilor
-ex.de completare a desenelor completat
Controlul lacunare -acuarele
segmentar (gesturi -dactilopictura -pensoane
simple, fixarea -ex.de colorare in contur dat
lateralităţii, -ex.de colorare a unor
schemă corporală, contururi date
coordonare -colorarea si hasurarea unor
dinamică a contururi
mâinilor) date
4. Elemente de 1.4 Linii drepte: 3 4.05 ex.de decorare cu elemente de -hartie Explicatia chestionare
pregatire grafo- 1.5 verticale, 11.05 limbaj plastic -creioane Exercitiul orala
motrica si orizontale,oblice. 18.05 -ex.de colorare in contur dat colorate Oservatia -fise
perceptiv- “Blocuri” -decorare cu:linii,puncte, pete -fise Demonstratia -stimulare
motrica de culoare -plansa Munca verbala
Marul (linia -ex.de colorare in contur dat model independenta -analiza
curba) -ex.de colorare si de decorare -fise de lucrarilor
-activitati de decorare a unor completat
Fructe suprafete prin imbinarea -acuarele
culorilor de apa cu alte -pensoane
Legume materiale (prin lipire)

Culorile
primaverii – “Flori
de primavara”
5. Spatiul plastic - 1.4 Mingi cu buline 3 25.05 -ex. de colorare cu -culori Conversatia chestionare
Compozitii 1.5 1.06 respectarea conturului dat -imagini Exercitiul orala
Clopotei de 8.06 -ex. de colorare a unor -obiecte de Jocul didactic -fise
primavara contururi date di-ferite -stimulare
-ex.de trasare a liniilor culori verbala
Iepurasul de paste combinate -dif.obiecte -analiza
-realizarea lucrarii respectand lucrarilor
Giocei tema data

6. Gesturi 2.3 Personaje din 2 15.06 -obţinerea a cel puţin trei Planşe Demonstraţia Analiza
plastice povesti 22.06 tonuri de culoare închise şi Pensoane lucrărilor
4.1 deschise; Explicaţia elevilor
Expozitie cu -expunerea
4.2 lucrarile realizate lucrarilor
4.3 in sem.I