Sunteți pe pagina 1din 1

Informaţie

privind datoria de stat internă în anul 2019


( mil.lei )

Nr. Indicii Conform situaţiei din 1 Modificarile în perioada de la La finele perioadei de


ianuarie 2019 01.01.19 pina la 31.03.19 gestiune 31.03.2019
d/o

1. Valori mobiliare de stat plasate pe piaţa internă, total, 23.058,568 399,141 23.457,708
inclusiv

1.1. În formă de înscrieri în conturi, 23.058,568 399,141 23.457,708


dintre care
Valori mobiliare de stat emise pe piața primară 7.913,976 399,141 8.313,117
Valori mobiliare de stat convertite 2.063,392 0,000 2.063,392
Valori mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege 13.081,200 0,000 13.081,200

TOTAL 23.058,568 399,141 23.457,708

Nota. La situaţia din 31 martie 2019, datoria de stat internă comparativ cu situaţia de la inceputul anului s-a majorat cu 399,1 mil. lei şi a constituit 23457,7 mil. lei.
Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii VMS pe piaţa primară cu 399,1 mil. lei.

Pentru 3 luni ale anului 2019 rata medie ponderată a dobânzii la VMS comercializate prin licitaţii a constituit 6,09 % (pe tipuri de VMS: 91 zile - 4,67%,
182 zile - 6,03%, 364 zile - 6,64%, 2 ani - 6,25%, 3 ani - 6,62%, 5 ani -6,90%), care comparativ cu perioada analogică a anului 2018 este mai mare cu 0,9 p.p.