Sunteți pe pagina 1din 2

Prefixe și sufixe

1. Completează în dreptul fiecărui prefix cu un exemplu de cuvânt format cu


ajutorul acestuia.

Clasificarea prefixelor:
A. negative
 ne- (..................................................................................................)
 in- (..................................................................................................)
 i- (..................................................................................................)
 non- (..................................................................................................)

B. de repetiție
 re- (..................................................................................................)
 răs- (..................................................................................................)
 răz- (..................................................................................................)

C. privative / de excludere
 de- (.................................................................................................)
 des- (.................................................................................................)
 dez- (.................................................................................................)
 a - (.................................................................................................)

2. Completează în dreptul fiecărui sufix cu un exemplu de cuvânt format cu


ajutorul acestuia.

Clasificarea sufixelor:
A. diminutivale
 -el (..................................................................................................)
 -aș (..................................................................................................)
 -uț (..................................................................................................)
 -uș (..................................................................................................)
 -iță (..................................................................................................)
 -uleț (.................................................................................................)
 -ic (..................................................................................................)
 -uc (..................................................................................................)
 -ior (..................................................................................................)
 -ișor (.................................................................................................)

B. augmentative
 -oi (...................................................................................................)
 -an (...................................................................................................)
 -ău (...................................................................................................)
 -andru (..............................................................................................)
 -ălău (................................................................................................)

C. colective
 -ime (.................................................................................................)
 -iș (.................................................................................................)
 -el (.................................................................................................)
 -ărie (.................................................................................................)
 -iște (................................................................................................)
Completează tabelul de mai jos:

Cuvânt Rădăcina Sufix Prefix


de bază cuvântului
cenușiu
puceluș
prefiert
răscopt
a înlănțui
a îndestula