Sunteți pe pagina 1din 1

Se întinde între f i e r t u r a c o l i c ă d r e a p t ă ( h e p a t i c ă ) s i

f l e x u r a c o l i c ă s t â n g ă ( l i e n a l â ) , având o lungime de cea 45-


Colonul
50, o direcţie oblica şi puţin ascendentă, în traiectul dintre cele două
Este partea intestinului gros cuprinsă între cec si rect. Se întinde flexuri formând o ansa cu concavitatea superioară Datorită fuziunii
de la valva ileocecalâ. până în dreptul celei de a treia vertebre omen-tului mare cu mezocolonul transvers, omentul mare rămâne
sacrate, unde se continuă cu rectul, tn traiectul său, el înconjură fixat la mezocolonul transvers. care participă la formarea bursei
ansele jejunale şi ileale, formând c a d r u l c o l i c , căruia i se disting omentale.
patru părţi: c o l o n u l a s c e n d e n t , t r a n s v e r s , d e s c e n d e n t Raporturi. Flexura colică dreaptă, retroperito-
$ i s i g m o i d Dintre acestea colonul ascendent şi descendent sunt n e a l â . vine in raport cu fata posterioarâ a n n i c h i u l u i d r e p t ,
secundar r e t r o p e n t o n e a l e . fiind fixate de perete posterior al partea descendentă a d u o d e n u l u i si. partial, cu c a p u l
cavităţii peritoneale pnn f a s c i a d e c o a l e s c e n f ă T o l d t . p a n c r e a s u l u i . Corespunde proiecţiei la nivelul T12-L1.
C o l o n u l t r a n s v e r s s i s i g m o i d s u n t m o b i l e în cavitatea F l e x u r a c o l i c ă s t â n g ă , r e t r o p e r i t o n e a l . încrucişează
peritoneală, deoarece şi-au păstrat mezoul. prin care trec vase fa(a anterioară a r i n i c h i u l u i s t â n g . In partea ei superioară. Este
sangvine, limfatice si nervi. situată m a i s u s s i m a i p r o f u n d în hipocondru decât cea
dreaptă şi corespunde proiecţiei la nivelul T11-T12. iar pe linie axilarâ
coastelor 8 si 9.
Colonul ascendent Intre cele două flexuri colonul transvers este mobil, fiind legat de
peretele postenor prin m e z o c o l o n u l t r a n s v e r s
Lungimea variază în medie între 12-15 cm, cu variaţii între 4-24
Rădăcina mezocolonului transvers după ce în -
cm.
crucişează o parte a fetei anterioare a capului
R a p o r t u r i . Initial este i n t r a p e r i t o n e a l apoi se culcă pe
pancreasului. îşi continuă traiectul până la rinchiul
peretele posterior al abdomenului, devenind r e t r o p e r i t o n e a l .
stâng şi splină Mezoco'onul este legat de curbura
Prin i n t e r m e d i u l f a s c i e i d e c o a l e s c e n t ă T o l d t el se
mare a stomacului pnn ligamentul gastrocolic. In
aşează pe m . i l i a c , m . p ă t r a t a l l o m b e l o r S i ( a ( a
pârtile laterale, prin două plici peritoneale, ligamen -
anterioară a nnichiului Anterior, medial şi lateral
tul (lig) freno-colic drept $i stâng, flexurile colice se
este acopent de peritoneul panetal, prin intermediul căruia vine în
leagă de peretele lateral, respectiv de diafragm.
raport cu a n s e l e i n t e s t i n u l u i s u b f i r e . o m e n t u l m a r e $ i
Ligamentul freno-colic drept susţine marginea lo bului
pnn acesta, cu peretele antenor al abdomenului
drept hepatic, iar cel stâng splina (sustenta culum
Colonul transvers lienale). Uneori flexura colica dreaptă poate fi legata
de fata viscerală a ficatului prin lig. hepato-colic. iar
de vezica biliară prin lig cisto-colic