Sunteți pe pagina 1din 211

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BOTOȘANI

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 16/04/2019

Statut Post: Avize şi atestate:


Probă
Unitatea de 1. complet intensiv / 1. de culte 5. IGP/ARR
învăţământ bilingv
2. pt. nevăzători
Localitate Disciplină Num 6. ed. specială
ăr 3. constituit din ore rez. din reducerea
Probă orale
cu 2 ore a normei did.
ore la lb. de 2. de alternativă
trun 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 predare1
Cod Nivel de ore a normei did. Probă 7. HIV
Post
chi Detalii
[Alte unităţi] învăţământ practică
com
un / 5.conţine ore solic. la întreg. nor.
Viabilitate 3. al unit. de înv. 8. al unit. de
opţio
nale 6. pt. trans. cons. între unit. Probă orale mil. înv. particular
[Mediu] 7. pt.repart. în şed. publică de trans. la lb. de
[Unitatea de înv. cu predare2
8. cond. spec. de transfer 4. seminar 9. al liceului
statut juridic] pedagogic
teologic
9. propus pt. continuitate

SCOALA PROFESIONALA SPECIAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu


SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
(DEFICIENT 2. Nu 5. Nu TEXTILE /
BOTOŞANI STELIAN" BOTOSANI ACTIVITATI DE PRE- Dacă se VACANT 6. Da
E GRAVE, TRICOTAJE SI 2.Nu
PROFESIONALIZARE realizează 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1936 SEVERE, 8/0 CONFECTII Limba română
planul de 7. Da 8. Nu 3.Nu
PROFUNDE TEXTILE, 8. Nu
şcolarizare.
SAU 1 ani FINISAJ
URBAN 4. Nu 9. Nu
ASOCIATE) 9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE BALCESCU" 1. Nu
NICOLAE FLAMÂNZI AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLCESCU HORTICULTURA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1906 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2393 LICEAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I HORTICULTURA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1725 13/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2122 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
3 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 1 / 211
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2123 LICEAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI ALIMENTATIE 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I ALIMENTATIE 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1727 PUBLICA 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" ALIMENTATIE 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI ALIMENTATIE 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2638 PUBLICA 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
DE COOPERATIE ALIMENTATIE 1. Nu
BOTOSANI PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
PROFESION ALIMENTATIE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1190 PUBLICA 18/0 Limba română
AL 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE SI ALIMENTATIE 1. Nu
SFANT" VORONA PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORONA 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2361 LICEAL 18/0 Limba română
PUBLICA 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DE COOPERATIE ALIMENTATIE 1. Nu
BOTOSANI PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
PROFESION ALIMENTATIE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1191 PUBLICA 4/0 Limba română
AL 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI ALIMENTATIE 1. Nu
PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2394 LICEAL 10/0 Limba română
PUBLICA 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE SI ALIMENTATIE 1. Nu
SFANT" VORONA PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORONA 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2362 LICEAL 9/0 Limba română
PUBLICA 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI STUDIUL 1. Nu
ARHITECTURA - 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT COMPOZITIEI 6. Nu
ATELIER DE 2.Nu
LICEAL DE 3. Nu 6. Da SI 7. Nu
1445 SPECIALITATE 12/0
ARTA 7. Nu 8. Da PORTOFOLIU Limba română 3.Nu
DE 8. Nu
1 ani SPECIALITATE
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 2 / 211
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu STUDII 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
LICEU 2. Nu 5. Nu TEORETICE
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
MUZICA / ARMONIE (TEORIE - 2.Nu
3. Nu 6. Da 7. Nu
1431 ARTA - 8/0 SOLFEGIU - Limba română
COREGRAFI 7. Nu 8. Da DICTEU; 3.Nu 8. Nu
E 1 ani ARMONIE;
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu ISTORIA
PALATUL COPIILOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI 1. Nu
2. Nu 5. Nu ATELIERUL
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
ATELIERUL FANTEZIEI FANTEZIEI 2.Nu
PALATELE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1880 18/0 (PALATE SI Limba română
COPIILOR 7. Da 8. Nu 3.Nu
CLUBURI ALE 8. Nu
4 ani COPIILOR)
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
11 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1116 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI BIOLOGIE Postul 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2808 LICEAL 6/6 provine din Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
BT_1370 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1464 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
CORNERSTONE - FILIALA 1. Nu 5. Nu
ASOCIAŢIEI HOPE FOR 2. Nu 5. Nu
DOROHOI THE CHILDREN VACANT 6. Nu 6. Nu
BIOLOGIE 3. Nu 2.Nu
INTERNATIONAL INSPECTIE LA 7. Nu
1258 DOROHOI
GIMNAZIAL 6/0 7. Da 8. Nu Limba română
CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION BOJOI" FLAMÂNZI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FLAMÂNZI BIOLOGIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1839 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DE COOPERATIE 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1176 7/0 Limba română
AL 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ADĂŞENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1666 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 3 / 211
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NEGREANU" BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1281 LICEAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNTENI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNŢENI BIOLOGIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2225 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VACULESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂCULEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2236 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE BRANDZA" 1. Nu
VIIŞOARA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2250 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CORLĂTENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORLĂTENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1948 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2131 GIMNAZIAL 13/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROFESIONALA"GHEORG 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂSINEŞTI HE BURAC" VLASINESTI BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2702 9/1 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI BIOLOGIE Postul 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2807 LICEAL 7/0 provine din Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
BT_2367 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DIMACHENI 1. Nu
DIMĂCHEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2022 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 4 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 HUDESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUDEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1806 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARISTOTEL CRISMARU’’ 1. Nu
DRĂGUŞEN DRAGUSENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1819 GIMNAZIAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STIUBIENI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŞTIUBIENI BIOLOGIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2174 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2099 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1927 4/0 Limba română
AL planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTA MARIA’’ 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1046 GIMNAZIAL 6/1 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE" 1. Nu
BOTOSANI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1066 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1202 LICEAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LUNCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LUNCA BIOLOGIE Postul 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2806 GIMNAZIAL 3/0 provine din Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
BT_2146 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 5 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DOROHOI Conform 1. Nu
adresei nr. REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI BIOLOGIE 2.Nu
508/21.03.20 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2830 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
19 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
Până la 8. Nu
1 ani
URBAN 12.02.2020 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN MURARIU’’ 1. Nu
CRISTINEŞ CRISTINESTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2279 GIMNAZIAL 11/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1928 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.JUSTITIE
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" 1. Nu
SMIRDAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SMÂRDAN BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2440 8/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 MIHALASENI 1. Nu
MIHĂLĂŞE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2530 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I BIOLOGIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2067 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2417 LICEAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2752 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DUMENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1768 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 6 / 211
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1794 GIMNAZIAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2601 LICEAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LEORDA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LEORDA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2313 GIMNAZIAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RIPICENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RIPICENI BIOLOGIE - CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2038 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.IOAN IACOB" VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI BIOLOGIE - STIINTE 2.Nu
DOROHOI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2480 LICEAL 2/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI BIOLOGIE - STIINTE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1374 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" 1. Nu
SMIRDAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SMÂRDAN CHIMIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2441 10/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
12 BOTOSANI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1075 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
08.05.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2604 LICEAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 7 / 211
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE BRANDZA" 1. Nu
VIIŞOARA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2251 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "REGINA MARIA" 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DOROHOI 1. Nu
Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CHIMIE 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1496 LICEAL 9/0 Limba română
planul de 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2754 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DURNESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DURNEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1851 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2100 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2606 LICEAL 2/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1204 LICEAL 0/4 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
7 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1052 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2068 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 8 / 211
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
PROFESION realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1929 2/0 Limba română
AL planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.IOAN IACOB" VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CHIMIE 2.Nu
DOROHOI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2481 LICEAL 4/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CERNAT’’ HAVIRNA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HAVÂRNA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1782 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RADAUTI-PRUT 1. Nu
RĂDĂUŢI- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRUT CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2586 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HĂNEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1637 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1295 LICEAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ALEXANDRU CEL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUN’’ BOTOSANI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1313 LICEAL 9/1 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ALEXANDRU CEL Dacă se 1. Nu 4. Nu
BUN’’ BOTOSANI realizează 5. Nu
2. Nu 5. Nu 1. Nu
planul de VACANT 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE şcolarizare. 3. Nu 6. Nu 2.Nu
7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1314 LICEAL 7/0 Postul Limba română
CLASA 3.Nu
conţine ore 8. Nu
la clase cu 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
frecvenţă
redusă. 9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1465 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 9 / 211
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2368 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMANESTI 1. Nu
ROMÂNEŞT VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2463 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DUMENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1769 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1795 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DE COOPERATIE 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1177 10/0 Limba română
AL 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1236 LICEAL 9/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ADĂŞENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1667 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1203 LICEAL 11/1 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2791 LICEAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 10 / 211
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREŞ’’ 1. Nu
BOTOSANI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1152 LICEAL 9/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV ONICESCU" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1367 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE BASOTA" 1. Nu
POMÂRLA Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POMÂRLA CHIMIE 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2053 LICEAL 4/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SULIŢA CHIMIE - FIZICA Până la data 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2621 GIMNAZIAL 14/0 de Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
31.08.2020 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CRISTEŞTI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CRISTEŞTI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1967 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI 1. Nu
DOROBANŢ CONSTANTINEANU" REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I DOROBANTI
CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1995 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL SADOVEANU" 1. Nu
DUMBRĂVI DUMBRAVITA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŢA CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2184 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL SADOVEANU" 1. Nu
DUMBRĂVI DUMBRAVITA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŢA CHIMIE - FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2183 GIMNAZIAL 6/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2132 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 11 / 211
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 GORBANESTI 1. Nu
GORBĂNEŞ REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1655 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2133 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" 1. Nu
DOROHOI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1268 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VORNICENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORNICENI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2296 GIMNAZIAL 8/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 GORBANESTI 1. Nu
GORBĂNEŞ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1654 GIMNAZIAL 6/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
POSTLICEALA"PROF. 1. Nu
COMUNICAREA IN 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI DR.DOC. ENESCU VACANT 6. Nu
LONGINUS" BOTOSANI
LIMBA MODERNA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2798 POSTLICEAL (ENGLEZA) 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ELIE RADU" BOTOSANI 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2729 LICEAL CONSTRUCTII 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
SENDRICENI VACANT 6. Nu
NI LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2640 LICEAL CONSTRUCTII 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELIE RADU" BOTOSANI 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2731 LICEAL CONSTRUCTII 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 12 / 211
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "ION PILLAT’’ 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
DOROHOI DOROHOI VACANT 6. Da
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2572 CONSTRUCTII 3/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELIE RADU" BOTOSANI CONSTRUCTII SI 1. Nu
LUCRARI PUBLICE / REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
INSTALATII PENTRU Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2732 LICEAL 10/0 Limba română
CONSTRUCTII 31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELIE RADU" BOTOSANI CONSTRUCTII SI 1. Nu
LUCRARI PUBLICE / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
INSTALATII PENTRU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2733 LICEAL 2/0 Limba română
CONSTRUCTII 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "ION PILLAT’’ CONSTRUCTII SI 1. Nu
DOROHOI LUCRARI PUBLICE / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
DOROHOI 2.Nu
PROFESION INSTALATII PENTRU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2573 CONSTRUCTII 2/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" CONSTRUCTII SI 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI LUCRARI PUBLICE / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI INSTALATII PENTRU 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2641 CONSTRUCTII 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
LICEU 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
MUZICA / COREPETITIE MUZICA 2.Nu
3. Nu 6. Da 7. Nu
1433 ARTA - 12/0 INSTRUMENT Limba română
COREGRAFI 7. Nu 8. Da ALA: PIAN 3.Nu 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI STUDIUL 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu COMPOZITIEI 6. Nu
BOTOŞANI CROCHIURI 2.Nu
LICEAL DE 3. Nu 6. Da SI 7. Nu
1448 9/0
ARTA 7. Nu 8. Da PORTOFOLIU Limba română 3.Nu
DE 8. Nu
2 ani SPECIALITATE
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
2 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CULTURA CIVICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1752 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 COPĂLĂU 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COPĂLĂU CULTURA CIVICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1695 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 13 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STAUCENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
STĂUCENI CULTURA CIVICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2658 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 CORLĂTENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
CORLĂTENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1949 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"MIHAIL SADOVEANU" EDUCATIE
DUMBRAVITA 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
DUMBRĂVI VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
ŢA INSPECTIE LA
2185 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 9/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 RIPICENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
RIPICENI REZERVAT 7. Nu 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
Până la INSPECTIE LA 7. Nu
2039 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
31.08.2020 CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 CĂLĂRAŞI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2755 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ EDUCATIE
HLIPICENI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
HLIPICENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2134 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 2/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 14 / 211
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"TIBERIU CRUDU" EDUCATIE
TUDORA 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
TUDORA VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2202 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 7/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 UNTENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
UNŢENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2226 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 ROMA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
Post pentru VACANT 6. Nu
ROMA CETATENIE stabilirea 7. Da 8. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1982 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 obligației de Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI predare 8. Nu
DREPTURILE director. 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"IOAN MURARIU’’ EDUCATIE
CRISTINESTI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
CRISTINEŞ VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
TI INSPECTIE LA
2280 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 DIMACHENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
DIMĂCHEN VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
I INSPECTIE LA
2023 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 RACHITI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Da 6. Nu
RĂCHIŢI REZERVAT 7. Nu 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2163 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 2/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 15 / 211
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 MITOC EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
MITOC VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2326 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"STEFAN CEL MARE SI EDUCATIE
SFANT" VORONA 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU Post pentru 3. Nu 6. Da
VORONA stabilirea VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
obligației de INSPECTIE LA 7. Nu
2345 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 7/0 Limba română
predare CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE director
1 ani
RURAL adjunct. 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 VLADENI-DEAL EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
VLĂDENI- VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
DEAL INSPECTIE LA
2213 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" EDUCATIE
DOROHOI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
DOROHOI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1269 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 MILEANCA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
MILEANCA VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2503 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 2/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 SULITA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
SULIŢA VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2626 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 5/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 16 / 211
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
DOROHOI REZERVAT 7. Nu 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
Până la INSPECTIE LA 7. Nu
1333 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 3/0 Limba română
31.08.2020 CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 DOROHOI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
DOROHOI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1520 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 VLADENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
Post pentru VACANT 6. Nu
VLĂDENI CETATENIE stabilirea 7. Da 8. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2518 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 obligației de Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI predare 8. Nu
DREPTURILE director. 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 ALBEŞTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
ALBEŞTI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2776 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 5/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 CÂNDEŞTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
CÂNDEŞTI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1570 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 PRAJENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
PRĂJENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2009 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 17 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 UNGURENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
UNGURENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2032 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 3/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
HĂNEŞTI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1638 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 2/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"ALEXANDRU IOAN CUZA" EDUCATIE
DOROHOI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
DOROHOI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1576 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"GH. POPOVICI’’ LOZNA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
LOZNA VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2541 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 2/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA PROFESIONALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" EDUCATIE
SMIRDAN 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
SMÂRDAN VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE Postul 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2826 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 provine din Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI BT_2809 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 DURNESTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
DURNEŞTI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1853 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 18 / 211
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"EPISCOP DOCTOR EDUCATIE
PARTENIE CIOPRON’’ 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
PALTINIS 3. Nu 6. Nu
EDUCATIE PENTRU
PĂLTINIŞ VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1863 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 ROMANESTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
ROMÂNEŞT VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
I INSPECTIE LA
2464 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 5/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 LEORDA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
LEORDA VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2314 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 3/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2369 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 7/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 GORBANESTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
GORBĂNEŞ VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
TI INSPECTIE LA
1656 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 10/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
17 BOTOSANI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
BOTOŞANI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1132 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 7/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 19 / 211
COLEGIUL NATIONAL CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"MIHAI EMINESCU" EDUCATIE
BOTOSANI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
BOTOŞANI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1216 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
7 BOTOSANI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
BOTOŞANI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1053 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"ELENA RARES" EDUCATIE
BOTOSANI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
BOTOŞANI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1103 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
13 BOTOSANI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
BOTOŞANI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1128 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"DIMITRIE ROMANESCU’’ EDUCATIE
DOROHOI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
DOROHOI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1227 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 3/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"SFANTUL NICOLAE" EDUCATIE
BOTOSANI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
BOTOŞANI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1011 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 2/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 20 / 211
LICEUL PEDAGOGIC CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"NICOLAE IORGA" EDUCATIE
BOTOSANI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
BOTOŞANI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1142 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"ARISTOTEL CRISMARU’’ EDUCATIE
DRAGUSENI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
DRĂGUŞEN VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
I INSPECTIE LA
1820 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"ION BOJOI" FLAMÂNZI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
FLAMÂNZI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1840 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 SAVENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
SĂVENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1532 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 5/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 CRISTEŞTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
CRISTEŞTI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1968 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 AVRĂMENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
AVRĂMENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1553 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 21 / 211
SCOALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
GIMNAZIALA,,ACADEMICI EDUCATIE
AN ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
ZUB''VÂRFU CÂMPULUI 3. Nu 6. Nu
VÂRFU EDUCATIE PENTRU
VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CÂMPULUI CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2596 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 3/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"NICOLAE CĂLINESCU’’ EDUCATIE
COŞULA 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
Post pentru VACANT 6. Nu
COŞULA CETATENIE stabilirea 7. Da 8. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1590 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 5/1 obligației de Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI predare 8. Nu
DREPTURILE director. 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 SANTA MARE EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
SANTA VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
MARE INSPECTIE LA
1601 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
CORNERSTONE - FILIALA EDUCATIE
ASOCIAŢIEI HOPE FOR 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
THE CHILDREN 3. Nu 6. Nu
INTERNATIONAL EDUCATIE PENTRU
DOROHOI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
DOROHOI CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1259 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Da
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
PROFESIONALA"GHEORG EDUCATIE
HE BURAC" VLASINESTI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
VLĂSINEŞTI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2704 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 ADĂŞENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
ADĂŞENI REZERVAT 7. Nu 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
Până la INSPECTIE LA 7. Nu
1668 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
31.08.2020 CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 22 / 211
LICEUL"STEFAN D. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
ŞTEFĂNEŞT VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
I INSPECTIE LA
1706 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 7/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
LICEUL TEORETIC CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"GRIGORE ANTIPA" EDUCATIE
BOTOSANI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
BOTOŞANI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1166 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.2 TUDOR EDUCATIE
VLADIMIRESCU-ALBEŞTI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
TUDOR EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
VLADIMIRE VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
SCU INSPECTIE LA 7. Nu
1411 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"LEON DANAILA" EDUCATIE
DARABANI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
DARABANI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1734 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 CONCEŞTI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
CONCEŞTI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1796 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 2/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"MARIA ENESCU EDUCATIE
COSMOVICI’’ MIHAILENI 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
MIHĂILENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1830 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu

Pagina 23 / 211
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Da
DOROHOI VACANT 7. Nu 8. Da 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1332 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 5/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 STIUBIENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
ŞTIUBIENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2175 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 7/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 DOBIRCENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
DOBÂRCEN VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
I INSPECTIE LA
2069 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 6/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 DINGENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
DÂNGENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1744 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 8/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"OCTAV BĂNCILĂ" CORNI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
CORNI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1681 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - 1. Da 4. Nu
NR.1 COPĂLĂU EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
COPĂLĂU VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1694 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 18/0 Limba română
LICEUL TEHNOLOGIC CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
"NICOLAE BĂLCESCU" DREPTURILE 4 ani
RURAL FLAMÂNZI + ŞCOALA 4. Nu 9. Nu
GIMNAZIALĂ NR. 1 COPILULUI
Postul nu conţine ore de
STĂUCENI
CULTURĂ CIVICĂ
9. Nu

Pagina 24 / 211
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
"IOAN CERNAT’’ HAVIRNA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
HAVÂRNA VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1783 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 2/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
NR.1 HILISEU-HORIA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
HILIŞEU- VACANT 6. Nu
CETATENIE 7. Da 8. Nu 2.Nu
HORIA INSPECTIE LA
2082 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 9/0 7. Nu
CLASA Limba română
GANDIRE CRITICA SI 3.Nu 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
1 VORNICENI EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
VORNICENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2297 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 11/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC CULTURA CIVICA - 1. Nu 4. Nu
COŢUŞCA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
INTERCULTURALA - 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE PENTRU 3. Nu 6. Nu
COŢUŞCA VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
CETATENIE 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2101 GIMNAZIAL DEMOCRATICA - 4/0 Limba română
CLASA 3.Nu
GANDIRE CRITICA SI 8. Nu
DREPTURILE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
COPILULUI

9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Da 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI STUDIUL 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu COMPOZITIEI 6. Nu
BOTOŞANI DESEN 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 6. Da SI 7. Nu
1444 18/0
DE ARTA 7. Nu 8. Da PORTOFOLIU Limba română 3.Nu
DE 8. Nu
4 ani SPECIALITATE
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC DISCIPLINE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
TEOLOGICE DE 2. Nu 5. Nu
DOROHOI "SF.IOAN IACOB" REZERVAT 6. Nu
DOROHOI
SPECIALITATE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2482 LICEAL (TEOLOGIE 8/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ORTODOXA) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC DISCIPLINE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
TEOLOGICE DE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI "SF.GHEORGHE" VACANT 6. Nu
BOTOSANI
SPECIALITATE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1351 LICEAL (TEOLOGIE 0/7 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
ORTODOXA) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu

Pagina 25 / 211
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI ECONOMIC, 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I COMERT SI SERVICII / 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1728 COMERT SI SERVICII 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "REGINA MARIA" 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DOROHOI ECONOMIC, 1. Nu
ADMINISTRATIV, Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
COMERT SI SERVICII / realizează 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1510 LICEAL 5/0 Limba română
COMERT SI SERVICII planul de 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV ONICESCU" ECONOMIC, 1. Nu
BOTOSANI ADMINISTRATIV, REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
COMERT SI SERVICII / Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1373 LICEAL
COMERT SI SERVICII 10/0 31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
TODIRENI ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
TODIRENI COMERT SI SERVICII / Dacă se VACANT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
realizează 7. Nu
2705 LICEAL 17/0 7. Da 8. Nu Limba română
ADMINISTRATIV, planul de CLASA 3.Nu
POSTA şcolarizare. 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "REGINA MARIA" ECONOMIC, 1. Da 4. Nu
DOROHOI ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
DOROHOI COMERT SI SERVICII / VACANT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 2.Nu
1511 LICEAL 18/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Nu 8. Da CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
"AL.VLAHUTA" ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
SENDRICENI 2. Nu 5. Nu
ŞENDRICE COMERT SI SERVICII / VACANT 6. Nu
NI ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2643 LICEAL 12/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.IOAN IACOB" ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
DOROHOI ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2483 LICEAL 4/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE SI 1. Nu
SFANT" VORONA ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORONA 2.Nu
ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2346 LICEAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 26 / 211
LICEUL "REGINA MARIA" 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DOROHOI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
ANTREPRENORIALA realizează 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1497 LICEAL 4/0 Limba română
planul de 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1422 LICEAL 5/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI 2.Nu
ANTREPRENORIALA Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2370 LICEAL 7/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE BASOTA" 1. Nu
POMÂRLA ECONOMIE; EDUCATIE Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POMÂRLA 2.Nu
ANTREPRENORIALA realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2054 LICEAL 2/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CANTEMIR" DARABANI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DARABANI VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1392 LICEAL ECONOMIE APLICATA 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
MARI ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2419 LICEAL ECONOMIE APLICATA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
COŢUŞCA VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2102 LICEAL ECONOMIE APLICATA 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC "DR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
MIHAI CIUCA" SAVENI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SĂVENI VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1353 LICEAL ECONOMIE APLICATA 17/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SENDRICENI VACANT 6. Nu
NI ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2607 LICEAL ECONOMIE APLICATA 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 27 / 211
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE BALCESCU" 1. Nu
NICOLAE ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
FLAMÂNZI VACANT 6. Nu
BĂLCESCU ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1889 LICEAL ECONOMIE APLICATA 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NEGREANU" BOTOSANI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1282 LICEAL ECONOMIE APLICATA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC Dacă se 1. Nu 4. Nu
"ELIE RADU" BOTOSANI realizează 5. Nu
2. Nu 5. Nu 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE planul de
BOTOŞANI VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ANTREPRENORIALA - şcolarizare. 2.Nu
7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2716 LICEAL ECONOMIE APLICATA 4/0 Postul Limba română
CLASA 3.Nu
conţine ore 8. Nu
la clase cu 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
frecvenţă
redusă. 9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI" 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI BOTOSANI VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1297 LICEAL ECONOMIE APLICATA 3/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
TODIRENI Dacă se VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2679 LICEAL ECONOMIE APLICATA 5/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
DE COOPERATIE 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1178 18/0 Limba română
AL 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE ANTIPA" 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1021 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1334 GIMNAZIAL 9/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DOROHOI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1521 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 28 / 211
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TIBERIU CRUDU" 1. Nu
TUDORA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TUDORA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2203 GIMNAZIAL 11/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU" 1. Nu
IPOTESTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IPOTEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2127 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 ALBEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ALBEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2779 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIRENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2681 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RIPICENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RIPICENI 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2040 GIMNAZIAL 17/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 HILISEU-HORIA 1. Nu
HILIŞEU- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2083 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 ALBEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ALBEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2783 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ALBEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ALBEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2784 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2103 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 29 / 211
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2104 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 MANOLEASA 1. Nu
MANOLEAS EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1615 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HĂNEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1639 GIMNAZIAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1797 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARISTOTEL CRISMARU’’ 1. Nu
DRĂGUŞEN DRAGUSENI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1821 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 DURNESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DURNEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1854 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 COPĂLĂU 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COPĂLĂU 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1696 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI" 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1298 LICEAL 6/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SANTA MARE 1. Nu
SANTA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARE SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1603 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 30 / 211
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU IOAN CUZA" 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1577 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1237 LICEAL 14/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STIUBIENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŞTIUBIENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2176 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VLADENI-DEAL 1. Nu
VLĂDENI- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DEAL SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2214 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CERNAT’’ HAVIRNA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HAVÂRNA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1784 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1376 LICEAL 11/5 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Până la 3. Nu 7. Nu
2071 GIMNAZIAL 17/1 Limba română
17.03.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 HUDESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUDEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1807 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION BOJOI" FLAMÂNZI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FLAMÂNZI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1841 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 31 / 211
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NEGREANU" BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1283 LICEAL 1/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV BĂNCILĂ" CORNI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORNI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1682 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 MIHALASENI 1. Nu
MIHĂLĂŞE EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2531 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "ION PILLAT’’ 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
DOROHOI 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2580 2/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 AVRĂMENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
AVRĂMENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1554 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" 1. Nu
SMIRDAN EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SMÂRDAN 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2444 10/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 MANOLEASA 1. Nu
MANOLEAS EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1616 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Da 4. Nu
1. Nu 5. Nu
"A.T.LAURIAN" BOTOSANI
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1205 LICEAL 18/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN LICEUL "DIMITRIE 4. Nu 9. Nu
NEGREANU" BOTOŞANI 9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ADĂŞENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1669 GIMNAZIAL 15/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 32 / 211
LICEUL"STEFAN D. 1. Da 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1707 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE BRANDZA" 1. Nu
VIIŞOARA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2252 GIMNAZIAL 13/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN MURARIU’’ 1. Nu
CRISTINEŞ CRISTINESTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2281 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1466 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
"LEON DANAILA" 1. Nu
DARABANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1735 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE" 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1480 GIMNAZIAL 17/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DINGENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DÂNGENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1745 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
2 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1753 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Da 5. Nu
NR.1 VLADENI-DEAL 1. Nu
VLĂDENI- EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DEAL SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Până la 3. Nu 7. Nu
2215 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 33 / 211
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 GORBANESTI 1. Nu
GORBĂNEŞ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1657 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 GORBANESTI 1. Nu
GORBĂNEŞ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1658 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CORDĂRENI 1. Nu
CORDĂREN EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1762 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1375 LICEAL 0/7 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.2 TUDOR 1. Nu
TUDOR 2. Nu 5. Nu
VLADIMIRE VLADIMIRESCU-ALBEŞTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 6. Nu
SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
SCU GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1412 16/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE ANTIPA" 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1020 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Da 4. Nu 5. Nu
13 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1129 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
17 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1133 GIMNAZIAL 15/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE ROMANESCU’’ 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1228 GIMNAZIAL 11/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 34 / 211
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE POMPEIU" 1. Nu
BROSCĂUŢI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BROSCĂUŢI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1251 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 HUDESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUDEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1808 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARIA ENESCU 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MIHĂILENI COSMOVICI’’ MIHAILENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1831 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ORĂŞENI-DEAL 1. Nu
ORĂŞENI- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DEAL SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1874 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIRENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2683 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2756 GIMNAZIAL 14/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VLADENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂDENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2519 GIMNAZIAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 SAVENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SĂVENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1533 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 SANTA MARE 1. Nu
SANTA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARE SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1602 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 35 / 211
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CORLĂTENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORLĂTENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1950 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 PRAJENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRĂJENI 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2010 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
30.06.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNGURENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNGURENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2033 GIMNAZIAL 11/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 BĂLUŞENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLUŞENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1629 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV ONICESCU" 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1372 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"LEON DANAILA" 1. Nu
DARABANI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1736 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
2 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT Până la 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1754 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 MITOC 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MITOC 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2327 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP DOCTOR 1. Nu
PARTENIE CIOPRON’’ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PĂLTINIŞ 2.Nu
PALTINIS SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1864 GIMNAZIAL 17/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 36 / 211
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE SI 1. Nu
SFANT" VORONA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORONA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2347 LICEAL 18/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI 2.Nu
SPORT Până la 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2372 LICEAL 2/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" 1. Nu
SMIRDAN EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SMÂRDAN 2.Nu
PROFESION SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2445 12/0 Limba română
AL 31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LEORDA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LEORDA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2315 GIMNAZIAL 2/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMANESTI 1. Nu
ROMÂNEŞT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2465 2/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2420 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
3 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VACULESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂCULEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2237 GIMNAZIAL 17/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 RAUSENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂUŞENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2264 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2421 13/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 37 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VORNICENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORNICENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2298 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1270 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 MILEANCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MILEANCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2504 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 MILEANCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MILEANCA 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2505 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.IOAN IACOB" EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
DOROHOI SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2484 LICEAL 8/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GH. POPOVICI’’ LOZNA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LOZNA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2542 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1983 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RADAUTI-PRUT 1. Nu
RĂDĂUŢI- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRUT SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2587 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIRENI 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2685 LICEAL 12/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 38 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SULIŢA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2628 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE BALCESCU" 1. Nu
NICOLAE FLAMÂNZI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLCESCU SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Până la 3. Nu 7. Nu
1890 LICEAL 16/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DUMENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1771 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1798 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL SADOVEANU" 1. Nu
DUMBRĂVI DUMBRAVITA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŢA SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2186 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2105 LICEAL 8/2 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
GIMNAZIALA,,ACADEMICI 1. Nu
VÂRFU AN ALEXANDRU EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CÂMPULUI ZUB''VÂRFU CÂMPULUI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2597 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2609 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1942 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.JUSTITIE
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 39 / 211
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI 1. Nu
DOROBANŢ CONSTANTINEANU" EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I DOROBANTI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1996 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
12 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1076 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE BASOTA" 1. Nu
POMÂRLA EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POMÂRLA 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2055 LICEAL 10/0 Limba română
31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE BASOTA" 1. Nu
POMÂRLA EDUCATIE FIZICA SI Post pentru VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POMÂRLA stabilirea 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2056 LICEAL 7/0 obligației de Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
predare 8. Nu
director. 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE SI 1. Nu
SFANT" VORONA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORONA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2348 LICEAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2371 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STAUCENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
STĂUCENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2673 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Da 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1708 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1709 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 40 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNTENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNŢENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2227 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2070 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI 2.Nu
PROFESION SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1941 10/0 Limba română
AL planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2135 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LUNCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LUNCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2147 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.GHEORGHE" EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
BOTOSANI SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1343 LICEAL 8/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROFESIONALA"GHEORG 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂSINEŞTI HE BURAC" VLASINESTI 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2709 13/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RACHITI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂCHIŢI 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2164 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE Până la 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1248 16/0 ATLETISM Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 31.08.2020 7. Nu 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 41 / 211
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Da 7. Nu
1246 18/0 HANDBAL Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Nu 8. Da 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
Liceul Regina Maria 1. Da 4. Nu 5. Nu
Dorohoi - sectie CSS EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Da 7. Nu
1515 SPORTIVE 18/0 FOTBAL Limba română
LICEUL "REGINA MARIA" SPECIALITATE 7. Nu 8. Da 3.Nu
DOROHOI SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Da 7. Nu
1245 18/0 ATLETISM Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Nu 8. Da 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu LUPTE 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Da (GRECO- 7. Nu
1247 SPECIALITATE 18/0 Limba română
L LICEAL 7. Nu 8. Da ROMANE, 3.Nu
LIBERE) 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1085 SPORTIVE 18/0 BASEBALL Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1086 SPORTIVE 18/0 BASCHET Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1087 SPORTIVE 18/0 FOTBAL Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE Până la 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1088 SPORTIVE 18/0 VOLEI Limba română
SPECIALITATE 31.12.2019 7. Nu 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
Liceul Regina Maria 1. Da 4. Nu 5. Nu
Dorohoi - sectie CSS EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Da 7. Nu
1517 SPORTIVE 18/0 ATLETISM Limba română
LICEUL "REGINA MARIA" SPECIALITATE 7. Nu 8. Da 3.Nu
DOROHOI SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 42 / 211
Liceul Regina Maria 1. Da 4. Nu 5. Nu
Dorohoi - sectie CSS EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Da 7. Nu
1516 SPORTIVE 18/0 FOTBAL Limba română
LICEUL "REGINA MARIA" SPECIALITATE 7. Nu 8. Da 3.Nu
DOROHOI SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE REZERVAT 2. Nu 5. Nu LUPTE 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE Până la 3. Nu 6. Nu (GRECO- 7. Nu
1249 SPECIALITATE 10/0 Limba română
L LICEAL 31.08.2020 7. Nu 8. Nu ROMANE, 3.Nu
LIBERE) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VLADENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂDENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2520 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CERNAT’’ HAVIRNA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HAVÂRNA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1785 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIRENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2686 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2757 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2373 LICEAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DOROHOI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1522 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STAUCENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
STĂUCENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2675 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 43 / 211
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CÂNDEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CÂNDEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1571 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 MANOLEASA 1. Nu
MANOLEAS VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1617 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ALEXANDRU CEL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUN’’ BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1316 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1940 4/0 Limba română
PRIMAR planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.JUSTITIE
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 PRAJENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRĂJENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2011 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMANESTI 1. Nu
ROMÂNEŞT VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2466 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SANTA MARE 1. Nu
SANTA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARE EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1604 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DINGENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DÂNGENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1746 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DURNESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DURNEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1855 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 44 / 211
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP DOCTOR 1. Nu
PARTENIE CIOPRON’’ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PĂLTINIŞ EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
PALTINIS GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1865 3/0 7. Nu
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LEORDA 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LEORDA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2316 4/0 Limba română
PRIMAR 31.08.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNTENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNŢENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2228 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VACULESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂCULEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2238 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1389 LICEAL 0/3 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CORLĂTENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORLĂTENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1951 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CRISTEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CRISTEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1969 10/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GH. POPOVICI’’ LOZNA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LOZNA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2543 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1984 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 45 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 MILEANCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MILEANCA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2506 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1299 LICEAL 6/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.GHEORGHE" VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
BOTOSANI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1344 LICEAL 16/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL NICOLAE" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1012 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 HUDESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUDEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1809 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2106 LICEAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTA MARIA’’ 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1047 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1067 10/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
12 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1077 9/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 46 / 211
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DIMACHENI 1. Nu
DIMĂCHEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2024 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2072 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 HILISEU-HORIA 1. Nu
HILIŞEU- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2084 10/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE SI 1. Nu
SFANT" VORONA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORONA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2349 LICEAL 16/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU" 1. Nu
IPOTESTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IPOTEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2128 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 MITOC 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MITOC EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2328 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL SADOVEANU" 1. Nu
DUMBRĂVI DUMBRAVITA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŢA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2187 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA’’ 1. Nu
DERSCA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DERSCA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2403 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE BRANDZA" 1. Nu
VIIŞOARA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2253 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 47 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LUNCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LUNCA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2148 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ORĂŞENI-DEAL 1. Nu
ORĂŞENI- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DEAL EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1875 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROFESIONALA"GHEORG 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂSINEŞTI HE BURAC" VLASINESTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2713 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RADAUTI-PRUT 1. Nu
RĂDĂUŢI- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRUT EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2588 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SULIŢA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2630 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RIPICENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RIPICENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2041 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HĂNEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1640 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 BLÂNDEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BLÂNDEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1566 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE COMAN’’ 1. Nu
BRĂEŞTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BRĂEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1488 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 48 / 211
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2136 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RACHITI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂCHIŢI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2165 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION BOJOI" FLAMÂNZI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FLAMÂNZI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1842 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1271 1/2 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NEGREANU" BOTOSANI 1. Nu
Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1284 LICEAL 3/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ADĂŞENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1670 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1800 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 MIHALASENI 1. Nu
MIHĂLĂŞE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2532 3/0 Limba română
PRIMAR 04.01.2020 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.IOAN IACOB" VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
DOROHOI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2485 LICEAL 12/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu

Pagina 49 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Da 4. Nu
1 DUMENI
2. Nu 5. Nu
3. Nu 6. Nu 1. Nu 5. Nu

DUMENI VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / INSPECTIE LA 7. Nu
1772 18/0 Limba română
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRIMAR CLASA 3.Nu
"IOAN MURARIU’’ 8. Nu
CRISTINEŞTI + ŞCOALA 4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
GIMNAZIALĂ
,,ACADEMICIAN
ALEXANDRU ZUB'' VÂRFU
CÂMPULUI 9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 BĂLUŞENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLUŞENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1630 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT Post pentru VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA stabilirea 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1710 LICEAL 6/0 obligației de Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
predare 8. Nu
director. 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1238 LICEAL 8/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
2 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1755 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
GIMNAZIALA,,ACADEMICI 1. Nu
VÂRFU AN ALEXANDRU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CÂMPULUI ZUB''VÂRFU CÂMPULUI GIMNAZIU / EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2598 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TIBERIU CRUDU" 1. Nu
TUDORA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TUDORA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2204 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CORDĂRENI 1. Nu
CORDĂREN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1763 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 50 / 211
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CANTEMIR" DARABANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1393 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1467 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
13 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1130 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE ROMANESCU’’ 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1229 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE POMPEIU" 1. Nu
BROSCĂUŢI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BROSCĂUŢI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1252 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
CORNERSTONE - FILIALA 1. Nu 5. Nu
ASOCIAŢIEI HOPE FOR 2. Nu 5. Nu
DOROHOI THE CHILDREN VACANT 6. Nu 6. Nu
EDUCATIE MUZICALA 3. Nu 2.Nu
INTERNATIONAL GIMNAZIU / INSPECTIE LA 7. Nu
1260 DOROHOI 3/0 7. Da 8. Nu Limba română
PRIMAR CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
11 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1118 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1143 LICEAL 9/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
7 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1054 13/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 51 / 211
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
10 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI