Sunteți pe pagina 1din 28

PROBLEMA 1

PROGRAMARE LINIARĂ

Firma S.C. Pantofarul S.R.L. produce două tipuri de pantofi: elegantși sport.
Procesul de producție constă în executarea a 5 etape consecutive: 𝐸1 , 𝐸2, 𝐸3, 𝐸4 , 𝐸5 .
Timpii de execuție pe unități de produs (în ore) sunt:

Produs 𝑬𝟏 𝑬𝟐 𝑬𝟑 𝑬𝟒 𝑬𝟓
elegant 0,5 0,8 1,1 0,9 0,2

sport 0,7 0,9 0,9 0,5 0,4

Profitul unitar obținut este de 15 u.m. pentru pantofii eleganți și 17 u.m. pentru
pantofii sport.
Timpii disponibil ipentru fiecare operație sunt:
𝑬𝟏 𝑬𝟐 𝑬𝟑 𝑬𝟒 𝑬𝟓
Timpidisponibili
500 h 700 h 850 h 650 h 300 h

Să se determine programul optim de fabricație, adică numărul de produse în cele


două variante care trebuie executat astfel încât profitul total să fie maxim.

Rezolvare:
x = cantitatea de pantofi eleganți obținuți
y = cantitatea de pantofi sport realizați
Restricții :
[max] f(x,y)=15x+17y
E1: 0,5x+0,7y≤500
E2 : 0,8x+0,9y≤700
E3 : 1,1x+0,9y≤850
E4 : 0,9x+0,5y≤650
E5 :0,2x+0,4y≤300
x,y≥0
Interpretare:

Firma trebuie să producă 363,6 pantofi eleganți și 454,5 pantofi sport pentru a
obține un profit maxim de 13 181,8 lei.
PROBLEMA 2

S.C. Altex S.R.L. trebuie să răspundă unei cereri de 115 de televizoare, eșalonată
pe 6 luni. La începutul fiecărei luni entitatea se poate aproviziona cu orice cantitate de
televizoare la un preț ce variază de la o lună la alta.
Luna Cererea (buc) Prețul unitar (lei)
Martie 20 450
Aprilie 35 430
Mai 10 460
Iunie 20 480
Iulie 15 350
August 15 450

Să se definească un model pentru politica optimă de aprovizionare a firmei astfel


încât toate cererile să fie satisfăcute, știind că în stoc se găsesc la începutul lunii martie
10 televizoare. Capacitatea maximă a depozitului este de 35 de televizoare, iar la
sfârșitul lunii august toate televizoarele sunt vândute.
Rezolvare:
𝑥1 - cantitatea de televizoare achiziționate în luna martie
𝑥2 -cantitatea de televizoare achiziționate în luna aprilie
𝑥3 -cantitatea de televizoare achiziționate în luna mai
𝑥4 -cantitatea de televizoare achiziționate în luna iunie
𝑥5 -cantitatea de televizoare achiziționate în luna iulie
𝑥6 -cantitatea de televizoare achiziționate în luna august

[min] f (𝑥1,2,3,4,5,6 ) = 450𝑥1 + 430 𝑥2 +460𝑥3 +480𝑥4 +350𝑥5 +450𝑥6

Restricții:

𝑥1 ≥10

𝑥1 ≤25

𝑥1 +𝑥2 ≥45
𝑥1 +𝑥2 ≤45

𝑥1 +𝑥2 +𝑥3 ≥55

𝑥1 +𝑥2 +𝑥3 ≤80

𝑥1 +𝑥2 +𝑥3 +𝑥4 ≥90

𝑥1 +𝑥2 +𝑥3 +𝑥4 ≤105

𝑥1 +𝑥2 +𝑥3 +𝑥4 +𝑥5 ≥105

𝑥1 +𝑥2 +𝑥3 +𝑥4 +𝑥5 ≤125

𝑥1 +𝑥2 +𝑥3 +𝑥4 +𝑥5 +𝑥6 =120

Soluția:𝑥1 =10, 𝑥2 =35, 𝑥3 =35, 𝑥4 =10, 𝑥5 =15, 𝑥6 =0.

Interpretare:

Firma S.C. Altex S.R.L. trebuie sa achiziționeze 10 televizoare în luna martie, 35


de televizoare în luna aprilie, în luna mai tot 35, în luna iunie 10 televizoare, 15
televizoare în luna iulie și în luna august 0 televizoare pentru a satisface cererea cu un
cost minim de 45700 lei.
PROBLEMA 3
ALEGEREA DRUMULUI MINIM
Să se determine drumurile de lungime minimă dintre localitatea Brașov și
localitățile Buzău, București, Pitești, Buftea. Distanțele dintre localități sunt date în
tabelul următor:
Brașov Întorsura Siriu Buzău Sinaia Ploiești București Câmpulung Pitești Târgoviște Buftea
Buzăului
Brașov X 43 - - 45 - - 85 - - -
Întorsura X 37 - 77 - - - - - -
Buzăului
Siriu X 80 114 - - - - - -
Buzău X - 70 - - - - -
Sinaia X 64 - - - - -
Ploiești X 60 - - - -
București X 167 - - 21

Câmpulung X 54 - -

Pitești X 79 -
Târgoviște X 63

Buftea X

a. Să se traseze graful asociat.


b. Să se rezolve problema în QM și să se marcheze pe graf drumurile soluție
obținute.
Rezolvare:

a. 43 ÎNTORSURA 37 SIRIU 80 BUZĂU


BZ
77
70
BRAȘOV 45
SINAIA PLOIEȘTI
64

60
2
BUCUREȘTI 21 BUFTEA

85 CÂMPULUNG 167 63
4
54 PITEȘTI 79 TÂRGOVIȘTE
b.Brașov-Întorsura Bz-Siriu-Buzău = 160

Pentru a ajunge de la Brașov la Buzău ar trebui să se parcurgă localitățile


Întorsura Buzăului și Siriu pe o distanță minimă de 160km.

Brașov-Sinaia-Ploiești-București = 169

Pentru a ajunge de la Brașov la București ar trebui să se parcurgă localitățile


Sinaia și Ploiești pe o distanță minimă de 169km.

Brașov-Câmpulung-Pitești=139

Pentru a ajunge de la Brașov la Pitești ar trebui să se parcurgă localitatea


Câmpulung pe o distanță minimă de 139km.
Brașov-Sinaia-Ploiești-București-Buftea=190

Pentru a ajunge de la Brașov la Buftea ar trebui să se parcurgă localitățile Sinaia,


Ploiești și București pe o distanță minimă de 190km.
PROBLEMA 4

PROBLEMA ARBORELUI DE DECIZIE

O firmă prestatoare de servicii de internet, RCS&RDS, dorește instalarea unei


rețele arborescente la nivelul unei firme de IT, formată dintr-un server și 8 terminale.
Condițiile tehnice de instalare permit stabilirea unui număr de 15 legături. Costurile de
instalare sunt date în tabelul de maijos:
S T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
S X 15 13 10 - - - - - 18
T1 X 10 - - 13 - - - -
T2 X - - - - 18 14 -
T3 X 16 - - - - -
T4 X - 18 - - 20
T5 X 15 - - -
T6 X - - 11
T7 X 19 -
T8 X 16
T9 X

a. Să se traseze graful asociat.


b. Să se rezolve problema în QM și să se traseze arborele soluţie.

Rezolvare:
a.

b.

Costul total minim este de 120u.m.


PROBLEMA 5

PROBLEMA ANGAJAȚILOR

Sucursala centrală a băncii BCR din Braşov are program de Luni până Vineri de la
9:00-17:00. Bazat pe experiența anterioară, necesarul de personal pentru relația cu
clienții diferă pe parcursul programului astfel:
Perioada orară Nr. Minim de personal
necesar
09:00 – 10:00 3
10:00 – 11:00 4
11:00 – 12:00 4
12:00 – 13:00 5
13:00 – 14:00 6
14:00 – 15:00 5
15:00 – 16:00 4
16:00 – 17:00 6

Compania poate avea 2 tipuri de angajați: persoane cu normă întreagă (full-time),


09:00 – 17:00, 5 zile/săptămână, cu o oră pauză între 12:00 – 13:00, sau 13:00 – 14:00,
cu un salariu de 20 euro/oră, inclusiv pauza de masă. Banca mai poate angaja cel mult 4
persoane cu program redus (part-time) care lucrează 4 ore consecutive în fiecare zi și
sunt plătiți cu 15 euro/oră.
Construiți modelul care asigură necesarul de personal, la un cost minim.
Rezolvare:

𝑥1- nr. angajați full-time cu pauză de la 12:00 – 13:00;


𝑥2- nr. angajați full-time cu pauză de la 13:00 – 14:00;
𝑦1- nr. angajați part-time de la 09:00 – 13:00;
𝑦2- nr. angajați part-time de la 10:00 –14:00;
𝑦3- nr. angajați part-time de la 11:00 –15:00;
𝑦4- nr. angajați part-time de la 12:00 –16:00;
𝑦5-- nr. angajați part-time de la 13:00 –17:00.
Min f(x1,x2,y1,y2,y3,y4,y5) =160x1+160x2+60y1+60y2+60y3+60y4+60y5
Restricţii:

09:00 – 10:00: 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑦1≥ 3


10:00 – 11:00: 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑦1 + 𝑦2 ≥ 4
11:00 – 12:00: 𝑥1+ 𝑥2+ 𝑦1+𝑦2+ 𝑦3≥ 4
12:00 – 13:00: 𝑥2 + 𝑦1+ 𝑦2+ 𝑦3 + 𝑦4≥ 5
13:00 – 14:00: 𝑥1 + 𝑦2+ 𝑦3 + 𝑦4 + 𝑦5 ≥6
14:00 – 15:00: 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑦3 + 𝑦4 + 𝑦5 ≥5
15:00 – 16:00: 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑦4 + 𝑦5 ≥ 4
16:00 – 17:00: 𝑥1 + 𝑥2+ 𝑦5 ≥ 6
𝑦1+ 𝑦2+ 𝑦3+𝑦4 + 𝑦5≤4
x, y ≥ 0
Interpretare:
BCR angajează 3 angajaţi full-time cu pauza de masă între 12:00-13:00, 2 angajaţi
full-time cu pauza de masă între 13:00-14:00, 1 angajat part-time între 9:00-13:00, 2
angajaţi part-time între 11:00-15:00 şi un angajat part-time între 13:00-17:00 cu un cost
minim de 1040 euro.
PROBLEMA 6
PROBLEMA TRANSPORTURILOR

O societatea producătoare de schiuri dispune de 4 fabrici şi 6 centre de distribuţie.


Fabricile sunt plasate în Timişoara, Iaşi, Cluj şi Bucureşti. Capacităţile de producţie ale
fabricilor sunt:
Fabrica Capacitatea de producţie
Timişoara (T) 2000
Iaşi (I) 1500
Cluj (C) 2500
Bucureşti (B) 3000

Centrele de distribuție sunt plasate în: Brașov, Sinaia, Predeal, Suceava, Vatra
Dornei, Petroșani. Cererea de schiuri în aceste centre este:
Centre de Cerere
distribuție
Brașov (BV) 1000
Sinaia (S) 1200
Predeal (P) 1300
Suceava(SV) 800
Vatra Dornei(VT) 950
Petroșani(PT) 1100

Costurile unitare de transport pentru fiecare rută sunt prezentate în următorul


tabel:

Cost Brașov Sinaia Predeal Suceava VatraD Petroșani


ornei
Timisoara 45 48 46 50 49 38
Iași 35 40 37 23 22 45
Cluj 37 40 39 29 26 48
București 24 21 23 51 48 43

Să se determine numărul de schiuri care trebuie transportate de la fiecare fabrică


la fiecare centru de distribuție astfel încât costul de transport să fie minim.
Rezolvare:
𝑥𝑖,𝑗= numărul de schiuri transportate de la fabrica i la centrele de
distribuție j, i ∈ (T, I, C, B), j ∈ (BV,S, P, SV, VT, PT).
Cost Brașov Sinaia Predeal Suceava VatraD Petroșani Oferta
ornei
Timisoara 45 48 46 50 49 38 2000
Iași 35 40 37 23 22 45 1500
Cluj 37 40 39 29 26 48 2500
București 24 21 23 51 48 43 3000
Cerere 1000 1200 1300 800 950 1100

[𝑚𝑖𝑛]f(𝑥𝑖,𝑗)=45xT,BV+48xT,S+46xT,P+50xT,SV+49xT,VT+38xT,PT+35xI,BV+40xI
,S+37xI,P+23xI,SV+22xI,VT+45xI,PT+37xC,BV+40xC,S+39xC,P+29xC,SV+26xC,VT+48xC,PT

+24xB,BV+21xB,S+23xB,P+51xB,SV+48xB,VT+43xB,PT

Restricții:
xT,BV + xT,S + xT,P + xT,SV + xT,VT + xT,PT≤ 2000
xI,BV + xI,S + xI,P + xI,SV + xI,VT + xI,PT≤ 1500
xC,BV + xC,S + xC,P + xC,SV + xC,VT + xC,PT≤ 2500
xB,BV + xB,S + xB,P + xB,SV + xB,VT + xB,PT≤ 3000
xT,BV +xI,BV +xC,BV +xB,BV ≥ 1000
xT,S +xI,S +xC,S +xB,S ≥ 1200
xT,P +xI,P +xC,P +xB,P ≥ 1300
xT,SV +xI,SV +xC,SV +xB,SV ≥ 800
xT,VT +xI,VT +xC,VT+xB,VT ≥ 950
xT,PT + xI,PT +xC,PT + xB,PT≥ 1100
Interpretare:

Societatea transportă500 de schiuri de la București la Brașov, 500 de schiuri de la


Cluj la Brașov, 1200 de schiuri de la București la Sinaia, 1300 de schiuri de la București
la Predeal, 800 de schiuri de la Iași la Suceava, 700 de schiuri de la Iași la Vatra Dornei
și 250 de la Cluj la Vatra Dornei, 1100 de schiuri de la Timișoara la Petroșani, cu un
cost minim de 167.700 u.m.
PROBLEMA 7
PROBLEMA PROGNOZEI

În tabelul de mai jos sunt prezentate vânzările de laptopuri marca Lenovo tip
Notebook pentru perioada martie-decembrie 2018 și se vor prognoza vânzările pentru
luna ianuarie 2019:
Perioada Vânzări
Mart.2018 120
Apr.2018 125
Mai 2018 130

Iun. 2018 110

Iul. 2018 115

Aug. 2018 105

Sept. 2018 120

Oct. 2018 125

Nov. 2018 115

Dec. 2018 135

Ian. 2019 ?

Rezolvare:
Perioada Vânzări
Mart.2018 120
Prognozanaivă (ε)
Apr.2018 125 Erorile
ε2
Mai 2018 130 (120+125)/2=122,5
130-122,5=7,5 56,25

Iun. 2018 110 (125+130)/2=127,5


110-127,5= -17,5 306,25

Iul. 2018 115 (130+110)/2=120 115-120= -5 25

Aug. 2018 105 (110+115)/2=112,5 105-112,5= -7,5 56,25

Sept. 2018 120 (115+105)/2=110 120-110=10 100


Oct. 2018 125 (105+120)/2=112,5
125-112,5=12,5 156,25

Nov. 2018 115 (120+125)/2=122,5 115-122,5= -7,5 56,25

Dec. 2018 135 135-120=15 225


(125+115)/2=120

Ian. 2019 ?
(115+135)/2=125

7,5+(−17,5)+(−5)+(−7,5)+10+12,5+(−7,5)+15
BIAS (media erorilor) = =0.9375
8

|7,5|+|−17,5|+|−5|+|−7,5|+|10|+|12,5|+|−7,5|+|15|
MAD(media ab. absolute)= = 10.3125
8

56,25+306,25+25+56,25+100+156,25+56,25+225
MSE(media erorilor pătratice)= = 122,656
8

𝛴 ε2 981,25
SE (abaterea standard) =√ = √ = 12,788
𝑛−2 8−2

7,5 −17,5 −5 −7,5 10 12.5 −7,5 15


| |+| |+| |+| |+| |+| |+| |+| |
130 110 115 105 120 125 115 135
MAPE(medie procentuală)= *100 =
8
𝟎.𝟎𝟓𝟕𝟕+𝟎.𝟏𝟓𝟗𝟏+𝟎.𝟎𝟒𝟑𝟓+𝟎.𝟎𝟕𝟏𝟒+𝟎.𝟎𝟖𝟑𝟑+𝟎.𝟏+𝟎.𝟎𝟔𝟓𝟐+𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟎.𝟔𝟗𝟏𝟑
*100 = *100=8.641 %
𝟖 𝟖

𝟏𝟐𝟐,𝟓+𝟏𝟐𝟕,𝟓+𝟏𝟐𝟎+𝟏𝟏𝟐,𝟓++𝟏𝟏𝟎+𝟏𝟏𝟐,𝟓++𝟏𝟐𝟐,𝟓+𝟏𝟐𝟎
M(media valorilor teoretice) = = 118.4375
𝟖

(M-SE,M+SE) = (105.65, 131.23)


Interpretare :
În luna ianuarie 2019 vânzările de laptopuri Lenovo vor fi de 125 buc.
PROBLEMA 8
PROBLEMA ANALIZEI DECIZIILOR MONOCRITERIALE

Pentru dezvoltarea Cofetăriei Maripusc, există 4 alternative:


A1-extinderea capacităților de producție existente
A2-achiziționarea de noi aparate pentru preparat, copt, etc.
A3-să angajeze personal bine pregătit
A4-deschiderea unui nou punct de lucru
Analiza pieței a identificat următoarele stări ale naturii:
S1- cerere foarte mare, datorată unei rate ridicate de acceptare a produselor pe
piață;
S2- cerere mare, datorată calității produselor;
S3- cerere moderată, datorată unei reacții concurențiale semnificative;
S4- cerere mică, rezultată dintr-o slabă rată de acceptare a produselor;
S5- un eșec total, o rată 0 de acceptare a produselor.

Matricea plăților este prezentată în tabelul următor:


0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stările naturii/ S1(cerere S2 S3 S4 S5
alternative foarte (cerere (cerere (cerere (eșec
mare) mare) medie) mica) total)
A1 1200 850 500 -200 -350
(extindere)
A2(achiziție 900 700 450 -100 -250
aparatenoi)
A3 (angajare 1300 1000 500 -50 -150
personal)

A4 (deschidere 1400 1050 600 -180 -450


punct de lucu
nou)

Să se determine cea mai bună decizie și să se rezolve în QM.


Rezolvare:
Stările 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Crit. pes Crit.opt Crit.lui Crit. lui Crit. lui
naturii/ S1 S2 S3 S4 S5 (Wald) Laplace
altern. Maximin Maximax (EMV) Savage Hurwicz
A1 1200 850 500 -200 -350 -350 1200 400 200 735

A2 900 700 450 -100 -250 -250 900 340 400 555
A3 1300 1000 500 -50 -150 -150 1300 520 100 865

A4 1400 1050 600 -180 -450 -450 1400 484 300 845

1200+850+500+(−200)+(−350) 2000
EMV1 = = = 400
5 5

900+700+450+(−100)+(−250) 1700
EMV2 = = = 340
5 5

1300+1000+500+(−50)+(−150) 2600
EMV3 = = = 520
5 5

1400+1050+600+(−180)+(−450) 2420
EMV4 = = = 484
5 5

Criteriul Savage - Matricea regretelor


200 200 100 150 200 200
400 350 150 50 100 400
100 50 100 0 0 100
0 0 0 130 300 300

Criteriul lui Hurwicz: α =0,7; α*max + (1-α)*min


A1: 0,7*1200 + 0,3*(-350) = 840 - 105 = 735
A2: 0,7*900 + 0,3*(-250) = 630 – 75 = 555
A3: 0,7*1300 + 0,3*(-150) = 910 – 45 = 865
A4: 0,7*1400 + 0,3*(-450) = 980 – 135 = 845
Matricea Clasamentelor
Row Row Laplace Hurwicz Savage
min max
A1 3 3 3 3 3
A2 2 4 4 4 1
A3 1 2 1 1 4
A4 4 1 2 2 2

Interpretare:
Decizia finală pe care ar trebui să o adopte cofetăria este alternativa 3 -
angajarea unui personal bine pregătit.
PROBLEMA 9
PROBLEMA PROIECTELOR

Într-un proiect investițional pentru dezvoltarea Bibliotecii Județene Buzău se


poate alege 6 proiecte și există o sumă limită 1900 u.m. Beneficiile rezultate din
realizarea proiectelor și costul lor este dat în tabelul următor:
P1 P2 P3 P4 P5 P6
Beneficiul 85 90 83 75 93 95
Costul 350 310 380 315 330 390

P1-Extinderea spațiilor de depozitare a cărților


P2-Construirea de noi săli de lectură
P3-Achiziționarea mai multor cărți
P4-Schimbarea mobilierului
P5- Promovarea cititului la nivelul orașului
P6- Înlocuirea și îmbunătățirea calculatoarelor

Considerăm ipotezele:
I1) Proiectele 1 și 2 nu se pot realiza în același timp având aceeași
finalitate.
I2) Proiectul 3 se poate realiza numai dacă se vor realiza
proiectele 1 și 2.
I3) Alegerea proiectului 5 implică alegerea proiectelor 2 și 3.
I4) Alegerea proiectului 6 implică alegerea a cel puțin unul din
proiectele 2 și 4.

Formulați și rezolvați modelul care duce la un beneficiu maxim.

Rezolvare:

 𝑥1- proiectul1;
 𝑥2- proiectul2;
 𝑥3- proiectul3;
 𝑥4- proiectul4;
 𝑥5- proiectul5;
 𝑥6- proiectul6.
[𝑚𝑎𝑥] f(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6) = 85𝑥1+ 90𝑥2+ 83𝑥3+ 75𝑥4+ 93𝑥5+ 95𝑥6
Restricții:350𝑥1 + 310𝑥2 + 380𝑥3 + 315𝑥4 + 330𝑥5 + 390𝑥6 ≤ 1900
𝑥1 + 𝑥2 ≤ 1
𝑥1 + 𝑥2 - 2 𝑥3≥0
𝑥2+ 𝑥3 - 2𝑥5 ≥0
𝑥2 + 𝑥4 - 𝑥6 ≥0

Soluția:
 𝑥1 = 0
 𝑥2 = 1
 𝑥3 = 0
 𝑥4 = 1
 𝑥5 = 0
 𝑥6 = 1

Interpretare:
Se vor realiza proiectele 2, 4 și 6 cu un beneficiu maxim de 260.
PROBLEMA 10
MANAGEMENTUL UNUI PROIECT

Ordonarea activităților care alcătuiesc organizarea unei nunți este dată în


tabelul de mai jos:

Activitate Conținutul activității Activități Durata (zile)


precedente
-alegerea nașilor
1. - 15
-primele idei despre cum va
arăta nunta
-lista de invitați
2. Căutarea sălilor de 1 30
evenimente
3. Alegerea bisericii și stabilirea 1 5
orei la care începe slujba
4. Alegerea invitațiilor de nuntă 1 2
și personalizarea textului
5. Alegerea dj-ului sau 1 20
formației
6. Contractarea fotografului de 1 5
nuntă
7. Caută, probează și alege 1 30
rochia de mireasă
8. Alegerea cofetăriei care va 1 2
face tortul
9. Degustarea prăjiturilor si 8 1
tortului
10. Costumul și accesoriile 1 15
mirelui
11. Aranjamente florale și 1 15
decorul sălii
12. Alegerea verighetelor 1 15
13. Accesoriile și pantofii 7 15
miresei
14. Rezervarea orei la coafor și 1,7, 13 1
make-up
15. Cavaleri și domnișoare de 1 3
onoare
16. Achiziționarea băuturilor 2 1
17. Dansul mirilor 1 7
18. Alegerea destinației pentru 1 2
luna de miere
19. Delegarea responsabilităților 15 1
pentru ziua nunții
Timpul de realizare al evenimentului este de 61 de zile.