Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Test formativ

Se dă textul:
A trecut iarna geroasă, Turturelele se-ngână,
Câmpul iată-l înverzit, Mii de fluturi vezi zburând
Rândunica cea voioasă Şi pe harnica albină
La noi iarăşi a sosit. Din flori miere adunând.

Dintr-o creangă-n alta zboară Cântă cucu-n dumbrăvioară


Sturzul galben aurit, Pe copacul înflorit,
Salutare, primăvară, Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit! Timp frumos, bine-ai venit!

(Primăvara, Vasile Alecsandri)

1) Alege două adjective din textul dat şi completează tabelul următor: (2p)
Adjectiv Fel Gen Număr Grad de comparaţie

2) Rescrie din textul dat două figuri de stil diferite, pe care să le precizezi. (2p)

3) Scrie adjectivele dintre paranteze la forma potrivită, conform acordului cu substantivul pe care îl
însoţesc: (1p)
 Fata (vesel)..............................se îndrepta către prietenii ei (zgomotos) ..................................... care
începuseră petrecerea.
 Vrăbiile (gureş) ............................. îşi găsiseră adăpost în ramurile copacilor (înalt) .................................
 Copiii (fericit) ............................... pornesc spre clădirea (impunător) ........................................................
 O privire (luminos) ............................... se îndreaptă spre copiii (cuminte) ...............................................
 De ziua mamei mele (iubită) ............................îi dăruiesc un buchet de trandafiri (roşie)...........................

4) Precizează dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate (A) sau false (F). Încercuieşte litera
corespunzătoare răspunsului corect: (1p)
A/F Adjectivul pătrat are grad de comparaţie.
A/F Adjectivul din structura frumoasă foc este la gradul pozitiv.
A/F Adjectivul excelent nu are grad de comparaţie.
A/F În enunţul Este cel mai inteligent copil, adjectivul se află la gradul de comparaţie superlativ relativ de
superioritate.
A/F în enunţul Este cel mai puţin cunoscut ziar, adjectivul se află la gradul comparativ de superioritate.

5) Realizează o compunere în care să descrii o zi frumoasă de primăvară. În compunerea ta vei folosi cel
puţin două dintre figurile de stil învăţate, pe care le vei preciza sub compunerea scrisă de tine. Vei da un titlu
frumos compunerii tale.

Din oficiu 2 puncte


BIBLIOGRAFIE: Cristina-Loredana Bloju ş.a., Limba şi literatura română pentru clasa a V-a. Exerciţii
aplicative. Recapitulări şi teste de evaluare (comunicare orală, lectură, redactare, elemente de construcţie a
comunicării, elemente de interculturalitate), ed. Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş, 2017, pag.186-191