Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: Data:

Fişă de lucru

1. Încercuieşte cuvintele care conţin grupul de litere chi cu roşu, iar pe cele
care conţin grupul de litere ci cu albastru:

2. Găseşte cuvinte dintr-o silabă ,două sau trei care sa contina grupul de litere
chi

__________ ______- _______ ______-______-_______

__________ ______- _______ ______-______-_______