Sunteți pe pagina 1din 2

 Cu ... mai mare sau mai mult decât ...

 Se folosește adunarea (”+”)


 Cu ... mai puțin sau mai mic decât ...
 Se folosește scăderea (”-”)
 De ... ori mai mare sau mai mult decât ...
 Se folosește înmulțirea (”x”)
 Cu ... mai mic sau mai puțin decât ...
 Se folosește împărțirea (”:”)
 Numerele sau cifrele consecutive
 Unele după altele (exemplu: 123, 234, 345)
 Numelere sau cifrele identice
 Numere sau cifre la fel (exemplu: 11, 222, 4444)
 Numerele sau cifrele distincte
 Numere sau cifre diferite (exemplu: 12, 276, 397)
 Dublul numărului ”a” – de 2 ori același număr
 a x 2 sau a + a
 Triplul numărului ”a” – de 3 ori același număr
 a x 3 sau a + a + a
 Diferența numerelor
 Se folosește scădere (”-”)
 Mai mare >
 Mai mic <
 Egal =
 Suma numerelor
 Se folosește adunarea (”+”)
 Scăzătorul de lipsește prin scădere se găsește
 D-S=R
 S=D-R
 Descăzutul de lipsește prin adunare se găsește
 D-S=R
 D=R+S
 Orice termen de lipsește prin scădere se găsește
 T1 + T2 = sumă
 T1 = suma – T2
 T2 = suma – T1
 Succesorul numărului ”a” (cel din față)
 A + 1 (exemplu: succesorul numărului 4 este 4+1 = 5)
 Predecesorul numărului ”a” (cel din spate)
 A - 1 (exemplu: predecesorul numărului 4 este 4-1=3)
 Numărul par este cel care se termină într-o cifra pară
 Exemplu: 2, 12, 22, 32, 2790
 Rotunjirea la zeci (este mai aproape de ...)
 Dacă numărul de la unități este egal (=) sau mai mare >decât 5
atunci rotunjirea se face prin adaos sau adaugare (exemplu: 536 –
540)
 Dacă numărul de la unități este mai mic (<) decat 5 atunci rotunjirea
de face prin lipsă (exemplu 533 – 530)
 Rotunjirea la sute (este mai aproape de ..)
 Dacă numărul de la zeci este egal (=) sau mai mare (>) decât 5
atunci rotunjirea de face prin adaos sau adăugare (exemplu: 563 –
600)
 Dacă numărul de la zeci este mai mic (<) decât 5 atunci rotunjirea
se face prin lipsă (exemplu: 547 – 500)
 Jumătatea numărului “A”
 |-__a___|___a___| |-__a___| = jumătatea numărului A
A
 A = a+a (a = jumătatea numărului A)
 Doime = jumătate
 |-__a___|___a___| |-__a___| = doimea numărului A
A
 a = A : 2 (a = doimea numărului A)
 A=ax2
 Treime = a treia parte a unui număr
 |-__a___|___a___|___a___| |-__a___| = treimea numărului A
A
 A = a x 3 sau A = a + a + a (a = treimea numărului A)
 a=A:3
 Pătrime sau sfert = a patra parte a unui număr
 |-__a___|___a___|___a___|___a___|
A
 |-__a___| = pătrimeasausfertul numărului A
 A = a x 4 sau A = a + a + a + a
 a=A:4
 Într-o înmulțire, schimbând ordinea factorilor, rezultatul nu se schimbă!
 Exemplu: a x b = b x a = c
 Îndoit = x 2
 Dublu = x 2
 Doimea = : 2
 Întreit = x 3
 Triplul = x 3
 Treimea = : 3
 Împătrit = x 4
 Pătrimea = : 4
 Încincit = x 5
 Cincimea = : 5
 Înșesit = x 6
 Șesimea = : 6
 Înzecit = x 10
 Zecimea = : 10