Sunteți pe pagina 1din 7

Probleme rezolvate

Valoarea in timp a banilor

1. Ce sumă veţi deţine după un an în cazul în care depuneţi 100.000 RON la o rată a
dobânzii de 10% anual?

Raspuns: S1 = 100.000 + 100.000 *10% = 100.000 (1+10%) = 100.000 *1,1 = 110.000

2. Considerând o rată de actualizare egală cu 10%, care va fi valoarea actuală a unei sume
care se va încasa peste un an, egală cu 100.000 RON?

Raspuns: S0 = 100.000 / (1+10%) = 90.909,09

3. Considerând o rată de actualizare egală cu 10% (în termeni nominali), care va fi valoarea
actuală a unei sume care se va încasa peste 20 ani, egală cu 100.000 RON?

Raspuns: S1 = 100.000 / (1+10%)20 = 14.864,36

4. Considerând o rată de dobândă egală cu 10% (în termeni nominali), care va fi valoarea în
termeni reali, în condiţiile în care ratele anuale ale inflaţiei anticipate sunt egale cu 12%,
8% şi, respectiv 5%?

Raspuns: (Rnominala + 1) = (Rreala + 1) (Rinflatiei + 1)

10% + 1 = (Rreala + 1) (12% + 1), de aici (Rreala + 1) = 1,1 / 1,12 = 0,98, deci Rreala = - 2%

La fel si pentru celelalte situatii

Obligatiuni

1. Determinati randamentul obligatiunii cu urmatoarele caracteristici: VN=1000,


curs=98%, Rd=8%, maturitate 6 ani, emisa cu 2 ani in urma, la un pret de emisiune egal
cu valoarea nominala, rambursare la scadenta.

Raspuns:
Cupon anual = 8% * 1000 = 80
Randament cupon: cupon/VN=80/1000 = 8%
Randament curent: cupon/pret=cupon/(curs * VN)=80/980 =8,16%
Randament anual (ajustat): (cupon+(VN-P)/ n)/((VN+P)/2)= (80+20/(6-2)) / ((1000+980)/2) = 8,58%
Randamentul la maturitate (YTM): k pentru care valoarea obligatiunii este egal cu pretul de
emisiune.

1
𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛 + 𝑉𝑁
𝑃𝐸 = 𝑉0 = 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5
+
(1 + 𝑘) (1 + 𝑘) (1 + 𝑘) (1 + 𝑘) (1 + 𝑘) (1 + 𝑘)6
80 80 80 80 80 80 + 1000
1000 = + + + + +
(1 + 𝑘)1 (1 + 𝑘)2 (1 + 𝑘)3 (1 + 𝑘)4 (1 + 𝑘)5 (1 + 𝑘)6

Pentru ca rezolvarea acestei ecuatii este dificila, se va aproxima prin interpolare YTM. Astfel vom cauta un k1
pentru care valoarea obligatiunii este mai mare decat VN si un k 2 pentru care valoarea obligatiunii este mai mica
decat VN. Pe baza acestora YTM este egal cu:
𝑉𝑁 − 𝑉(𝑘2 )
𝑌𝑇𝑀 = 𝑘2 − × (𝑘2 − 𝑘1 )
𝑉(𝑘1 ) − 𝑉(𝑘2 )

Fie k1 = 7%, valoarea obligatiunii va fi:

80 80 80 80 80 80 + 1000
𝑉(𝑘1 ) = + + + + + = 1047,67
(1 + 0,07)1 (1 + 0,07)2 (1 + 0,07)3 (1 + 0,07)4 (1 + 0,07)5 (1 + 0,07)6

Fie k2 = 8%, valoarea obligatiunii va fi:

80 80 80 80 80 80 + 1000
𝑉(𝑘2 ) = 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5
+ = 1000 = 𝑉𝑁
(1 + 0,08) (1 + 0,08) (1 + 0,08) (1 + 0,08) (1 + 0,08) (1 + 0,08)6

Deci, randamentul la maturitate a obligatiunii este 8%.

2. Presupunem că o obligaţiune are valoarea nominală VN =1000 RON, rata cuponului (c)
este 10%, scadenţa (n) este 5 ani, iar rata dobânzii (y) este 8%. Care ar fi preţul
obligaţiunii?

Rezolvare:
Am enunţat mai sus că acesta este o valoare prezentă a cash-flow-urilor viitoare.
Cash flow-urile sunt formate din cupoanele din anul 1 până în anul 4 şi cupon plus
valoarea nominală în anul 5 (vezi figura de mai jos).

Cupon = 1000 * 10% = 100 annual


In fiecare an va primi 100 lei iar in anul 5 va primi 100 lei aferenti cuponului si 1000 din
rascumpararea obligatiunii.
Rata cu care se actualizeaza este rata dobanzii de 8%

În exemplul nostru, preţul obligaţiunii clasice va fi:

2
3. Dacă preţul de pe piaţă al unei obligaţiuni este în prezent 1134,2 GBP şi are următoarele
caracteristici: valoarea nominală este 1000 GBP, rata cuponului este 10%, scadenţa 10
ani, iar modalitatea de rambursare este la maturitate. Cât este randamentul la
maturitate?

Rezolvare:

Rezolvând ecuaţia de gradul 10 de mai sus, s-a obţinut o soluţie reală pozitivă egală cu
8%, o soluţie reală negativă şi 8 soluţii ce aparţin mulţimii numerelor complexe. (aceasta
problema are caracter demonstrativ. La examen veti primi maxim o ecuatie de gradul 2)

4. Fie o obligaţiune clasică cu valoarea nominala 1000 RON, rata cuponului a) 7% şi b) 12%,
rata dobânzii 10%, iar maturitatea 5, 2, 1 ani. Să se determine preţul său, dacă
rambursarea obligațiunii se face la scadență.

Raspuns:

70 1000 70 1 1000
P15 ani = ∑5𝑖=1 (1+10%)𝑖 + (1+10%)5 = (1 − (1+10%)5
) + (1+10%)5 = 886,27
10%

70 1000 70 1 1000
P12 ani = ∑2𝑖=1 (1+10%)𝑖 + (1+10%)2 = (1 − (1+10%)2
) + (1+10%)2 = 947,93
10%
70+ 1000
P12 ani = = 972.72
1+10%

Tema: puteti exersa pentru a doua obligatiune

5. Fie o obligaţiune clasică cu următoarele caracteristici: valoarea nominală 1000 u.m.,


rata cuponului 5%, cupoane anuale, scadenţa 5 ani,randamentul la maturitate 5%. Să se
calculeze durata acestei obligaţiuni.

3
Observăm ca rata cuponului este egală cu randamentul la maturitate, prin urmare preţul
obligaţiunii este egal cu valoarea nominală de 1000 u.m. În continuare vom determina
durata

6. Fie următoarele obligaţiuni care se rambursează la scadenţă:

Obligaţiune Rata cuponului Randament Maturitate


1 14% 16% 30 ani
2 4% 16% 30 ani
3 14% 10% 30 ani
4 14% 16% 5 ani

Să se determine durata şi sensibilitatea obligaţiunilor, ştiind că valoarea nominală este


100 u.m.

Durata se determina conform formulelor de mai sus.


Sensibilitatea are urmatoarea formula:

S = -D/(1+k)

Unde,
D = durata
K = randament/ rata dobanzii

Aplicand formulele, rezulta:

Obligaţiune Durata (ani) Sensibilitatea (%)

1 7,20 -6,20
2 7,93 -6,84
3 10,04 -9,12
4 3,87 -3,34

4
Se observă în cazul obligaţiunii A că atunci când randamentul creşte cu 1 pp, preţul
obligaţiunii scade cu 6,20%, acelaşi raţionament se aplică şi pentru celelate instrumente.

Probleme generala obligatiuni


O obligatiune cu VN = 1.000 lei, cu rambursare in final, emisa pe o perioada de 10 ani la
o rata a cuponului de 12% coteaza, dupa 5 ani, la un curs de 95%, in conditiile unei rate a
dobanzii de piata de 10%.
Determinati randamentul curent, anual, durata si sensibilitatea.

𝐶𝑢𝑝𝑜𝑛 12%∗1000 12%


Rand curent = = = = 12,63%
𝑝𝑟𝑒𝑡 95%∗1000 95%

𝑉𝑁−𝑃 1000−95%∗1000
𝐶𝑢𝑝𝑜𝑛+ 12%∗1000+
𝑛 5
Ranuala = 𝑉𝑁+𝑃 = 1000+95%∗1000 = 13,33%
2 2

Unde n este numarul de ani de la emiterea obligatiunii

12%∗1000∗1 12%∗1000∗2 12%∗1000∗3 12%∗1000∗4 12%∗1000∗5+1000∗5


+ + + +
1,11 1,12 1,13 1,14 1,15
D= = 4,61 𝑎𝑛𝑖
95%∗1000

−𝐷 −4.61
S= (1+𝑘) = = −4,19%
1.1

La crestere cu 1% a ratei de actualizare (rata de dobanda aici) valoarea obligatiunii scade


cu 4,19 %.

Actiuni

1. 1000 de acţiuni ABC au fost cumparate anul trecut cu 2 de lei/actiune. Fiecare dintre acţiuni au
dat dreptul la încasarea unor dividende anuale de 25 bani/actiune. Imediat după încasarea
dividendelor, acţionarul a vândut cele 1000 de acţiuni cu 2,5 lei. Calculaţi rentabilitatea anuală
obţinută din această operaţiune.
𝑷𝒗−𝑷𝒄+𝑫
R= , unde
𝑷𝒄

5
Pv = pret vanzare
Pc = pret cumparare
D = dividend

2,5∗1000−2∗1000+0.25∗1000 750
R= = = 37,5%
2∗10000 2000

Operatiune stock cash


2. O SC care are un capital social format din 10.000.000 actiuni cu o VN = 1, decide
majorarea capitaluluimprin emisiunea a 2.500.000 actiuni noi la pretul de 1,5 lei (pret de
emisiune). Cursul bursier este de 1,8 lei. Determinati cursl bursier teoretic inregistrat
dupa emisiune, valoarea teoretica a dreptului de subscriere si numarul de drepturi de
subscriere necesare pentru a cumpara o actiune nou emisa.
Rezolvare:
Din teorie:

N = 10.0000.000 actiuni
n= 2.500.000 actiuni
P0 = 1,8 cursul bursier
E = 1,5 pretul de emisiune

10.000.000∗1,8+2.500.000∗1,5
𝑃1 = = 1,74 𝑙𝑒𝑖 cursul teoretic dupa emisiune
1.000.000+2.500.000
DS = P1 – Pn = 1,8 – 1,74 = 0,06 valoarea dreptului de subscriere
d= N/n = 1000000/2500000 = 4 drepturi de subscriere trebuie sa aiba un actionar pentru
a achizitiona o actiune din emisiune
Un actionar vechi care are 4 DS-uri va da doar 1,5 lei pentru achizitionarea unei actiuni
din noua emisiune
Un actionar nou va trebui sa dea 1,5 + 4 * 0,06 = 1,74 lei pentru achizitionarea unei
actiuni din noua emisiune

Stock dividend
3. O SC decide incorporarea rezervelor in valoare de 1.500.000 in capitalul social prin
emisiunea de noi actiuni. VN a unei actiuni este de 1 leu, iar numarul de actiuni emise
anterior de companie este de 6.000.000. Cursul bursier este de 1,8 lei. Determinati:
 Cursul bursier teoretic
 Valoarea unui drept de atribuire
 Numarul de drepturi de atribuire pentru achizitionarea gratuita a unei actiuni
 Ce modificari apar in portofoliul unui actionar ce detine 1000 de actiuni

Rezolvare:

6
Din teorie:

N = 6.000.000
n= 1.500.000 actiuni din incorporate ( 1.500.000 cap sociar / 1 leu valoarea nominala)
P0 = 1,8 cursul bursier
E = 0 pretul de emisiune este 0 pentru ca are loc doar o incorporare ce nu presupune o plata.

6.000.000∗1,8+1.500.000∗0
Pn = = 1,44 lei cursul teoretic
7.500.000

DA = 1,8 – 1,44 = 0, 36 valoarea unui drept de atribuire

d= 6.000.000 / 1.500.000 = 4

In portofoliul unui actionar cu 1000 de actiuni avem urmatoarele modificari:


Valoare portofoliu inainte de incorporare = 1,8 * 1000 = 1800 lei
Dupa incorporare = 1000 * 1,44 = 1440 lei si 1000 * DA = 1000 * 0,36 = 360 lei

Stock split

4. O actiune a cotat in bursa in urma cu 3 ani la cursul de 10 lei/actiune. Dupa 3 spitari


succesive de 2/5, 2/4 si 3/5 actiunea valorea 3 lei. Determinati:
 Factorul de corectie c
 Sa se ajusteze pretul de acum 3 ani
 Rentabilitatea castigului pe 3 ani

Rezolvare:

C= 2/5*3/4*3/5 = 0,18
P = P0 * c = 10 * 0,18 = 1,8
𝑃1−𝑃0 3−1,8
Rand pe 3 ani = 𝑃𝑜 = 1,2 = 66%