Sunteți pe pagina 1din 46
Facultatea CONSTRUCTH SI INSTALATH CLUS Colectivul TEHNOLOGIE Indrumator calcul cofraje i (PERD) Cale cofrajelor PERT LConsideratii teoretice: 11.Actiuni asupra coftajelor si sustinerilor Il Incarearile care actioneaza asupra cofiajelor-trebuie preluate ie acestea & trandmise punctelor Teazem, asigurandu-se mentinerea tuturor dimensiunilor viitorului element de beton, : I Romania valoarea incarcaritor normate se_ stabil 0 leste conform "Normativulai ; pentra executarea [uerarilor din beton si beton armat" C'140-86. © Evaluarea incarcarilor i © Incarcari verticale ‘© Incarcari orizontale Incarcarile verticale actioneaza asupra coftajelor orizontale sau curbe de tipul i boltilor , arcelor etc, si provin din: greutatea proprie a cofrajelor si sustinerilor, | greutatea betonului, armaturii, incarcarile 1ehnologice, concentrate san datorate vibrarii betonului ' fnoarcasi verticale ‘Greulares prope “ohevestes in cottnje ‘heresies n elarnense de sustinone “placaje Beene proapar baton grew ncuas 2400 ep “petan grew armat | 2500 key Teton ter [ 110 pb Ibotor fonts pew Lis pb 1 7 pba deasnatex to state mari cont. peaizee Ictgoare tehnotogica wnifemsn dizebuien (ea! de eisulasic Jagloersre de acumen}: 7 I * pentru cola 250 p/n = pena elemente de sustin i Morizoniaie (50 kame Lvemicate 109 kein incareore concenvrai, proveni die greutaten muncitoriir ve transporta ncaseatert sa din wrtes mijiocuclor de transport Incarcat, ac(ionsind auspra cofrajutaig a Jelemenictor orinantale de sustinene ‘onint un tunektor ee rang @ Penta easeporn es tomberontt he 0.175 m0 (Sub ear ros) ip casa sor metoue Folosite punire leansportul betonal anwinile vonventnate 4 vor determina ennfarns Siauties Feale y esas fez th pam. fra 4 fl vrai mec! de 130 ke, 130 Fe 280ke baneareari orizontate Jn Franja si Anglia estimarea presiunii lalerale a betonului proaspat usupra coffajelor se face conform metodei propuse de CIB, respectiv CIRIA si prezentata sintetic in tabelele urmatoare: Presiunes lateral’ a betonulvi proaspat asupra eoftajelox up: ‘Le Manuel de Technologie: Coftrage"| 1. Presiunes P din efectl de name (deustsvea betanutul: 2508 ky J) -CIB- Comité loterationsl du atime, F. a ‘Concrete Pressireon |p cenrin?) 1, densitatea betoafui ieyfn’) 2. Presiunea Py din efectui de are [2 tworabilitate ees ne 10 [0 [as [30 | 56 [5 [eo as [a0 [os] f.Inttrimes betonatsi | 300 | 45 | 50 | so | 35 [60 | 60 | 65 | 70] 75 | 90 [tos] 135 yt 200 | 55] 6 [60 | 65 | 70| 70 | 25 | 90} a5 | 100 fuss! 1s 6. dimensiunea minime = LZ, ‘ ; a i setinni, d(ram) Ee 65 | 70 {70 | 95 | 30 | a0 [85 | 90 [95 [ito [195] 150