Sunteți pe pagina 1din 36

UNIVERSITATEA “AL. I.

CUZA” IASI
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

STUDENT,

1
SPECIALIZAREA: Managementul firmei
ANUL IV; Grupa 1

CUPRINS

1. Prezentarea generala a ideii de afaceri…………………………………….3

2. Initiatorii intreprinderii……………………………………………………4

3. Produsele si piata………………………………………………………….5

4. Politica si mijloacele comerciale………………………………………….8

5. Mijloace de productie……………………………………………………15

6. Planul de finantare……………………………………………………….20

1. PREZENTAREA GENERALA A IDEII DE AFACERI

2
Procedeul de preparare a berii era cunoscut încã din secolele 4-3
î.e.n.de cãtre sumerieni, aceasta fiind consideratã initial bãuturã divinã
destinatã ofrandelor, folositã ulterior si în consum. Berea era bãutura
preferatã a egiptenilor, iar romanii aveau sã descopere "lichidul fãcut din
orz sau grâu prin fermentare” odatã cu cucerirea popoarelor germanice.
În Evul Mediu berea si berarii si-au dobîndit chiar un patron în persoana
lui Gambrinus- legendarul rege al Flandrei. În Moldova, documente
`istorice din anul 1402 vorbesc despre berea ce se producea în
"sladnitele" si "povernele" aflate în administrarea mãnãstirilor. Cãlãtorul
Paul De Alep face mentiunea privind obisnuinta consumului de bere la
Curtea Domneascã din Iasi în jurul anului 1653, când domnitorul Vasile
Lupu se "rãcorea" la banchete cu câte un pocal cu bere.
Primul document care atestã însã existenta unei "fabrici de berãrii"
la Iasi este un hrisov al domnitorului Alexandru Ioan Mavrocordat, datat 1
august 1786, prin care se dã dreptul "gerahului" Herletz de a produce
bere lângã Bahlui "di la vale de ciusmeaua lui Pãcurar". În anul 1865 este
mentionatã existenta în Iasi a 8 berãrii ce produceau 3 sortimente de
bere: "de rând, îndoitã sî di Bavaria"
Firma ce a fost infiintata se numeste “S.C. Best Beer”; este o
societate pe actiuni cu un capital social de 158,4 milioane lei. Societatea
isi desfasoara activitatea in orasul Iasi, sediul firmei fiind amplasat in
zona industriala a orasului. Obiectul de activitate consta in producerea si

3
comercializarea de diferite sortimente de bere. Cumparatorii vor fi in
principal cetateni din judetele apropiate, cu varste cuprinse intre 18-60
ani. Pe viitor se prevede extinderea intreprinderii si in celelalte judete ale
tarii.

2. INITIATORII INTREPRINDERII

Societatea comerciala “Best Beer” S.A. IASI, s-a constituit la data


de 14.03.1998, prin H.G. 1358/98. Societatea a devenit personalitate
juridica de la data inmatricularii in Registrul Comertului a judetului Iasi, la
numarul H 05/7568/1998.
Directorul acestei firme se numeste Condrea Bogdan-Petru,
absolvent al Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor in anul
1992, sectia management. Are 29 ani, stagiul militar satisfacut, casatorit
si are doi copii. Este o persoana ambitioasa, comunicativa, atenta,
ordonata. S-a dovedit a fi directorul acestei mari societati cu ajutorul lui
Dumnezeu care “i-a pus mana-n cap” si a castigat o semnificativa suma
de bani la Loto 6/49. Atat banii cat si capacitatile sale l-au facut sa-i
reuseasca punerea pe picioare a unei adevarate afaceri. Ideea propriu-
zisa de constituire a unei societati care sa produca si sa comercializeze
bere, a venit din partea prietenei sale, actuala sa sotie, deoarece in
“tineretile lui” berea a fost una din placerile sale preferate.

4
3. PRODUSELE SI PIATA

3.1. Produsele
Principalele produse fabricate sînt:
- malt -semifabricat din orz orzoaicã, care constituie materia
primã pentru bere
- berea - fabricatã în general în urmãtoarele sortimente:
bere blondã 11% “Lux Beer” (pasteurizatã)
bere blondã 11% “Dacia“ – extra bitter, pasteurizatã
bere blondã 11% “Kraus” pasteurizatã

3.2. PIATA SI CONCURENTII

Societatea comercialã S.C. “ Best Beer” acoperã un segment de


piatã de 25% din piata Moldovei si cca. 3.5% din totalul de bere produs
în România. Pricipalii concurenti pe piatã sînt societãti producãtoare de
bere din Galati, Suceava, Bacãu, Piatra Neamt. În perspectivã, se

5
profileazã concurenta importurilor de bere si a berilor produse sub licentã
în România. În conditiile unei imflatii galopante, în viitorul apropiat, pretul
berii produse de S.C “Best Beer” se poate apropia sensibil de preturile
mondiale, fapt care implicã cresterea calitãtii produsului bere si o
ambalare comercialã adecvatã. Pretul berii este influentat în mare
mãsurã si de nivelul mare de taxe si impozite, în special acciza impusã
de legislatia româneascã în vigoare.
Piata societãtii comerciale este dispersatã pe urmãtoarele
judete:
- Iasi 41%
- Vaslui 30%
- Neamt 10%
- Suceava 5%
- Bacãu 5%
- Botosani 4%
- Galati 2%
- Constanta 1%
- Prahova 1%
- Bucuresti 1%
Dispersia este foarte mare datoritã privatizãrii retelei comerciale si
datoritã înfiintãrii de societãti comerciale private.
Dupã 1989 se constatã tendinta creãrii de firme cu capital mixt pe
structurile celor de dinainte existente(Baia Mare si Blaj cu Interbrew

6
Belgia,Cluj cu Brau & Brunen Germania, Buzãu si Pitesti cu Sab Africa
de Sud) si o puternicã retehnologizare cu utilaje din import.Sînt putine
cazurile, dar nu lipsite de importantã, de construire de noi fabrici (Tuborg
la Bucuresti o investitie de 42 milioane de $,Efes Pilsner la Ploiesti,Dam
Imperial la Zalãu).
Pe piata berii concurenta a devenit extrem de durã în ultimii ani în
Romania. Firma trebuie protejatã atît de actiunile directe ale
producãtorilor si distribuitorilor de bere (concurenti directi) cît si de
actiunile producãtorilor si distribuitorilor de bunuri diferite dar substituibile
în consum cu berea(concurenti indirecti).Se observã faptul cã
producãtorii de bere sunt influentati de comercializarea si de campaniile
de promovare pentru bãuturile rãcoritoare, al caror mesaj este de cele
mai multe ori excluderea altor alternative de consum.Cu o influenta de
asemenea mare sint însã si vinurile sau alte bãuturi mai mult sau mai
putin alcoolizate, alegerea cumpãrãtorului fiind, în bunã parte, în legaturã
cu o anumitã culturã pe care si-a format-o, în raport cu obiceiurile sale de
cumpãrare si consum.
Există atât în teorie căt şi în practică diferite categorii de clienţi cum
ar fi:
 Client activ – clientul care cumpără în prezent “Stela” de
la distribuitor;
 Client potenţial – clientul care are “Stela” din alte surse
decât de la distribuitor;

7
 Clientul care nu vinde STELA, dar ar putea vinde.

4. POLITICA SI MIJLOACELE COMERCIALE

4.1. POLITICA DE PRODUS

În acceptiunea de marketing produsul nu reprezintã numai un


obiect fizic ce are formã,culoare,gust, miros ,masã, ci si functiunile pe
care le prezintã, satisfactiile ce rezultã din folosirea lui, dar si sistemul de
sustinere format din ambalaj, etichetã, marcã, imaginea firmei si a
produsului.

Marc LUX BEER DACIA KRAUS


a
Caracteristici

Tip de bere blondã blondã blondã

8
Extract primitiv 11% 11% 11%
Alcool 3,0% 4,2% 4,2%
Culoare 11,0 10,0 9,0
Valoare amarã 18 24 28
Garantie 120 zile 180 zile 180 zile
Mod de îmbuteliere sticle 0,5l si sticle 0,5l Sticle 0,5l
keg 50l

Dacã în perioada 1998-2001 gama de sortimente de bere produsã


de SC “Best Beer“ a fost restrînsã si s-a adresat consumatorilor cu putere
micã de cumpãrare, începînd cu 2002 societatea a început sã producã si
sã comercializeze mãrci noi de bere. Astfel în 2002 a fost lansat produsul
“Stela” - bere pasteurizatã cu un termen de garantie de 180 zile care în
2002 a reprezentat 25% din productia totalã de bere a societatii. Tot in
2002 a fost lansat produsul “Stela tip Pils” fabricat cu tehnologie
specificã, ambalat si prezentat la un nivel Euro. Desi în 2002 “Stela tip
Pils” a reprezentat numai 1% din productia totalã, fiind lansat la sfirsitul
lunii iulie, prentru anul 2003, societatea îsi propune majorarea productiei
acestui tip pînã la un nivel de 25%si lansarea unui nou produs numit King
Beer care sã poatã penetra pietele din sud, reticente la mãrcile regionale,
în general, si de origine moldoveneascã, în special.
În luna noiembrie 2002 a fost "aruncatã" pe piatã berea STELA
BLACK& STRONG, bere neagrã fabricatã dupã o retetã belgianã.
Pentru fabricarea acestor produse de lux într-un procent cît mai
mare, sînt necesare investitiile viitoare care constau în linie de filtrare

9
bere, masinã de spãlat sticle, masinã de îmbuteliat bere sub pernã de
bioxid de carbon. Investitiile vor fi amortizate evident de pretul de
desfacere al produselor respective.

4.2. POLITICA DE PRET

Preturile pentru produsele fabricate de societatea “Best Beer”


variaza in functie de marca de bere. Astfel, produsele care au calitatea
net superioara, vor avea preturi mult mai mari in comparatie cu celelalte.
Preturile sunt calculate astfel incat sa acopere costurile de productie si sa
amortizeze investitiile facute. Produsele au preturi pentru orice buzunar.
In tabelul de mai jos sunt prezentate preturile actuale la cele mai
cunoscute marci de bere fabricate de “Best Beer”:

Denumire produs Pret($)


1. LUX BEER(0,5l) 0,40$
2. DACIA BEER(0,5l) 0,25 $
3. STELA BEER(0,5l) 0,35$
4. KRAUS BEER(0,5l) 0,30$

4.3. DISTRIBUTIA

10
Societatea comerciala “Best Beer” S.A. isi distribuie produsele prin
intermediul firmei de distributie MAVA TRADING.
În primul rând, trebuie să spunem că firma de distribuţie MAVA
Trading este organizată pe două mari departamente:
1. distribuţia de bere şi apă minerală Borsec;
2. distribuţia de produse alimentare diverse şi băuturi
alcoolice.
Criteriile pe care a trebuit să le îndeplinească MAVA pentru a fi unul
din distribuitorii regionali pot fi sintetizaţi astfel:
1. puterea financiară a firmei de distribuţie;
2. mărimea şi eficienţa parcului auto;
3. numele şi imaginea pe piaţă.
“Best Beer” îşi împarte distribuitorii la nivel naţional în următoarele
categorii:
1. distirbuitori naţionali – provideri;
2. distribuitori regionali – cuprind câteva judeţe;
3. distribuitori locali;
4. subdistribuitori – utilizaţi mai ales pentru locaţiile foarte
mici.
Condiţiile relaţiei comerciale stabilite între “Best Beer” şi MAVA,
cum ar fi durata şi nivelul creditului comercial, procedura de plată, nivelul
stocurilor sunt negociate în mod confidenţial urmărindu-se ca schimbul să
fie reciproc avantajos pentru cele două firme.

11
În ceea ce priveşte stocurile se urmăreşte ca MAVA să nu rămână
pe stoc zero.
Suportul promoţional este intermediat către piaţă prin intermediul
firmei MAVA, neexistând iniţiative din partea acesteia sau acţiuni lansate
doar de aceasta.
Nu s-au realizat studii de piaţă prin intermediul firmei MAVA,
Compania “Best Beer” utilizând o firmă specializată în astfel de acţiuni şi
anume M.M.R.B.
Producătorul, în cazul nostru “Best Beer”, poate doar să
recomande un preţ către piaţă, conform legislaţiei în vigoare. În mod
normal, sunt acordate discount-uri firmei de distribuţie nemaifiind necesar
să se aplice un adaos comercial din partea distribuitorului în acest caz.
Sunt cazuri în care însă producătorul stabileşte un preţ de listă fix
neacordând reduceri, ceea ce face ca distribuitorul să-şi aplice propriile
adaos-uri.
Riscul distrugerii produselor este acceptat de către producător
până la depozitul firmei distribuitoare, după care acest risc este preluat
de către distribuitor.
MAVA îşi creditează clienţii pe o perioadă maximă de 7 zile, având
drept politică neacordarea de discount-uri atunci când se acordă un
termen de plată. În piaţă, MAVA suportă un credit comercial de 3 miliarde
lei pe lună.

12
Variaţia vânzărilor pentru un produs sunt ameliorate de buna
alegere a produselor comercializate. Astfel, cash-flow-ul nu este afectat
de reducerea vânzărilor în perioada de toamnă – iarnă la bere, datorită
faptului că în aceeaşi perioadă cresc vânzările la băuturile alcoolice şi,
mai ales, la vin.
Numărul de clienţi activi gestionaţi în prezent de către MAVA se
ridica la 850.
Aceşti clienţi sunt aprovizionaţi prin intermediul agenţilor de
vânzări, care nu sunt foarte numeroşi, doar 6 pentru Iaşi, plus unul pe
Paşcani,. Agenţii sunt motivaţi printr-un salariu fix confidenţial plus un
comision din încasarile realizate.
Target-ul pe care trebuie să-l îndeplinească agenţii de vânzări este
stabilit în funcţie de experienţa sa anterioară, potenţialul zonei şi numărul
de clienţi.

4.4.CIFRA DE AFACERI PREVIZIONATA

13
Cantitate - Q Preţ - p
Denumire produs (buc./lună) ($) QxP

1(pes.) 2(med.) 3(opt.) 1(pes.) 2(med.) 3(opt.)

1. LUX BEER 400.000 450000 500000 0,4$ 160.000 180.000 200.000


2. DACIA BEER 600.000 700000 800000 0,25$ 150.000 175.000 200.000
3. STELA BEER 300.000 325000 400000 0,35$ 105.000 113.750 140.000
4. KRAUS BEER 150.000 200000 350000 0,30$ 45.000 60.000 105.000

TOTAL 1.450.000 1.675.000 2.050.000 -- 460.000 528.750 645.000

Cifra de afaceri previzionata de 460.000$ va fi obţinută lunar din


vanzarea a 1.450.000 de beri fabricate de S.C. "BEST BEER” S.A.
(5520000$/ an)
Trimestrial se preconizează o cifră de afaceri de 460.000$ x 3 luni
= 1.380.000 $
Cifra de afaceri previzionata de 528.750$ va fi obţinută lunar din
vanzarea a 1.675.000 de beri fabricate de S.C. “BEST BEER” S.A.
(6345000$/an)

14
Trimestrial se preconizează o cifră de afaceri de 528.750$ x 3
luni = 1.586.250$
Cifra de afaceri previzionata de 645.000$ va fi obtinuta lunar din
vanzarea a 2.050.000 de beri fabricate de S.C. “BEST BEER” S.A.
(7740000$/an)
Trimestrial se preconizeaza o cifra de afaceri de 645.000$ x 3 luni =
1.935.000$.

5. Mijloace de productie

5.1. Personal tehnic, comercial si administrativ

Societatea “Best Beer” SA este condusã de Adunarea


Generalã a Actionarilor, iar între adunãri este condusã de Consiliul de
Administratie care are în componentã si membrii conducerii executive
formatã din:
- director general
- director economic
- director tehnic
- director vînzãri
Personalul pe structurã este prezentat în tabel:

15
1998 1999 2000 2001 2002
Total personal 355 348 410 420 425
- direct productiv 245/69 240/69% 285/69, 293/69, 302/71,1
(%) % 5% 8% %
- indirect 110/31 108/31% 125/30. 127/30. 123/28.9
productiv (%) % 5% 2% %
Din total
personal:
- muncitori 285/80. 280/80.5 340/82. 348/82. 347/81.6
3% % 1% 1% %
din care:
-calificati 180/63. 173/61.8 238/70 269/77. 294/84.7
2% % % 3% %
-calificare III III III IV IV
medie
- personal studii 19/5.4 20/5.7% 22/5.4% 22/5.1% 27/10.1%
sup. %
- personal studii 38/10.7 40/11.5 39/9.5% 42/10% 43/10.1%
medii % %
- personal 136/38. 133/38.2 128/31. 120/28. 115/27%
feminin 3% % 2% 6%

Sistemul informatic a fost dezvoltat de la 2 calculatoare de


capacitate micã la o retea de calculatoare de tip Novell, formatã din 9
calculatoare, care acoperã necesarul de lucrãri pentru urmãtoarele

16
servicii: contabilitate, salarizare, evidentã mijloace fixe, stocuri, clienti,
încasãri, facturãri, receptii ambalaj, evidenta consumu ri, contracte.
Reteaua este deservitã de un numãr de 12 oameni în douã schimburi
(unde este necesar).
Ponderea personalului cu o vechime mai mare de 5 ani în
unitate este de 60.1% iar ponderea personalului tînãr pînã în 43 ani
reprezintã 90% din total personal.
Membrii conducerii executive au în totalitate studii
superioare, o vechime în specialitate de minim 15 ani si o vîrstã medie
de 45 ani.

5.2. Masini, echipamente, instalatii.

Prezentãm mai jos principalele tehnologii si linii de fabricatie:

FABRICA DE MALT
- capacitate 11000 tone / an pusã în functiune în anul 1980.
- dotarea tehnologicã de provienentã româneascã, compusã din:
- sase linuri de înmuiere orz cu capacitate de 15 tone fiecare;
- trei alei de germinare;
- un uscãtor basculant;
-un siloz de depozitare cereale cu capacitate de 5000 tone.

17
FABRICA DE BERE
- capacitate 450000 hl / an
- primul modul al fabricii de bere a intrat în functiune în anul 1974, dotat
cu o linie tehnologicã de 200000 hl / an de provienentã Germania;
- al doilea modul al fabricii de bere a intrat în functie în anul 1981 cu o
capacite de 250000 hl / an si este dotat cu utilaj românesc;
- Fermentarea berii:
- fermentarea primarã se face în linuri de beton (24 bucãti de 400
hl / bucatã ) si respectiv, tancuri metalice de fermentare sub presiune
( 14 bucãti de 400 hl / bucatã );
- fermentarea secundarã se face in 128 tancuri metalice de capacitate
medie de 420 hl / bucatã;
- Filtrarea berii:
-se face cu trei filtre cu plãci ( tip Filtrox, EK si Metef), materialul de
filtrare fiind Kiselgur.
- Pasteurizarea berii:
- fabrica are în dotare un pasteurizator bere vrac, provenientã Italia-
firma Padovan
- Îmbutelierea berii la sticlã:
-se face cu urmãtoarele utilaje:
- linie Tehnofrig Cluj România, pusã în functie în anul 1992, cu o
capacitate de 16000 butelii de 1/2 litri / orã;

18
- linie Tehnofrig Cluj România, cu o capacitate de 12000 butelii pe
orã, productie 1995.
- Îmbutelierea berii la butoaie tip KEG
- se face cu 2 linii KHS puse în functiune în luna iunie 1995,
respectiv iulie 1996 cu o capacitate de 50 KEG-uri pe orã fiecare;
- Detine numai un numãr de 3000 butoaie KEG, ceea ce este prea
putin fatã de cererea din sezonul cald;
- Transportul berii la beneficiari:
- se face si cu mijloace auto izoterme proprii, în numãr de 11
masini;
-Energia termicã si electricã:
- este asiguratã de la R.A. Electrocentrale - Renel, iar apa folositã
este din reteaua de apã potabilã a orasului Iasi.
-Necesarul de frig si aer:
- se asigurã prin centrala proprie cu cele 16 compresoare din
dotare.
-Controlul de calitate:
- este asigurat de compartimentul CTC format din doi ingineri
chimisti, 4 laboranti de specialitate si 4 controlori de calitate pe fluxurile
de fabricatie. În afarã de aparatura clasicã de laborator initialã,
laboratorul a fost dotat cu balantã electronicã si
umidometru în imfrarosu import Elvetia, baia de zaharificare si

19
nephelometru import Germania, refractometru digital import Japonia si
refractometre si pH-metre electronice portabile import Elvetia.
Produsele livrate sînt certificate de laboratorul fabricii si corespund
standardelor de firmã proprii, elaborate în baza STAS 4230/77.

6. PLANUL DE FINANTARE

Optiuni de acoperire financiara a investitiilor:


 Finantarea investitiilor prin aport de capital;
 Subventii;
 Imprumut de pe pietele de capital autohtone in procent de 35%, si prin
aport de capital pentru restul financiar necesar;
 Achizitionarea obiectivelor investitionale prin leasing.
Rezultatele financiare presupuse de aceste metode sunt prezentate in
tabelele anexate planului financiar.

20
VARIANTA I (Aport de capital)

Plan de investitii
Anul 1 2 3

Investitii amortizabile Durata amortizarii (ani) 11 80000 60000 40000


Total investitii amortizabile 80000 60000 40000
Achizitii prin leasing 0 0 0
Rata dobanzii leasing (%)
Durata inchirierii (ani)
Valoarea ramasa
Imprumuturi noi 0 0 0
Rata dobanzii anuale (%) 25,00%
Durata imprumutului (ani) 8
Aport de capital 80000 60000 40000
Subventii pentru investitii 0 0 0

Excedentul brut de
exploatare
Anul 1 2 3
Suma % din CA Suma % din CA Suma % din CA
Cifra de afaceri (CA) 5520000 100 6.345.000 100 7.740.000 100
Cheltuieli variabile 2535000 45,92% 3850000 60,7% 3675000 47,5%
Materii prime 2300000 41,7% 3500000 55,2% 3550000 45,9%

21
Salarii si contributii 235000 4,3% 350000 5,5% 125000 1,6%
Cheltuieli fixe 1506000 27,3% 1855000 29,2% 1345000 17,4%
Materiale 750000 13,6% 950000 15,0% 850000 11,0%
Servicii externe 640000 11,6% 655000 10,3% 400000 5,2%
Salarii si contributii 116000 2,1% 250000 3,9% 95000 1,2%
Chirii pentru leasing existent 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Chirii pentru leasing nou 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total cheltuieli de exploatare 4041000 73,2% 5705000 89,9% 5020000 64,9%
Excedent brut de exploatare 1479000 26,8% 640.000 10,1% 2.720.000 35,1%

Nevoia de fond de rulment


Anul 1 2 3
Rata TVA (%) 19,00%
Stocuri de materii prime (cheltuieli variabile)
Numar mediu de zile de stocare 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Stocuri de materiale (cheltuieli fixe)
Nr. mediu zile de stocare 20 20 20
NFR partiala 49583 62806 56194
Stocuri produse finite
Nr. Mediu zile de stocare 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Clienti
Rata scontului creante (%) 18,00%
Partea din CA scontata (%) 0,0% 0,0% 0,0%
Nr. de zile credit client 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Furnizori materii prime (cheltuieli variabile) 2300000,00 3500000 3550000
Nr. de zile credit furnizori 10,00 10 10
NFR partiala 76028 115694,4444 117347
Furnizori de materiale (cheltuieli fixe) 750000 950000 850000
Nr. de zile credit furnizori 20 20 20
NFR partiala 49583 62806 56194
Furnizori servicii externe (cheltuieli fixe) 640000 655000 400000
Nr. de zile credit furnizori 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Nevoia de fond de rulment 175194 241306 229736

22
Variatia nevoii de fond de rulment 66111 -11569

Rambursarea imprumuturilor
noi
Anul 1 2 3
Suma imprumutata 0
Anuitatea 0
Dobanda 0 0 0
Suma rambursata (amortismentul) 0 0 0
Suma ramasa de rambursat 0 0 0
Suma imprumutata 0
Anuitatea 0
Dobanda 0 0
Suma rambursata (amortismentul) 0 0
Suma ramasa de rambursat 0 0
Suma imprumutata 0
Anuitatea 0
Dobanda 0
Suma rambursata (amortismentul) 0
Suma ramasa de rambursat 0
Total dobanzi 0 0 0
Suma totala rambursata 0 0 0

Capacitatea de
autofinantare
Anul 1 2 3
Excedent brut de exploatare 1.479.000 640.000 2.720.000

23
Amortizari anuale pentru imobilizari existente 0 0 0
Amortizari anuale pentru imobilizari noi (investitii) 7272,73 12727 16363,64
Rezultatul din exploatare 1.471.727 627.273 2.703.636
Chelt. Financiare pentru imprumuturi existente 0 0 0
Chelt. Financiare pentru imprumuturi noi 0 0 0
Chelt. Financiare pentru scontarea creantelor 0 0 0
Rezultatul curent al exercitiului 1.471.727 627.273 2.703.636
Rata impozitului pe profit 25,00%
Impozit pe profit 367932 156818 675909
Rezultat net al exercitiului 1.103.795 470.455 2.027.727
Capacitatea de autofinantare 1.111.068 483.182 2.044.091

Tablou de finantare
Anul 1 2 3
NEVOI (ALOCARI)
Cresteri de imobilizari (investitii) 80000 60000 40000
Variatia nevoii de fond de rulment 0 66.111 -11.569
Variatia disponibilitatilor 0 0 0
Restituiri de capital propriu 0 0 0
Dividende datorate din exercitiu precedent 0 0 0
(platite)
Rambursarea imprumuturilor existente 0 0 0
Rambursarea imprumuturilor noi 0 0 0
Total nevoi (alocari) 80.000 126.111 28.431
RESURSE
Aport nou de capital 80000 60000 40000
Subventii primite 0 0 0
Capacitatea de autofinantare a exercitiului 1.111.068 483.182 2.044.091
Imprumuturi noi (pe termen mediu sau lung) 0 0 0
Cesiuni de imobilizari 0 0 0
Total resurse 1.191.068 543.182 2.084.091
RESURSE-NEVOI 1.111.068 417.071 2.055.660

24
BILANT LA SFARSITUL
EXERCITIULUI
Anul 1 2 3
ACTIV IMOBILIZAT 72727,27 120000 143636,36
Imobilizari brute 80000 132727,27 160000
- amortizari 7272,73 12727,27 16363,64
Imobilizari nete 72727,27 120000 143636,36
ACTIV CIRCULANT 1160652 1590944 3639994
Stocuri materii prime si materiale 49583 62806 56194
Stocuri produse finite 0 0 0
Clienti 0 0 0
Disponibilitati 1.111.068 1.528.139 3.583.799
TOTAL ACTIV 1233379 1710944 3783630
CAPITALURI PROPRII 1.183.795 1.714.250 3.781.977
Capital social 80000 140000 180000
Rezultat reportat (rezerve) 0 1.103.795 1.574.250
Rezultat net al exercitiului 1.103.795 470.455 2.027.727
Subventii pentru investitii 0 0 0
DATORII 125.611 178.500 173.542
Imprumuturi 0 0 0
Furnizori 125.611 178.500 173.542
TOTAL PASIV 1.309.407 1.892.750 3.955.519

Rezultate la sfarsitul
exercitiului
Anul 1 2 3
Excedent brut de exploatare 1.479.000 640.000 2.720.000
Rezultatul din exploatare 1.471.727 627.273 2.703.636
Rezultatul net 1.103.795 470.455 2.027.727

25
Capacitatea de autofinantare 1.111.068 483.182 2.044.091
Total activ 1233379 1710944 3783630
Rentabilitatea economica 119,3% 36,7% 71,5%
Capitaluri proprii 1.183.795 1.714.250 3.781.977
Imprumuturi 0 0 0
Capitaluri permanente 1.183.795 1.714.250 3.781.977
Autonomie financiara 1,00 1,00 1,00
Rentabilitatea capitalurilor permanente 124,9% 37,3% 71,9%
Rentabilitatea capitalurilor proprii 93,2% 27,4% 53,6%

VARIANTA II (Imprumuturi)

Plan de investitii
Anul 1 2 3
Investitii amortizabile Durata amortizarii (ani) 11 80000 60000 40000
Total investitii amortizabile 80000 60000 40000
Achizitii prin leasing 0 0 0
Rata dobanzii leasing (%)
Durata inchirierii (ani)
Valoarea ramasa
Imprumuturi noi 35000 24000 17500
Rata dobanzii anuale (%) 25,0%
Durata imprumutului (ani) 8
Aport de capital 45000 36000 22500
Subventii pentru investitii 0 0 0

Excedentul brut de exploatare


Anul 1 2 3
Suma % din CA Suma % din CA Suma % din CA
Cifra de afaceri (CA) 5520000,00 100 6.345.000 100 7.740.000 100
Cheltuieli variabile 2535000,00 45,92% 3850000 60,7% 3675000 47,5%
Materii prime 2300000,00 41,7% 3500000 55,2% 3550000 45,9%
Salarii si contributii 235000,00 4,3% 350000 5,5% 125000 1,6%
Cheltuieli fixe 1506000,00 27,3% 1855000 29,2% 1345000 17,4%

26
Materiale 750000,00 13,6% 950000 15,0% 850000 11,0%
Servicii externe 640000,00 11,6% 655000 10,3% 400000 5,2%
Salarii si contributii 116000,00 2,1% 250000 3,9% 95000 1,2%
Chirii pentru leasing 0,00 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
existent
Chirii pentru leasing nou 0,00 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total cheltuieli de exploatare 4041000,00 73,2% 5705000 89,9% 5020000 64,9%
Excedent brut de exploatare 1479000,00 26,8% 640.000 10,1% 2.720.000 35,1%

Nevoia de fond de rulment


Anul 1 2 3
Rata TVA (%) 19,00%
Stocuri de materii prime (cheltuieli variabile)
Numar mediu de zile de stocare 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Stocuri de materiale (cheltuieli fixe)
Nr. mediu zile de stocare 20 20 20
NFR partiala 49583 62806 56194
Stocuri produse finite
Nr. Mediu zile de stocare 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Clienti
Rata scontului creante (%) 18,00%
Partea din CA scontata (%) 0,0% 0,0% 0,0%
Nr. de zile credit client 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Furnizori materii prime (cheltuieli variabile) 2.300.000 3500000 3550000
Nr. de zile credit furnizori 10 10 10
NFR partiala 76.028 115694,4 117347,2
Furnizori de materiale (cheltuieli fixe) 750000 950000 850000
Nr. de zile credit furnizori 20 20 20
NFR partiala 49583 62806 56194
Furnizori servicii externe (cheltuieli fixe) 640.000 655000 400000
Nr. de zile credit furnizori 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Nevoia de fond de rulment 175.194 241.306 229.736

27
Variatia nevoii de fond de rulment 175.194 66.111 -11.569
Rambursarea imprumuturilor
noi
Anul 1 2 3
Suma imprumutata 35000
Anuitatea 10514
Dobanda 8750 0 0
Suma rambursata (amortismentul) 1764 0 0
Suma ramasa de rambursat 33236 33236 33236
Suma imprumutata 24000
Anuitatea 7210
Dobanda 6000 5698
Suma rambursata (amortismentul) 1210 1512
Suma ramasa de rambursat 22790 21278
Suma imprumutata 17500
Anuitatea 5257
Dobanda 4375
Suma rambursata (amortismentul) 882
Suma ramasa de rambursat 16618
Total dobanzi 8750 6000 10073
Suma totala rambursata 1764 1210 2394

Capacitatea de autofinantare
Anul 1 2 3
Excedent brut de exploatare 1.479.000 640.000 2.720.000
Amortizari anuale pentru imobilizari existente 0 0 0
Amortizari anuale pentru imobilizari noi (investitii) 7272,73 12727,27 16363,64
Rezultatul din exploatare 1.471.727 627.273 2.703.636
Chelt. Financiare pentru imprumuturi existente 0 0 0
Chelt. Financiare pentru imprumuturi noi 8750 6000 10073
Chelt. Financiare pentru scontarea creantelor 0 0 0
Rezultatul curent al exercitiului 1.462.977 621.273 2.693.564
Rata impozitului pe profit 25,00%
Impozit pe profit 365744 155318 673391

28
Rezultat net al exercitiului 1.097.233 465.955 2.020.173
Capacitatea de autofinantare 1.104.506 478.682 2.036.536
Tablou de finantare
Anul 1 2 3
NEVOI (ALOCARI)
Cresteri de imobilizari (investitii) 80000 40000 0
Variatia nevoii de fond de rulment 175.194 66.111 -11.569
Variatia disponibilitatilor 0 -130000 0
Restituiri de capital propriu 0 0 0
Dividende datorate din exercitiu precedent 0 0 0
(platite)
Rambursarea imprumuturilor existente 0 0 0
Rambursarea imprumuturilor noi 1764 1210 2394
Total nevoi (alocari) 256.958 -22.679 -9.176
RESURSE
Aport nou de capital 45000 36000 22500
Subventii primite 0 0 0
Capacitatea de autofinantare a exercitiului 1.104.506 478.682 2.036.536
Imprumuturi noi (pe termen mediu sau lung) 35000 24000 17500
Cesiuni de imobilizari 0 0 0
Total resurse 1.184.506 538.682 2.076.536
RESURSE-NEVOI 927.547 561.361 2.085.712

BILANT LA SFARSITUL EXERCITIULUI


Anul 1 2 3
ACTIV IMOBILIZAT 72727,27 120000 143636,364
Imobilizari brute 80000 132727,27 160000
- amortizari 7272,73 12727,27 16363,64
Imobilizari nete 72727,27 120000 143636,36
ACTIV CIRCULANT 977131 1421714 3500815
Stocuri materii prime si materiale49583 62806 56194
Stocuri produse finite 0 0 0
Clienti 0 0 0

29
Disponibilitati 927.547 1.358.908 3.444.620
TOTAL ACTIV 1049858 1541714 3644451
CAPITALURI PROPRII 4.642.233 5.144.188 7.186.860
Capital social 3545000 3581000 3603500
Rezultat reportat (rezerve) 0 1.097.233 1.563.188
Rezultat net al exercitiului 1.097.233 465.955 2.020.173
Subventii pentru investitii 0 0 0
DATORII 158.847 234.526 228.056
Imprumuturi 33236 56026 54515
Furnizori 125.611 178.500 173.542
TOTAL PASIV 4.801.080 5.378.714 7.414.917

REZULTAT LA SFARSITUL
EXERCITIULUI
Anul 1 2 3
Excedent brut de exploatare 1.479.000 640.000 2.720.000
Rezultatul din exploatare 1.471.727 627.273 2.703.636
Rezultatul net 1.097.233 465.955 2.020.173
Capacitatea de autofinantare 1.104.506 478.682 2.036.536
Total activ 1049858 1541714 3644451
Rentabilitatea economica 140,2% 40,7% 74,2%
Capitauri proprii 4.642.233 5.144.188 7.186.860
Imprumuturi 33236 56026 54515
Capitaluri permanente 4.675.469 5.200.214 7.241.375
Autonomie financiara 1,01 1,01 1,01
Rentabilitatea capitalurilor permanente 31,6% 12,3% 37,6%
Rentabilitatea capitalurilor proprii 23,6% 9,1% 28,1%

30
VARIANTA III (Leasing)

Plan de investitii
Anul 1 2 3
Investitii amortizabile 1 Durata amortizarii (ani) 30 850000 0 0
Investitii amortizabile 2 Durata amortizarii (ani) 11 80000 60000 40000
Total investitii amortizabile 930000 60000 40000
Achizitii prin leasing 80000 60000 40000
Rata dobanzii leasing (%) 15,00%
Durata inchirierii (ani) 7
Valoarea ramasa 6,00%
Imprumuturi noi 0 0 0
Rata dobanzii anuale (%) 25,00%
Durata imprumutului (ani) 8
Aport de capital 0 0 0
Subventii pentru investitii 0 0 0

Excedentul brut de
exploatare
Anul 1 2 3
Suma % din Suma % din CA Suma % din CA
CA
Cifra de afaceri (CA) 5.520.000 100 6.345.000 100 7.740.000 100
Cheltuieli variabile 2.535.000 45,92% 3850000 60,7% 3675000 47,5%
Materii prime 2.300.000 41,67% 3500000 55,2% 3550000 45,9%
Salarii si contributii 235.000 4,26% 350000 5,5% 125000 1,6%
Cheltuieli fixe 1.524.780 27,62% 1873780 29,5% 1363780 17,6%
Materiale 750000 13,59% 950000 15,0% 850000 11,0%
Servicii externe 640.000 11,59% 655000 10,3% 400000 5,2%
Salarii si contributii 116.000 2,10% 250000 3,9% 95000 1,2%
Chirii pentru leasing existent 0 0,00% 0 0,0% 0 0,0%
Chirii pentru leasing nou 18780 0,34% 18780 0,3% 18780 0,2%

31
Total cheltuieli de exploatare 4.059.780 73,55% 5723780 90,2% 5038780 65,1%
Excedent brut de exploatare 1.460.220 26,45% 621.220 9,8% 2.701.220 34,9%

Nevoia de fond de rulment


Anul 1 2 3
Rata TVA (%) 19,00%
Stocuri de materii prime (cheltuieli variabile)
Numar mediu de zile de stocare 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Stocuri de materiale (cheltuieli fixe)
Nr. mediu zile de stocare 20 20 20
NFR partiala 49583 62806 56194
Stocuri produse finite
Nr. Mediu zile de stocare 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Clienti
Rata scontului creante (%) 18,00%
Partea din CA scontata (%) 0,0% 0,0% 0,0%
Nr. de zile credit client 0 0 0
NFR partiala 0 0 0
Furnizori materii prime (cheltuieli variabile) 2.300.000 3500000 3550000
Nr. de zile credit furnizori 10 10 10
NFR partiala 76.028 115694,44 117347
Furnizori de materiale (cheltuieli fixe) 750000 950000 850000
Nr. de zile credit furnizori 20 20 20
NFR partiala 49583 62806 56194
Furnizori servicii externe (cheltuieli fixe) 640.000 655000 400000
Nr. de zile credit furnizori 10 10 10
NFR partiala 21156 21651 13222
Nevoia de fond de rulment 196.350 262.957 242.958
Variatia nevoii de fond de rulment 196.350 66.607 -19.999

32
Rambursarea
imprumuturilor noi
Anul 1 2 3
Suma imprumutata 0
Anuitatea 0
Dobanda 0 0 0
Suma rambursata (amortismentul) 0 0 0
Suma ramasa de rambursat 0 0 0
Suma imprumutata 0
Anuitatea 0
Dobanda 0 0
Suma rambursata (amortismentul) 0 0
Suma ramasa de rambursat 0 0
Suma imprumutata 0
Anuitatea 0
Dobanda 0
Suma rambursata (amortismentul) 0
Suma ramasa de rambursat 0
Total dobanzi 0 0 0
Suma totala rambursata 0 0 0

Capacitatea de autofinantare
Anul 1 2 3
Excedent brut de exploatare 1.460.220 621.220 2.701.220
Amortizari anuale pentru imobilizari existente 0 0 0
Amortizari anuale pentru imobilizari noi (investitii) 35606,06061 41060,606 44696,9697
Rezultatul din exploatare 1.424.614 580.159 2.656.523
Chelt. Financiare pentru imprumuturi existente 0 0 0
Chelt. Financiare pentru imprumuturi noi 0 0 0
Chelt. Financiare pentru scontarea creantelor 0 0 0
Rezultatul curent al exercitiului 1.424.614 580.159 2.656.523

33
Rata impozitului pe profit 25,00%
Impozit pe profit 356153 145040 664131
Rezultat net al exercitiului 1.068.460 435.120 1.992.392
Capacitatea de autofinantare 1.104.067 476.180 2.037.089

Tablou de finantare
Anul 1 2 3
NEVOI (ALOCARI)
Cresteri de imobilizari (investitii) 930000 40000 0
Variatia nevoii de fond de rulment 196.350 66.607 -19.999
Variatia disponibilitatilor 0 130000 0
Restituiri de capital propriu 0 0 0
Dividende datorate din exercitiu precedent 0 0 0
(platite)
Rambursarea imprumuturilor existente 0 0 0
Rambursarea imprumuturilor noi 0 0 0
Total nevoi (alocari) 1.126.350 236.607 -19.999
RESURSE
Aport nou de capital 0 0 0
Subventii primite 0 0 0
Capacitatea de autofinantare a exercitiului 1.104.067 476.180 2.037.089
Imprumuturi noi (pe termen mediu sau lung) 0 0 0
Cesiuni de imobilizari 0 0 0
Total resurse 1.104.067 476.180 2.037.089
RESURSE-NEVOI -22.283 239.573 2.057.088

BILANT LA SFARSITUL
EXERCITIULUI
Anul 1 2 3
ACTIV IMOBILIZAT 894393,94 913333,33 908636,36

34
Imobilizari brute 930000 954393,94 953333,33
- amortizari 35606,06 41060,6061 44696,97
Imobilizari nete 894393,94 913333,33 908636,36
ACTIV CIRCULANT 27300 410095 2460572
Stocuri materii prime si materiale 49583 62806 56194
Stocuri produse finite 0 0 0
Clienti 0 0 0
Disponibilitati -22.283 347.290 2.404.378
TOTAL ACTIV 921694 1323429 3369208
CAPITALURI PROPRII 4.568.460 5.003.580 6.995.972
Capital social 3500000 3500000 3500000
Rezultat reportat (rezerve) 0 1.068.460 1.503.580
Rezultat net al exercitiului 1.068.460 435.120 1.992.392
Subventii pentru investitii 0 0 0
DATORII 146.767 200.151 186.764
Imprumuturi 0 0 0
Furnizori 146.767 200.151 186.764
TOTAL PASIV 4.715.227 5.203.731 7.182.736

Rezultate la sfarsitul
exercitiului
Anul 1 2 3
Excedent brut de exploatare 1.460.220 621.220 2.701.220
Rezultatul din exploatare 1.424.614 580.159 2.656.523
Rezultatul net 1.068.460 435.120 1.992.392
Capacitatea de autofinantare 1.104.067 476.180 2.037.089
Total activ 921694 1323429 3369208
Rentabilitatea economica 154,6% 43,8% 78,8%
Capitauri proprii 4.568.460 5.003.580 6.995.972
Imprumuturi 0 0 0
Capitaluri permanente 4.568.460 5.003.580 6.995.972
Autonomie financiara 1,00 1,00 1,00

35
Rentabilitatea capitalurilor permanente 32,0% 12,4% 38,6%
Rentabilitatea capitalurilor proprii 23,4% 8,7% 28,5%

36