Sunteți pe pagina 1din 2

KF NEWS

PLASMA 101

129 TESLA
EXPLICAȚII
de Fundația Keshe

Sufletul omului este o fracțiune


din Sufletul planetei ca și
Știința și Tehnologia Plasmatică inversul lui Tesla, cercetat de intensitate în Tesla, Sufletul
Keshe studiază și aplică Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl iar acestei planete în raport cu
câmpurile de forță gravitaționale acesta este câmpul gravitațional. Sufletul sistemului solar sau al
și Magnetice naturale, de diferite Unul nu poate exista fără celălalt. Soarelui, a Soarelui în raport cu
intensități. cel al galaxiei, al galaxiei în
Putem măsura chiar și raport cu linia centrală a
Există un sistem de măsurare intensitatea Sufletului nostru în Universului, toate au propria lor
pentru intensitatea câmpurilor Tesla. Dacă se ajunge la intensitate în Tesla.
magnetice, care se aplică înțelegerea profundă a faptului că
intensității interacțiunilor interne există o rază a câmpului În cadrul proiectului finanțat de
ale creierului uman, el se aplică magnetic a Sufletul omului, de o Programul "100 Tesla Multishoot
câmpurilor de la Soare la anumită intensitate, care în raport Magnet", o inițiativă comună a
Pământ, se aplică la orice din cu mediul în care Sufletul s-a Fundației Naționale pentru Știință
acest Univers sau din Unicos, manifestat el însuși, în urma și a Biroului Departamentului de
care prezintă valorile în Tesla. acestei interacțiuni cu mediul, se Energie pentru Științele
creează tranziția poziției - Energetice de Bază, savanții din
Tesla (scris ca litera “T”) este o creierul omului. În acest proces, Loas Alamos au creat într-un
unitate de măsură a intensității omul își extinde propriile interval de 3 secunde, Vineri 19
câmpului magnetic, conform câmpuri, încât în interacțiune cu August 2011, un câmp magnetic
Sistemului Internațional de condiția materiei fizice a poziției de 97,4 Tesla - cel mai mare
Unități. Unitatea a fost stabilită respective, duce la crearea câmp magnetic nedistructiv din
pe durata Conferinței Generale fizicalității corpului omului. lume.
despre Greutăți și Măsurători din
1960, și a fost numită astfel în Sufletele noastre au o intensitate Când suntem în stare materială,
onoarea lui Nikola Tesla. Tesla. Chiar și unda care la o noi avem complexitate. În
anumită intensitate devine momentul în care materia este
Dar împreună cu intensitatea emoție, râs, bucurie, are o deschisă pentru a-i atinge
câmpului Magnetic, noi avem intensitate în Tesla. plasma, așa cum a făcut-o

12
KF NEWS

Fundația Keshe în Desenzano în totul era mai slab, acesta "A fost foarte interesant când am
Octombrie 2014, atunci 129 absorbindu-le pe cele mai multe. realizat aceste teste... acesta (de
Tesla nu înseamnă nimic. Sistemul 1 alimentează Sistemul pe tavan) este parte din... este în
3 via Sistemul 2, iar Sistemul 3 clădire, și am avut lumini
Cei 129 Tesla nu au fost atinși în întoarce în Sistemul 1 via fluorescente, iar noaptea stăteam
câteva secunde. A fost o Sistemul 2, creând o buclă și ne uitam, deoarece erau atât
prezentare video în direct, pe infinită de curgere a câmpului de multe câmpuri, încât câmpurile
durata a 3-4 săptămâni, când a plasmatic. Cu cât Sistemul 1 plasmei obișnuiau să aprindă
sărit la 20-21 Tesla, apoi a trecut alimentează mai mult, cu atât luminile, obișnuiau să... știți,
de 25 de Tesla, apoi a trecut de mai puțin Sistemul 3 întorcea. mergeți la Polul Nord să vedeți
100 Tesla și a crescut până la Sistemul 1 alimenta mai mult, aurora, noi aveam propriul
129 Tesla. deoarece Sistemul 3, având sub spectacol în fiecare noapte... în
Sistemul 3 laborator.
Receptorul Sistemul 1
Alimentatorul
Obișnuiam să le schimbăm și să
așteptăm, deoarece nu apărea
dacă nu erau câmpuri, și după o
perioadă, când câmpurile...
schimbam orice altceva și
câmpurile erau acolo, și... murea.

Stăteam acolo câteva minute și


apoi plecam. Era ceea ce
numean spectacolul celest
Sistemul 2
nocturn. Acesta este același
principiu ca și Tesla, știam atunci
când apăreau luminile
fluorescente în câmpul magnetic,
acum le aveam... era frumos să le
Măsurătorile au fost făcute pătură inima plasmatică, vedem în fiecare seară, înainte de
utilizând senzori special realizați, absorbea aproape totul, disipând a le opri, iar dacă într-o zi nu
care au fost ulterior trimiși În foarte puțin. Aceasta a fost apăreau, spuneam că nu am făcut
Elveția, pentru ca producătorul conștientizarea existenței, suficient bine, nu am creat
să-i testeze. Un raport complet a deoarece câmpul intern putea suficientă plasmă”
fost trimis înapoi, care arată că detecta magneticul Sistemului 3
senzorii sunt condiție perfectă, în funcție de gravitaționalul Puterea plasmei a fost
iar cei 129 Tesla măsurați sunt Sistemului 1. descoperită prin noile materiale -
corecți. Gans-urile. Când înlocuim Gans-
Sistemul 1 față de Sistemul 3 a urile, cu plasm a Neutronului,
Care a fost configurația pentru a fost Tesla; Sistemul 3 față de oricine poate obține zborul cu
obține acest rezultat? Sistemul 1 a fost Meyl. Senzorii sistemele de zbor.
de detecție au fost plasați de o
Sistemul 1 a fost plasat într-o parte și de alta a Sistemului 2,
parte, Sistemul 2 în mijloc iar pentru a observa mișcarea
Sistemul 3 a fost plasat acoperit câmpului. Întreaga configurație a
în cealaltă parte a laboratorului. utilizat doar 4 motoare, cu un
Toate 3 sistemele au avut o consum total de 12 Wați, doar
configurație stea. pentru a roti formațiunile stea, și
a fost creată o emisie plasmatică.
Plasma din materiile de Gans, au Sistemele 2 și 3 au componente
Atelierul de Lucru al Căutătorilor Cunoașterii
creat un câmp. Sistemul 3 a fost din reactoarele din Iran și fiecare nr. 242, 20 Septembrie 2018
acoperit față de câmpurile au reactoare interne. https://youtu.be/hv9WiJnqdMU?t=405
magnetice, ceea ce înseamnă că https://youtu.be/hv9WiJnqdMU?t=5228

13