Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea ‘’ Ştefan cel Mare’’ Suceava

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Referat la disciplina Dreptul Proprietăţii Intelectuale