Sunteți pe pagina 1din 1

EFÉCT s. 1. v. consecinţă. 2. acţiune, influenţă, înrâurire, rezultat. (Ce ~ are medicamentul asupra inimii?

)
3. efect fotoconductiv v. fotoconductibilitate. 4. v. impresie. 5. (la pl.) echipament. 6. (mai ales la pl.) v.
hârtie de valoare.
(Dicţionar de sinonime)