Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„ Să-l ajutăm pe Fluturaşul Năzdrăvan”!

PROF. TĂRNĂUCEANU CRISTINA


GRĂDINIŢA CU P.P. NR.12 HUŞI
10 APRILIE 2019
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
„ Să-l ajutăm pe Fluturaşul Năzdrăvan”!

Data: 10.04.2019
Propunător: Tărnăuceanu Cristina
Nivelul : I (grupa mică)
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu P.P. Nr. 12 Huşi
Tema anuală: „ Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema proiectului:” Adiere de primăvară!”
Subtema : „ Primăvară ce frumoasă eşti!”
Tema zilei: „ Să-l ajutăm pe Fluturaşul Năzdrăvan!”
Categorie de activitate: Activitate integrată (ADP+ALA1+ADE:DS+DOS+ALA2)
Tipul de activitate: consolidare
Mijloace de realizare: Joc didactic / Lipire
Scopul activităţii:Verificarea şi consolidarea deprinderilor de a număra în limitele 1-3,
precum şi a deprinderilor de a realiza o lucrare practică după un model dat.
Obiective operaţionale:
ADE: DŞ(ACT. MAT)+DOS(ACT.PRACT.):
O1: să grupeze după culoare elementele date;
O2: să numere conştient, prin încercuire, în limitele 1-3;
O3: să raporteze numărul la cantitate şi invers;
O4: să lipească după modelul dat, asociind în același timp culoarea bulinei cu cea a cercului
colorat;
Elemente componente ale activităţii integrate:
I. ADP:
- Î.D.: ”Să iubim şi să fim prieteni cu micile viețuitoare !” sfatul zilei
Prezenţa. Calendarul naturii. Noutatea zilei
Rutina: „ Ştiu să-mi aştept rândul!”- deprinderea de a avea răbdare să efectueze o sarcină
şi/sau să raspundă la o întrebare atunci când este numit.
Tranziţii: „Zboară fluturașul”/ „Câte unul pe cărare”

II. ALA 1:
- Joc de masa : „Flori pentru fluturași!”- tangram
- Construcţii: „ Castelul Zânei Fluturașilor”
- Arta: „Fluturași”- pictura pe figurine din ipsos
Obiective operaţionale:
O1: să picteze fluturașul din ipsos, utilizând culori specifice;
O2: să realizeze prin alăturare de piese, a jocului tangram, flori după conturul dat;
O3: să realizeze un castel din piese lego, prin îmbinare, asamblare, alăturare.

III. ADE:
Domeniul științe și cunoașterea mediului (activitate matematică):
Joc didactic „ Să-l ajutam pe Fluturașul năzdrăvan!”
Sarcini didactice:
Formează mulţimi după culoare ;
Numără şi spune câte elemente ai numărat;
Așează în coş tot atâtea frunze cât indică cifra;
Numără florile din grădină apoi găseşte stropitorea cu cifra corespunzătoare numărului de
flori.
Elemente de joc: surpriza, recompensa, aplauzele, mişcarea,cuvintele stimulatori, închiderea
deschiderea ochilor, bagheta fermecată.

Reguli de joc:
- Va efectua sarcina/răspunde la întrebare doar copilul ce este atins cu bagheta fermecată;
- Răspunsurile corecte vor fi aplaudate, iar cele greşite vor fi corectate:” Bravo, bravo ai
ghicit/ Treci la loc fii mulţumit!”/ „ N-ai ghicit ne pare rău/ Raspunde altul în locul tău!”.

Domeniul om şi societate (activitate practică):


Lipire: „Fluturaşul cu buline colorate”
Lipirea pe aripile fluturaşului a bulinelor colorate în cercurile de aceeaşi culoare.
IV. ALA2(recreative):
Obiective operaţionale
O1: să efectueze mișcări de dans pe ritmurile melodiei „ Fluturașul meu” şi pe cel al jocului
muzical „Dansează hopa-hopa”;
Euritmie: „Dansul fluturilor”
Executarea de mişcări ritmice pe melodia :”Fluturașul meu” .
Joc liniştitor: „Zboară, zboară”
Copiii stau în cerc pe covor. Eu le voi adresa un set de întrebări cu privire la activitatea
desfăşurată. Dacă răspunsurile sunt corecte, copiii se vor ridica şi vor imita zborul fluturilor.
Joc muzical: „Dansează Hopa, hopa”
Executarea mișcărilor sugerate de textul cântecului.
Metode, procedee, tehnici: expunerea, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea, turul galeriei.
Mijloace şi materiale didactice: Fluturașul năzdrăvan, floare mare din hartie creponată,
piese lego, piese din lemn pentru jocul tangram , cartoane cu contururi de flori pentru tangram,
figurine fluturi din ipsos, planşete, acuarele, pensoane, jetoane cu cifre (1-3), ghivece cu flori,
stropitori cu cifre, omida din polistiren, coş cu cifre,funze din hârtie buretată adezive, flori din carton
colorat ,fluturi colorati din hârtie, fluturi din carton alb, buline colorate, lipici, lucrarea model, lalea
polistiren, şerveţele umede, baghetă, aripi de fluturi din tull, calculator, boxe,microfon cu boxă,
acadele fluturi.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Resurse :- umane: 21 copii
Durata: o zi

Bibliografie:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008
Constantin Petrovici, „Didactica activităţilor matematice în grădiniţă”, Editura Polirom, 2014, Iaşi
Adina Glava, Lolica Tătaru, Olga Chiș „Piramida Cunoașterii”- Repere metodice in aplicarea
curriculumului preșcolar, Editura Diamant, 2014, Pitești
Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, „ Activitati matematice în grădiniţă”, Editura AS’S, 1995
SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
I. SALUTUL
După ce toţi copiii au sosit şi micul dejun a fost servit, în cerc să ne adunăm, să cântăm şi să
dansăm.
Cântăm si dansam împreună ,, Bună dimineaţa, hai sa ne trezim”.
După ce ne-am înviorat, am cântat şi am dansat, le propun copiilor să facem cercul prieteniei
pentru a realiza “Întâlnirea de dimineaţă”.În timpul acestui moment al zilei,copiii stau pe pernuţe în
semicerc pentru a se putea vedea mai bine şi a relaţiona în bune condiţii fizice.
,, Bună dimineața Iepurașilor
Mă bucur că ne reîntâlnim
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa copii!”
PREZENŢA:
,, După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit,
Cine oare n-a venit?” (Se verifică copiii absenţi).
Vom descoperi ce copii nu au venit la gradiniţă, astfel poza celor abseţi va rămâne la Casuţa
iepuraşilor iar cei prezenţi vor avea poza la Grădiniţa sub formă de morcov.
Urmărim apoi “calendarul naturii” şi încercăm să recunoaştem în ce zi a săptămânii ne aflam.
Un copil va fi rugat să privească pe fereastra şi să spună cum este vremea afară. Se completează
“calendarul naturii”.

CALENDARUL NATURII:

Se lucrează pe panou:
- În ce anotimp suntem ?
- Oare în ce zi a săptămânii ne aflam?
- Cum este vremea ?

II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/ ACTIVITATEA DE GRUP:

„Să ocrotim şi să fim prieteni cu insectele !” sfatul zilei


Se vor purta discuţii libere cu privire la surprizele primăverii: aspecte din natură, florile,
insectele ce apar primăvara. Fiecare copil va spune care este insecta lui preferată.
Apoi vom discuta şi despre faptul că trebuie să le ocrotim, astfel copiii vor înţelege că şi insectele
sunt suflete mici ce trebuie ocrotite şi iubite.
III. NOUTATEA ZILEI:
După discuţiile din cadrul întâlnirii de dimineaţă, copiii vor auzi un plânset ascuţit . Îi voi
întreba pe copii: ce se aude? Şi de unde vine acel plânset?
Descoperim în cele din urmă, că acel plânset se auzea din interiorul unei flori. Deschid
floarea şi acolo descoperim un fluturaş trist.
Îl voi întreba de ce plânge şi cum îl putem ajuta.
El ne povesteste că este tare necăjit deoarece Zâna Fluturaşilor s-a supărat pe el pentru că a
lipsit de la gradiniţă şi nu ştie să facă nimic. Nu ştie să construiască, să picteze, nu ştie să grupeze
după culoare, nu cunoaşte cifrele de la 1 la 3, nu ştie să numere, nu ştie să lipească, nu ştie să
danseze. Iar pentru asta Zâna Flturaşilor i-a luat bulinele colorate de pe aripioare spunându-i că i le
va da înapoi dacă copiii îl vor învăţa ceea ce el ar fi trebuit să ştie de la grădiniţă.
Zâna Fluturaşilor l-a trimis la copiii de la grupa “Iepuraşilor Năzdrăvani”pentru că sunt tare
isteţi, cuminţi, atenţi , iubesc , ocrotesc şi sunt prieteni cu micile vieţuitoare.
- Copii, îl ajutăm pe Fluturaşul Năzdrăvan să înveţe de la noi?
Pentru că vrem să-l învăţăm pe Fluturaşul Năzdrăvan tot ce el nu ştie şi pentru că noi suntem
prietenii micilor vieţuitoare, astăzi vom construi un castel pentru Zâna Fluturaşilor, vom realiza din
piese tangram flori pentru fluturaşi, vom picta fluturaşi din ipsos, vom grupa după culoare, vom
număra până la trei, îi vom spune care este cifra corespunzatoare unui număr, ba chiar i-o vom arăta,
vom lipi, vom dansa şi ne vom distra.
Tranziţie: „Zboară fluturaşul”.
Ne oprim la prima masă: centrul Artă.
- Ce vedem pe masă copii?
Copiii care vor lucra aici îi vor arăta „Fluturaşului Năzdrăvan” cum se picteză fluturaşii din
ipsos.
Pornim spre urmatoarea masă: centrul Joc de masă
- Ce avem pe măsuţe?
Copiii care vor lucra aici, îi vor arăta „Fluturaşului Năzdrăvan” cum să realizeze cu ajutorul
pieselor tangram, flori.
Şi pornim spre ultima masă: centrul Construcţii.
- Ce avem pe măsuţe?
Copiii care vor lucra aici îl vor învăţa pe „Fluturaşul năzdrăvan” să construiască un castel
pentru Zâna Fluturaşilor, din piese lego.
Copiii vor alege centrul unde doresc să lucreze. La expirarea timpului de lucru copiii vor face
un tur al centrelor pentru a vedea ce au lucrat ceilalţi copii.
Tranzitie: “Câte unul pe cărare”- cântec
Copiii revin în sala de grupă cântând „ Zboară fluturaşul” şi se vor aşeza pe scăunelele
dispuse în semicerc.
- Dragi copii, l-am învăţat pe “Fluturaşul Năzdrăvan” să construiască, să picteze, să realizeze
flori din piese tangram , iar pentru asta Zâna Fluturaşilor ne dă voie să i dam fluturașului o bulină
colorată, pe care o aşezăm pe o aripă. Dar ca să-şi câștige şi celelate buline mai trebuie să-l învăţăm
să grupeze după culoare, să numere de la 1 la 3, să-i arătăm cifra corespunzatoare unui număr de
elemente, să-l învăţăm să lipească după un model dat. Pentru asta eu m-am gandit să ne jucam un joc
care se numeşte: ”Să-l ajutăm pe Fluturasul năzdrăvan!” .
Dar înainte de a începe jocul vreau să-mi demonstraţi că vă veţi descurca la acest joc,
raspunzându-mi la urmatoarele întrebări:
- Câţi ochişori are un copil? Dar năsucuri?
- Câţi iezi avea capra din poveste? Câţi purceluşi erau în poveste?
- Cu ce seamănă cifra 2?
- Cine numară până la 3?
- Câte degete am ridicat?
- De cate ori am batut din palme?
Bravo! Am văzut ca sunteţi pregătiţi şi cu siguranţă o să vă descurcaţi la joc.
Pentru a ne juca avem nevoie de : flori din carton colorat, fluturași coloraţi, o omidă, coş cu
cifre, frunze, flori în ghivece, stropitori cu cifre,
Explicarea şi demonstrarea jocului:
Să vă explic cum ne vom juca: eu vă voi adresa o întrebare, cine ştie ridică mâna şi îmi va da
răspunsul sau un copil ce este atins cu bagheta va face ceea ce-i cer.
Răspunsurile corecte vor fi aplaudate iar cele greşite vor fi corectate:” Bravo, bravo ai ghicit/
Treci la loc fii mulţumit!”/ „ N-ai ghicit ne pare rău/ Raspunde altul în locul tău!”.
Executarea jocului de probă de către copii:
Voi chema un copil în faţă. Copilul chemat va număra şi îmi va spune câte albine sunt în stup.
Le voi explica copiilor că aşa ne vom juca şi în acelaşi timp „Fluturaşul năzdrăvan” va învăța
de la ei.

Executarea propriu zisă a jocului de către copii:

Prima probă:
„ Vântul tare a suflat
Fluturii i-a amestecat
Hai copii să mă ajutaţi
Şi câte un fluture să luaţi!”
Arunc fluturii-n sus, cazând pe covor. Fiecare copil va veni să ia câte un fluture de pe covor. Le arăt
floarea roşie spunându-le că ea este căsuţa fluturilor roşii, floarea galbenă este căsuţa fluturaşilor
galbeni iar cea albastră este căsuţa fluturaşilor albaştri.
-Pentru că noi suntem prieteni cu micile vieţuitoare, haideţi să ajutăm fluturii să ajungă pe floarea
potrivită.
Fluturaşii roşii vor veni pe floarea roşie, cei galbeni pe floarea galbenă iar cei albaştrii vor veni pe
floarea albastră.
Stabilim împreună ce grupe de fluturi am format (grupa fluturilor roşii, grupa fluturilor galbeni,
grupa fluturilor albaştrii). Apoi vom aprecia care grupă are mai mulţi/puţini fluturi prin apreciere
globală.

Raspunsurile corecte vor fi aplaudate iar cele greşite vor fi corectate.

Proba a doua:
-Omiduţa noastră vrea,
Multe frunze de lalea,
Hai copii să o ajutăm
Frunze-n coş să aşezăm.
Voi numi câte un copil să-mi spună ce cifră se află pe coş, apoi să pună în coş atâtea frunze cât
indică cifra.
Răspunsurile corecte vor fi aplaudate iar cele greşite vor fi corectate.
Complicarea jocului:
Copilul atins cu bagheta fermecată, merge în gradină unde va număra florile din ghivece, va
spune câte sunt iar apoi va cauta stropitoarea ce are pe ea cifra corespunzătoare numărului de flori,
pe care apoi le va uda, dacă a răspuns corect.
Răspunsurile corecte vor fi aplaudate iar cele greșite vor fi corectate.
-Pentru ca v-ați descurcat minunat, Fluturașul primește încă o bulina!
Tranziţie: „Câte unul pe cărare” copiii se vor ridica de pe scaunele şi vor ieşi din sala de
grupă.
La revenirea în sala de grupă se vor aşeza la măsuţe.
Pe măsuţe vor descoperi materialele pentru următorul moment al activităţii.
- Ce aţi găsit pe măsuţe?
- Oare ce vom face cu ele?
După cum vedeți din gradina noastră cu flori, lipsesc fluturașii. Ce spuneți dacă vom face
astăzi niște fluturași drăgălași cu buline colorate?
-Ia priviți ce fluturaș drăgălaș veți face astăzi ! (prezint lucrarea model ANEXA1)
Dar acest fluturaș nu se face așa oricum, ci trebuie sa fiți foarte atenți! Pentru că aceste buline
colorate le vom lipi astfel: unde vedeți crec roşu veţi lipi o bulină roşie, unde vedeţi cercul galben
lipiţi o bulină galbenă, unde vedeţi cerc albastru , lipiţi o bulină albastră.
După explicațiile date, vom efectua exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii „Cântec pentru
mâna mea”- Mariana Tatiana Donciu.
-Vă urez spor la lucru!
Voi supraveghea îndeaproape modul în care copiii lucrează, dacă respectă indicațiile date şi
îi voi sprijini pe cei ce întâmpină dificultăţi în îndeplinirea sarcinii.
Lucrările finalizate se vor expune în „ grădina” cu flori.
Apoi 2-3 copii vor aprecia câteva lucrări motivând alegerea făcută (dacă au lipit corect
bulinele, dacă au lucrat îngrijit, numărăm bulinele ).
Tranziție: „Zboară fluturașul”
Copiii se vor întoarce în sala de grupă costumați cu aripi de fluturi unde vor dansa pe
ritmurile cântecului „Fluturașul meu”.
Asigurarea retenției si al transferului se va realiza prin intermediul jocului liniştitor
„Zboară, zboară”. Copiii stau în cerc pe covor. Eu le voi adresa un set de întrebări cu privire la
activitatea desfăşurată. Dacă răspunsurile sunt corecte, copiii se vor ridica şi vor imita zborul
fluturilor.
„ Pe cine au ajutat ei astăzi?/ De ce era supărat Fluturașul?/ Ce l-au învățat ei pe fluturaș?”

In final toți copiii vor primi aprecieri si vor fi răsplătiți cu o surpriză dulce.
Activitatea se va încheia în mod distractiv pe ritmurile jocului muzical „Danseză Hopa
Hopa”.
Şi nu uitaţi: să iubiţi , să ocrotiți şi să fiți prietenoși cu micile viețuitoare!
Nr. Etapele activităţii Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
Crt. Metode, Mijloace Forme de
procedee, de organizare
tehnici învăţământ
1. Moment ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
organizatoric
I. SALUTUL
După ce toţi copiii au sosit şi micul dejun a fost
servit, în cerc să ne adunăm, să cântăm şi să
dansăm.
Cântăm si dansam împreună ,, Bună
dimineaţa, hai sa ne trezim”:
Dupa ce ne-am înviorat, am cântat şi Frontal
am dansat, le propun copiilor să facem cercul
prieteniei pentru a realiza “Întâlnirea de
dimineaţă”.În timpul acestui moment al
zilei,copiii stau pe pernuţe în semicerc pentru
a se putea vedea mai bine şi a relaţiona în
bune condiţii fizice.
,, Bună dimineața Iepurașilor
Mă bucur că ne reîntâlnim
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa copii!”
PREZENŢA:
,, După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Expunerea
Colegii ne-am întâlnit,
Frontal
Cine oare n-a venit?” (Se verifică
copiii absenţi).
Panou
Vom descoperi ce copii nu au venit la prezenta
gradiniţă, astfel poza celor abseţi va rămâne Conversaţia
la Casuţa iepuraşilor iar cei prezenţi vor avea
poza la Grădiniţa sub formă de morcov.
Urmărim apoi “calendarul naturii” şi
încercăm să recunoaştem în ce zi a săptămânii
ne aflam. Un copil va fi rugat să privească pe
fereastra şi să spună cum este vremea afară.
Se completează “calendarul naturii”.

CALENDARUL NATURII:

Se lucrează pe panou:
- În ce anotimp suntem ?
- Oare în ce zi a săptămânii ne aflam?
- Cum este vremea ?

II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/


ACTIVITATEA DE GRUP:
Panou
„Să ocrotim şi să fim prieteni cu calendarul
insectele !” sfatul zilei naturii
Se vor purta discuţii libere cu privire
la surprizele primăverii: aspecte din natură,
florile, insectele ce apar primăvara.
Fiecare copil va spune care este insecta lui
preferată.
Apoi vom discuta şi despre faptul că trebuie
să le ocrotim, astfel copiii vor înţelege că şi
insectele sunt suflete mici ce trebuie ocrotite
şi iubite.

2. Captarea atenţiei III. NOUTATEA ZILEI: Frontal


Expunerea
După discuţiile din cadrul întâlnirii de
dimineaţă, copiii vor auzi un plânset ascuţit . Conversaţia
Îi voi întreba pe copii: ce se aude? Şi de unde Fluturasul
vine acel plânset? năzdrăvan
Descoperim în cele din urmă, că acel
plânset se auzea din interiorul unei flori. Floare
Deschid floarea şi acolo descoperim un mare din
fluturaş trist. hârtie
-De ce esti trist şi necajit, creponată
Fluturaşule, ce ai păţit? Microfon
-Zâna Fluturaşilor tare m-a certat cu boxă
Şi bulinele mi le-a luat.
-Spune Fluturaşule!
Spune drăgălaşule!
De ce Zâna te-a certat
Şi bulinele ţi le-a luat?
-Am zburat din floare în floare
Şi m-am bucurat de soare,
Eu de “ Grădi” am uitat,
Şi nimic n-am învăţat!
Nu ştiu un “castel” să construiesc,
Nu ştiu fluturi să pictez,
Flori ca să asamblez,
Dupa culoare sa grupez,
Nici să număr pân’la trei
Să lipesc… eu doar mă-nclei!
Şi la voi ea m-a trimis
O sa-nvăţ… aşa-am promis!
-Lasă Fluturaşule, lasă drăgălaşule!
Noi cu drag te vom învăța
Şi bulinele-napoi ţi le vei lua!
-Ce ziceţi copii, îl ajutaţi pe Fluturaş să înveţe
de la voi?
Şi bulinele să şi le primească înapoi?

3. Anunţarea temei Astăzi pe Fluturaş îl vom ajuta să


şi a obiectivelor construiască un castel din piese lego pentru
operaţionale Zâna Fluturilor, să picteze fluturi din ipsos, să Frontal
asambleze flori după un contur dat, să gupeze
după culoare, să numere de la 1 la 3, să-i Expunerea
artăm cifra corespunzătoare unui număr de
elemente, să-l învăţăm să lipească după un
model dat, să danseze şi să se distreze alaturi
de noi.
4. Tranziţie:„Zboară fluturaşul”. Exerciţiul
Dirijarea Prima oprire: centrul Arta. Frontal
învăţării - Ce vedem pe masă copii? Acuarele
Copiii care vor lucra aici îi vor arăta Pensoane
„Fluturasului năzdrăvan” cum se picteza Fluturi din
fluturaşii din ipsos. ipsos Pe grupe
Pornim spre urmatoarea măsuţă: centrul Joc Planşete Evaluez deprinderea
de masa Conversaţia Şerveţele copiilor de a picta cu
- Ce avem pe măsuţe? Explicaţia umede ajutorul pensonului fluturi
Copiii care vor lucra aici, îi vor arăta din ipsos;
„Fluturasului năzdrăvan” cum să realizeze, Demonstraţia Individual
cu ajutor pieselor tangram, flori.
Şi pornim spre ultima măsuţă: centrul Exerciţiul Fişe cu Evaluez deprinderea
Construcţii. conturul copiilor de a selecta si așeza
- Ce avem pe măsuţe? Turul galeriei unor flori în contur piesele tangram;
Copiii care vor lucra aici îl vor învăţa pe Piese
„Fluturaşul năzdrăvan” să construiască un tangram
castel pentru Zâna Fluturaşilor. Evaluez deprinderea
Copiii vor alege centrul unde doresc să copiilor de a
lucreze. Dar înainte de a începe lucrul pe asambla/imbina piese lego
centre vor efectua exerciţii de încalzire a pentru a realiza tema dată;
muşchilor mâinii.
La expirarea timpului de lucru copiii vor face
un tur al centrelor pentru a vedea ce au lucrat Piese lego
ceilalţi copii.
Tranziţie: “Câte unul pe cărare”
Copiii revin în sala de grupă cântând ” Zboară
fluturaşul” şi se vor aşeza pe scăunelele
dispuse în semicerc.
- Dragi copii, l-am învăţat pe “Fluturaşul
năzdrăvan” să construiască, să picteze, să
realizeze flori din piese tangram , Zâna
Fluturaşilor ne dă voie să i dam fluturașului o
bulină colorată, pe care o aşezăm pe o aripă.
Dar ca să-şi câştige şi celelate buline mai
6. Asigurarea Copiii se vor întoarce în sala de grupă
retenţiei şi a costumați cu aripi de fluturi unde vor dansa Frontal
transferului pe ritmurile cântecului „Fluturașul meu”. Euritmie
Asigurarea retenției si al Evaluez capacitatea
transferului se va realiza prin intermediul Exerciţiul Individual copilului de a realiza
jocului liniştitor „Zboară, zboară”. Aripi de miscari de dans in ritmul
Copiii stau în cerc pe covor. Eu le voi fluturi cantecului ascultat.
adresa un set de întrebări cu privire la
activitatea desfăşurată. Dacă răspunsurile
sunt corecte, copiii se vor ridica şi vor
imita zborul fluturilor.
„ Pe cine au ajutat ei astăzi?/ De ce era Conversaţia
supărat Fluturașul?/ Ce l-au învățat ei pe
fluturaș?”
7. Încheierea Activitatea zilei se va încheia în mod
activităţii distractiv, pe ritmurile jocului muzical Exerciţiul Frontal
„Dansează hopa hopa”.
Toți copiii vor primi aprecieri si vor fi Acadele
răsplătiți cu o surpriză dulce. fluturaşi
Şi nu uitaţi: să iubiţi , sa ocrotiți şi să fiți
prietenoși cu micile viețuitoare
ANEXA1