Sunteți pe pagina 1din 1

NrSal - număr de salariaţi la 100000 locuitori

RS - Rata şomajului
SalN - Salariul nominal brut
SupL - Suprafaţa locuibilă pe locuitor (mp/loc)
Apa - Consumul de apă pe locuitor (mc/loc)
Gaz - Consumul de gaz prin reţeaua de gaze naturale pe locuitor (mc/loc)
Pensia - Pensia medie
Paturi - Număr de paturi în spitale la 1000 locuitori
RataAb - Rata abandonului în învăţământul primar şi gimnazial
AbsUniv - Număr de absolvenţi ai învăţământului universitar la 100000 locuitori
Volume - Număr volume în biblioteci publice la 100000 locuitori
Cinema - Număr locuri în cinematografe la 100000 locuitori
PIP - Produsul intern brut în preţuri comparabile pe locuitor (lei)
Cerc - Număr de cercetători la 10000 locuitori
ProdVeg - Producţia vegetală pe locuitor
ProdAn - Producţia animală pe locuitor
Telef - Minute convorbiri pe locuitor
Internet - Traficul internet pe locuitor
Cazare - Capacitatea de cazare valorificată (mii locuri * zile la 1000 locuitori)
ExecB - Execuţia ugetară pe locuitor (lei/locuitor)
RataC - Rata criminalităţii

S-ar putea să vă placă și