Sunteți pe pagina 1din 2

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

ACT ADIŢIONAL NR…. /24.04.2018


LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL
ORGANIZAT DE CĂTRE FUNDATIA NOUA GENERATIE
Art. 1. Prin prezentul act adiţional se completează Regulamentul Oficial General al
concursurilor organizate de către Fundatia Noua Generatie si disponibil in varianta
integrala pe www.zurli.ro:
Art. 2. FUNDATIA NOUA GENERATIE, cu sediul in Bucuresti, Drumul Padurea
Neagra- nr. 19-85, bl. 34A, ap. 41, sector 1, CIF 11305876 reprezentata prin dna
Mirela Retegan in calitate de Director General, decide organizarea concursului “Fix la
Fix by Mirela Retegan” ce va avea loc în perioada 24.04.2018 ( ora 12.00 ) -
05.05.2018 ( ora 12.00), in grupul de Facebook Fix la Fix --
https://www.facebook.com/groups/mirelaretegan/ . Campania Lansare carte Fix la
Fix by Mirela Retegan va cuprinde de cate 1 ( unul ) concurs/zi in perioada 24 aprilie
– 5 mai, in grupul de Facebook mai sus mentionat, insumand astfel un numar de 12
premii, pentru 12 zile de concurs.
Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General,
publicat integral pe www.zurli.ro si pe
https://www.facebook.com/groups/mirelaretegan/ :
1. Sa dea share pe pagina personala la postarea concursului, iar aceasta sa fie publica;
2. Participantii se pot inscrie o singura data in concurs;
3. Să fie inscrisi in grupul Fix la Fix.
4. Sa incarce la sectiunea comentarii raspunsul aferent fiecarei intrebari/provocari,
pentru fiecare zi de concurs, conform instructiunilor din textul postarii. Organizatorul
campaniei isi rezerva dreptul de a stabili orele si mecanismul concursului in functie de
considerente organizatorice, fara a face un anunt prealabil.
Art. 4. În cadrul campaniei se vor acorda un numar total de 12 premii ( 12 carti Fix la
fix, cate o carte pentru fiecare zi de campanie ), cate un premiu pentru fiecare zi de
concurs. Fiecare premiu consta intr-o CARTE FIX LA FIX. Valoarea fiecarui premiu
oferit in campanie este de 26,99 RON, TVA inclus. Valoarea totala a premiilor oferite
in campanie este de 323.88 RON.
Art. 5. Valoarea totală a premiilor oferite in campanie nu este mai mare de 600 RON,
astfel câştigarea premiilor nu implică achitarea unui impozit pe premiu din partea
câştigătorilor.
Art. 6. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor: Nu se
poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de
a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător
nu doreşte să între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi
neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament,
acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea
Organizatorului.
Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor : Fiecare castigator va fi ales in ziua
postarii textului de concurs, dar nu mai tarziu de 32 de ore de la postarea acestuia in
grupul Fix la Fix, de catre juriul Fix la Fix. Juriul este format din Mirela Retegan -
Presedinte, Amalia Astilean – Manager. Juriul va alege un singur castigator pentru
fiecare zi de concurs de pe grupul de Facebook Fix la Fix. Cel mai creativ, haios,
sincer comentariu postat de catre un participant , va fi desemnat castigator de catre
juriu.
Art 8. Câştigătorul va fi anunţat pe grupul de Facebook Fix la Fix in maximum 32 de
ore de la anuntarea fiecarui concurs, pentru fiecare zi de concurs ce face parte din
campania Fix la Fix by Mirela Retegan . Castigatorul este obligat sa ne trimita in
maximum 24 de ore de la anuntarea acestuia pe grupul de Facebook Fix la Fix, un
mesaj cu datele de contact ( nume, numar de telefon si adresa ), impreuna cu
mentiunea „Castigator campanie Fix la Fix".
Art 9. Pentru ridicarea premiului, castigatorul poate opta pentru ridicarea persoanala a
premiului de la sediul organizatorului sau pentru trimiterea acestuia prin curier, de
catre Organizator, in maxim 30 zile lucratoare, cheltuielile de transport fiind suportate
integral de catre Organizator. Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al
concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli, rămân în continuare,
în mod neschimbat, în vigoare.
Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de către
FUNDATIA NOUA GENERATIE, rămân în continuare, în mod neschimbat, în
vigoare.
Prezentul act adiţional a fost întocmit în data de 24 aprilie 2018 şi va fi adus la
cunoştinţă participanţilor pe pagina www.zurli.ro și pe grupul de Facebook Fix la Fix --
https://www.facebook.com/groups/mirelaretegan/ cu cel puţin 24 de ore înaintea
acestuia sau în limita timpului disponibil.
FUNDATIA NOUA GENERATIE