Sunteți pe pagina 1din 8

Sistemul de operare Windows

Teme:
 Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului
 Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale calculatorului (versiune sistem de operare,
tipul procesorului, memorie instalată, etc.)
 Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu: opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse
opţiuni de setare)
 Pictograme
 Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre
 Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut
 Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, realizarea unei copii de
siguranţă pe dischetă, pe CD, sau pe un alt suport extern, vizualizarea conţinutului, determinarea dimensiunii
 Schimbarea discului de lucru curent
 Schimbarea directorului de lucru curent
Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului
Pornirea calculatorului se face prin apăsarea comutatorului Power-on al unităţii centrale şi a comutatorului
monitorului (pornire la rece).
Repornirea calculatorului se face prin butonul Reset al unităţii centrale sau din meniul Start – opţiunea Shut
Down (Turn off computer) – opţiunea Reset (ponire la cald).
Pentru Restart se mai foloseşte combinaţia de taste CTRL+ALT+DELETE.
Repornirea şi închiderea calculatorului se face după ce au fost salvate datele, deoarece acestea sunt neremanente în
memoria RAM.
Închiderea calculatorului se face astfel: meniul Start– opţiunea Shut Down (Turn off computer) – opţiunea Shut
Down (Turn Off) sau ALT şi F4, urmând toate etapele indicate pe monitor.

Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale calculatorului (versiune sistem de
operare, tipul procesorului, memorie instalată, etc.)

Obţinem informaţii despre


calculatorul nostru prin clic dreapta pe
aplicaţia My Computer – opţiunea
Properties.
Se deschide caseta de dialog System
Properties ce conţine următoarele
secţiuni:
General – informaţii despre
sistemul de operare, tipul de procesor şi
frecvenţa de lucru, capacitatea
memoriei RAM.
Hardware- conţine informaţii
despre echipamentele Hardware (butonul Device Manager)
Vizualizarea gradului de ocupare a unei locaţii de pe disc se face
astfel:
- aplicaţia My computer – clic dreapta pe locaţia de memorare – opţiunea Properties.

Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu: opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse
opţiuni de setare). Utilizarea opţiunii Print Screen.

Suprafaţa de lucru a monitorului se numeşte desktop. Ea este formată din imaginea de fundal pe care se găsesc
pictograme (reprezentări grafice sugestive ale aplicaţiilor). De obicei, în partea de jos a desktop-ului se gaseşte bara cu
programe active (Taskbar). Aceasta conţine:
Bunonul Start
butoane ale aplicaţiilor active
Zona de configurarea a sistemului
Personalizarea suprafeţei de lucru:
- clic dreapta pe desktop şi din meniul contextual se alege opţiunea Properties
- sau meniul Start – Settings – Control Panel – Display

1
Themes – conţine un set de teme prestabilite (particularizări ale diferitelor
elemente de interfaţă)
Desktop – conţine un set de imagini pentru fundalul de pe desktop
Screen Saver – permite protejarea ecranului atunci când nu se lucrează la
calculator.
Appearance – permite stabilirea aspectului fiecărui element de interfaţă de
pe desktop.
Settings – oferă informaţii despre monitor (rezoluţie, număr de culori, etc.) şi
despre adaptorul video.
Capturarea ecranului reprezintă salvarea imaginii de pe ecran într-o zonă de
memorie temporară (Clipboard), în vederea copierii acesteia într-o altă
aplicaţie.
Se acţionează tasta Print Screen pentru a captura întreg ecranul, sau ALT şi
Print Screen pentru a captura doar fereastra activă;

Pictograme. Ferestre

Pictogramele sunt imagini mici care reprezintă fişiere, foldere, programe şi alte elemente. Dacă faceţi dublu clic
pe o pictogramă de pe desktop, elementul pe care îl reprezintă se deschide sau porneşte.
Pentru a adăuga o comandă rapidă pe desktop
Găsiţi elementul căruia îi creaţi o comandă rapidă.
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe element, faceţi clic pe Trimitere la, apoi faceţi clic pe Desktop (creare
comandă rapidă). Pictograma de comandă rapidă apare pe desktop.
Pentru a elimina o pictogramă de pe desktop
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă, apoi faceţi clic pe ştergere. Dacă pictograma este o comandă rapidă,
numai comanda rapidă se elimină; elementul iniţial nu se şterge.
Mutarea pictogramelor
Windows aşează pictogramele una sub alta, în coloane, în partea stângă a desktopului. Dar această aranjare nu este
definitivă. Mutaţi o pictogramă prin glisarea ei către o nouă amplasare de pe desktop.

De asemenea, Windows poate să aranjeze automat pictogramele. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe o zonă goală de pe
desktop, faceţi clic pe Vizualizare, apoi pe Aranjare automată.

Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre

Deşi conţinutul fiecărei ferestre este diferit, toate


ferestrele au în comun unele lucruri. În primul rând,
ferestrele apar întotdeauna pe desktop, principala zonă de
lucru a ecranului. De asemenea, majoritatea ferestrelor au
aceleaşi părţi de bază:
Părţile unei ferestre obişnuite
Bara de titlu. Afişează numele documentului şi al
programului (sau numele folderului, dacă lucraţi într-un
folder).
Butoanele Minimizare, Maximizare şi
Închidere. Aceste butoane ascund fereastra, o măresc
pentru a acoperi întregul ecran şi, respectiv, o închid
2
(urmează imediat mai multe detalii)
Bara de meniuri. Conţine elemente pe care se face clic pentru opţiuni într-un program. Consultaţi Utilizarea
meniurilor, butoanelor, barelor şi casetelor.
Bara de defilare. Vă permite să defilaţi prin conţinutul ferestrei pentru a vedea informaţii care sunt momentan în
afara zonei vizibile.
Borduri şi colţuri. Acestea se pot glisa cu indicatorul mouse-ului pentru a modifica dimensiunea ferestrei.
Operatii cu ferestre:
Mutarea unei ferestre
Modificarea dimensiunii unei ferestre
Ascunderea unei ferestre(Minimizare)
Închiderea unei ferestre
Comutarea între ferestre

ferestre multiple

3
4
5
Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, sortare după nume, tip,
data modificării, realizarea unei copii de siguranţă pe dischetă, pe CD, sau pe un alt suport extern, vizualizarea
conţinutului, determinarea dimensiunii, schimbarea stării fişierului

Crearea unui director


Crearea unui director nou se poate realize cu una din metodele următoare:
În Varianta 1 – cu Windows Explorer
- se poziţionează cursorul pe numele discului sau directorului în care se doreşte formarea noului subdirector;
- se apelează meniul File à New à Folder. Pe partea dreaptă a ecranului se va vedea imediat, la sfârşitul listei, un nou
director cu denumirea iniţială New Folder ;
- se va tasta noua denumire a directorului;
- se va apăsa tasta Enter.
Numele de fişiere sunt urmate de o grupare de 3 caractere, numită EXTENSIE.
Extensia indică tipul fişierului, iar utilizatorii cu mai multă experienţă pot deduce din extensie care este programul cu care
respectivul fişier a fost creat.
Extensia se separă obligatoriu de numele fişierului prin semnul punct (.). Adică: nume-fişier.extensie.
Exemplu: document.doc
Extensia Aplicaţia Semnificaţie
exe Fişier executabil
doc,docx Microsoft Word Fişier text
rtf Microsoft Word Fişier text
txt editoarelor de text Fişier text
xls Microsoft Excel Fişier tabelar
mdb Microsoft Access Fişier baze de date
Ppt MicrosoftPowePoint Prezentare electronică
pps PowePoint Prezentare electronică - show
bmp Fişier grafic, realizat prin puncte
mp3, wav Fişiere audio
avi, mpg Fişiere video
rar, zip Fişiere arhivă
Redenumirea fişierelor sau directoarelor
Pentru redenumirea fişierelor sau directoarelor se procedează :
În varianta 1
- se selectează fişierul (directorul);
- cu ajutorul butonului funcţiilor speciale al mouse-ului se deschide meniul contextual şi se alege opţiunea Rename ;
- se tastează noua denumire şi pentru confirmare se apasă tasta Enter.

Selectarea unui fişier


În Varianta 1
Se deschide aplicaţia Explorer.Se lucrează numai în partea dreaptă a ferestrei aplicaţiei.Se pot folosi două metode:
- dacă denumirile respective se află poziţionate una sub alta, consecutiv (contiguu) deci, se ţine tasta Shift apăsată şi se
apasă succesiv tasta direcţională săgeată în jos/sus sau tasta Page Down/Up;
- dacă denumirile sunt „presărate“ (negontiguu) pe listă (nu sunt consecutive), se ţine menţine tasta Ctrl apăsată şi se dă
câte un clic pe fiecare nume care trebuie selectat.

Copiere
Pentru o mai bună vizualizare a sursei (locul de unde se copiază/mută informaţia) şi destinaţiei (locul unde se copiază
/mută informaţia) se recomandă folosirea aplicaţiei Explorer.
- se poziţionează cursorul pe numele fişierului sau directorlui care trebuie copiat sau, se selecteaza grupul;
- se selectează comanda Copy din meniul Edit, sau se execută clic cu butonul funcţiilor speciale şi se alege comanda
Copy ;
- se apelează directorul sau partiţia hard discului unde trebuie să ajungă copia;
- se apelează meniul Edit şi se selectează comanda Paste, sau se execută clic cu butonul funcţiilor speciale şi se allege
comanda Paste.

Mutare
Această operaţie se poate executa în două variante.
Varianta 1 este una care nu necesită o acomodare deosebită în lucrul cu mouse-ul şi cu meniurile caracteristice sistemului
Windows:
- se marchează fişieul sau directorul care trebuie copiat sau, se selectează grupul;
6
- se apelează meniul Edit şi se selectează comanda Cut sau prin metoda prezentată anterior, cu butonul funcţiilor speciale
al mouse-ului;
- se selectează directorul sau discul unde datele trebuie să fie mutate;
- se apelează meniul Edit şi se selectează comanda Paste.

Stergere
Ştergerea informaţiilor (fişiere sau directoare) se poate face folosind una din aplicaţiile Explorer sau My Computer.
Se selectează calea (locul) de unde trebuie ştearsă o anumită nformaţie şi:
- se selectează fişierul sau directorul sau contiguu (necontiguu) fişierele (directoarele) care trebuie şterse;
- se apelează comanda Delete din meniul File (sau se apasă tasta Delete);
- sau după selecţie se apelează opţiunea Delete din meniul contextual deschis cu butonul funcţiilor speciale al mouseului.
Cautare
Search din meniul butonului Start – este un program de căutare rapidă pe disc a fişierelor şi directoarelor, precum şi
pentru căutarea unui sitem de calcul în cadrul unei reţele.
Pentru a indica ce fişiere şi/sau foldere să fie căutate, se va opta pentru comanda Files or Folders...
Acest program permite, spre exemplu, căutarea unui fişier în funcţie de o serie de parametrii, grupaţi în următoarele
submeniuri:
- căutarea după nume şi după extensia fişierului, într-o anumită locaţie sau pe întreaga structură a discului fix;
- căutarea pentru un anumit interval de timp;
- căutarea după conţinutul textului şi valoarea informaţiei în kB.

Schimbarea stării fişierului(directorului)


Se executa click dreapta si se alege Properties->Atributes
Read Only (numai citire) - stabileşte atributul R sau Read-Only care împiedică modificarea sau ştergerea unui fişier sau a
unui folder.
Fişierele care permit numai citirea pot fi şterse din aplicaţia Explorer. Se va deschide o fereastră de dialog, de avertizare
suplimentară, care înştiinţează că se încearcă ştergerea unui fişier cu atribut read-only. Deci atributul nu protejează în
totalitate împotriva ştergerii fişierului.
Archive (arhivă) - stabileşte atributul A sau Archive.Marchează cu un A orice fişier care a fost modificat de la ultima
operaţie de realizare a copiei de siguranţă, realizată cu anumite programe, inclusiv cu programul Backup care este
distribuit odată cu Windows.
Hidden (ascuns) - stabileşte atributul H sau Hidden care împiedică afişarea fişierelor în aplicaţiile Explorer sau My
Computer.
System (sistem) - stabileşte atributul S sau System care împiedică afişarea fişierelor. Fişierele sistem sunt acelea de care
are nevoie sistemul de calcul pentru a lucra. Ştergerea unui fişier sistem poate împiedica funcţionarea sistemului de
calcul. Dosarele nu pot avea atributul System.

7
8