Sunteți pe pagina 1din 34
5, Foroer2011—— “SeGINEcrnd Aon EG As 0Ccw= Ye Soemeatdlzace win RGweia, ICS 13.220.20; 23.120 SR EN 12101-3 Decembrie 2004 Indice de clasificare G 07 STANDARD ROMAN Sisteme de control a cdldurii si a fumului Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de cdldura Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators, Syst8mes pour le contrdle des fumées et de la chaleur Partie 3: Spécifications pour les ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 28 martie 2003 Standardul european EN 12101-3:2002 are statutul unui standard roman CORESPONDENTA | Acest standard este identic cu standardul european EN 12101-3:2002 This standard is identical with the European Standard EN 12101-3:2002 La presente norme est identique a la Norme européenne EN 12101-3:2002 "ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) ‘Adresa posta str. Mendeleev 21-25, 010362, Bucuresti Directa general Tel +40 21 211 22 96, Fax +40 21 210 08 33 Directia Standarcizare: Tel, +40 21 310 43 08, +40 21 310 43 09 sau+d0 21312 47 44, Fax +40.21 315 58 70 Direcia Publica - Serv. VenzéniAbonamente: Tel. +40 21 212 77 25, +40 21 212 79.20, +40 21 312 94 88, “+40 21 312 94 89, Fax +40 21 210 25 14, +40 21 212 76.20 Reproducerea sa zara egal sau parla rexel standard noc publica prin vce procedeu eee, (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu existd acordul scris al ASRO Ref. SR EN 12101-3:2003 Editiat $a, AZT EGO TSINET “IG, 17-2011 “in Re —Asoc!~!~Ho $*-~“ edi Preambul national Acest standard reprezinta versiunea romana a standardulul in limba engleza a EN 12103-3:2002. Standardul a fost adoptat prin fila de confirmare la 28 martie 2003 gi inlocuit prin prezenta traducere, ‘Acest standard european stabileste cerintele si oferd metodele de testare a ventilatoarelor actionate electric pentru fum si degajari de caldurd, care urmeazé a fi instalate ca parte a unui sistem actionat electric de ventilare a fumului si degajarilor de cdldurai Pentru standardele europene gi internationale la care se face referire exist urmatoarele standarde romane corespondente: EN 1363:1999 ‘oT EN 1366-1:1999 (oT EN 1366-2:1999 IoT EN 60024-1:1998 MoD CEI 0034-2 180 60834-1 Iso 5167 ISO 5221 ISO 5801 EN 12101-2:1995 SR EN 1363-1:2001 Incercari de rezistenté la foc. Partea 1: Conditii generale SR EN 1366-1:2002 ‘Incercairi de rezistenta la foc pentru instalati tehnice. Partea 1: Conducte SR EN 1366-2:2002 TIncercari de rezistenta la foc pentru instalati tehnice. Partea 2: Clapete antifoo. SR EN 60034-1+A1+A2:2000 Masini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale si caracteristici de functionare SREN 12101-2:2004 Sisteme pentru controlul c&ldurii si furnului Partea 2: Specificaii referitoare la dispozitive de evaouare natural’ a furului gi c&lduri Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaza standardele europene gi internationale la care se face referinta ( inclusiv standardele roméne identice cu acestea ). Simbolul gradului de echivalenta ( IDT ~identic, MOD -modificat ), conform SR 1000-8. ot je St__rdize a Roa, AL eG SINEL_, 11. eee ae STANDARD EUROPEAN EUROPEAN STANDARD EN 12101-3 NORME EUROPEENNE : EUROPAISCHE NORM Februarie 2002 ICS 13.220.20;23.120 Versiunea romana Sisteme de control a caldurii gi a fumului Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura ‘Smoke and heat control Systémes pour le contréle _- Rauch- und Wairmefreihaltung systems - Part 3: des fumées et de la chaleur —_- Teil 3: Bestimmungen far Specification for Partie 3: Spécifications pour maschinelle Rauch- und powered smoke and heat —_—les ventilateurs extracteurs Warmeabzugsgerdite exhaust ventilators de fumées et de chaleur ‘Acest standard reprezinté versiunea romand a standardului european EN 12101-3:2002.. Standardul a fost tradus de ASRO, are acealas stalut ca gi versiunile oficiale gi a fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard european a fost adoptat de CEN fa 9 iunie 2001. Membrii CEN sunt obligali sai respecte Regulamentul Intem CEN/CENELEC care stipuleaza conditile jn care prezentului standard european i se atribuie statutul national fara nici o modificare. Listele actualizate si referinjele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe baza de cerere catre Secretariatul Central sau orice membru CEN. Acest standard european existé in trei versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). O versiune in oricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, in limba sa nationala gi notificata Secretariatului Central, are acelasi statut ca gi versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Danemarca, Eh Finlanda, Frante, Germania, Grecia, Iranda, Islanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Cena, Slovacia, Spania, Suedia gi Ungaria cEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitte fur Normung Secretariatul Central: rue de Stassart 36, B-1050, Bruxelles ‘©2002 Toate drepturile de exploatare sub orice forma gi In orice mod sunt rezervate in intreaga lume ‘membrilor nationali CEN. Ref.; EN 12101-3:2002 RO