Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea POLITEHNICA din Bucure.

ti

Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice

C:\Users\Roger\Desktop\descarcare.jpg

LEGISLA.IA .I PROTEC.IA
CONSUMATORILOR

Produsul studiat: Fagara. � Br�nza proaspata cu sm�nt�na

Student:

Grupa:
1.Fotografii ale produsului
2. Clasificarea produsului

Produsul se incadreaza in categoria 01.7.6 [br�nzeturi (cu excep.ia produselor care


intra �n
categoria 16) din Regulamentul Comisiei Europene 1333/2008.

3. Lista a legislatiei aplicabila

. Ordonan.a nr. 21/1992 din 21/08/1992 privind protec.ia consumatorilor


. Hotar�rea nr. 530/2001 pentru aprobarea Instruc.iunilor de metrologie legala IML
8-
01 Preambalarea unor produse �n func.ie de masa sau volum
. Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European .i al Consiliului din
25
octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare,
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 .i (CE) nr. 1925/2006 ale
Parlamentului European .i ale Consiliului .i de abrogare a Directivei 87/250/CEE a
Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a
Comisiei,
a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European .i a Consiliului, a Directivelor
2002/67/CE .i 2008/5/CE ale Comisiei .i a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al
Comisiei
. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European .i al Consiliului din
16
decembrie 2008 privind aditivii alimentari
. Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a
nivelurilor maxime pentru anumi.i contaminan.i din produsele alimentare.
. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind
criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare.

4. Lista a parametrilor legali analizabili

a. Conform etichetei:
. Masa neta
. Propor.ie componente
. Grasime raportata la substan.a uscata

b. Conform declara.iei nutri.ionale (de pe ambalaj):


. Valoare energetica
. Grasimi
. Acizi gra.i satura.i
. Glucide
. Zaharuri
. Fibre dietetice
. Proteine
. Sare

Concluzie: Calculul informa.iilor nutri.ionale a fost corect realizat dar


etichetarea nu este conforma recomandarilor UE.
c. Aditivi utiliza.i:
. E120 � Cosenila, acid carminic, carmine � limita maxima 125 mg/kg
. E180b � Anato, bixina, norbixina � limita maxima admisa 15 mg/kg
. E200-2003 � Acid sorbic, sorbati - limita maxima admisa 1000 mg/kg
. E234 � Nizina �limita maxima 12,5 mg/kg
. E235 � Natamicina � limita maxima 1 mg/dm2 de suprafa.a (nu este prezenta la o
ad�ncime de 5 mm)
. E251-252 � Nitra.i � limita maxima 150 mg/kg
. E 338-452 - Acid fosforic � fosfa.i � di-, tri- .i polifosfa.i (exprimat ca P2O5)
� limita
maxima 2000 mg/kg

d. Criterii de siguran.a a produselor alimentare si igiena a procesului

Microorganisme/toxinele,
metaboli.ii acestora

Plan de prelevare
de probe

Limite

Metoda
analitica
de
referin.a

Etapa careia
i se aplica
criteriul

Listeria monocytogenes

100 ufc/g

EN/ISO
11290-2

Produse
introduse pe
pia.a �n
timpul
perioadei lor
de
conservare

Absen.a �n 25 g

EN/ISO
11290-1

�nainte ca
produsul
alimentar sa
fi ie.it de
sub
controlul
imediat al
operatorului
din sectorul
alimentar
care l-a
produs

E. coli

100
ufc/g

1 000
ufc/g

ISO
16649-1
sau 2

�n timpul
procesului
de fabrica.ie,
c�nd se
preconizeaza
ca numarul
de E. coli
este cel mai
ridicat

Stafilococi coagulazo-
pozitivi

2
100
ufc/g

1 000
ufc/g

EN/ISO
6888-1
sau 2

�n timpul
procesului
de fabrica.ie,
c�nd se
preconizeaza
ca numarul
de
stafilococi
este cel mai
ridicat

Enterotoxine
stafilococice

Nedetectate �n
25 g

Metoda
europeana
de
selec.ie a
LCR
pentru
lapte (13)

Produse
introduse pe
pia.a �n
timpul
perioadei lor
de
conservare

e. Contaminan.i
. Dioxine si PCB: limite maxime Suma dioxinelor (OMS-PCDD/F-TEQ): 2,5
pg/g grasime; Suma dioxinelor .i PCB de tipul dioxinei (OMS-PCDD/F-PCB-
TEQ): 5,5 pg/g grasime; Suma PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153
and PCB180: 40 ng/g grasime
. Melamina � limita maxima 2,5 mg/kg

4. Lista a parametrilor tehnologici analizabili

. Testul pasteurizarii (recomandat peroxidaza)


. Testarea speciei de lapte
. Aciditatea
. Identificare amidonului
. Regulatori de aciditate (acid citric)
5.Concluzii:

As consuma acest produs deoarece este un produs natural, care aduce un aport de
calorii echilibrat, precum si un aport �nsemnat de calciu u.or asimilabil.

S-ar putea să vă placă și