Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

NP

Lucru individual

la disciplina SISTEME INFORMAȚIONALE ÎN CONTABILITATE

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Apetrii Natalia, lect. univ.


Tîrşu Valentina, lect.univ.
Autorul: NP, CON1602

Chişinău – 2018

1
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE
”Avantaj” SRL desfăşoară activitate de comerţ angro. Pe parcursul perioadei de gestiune (trimestrul
IV) au avut loc următoarele operaţiuni economice care sunt reflectate în tabel. Se cere:
1) De înregistrat operaţiunile economice în sistemul 1C Contabilitate.
2) De format rapoartele pentru perioada de gestiune indicate în (Anexa 3).

Registrul operaţiunilor economice ale entităţii ”AVANTAJ” SRL pentru luna noiembrie
Nr Conţinutul operaţiunii Suma , lei
Se acceptă factura furnizorului pentru materialele intrate (100 de
unităţi, 5 denumiri):
1. 4 400
- preţ de achiziţie 880
- TVA-20%
Se acceptă factura furnizorului pentru mărfurile intrate (250 de
unităţi, 5 denumiri):
2.
- preţ de achiziţie 11 000
- TVA-20% 2 200
Se acceptă factura furnizorului pentru OMVSD intrate (10 unităţi, 2
denumiri):
3.
- preţ de achiziţie 1 100
- TVA-20% 220
4. Se acceptă factura furnizorului pentru Imobilizări Necorporale
intrate ( 2 denumiri):
- preţ de achiziţie 2 200
- TVA-20% 440
5. Se acceptă factura furnizorului pentru Mijloace fixe intrate ( 2
denumiri):
- preţ de achiziţie 8 800
- TVA-20% 1 760
6. Se reflectă valoarea contabilă şi venitul din vânzarea mărfurilor (200
de unităţi, 5 denumiri):
- preţ de vânzare 13 200
- TVA-20% 2 640
7. Din contul curent în monedă naţională sa-transferat furnizorilor:
- pentru materiale
5 280
- pentru mărfuri 13 200
- pentru OMVSD 1 320
- pentru Imobilizări Necorporale 2 640
- pentru Mijloace fixe 10 560

8. Încasarea creanţei în contul curent în monedă naţională de la


cumpărător pentru mărfuri
- preţ de vânzare 13 200
- TVA-20% 2 640
9. Se plăteste din casă titularului de avans pentru procurarea OMVSD 222
10. Restituire în caserie avansului neutilizat 72
11. Calcularea salariului lucrătorilor (2 persoane) 1444
12. Achitarea salariului lucrătorilor (2 persoane) 1444
(Numărul n corespunde numărului de ordine din registru = 22)
2
Înregistrarea operaţiunilor economice în sistemul 1C Contabilitate

1. Intrarea materialelor de la furnizorul Ergoform-LUX S.A în sumă de 4 400 lei, TVA(20%) – 1


880 lei:

Formulele contabile înregistrate la intrarea materialelor de la furnizor sunt:

3
2. Intrarea mărfurilor de la furnizorul Radial PLUS SRL în sumă 11 000 lei, TVA (20%) – 2 200 lei:

Formulele înregistrate la primirea mărfurilor de la furnizor sunt:

4
3. Intrarea OMVSD de la furnizorul INDART S.A în sumă de 1 100 lei, TVA (20%) – 220 lei:

La intrarea OMVSD de la furnizor se întocmesc formulele contabile:

5
4. Intrarea imobilizărilor necorporale de la furnizorul FIRNIS-COM SRL în sumă de 2 200 lei,
TVA(20%) – 440 lei:

La intrarea imobilizărilor necorporale de la furnizor, se întocmesc formulele contabile:

6
5. Procurarea mijloacelor fixe de la furnizorul Radial PLUS SRL în valoare de 8 800 lei,
TVA(20%), - 1 760 lei:

La intrarea mijloacelor fixe de la furnizor se întocmesc formulele contabile:

7
6. Se reflectă venitul din vânzarea mărfurilor clientului FIRNIS-COM SRL în valoare de 13 200 lei,
TVA(20%) – 2 640 lei din vânzări, şi valoarea contabilă a acestora

La vânzarea mărfurilor clientului, se reflectă următoarele formule contabile:

8
7. Întocmim dispoziţiile de plată apoi extrasul de cont pentru achitarea cu furnizorii din contul
curent la procurarea materialelor, mărfurilor, OMVSD, activelor nemateriale şi mijloacelor fixe:

9
10
11
Extrasul bancar conform dispoziţiilor de plată:

La achitarea cu furnizorii din cont curent, se întocmesc formulele contabile:

12
8. Încasarea creanţei în contul curent în monedă naţională în valoare de 13 200 lei, TVA(20%) –
2 640 lei, de la cumpărătorul FIRNIS-COM pentru mărfurile vândute anterior:

La încasarea creanţelor de la cumpărătorul FIRNIS-COM se va înregistra formula contabilă:

13
9. Se acordă avans titularului de avans Iacovlev Corina, se plăteşte din casă suma de 222 lei pentru
procurarea OMVSD

La acordarea avansului din casierie se înregistrează formula contabilă:

14
10. Titularul de avans Iacovlev Corina restituie în caserie suma avansului neutilizat în valoare de 72
lei. La eliberarea avansului în suma de 222 lei şi înregistrarea cheltuielilor titularului în sumă de 150
lei se formează decontul de avans:

La formarea decontului de avans se înregistrează formula contabilă:

15
La primirea avansului neutilizat de titular se înregistrează intrarea numerarului în casierie:

Intrarea numerarului în casierie din restituirea avansului neutilizat de titularul de avans Iacovlev
Corina se înregistrează prin formula contabilă:

16
11. Reflectăm calculul salariului pentru angajaţii Grumet Victoria şi Trifoi Natalia pentru luna
noiembrie în sumă totală de 1 444 lei:

Înregistrăm reţinerile din salariu pentru fondul de pensii (6%), asigurarea medicală achitată de către
angajat (4,5%) şi fondul social (18%):

17
La calculul salariului angajaţilor se întocmesc formulele contabile:

12. La achitarea salariului angajaţilor se va întocmi documentul:

18
Formulele contabile la achitarea salariului angajaţilor:

19
La eliberarea numerarului din casierie pentru achitarea salariului net angajaţilor se formează
documentul:

Rapoartele entității economice “Avantaj” SRL pentru trimestrul IV:


1.Registrul procurărilor:

20
2. Registrul vânzărilor:

3.Borderoul de calcul al salariului:

4.Borderoul de plată al salariului:

21
5.Balanţa de verificare a perioadei de gestiune:

22
6.Completarea declaraţiei privind TVA

23
7.Completarea Cărţii de Casă

24
25