Sunteți pe pagina 1din 2

CEHTA din Țaul

Probă de evaluare sumativă la disciplina


__________________________________
Numele __________________________
Prenumele ________________________
Grupa: ____ Data: _ ____ 2018 B-5
I. Încercuiți răspunsul corect L
1. Inserarea tabelelor se pate face astfel: 0
a) folosind butonul de pe bara de instrumente; 1
b) folosirea butonului de desenare Drawing;
c) numai folosirea meniului Table.

2. Pictogramele pot fi puse pe bara de instrumente cu: L


a) mouse-ului; 0
b) tehnica drag and drop; 1
c) bara Drawig.

3. Pentru a face referire la conţinutul unei celule se foloseşte următorul format: L


a) (a1,b4); 0
b) (a1:b4); 1
c) (a1;b4).
L
4. Realizarea unei diagrame presupune: 0
a) selectarea datelor din tabel; 1
b) Insert/Picture/Chart;
c) numai Insert/Object/Microsoft Graph Cart.

5. Imaginile mobile pot fi inserate cu ajutorul: L


a) Float ovet text; 0
b) Wrapping; 1
c) Size.

6. Inserarea de secţiuni permite:


a) inserarea unei secţiuni pe următoarea pagină; L
b) inserarea unei secţiuni pe aceeaşi pagină în poziţia curentă a cursorului de editare; 0
c) inserarea unei secţiun pe următoarea pagină impară respectiv pe următoarea pagină pară. 1

7. Excel este:
a) o agendă de lucru. L
b) un produs soft cu ajutorul căruia se poate crea şi prelucra baze de date tabelare, grafice, 0
macro comenzi, baze de date relaţionale; 1
c) un program;

8. Introducerea unei serii de text, numere şi date în Excel se face astfel:


a) comanda AutoFill; L
b) comanda Fill-Series; 0
c) nu există comenzi pentru acest lucru. 1

9. Pentru efectuare unor calcule matematice se foloseşte: L


a) Accesoriile Calculator 0
b) Tabelul Excel 1
c) Tabelul din Word
10. Care este diferenţa dintre memoria ROM şi memoria RAM? L
a) memoria ROM conţine informaţii referitoare la sistem şi este citită de microprocesor 0
la fiecare pornire a calculatorului, iar memoria RAM este cea în care se încarcă 1
programele şi se depozitează datele pe parcursul execuţiei acestora
b) memoria RAM este o extensie a memoriei ROM care are o capacitate mai mică de
memorie
c) memoria ROM memorează tot felul de informaţii pe când memoria RAM joacă rolul
de extensie
Total 10 p

Sarcină practică.
II. Cerinţe: Introduceţi următorul text ȋntr-un fişier Word salvat cu titlul Reguli. Respectaţi formatările:

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II.Cerinţe: Creaţi într-un nou fişier Word următorul tabel:

Salvaţi documentul cu denumirea TabelCentralizator în folderul Laborator 2. L


Inseraţi într-un nou fişier Word următoarele formule: 0
1
n
a.   1  ( X i  X ) 2 2
n i1 3
4
b. Pr( A / B)  Pr( A  B)
Pr( B) 5
6
Barem de notare
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-15 16-20 21-23 24-25 26