Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data:
Categoria de activitate: Educaţie pentru societate
Tema: „Nu uitaţi” de S.Mihnea
Mijloc de realizare: memorizare
Tipul activităţii: predare-învăţare
Obiective de referinţă:
- să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
- să respecte norme şi reguli de securitate personală.
Obiective operaţionale:
- să cunoască reguli de igienă;
- să privească cu atenţie imaginile prezentate de educatoare, răspunzând corect la întrebările acesteia;
- să recunoască obiectele folosite pentru menţinerea igienei personale;
- să memoreze corect poezia, fără repetiţii sau omisiuni;
- să recite expresiv versurile poeziei, respectând intonaţia, pauzele şi ritmul corespunzător;
- să reproducă individual, voluntar poezia.
Strategii didactice:
- metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, expunerea.
- mijloace de învăţământ: planşe diferite ce ilustrează modul corect de a păstra curăţenia şi sănătatea; stimulente.
- forme de activitate: frontal şi individual.
Durata: 25 minute
Material bibliografic:
- „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”- Ministerul Educaţiei Naţionale, 1998;
- „Didactica preşcolară”- Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;
- „Singurel mă îngrijesc”-educaţie pentru sănătate, Editura Aramis, 2000.

2
învăţământMijloace de

Forma de activitate
Metode
Conţinutul informaţional al activităţii

Secvenţele
activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor

Educatoarea va asigura condiţiile


necesare bunei desfăşurări a activi-

frontal
Moment tăţii: aerisirea sălii de grupă, aranja- Copiii intră în sala de grupă şi se

-
organizatoric rea scăunelelor în semicerc, intrarea aşază ordonat pe scăunele.
şi aşezarea copiilor, controlarea ţinu-
tei acestora.

3
frontal
conversaţia

planşă
Educatoarea va prezenta copiilor Copiii vor privi şi vor analiza planşa.
planşa pe care sunt desenaţi doi copii: Apoi vor răspunde la întrebările
unul este murdar, iar celălalt curat. educatoarei.
Se va purta o scurtă conversaţie cu
privire la modul în care se prezintă
cei doi copii:
Captarea
- Ce vedeţi pe planşă? -Pe planşă sunt desenaţi doi copii.
atenţiei
- Cum sunt îmbrăcaţi cei doi copii? -Un copil are hainele curate, iar altul
- Care copil este îngrijit? este murdar şi pe haine şi pe corp.
- Cu care copil v-ar plăcea să semă- -Vrem să semănăm cu copilul îngrijit.
naţi?
- Ce trebuie să facem mereu ca să fim -Trebuie ca să respectăm regulile de
curaţi şi sănătoşi? igienă.

învăţământMijloace de

Forma de activitate
Metode
Conţinutul informaţional al activităţii

Secvenţele
activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor

4
Pentru că vouă v-a plăcut băieţelul Copiii ascultă cu atenţie explicaţiile

expunerea explicaţia
Enunţarea curat şi îmbrăcat îngrijit, astăzi vom educatoarei.

frontal
planşă
temei şi a învăţa împreună o poezie care se
obiectivelor numeşte „Nu uitaţi” şi este scrisă de
S.Mihnea.

frontal
-
Prezentarea Educatoarea va recita poezia model, Copiii ascultă cu atenţie şi interes
optimă a stimulând interesul copiilor pentru a o expunerea educatoarei, fiind plăcut
conţinutului memora: impresionaţi.
„Zilnic cu o periuţă,
Dinţii curăţă-i uşor,
Că de n-o faci ei se strică
Şi te dor...”

frontal
demonstraţiaexplicaţia,

planşe
Dirijarea Educatoarea va relua poezia pe strofe Copiii vor asculta explicaţiile educa-
învăţării pentru a-i familiariza pe copii cu con- toarei şi vor recepta mesajele
ţinutul ei, explicându-le ce transmite transmise.
fiecare strofă. În acest sens vor fi
prezentate şi planşe sugestive. Aşa- Copiii răspund la întrebările
dar, după fiecare strofă, educatoarea educatoarei.
va explica în scurte propoziţii conţi-
nutul acesteia concomitent cu planşa.
Secvenţele Conţinutul informaţional al activităţii

5
învăţământMijloace de

Forma de activitate
Metode
activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor

Educatoarea îndrumă copiii pentru Copiii vor repeta strofa, fiind numiţi
memorarea propriu-zisă a poeziei. de educatoare. Recitarea va fi făcută
Memorarea se va face tot pe strofe. individual şi voluntar.
După ce toţi copiii au memorat prima
strofă, se trece la învăţarea celei de a Copiii indicaţi de educatoare vor
doua strofe. recita apoi prima strofă împreună cu a
Se va folosi procedeul învăţării doua.

exerciţiul

frontal
planşe
poeziei pe strofe: se va recita prima Copiii vor repeta strofele în ordinea
cu a doua, prima cu a doua şi cu a lor în poezie, până ce toţi îşi vor
treia, etc. însuşi conţinutul acestora.

Pe tot parcursul secvenţei de memo-


rare, copiii vor fi îndrumaţi şi ajutaţi Doi-trei copii, desemnaţi de educa-
să recite expresiv, folosind tonul toare, vor reproduce voluntar, logic şi
adecvat, respectând pauzele cores- expresiv întreaga poezie.
punzătoare.

6
Forma de activitate Individu-al
Metode ţiaconversa-

planşe
Pentru fixarea temei, educatoarea va
întreba copiii cum s-a numit poezia Copiii răspund la întrebările acesteia.
Fixarea temei învăţată şi care este numele autorului
acesteia.

învăţământMijloace de
Conţinutul informaţional al activităţii

Secvenţele
activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor

Educatoarea va face aprecieri asupra


participării la activitate şi asupra
modului de comportare a copiilor la Copiii ascultă cu atenţie explicaţiile
activitate. educatoarei.

explicaţia

frontal
În final, educatoarea sugerează copii-
Evaluarea

-
lor să respecte regulile de igienă
personală precizate în poezie, pentru
a creşte frumoşi şi sănătoşi.
Educatoarea împarte stimulente Copiii primesc stimulente.
copiilor.

7
„Nu uitaţi” de S.Mihnea

Zilnic, cu o periuţă,
Dinţii curăţă-i uşor,
Căci de n-o faci, ei se strică
Şi te dor.
Larg să îţi deschizi fereastra
Fructe şi legume multe Seara, când e să te culci.
Să mănânci: îţi folosesc, Aerul curat îţi face
Căci sunt bune; sunt gustoase Visurile dulci.
Şi hrănesc.

Mâinile de-ţi sunt murdare


Când mănânci, te-mbolnăveşti, Fă gimnastică şi jocuri
Spală-te ades pe ele Şi aleargă cât eşti mic,
Şi-o să-mi mulţumeşti! Dacă vrei să te faci mare
Şi voinic.

8
Ce voios eşti, când faci baie
Şi curat eşti ca un crin!
Fă în orice săptămână,
Una cel puţin!