Sunteți pe pagina 1din 401

CURTEA DE APEL BĂLŢI

Dosarul nr.1a-120/2016 Instanţa de fond: Judecătoria Fălești


Președinte: I.Pâcaleu
Judecători: O.Ciumaș, I.Ghizdari

D E C I Z I E
ÎN NUMELE LEGII

04 martie anul 2019 municipiul Bălţi

Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi


Avînd în componenţa sa:
Preşedintele completului de judecată Rotaru Ala
Judecători: Burdeniuc Ruslana, Puşca Dumitru
Grefieri Peterman Veronica, Simionica Oxana, Rădăuță Inna

Cu participarea:
Procurorilor Dubăsari Valeriu, Prisacari Lilia
Avocaților Ploșnița Emanoil, Iovu Tatiana, Casian Iana, Ciobanu-Nițuleac Vladislav, Canțer
Oleg, Munteanu Petru, Munteanu Victor, Caragia Elisaveta

A judecat în ordine de apel în şedinţă publică apelurile declarate de către procurorii


secției exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată și excepționale a
Procuraturii Generale Sîrcu Artur și Caraman Alexandru, de către părțile vătămate Paciu Ion și
Paciu Galina și avocatul Munteanu Petru, de către inculpatul Crețu Gheorghe Tudor și avocații
Ploșnița Emanoil și Șipitca Alexandru, de către succesorul victimei Paciu Adriana și avocatul
Caragia Elisaveta, împotriva sentinţei Judecătoriei Fălești din 04.02.2015 în cauza penală privind
învinuirea lui Crețu Gheorghe Tudor în baza art.149 al.1, art.233 Cod Penal al RM, lui Lupu Ion
Anton în baza art.327 al.2 lit.b,c, art.314 al.1, art.233, art.332 al.2 lit.b, art.312 al.1 Cod Penal
RM, lui Irimciuc Denis Gheorghe în baza art.327 al.2 lit.c, art.233, art.332 al.1, art.314 al.1,
art.312 al.1 Cod Penal RM, lui Svistun Valeriu Valeriu în baza art.327 al.2 lit.c, art.233, art.332
al.1, art.314 al.1, art.312 al.1 Cod Penal RM, conform căreia

Crețu Gheorghe Tudor, născut la *****, originar


din *****, domiciliat *****, cetăţean al Republicii
Moldova, studii superioare, supus serviciului militar,
starea familială – căsătorit, angajat în calitate de
*****, fără antecedente penale

A fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.149 al.(1) și art.233


Cod Penal al RM, stabilindu-i pedeapsa:
-în baza art.149 al.(1) CP RM sub formă de închisoare pe un termen de 2/doi/ ani;

-în baza art.233 CP RM sub formă de amendă în mărime de 300/trei/ sute unități convenționale,
echivalentul a 6000/șase mii/ lei.
În baza art.84 al.1 Cod Penal al RM, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul total al
pedepselor aplicate, a fost stabilită pedeapsa definitivă lui Crețu Gheorghe Tudor închisoare pe
un termen de 2/doi/ ani și amendă în mărime de 300/trei/ sute unități convenționale, echivalentul
a 6000/șase mii/ lei, cu executarea de sine stătător a pedepselor.
Potrivit art.90 Cod penal, executarea pedepsei sub formă de închisoare a fost suspendată
condiţionat, fixîndu-i lui Crețu Gheorghe Tudor un termen de probă cu o durată de 2/doi/ ani.
S-a explicat inculpatului Crețu Gheorghe Tudor că, în conformitate cu art.64 alin.(31) Cod
penal, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită, dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore
din momentul în care sentința devine executorie, în acest caz, se consideră că sancţiunea
amenzii este executată integral.
Acțiunea civilă înaintată de partea civilă Paciu Adriana a fost admisă parțial.
S-a încasat din contul lui Crețu Gheorghe Tudor în beneficiul lui Paciu Adriana, cu titlu
de compensare a prejudiciului material cauzat prin infracțiune – 39941/treizeci și nouă mii nouă
sute patruzeci și unu/ lei.
S-a încasat din contul lui Crețu Gheorghe Tudor în beneficiul lui Paciu Adriana, cu titlu
de compensare a prejudiciului moral cauzat prin infracțiune – 250000/două sute cincizeci mii/
lei.
S-a încasat din contul lui Crețu Gheorghe Tudor în beneficiul lui Paciu Adriana, cu titlu
de compensare a prejudiciului moral cauzat prin infracțiune copilului minor ***** – 100000/una
sută mii/ lei.
S-a încasat din contul lui Crețu Gheorghe Tudor în beneficiul lui Paciu Adriana, cu titlu
de prejudiciu cauzat prin pierderea întreținătorului copilului minor ***** – 1500/una mie cinci
sute/ lei lunar, începând cu data de 25 decembrie 2012, până la atingerea majoratului de către
copil.
S-a încasat din contul lui Crețu Gheorghe Tudor în beneficiul lui Paciu Adriana, cu titlu
de compensare a cheltuielelor de judecată – 16000/șaisprezece mii/ lei.
În rest acțiunea civilă înaintată de partea civilă Paciu Adriana a fost respinsă.
Acțiunea civilă înaintată de părțile civile Paciu Ion și Paciu Galina a fost admisă parțial.
S-a încasat din contul lui Crețu Gheorghe Tudor în beneficiul lui Paciu Ion și Paciu
Galina, cu titlu de compensare a prejudiciului material cauzat prin infracțiune – 29893/douăzeci
și nouă mii opt sute nouăzeci și trei/ lei.
S-a încasat din contul lui Crețu Gheorghe Tudor în beneficiul lui Paciu Ion, cu titlu de
compensare a prejudiciului moral cauzat prin infracțiune – 250000/două sute cincizeci mii/ lei.
S-a încasat din contul lui Crețu Gheorghe Tudor în beneficiul lui Paciu Galina, cu titlu de
compensare a prejudiciului moral cauzat prin infracțiune – 250000/două sute cincizeci mii/ lei.
S-a încasat din contul lui Crețu Gheorghe Tudor în beneficiul lui Paciu Ion și Paciu
Galina, cu titlu de compensare a cheltuielelor de judecată – 65017/șaizeci și cinci mii
șaptsprezece/ lei.
În rest acțiunea civilă înaintată de părțile civile Paciu Ion și Paciu Galina, a fost respinsă.
Lupu Ion Anton, născut la *****, originar din
*****, domiciliat *****, cetăţean al Republicii
Moldova, studii superioare, supus serviciului militar,
starea familială – căsătorit, angajat în calitate de
*****, fără antecedente penale

A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.312 alin.(1) Cod


penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.314 alin.(1) Cod
penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.332 alin.(2) lit.b
Cod penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b,c)
Cod penal, din motiv că că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.233 Cod penal, din
motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Irimciuc Denis Gheorghe, născut la *****, originar


din *****, domiciliat *****, cetăţean al Republicii
Moldova, studii superioare, supus serviciului militar,
starea familială – căsătorit, are la întreținere un copil
minor, angajat în calitate de *****, fără antecedente
penale

A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.312 alin.(1) Cod


penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.314 alin.(1) Cod
penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.332 alin.(1) Cod
penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.c) Cod
penal, din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.233 Cod penal, din
motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Svistun Valeriu Valeriu, născut la *****, originar


și domiciliat *****, cetăţean al Republicii Moldova,
studii superioare, supus serviciului militar, starea
familială – căsătorit, are la întreținere un copil
minor, angajat în calitate de *****, fără antecedente
penale
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.312 alin.(1) Cod
penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.314 alin.(1) Cod
penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.332 alin.(1) Cod
penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.c) Cod
penal, din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.
A fost achitat de învinuirea în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.233 Cod penal, din
motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.
A fost soluționată chestiunea corpurilor delicte, și anume:
- o scurtă, un fes, un pulover, o pereche de pantaloni, o pereche de indinspensabili, o pereche de
ciorapi, un maiou, o pereche de chiloți, glontele confecționat din aliaj metalic depistat în urma
intervenției chirurghicale a victimei Paciu Sorin și două cartușe ridicate de la Crețu Gheorghe s-
a dispus să fie nimicite.
- arma de vînătoare cu țeavă lisă dublă verticală, de model „TOZ 34 EP”, calibru 12 mm, nr.Ш
8940911, trei tuburi goale și două cartușe cu tuburile din plastic de culoare albă s-a dispus a
restitui proprietarului Svistun Valeriu;
- arma de vînătoare cu țeavă lisă de model „MȚ 21-12”, calibru 12 mm, nr.05845 ridicată de la
Crețu Gheorghe s-a dispus să fie confiscată;
- arma de vînătoare cu țeavă lisă de model „Benelli”, calibru 12 mm, nr.M 742645 și șapte
cartușe de tip glonte marca „FIOCCHI 12 MM ITALY” s-a dispus să fie restituită proprietarului
*****;
- registrul instructajului de protecție a muncii la locul de muncă, registrul de înregistrare a
licențelor de vînătoare, registrul de evidență a formularelor cu regim special, factura de expediție
seria CN nr.103971, biletul nr.011795, cotorul biletului 011795, cotorul autorizației seria AA
nr.003404, exemplarul 2 al facturii fiscale seria JJ0863007, biletul nr.011656, cotorul biletului
011656, cotorul autorizației seria AA nr.003405 și exemplarul 2 al facturii fiscale seria
JJ0863005 s-a dispus de păstrat în dosar.

Termenul de judecare a cauzei în instanța de fond: 28.05.2013-03.03.2015.


Termenul de judecare a cauzei în instanța de apel: 20.03.2015-18.04.2019.

Procedura de citare legală executată.

Asupra apelurilor, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă,


Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi -

C O N S T A T Ă:

1.Pentru a se pronunța în sensul celor expuse instanța de fond a reținut, că Crețu


Gheorghe la 23 decembrie 2012, aflîndu-se în parcela 76 a cantonului nr.4 al sectorului nr.2
„Călineşti” al masivului forestier a Î.S. „Pădurea Domnească” din raionul Făleşti, participînd în
calitate de vînător - ţintaş împreună cu alte persoane la vînătoare de mistreţi, aproximativ la ora
11.30, a efectuat mai multe împușcături peste hotarele sectorului de tragere determinat, inclusiv
de-a lungul liniei trăgătorilor, din arma de foc cu ţeava lisă de model „MŢ 21-12”, calibrul 12
mm, cu nr.05845 confecţionată industrial la uzina de armament din or. Tula, Federaţia Rusă,
deţinută legal, rănindu-l în rezultat pe Paciu Sorin, care a fost internat în IMSP „Spitalul raional
Făleşti”, unde în urma leziunilor provocate, la 25 decembrie 2012 a decedat.

2. Instanța de fond a reținut că tot el, la 23 decembrie 2012, aflîndu-se în parcela 76 a


cantonului nr.4 al sectorului nr.2 „Călineşti” al masivului forestier a Î.S. „Pădurea Domnească”
din raionul Făleşti, participînd în calitate de vînător – ţintaş, împreună cu alte persoane, la
vînătoare de mistreţi, a folosit cartușe interzise „TAKHO TPИO” cu gloanţe rotunde, efectuînd
mai multe trageri din arma de foc deţinută legal, vînînd doi mistreţi, cauzînd daune în mărime de
10.000 (zece mii) lei, ceea ce constituie 500/cinci sute/ unităţi convenţionale.
3. Instanța de fond la fel a reținut, că potrivit rechizitoriului din 18 iulie 2013 Lupu Ion
este învinuit în aceea că el, exercitînd funcţia de *****, numit în funcţie prin Hotărîrea
Guvernului nr.270 din 20.04.2011, avînd statut de *****, fiind astfel persoană cu funcţie de
demnitate publică, de comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu ***** Irimciuc Denis, la 23
decembrie 2012, aflîndu-se în incinta cabanei situate pe teritoriul cantonului nr.4 al sectorului
nr.2 Călineşti a Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S. din cadrul Agenţiei „Moldsilva”, din
interes personal, folosind situaţia de serviciu şi influenţa asupra subalternilor, urmărind scopul
împiedicării cercetării obiective şi complete a cauzei privind lipsirea de viaţă din imprudenţă a
lui Paciu Sorin şi a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanţele cauzei, a determinat prin
constrîngere, prin dare de bunuri, martorii: *****, *****,*****, *****, *****, *****, *****,
*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** şi ***** la depunerea
de declaraţii mincinoase.
Acțiunile lui Lupu Ion au fost calificate în temeiul art.314 alin.(1) Cod penal (în redacția
Legii nr. 245 din 02.12.2011) conform semnelor calificative - determinarea, prin constrîngere,
prin dare de bunuri, a martorului la depunerea de declaraţii mincinoase.
4. Instanța de fond a reținut că Lupu Ion este învinuit în aceea că exercitînd funcţia de
*****, numit în funcţie prin Hotărîrea Guvernului nr.270 din 20.04.2011, avînd statut de *****,
fiind astfel persoană cu funcţie de demnitate publică, aflîndu-se în incinta Procuraturii Generale
amplasate pe adresa Ştefan cel Mare şi Sfînt 73 din mun.Chişinău, la data de 21.01.2013, fiind
audiat în calitate de martor, privind circumstanţele organizării, petrecerii şi acţiunilor ulterioare
vînătorii organizate la 23.12.2012 în cantonul nr.4 al sectorului nr.2 Călineşti a Rezervaţiei
„Pădurea Domnească” Î.S. raionul Făleşti, din cadrul Agenţiei „Moldsilva”, din interes personal,
urmărind scopul împiedicării cercetării obiective și complete a cauzei penale privind lipsirea de
viaţă din imprudenţă a lui Paciu Sorin şi a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanţele
cauzei, participanţilor la vînătoare şi componenţa grupului de vînători, cu bună-ştiinţă a
prezentat declaraţii mincinoase.
Acțiunile lui Lupu Ion au fost calificate în temeiul art.312 alin.(1) Cod penal (în redacția
Legii nr.985-XV din 18 aprilie 2002), conform semnelor calificative - prezentarea, cu bună-
ştiinţă, a declaraţiei mincinoase de către martor, acțiuni care au fost săvîrşite în cadrul urmăririi
penale.
5. Instanța de fond a reținut, că Lupu Ion este învinuit în aceea, că exercitînd funcţia de
*****, numit în funcţie prin Hotărîrea Guvernului nr.270 din 20.04.2011, avînd statut de *****,
fiind astfel persoană cu funcţie de demnitate publică, folosind situaţia de serviciu, la 23.12.2012,
în perioada orelor 08.30-16.00, aflîndu-se în parcela 76 a cantonului numărul 4 al sectorului
numărul 2 „Călineşti” al masivului forestier a Întreprinderii de Stat „Pădurea Domnească” din
raionul Făleşti, în zonă de frontieră, care potrivit anexei numărul 1 a Legii privind fondul ariilor
naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 se atribuie la categoria „Rezervaţii ştiinţifice”,
încălcînd prevederile Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din
25.02.1998, art.26, lit.e) potrivit cărora în rezervaţia ştiinţifică sunt interzise activităţi ce pot
conduce la dereglarea evoluției fireşti a proceselor naturale, în special, vînatul...; Legii regnului
animal nr.439 din 27.04.1995, anexa nr.I Regulamentul gospodăriei cinegetice, cap.III, pct. 35,
lit. a) potrivit căruia se consideră vînătoare ilicită vînătoarea în locuri interzise, precum şi cu
încălcarea legislaţiei şi a modului de vînătoare stabilit pe teritoriul unde ea se efectuează; Legii
cu privire la frontiera de stat nr.215 din 04.11.2011, art.32 alin.l, potrivit cărora vînătoarea de-a
lungul frontierei de stat, pe o adîncime de 500 metri de la linia frontierei de stat către interior este
interzisă; Regulile de securitate la vînătoare, aprobate prin ordinul Consiliului Republican al
Societății Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova în comun cu Ministerul Afacerilor Interne
pct.pct.1, 71, 79 şi 85; Instrucţiunea de protecţie a muncii, aprobată prin ordinul directorului
Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S. nr.111 din 26.12.2002, a participat în calitate de vînător -
ţintaş împreună şi prin comun acord cu alte persoane stabilite de organul de urmărire penală, la
vînatul ilegal de mistreţi.
În cadrul vînatului ilegal Lupu Ion împreună şi prin comun acord cu alte persoane
participante în calitate de vînători - ţintaşi şi stabilite de organul de urmărire penală, au efectuat
mai multe trageri din armele de vînătoare pe care le posedau legal, vînînd ilegal cinci mistreţi.
Prin acţiunile sale, cauzînd daune în mărime de 25.000 lei, ceea ce constituie 1.250 unităţi
convenţionale, potrivit anexei nr. 6 a Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995.
Acțiunile inculpatului Lupu Ion au fost calificate în temeiul art.233 Cod penal conform
semnelor calificative - vînatul în locurile interzise, cu folosirea situaţiei de serviciu, prin ce a
cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale.
6. Instanța de fond la fel a reținut, că potrivit rechizitoriului Lupu Ion este învinuit în
aceia, că exercitînd funcţia de *****, numit în funcţie prin Hotărîrea Guvernului nr.270 din
20.04.2011, avînd statut de *****, fiind astfel persoană cu funcţie de demnitate publică, de
comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu *****Î.S., raionul Făleşti, din ***** Irimciuc Denis
şi cu *****Î.S. Valeriu Svistun, la 23 decembrie 2012, aproximativ în perioada orelor 13.00-
15.00, după terminarea partidei de vînătoare care a avut loc cu cîteva ore mai înainte, aflîndu-se
în incinta cabanei situată pe teritoriul cantonului nr.4 al sectorului nr.2 Călineşti a Rezervaţiei
„Pădurea Domnească” Î.S., din cadrul Agenţiei „Moldsilva”, din interes personal, folosind
situaţia sa de serviciu şi influenţa asupra subalternilor, urmărind scopul împiedicării cercetării
obiective şi complete a cauzei penale privind lipsirea de viaţă din imprudenţă a lui Paciu Sorin şi
a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanţele cauzei, participanţilor la vînătoare şi
componenţa grupei de vînători, a înscris date vădit false în cuprinsul biletelor de vînător
nr.011656 şi 011795 care constituie documente oficiale, semnîndu-le personal, privind
distribuirea vînătorilor în două grupuri, componenţa acestor grupuri referitor la numărul de
persoane implicate în vînătoare (ţintaşi, gonaşi), indicarea faptului participării în calitate de
gonaş al cet.Paciu Sorin şi semnăturii acestuia, ceea ce contravine faptelor real petrecute, fapt
care în realitate nu a avut loc. În realitate partida de vînătoare a avut loc în cadrul unui singur
grup de vînători şi într-un singur loc în parcela nr.76, cantonul nr.4 al sectorului nr.2 Călineşti a
Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S.

Acțiunile lui Lupu Ion au fost calificate în temeiul art.332 alin.(2) lit.b) Cod penal (în
redacția Legii nr.245 din 02 decembrie 2011) conform semnelor calificative - înscrierea de către
o persoană cu funcţie de demnitate publică, în documentele oficiale a unor date vădit false,
acţiuni săvîrşite din interese personale.
7. Instanța de fond a reținut, că potrivit rechizitoriului Lupu Ion este învinuit în aceea, că
exercitînd funcţia de *****, numit în funcţie prin Hotărîrea Guvernului nr.270 din 20.04.2011,
avînd statut de *****, fiind astfel persoană cu funcţie de demnitate publică, folosind intenţionat
situaţia de serviciu, de comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu *****I.S. din ***** Irimciuc
Denis, urmare ordinului nr.168 cu privire la deschiderea vînătoarei la mistreţi în anul 2012, emis
de către el personal la 14.09.2012 şi ordinului nr.95-P cu privire la deschiderea vînătorii la
mistreţi în anul 2012 emis de Irimciuc Denis la 29.11.2012, încălcînd Legea regnului animal
nr.439 din 27.04.1995, anexa nr.I, cap.III, pct.35, lit.a); Legea privind fondul ariilor naturale
protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998, art.26, pct.e); Legea cu privire la frontiera de stat nr.215
din 04.11.2011, art.2, art.26 pct.2, a organizat vînătoarea ilegală de mistreţi în sectorul nr.2
Călineşti, parcela nr.76 a cantonului 4 a Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S, raionul Făleşti,
vînătoare soldată cu urmări grave - împuşcarea de către vînătorul Gheorghe Creţu a lui Sorin
Paciu, care în rezultatul leziunilor corporale, la 25.12.2012 a decedat în spitalul raional Făleşti.
În continuarea acţiunilor sale abuzive, din interes personal şi material, urmărind scopul
împiedicării cercetării obiective şi complete a cauzei penale privind lipsirea de viaţă din
imprudenţă a lui Paciu Sorin şi a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanţele cauzei, a
înscris date vădit false în documentele oficiale şi a determinat prin constrîngere, prin dare de
bunuri, furnizîndu-le produse alimentare din vînatul ilicit, alţi martori la prezentarea cu bună-
ştiinţă a declaraţiilor mincinoase depunerea de declaraţii mincinoase.
Acțiunile lui Lupu Ion au fost calificate în temeiul art.327 alin.(2) lit.b) și c) Cod penal
(în redacția Legii nr.245 din 02 decembrie 2011) conform semnelor calificative - folosirea
intenţionată a situaţiei de serviciu în interese materiale şi personale, soldate cu urmări grave.
8. Instanța de fond a reținut, că potrivit rechizitoriului din 18 iulie 2013 Irimciuc Denis
este învinuit în aceea, că exercitând funcţia de ***** Î.S din *****, avînd statut de ***** şi fiind
astfel persoană publică, de comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu ***** Î.S. Valeriu
Svistun şi ***** Ion Lupu, la 23 decembrie 2012, aproximativ în perioada orelor 13.00-15.30,
aflîndu-se în incinta cabanei situată pe teritoriul cantonului nr.4 al sectorului nr.2 Călineşti a
Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S din cadrul Agenţiei „Moldsilva” şi ulterior în alte locuri,
inclusiv la sediul Rezervaţiei, amplasate în or.Glodeni, din interes personal, folosind situaţia de
serviciu şi influenţa asupra subalternilor, urmărind scopul împiedicării cercetării obiective şi
complete a cauzei penale privind lipsirea de viaţă din imprudenţă a lui Paciu Sorin şi a ascunde
adevărul obiectiv privind circumstanţele cauzei, participanţilor la vînătoare și componenţa
grupului de vînători, prin constrîngere, prin dare de bunuri, a determinat martorii: *****,
*****,*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****,
*****, *****, ***** şi ***** la depunerea de declaraţii mincinoase.

Acțiunile lui Irimciuc Denis au fost calificate în temeiul art.314 alin.(1) Cod penal (în
redacția Legii nr.245 din 02.12.2011), conform semnelor calificative - determinarea, prin
constrîngere, prin dare de bunuri, a martorului la depunerea de declaraţii mincinoase.
9. Instanța de fond a reținut la fel, că potrivit rechizitoriului Irimciuc Denis este învinuit
în aceea, că exercitînd funcţia de ***** din ***** avînd statut de ***** şi fiind astfel persoană
publică, aflîndu-se în incinta procuraturii raionului Făleşti, pe adresa or.Făleşti, str.Moldovei, 25,
unde la 15.01.2013 şi 05.02.2013, fiind audiat în calitate de martor, privind circumstanţele
organizării, petrecerii şi acţiunilor ulterioare partidei de vînătoare din 23.12.2012 în parcela nr.76
cantonul nr.4 al sectorului nr.2 Călineşti a Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S, din cadrul
Agenţiei „Moldsilva”, din interes personal, urmărind scopul împiedicării cercetării obiective şi
complete a cauzei penale privind lipsirea de viaţă din imprudenţă a lui Paciu Sorin şi a ascunde
adevărul obiectiv privind circumstanţele cauzei, participanţilor la vînătoare şi componenţa
grupului de vînători, cu bună-ştiinţă a prezentat declaraţii mincinoase.
Acțiunile lui Irimciuc Denis au fost calificate în temeiul art.312 alin.(1) Cod penal (în
redacția Legii nr.985-XV din 18 aprilie 2002), conform semnelor calificative - prezentarea, cu
bună-ştiinţă, a declaraţiei mincinoase de către martor, acțiuni care au fost săvîrşite în cadrul
urmăririi penale.
10. Instanța de fond a reținut la fel, că potrivit rechizitoriului Irimciuc Denis este învinuit
în aceea, că exercitînd funcţia de ***** Î.S din *****, avînd statut de ***** şi fiind astfel
persoană publică, la 23.12.2012, în perioada orelor 08.30-16.00, aflîndu-se în parcela 76 a
cantonului numărul 4 al sectorului numărul 2 „Călineşti” al masivului forestier a Întreprinderii de
Stat „Pădurea Domnească” din raionul Făleşti, în zonă de frontieră, care potrivit anexei numărul
1 a Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 se atribuie la
categoria „Rezervaţii ştiinţifice”, încălcînd prevederile Legii privind fondul ariilor naturale
protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998, art.26 lit.e) potrivit cărora în rezervaţia ştiinţifică sunt
interzise activităţi ce pot conduce la dereglarea evoluţiei fireşti a proceselor naturale, în special,
vînatul…, Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995, anexa nr.I Regulamentul gospodăriei
cinegetice, cap.III, pct.35, lit.a) potrivit căruia se consideră vînătoare ilicită vînătoarea în locuri
interzise, precum şi cu încălcarea legislaţiei şi a modului de vînătoare stabilit pe teritoriul unde
ea se efectuează; Legii cu privire la frontiera de stat nr.215 din 04.11.2011, art.32 alin.1 potrivit
cărora vînătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe o adîncime de 500 metri de la linia frontierei
de stat către interior este interzisă; Regulilor de securitate la vînătoare, aprobate prin ordinul
Consiliului Republican al Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova în comun cu
Ministerul Afacerilor Interne pct.pct.1, 71, 79 şi 85; Instrucţiunea de protecţie a muncii,
aprobată prin ordinul directorului Rezervaţiei naturale „Pădurea Domnească” Î.S nr. 111 din
26.12.2002, a participat în calitate de vînător - ţintaş împreună şi prin comun acord cu alte
persoane stabilite de organul de urmărire penală la vînatul ilegal de mistreţi.
În cadrul vînatului ilegal, Irimciuc Denis împreună şi prin comun acord cu alte persoane
participante în calitate de vînători - ţintaşi şi stabilite de organul de urmărire penală, au efectuat
mai multe trageri din armele de vînătoare pe care le posedau legal, vînînd ilegal cinci mistreţi.
Prin acţiunile sale, cauzînd daune în mărime de 25.000 lei, ceea ce constituie 1.250 unităţi
convenţionale, potrivit anexei nr.6 a Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995.

Acțiunile lui Irimciuc Denis au fost calificate în temeiul art.233 Cod penal conform
semnelor calificative - vînatul în locurile interzise, cu folosirea situaţiei de serviciu, prin ce a
cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale.
11. Instanța de fond la fel a reținut, că potrivit rechizitoriului inculpatul Irimciuc Denis
este învinuit în aceea, că exercitând funcţia de ***** Î.S. din *****, avînd statut de ***** şi
fiind astfel persoană publică, de comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu *****Î.S. - Valeriu
Svistun şi ***** Ion Lupu, la 23 decembrie 2012, aproximativ în perioada orelor 13.00-15.30,
după terminarea partidei de vînătoare propriu-zise care a avut loc cu cîteva ore mai înainte,
aflîndu-se în incinta cabanei situată pe teritoriul cantonului nr.4 al sectorului nr.2 Călineşti a
Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S. din cadrul Agenţiei „Moldsilva” din interes personal,
folosind situaţia sa de serviciu şi influenţa asupra subalternilor, urmărind scopul împiedicării
cercetării obiective şi complete a cauzei penale privind lipsirea de viaţă din imprudenţă a lui
Paciu Sorin şi a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanţele cauzei, participanţilor la
vînătoare şi componenţa grupului de vînători, a înscris date vădit false în cuprinsul biletelor de
vînător nr.011656 şi 011795 care constituie documente oficiale, semnîndu-le personal, privind
distribuirea vînătorilor în două grupuri, componenţa acestor grupuri referitor la numărul de
persoane implicate în vînătoare (ţinaşi, gonaşi), indicarea faptului participării în calitate de gonaş
a lui Paciu Sorin şi semnăturii acestuia, ceea ce contravine faptelor real petrecute, fapt care în
realitate nu a avut loc. În realitate partida de vînătoare a avut loc în cadrul unui singur grup de
vînători şi într-un singur loc în parcela nr.76 cantonul nr.4 al sectorului nr.2 Călineşti a
Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S.
Acțiunile inculpatului Irimciuc Denis au fost calificate în temeiul art.332 alin.(1) Cod
penal (în redacția Legii nr.245 din 02 decembrie 2011) conform semnelor calificative - înscrierea
de către o persoană publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, acţiuni săvîrşite din
interese personale.
12. Instanța de fond a reținut la fel, că potrivit rechizitoriului Irimciuc Denis este învinuit
în aceea, că exercitând funcţia de ***** Î.S. din *****, fiind numit în funcţie prin ordinul
directorul***** nr.98-c din 22.08.2011, avînd statut de ***** şi fiind astfel persoană publică,
folosind intenţionat situaţia de serviciu în interes material şi personal, de comun acord şi prin
înţelegere prealabilă cu *****Î.S. Valeriu Svistun şi ***** Ion Lupu, încălcînd Legea regnului
animal nr.439 din 27.04.1995, anexa nr.I, cap.III, pct.35, lit.a); Legea privind fondul ariilor
naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998, art.26, pct.e); Legea cu privire la frontiera de
stat nr.215 din 04.11.2011, art.2, art.26 pct.2, art.32 alin.1; Regulile de securitate la vînătoare,
aprobate prin ordinul MAI din 15.10.2012, pct.pct.67, 68, 71, 79, 84, 85, 108; Instrucţiunea de
protecţie a muncii, aprobată prin ordinul directorului Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S.
nr.111 din 26.12.2002, ordinele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.250 din
10.09.2002 care prevede efectuarea expertizei veterinare şi colectarea probelor în scop de
diagnostică la besta porcină a animalelor dobîndite, precum şi nr.165 din 11.07.2006 cu privire la
norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate animală şi de sănătate publică
referitoare la vînatul sălbatic, urmare a ordinului nr.168 cu privire la deschiderea vînătorii la
mistreţi în anul 2012, emis de Ion Lupu la 14.09.2012, la 29 noiembrie 2012, a emis ordinul
nr.95-P cu privire la deschiderea vînătorii la mistreţi în anul 2012 şi ulterior, la 23 decembrie
2012, a organizat şi a participat nemijlocit la vînătoarea ilegală de mistreţi în parcela nr.76
cantonul nr.4, sectorul nr.2 Călineşti, raionul Făleşti a Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S.
care s-a soldat cu urmări grave - împuşcarea de către vînătorul Gheorghe Creţu a lui Sorin Paciu,
care în rezultatul leziunilor corporale, la 25.12.2012 a decedat în spitalul raional Făleşti.
În continuarea acţiunilor sale abuzive, din interes personal şi material, urmărind scopul
împiedicării cercetării obiective şi complete a cauzei penale privind lipsirea de viaţă din
imprudenţă a lui Paciu Sorin, ascunderii adevărului obiectiv privind circumstanţele cauzei,
participanţii la vînătoare şi componenţa grupului de vînători, fiind audiat în calitate de martor pe
cazul dat în incinta procuraturii raionului Făleşti, pe adresa or.Făleşti str.Moldovei 25, la
15.01.2013 şi 05.02.2013, a prezentat cu bună-ştiinţă declaraţii mincinoase, a determinat prin
constrîngere, prin dare de bunuri, furnizîndu-le produse alimentare din vînatul ilicit, alţi martori
la depunerea de declaraţii mincinoase.
Acțiunile inculpatului Irimciuc Denis au fost calificate în temeiul art.327 alin.(2) lit.c)
Cod penal (în redacția Legii nr.245 din 02 decembrie 2011), conform semnelor calificative –
folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu în interese materiale și
personale, soldate cu urmări grave.
13. Instanța de fond a reținut, că potrivit rechizitoriului din 18 iulie 2013, Svistun
Valeriu este învinuit în aceea, că exercitînd funcţia de ***** Î.S. din *****, avînd statut de
funcţionar în cadrul unei întreprinderi de stat şi fiind astfel persoană publică, de comun acord şi
prin înţelegere prealabilă cu *****Î.S. Denis Irimciuc şi ***** Ion Lupu, la 23 decembrie 2012,
aproximativ în perioada orelor 13.00-15.30, aflîndu-se în incinta cabanei situată pe teritoriul
cantonului nr.4 al sectorului nr.2 Călineşti, Făleşti a Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S. din
cadrul Agenţiei „Moldsilva” şi ulterior în alte locuri, inclusiv la sediul Rezervaţiei amplasate în
or.Glodeni, din interes personal, folosind situaţia de serviciu şi influenţa asupra subalternilor,
urmărind scopul împiedicării cercetării obiective şi complete a cauzei penale privind lipsirea de
viaţă din imprudenţă a lui Paciu Sorin şi a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanţele
cauzei, participanţilor la vînătoare şi componenţa grupului de vînători, prin constrîngere, prin
dare de bunuri, a determinat alţi martorii: *****, *****,*****, *****, *****, *****, *****,
*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** şi ***** la depunerea
de declaraţii mincinoase.
Acțiunile lui Svistun Valeriu au fost calificate în temeiul art.314 alin.(1) Codul penal (în
redacția Legii nr.245 din 02.12.2011) conform semnelor calificative - determinarea, prin
constrîngere, prin dare de bunuri, a martorului la depunerea de declaraţii mincinoase.
14. Instanța de fond a reținut, că potrivit rechizitoriului Svistun Valeriu este învinuit în
aceea, că exercitînd funcţia de ***** Î.S. din *****, avînd statut de funcţionar în cadrul unei
întreprinderi de stat şi fiind astfel persoană publică, aflîndu-se în incinta procuraturii raionului
Făleşti, pe adresa or.Făleşti, str.Moldovei 25, unde la 08.01.2013, 15.01.2013 şi 17.01.2013,
fiind audiat în calitate de martor privind circumstanţele organizării, petrecerii şi acţiunilor
ulterioare vînătorii organizate la 23.12.2012 în parcela nr.76 la cantonul nr.4 al sectorului nr.2
Călineşti, Făleşti, a Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S. din cadrul Agenției „Moldsilva”, din
interes personal, urmărind scopul împiedicării cercetării obiective şi complete a cauzei penale
privind lipsirea de viaţă din imprudenţă a lui Paciu Sorin şi a ascunde adevărul obiectiv privind
circumstanţele cauzei, participanţilor la vînătoare şi componenţa grupului de vînători, cu bună-
știință a prezentat declaraţii mincinoase.
Acțiunile inculpatului Svistun Valeriu au fost calificate în temeiul art.312 alin.(1) Cod
penal (în redacția Legii nr.985-XV din 18 aprilie 2002) conform semnelor calificative -
prezentarea, cu bună-ştiinţă, a declaraţiei mincinoase de către martor, acțiuni care au fost
săvîrşite în cadrul urmăririi penale.
15. Instanța de fond a reținut, că potrivit rechizitoriului Svistun Valeriu este învinuit în
aceea, că exercitînd funcţia de ***** Î.S. din *****, fiind numit în funcţie prin ordinul
directorului Rezervaţiei naturale „Pădurea Domnească” Î.S. nr. 27 C din 23.04.2008, avînd statut
de funcţionar în cadrul unei întreprinderi de stat şi fiind astfel persoană publică, la 23.12.2012, în
perioada orelor 08.30-16.00, aflîndu-se în parcela 76 a cantonului nr.4 al sectorului nr.2
„Călineşti” al masivului forestier a Întreprinderii de Stat „Pădurea Domnească” din raionul
Făleşti, în zonă de frontieră, care potrivit anexei numărul 1 a Legii privind fondul ariilor naturale
protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 se atribuie la categoria „Rezervaţii ştiinţifice”, încălcînd
prevederile Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998, art.26
lit.e) potrivit cărora în rezervaţia ştiinţifică sunt interzise activităţi ce pot conduce la dereglarea
evoluţiei fireşti a proceselor naturale, în special, vînatul ...; Legii regnului animal nr.439 din
27.04.1995, anexa nr.I Regulamentul gospodăriei cinegetice, cap.III, pct.35, lit.a) potrivit căruia
se consideră vînătoare ilicită vînătoarea în locuri interzise, precum şi cu încălcarea legislaţiei şi a
modului de vînătoare stabilit pe teritoriul unde ea se efectuează; Legii cu privire la frontiera de
stat nr.215 din 04.11.2011, art.32 alin.1 potrivit căruia vînătoarea de-a lungul frontierei de stat,
pe o adîncime de 500 metri de la linia frontierei de stat către interior este interzisă; Regulilor de
securitate la vînătoare, aprobate prin ordinul Consiliului Republican al Societăţii Vînătorilor şi
Pescarilor din Moldova în comun cu Ministerul Afacerilor Interne pct.pct.1, 71, 79 şi 85;
Instrucţiunii de protecţie a muncii, aprobată prin ordinul directorului Rezervaţiei naturale
„Pădurea Domnească” Î.S. nr.111 din 26.12.2002, a participat în calitate de vînător - ţintaş
împreună şi prin comun acord cu alte persoane stabilite de organul de urmărire penală la vînatul
ilegal de mistreţi.
În cadrul vînatului ilegal, Svistun Valeriu Valeriu împreună şi prin comun acord cu alte
persoane participante în calitate de vînători - ţintaşi şi stabilite de organul de urmărire penală, au
efectuat mai multe trageri din armele de vînătoare, pe care le posedau legal, vînînd ilegal cinci
mistreţi. Prin acţiunile sale, cauzînd daune în mărime de 25.000 lei, ceea ce constituie 1.250
unităţi convenţionale, potrivit anexei nr.6 a Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995.
Acțiunile inculpatului Svistun Valeriu au fost calificate în temeiul art.233 Cod penal
conform semnelor calificative - vînatul în locurile interzise, cu folosirea situaţiei de serviciu,
prin ce a cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale.
16. Instanța de fond a reținut, că potrivit rechizitoriului Svistun Valeriu este învinuit în
aceea, că exercitînd funcţia de ***** Î.S. din *****, avînd statut de funcţionar în cadrul unei
întreprinderi de stat şi fiind astfel persoană publică, de comun acord şi prin înţelegere prealabilă
cu *****Î.S. Denis Irimciuc şi ***** Ion Lupu, la 23 decembrie 2012, aproximativ în perioada
orelor 13.00-15.30, după terminarea partidei de vînătoare care a avut loc cu cîteva ore mai
înainte, aflîndu-se în incinta cabanei situată pe teritoriul cantonului nr.4 al sectorului nr.2
Călineşti, Făleşti a Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S., din cadrul Agenţiei „Moldsilva” din
interes personal, folosind situaţia sa de serviciu şi influenţa asupra subalternilor, urmărind scopul
împiedicării cercetării obiective şi complete a cauzei penale, privind lipsirea de viaţă din
imprudenţă a lui Paciu Sorin şi a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanţele cauzei,
participanţilor la vînătoare şi componenţa grupului de vînători, a înscris date vădit false în
cuprinsul biletelor de vînător nr.011656 şi 011795 care constituie documente oficiale, semnîndu-
le personal, privind distribuirea vînătorilor în două grupuri, componenţa acestor grupuri referitor
la numărul de persoane implicate în vînătoare (ţinaşi, gonaşi), indicarea faptului participării în
calitate de gonaş al lui Paciu Sorin şi semnăturii acestuia, ceea ce contravine faptelor care în
realitate nu a avut loc. În realitate vînătoarea a avut loc în cadrul unui singur grup de vînători şi
într-un singur loc în parcela nr.76 la cantonul nr.4 al sectorului nr.2 Călineşti, Făleşti a
Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S.
Acțiunile inculpatului Svistun Valeriu au fost calificate în temeiul art.332 alin.(1) Cod
penal (în redacția Legii nr.245 din 02 decembrie 2011) conform semnelor calificative - înscrierea
de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, acţiuni săvîrşite din
interese personale.
17. Instanța de fond a reținut la fel, că potrivit rechizitoriului Svistun Valeriu este
învinuit în aceea, că exercitînd funcţia de ***** Î.S. din *****, fiind numit în funcţie prin
ordinul directorului Rezervaţiei „Pădurea Domnească” Î.S. nr.27 C din 23.04.2008, avînd statut
de funcţionar în cadrul unei întreprinderi de stat şi fiind astfel persoană publică, folosind
intenţionat situaţia de serviciu în interes material şi personal, de comun acord şi prin înţelegere
prealabilă cu *****Î.S. Denis Irimciuc şi ***** Ion Lupu, urmare ordinului nr.168 cu privire la
deschiderea vînătorii la mistreţi în anul 2012, emis de Ion Lupu la 14.09.2012 şi celui emis de
Irimciuc Denis la 29 noiembrie 2012 nr.95-p cu privire la deschiderea vînătorii la mistreţi în anul
2012 şi ulterior, la 23 decembrie 2012, fiind numit prin ordinul Directorului Rezervaţiei
„Pădurea Domnească” nr.88-P din 12.11.2012 responsabil de ordinea şi respectarea tehnicii
securităţii a participanţilor la vînătoare, a instruirii participanţilor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă la vînătoarea de selecţie în întreprindere, a încălcat Legea regnului animal
nr.439 din 27.04.1995, anexa nr.I, cap.III, pct. 35, lit. a); Legea privind fondul ariilor naturale
protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998, art.26, pct.e); Legea cu privire la frontiera de stat nr.215
din 04.11.2011, art.2, art.26 pct.2, art.32 alin.1; Regulile de securitate la vînătoare, aprobate prin
ordinul MAI din 15.10.2012, pct.pct.67, 68, 71, 79, 84, 85, 108; Instrucţiunea de protecţie a
muncii, aprobată prin ordinul directorului Rezervaţiei naturale „Pădurea Domnească” Î.S nr.111
din 26.12.2002, pct.pct.45, 52, 53, 57, 59, 62, 64, 66, 72, 73, 75.
Astfel, încălcînd normele legale menţionate, Svistun Valeriu a ignorat ordinea organizării
şi desfăşurării partidei de vînătoare, instructajul tehnicii securităţi, a permis gonirea animalelor
de către persoane nu din rîndul vînătorilor, a poziţionat în mod ilegal linia de tragere, a permis
părăsirea şi modificarea locului aflării ţintaşilor, a permis tragerea de-a lungul liniei şi după
hotarele sectorului de tragere, nu a verificat şi în rezultat a permis efectuarea tragerii la vînătoare
de mistreţi cu cartuşe interzise, nu a oprit vînătoarea imediat după încălcările depistate şi nu a
asigurat locul şi păstrare a urmelor după comiterea accidentului la vînătoare, neîntocmind în
acest sens actul respectiv indicat în instrucţiune. În rezultatul încălcărilor legislaţiei şi actelor
normative, vînătoarea s-a soldat cu urmări grave - împuşcarea de către vînătorul Gheorghe Creţu
a lui Sorin Paciu, care în rezultatul leziunilor corporale, la 25.12.2012, a decedat în spitalul
raional Făleşti.
Acțiunile inculpatului au fost calificate în temeiul art.327 alin.(2) lit.c) Cod penal (în
redacția Legii nr.245 din 02 decembrie 2011), conform semnelor calificative – folosirea
intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu în interese materiale şi personale,
soldate cu urmări grave.
18. Sentința instanței de fond a fost atacată cu apel de procurorii secției exercitare a
urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată și excepționale a Procuraturii Generale
Sîrcu Artur și Caraman Alexandru, care în motivare invocă ilegalitatea sentinței, indicînd
următoarele considerente:
-sentinţa în cauză privind achitarea cet.Lupu Ion Anton, Irimciuc Denis Gheorghe, Svistun
Valeriu Valeriu este pasibilă anulării din motivul ilegalităţii acesteia, iar în privinţa lui Creţu
Gheorghe Tudor pe motivul blîndeţei pedepsei aplicate şi excluderea unor puncte calificative
puse în acuzarea acestuia în baza art.233 CP,
-la baza sentinţei de achitare a inculpaților Irimciuc Denis Gheorghe, învinuit în baza art.art.327
alin.(2) lit.c), 233, 332 alin.(l), 314 alin.(l), 312 alin.(l) Cod penal, Svistun Valeriu Valeriu
învinuit în baza art.art.327 alin.(2) lit.c), 233, 332 alin.(l), 314 alin.(l), 312 alin.(l) Cod penal şi în
privinţa lui Lupu Ion Anton învinuit în baza art.art.327 alin.(2) lit.b), c), 314 alin.(l), 233, 332
alin.(2) lit.b), 312 alin.(l) Cod penal, cît şi a soluţiei de condamnare a cet.Creţu Gheorghe în
comiterea infracţiunilor prevăzute de art.149 alin.(1) şi art.233 CP, în totalul volum de învinuire
în sensul declarat, instanţa de judecată a pus doar probele apărării şi anume declaraţiile însuși
inculpaţilor, care nu au recunoscut vinovăţia în comiterea infracţiunilor incriminate şi au
declarat, că vînătoarea produsă la data de 23.12.2012 a fost una legală, careva declaraţii
mincinoase organului de urmărire penală nu au făcut, nu au influenţat careva persoane la darea
declaraţiilor false şi nu au introdus careva date false în documente oficiale,
-totodată instanţa, apreciind critic declaraţiile date de către grupa de martori care, în virtutea
audierilor suplimentare, au comunicat date puse în baza rechizitoriului şi care, coraborînd cu alte
probe materiale şi date (pe care de altfel instanţa le-a recunoscut veridice şi corecte) acumultate
în cadrul urmăririi penale, demonstrează cu desăvîrşire vina inculpaţilor în comiterea
infracţiunilor incriminate, s-a expus în favoarea declaraţiilor date exclusiv în faţa instanţei de
judecată, adoptînd soluţia achitării acestora,
-mai mult ca atît, prin interpretarea unilaterală şi preponderent greşită a legislaţiei, expuse în
cuprinsul rechizitoriului, ca fiind încălcată de către participanţii la vînâtoarea cu pricina, în
cadrul căreia a fost rănită mortal o persoană, instanţa a dat o apreciere juridic greşită a celor
întîmplate: statutului juridic al locului unde s-a produs vînâtoarea propriu-zisă (care urmează a fi
considerată drept o Rezervaţie Ştiinţifică) şi se află în zonă de frontieră; procesului reglării
numerice a animalelor (unde vînatul este categoric interzis); calitatea persoanelor inculpate care
au participat la acea vînătoare (toate fiind persoane de demnitate publică), iar Irimciuc Denis,
Svistun Valeriu şi Lupu Ion fiind nemijlocit responsabile potrivit funcţiei ocupate în
contracararea acţiunilor de vînătoare ilegală şi braconaj; fabricarea de către inculpaţi (cu excepţia
lui Gh.Creţu) a unei scheme de tăinuire a infracţiunii comise prin falsificarea actelor oficiale
(biletelor de vînător şi cotoarele acestora) atît prin falsificarea însăşi a semnăturii lui Sorin Paciu
(fapt constatat prin raport de expertiză) cît şi a conţinutului acestora, adică a includerii
participanţilor la vînătoare în două grupe, fapte care în realitate nu s-au produs; la fel şi
determinarea martorilor la darea de declaraţii mincinoase,

-învinuirile înaintate lui Lupu Ion Anton, Irimciuc Denis Gheorghe, Svistun Valeriu Valeriu în
baza:
-art.327 alin.(2) lit.c) Cod penal, adică: „Folosirea intenţionată de către o persoană publică a
situaţiei de serviciu în interese materiale şi personale, soldate cu urmări grave”,
-art.233 Cod Penal, adică: „Vînatul în locurile interzise, cu folosirea situaţiei de serviciu, prin ce
a cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale”,
-art.332 alin.(l) Cod penal, după indicii calificativi: „înscrierea de către o persoană publică, în
documentele oficiale a unor date vădit false, acţiuni săvîrşite din interese personale”,
-art.332 alin.(2) lit.b) Cod penal, adică: „înscrierea de către o persană cu funcţie de demnitate
publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, acţiuni săvîrşite din interese personale”,
-art.312 alin.(l) Cod penal, adică: „Prezentarea cu bună-ştiinţă, a declaraţiilor mincinoase de
către martor, acţiuni care au fost săvîrşite în cadrul urmăririi penale”,
-art.314 alin.(l) Cod penal, adică: „Determinarea, prin constrîngere, prin darea de bunuri, a
martorilor la depunerea declaraţilor mincinoase”, s-au bazat pe declaraţiile martorilor *****,
*****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** *****, ***** *****, ***** *****, *****
*****,***** *****, *****, ***** *****, *****, *****, ***** *****, ***** *****, *****
*****, ***** *****, ***** (ulterior prima grupa de martori) şi rezultatele acţiunilor de urmărire
penală efectuate,
-în urma aprecierii în cadrul urmăririi penale declaraţiilor martorilor menţionaţi s-a constatat:
- precum că la 23.12.2012 la vînătoarea de mistreţi care a avut loc în sectorul nr.2 Călineşti a
Rezervaţiei Ştiinţifice „Pădurea Domnească” ÎS, raionul Făleşti, a participat un singur grup de
gonaşi şi ţintaşi,
-precum că Lupu Ion Anton, Irimciuc Denis Gheorghe şi Svistun Valeriu Valeriu, folosind
situaţia sa de serviciu şi influenţa asupra subalternilor, urmărind scopul împiedicării cercetării
obiective şi complete a cauzei privind lipsirea de viaţă din imprudenţă a cet.Paciu Sorin şi a
ascunde adevărul obiectiv privind circumstanţele cauzei, a determinat prin constrîngere, prin
dare de bunuri martorii în cauză la prezentarea cu bună-ştiinţă a declaraţiilor mincinoase şi
depunerea de declaraţii mincinoase,
-precum că vînătoarea de mistreţi care a avut loc în parcela 76 a cantonului nr.4 al sectorului nr.2
„Călineşti” al masivului forestier al întreprinderii de Stat „Pădurea Domnească” din raionul
Făleşti se află la o adîncime mai mică de 500 metri de la linia frontierei de stat,
-precum că în cadrul vînatului ilegal ţintaşi au efectuat mai multe trageri din armele de vînătoare
pe care le posedau legal, vînînd ilegal cinci mistreţi, deci cauzând daune în mărime de 25000 lei,
-precum că în cuprinsul biletelor de vînător nr.011656 şi 011795 care constituie documente
oficiale au fost înscrise date vădit false privind distribuirea vînătorilor în două grupuri,
componenţa acestor grupuri referitor la numărul de persoane implicate în vînătoare (ţinaşi,
gonaşi), indicarea faptului participării în calitate de gonaş al cet.Paciu Sorin şi semnăturii
acestuia,

-fiind audiaţi atît în cadrul urmăririi penale, cît şi în instanţa de judecată martorii *****, *****
***** *****, *****, *****, *****, ***** *****, ***** ***** *****, *****, *****, *****
*****, ***** ***** (în continuare a doua grupa de martori), au declarat următoarele:
-precum că la 23.12.2012 la vînătoarea de mistreţi care a avut loc în sectorul nr.2 Călineşti a
Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească” ÎS, raionul Făleşti, au participat două grupe de
gonaşi şi ţintaşi, fiind repartizaţi în două locuri diferite pentru vînat;
-precum că nu au ştiut că vînătoarea de mistreţi care a avut loc parcela 76 a cantonului nr.4 al
sectorului nr.2 „Călineşti” al masivului forestier al întreprinderii de Stat „Pădurea Domnească”
din raionul Făleşti se află la o adîncime mai mica de 500 metri de la linia frontierei de stat,
deoarece nu au fost instalate semne vizibile de interzicerea vînătoarei în acest trup de pădure,
nimeni nu le-a preîntîmpinat despre acest lucru, colaboratorii poliţiei de frontieră fară nici o
averizare au permis trecerea în aceasta zona a pădurii;
-precum că în cadrul vînatului ţintaşii au efectuat mai multe trageri din armele de vînătoare pe
care le posedau legal, vînînd legal doar doi mistreţi;
-precum că biletele de vînător, cotoarele biletelor de vînător, registrul tehnicii de securitate,
registrul de instructaj la vînătoare au fost semnate de toţi participanţi după intructaj şi înainte
începerii vînătoarei;
-precum că Lupu Ion Anton, Irimciuc Denis Gheorghe şi Svistun Valeriu Valeriu, nici înainte
nici după vînătoare nu au determinat prin constrîngere sau dare de bunuri martorii cu scopul de a
ascunde oricare circumstanţele cauzei,
-este de menţionat faptul că prima grupa de martori fiind audiaţi prima dată în cadrul urmăririi
penale au dat declaraţii analogice ca a doua grupa de martori, iar ulterior audiaţi suplimentar au
dat declaraţiile contradictorii celor date prima dată, în baza la care şi au fost înaintate învinuirile
lui Lupu Ion Anton, Irimciuc Denis Gheorghe, Svistun Valeriu,
-în cadrul cercetării judecătoreşti a doua grupă de martori au susţinut declaraţiile sale date în
cadrul urmăririi penale, iar prima grupă de martori au susţinut declaraţiile sale date prima dată în
cadrul urmăririi penale, în acest fel susţinînd poziţiile martorilor din grupa a doua, refuzîndu-se
în totalmente de declaraţiile sale date suplimentar la urmărirea penală,
-martorii din prima grupă au motivat schimbarea declaraţiilor prin diferite argumente, cum ar fi:
nu au citit declaraţiile scrise în proces verbal, aşa au înţeles de la alţii că trebuie de declarat, nu
au explicat motive,
-analizînd declaraţiile martorilor acuzării *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****,
***** *****, ***** *****, ***** *****, ***** *****,***** *****, *****, ***** *****,
*****, *****, ***** *****, ***** *****, ***** *****, ***** *****, ***** date în cadrul
urmăririi penale şi ulterior în instanţa de judecată, ajung la concluzia că la baza sentinţei instanţa
urmează să pună anume acele declaraţii unde martorii respectivi au confirmat declaraţiile puse la
bază în cadrul rechizitoriului și care au fost date citirii în cadrul audierii lor în instanta de
judecată,

-astfel, martorii respectivi, declaraţiile cărora au servit una din bazele probatorii, alăturea de
celelalte probe cu care se coraborează, în susţinerea învinuirii inculpaţilor, în urma audierilor nu
au putut comunica cu desăvîrşire motivul schimbării declaraţiilor, iar cele date în cadrul urmăririi
penale denotă detalii despre care organul de urmărire penală nu cunoştea, iar declaraţiile lor se
coraborează între ei şi se confirmă prin alte materiale ale cauzei expuse mai jos,
-mai mult ca atît, fiind audiat în calitate de martor ***** a comunicat în detalii circumstanţele
participării sale la vînâtoarea din 23.12.2012, declaraţii care nu au fost luate în consideraţie de
către instanţă,
-important de menţionat că Creţu Gheorghe nu a fost audiat în calitate de bănuit în cadrul
urmăririi penale şi n-a expus careva versiuni privind evenimentele petrecute la 23.12.2012, însă
fiind audiat în calitate de inculpat a expus circumstanţe care se adeveresc din audierea
martorului ***** expuse mai sus, care potrivit declaraţiilor date în faţa instanţei de judecată şi
apreciate de către aceasta ca fiind veridice, nu a participat la vânătoarea în cadrul cantonului nr.4
ci în perimetrul cantonului nr.7, prin urmare acesta nu avea de unde cunoaşte detaliile acestei
goane, la fel ca şi organul de urmărire penală pînă la audierea inculpatului Gh.Creţu, ca să-l
impună în careva mod pe***** să facă asemenea declaraţii. Bunăoară***** ca şi Creţu Gh. au
confirmat transportarea lor la prima goană cu a/m de model ”Zil”, faptul că Creţu Gh. a
participat ca gonaş şi se afla unicul cu armă în remorca ”Zil”-ului, faptul că au avut loc două
goane, etc.
-la fel instanţa invocînd motivele la care s-au referit martorii privind schimbarea declaraţiilor
acestora, în sensul celor date în faţa instanţei de judecată, a indicat precum că au fost ameninţaţi
de către procurori (trei sau patru la număr) care au efectuat urmărirea penală, precum că vor fi
reţinuţi sau eliberaţi din funcţii. Menţionează la acest capitol că de fapt persoanele reale care
aveau chiar posibilitate de realiza aceste ameninţări privitor la eliberarea lor din funcţii
(majoritatea fiind maiştri şi pădurari în cadrul IS ”Pădurea Domnească”) erau cei de pe banca
acuzaţilor, adică Lupu Ion - ***** şi Denis Eremciuc - ***** prin urmare unicile persoane care
aveau posibilitatea reală de influenţă asupra subalternilor, folosind situaţia lor de serviciu, erau
anume aceste persoane, fapte care au şi avut loc şi de care au şi fost puşi sub învinuire. S-au mai
invocat despre ameninţări cu reţineri ai acestor martori în schimbul declaraţiilor care au fost
apreciate critic. Menţionează la acest capitol că, martorul***** în şedinţă de judecată a declarat
că, la urmărirea penală a fost audiat de trei ori şi odată de către Comisia parlamentară de
anchetă, însă declaraţiile date în cea de-a doua audiere suplimentară şi în faţa membrilor
Comisiei parlamentare de anchetă nu corespund realităţii, or la aceste audieri au fost constrînşi
să dea asemenea declaraţii... Prin urmare se impune întrebarea dacă de procurori aceşti martori
aveau frică de reţinere, atunci ce frică aveau faţă de membrii Comisiei parlamentare, care nu sînt
investiţi cu dreptul de a reţine persoane. Şi în general motivarea martorilor precum că au fost
impuşi să faca declaraţiile expuse în rechizitoriu, pe care instanţa le-a apreciat critic, este una
bizară şi alogică, aceştia fiind influenţaţi şi hărţuiţi de cca 3-4 procurori şi o întreagă Comisie
parlamentară de anchetă... şi instanţa le-a dat crezare,
-fiind audiaţi în instanţa de judecată învinuiţii Lupu Ion Anton, Irimciuc Denis Gheorghe,
Svistun Valeriu Valeriu vinovăţia sa în săvîrşirea infracţiunilor incriminate nu au recunoscut şi
referitor la învinuirile înaintate în baza art.314 alin.(l), art.312 alin.(l), art.332 alin.(2) lit.b),
art.327 alin.(2) lit.c) Cod penal, au dat declaraţii ca a doua grupa de martori,
-referitor la învinuirile înaintate în baza art.233 Cod penal privind vînatul ilegal în locurile
interzise inculpaţii au declarat următoarele:
-IS RN „Pădurea Domnească” a fost creată prin Hotărîrea Guvernului nr.409 din 02 iulie 1993
„Cu privire la crearea Rezervaţiei naturale de stat „Pădurea Domnească”. Conform
Regulamentului Rezervaliei naturale de stat „Pădurea Domnească” care este aprobat prin
Hotărirea Guvernului nr.409 din 02 iulie 1993, punctul 13 „în cadrul Rezervației se permite:
alin.8) „reglarea numerică a animalelor în vederea optimizării efectivului lor şi păstrării
speciilor, specifice atît pădurilor de luncă şi biotopurilor mlăştinoase din zonă, cît şi intregul
ecosistem”. În Statutul ÎS „Rezervaţiei naturale „Pădurea Domnească” înregistrat la Camera
înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Dezvoltării Informaționale oficiul Teritorial Bălţi nr.136
„B” din 19.12.2005 în pct.3.9 se menţionează că „pe teritoriul zonei de administrare naturale se
pot desfăşură următoarele activităţi - reglarea densităţii numerice a animalelor în cadrul aplicării
măsurilor de selecţie”,
-conform art.25 din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din
25.02.1998, în rezervaţia ştiinţifică, excepţie facind zonele cu protecție integrală, sînt permise:
d) reglarea selectivă a numărului de animale pentru menţinerea echilibrului ecologic. Aceaşi
prevedere este şi în Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărirea Guvernului nr.785 din
03.08.2000, pct.12 „pe teritoriul Rezervaţiei, cu excepţia zonei (zonelor) cu proiective integrală,
se admite: reglarea numerică a efectivului de animale în vederea optimizării şi păstrării speciilor
specifice ecosistemelor naturale în cauză,
-în conformitate cu ordinul Agenţiei "Moldsilva" nr.106 din 23.05.2012 "Cu privire la instituirea
zonei cu protecţie integrală a fost creată zona cu protecţie integrală, în mai multe sectoare, pe o
suprafaţă totală de 291,7 ha care sunt amplasate - 5VI, 7TI, 17A, 17B, 17C, 17D - zona nucleu,
I7E, 17F, 17H, 17J, 38N1, 40N1, 36N1, 36C, 48H, 52A, 528, 52V2, 52V5, 54C, 54L, 54M,
51A, 51C, 51F, 51H, 511, 51K, 51L, 50V5, 50N3, 50N6, 50T, 57V1, 62V3, 658, 65T1.
Menţiune: parcele unde s-a desfăşurat vînătoarea din 23.12.2012 nu sunt zone cu protecţia
integrală,
-reglarea numerica a efectivelor de vînat presupune reducerea numărului de animale sălbatice în
terenuri cu densităţii ale acestora mai mari decît cele optime, în vederea asigurării unui echilibru
ecologic. În acest mod, poate fi diminuat posibilul prejudiciu cauzat de către vînat sectoarelor
silvice, agricole, privat sau altor sectoare din economia nalională,
-rezultatele evaluării vînatului au fost discutate în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific al ÎS RN
”Pădurea Domnească”,
-limitele de recoltare a vînatului au fost stabilite de către Agenţia la propunerile entităţilor silvice
subordinate, care apoi au fost coordonate cu Institutul de Zoologie din cadrul Academiei de
Ştiințe şi prezentate Ministerului Mediului. Conform evaluărilor efectuate de către specialiştii
din rezervaţia „Pădurea Domnească” din februarie-martie 2012, efectivul real al speciei
respective constituia 163 exemplare de mistreţi, cota de recoltare în baza metodologiei de calcul
fiind stabilită de 35 exemplare. Ministerul Mediuiui în conformitate cu legislaţia în vigoare a
înaintat proiectul de hotărîre Guvernului spre aprobare,
-conform prevederilor Hotăririi Guvernului nr.606 din 15.08.2012 "Cu privire la reglementarea
vînătorii în sezonul de vînătoare 2012-2013" vînătoarea la mistreţi este permisă în perioada 18
noiembrie-30 decembrie 2012", iar limita de recoltare a mistreţilor este stabilită conform anexei
nr.2 la această Hotărîre de Guvern unde se prevede că în Rezervaţia ştiinlifică "Pădurea
Domnească"-35 mistreţi spre recoltare",
-vînătoarea în rezervaţia "Pădurea Domnească" a fost organizată şi desfăşurată autorizat în baza
ordinului Agenţiei nr.168 din 14 septembrie 2012 "Cu privire la deschiderea vînătorii la mistreţi
în anul 2012" emis în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.606 din 15 august 2012, precum
şi ordinului Rezervaţiei Naturale "Pădurea Domnească" nr.95-P din 29 noiembne 2012 "Cu
privire Ia deschiderea vînătorii la mistreţi în anul 2012".

-Conform ordinelor respective, responsabil de organizarea şi controlul desfăşurării vînătorii în


Rezervaţia "Padurea Domnească" este desemnat directorul rezervaţiei Irimciuc Denis,
-conducător al echipei de vînători, responsabil de desfăşurarea vînătorii, în grupul unde s-a
petrecut tragicul accident, a fost numit Svistun Valeriu, inginer în cadrul rezervaţiei,
-referitor la faptul că vînătoarea s-a desfăşurat în parcela 76 al cantonului nr.4 al sectorului nr.2
„Călineşti” al masivului forestier al întreprinderii de Stat „Pădurea Domnească” din raionul
Făleşti - în zona de frontieră, adică la o adîncime mai mica de 500 metri de la linia frontierei de
stat, au relatat, că deşi Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la Frontiera de Stat al Republicii
Moldova a întrat în vigoare la 01.07.2012, Guvernul prin intermediul Poliţiei de Frontieră şi
Agenţia „Moldsilva” împreună cu autorităţile administraţiei publice locale nu au întreprins
acţiuni de delimitare a liniei frontierei de stat aşa cum prevede Legea menţionată. Nu a fost
marcată linia de frontieră prin semne şi panouri cu inscripţii informative, din motive, că între
autorităţile Republicii Moldova şi autorităţile din Romînia nu a fost semnat un acord bilateral
privind linia de frontieră, deşi Legea nr.215 în dispoziţii finale şi tranzitorii a stabilit un termen
de 6 luni, precum şi din lipsa de resurselor financiare. Astfel, la 23.12.2012, în condiţii de iarnă
şi zăpadă abundentă era imposibil vizual de a stabili adîncimea de 500 metri de la linia de
frontieră de stat pe interior, deoarece ea nu exista, totodată, este necesar de menţionat, că
vînâtoarea s-a desfăşurat în parcela 76 al cantonului nr.4 al sectorului nr.2 „Călineşti” al
masivului forestier al întreprinderii de Stat „Pădurea Domnească” din raionul Făleşti a fost
organizată cu avizul prealabil Poliţiei de Frontieră,
-mai mult ca atît, Regulamentul cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în
ariile natural protejate de stat din fondul forestier de stat care prevede măsurile, metodele şi
procedurile de organizarea activităţilor de reglementare a efectivului unor specii de animale pe
întreaga suprafaţă a ariilor natural protejate de stat din fondul forestier de stat a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.239 abia la 01.04.2014,
-întru combaterea poziţiei instanţei de judecată privind achitarea inculpaţilor Lupu Ion Anton,
Irimciuc Denis Gheorghe, Svistun Valeriu Valeriu şi probarea culpabilităţii ultimilor în baza
art.art.327 alin.(2) lit.b), c), 314 alin.(l), 233, 332 alin.(2) lit.b), 332 alin.(l), 312 alin.(l) Cod
penal, de organul de urmărire penală au fost acumulate probele, care se coroborează între ele şi
care au fost examinate în cadrul cercetării judecătoreşti, astfel:
-prin procesul verbal de cercetare la faţa locului din 25.12.2012 cu fototabel şi planul-schemă
anexate. În cadrul acestei acţiuni a fost examinat locul din parcela 76 a cantonului nr.4 al
sectorului nr.2 „Călineşti” al masivului forestier a întreprinderii de Stat „Pădurea Domnească”
din raionul Făleşti, unde la 23.12.2012 a avut loc o vînătoare soldată cu rănirea cet.Paciu Sorin.
De asemenea, în cadrul cercetării la faţa locului au fost depistate şi ridicate mai multe tuburi de
la arme de vînătoare /vol.1 f.d.76-105/.
-prin procesul verbal de cercetare la faţa locului suplimentar din 12.01.2013 cu fototabel şi
planul schemă anexate. În cadrul acestei acţiuni au fost cercetate suplimentar locurile amplasării
victimei Paciu Sorin, lui *****, lui Svistun Valeriu, lui Creţu Gheorghe şi lui *****. Cu ajutorul
detectorului de mine „Vallon”, în preajma locurilor indicate au fost depistate şi ridicate tuburile
de cărtuşe /vol.l f.d. 106-116/.

-prin procesul verbal de cercetare la faţa locului suplimentar din 15.01.2013 cu fototabel şi
planul schemă anexate. Cercetarea suplimentară a avut scopul stabilirii şi efectuării
dimensiunilor exacte între locul depistării victimei Paciu Sorin, locul amplasării lui Creţu
Gheorghe şi Svistun Valeriu, punctele pe carare pe care au ieşit doi mistreţi şi punctele de
deteriorare produse pe ramurile de arţar canadian cu ajutoul aparatului de poziţionare GPS şi
tahometrului /vol.l f.d.118-128/,
-cererea cet.Paciu Adriana privind recunoaşterea în calitate de succesor al părţii vătămate
decedate Paciu Sorin /vol.l f.d.139/.
-ordonanţă de recunoaştere a cet.Paciu Adriana în calitate de succesor al părţii vătămate
decedate Paciu Sorin /vol.l f.d.140/.
-declaraţiile succesorului părţii vătămate Paciu Adriana, care a declarat, că la 22.12.2012 s-a
înţeles cu naşul de cununie că o să meargă cu el la vînătoare. La 23.12.2012 Sorin împreuna cu
***** a plecat la vînătoare care a avut loc în rezervaţia naturală „Pădurea Domnească” din
raionul Făleşti. În aceiaşi zi, la 23.12.2012 pe la orele 21.30 min. de la părinţii lui Sorin a aflat
că el a fost rănit, este internat în spital din raionul Făleşti şi deja a fost operat. La 24.12.2012,
împreună cu părinţii lui Sorin, s-a deplasat la spitalul din Făleşti unde l-a văzut pe soţul său, care
a rugat-o cît mai repede să fie transferat la Chişinău. La 25.12.2012 pe la orele 08.40 min, cînd a
ajuns la spital a aflat că soţul său Sorin a decedat dimineaţă. Referitor la rănirea lui Sorin
cunoaşte numai faptul că în timpul vînătorii cineva din participanţi a efectuat o împuşcătură în
mistreţ, dar a nimerit în Sorin /vol.l f.d.144-145/.
-ordonanţă din 15.03.2013 privind recunoaşterea cet.Paciu Ion şi Paciu Galina în calitate de
partea vătămată /vol.l f.d.156-157/.
-declaraţiile părţii vătămate Paciu Ion, care a declarat, că la 23.12,2012, aproximativ la ora 21.30
min, a primit un apel la telefonul său mobil de la cet.*****, care l-a rugat peste cîteva minute să
iasă afară să vorbească cu el. În acel moment Paciu Ion se afla Ia soţia Galina pe str.*****. Cînd
a ieşit afară nu era nimeni, atunci el l-a telefonat pe ***** şi l-a întrebat unde este. La ce ultimul
a spus că se află la Făleşti şi de el, Paciu, se va apropia *****, pe care la fel îl cunoştea. La
telefon ***** i-a lămurit în cîteva cuvinte că feciorul său a fost rănit la o vînătoare, care s-a
petrecut în raionul Făleşti, că deja a fost operat şi se află la spitalul la Făleşti. La fel, a spus că au
fost chemaţi doi medici de la Chişinău. În timpul în care vorbea cu ***** s-a apropiat *****.
Ultimul i-a povestit, că feciorul Sorin a fost împreună cu nanaşul său ***** Ia o vînătoare
petrecută în raionul Făleşti, locul exact nu a spus unde, la care a participat şi *****. În timpul
vînătorii Sorin a fost rănit în burtă şi nu a fost lezat nici un organ vital, cunoştea aceste
circumstanţe deoarece a venit la mine deodată după operaţie. După părerea lui *****, Sorin a
fost rănit de un “rikoşet”. ***** i-a spus că este necesar un medicament antibiotic pentru a două
zi. Atunci el a sunat-o pe soţia sa, care a ieşit afară şi toţi trei s-au dus la farmacie să procure
medicamente necesare. După ce a procurat medicamente necesare au plecat la domiciliu soţiei
lui Sorin, Adriana, căreia i-a povestit ce s-a întîmplat. După aceasta, ***** ***** i-a adus
împreună cu soţia Galina înapoi acasă. A două zi dimineaţă, aproximativ la ora 07.00 min, el
împreună cu soţia Galina şi nora Adriana au plecat la spitalul din Făleşti. La spital, i-au întîlnit
***** împreună cu ***** şi ***** ***** şi i-au condus la medicul care l-a operat pe Sorin. Au
întrat la medicul ***** şi au discutat cu el. Ultimul i-a lămurit cum a decurs operaţia şi a spus că
starea lui Sorin este grea, dar stabilă. După aceasta au discutat cu alt medic, care a participat la
operaţie d-l *****. Ultimul a spus că operaţia a mers greu dar s-a făcut tot ce era necesar, cu
greu în corpul lui Sorin a fost depistat glontele cu care a fost rănit. Medicul a menţionat că după
operaţia lui Sorin s-a făcut transfuzia de singe, în legătură cu pierderea volumului mare de singe.
Apoi, soţiei Galinei şi norei Adriana i-au permis să între în salonul lui Sorin. Peste cîteva minute
ele au ieşit plîngînd nedescutînd cu Sorin, deoarece nu era în stare să vorbească. După aceasta au
stat de vorbă cu ***** puţin timp şi au plecat la Chişinău aproximativ la orele 13.00 min. Tot în
acea zi, după amiază, l-a sunat pe medicul ***** şi a întrebat despre starea lui Sorin. Medicul a
spus că Sorin şi-a revenit puţin şi starea este stabilă. În aceiaşi zi, aproximativ la orele 21.00
min, împreună cu ***** şi ***** *****, cu automobilul lui ***** au plecat la stitalul Făleşti.
Au ajuns acolo aproximativ la ora 23.00 min. Tot acolo la spital a venit şi *****. Acolo, el,
*****, ***** ***** şi ***** au întrat în salonul lui Sorin şi au discutat cu el nu mai mult de
două minute. Pe urmă ***** cu ***** ***** au ieşit şi în salon au rămas el cu *****. Sorin cu
greu a întrebat pe ***** ceva despre Chişinău, la ce ultimul a răspuns că după ce starea lui Sorin
se va stabiliza o să fie transferat la spitalul din Chişinău. Apoi, ***** a ieşit din salon el
rămînînd singur la Sorin în salon. A stat în salon aproximativ încă vreo 10 minute şi se străduia
să vorbească mai mult el, că Sorin foarte greu putea vorbi. După ce a ieşit din salon, ei s-au
pornit la Chişinău. Din câte a înţeles, ***** fiind din Făleşti a fost rugat, nu cunoaşte de către
cine concret, să acorde tot ajutorul necesar tuturor persoanelor în legătură cu accidentul
întîmplat. A două zi, marţi, aproximativ la ora 09.00 min, el împeună cu soţia au plecat la
spitalul din Făleşti. Aproximativ la ora 11.00 min, au ajuns la Făleşti şi au întrat în spital. Cînd s-
au apropiat de salon unde era Sorin acolo nimeni nu se mai afla. S-au adresat la medicul *****
care i-a comunicat că Sorin a decedat în jurul orelor 08.00 min. Tot în spital s-au întîlnit cu nora
Adriana, căreia se acorda ajutor medical. Mai apoi la spital au venit ***** împreună cu *****
*****. După un timp s-a întors Ia Chişinău. Înmormîntarea a avut loc la 27.12,2012 la cimitirul
din str.Armenească mun.Chişinău. A menţionat, că în tot timpul în care a discutat cu *****,
***** *****, *****, ***** *****, ***** despre cele întîmplate nimeni din ei nu a spus cu
precizie familia presupusei persoane, care ar fl împuşcat în direcţia lui Sorin. Despre alte familii
a participanţilor la vînătoare a aflat din sursele mass media. În legătură cu funerariile care au
avut loc, el cu soţia Galina au avut cheltuielile materiale în mărime de 25000 lei, ca dovadă fiind
anexate la dosar, iar mărimea prejudiciului moral va fi stabilită ulterior/vol.l f.d.164-167/.
-partea vătămată Paciu Galina a depus declaraţiile analogice cu partea vătămată Paciu Ion /vol.1
f.d.172-174/.
-cerere de recunoaştere în calitate de partea civilă a părţilor vătămate Paciu Ion şi Paciu Galina,
cu materialele anexe /vol.l f.d.177-183/.
-ordonanţă de recunoaştere în calitate de partea civilă a cet.Paciu Ion şi cet.Paciu Galina/vol.1
f.d.184, 186/.
-ordonanţă din 26.12.2012 de ridicare de la cet.Svistun Valeriu a armei de vînătoare de model
TOZ 34 cal.12 mm, cu care ultimul a participat la vînătoare din 23.12.2013/ vol.2 f.d.1/.
-proces verbal de ridicare din 26.12.2012 de la cet.Svistun Valeriu a armei de vînătoare de
model TOZ 34 cal.12mm, cu care ultimul a participat la vînătoare din 23.12.2013, precum şi
cartuşele şi tuburile goale care au fost utilizate în cadrul vînătorii /vol.2 f.d.2/.
-ordonanţă din 28.12.2012 privind recunoaşterea şi anexarea corpurilor delicte la dosarul penal
şi anume armei de vînătoare de model TOZ 34 cal.12 mm nr.8940911, trei tuburi goale, două
cartuşe cu tuburile din plastic de culoare albă, cu care Svistun Valeriu a participat la vînătoare
din 23.12.2012 /vol.2 f.d.3/.

-proces verbal de examinare din 15.02.2013 şi anume: obiect al examinării a constituit biletul
nr.011656 la autorizaţia nr.003405 care reprezintă un blanc tipizat cu dimensiunile de 15x22 cm,
în partea de sus fiind indicată "Departamentul de stat al Republicii Moldova pentru protecţia
mediului înconjurător şi resurse naturale", şi este eliberat pentru recoltarea mistreţ în trupul de
pădure Călineşti, gospodăria silvică de stat Pădurea Domnească şi care este valabilă în perioada
de la 23 decembrie 2012 până la 23 decembrie 2012 eliberată vânătorului (brigadierului de
vânători) Irimciuc Denis şi V. Svistun, pe care este aplicată ştampila rotundă a Rezervaţiei
Naturale "Pădurea Domnească", în dreptul înscrisului de tipar "Şeful ocolului silvic" fiind
efectuată o semnătură, mai jos fiind indicată data de 23 decembrie 2012. Pe verso biletului într-
un tabel este indicat nr. de ordine, la fiecare număr fiind indicată câte o familie, în total fiind
indicate 15 familii, cu indicarea la 7 familii, numărului carnetului de vânător, iar de la 8 până la
15 fiind înscrisul "gonaş", în dreptul fiecăreia fiind efectuată câte o semnătură. Numele de
familie cu nr.6 - Creţu Gheorghe şi nr.8 - Valeriu Svistun sunt tăiate cu pixul prin linie. De tot
tabela conţine 20 de rânduri. Mai jos de tabelă este înscrisul de tipar "Numele, pronumele şi
postul persoanei care a efectuat instruirea", în dreptul căreia este scris de mănă "Svistun V ing
ppp" şi efectuată o semnătură, iar mai jos, la finele blanchetei tipizate, la rubrica "Numele,
pronumele persoanei responsabili de vânătoarea" este efectuată o semnătură. Toate înscrisurile
de mănă sunt efectuate cu pix cu pastă de culoare albastră,
-obiect al examinării a constituit cotorul biletulului nr.011656 la autorizaţia nr.003405 care
reprezintă un blanc tipizat cu dimensiunile de 15x22 cm, în partea de sus fiind indicată
"Departamentul de stat al Republicii Moldova pentru protecţia mediului înconjurător şi resurse
naturale", şi este eliberat pentru recoltarea mistreţ în trupul de pădure Călineşti, gospodăria
silvică de stat Pădurea Domnească şi care este valabilă în perioada de la 23 decembrie 2012 până
la 23 decembrie 2012 eliberată vânătorului (brigadierului de vânători) Irimciuc Denis şi
V.Svistun, pe care este aplicată ştampila rotundă a Rezervaţiei Naturale "Pădurea Domnească",
în dreptul înscrisului de tipar "Şeful ocolului silvic" fiind efectuată o semnătură, mai jos fiind
indicată data de 23 decembrie 2012. Mai jos la rubrica "Cu regulamentul de vânătoare şi
securitate a cunoscut" fiind efectuată o semnătură. Pe verso cotorului biletului într-un tabel este
indicat nr. de ordine la fiecare număr fiind indicată câte o familie, în total fiind indicate 15
familii, cu indicarea la 7 familii numărului carnetului de vânător, de la 8 până la 15 fiind
înscrisul "gonaş", în dreptul fiecăreia fiind efectuată câte o semnătură. Numele de familie cu nr.6
- Creţu Gheorghe şi nr.8 - Valeriu Svistun sunt tăiate cu pixul prin linie. De tot tabelul conţine
20 de rânduri. Mai jos de tabel este înscrisul de tipar "Şeful ocolului silvic", în dreptul căreia
este efectuată o semnătură, iar mai jos, la finele blanchetei tipizate, la rubrica "Numele,
pronumele persoanei responsabili de vânătoarea" este efectuată încă o semnătură. Toate
înscrisurile de mănă sunt efectuate cu pix cu pastă de culoare albastră.
-obiect al examinării a constituit cotorul la autorizaţia seria AA nr.003405 eliberat la 23
decembrie 2012 cet.V.Svistun valabilă de la 23.12.2012 până la 23.12.2012 de către SVP
Glodeni, care constituie foaie de hârtie cu dimensiunile 20x14cm, din partea stângă de sus fiind
decupată o porţiune a filei cu dimensiunile 10x8,5cm. Examinând actul în cauză se constată că
prin acesta se autorizează vânătoarea în fondul de vânătoare (pădurea Călineşti, ocolul silvic
Călineşti, întreprinderea silvică Pădurea Domnească, în dreptul înscrisului "Autorizaţia e
eliberată de" fiind efectuată o semnătură, iar în dreptul înscrisurilor "Autorizaţia e primită de" de
mână, cu stilou de culoare albastru este indicată familia Svistun V. şi efectuată o semnătură. Pe
partea stângă, jos de unde a fost decupată o bucată de filă este indicat faptul că autorizaţia este
cu nr.2, la 23.12.2012 fiind vânat un mistreţ de sex feminin cu greutatea de "21" şi vârsta de "1"
în fondul de vânătoare (pădure) Călineşti al ocolului silvic Călineşti, fiind aplicate două ştampile
rotunde a ÎS "Pădurea Domnească”, la sfârşit fiind efectuată o semnătură,
-obiect al examinării a constituit exemplarul doi al facturii fiscale seria JJ0863005 care a fost
eliberată la 28.12.2012 de către RN "Pădurea Domnească”, în calitate de cumpărător fiind
indicată numele de familie Svistun V., privind procurarea a 21 kg de carne în baza autorizaţiei
nr.003405, fiind achitat în numerar, inclusiv TVA, suma de 840 lei/vol.2 f.d.4-5/,
-ordonanţă de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la dosarul penal din 15.02.2013, şi
anume a fost recunoscut drept corp delict şi anexat la cauza penală nr.2012378040 biletul
nr.011656, cotorul biletului 011656, cotorul autorizaţiei seria AA nr.003405 şi exemplarul 2 al
facturii fiscale seria JJ863005/vol.2 f.d.6-12/,
-proces verbal de examinare din 18.02.2013 şi anume:
-Obiect al examinării a constituit biletul nr.011759 la autorizaţia nr.003404 care reprezintă un
blanc tipizat cu dimensiunile de 15x22 cm, în partea de sus fiind indicată "Departamentul de stat
al Republicii Moldova pentru protecţia mediului înconjurător şi resurse naturale" şi este eliberat
pentru recoltarea mistreţ în trupul de pădure Călineşti, gospodăria silvică de stat Pădurea
Domnească şi care este valabilă în perioada de la 23 decembrie 2012 până la 23 decembrie 2012
eliberată vânătorului (brigadierului de vânători) Grigore Praf carnetul de vânător 011796, pe
care este aplicată ştampila rotundă a Rezervaţiei Naturale "Pădurea Domnească", în dreptul
înscrisului de tipar "Şeful ocolului silvic" fiind efectuată o semnătură, mai jos fiind indicată data
de 23 decembrie 2012, pe verso biletului într-un tabel este indicat nr. de ordine la fiecare număr
fiind indicată câte o familie, în total fiind indicate 17 familii, cu indicarea la 9 familii a
numărului carnetului de vânător, iar de la nr.10 până la 17 fiind înscrisul "gonaş", în dreptul
fiecăreia fiind efectuată câte o semnătură, lipsind numai semnătura în dreptul numelui de familie
a lui Paciu Sorin. De tot tabelul conţine 20 de rânduri. Mai jos de tabel este înscrisul de tipar
"Numele, pronumele şi postul persoanei care a efectuat instruirea", în dreptul căreia este scris de
mănă "Svistun V ing ppp" şi efectuată o semnătură, iar mai jos, la finele blanchetei tipizate, la
rubrica "Numele, pronumele persoanei responsabili de vânătoarea" este scris de mănă Svistun V.
şi efectuată o semnătură. Toate înscrisurile de mănă sunt efectuate cu pix cu pastă de culoare
albastră,
-obiect al examinării a constituit cotorul biletului nr.011795 la autorizaţia nr.003404 care
reprezintă un blanc tipizat cu dimensiunile de 15x22 cm, în partea de sus fiind indicată
"Departamentul de stat al Republicii Moldova pentru protecţia mediului înconjurător şi resurse
naturale" şi este eliberat pentru recoltarea mistreţ în trupul de pădure Călineşti, gospodăria
silvică de stat Pădurea Domnească şi care este valabilă în perioada de la 23 decembrie 2012 până
la 23 decembrie 2012 eliberată vânătorului (brigadierului de vânători) *****, pe care este
aplicată ştampila rotundă a Rezervaţiei Naturale "Pădurea Domnească", în dreptul înscrisului de
tipar "Şeful ocolului silvic" fiind efectuată o semnătură, mai jos fiind indicată data de 23
decembrie 2012. Mai jos la rubrica "Cu regulamentul de vânătoare şi securitate a cunoscut" fiind
efectuată o semnătură. Pe verso cotorului biletului într-un tabel este indicat nr. de ordine, o
familie, în total fiind indicate 17 familii, cu indicarea la 9 de vânător, iar de la 10 până la 17
fiind înscrisul "gonaş", în dreptul fiecăreia fiind efectuată câte o semnătură, inclusiv şi în dreptul
numelui de familie Paciu Sorin. De tot tabelul conţine 20 de rânduri. Mai jos de tabel este
înscrisul de tipar "Şeful ocolului silvic", în dreptul căreia este efectuată o semnătură, iar mai jos,
la finele blanchetei tipizate, la rubrica "Numele, pronumele persoanei responsabil de vânătoarea"
este indicată familia Svistun V şi efectuată o semnătură. Toate înscrisurile de mănă sunt
efectuate cu pix cu pastă de culoare albastră,
-obiect al examinării a constituit cotorul la autorizaţia seria AA nr.003404 eliberat la 23
decembrie 2012 cet.V.Svistun, valabilă de la 23.12.2012 până la 23.12.2012 de către SVP
Glodeni, care constituie o foaie de hârtie cu dimensiunile 20x14cm, din partea stângă din sus,
fiind decupată o porţiune a filei cu dimensiunile 10x8,5cm. Examinând actul în cauză se constată
că prin acesta se autorizează vânătoarea în fondul de vânătoare (pădurea Călineşti, ocolul silvic
Călineşti, întreprinderea silvică Pădurea Domnească, în dreptul înscrisului "Autoriazaţia e
eliberată de" fiind efectuată înscrierea "ing ppp Svistun V" o semnătură, iar în dreptul
înscrisurilor "Autorizaţia e primită de" de mână, cu stilou de culoare albastru este indicată
familia ***** şi efectuată o semnătură. Pe partea stângă, jos de unde a fost decupată o bucată de
filă este indicat faptul că la 23.12.2012 a fost vânat un (se constată efectuarea unor ştergeri)
mistreţ neindicându-se sexul acestuia, cu greutatea de "21 kg" şi vârsta de "1" în fondul de
vânătoare (pădure) Călineşti al ocolului silvic Călineşti, fiind aplicată o ştampilă rotundă a ÎS
"Pădurea domnească, la sfârşit fiind efectuată o semnătură,
-obiect al examinării a constituit exemplarul doi al facturii fiscale seria JJ0863007 care a fost
eliberată la 28.12.2012 de către RN "Pădurea Domnească”, în calitate de cumpărător fiind
indicat numele de familie *****, privind procurarea a 25kg de carne în baza autorizaţiei
nr.003404, fiind achitat în numerar, inclusiv TVA, suma de 1375 lei/vol.2 f.d.13-14/,
-ordonanţă de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la dosarul penal din 18.02.2013, şi
anume a fost recunoscut drept corp delict şi anexat Ia cauza penală nr.2012378040 biletul
nr.011795, cotorul biletului 011795, cotorul autorizaţiei seria AA nr.003404 şi exemplarul 2 al
facturii fiscale seria JJ863007/volumul 2 f.d.15-19/,
-ordonanţă de ridicare din 12.01.2013 de la Rezervaţia Ştiinţifică „Pădurea Domnească” a
registrului instructajului de protecţie a muncii a rezervaţiei/vol.2 f.d.20/,
-proces-verbal de ridicare din 12.01.2013 de la Rezervaţia Ştiinţifică „Pădurea Domnească” a
registrului instructajului de protecţie a muncii a rezervaţiei, cu anexă copii a registrului
menţionat/vol.2 f.d.21/,
-proces verbal de examinare din 14.02.2013 a registrului instructajului de protecţie a muncii a
rezervaţiei ridicat la 12.01.2013 de la Rezervaţia Ştiinţifică „Pădurea Domnească”. La pagina 4 a
registrului menţionat este indicată data de 23.12.2012, fiind indicate 20 de nume, în dreptul
fiecărui nume indicat este inscripţia „gonaş” şi cîte o semnătură în dreptul fiecărui nume de
familie, primul fiind ***** M. iar ultimul este indicat ***** /vol.2 f.d.22-27/,
-ordonanţă de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la dosarul penal din 14.02.2013, şi
anume a fost recunoscut drept corp delict şi anexat la cauza penală nr.2012378040 registrul
instructajului de protecţie a muncii la locul de muncă, registrul de înregistrare a licenţelor de
vînătoare, registrul de evidenţă a formularelor cu regim special şi factura de expediţia seria CN
nr.103971/ vol.2 f.d.28/,
-proces verbal de examinare din 14.02.2013 şi anume: Obiect al examinării a constituit Registrul
de înregistrare a licenţelor de vânătoare ridicat de la Rezervaţia Naturală "Pădurea Domnească"
care în sine reprezintă un registru copertat şi cusut cu aţă de culoare roz-deschis la ultima pagină
fiind sigilat cu o filă pe care este aplicată ştampila Rezervaţiei Naturale "Pădurea Domnească" și
este compus din 100 pagini, fiecare pagină fiind numerotată de mână cu pixul de culoare
albastră. Registrul este îndeplinit cu înscrisuri până la pagina 31. Pe coperta registrului de mână
este scris, în partea de sus RNS "Pădurea Domnească", iar la mijloc este înscrisă înregistrarea
licenţelor de vânătoare", pe copertă fiind şi înscrisuri de tipar în limba rusă «ЖУРНАЛ
тpexcтyпeнчатoгo кoнтроля cocтояния oxpaны труда» şi alte înscrisuri,
-înscrisurile nemijlocit în registru sunt efectuate de la pagina 4 şi 5 care sunt împărţite în mai
multe despărţituri şi anume data, numărul licenţei, recolta carne curată, semnătura
conducătorului, cantitatea recoltată, specie recoltată şi nota de executare, şi se începe cu data de
16.12.1993, finisându-se cu data de 30.12.2012,
-s-au examinat foile registrului 30 şi 31 unde este indicat anul 2012, primele înscrisuri fiind
datate cu 23.12.12 unde sunt indicate numele Gh.***** cu nr.autorizaţiei 033404 şi V.Svistun
cu numărul autorizaţiei 003405, Gh.Parf -recoltând 25 kg de carne, fiind încasată suma de 1375,
iar V.Svistun recoltând 21 kg de carne a unei femele, fiind încasată suma de 840 lei,
-conform înscrisurilor pe anul 2012 au fost eliberate de tot 11 autorizaţii, în afară de două
menţionate de sus două fiind eliberate la 25.12.2012 pe numele ***** şi ***** *****, o
autorizaţie pe data de 26.12.2012 pe numele lui ***** *****, pe data de 28.12.2012 două
autorizaţii pe numele lui ***** ***** şi ***** *****, şi 4 autorizaţii pe numele cet.*****
*****, ***** *****, ***** şi *****,
-de asemenea, conform înscrisurilor se constată că în anul 2012 a fost recoltată carne în volum
de 340,9 kg, fiind încasată suma de 11340 lei, dintre care fiind vânate două femele /vol.2 f.d.34-
38/,
-informaţia din 01.03.2013, parvenită de la Departamentul poliţiei de Frontieră, schema
sectorului poliţiei de frontieră „Călineşti”, în care este indicată zona de frontieră, delimitarea
sectoarelor nr.4 şi 7 din rezervaţia „Pădurea Domnească”/vol.2 f.d.45-46/,
-la 08 februarie 2013, procurorul în procuratura raionului Făleşti, Dorin Burlacu a adoptat
ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale în privinţa colaboratorilor de poliţie CP Făleşti,
deoarece lipsesc elementele componenţei de infracţiune prevăzute de art.327-329 Cod penal,
deoarece faptul cauzării leziunilor corporale lui Paciu Sorin la 23.12.2012 prin împuşcătură la o
vînătoare care a avut loc în sectorul silvic Călineşti a rezervaţiei „Pădurea Domnească” nu a fost
tăinuit. Despre faptul internării victimei Paciu Sorin în spital a fost anunţată de către sora
medicală a spitalului raional Făleşti unitatea de gardă CP Făleşti. De asemenea s-a ajuns la
concluzia, ca acţiunile lucrătorilor medicali din cadrul spitalului raional Făleşti, pe faptul
internării cet.Paciu Sorin la 23.12.2012 cu leziuni corporale în spitalul raional Făleşti, nu
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii /vol.2 f.d.54-58/,
-informaţia nr.01-1-6/07 din 17.01.2013 parvenită de la Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din
Moldova în care se menţionează familiile persoanelor (care au participat la vînătoare din
23.12.2012 în rezervaţia “Pădurea Domnească”), numărul de carnet, anul aderării şi locul de
evidenţă vol.2 f.d.61-62,
-conform informaţiei nr.39/01 din 05.02.2013 parvenite de Ia Institutul de Zoologie al
Academiei de Ştiinţă a Moldovei se constată că:
-Potrivit art.23 din Legea privind fondurile ariilor naturale protejate de stat (nr.1538-XIII din
25.02.1998) rezervaţia ştiinţifică are statut de instituţie de cercetări ştiinţifice şi se subordonează
autorităţii centrale pentru mediu. Rezervaţia naturală nu are statut de instituţie de cercetări
ştiinţifice, însă se efectuează cercetări ştiinţifice şi se subordonează administraţiei publice
centrale sau locale.
-Potrivit art.27 Legea privind fondurile ariilor naturale protejate de stat în rezervaţia ştiinţifică se
creează zona cu protecţie integrală unde se efectuează numai cercetări ştiinţifice, iar în rezervaţia
naturală nu este creată zona respectivă.

-Conform Regulamentului Gospodăriei Cinegetice (Anexa nr.1 la Legea Regnului Animal,


1995) după pct.7 lit.b - Terenuri interzise pentru vânătoare se consideră rezervaţiile ştiinţifice,
peisagistice, parcurile naţionale, monumentele naturii, etc.
-În scopul păstrării şi ameliorării calităţii vânatului este necesară realizarea selecţiei artificiale,
care, în condiţiile permise de lege, constă în extragerea prin acţiuni de vânătoare a exemplarelor
bolnave, accidentate, degenerate etc, de ambele sexe şi categorii de vârstă.
-În ariile naturale protejate de stat, unde nu se permit acţiuni de vânătoare cu arma, pentru a
evita stresarea animalelor, reglarea numerică se realizează prin metode şi mijloace specifice
(capturare a animalelor în capcane, prin imobilizare etc). Reglarea selectivă prin acţiuni de
vânătoare se realizează prin metode care nu stresează alte animale, la hrănitori şi la pândă.
-În conformitate cu prevederile art.25 lit.d din Legea privind ariile naturale protejate de stat se
stipulează că în rezervaţia ştiinţifică, excepţie făcând zonele cu protecţie integrală, sunt premise:
reglarea selectivă a numărului de animale pentru menţinerea echilibrului ecologic.
-La fel, potrivit prevederilor art.26 lit.e) din Legea privind fondul ariilor natural protejate de stat
se stipulează că în rezervaţia ştiinţifică sunt interzise activităţile ce pot conduce la dereglarea
evoluţiei fireşti a proceselor naturale, în special, vânatul... Reglarea selectivă şi numerică se
poate realiza prin capturarea animalelor în capcane, prin imobilizare etc.
-Există Regulamentul gospodăriei cinegetice (Anexa 1 la Legea regnului animal, 1995), însă
lipseşte procedura legalizată de efectuare a reglării selective a numărului de animale.
-Stabilirea limitelor de recoltare a mistreţului presupune cunoaşterea efectivului al animalului în
natură. Institutul de Zoologie nu participă direct la evaluarea efectivului mistreţului, însă
analizând informaţia prezentată de Agenţia "Moldsilva" a propus ca vânătoarea la mistreţ trebuie
să se efectueze ţinând cont de raportul de vârstă şi sex, excluzând recoltarea femelelor
reproductive, cu vârsta între 3-5 ani.
-Conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998), în Anexa "Rezervaţii
ştiinţifice" sunt enumărate rezervaţiile "Codru", "Iagorlâc", "Prutul de Jos", "Plaiul Fagului",
"Pădurea Domnească”. Potrivit art.104 al Legii menţionate - Trecerea unei arii naturale protejate
dintr-o categorie a Uniunii Internationale de Conservare a Naturii în alta, precum şi actualizarea
categoriilor enumerate la art.4 se efectuează de către Parlament, la propunerea Guvernului, cu
avizul autorităţii centrale pentru mediu şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei vol.2 f.d.66-67,
-conform informaţiei nr.01-1-6/06 din 15.01.2013 parvenite de la Societatea Vânătorilor şi
Pescarilor din Moldova se constată că: Cet.Paciu Sorin, a.n.*****, nu figurează în baza de date a
Societăţii „Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova nici în calitate de vînător, nici în calitate de
candidat în vînători din care motiv Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova nu a eliberat
niciodată un carnet de vînător pe numele ultimului.
-atît vînătorii cît şi gonaşii în mod obligatoriu trebuie să deţină carnet eliberat de societatea
Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova vol.2 f.d.74-75,
-informaţia nr.35/1-858 din 28.02.2013 parvenită de la Departamentul Poliţiei de Frontieră al
MAI în care se indică lista mijloacelor de transport care au întrat în zona de frontieră la sectorul
„Călineşti” în rezervaţia „Pădurea Domnească” nemijlocit pe lîngă sediul sectorului respectiv la
23.12.2012 şi la 25.12.2012 vol.2 f.d.76-77,

-informaţia nr.6/373 din 14.02.2013 parvenită de la Departamentul Poliţiei al MAI în care se


indică lista persoanelor (care au participat la vînătoare din 23.12.2012 în Rezervaţia ‘‘Pădurea
Domnească”) şi armele de vînătoare şi cu ţeava ghintuită aflate în proprietatea lor vol.2 f.d.81-
84,
-informaţia nr.01-07/186 din 15.02.2013 parvenită de la Agenţia „Moldsilva” la care sunt
anexate materialele care se referă la drepturile şi obligaţiunile factorilor de decizie a Agenţiei
„Moldsilva” şi Rezervaţiei „Pădurea Domnească”, statutul Rezervaţiei „Pădurea Domnească”,
organizarea şi activitatea consiliului ştiinţific al Rezervaţiei Pădurea Domnească”, organizarea
tunurilor şi locurilor speciale de hrană şi aprovizionarea cu apă a mistreţilor pe teritoriul
rezervaţiei, persoane responsabile de organizarea şi petrecerea vînătorii la mistreţi în anul 2012
în Rezervaţia „Pădurea Domnească” vol.2 f.d.85-181,
-conform raportului de expertiză medico-legală nr.146 din 25.12.2012, decesul cet.Paciu Sorin a
survenit în urma plăgii penetrante a abdomenului prin lezare cu armă de foc, cu lezarea
organelor interne abdominale cu dezvoltarea hemoperitoneului, anemiei organelor interne,
şocului posthemoragic, care au putut fi pricinuite prin lezare cu arma de foc prin tragere şi se
referă la categoria leziunilor corporale grave, periculoase pentru viaţa. În momentul pricinuirii
leziunilor corporale pătimitul se putea afla în poziţie verticală a corpului sau aproape de ea, în
partea lateral stînga a trunchiului faţă de obiectul vulnerant. Conform datelor medicale orificiu
de întrare este localizat pe linia iliacă stînga a peretului abdominal plagă cu diametrul 2,0 cm.
Dintre leziunile corporale depistate şi cauza decesului se prevede legătură cauzală directă vol.3
f.d.3-5,
-conform raportului de expertiză nr.154-161 din 30.01.2013, au fost stabilite următoarele
concluzii:
1. Pe tuburile cu numerele 4, 6-9, depistate în cadrul cercetării la faţa locului fixate în procesul
verbal din 25.12.2012, urme valabile pentru identificarea persoanei (lor), nu au fost depistate.
2. Arma cu nr."05845" (ridicată la 28.12.2012 de la Creţu Gheorghe Tudor), prezentată la
examinare, face parte din categoria armelor de foc de vânătoare semiautomată, cu ţeava lisă, cu
calibrul 12, model "MŢ 21-12", confecţionată industrial la uzina de armament din în or.Tula,
Rusia. Arma prezentată la examinare este în stare de funcţionare şi utilă pentru trageri. Arma
prezentată la examinare nu a fost supusă modificărilor. Declanşarea împuşcăturii din această
armă fără a se acţiona pe trăgaci nu este posibilă.
3. Glonţul extras din corpul victimei Paciu Sorin Ion, prezentat spre examinare a fost tras din
armă de vînătoare cu teavă lisă de calibrul 12,0 mm.
4. Tuburile de cartuş depistate în cadrul cercetării la faţa locului (fixate în procesul verbal de
cercetare la faţa locului fixate sub nr.4,6,7,8,9) şi a containerului (fixat în procesul verbal de
cercetare la faţa locului sub nr.12), prezentate spre examinare puteau fi trase din armă (arme) de
vînătoare cu ţeava lisă de calibrul 12,0 mm.
5. De stabilit dacă tuburile de cartuş depistate în cadrul cercetării la faţa locului şi glonţul extras
din corpul victimei Paciu Sorin Ion în rezultatul intervenţiei chirurgicale prezentate spre
examinare au fost anterior părţi integrante ale unui cartuş este imposibil din motivul că în
momentul efectuării împuşcăturii lipseşte contactul direct a glonţului cu suprafaţa ţevii
/gloanţele din tuburile „TAXO TPИO” se află în container din polimer/.
6. Tuburile de cartuşe, depistate în cadrul cercetării la faţa locului şi ambalate în pungile nr.nr.4;
6-9, prezentat spre expertizare au fost trase (împuşcate) din arma de model „MŢ 21-12" cu
numărul "05845".

7. În direcţia victimei ca rezultat al efectuării împuşcăturilor din direcţia punctului nr.1 în


direcţia nr.3 (schema prezentată suplimentar) aproape la 57-58 de metri (direcţia de la drum spre
rîul Prut), au fost depistate patru crengi a unui tufar cu deteriorări.
8. Reeşind din poziţionarea vânătorilor (ţintaşilor), a locurilor depistării urmelor de tragere (a
tuburilor, containerului, mistreţilor şi a ramurilor de tufişuri), precum şi a locului de aflare a
victimei, a caracterului leziunilor corporale depistate la acesta şi a modului de deteriorare a
hainelor victimei direcţia din care s-a tras în direcţia victimii a fost din direcţia punctului nr.3 în
direcţia punctului nr.1 (conform schemei prezentate suplimentar).
9. Canalul plăgii împuşcate avea o direcţie laterala stânga spre dreapta şi puţin din anterior spre
posterior, formând cu planul frontal un unghi de cca 15°, unghiul fiind deschis spre stânga.
Direcţia canalului rînirii cu schema anexată la procesul-verbal de cercetare la faţa locului din
25.12.2012, şi schema prezentată suplimentar putem constata că corpul pătimitului Paciu Sorin
la momentul efectuării împuşcăturii se afla faţă de linia din punctul „3” în punctul „1” al
schemei prezentate suplimentar, cu un unghi de cca 15 grade.
10. Pe obiectele de haine ale victimei Paciu Sorin, prezentate spre examinare, urme a factorilor
secundari a împuşcăturii nu au fost depistate.
11. Deteriorarea de pe obiectele de haine ale victimei Paciu Sorin a fost creată ca urmare a
tragerii asupra acestora dintr-o armă de foc cu proiectil, baza cărui îl constituie plumbul, de la o
distanţă mai mare de trei metri. Aceste deteriorări au fost create de glontele extras din corpul
victimei în rezultatul intervenţiei chirurgicale.
12. Glontele extras din corpul victimei în rezultatul intervenţiei chirurgicale are aceiaşi
componenţă chimică cu gloanţele (3 buc.) extrase din cartuşul de model "TAXO TPИO”, ridicat
de la Crețu Gh. Celelalte cartuşe ridicate: de la Svistun V. (2 buc.), de la Creţu Gh.(1 buc) şi de
la *****(7 buc.) se deosebesc după marcaj şi conţinutul încărcării lor, vol.3 f.d.20-66,
-conform raportului de expertiză nr.289-296 din 22.02.2013, au fost stabilite următoarele
concluzii:
1. Pe suprafaţa obiectului /tubul din pachetul nr.3/, ridicat în cadrul cercetării la faţa locului
suplimentare din 12.01.2013, prezentat spre examinare, careva urme valabile pentru identificarea
persoanei (persoanelor), nu au fost depistate.
2. Tubul de cartuş depistat în cadrul cercetării la faţa locului suplimentare, din 12.01.2013 şi
prezentat spre examinare este parte componentă a cartuşului calibrul 12.0 şi predestinat utilizării
din armă (arme) de vînătoare cu ţeava lisă de calibrul 12,0.
3. Tubul de cartuş depistat în cadrul cercetării la faţa locului suplimentare din 12.01.2013 nu a
fost tras din: -arma de vânătoare cu ţeava lisă dublă verticală de model „TOZ 34EP" calibru 12
nr.in-8940911; -arma de vânătoare cu ţeava lisă de model „Benelli" calibru 12 cu nr.M742645; -
arma de vânătoare cu ţeava lisă de model „MŢ 21-12" calibru 12 cu nr.nr.05845).
4. Unghiul tragerii ţintaşului Gh.Creţu, relativ locului depistării lui Sorin Paciu constitue
aproximativ 9° (faţă de drum); -unghiul zonei plasării ţintaşului V.Svistun, relativ locului
depistării lui Sorin Paciu, constitue aproximativ 26°(faţă de drum).
-Conform cercetării la faţa locului şi schemei din 25.12.2012, poziţia ţintaşului ***** este
arătată pe schemă sub nr.2, unghiul zonei plasării ţintaşului ***** relativ pătimaşului Sorin
Paciu, putea fi aproximativ între 60-70°;

-Totodată efectuarea împuşcăturii din zona (poziţia) ţintaşului ***** (distanţa de 1 m.) în
direcţia lui Sorin Paciu este imposibilă din motivile indicate în raportul de expertiză nr.154-161
din 30.01.2013 (lipsei factorilor secundari a împuşcăturii pe hainele victimei, tragerea s-a
efectuat de la o distanţă mai mare de 3 m).
-Stabilirea unghiului zonei plasării ţintaşilui *****, relativ locului depistării pătimaşului Sorin
Paciu, este imposibil din motivul lipsei coordonatelor amplasării reciproce - unul faţă de altul.
5. Deteriorările de pe suprafeţele fragmentelor de ramuri ridicate în cadrul cercetării la faţa
locului suplimentare din 15.01.2013, au fost create în urma unui impact сu un obiect/e
(proiectil/e) de formă sferică, de culoare întunecată, baza căruia (cărora) îl costitituie plumbul
/vol.3 f.d.67-90/,
-conform raportului de expertiză nr.1010 din 12.06.2013 au fost stabilite următoarele concluzii:
1. Semnăturile din numele Paciu Sorin din biletul de vânătoare nr.011795 şi din cotorul biletului
de vânătoare nr.011795 (plasate în tabelul „Componenţa brigăzii de vânători” la numărul de
ordine 12), nu au fost executate de către Paciu Sorin, dar au fost executate de o altă persoană
prin procedeul imitaţiei servile.
2. Numele manuscris „Paciu Sorin” plasat în coloana 2 a tabelului „Componenţa brigăzii de
vînători” din biletul de vânătoare nr.011795 şi din cotorul biletului de vânătoare nr.011795
(număr de ordine 12), nu a fost executat de Paciu Sorin, dar a fost executat de Svistun Valeriu.
3. Textul manuscris cu care sunt completate rubricile şi tabelul biletului de vânătoare nr.011795,
respectiv rubricile şi tabelul cotorului biletului de vânătoare nr.011795, au fost executate de
către Svistun Valeriu.
4. Semnăturile din numele Irimciuc Denis din biletul de vânătoare nr.011656 şi cotorul biletului
de vânătoare nr.011656 (plasate în tabelul „Componenţa brigăzii de vânători" la numărul de
ordine 15), au fost executate de însăşi Irimciuc Denis.
5. Semnăturile din numele ***** din biletul de vânătoare nr.011795 şi din cotorul biletului de
vânătoare nr.011795 (plasate în tabelul „Componenţa brigăzii de vânători” la numărul de ordine
10), au fost executate de însăşi *****.
6. Semnăturile din numele Svistun Valeriu din biletul de vânătoare nr.011795 şi din cotorul
biletului de vânătoare nr.011795 (plasate în tabelul „Componenţa brigăzii de vânători” la
numărul de ordine 17), au fost executate de însăşi Svistun Valeriu.
7. Nu este posibil de stabilit dacă semnăturile din numele Paciu Sorin din biletul vânătoare
nr.011795 şi din cotorul biletului de vânătoare nr.011795 (plasate în tabelul ”Componența
brigăzii de vînători” la numărul de ordine 12), puteau fi executate de Irimciuc Denis sau *****
*****, sau *****, sau Svistun Valeriu din motivele indicate în textul raportului la punctul 7.
8. Textul manuscris cu care sunt completate rubricile cotoarelor autorizaţiilor seria AA
nr.003404 şi seria AA nr.003405, au fost executate de către Svistun Valeriu.
9. Semnătura de rubrica „Autorizaţia e primită de”, unde este indicat numele ”*****”, din
cotorul autorizaţiei seria AA nr.003404, a fost executată de *****.
10. Semnătura de rubrica „Autorizaţia e eliberată de” din cotorul autorizaţiei seria AA
nr.003404, a fost executată de Svistun Valeriu.
11. Semnătura de rubrica „Autorizaţia e primită de”, unde este indicat numele ”Svistun V.” din
cotorul autorizaţiei seria AA nr.003405, a fost executată de Svistun Valeriu.

12. Semnătura de la rubrica „Autorizaţia e eliberată de” din cotorul autorizaţiei a AA nr.003405,
nu a fost executată de Svistun Valeriu, dar a fost executată de Irimciuc Denis.
13. Textul manuscris cu care sunt completate rubricile şi tabelul biletului de vânătoare
nr.011656, respectiv rubricile şi tabelul cotorului biletului de vânătoare nr.011656, au fost
executate de către Svistun Valeriu vol.3 f.d.98-115,
-declaraţiile martorului ***** *****, care a declarat, că este membrul Asociaţiei vânătorilor şi
pescarilor aproximativ din 2011. Deţine arma de vânătoare de model „Benelli elegant”, calibrul
12. Când a devenit membrul asociaţiei, a făcut cunoştinţă cu legislaţia în vigoare privind regulile
de vânătoare, inclusiv şi la vânătoare de mistreţ. Anterior de mai multe ori a participat la
vânătoarea de mistreţi. La 21.12.2013 a fost informat de către ***** că către 23.12.2012 în
Rezervaţia „Pădurea Domnească” se organizează o vânătoarea de selecţie la mistreţi. ***** îi
este cumnat. Din discuţie a înţeles că vor fi mai multe persoane din diferite raioane a Republicii
Moldova şi 2 persoane de la Făleşti. Astfel, la 23.12.2012 pe la orele 06.00 după el a venit
*****, cu care s-au deplasat la locul vânătorii - s.Călineşti. S-au deplasat cu automobilul
personal al d-lui *****, de model „TOYOTA LAND CRUISER”. La cantonul din s.Călineşti
unde se organiza vânătoarea au ajuns după orele 08.30. Când au sosit, pe loc erau mai multe
persoane, atât cunoscute cât şi necunoscute. Din persoanele cunoscute era Ion Lupu, *****
*****, Creţu Gheorghe, Sorin Paciu, *****, ***** *****, persoana pe nume ***** din raionul
Făleşti. Restul persoanelor nu îi erau cunoscute. Cu ***** ***** şi Gheorghe Creţu se cunosc
de mai mult timp, în legătură cu serviciul. Cu Lupu Ion se vedeau la şedinţele de Guvern. Cu
persoana pe nume ***** a participat anterior la vânătoare. Pe Sorin Paciu îl cunoaştea de mai
mult timp. Despre faptul că şi el va participa la vânătoare nu cunoştea, a aflat când a venit pe
loc. Menţionează că despre participarea la vânătoare a persoanelor indicate, el a aflat doar când a
ajuns la cantonul din s.Călineşti. Când au ajuns pe loc, de către o persoană, care a fost prezentată
ca *****, pe nume Denis Iremciuc, a fost numită o persoană responsabilă de petrecerea
vânătorii, care deţine funcţia de inginer pe securitate tehnică din cadrul rezervaţiei, pe nume
Valeriu Svistun. Numitul a strâns de la cei prezenţi carnetele de vânătoare şi permisele de port
armă şi a verificat dacă acestea sunt valabile. Ulterior Svistun a efectuat instructajul privind
tehnica securităţii în timpul vânătorii. În cadrul instructajului el a atras atenţia că este interzisă
vânătoarea cu folosirea cartuşelor de tip „carteci”, se permite tragerea în mistreţi doar cu cartuşe
cu un singur glonte. Tot V.Svistun a verificat şi cartuşele prezente la fiecare participant la
vânătoare. EI personal, avea cartuşe cu un singur glonte. La fel, Svistun a atras atenţie că se
permite să tragă doar înainte şi în urmă, precum şi a explicat în care mistreţ se permite de tras,
dar în care nu. Deoarece erau mulţi vânători şi gonaşi, participanţii la vânătoare, la iniţiativa
persoanei responsabile Svistun Valeriu, au fost împărţiţi în 2 grupuri. După ce persoanele au fost
repartizate în grupuri, au fost prezentate planurile sectoarelor unde se planifica vânătoarea.
Ulterior fiecare dintre participanţi, a semnat în listele participanţilor la vânătoare pentru faptul că
a făcut cunoştinţă cu instructajul. Din care motiv Gheorghe Creţu a fost indicat în ambele liste
nu cunoaşte. El era în grupul de participanţi din 13 persoane, unde din cei cunoscuţi lui era Lupu
Ion, ***** *****, *****, ***** *****. Responsabil pentru acest grup era *****Irimciuc Denis.
Ulterior, a plecat la sectoarele unde urma să aibă loc vânătoarea. De către Irimciuc ei au fost
amplasaţi la „numere”. Tot el le-a arătat direcţia din care va fi goana. De către o altă persoană au
fost amplasaţi gonaşii. După ce au fost amplasaţi, au ridicat mâna în sus ca fiecare participant să
vadă amplasarea altuia. De către persoana responsabilă el a fost amplasat între ***** şi *****
*****. Aproximativ peste o oră jumate două, când deja auzea bine gonaşii, Denis Irimciuc a
anunţat că s-a finisat vânătoarea şi să iasă toţi la drum. Atunci el a ieşit la drumul de acces şi a
aflat că în al doilea grup a fost rănită o persoană. Cine a fost rănit, la acel moment, el nu
cunoştea. A menţionat că nici el, nici alţi participanţi din grupul său nu au efectuat împuşcături.
Când au ajuns la canton a aflat că a fost rănit Sorin Paciu şi deja a fost transportat la spitalul
raional Făleşti de către ***** cu automobilul de teren „TOYOTA PRADO”. Când discutau cu
*****, Lupu, Creţu, ***** şi alte persoane s-a apropiat Valeriu Svistun şi a arătat la Gheorghe
Creţu şi a spus „mata ai tras. Eu doar am spus să nu împuşcaţi cu carteci”. La ce Creţu a răspuns:
„eu nu am tras cu carteci, eu am tras cu trio”. La ce Svistun a spus: „care trio? eu am spus doar
cu glonte”. Atunci a înţeles, că anume Creţu este bănuit de cauzarea leziunilor lui Paciu.
Ulterior, l-a telefonat pe procurorul raionului Făleşti ***** *****, şi i-a spus că la cantonul din
Călineşti la vânătoare a fost rănită o persoană pe nume Sorin Paciu și i-a comunicat că din
spusele lui Svistun, a înţeles că a împuşcat judecătorul Gheorghe Creţu. Totodată, i-a spus să
numească un procuror experimentat şi să efectueze toate acţiunile procesuale necesare. Peste un
timp a fost sunat de către ***** *****, care i-a spus că s-a mai produs un caz de împuşcare,
fiind împuşcat un director de la o casă de schimb valutar. Atunci el i-a spus să organizeze de
urgenţă acţiunile speciale de investigaţie „pe urme ferbinţi” pe cazul respectiv. După orele
14.00, tot cu ***** s-au pornit spre Chişinău. Pe la orele 15.00 s-au oprit la staţia PECO, unde a
discutat cu ***** şi *****. A întrebat dacă Paciu are nevoie de sânge, la ce s-a spus că nu este
nevoie de sânge şi medicamente, Sorin va fi operat la Făleşti şi au nevoie de un chirurg vascular.
Atunci el l-a telefonat pe *****, vice-ministrul sănătăţii şi l-a întrebat dacă nu poate să-i
recomande un chirurg vascular de la Bălţi. Totodată, i-a spus despre cazul respectiv. Numitul a
spus că nu, dar va reveni cu un sunet, după ce o să consulte medici de la Făleşti. După ce a
consultat medicii, ***** a sunat şi a spus că medicii de la Făleşti încep intervenţia, dar el va
trimite un chirurg pe linia aviaţiei sanitare. După aceasta ei au plecat la Chişinău. In jurul orelor
17.00 a fost informat de procurorul raionului Făleşti, că procuratura s-a autosesizat şi cazul a
fost înregistrat în R-1 pentru examinarea în ordinea art.274 CPP. Pe la orele 21.00 a fost
informat că a fost ridicat glonţul, depistat şi extras din corpul lui Sorin Paciu, ca rezultat al
intervenţiei chirurgicale. Vizual, procurorul Ţărna Leonid a stabilit că este cartuş cu glonte de tip
„Trio”. Pe 25.12.2012 a fost informat despre decesul lui Sorin Paciu şi s-a pornit cauza penală în
baza art.149 alin.(1) Cod penal, pe faptul lipsirii de viaţă din imprudenţă. La vânătoare a folosit
telefonul mobil cu numărul indicat şi telefonul corporativ *****. Despre incidentul produs nu a
informat pe nimeni, deoarece conform Legii „Cu privire la Procuratură”, procuratura este o
autoritate independentă din cadrul autorităţi judecătoreşti, dar şi pentru a exclude orice influenţa
mediatică, politică asupra procurorului. Indicaţii referitor la efectuarea sau neefectuarea
acţiunilor de urmărire penală nu a dat colaboratorilor Procuraturii sau angajaţilor altor instituţii.
Băuturi alcoolice nu s-au consumat de participanţii la vânătoare /vol.4 f.d.1-4/,
-declaraţiile martorului ***** ***** care a dat declaraţiile analogice cu martorul ***** *****
şi a adăugat, că el s-a deplasat la vînătoarea din 23.12.2012 din Călineşti la propunerea lui Creţu
Gheorghe şi cu automobilul ultimului de model “Mitsubishi L200”. Aproximativ la orele 14.00
s-au pornit spre Chişinău cu automobilul lui Crețu Gheorghe. Pe drum cu Creţu Gheorghe nu a
discutat despre nimic vol.4 f.d.5-8,

-declaraţiile martorului Lupu Ion, care a dat declaraţiile analogice cu martorii ***** ***** şi
***** ***** /vol.4 f.d.9-11/,
-declaraţiile martorului ***** *****, care a dat declaraţiile analogice cu martorul ***** *****
/vol.4 f.d.12-15/,
-declaraţiile martorului ***** *****, care a declarat, că este membrul al Societăţii pescarilor şi
vânătorilor din Republica Moldova din anul 2012 şi posedă arma de vânătoare de model turcesc
”Sarsilmaz”, calibrul 12 cu două ţevi verticale, anterior, până la data de 23.12.2012 a mai
participat la vânătoare aproximativ de trei ori. Pe data de 22.12.2012 a fost telefonat de către
***** care i-a comunicat că se va organiza o vânătoare şi l-a invitat, la ce a căzut de acord. Pe
data de 23.12.2012 în jurul orei 06.00 s-a întâlnit cu ***** lângă o benzinărie ”Lukoil” din
sectorul Buiucani din str.Vasile Lupu. A venit singur cu taxiul, acolo era aşteptat de *****,
Sorin Paciu şi ***** *****, care erau cu automobilul de teren al lui ***** de model „Toyota”,
numărul de înmatriculare nu-l cunoaşte, dar era cu numere de Chişinău şi cu „*****”. Pe drum i
s-a comunicat că merg la vânătoare în “Pădurea Domnească” din r-nul Făleşti. La “Pădurea
Domnească” au ajuns în jurul orei 08.30, înainte de la întrare pe teritoriul ei au fost opriţi de
către un colaborator al poliţiei de frontieră, care a verificat actele pe care le-a prezentat *****.
Nu cunoaşte cu certitudine ce acte au fost prezentate, după verificări s-au deplasat mai departe.
Ulterior, au ajuns la o gospodărie silvică, unde erau mai multe persoane, printre care erau
persoane pe care el le cunoştea personal (*****), în rest erau persoane necunoscute şi persoane
publice: V.*****, I.*****. Unul din pădurari i-a adunat pe toţi, în jur de 30 persoane şi le-a
comunicat că va avea loc o vânătoare de mistreţi, le-a spus că nu se trage în primul porc, nu se
trage în femelă, se trage numai înainte şi în spate pe un unghi de 45 grade, nu se trage pe linia
ţintaşilor, a prezentat armele şi gloanţele, le-a comunicat că se trage cu glonţ nu cu halice, după
ce au fost strânse carnetele de vânători şi permisele de port armă, numele şi numărul carnetului
au fost trecute într-un borderou pe care l-au semnat toţi, vânătorii şi gonaşii. El personal a
semnat două borderouri în drept cu numele său. La prezentarea biletului cu nr.011656 din
23.12.2012 şi cotorului biletului cu acelaşi număr şi din aceeaşi dată a confirmat că acestea sunt
borderourile despre care a comunicat şi în dreptul numelui său este semnătura sa. La instructaj
era prezent şi Gh.Creţu. Deoarece erau prea mulţi participanţi la vânătoare, de către responsabil
s-a decis repartizarea lor în două grupuri de vânători, care au fost urcaţi în maşini şi deplasați la
locul petrecerii vânătorii. Locul concret al pădurii unde a avut loc vânătoarea de către celălalt
grup nu-l cunoaşte. Unul din pădurari, familia căruia nu o ştie, le-a comunicat să se urce într-un
automobil de model ”Niva”, după câte îşi aduce aminte de culoare albă, cu care s-au deplasat
într-o direcţie necunoscută a pădurii, mergând cu maşina aproximativ 30 minute. La volanul
automobilului era un bărbat necunoscut, în automobil se aflau alţi doi bărbaţi necunoscuţi, el şi
cu ***** *****. Drumul era curăţat, dar tot era anevoios. Cu căruţa nu a văzut ca cineva să se
deplaseze. La locul destinat, de către un pădurar, numele căruia nu-l cunoaşte, au fost repartizaţi
la numere în linie dreaptă, din partea stângă a lui era ***** *****, din partea dreaptă era
Iu.*****, distanţa dintre ei fiind în jur de 100 metri. Din partea dreaptă mai departe de Iu.*****
erau aranjaţi V.*****, I.*****, I.Lupu, pădurarul, dar cum concret erau aranjaţi nu poate spune.
A fost petrecută o goană, fără careva rezultat, fără apariţia mistreţilor, el neefectuând nici o
împuşcătură, neauzind împuşcături din partea lui S.*****u şi Iu.*****, dar se auzeau
împuşcături de departe. A stat la număr mult timp, mai mult de o oră, dar până la două, până
când pădurarul care i-a aranjat la numere i-a anunţat că a avut loc un incident şi să se urce în
maşinile cu care au venit şi să se deplaseze la canton. Ajungând la canton a fost informat, de
cine concret nu-şi aduce aminte, că Sorin Paciu a fost împuşcat în burtă, acesta deja fiind dus cu
puţin timp înainte la spital, de către cine nu cunoaşte. Le-a comunicat că vânătoarea a luat
sfârşit. Din discuţiile care se purtau pe loc, se vehicula că a fost împuşcat cu glonte gen "Trio” şi
că acel care a împuşcat ar fi fost Gh.Creţu. A stat la canton în jur de două ore, între timp prin
telefon discuta cu *****, despre cum se simte şi ce se întreprinde în privinţa lui Sorin Paciu.
Prin telefon ***** şi de pe loc i s-a spus că este internat în spital, urmează sa se decidă dacă
rămâne la Făleşti sau o să-l ducă la Chişinău. După orele 14.00, el împreună cu Iu.***** şi
***** *****, care se deplasau în direcţia mun.Chişinău cu automobilul de teren al lui Iu.*****
de model Toyota, n/î nu-1 cunoaşte, s-au deplasat în spre or.Făleşti, el coborând la o intersecţie,
lângă un PECO, de unde mai departe cu *****, care deja aştepta acolo s-a deplasat la spital, iar
Iu.***** şi V.***** şi-au continuat drumul spre Chişinău. La spital S.Paciu era în sala de
reanimare, dar în conştiinţă, se simţea foarte rău şi slăbit, el personal l-a văzut. După orele 16.00
pe Sorin Paciu l-au dus în sala de operaţie, au venit trei chirurgi de pe loc, urmând să vină doi
chirurgi din Chişinău, care au venit după orele 18.00, au intrat în sala de operaţie, aveau la ei un
act în care era indicat numele lui Sorin Paciu, vârsta şi în care era scris plagă în regiunea
abdomenului cauzată cu o armă de foc. Din spusele medicilor a înţeles că este străpuns de glonte
în mai multe locuri intestinul gros şi subţire. Deoarece el cu ***** permanent comunica cu
medicii, aceştia le spuneau despre starea lui Sorin Paciu, iniţial spuneau că nu pot găsi glontele,
dar la finele operaţiei glontele a fost extras de către un medic de statură mică, după părerea lui
şef al secţiei, spunând că urma să fie transmis colaboratorilor procuraturii sau poliţie, care
veneau şi plecau din momentul aflării lui la spital. Când era la spital lui şi lui ***** de către
medic le-a fost arătat glontele, care era rotund cu diametrul posibil de 1 cm şi care face parte din
glonţ care poate fi de tip ”trio”. Dimineaţa, pe data 24.12.2012, au venit părinţii lui Sorin Paciu
împreună cu soţia acestuia. Sorin era sub acţiunea anesteziei, au vorbit cu medicii, inclusiv cu
care l-au operat. Asigurându-se că medicii sunt pe loc şi se acordă în continuare asistenţă
medicală lui Sorin, el împreună cu ***** s-au deplasat în mun.Chişinău. Seara, în aceeaşi zi, în
jurul orei 22.00 din nou s-au deplasat în or.Făleşti împreună cu tatăl lui Sorin Paciu. În spital
Paciu Sorin era în conştiinţă, dar se simţea foarte slăbit, tensiunea fiind în normă. Tata lui, *****
a vorbit cu S.Paciu, nu le-a comunicat nimic despre incident, deoarece era foarte slăbit şi vorbea
greu, din care considerente nici nu a fost întrebat ce s-a întâmplat. În aceeaşi noapte s-a întors la
Chişinău. Pe data de 25.12.2012 ***** i-a comunicat despre decesul lui Sorin Paciu, după care
imediat a plecat în or.Făleşti. vol.4 f.d.18-21,
-declaraţiile martorului ***** *****, care a dat declaraţiile analogice cu martorul ***** *****.
vol.4 f.d.16-17,
-declaraţiile martorului *****, care a declarat, că la vînătoarea din 23.12.2012 din Rezervaţia
„Pădurea Domnească” din r-nul Făleşti a participat avînd asupra sa arma de vînătoare de model
„Benelli” şi cartuşe cu glonţ de calibrul 12 mm, producătorul cartuşelor nu şi-l aminteşte. La
vînătoarea din 23.12.2012 nu a efectuat nici o împuşcătură şi nu a consumat băuturi alcoolice. În
goana a doua a vînătorii în vizorul lui nu au apărut mistreţi. A fost repartizat pe linie în goana a
doua a vînătorii, pe drum, în partea stîngă la distanţă de aproximativ 60 metri pe linie cu dînsul
se afla *****, iar în partea dreaptă tot pe o linie cu el se afla un alt vînător lui necunoscut. Cum
au fost repartizaţi restul ţintaşilor nu cunoaşte, deoarece nu a văzut. După ce s-au aşezat pe
poziţii, aproximativ peste 30 minute a auzit mai multe împuşcături undeva din partea stîngă, în
depărtare. La început s-au auzit două împuşcături, după care peste un moment sau mai auzit
aproximativ încă 6-7 împuşcături. Menţionează că gonaşii veneau din partea dreapta spre stîngă,
a reflecat schematic. Din poziţia în care s-a aflat avea dreptul, conform instructajului efectuat
pînă la începerea partidei de vînătoare, să tragă doar pe linie dreaptă în faţă, deoarece în partea
stîngă de ***** se afla linia de ţintaşi perpendicular cu linia în care se afla, iar în spate putea
trage în orice direcţie, însă nu mai mică de unghiul de 45 de grade faţă de linia de ţintaşi. La
instructaj s-a atras atenţia că urmează de folosit doar cartuşe cu glonţ. După ce s-au auzit
împuşcăturile deodată s-a auzit că cineva a strigat că vînătoarea se opreşte şi toţi să iasă la
margine. El imediat s-a pornit spre automobil şi pe drum a întîlnit sania care mergea în direcţia
spre locul aflării lui ***** şi altor vînători. În scurt timp sania s-a întors înapoi, în ea se aflau
***** şi Sorin, din discuţie a înţeles că Sorin este rănit. S-a urcat împreună cu dînşii în sanie şi a
plecat spre automobil care era parcat la distanţă de aproximativ 300 metri. Ajungînd la
automobil, l-a urcat pe Sorin în automobilul său de model „Toyota Land Cruiser” cu n/î C *****
şi împreună cu ***** au plecat la spitalul raional Făleşti. Acolo l-au predat pe Sorin la secţia
internare şi le-au spus că a fost rănit Ia vînătoare. vol.4 f.d.22-24, 26-31,
-declaraţiile martorului *****, care a declarat, că este vânător cu stagiu de 4 ani, dar până atunci
a participat aproximativ de 10 ani, dar în calitate de gonaş. La 22.12.2012 a fost telefonat de
cunoscutul său *****, care i-a comunicat că în Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească” la
23.12.2012 se organizează o vânătoare şi 1-a invitat să participe. El a acceptat, totodată ***** a
spus ca poate să invite persoane. Peste careva timp i-a sunat finul său Sorin Paciu, care a spus că
doreşte să meargă la vânătoare. Deoarece Sorin a insistat, l-a întrebat pe ***** dacă poate să
mai vină cu dînsul cineva. Deoarece ***** a acceptat, i-a spus lui Sorin că pe 23.12.2012 vor
merge împreună. A menţionat că Sorin Paciu la fel cunoaşte regulile de vânătoare, deoarece de
mai multe ori a participat la vânătoare ca gonaş. Astfel, la 23.12.2012, dimineaţa pe la orele
06.00, Sorin a venit la el acasă şi ei cu automobilul personal au mers la locul de vânătoare. Din
timp, ***** le-a spus că se strîng la cantonul nr.4 al Rezervaţiei şi le-a explicat cum să se
deplaseze acolo. La locul destinaţiei au ajuns în jurul orelor 08.30-9.00. La intrarea în rezervaţie
au fost opriţi la un post unde au fost întrebaţi câte persoane sunt în automobil şi a fost înregistrat
numărul automobilului. Când au ajuns la canton, acolo erau mai multe automobile şi persoane,
majoritatea cărora nu-i erau cunoscute. Responsabil de petrecerea vânătorii a fost numit Valeriu
Svistun, care a efectuat instructajul privind tehnica securităţii în timpul vânătorii. În cadrul
instructajului Valeriu a atras atenţia că este interzisă vânătoarea cu folosirea cartuşelor de tip
“carteci”, se permite tragerea în mistreţ doar cu cartuşe cu un glonte. Deoarece erau mulţi
vânători şi gonaşi, participanţii la vânătoare au fost împărţiţi în 2 grupuri, după ce a spus să se
apropie şi să semneze pentru faptul că au fost instructaţi şi în listele participanţilor la vânătoare.
El era în grupul de participanţi din 17 persoane, din care îi cunoştea pe *****, ***** *****,
Sorin Paciu. Deja îl cunoştea şi pe V.Svistun deoarece acesta a fost prezentat tuturor
participanţilor. Tot atunci Valeriu Svistun a prezentat participanţilor la vînătoate trei planuri de
sector unde urma să aibă loc vânătoarea. După care vânătorii (ţintaşii) s-au deplasat împreună cu
Valeriu Svistun la locul unde urma să aibă loc vânătoarea, iar între timp gonaşii s-au deplasat în
direcţia locului, de unde urma să aibă loc gonirea animalelor. Ajungând la primul sector de
vânat, Valeriu Svistun a aranjat la numere (poziţii) fiecare participant, după care toţi au semnalat
locurile de aflare prin ridicarea mîinilor în sus şi s-a purces la procesul de vânătoare. Pe la orele
11.00 s-a terminat vânătoarea în primul sector de pădure, unde nu a fost vânat nimic. Ulterior s-
au deplasat la al doilea sector de pădure, unde urma să fie efectuată a doua goană. Iarăşi de
Valeriu Svistun vânătorii au fost amplasaţi la poziţii (numere), iar gonaşii s-au deplasat în
direcţia locului de unde urma să aibă loc gonirea animalelor. A doua goana a avut loc într-un
sector de pădure, amplasat la un drum care divizează sectoarele de pădure. O parte din sectorul
respectiv al pădurii era cu copacii tăiaţi. Vânătorii au fost amplasaţi la numere atât pe marginea
drumului, cât şi pe marginea sectorului de pădure de tăierea rasă. Astfel, majoritatea vânătorilor
au fost amplasaţi pe marginea drumului. Iar 3 vânători au fost amplasaţi la marginea pădurii care
vizual este la hotar cu sectorul de tăiere rasă. El personal a fost amplasat în colţul care uneşte
drumul şi sectorul respectiv de pădure. El s-a poziţionat după drum sprijinându-se cu spate de un
copac. În stângă de la el era Svistun Valeriu, iar ***** era în dreapta. A menţionat, că până ce
au fost aşezaţi vânătorii la poziţii, s-a spus tuturor că Sorin Paciu va fi lângă el. Sorin stătea după
el, la o distanţă până la un metru şi ei discutau încet. După ce toţi participanţi au fost aşezaţi pe
poziţii (numere), fiecare a ridicat mina în sus, semnalizând locul său de poziţionare ca să fie
văzut de ceilalţi participanţi. După ce s-a început vânătoarea, aproximativ peste 30 de minute, a
observat un mistreţ care se deplasa spre el. Atunci a tras din armă, dar nu a nimerit în ţintă.
Mistreţul s-a întors în goană. După o pauză aproximativ de 15 minute, a observat prin desişi o
pată neagră, după ce clar a văzut că este un mistreţ. Atunci a făcut un pas în dreaptă şi la al
doilea pas s-a aplecat şi a luat poziţia pentru a ochi. În momentul dat, când stătea a auzit vre-o
cinci împuşcături, una după alta. Din care primele 2 împuşcături aveau un sunet, dar celelalte
aveau alt sunet. Consideră că au fost efectuate din 2 arme diferite. Auzind împuşcăturile a întors
capul. Svistun era poziţionat cu spatele la el, dar o persoană lui necunoscută era cu faţa spre el şi
era îndreptată spre mistreţ, dar de fapt era îndreptată în ei. Tot atunci a strigat Sorin: “Naşul sunt
rănit”. El a întors capul la dânsul şi a văzut că era sprijinit de copac. Atunci a strigat persoanei
care era cu arma înspre ei: “ce faci, ai tras în mine..”, după ce a pus arma şi s-a apropiat de
Sorin. Tot atunci s-a apropiat și Valeriu Svistun. A atras atenţia, că în momentul când a fost rănit
Sorin, el era în poziţia în picioare, cu faţa spre sectorul de pădure unde se vâna. După ce el s-a
apropiat de Sorin, l-a întrebat unde îl doare şi împreună cu Svistun l-au dezbrăcat din haine.
Sorin a arătat că îl doare în partea stângă de jos a burtei. Când 1-au dezbrăcat, au văzut o plagă
mică. Atunci Valeriu Svistun a pus zăpadă pe plaga. Sânge nu curgea. El imediat a fugit să caute
transport, ca să asigure transportarea lui Sorin la spital. El fugea spre transport şi striga pe cine
vedea să oprească vânătoarea. În apropiere era un cal cu sanie şi el i-a spus persoanei care era
lângă cal să meargă că este un băiat rănit. Au mers şi l-au urcat pe Sorin în sanie, în care s-a
urcat şi el. Ei au mers până la primul automobil, acesta fiind al lui *****. Atunci ***** cu
***** l-au urcat pe Sorin Paciu în automobil şi au plecat spre spital, iar el a luat automobilul său
de la canton şi la fel a mers la spital. Bărbatului care a tras în ei ştie că toţi îi spuneu Gheorghe,
iar deja după cazul dat a aflat că numele este Creţu. Cu certitudine a spus că în direcţia noastră a
tras anume el, deoarece Svistun era cu spatele spre ei, ***** la o distanţă lungă, el nici nu îl
vedea şi el nu avea posibilitatea din poziţia lui să tragă în direcţia lor. El clar l-a văzut pe
Gheorghe Creţu cu arma îndreptată spre ei, după ce numitul a tras în mistreţ, dar de fapt şi
direcţia lor. În momentul când au fost aşezaţi la numere, el a ridicat mîna şi Creţu a văzut faptul
dat. Amplasarea lor era bine văzută de Creţu Gheorghe. Unde se afla al doilea grup de vânători
în momentul dat el nu cunoaşte, dar ei nu au participat la a doua goană. Luând în consideraţie
poziţionarea lui Gheorghe Creţu şi altor vânători, el a tras pe linia amplasării vânătorilor,
unghiul fiind foarte mic. Din spusele participanţilor la vânătoare a înţeles că Creţu a recunoscut
că a tras în direcţia lor şi el a recunoscut că a tras din cartuş de tip “Trio”, care reprezintă un
cartuş cu 3 gloanţe, de formă sferică cu dimensiuni aproximativ 12 mm. Pe data de 25.12.2012
Sorin Paciu a decedat din cauza insuficienţei renale, din cauza rănii cauzate. Tot timpul, de pe
23.12.2012 până la 25.12.2012, el s-a aflat cu Sorin în spital. La 24.12.2012 a discutat cu Sorin,
care şi-a revenit. Discuţia a avut loc în prezenţa lui Ion Paciu, tatăl lui Sorin. Menţionează că
medicii au constatat că dinamica este pozitivă şi Sorin şi-a revenit după intervenţie. Fiind la
spital el a semnat permisiunea de a efectua intervenţia chirurgicală. Totodată a telefonat la
Ministerul Sănătăţii şi a discutat cu d-l.***** şeful chirurgiei de la Spitalul Republican.
Chirurgul spitalului r-1 Făleşti în prezenţa lui a sunat la aviaţia sanitară, fiind trimişi 2 chirurgi,
care au participat la intervenţia chirurgicală. Total la intervenţia au participat 5 chirurgi şi un
anesteziolog. Fiind permanent pe loc, a văzut că la Spitalul r-1 Făleşti s-au prezentat
colaboratorii de poliţie şi ai procuraturii, aceasta a avut loc în timpul intervenţiei. Unul din
colaboratorii de poliţie s-a apropiat şi a întrebat „cum al vostru ?”, la ce s-a răspuns că starea e
gravă, merge operaţia şi el a plecat. Amplasarea lui personală şi a altor participanţi la vânătoare
a reflectat-o în planul-schemă care a fost anexată la prezentul proces-verbal de audiere. În
planul-schema, linia ce divizează sectorul împădurit şi sectorul de tăierea rasă este dreaptă, însă
în realitate această are formă de curbă. După el era *****, cine era după dânsul nu cunoaşte.
Vol.4 f.d.34-35, 36-40,
-procesul verbal din 17.01.2013 de verificare a declaraţiilor martorului ***** la locul
infracţiunii, cu planşa fotografică anexată. Vol.4 f.d.42-48,
-declaraţiile martorului Svistun Valeriu, care a declarat, că din anul 2008 pînă la moment
activează în ***** Referitor la caz a declarat că prin ordinul directorului I.S. Rezervaţia
Naturală „Pădurea Domnească” Denis Irimciuc a fost numit ca persoană responsabilă de
instruirea şi respectarea tehnicii securităţii participanţilor la vânătoarea de mistreţi pe teritoriul
administrat de I.S. Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească”. Până Ia 23.12.2012 a fost
informat de către ***** Denis Irimciuc că la 23.12.2012 în sectorul silvic „Călineşti" v-a avea
loc o vânătoare de mistreţi şi împreună cu specialiştii de pe sector să organizeze desfăşurarea
vânătorii. Astfel la 23.12.2012 de dimineaţă se afla la serviciu şi anume la cantonul nr.4 al
pădurarului *****, unde în jurul orelor 08.30-9.00 deja venise mai multe persoane, vânători şi
gonaşi atât cunoscuţi cât şi necunoscuţi lui. Tot atunci el a fost prezentat persoanelor menţionate
de către ***** ca inginer al Î.S. *****și anume ca responsabil de desfăşurarea acestei vânători
şi ca persoană ce v-a poziţiona ţintaşii pe linia de tragere. Tot atunci a efectuat instructajul
privind tehnica securităţii în timpul vânătorii, citindu-le instrucţia internă nr.15 cu privire la
vânătoarea la mistreţi, după care văzând că sânt mai mulţi vânători a format două grupuri de
vânători, repartizând în acest mod participanţii Ia vânătoare. Mai apoi a rugat vânătorii să se
apropie fiecare cu carnetul de vânător, consemnând datele din acesta în biletele de vânătoare şi
fiecare participant a semnat în aceste bilete faptul că i-a fost aduse la cunoştinţă regulile tehnicii
securităţii. Tot în cadrul instruirii el le-a comunicat vânătorilor că tragerile se vor efectua doar cu
gloanţe și le-a comunicat că este interzisă efectuarea tragerilor cu alice (carteci), precum și a
solicitat vânătorilor prezentarea cartuşelor pe care aceştia le aveau la ei. Astfel în momentul
verificării el nu a văzut la cineva cartuşe neconforme, toţi participanţi avînd la ei cartuşe cu
glonte. Tot atunci în timpul instructajului la faţa locului a mai venit un vânător care puţin a
întârziat, care mai apoi a înţeles că se numeşte Gheorghe de statură mijlocie cu mustaţă, căruia
de asemenea i-a fost efectuat instructajul menţionat și care a fost inclus în grupa unde a fost
repartizat cet.***** pe care îl cunoaşte ca vânător de mai mult timp. Tot în timpul instructajului
la grupa aceasta responsabil de gonaşi a fost numit pădurarul sectorului unde urma să se
efectueze vânătoarea *****. Mai apoi, de către el au fost prezentate participanţilor la vânătoare
trei planuri de sector unde urma să aibă loc vânătoarea. La celălalt grup ca persoană responsabilă
a rămas ***** Irmciuc Denis. După care el împreună cu vânătorii (ţintaşii) s-au deplasat
împreună la locul unde urma să aibă loc vânătoarea, iar între timp gonaşii împreună cu ***** s-
au deplasat în direcţia locului de unde urma să aibă loc gonirea animalelor. Ajungând la primul
sector de vânat el a aranjat la numere (poziţii) fiecare ţintaş, după care toți țintașii au semnalat
locurile de aflare a acestora prin ridicarea miînelor în sus, după care el l-a telefonat pe ***** şi a
dispus pornirea gonirii. Pe la orele 11.00 s-a terminat vânătoarea în primul sector de pădure,
după care împreună, atât vânătorii cât si gonaşii s-au deplasat la al doilea sector de pădure, unde
iarăşi de către el vânătorii au fost amplasaţi la poziţii (numere), iar gonaşii împreună cu ***** s-
au deplasat în direcţia locului de unde urma să aibă loc gonirea animalelor. El personal la a doua
goană a poziţionat fiecare ţintaş la posturi (numere) şi doar după ce i-a poziţionat pe toţi s-a
poziţionat şi el, postul lui fiind al treilea număr de la urmă şi anume în locul unde linia de tragere
face un unghi deschis, postul Iui fiind amplasat perpendicular drumului de acces prin sectorul de
pădure, în apropierea unui copac, în partea dreaptă a lui la o distanţă de peste 50 m se afla postul
vânătorului care pe urmă a aflat că se numeşte *****, postul acestuia fiind amplasat la colţul
sectorului împădurit, care se mărgineşte cu un sector de pădurea unde a avut loc o tăietură rasă.
De asemenea alături de vânătorul ***** se mai afla o persoană de gen masculin cu vârsta de
circa 34 ani care ulterior a aflat că se numeşte Paciu Sorin, unde acest lucru le-a fost adus la
cunoştinţă ţintaşilor din apropiere, deoarece Paciu Sorin a comunicat ca el nu va mai participa la
gonirea animalelor fiind obosit şi se va afla în imediata apropiere a vânătorului *****, adică pe
linia aranjării numerelor (posturilor) de aflare a ţintaşilor, adică într-un loc sigur, lipsit de careva
primejdie, faptul că Paciu Sorin se afla în apropierea postului de tragere a vânătorului ***** a
fost adus la cunoştinţă şi înţeles de către toţi vânătorii aflaţi cu posturile în vecinătate. La o
distanţă de circa 60 m în partea stângă a lui se afla penultimul post unde a fost amplasat un ţintaş
pe nume Gheorghe care are o statură mijlocie și mustaţă, iar mai apoi de la acesta la o distantă
de circa 80 m se afla ultimul post al țintaşului *****, care era amplasat în apropierea unui copac
înfrăţit cu trei trunchiuri. Mai apoi după ce a finalizat aşezarea la posturi a ţintaţilor şi s-a aşezat
şi el la număr, a semnalizat prezenţa la posturi prin ridicarea mînilor, după care l-a telefonat pe
***** şi i-a dispus acestuia începerea goanei. În timpul vânătorii peste circa 30-40 minute după
aşezarea lor la posturi în perimetrul încercuit de ţinta au început să apară mistreţi, care s-au
deplasat în direcţia postului ţintaşului pe nume ***** care dispune de o armă de vânătoare cu
ţeavă lisă dublă de model străin calibrul 16 mm și a văzut că acesta a efectuat două împuşcături,
după care a observat că mistreţii s-au întors în direcţia opusă întrând înapoi în perimetrul
încercuit de ţintaşi. Peste circa 15 minute mistreţii au început să se deplaseze între postul unde el
se afla şi postul vecinului din stânga lui pe nume Gheorghe, la ce ultimul a deschis focul asupra
ţintei în fugă care încerca să treacă peste linia de tragere, efectuând trageri paralel cu linia de
poziţionare a ţintaşilor sub un ungi foarte mic, după care a continuat tragerea și în spatele liniei
de poziţionare a ţintaşilor până a consumat toată muniţia din încărcătorul armei sale, efectuând o
tragere periculoasă în direcţia şi imediata apropiere a liniei de poziţionare a ţintaşilor, de
asemenea efectuând şi o tragere după linie la o distanţă de circa 7 m de la locul aflării postului
lui. Tot în acel moment, văzând că mistreţul este doar rănit el a efectuat o împuşcătură
regulamentară din arma ce îi aparţine de model TOZ 34 EP cal.12 mm cu ţeava dublă verticală
cu un cartuş de tip glonte sub un unghi de aproximativ 45 grade în spatele liniei de tragere şi ca
rezultat al împuşcăturii sale a fost doborât primul mistreţ. La scurt timp tot pe aceiaşi direcţie a
apărut al doilea mistreţ şi în interiorul perimetrului încercuit de ţintaşi el a efectuat două
împuşcături din arma ce îi aparţine cu cartuşe de tip glonte, dar a ratat ţinta, iar mistreţul
menţionat s-a deplasat mai departe între postul lui şi a vecinului pe nume Gheorghe, la ce
Gheorghe a efectuat iarăşi o serie de două sau trei împuşcături în spatele liniei de poziţionare a
ţintaşilor sub un unghi foarte mic faţă de linia de tragere, unghiul mărindu-se de la o
împuşcătură la alta ajungând până la un unghi de aproximativ 45 grade. Mistreţul fiind doborât
la o distanţă mică faţă de primul mistreţ care a căzut în apropierea unui copac. De asemenea a
mai comunicat că după ce a fost doborât primul mistreţ ţintaşul cu numele Gheorghe s-a pornit
în direcţia unde a fost doborât mistreţul la ce el, văzând acest lucru, i-a semnalat să se întoarcă
înapoi la postul lui şi acesta a ascultat şi s-a întors înapoi la postul său. Ulterior, când acesta a
efectuat a doua serie de trageri, a observat că acesta nu se mai afla la postul iniţial, acesta
deplasându-se în urma sa şi în partea dreaptă la o distanţă de câţiva metri, acest lucru a fost
observat de dînsul deoarece în timpul primei serii de tragere el a observat că amplasarea acestui
ţintaş era mai aproape copacul aflat în apropierea postului lui, iar ulterior la a doua serie de
tragere acesta se afla o distanţă mai mare de acest copac. După încetarea focurilor a auzit pe
cineva strigând în spatele lui: „Ajutor sânt rănit", imediat s-a deplasat în direcţia de unde a auzit
strigătul şi jos la pământ la tulpina al doilea plop dintr-un rând de copaci amplasat pe marginea
drumului de acces prin sectorul de pădure l-a observat pe Paciu Sorin, imediat de dînşii s-a
apropiat şi ţintaşul pe nume ***** şi a întrebat unde este rănit, la ce acesta i-a arătat că a fost
rănit prin împuşcare în partea stângă a abdomenului, după care i-au desfăcut hainele, i-au aplicat
pe rană o mînă de zăpadă pentru a opri hemoragia şi a telefonat pe ***** căruia i-a spus să
oprească vânătoarea și să trimită o sanie în direcţia poziţionării noastre, apoi i-a spus ca să
scoată gonaşii şi ţintaşii la punctul de adunare reprezentat de borna parcelară. După care a
telefonat directorului rezervaţiei şi l-a informat despre cazul dat. O dată cu venirea săniei a
asigurat transportarea lui Paciu Sorin până la automobile. Paciu Sorin a fost urcat într-un
automobilul de model „Toyota” şi împreună cu şoferul şi cet.***** a fost transportat spre
spitalul raional Făleşti. De asemenea a comunicat că în timpul acordării primului ajutor medical
şi până la venirea săniei, Paciu Sorin fiind conştient vorbea cu dînsul şi ţinându-l de mână a
repetat de câteva ori frazele „Doamne ajută..”, „De ce eu..” şi „De ce a tras acela fiindcă tu
trebuia să-l ei..”, precum şi i-a spus că-i amorţeşte piciorul drept şi că-i este frig la mâni,
rugându-l să-i pună mănuşile pe mâni. După transportarea lui Paciu Sorin, toţi participanţii s-au
deplasat la cantonul nr.4, dar până a ieşi din sectorul de pădure unde a avut loc vânătoarea el l-a
întrebat pe ţintaşul cu nume Gheorghe de ce a tras cu cartuşe cu alice „carteci”, la ce acesta a
răspuns că a folosit cartuşe cu glonte de model „Tri şara” cu tuburile cartuşelor de culoare roşie
şi că poate să demonstreze. Tot atunci l-a întrebat de ce a încălcat regulile de securitate la
vânătoare, trăgând în direcţia liniei de ţintaşi, l-a care ţintaşul Gheorghe nu a dat răspuns, vol.4
f.d.49-51, 52-54.
-procesul verbal din 17.01.2013 de verificare a declaraţiilor martorului Svistun Valeriu la locul
infracţiunii, cu planşa fotografică anexată. Vol.4 f.d.57-68,
-declaraţiile martorului *****, care a dat declaraţiile analogice cu martorii ***** şi Svistun
Valeriu. Vol.4 f.d.77-80, 89-90,
-procesul verbal din 17.01.2013 de verificare a declaraţiilor martorului ***** la locul
infracţiunii, cu planşa fotografică anexată. Vol.4 f.d.81-88,
-declaraţiile martorului Irimciuc Denis. Vol.4 f.d.91-93, 95-98,
-declaraţiile martorului ***** Ghenadii. Vol.4 f.d.99-101,

-declaraţiile martorului *****, care a declarat, că tatăl său ***** din anul 2004 până la moment
lucrează în calitate de pădurar al cantonului nr.4 sectorul silvic „Călineşti" al Rezervaţiei
Naturale „Pădurea Domnească”, aproximativ de 10 ani este în calitate de vânător, deci deţine
biletul de vânător. La 22.12.2012 a fost informat de către tatăl său *****, că la 23.12.2012 în
sectorul silvic „Călineşti" al Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domneasca” v-a avea loc o
vânătoare de selecţie de mistreţi şi i-a spus să vină să participe ca gonaş, fără armă. Astfel la
23.12.2012 de dimineaţă a venit la locul de muncă al tatălui şi anume la cantonul nr.4, unde în
jurul orelor 08.00 la acest canton deja era un automobil. El a venit cu *****, care la fel a fost
invitat de tatăl sau să participe la vânătoare ca gonaş. Ulterior la canton au mai venit persoane,
participanţi la vânătoare de selecţie, printre care erau atât persoane lui cunoscute atât şi
necunoscute. Majoritatea persoanelor erau lui necunoscute, din acei cunoscuţi erau Denis
Irimciuc, ***** *****, *****, ***** Ghenadii, *****,*****, *****, deci majoritatea
pădurarilor, care sunt colegi de lucru cu tatăl lui. Cînd s-au strâns toţi participanţi la vânătoare de
selecţie, de la Irimciuc Denis a înţeles că ***** pe nume Valeriu Svistun a fost numit
responsabil de petrecerea acestei vânători. Ulterior, numitul a efectuat instructajul privind
tehnica securităţii în timpul vânătorii, după care acesta a rugat vânătorii să se apropie fiecare cu
carnetul de vânător consemnând datele din acesta în biletul de vânătoare şi fiecare participant a
semnat în acest bilet faptul că i-a fost adus la cunoştinţă regulile tehnicii securităţii. După care
tot acesta a comunicat vânătorilor că tragerile se vor efectua doar cu gloanţe şi a solicitat
vânătorilor prezentarea cartuşelor. Valeriu Svistun a atras atenţia participanţilor că se permite
tragerea doar în faţă direct şi urmă direct. De la persoane care erau cu arme, Valeriu a solicitat să
prezinte cartuşe, aceştia au prezentat. Când se verificau cartuşele gonaşii, deoarece erau fără
arme, erau la distanţa de 10-15 metri. Mai apoi văzând că sânt mai mulţi vânători au fost formate
două grupe de vânători şi repartizând în acest mod participanţii la vânătoare. El a fost repartizat
în grup cu *****i, *****, Iremciuc Denis. Responsabil pentru amplasarea ţintaşilor la numere în
grupul lor era Denis Irimciuc, iar responsabil pentru amplasarea gonaşilor era *****i *****.
Grupul, unde a fost inclus şi el a efectuat doar o goană, în goana unde a participat el nimeni nu a
efectuat nici o tragere. Gonaşii nu au văzut careva animale. Peste careva timp de la începutul
goanei, au fost anunţaţi că vânătoarea s-a finisat. Au ieşit, s-au urcat în sanie şi au mers la
canton. Fiind deja la canton, din discuţiile vânătorilor a înţeles că cineva a fost rănit şi maşina
deja l-a dus la spital. Cine anume a fost rânit şi de către cine el nu cunoaşte. Vânătoarea s-a
finisat pe la orele 12.00. În goana lor nu au fost efectuate trageri de către ţintaşi. Vol.4 f.d. 103-
105,
-declaraţiile martorului *****, care a declarat, că din anul 2004 până la moment activează în
calitate de pădurar al Cantonului nr.4 sectorul silvic „Călineşti" a Rezervaţiei Naturale „Pădurea
Domnească”. Referitor la caz a comunicat că până la 23.12.2012 a fost informat de către *****
Denis Irimciuc că la 23.12.2012 în sectorul silvic „Călineşti" la cantonul lui va avea loc o
vânătoare de mistreţi şi i-a spus ca împreună cu ***** pe nume Valeriu Svistun să participe la
organizarea vânătorii. Astfel, la 23.12.2012 de dimineaţă se afla la serviciu şi anume la cantonul
nr.4, unde în jurul orelor 08.30-9.00 la acest canton deja au venit mai multe persoane, vânători şi
gonaşi atât cunoscuţi cât şi necunoscuţi lui. Tot atunci a înţeles că prin ordinul directorului
***** pe nume Valeriu Svistun a fost numit responsabil de petrecerea acestei vânători, tot atunci
acesta a efectuat instructajul privind tehnica securităţii în timpul vânătorii, după care acesta a
rugat vânătorii să se apropie fiecare cu carnetul de vânător consemnând datele din acesta în
biletul de vânătoare şi fiecare participant a semnat în acest bilet faptul că i-a fost adus la
cunoştinţă regulile tehnicii securităţii. După care tot acesta a comunicat vânătorilor că tragerile
se vor efectua doar cu gloanţe şi a solicitat vânătorilor prezentarea cartuşelor. Mai apoi văzând
că sunt mai mulţi vânători acesta a format două grupuri de vânători şi repartizând în acest mod
participanţii la vânătoare. Tot atunci în timpul instructajului la fața locului a mai venit un
vânător care puţin a întârziat, care mai apoi a înţeles că se numeşte Gheorghe de statură mijlocie
cu mustaţă, căruia de asemenea i-a fost efectuat instructajul menţionat şi care a fost inclus în
grupul unde au fost repartizaţi ***** şi ***** *****, aceştia fiind vânători din raionul Făleşti pe
care îi cunoaşte de mai mult timp. Tot în timpul instructajului grupului acesta responsabil de
gonași a fost numit el deoarece cunoştea bine sectorul pe care îl deservea. Mai apoi tot de către
***** pe nume Valeriu Svistun au fost prezentate participanţilor la vînătoare trei planuri de
sector unde urma să aibă loc vînătoarea. După care vînătorii s-au deplasat împreună cu inginerul
rezervaţiei pe nume Valeriu Svistun la locul unde urma să aibă loc vânătoarea, iar între timp el
cu gonaşii s-au deplasat în direcţia locului de unde urma să aibă loc gonirea animalelor.
Ajungând la primul sector de vânat el a aranjat gonaşii în direcţie de gonire după care s-a
telefonat cu Valeriu Svistun care a dat indicaţia de a porni goana și de a purcede la procesul de
vânătoare. Pe la orele 11.00 s-a terminat vânătoarea în primul sector de pădure după care
împreună atât vânătorii cât şi gonaşii s-au deplasat la al doilea sector de pădure, unde urma să fie
efectuată a doua goană şi anume în parcela cu nr.76 subparcela A. Iarăşi de către ***** pe nume
Valeriu Svistun vânătorii au fost amplasaţi la poziţii (numere), iar gonaşii împreună cu dînsul s-
au deplasat în direcţia locului de unde urma să aibă loc gonirea animalelor. Din nou s-a telefonat
cu Valeriu Svistun care i-a comunicat că ţintaşii au fost aşezaţi la posturi şi a dat indicaţia de a
porni goana şi de a purcede la procesul de vânătoare. În jurul orelor 12.00-12.30 în timpul
gonirii animalelor a fost telefonat de către Svistun Valeriu care i-a comunicat că este necesar de
oprit goana şi de ieşit la marginea sectorului de pădure la drumul de acces, deoarece în timpul
vânătorii a fost rănită o persoană și ca să organizeze trimiterea unei sănii în direcţia poziţionării
ultimelor posturi, ceea ce el imediat şi a făcut strigând cu voce tare. Astfel imediat atât gonaşii
cât şi vânătorii au ieşit la drumul de acces al sectorului de pădure. În apropierea bornei de hotar
al parcelei menţionate s-a întâlnit cu calul cu sanie în care se afla după cum a aflat cet.Paciu
Sorin şi de la cineva dintre persoane a aflat că anume acesta a fost rănit în timpul vânătorii, dar
în ce circumstanţe el nu cunoaşte. Ulterior a văzut cum Paciu Sorin a fost urcat în automobilul
lui ***** ***** model „Toyota”, la volanul căruia se afla proprietarul fiind împreună cu *****,
aceştia toţi trei s-au deplasat spre spitalul raional Făleşti. După cum a aflat mai apoi la spital au
venit mai mulţi medici care i-au efectuat o intervenţie chirurgicală lui Sorin, iar mai apoi acesta
la două zile a decedat. Vol.4 f.d.107-109, 110-111, 113-115,
-declaraţiile martorului *****, care a declarat că activează în funcţia de şef al ocolului silvic
Nisporeni. Din anii 1980 este înregistrat ca vînător. La 22 decembrie 2012, a fost telefonat de
cunoscutul său Denis Irimciuc, care este ***** rezervaţiei Pădurea Domnească, care l-a informat
că a doua zi, la 23 decembrie 2012 va avea loc în Rezervaţie o vînătoare de mistreţi şi dacă
doreşte poate să participe şi el. Irimciuc Denis nu i-a comunicat că o să fie şi alte persoane, dar a
fost întrebat de acest lucru. ***** l-a întrebat dacă poate să mai vină cu dînsul încă 5 persoane
cunoscuţi de-ai săi cu care des mergea la vînătoare şi formău o echipă. Irimciuc Denis a fost de
acord şi i-a explicat că urmează să se prezinte aproximativ pe la orele 08.30 la cantonul nr.4 din
sectorul silvic Călineşti. După discuţia cu Denis Irimciuc el a contactat pe ceilalţi colegi *****,
*****, ***** *****, ***** *****, ***** ***** şi le-a informat despre vînătoare. Toţi au fost
de acord. ***** ***** îi este fecior. La 23.12.2012, aproximativ la ora 06.00-06.30 min, toata
echipa lor cu două automobile s-au pornit de la Nisporeni. În automobilul de model „Niva” cu n/î
***** au mers *****, *****, ***** şi ***** *****. În automobilul de model „Tozota Rav 4”
cu n/î ***** au mers ***** *****, ***** *****. Aproximativ pe la orele 08.30 el împreună cu
colegii săi s-au prezentat la cantonul nr.4 unde urma să aibă loc vînătoarea. Acolo deja s-au strîns
mai multe persoane, din ei a recunoscut pe ***** „Moldsilva” Ion lupu, pe Denis Irimciuc
***** rezervaţiei ”Pădurea Domnească”, pe Valeriu Svistun ***** alte persoane nu cunoştea.
Tot atunci, toţi ţintaşii au întrat în cabana situată pe teritoriul cantonului unde de către inginerul
pază și protecţie Valeriu Svistun a fost efectuat instructajul pentru toţi participanţii la vînătoare.
Ultimul i-a lămurit că se va împuşca numai cu glonte şi le-a comunicat că este interzisă
efectuarea tragerilor cu alice (carteci), că primul mistreţ nu trebuie să fie împuşcat, că trebuie de
împuşcat numai sub unghiul de 45 grade. Tot atunci s-a solicitat prezentarea cartuşelor pe care le
aveau la ei, ceea ce şi s-a făcut. Pentru aceasta că au trecut instructajul şi tehnica securităţii la
vînat s-au semnat într-un registru prezentat de către Svistun Valeriu. Imediat după ce s-au semnat
în registrul dat s-au semnat şi în biletele de vînătoare. În bilete el s-a semnat în două locuri: în
bilet şi în cotorul biletului. Deci în total în cabană s-a semnat în trei locuri, cum este: în registrul,
în bilet şi în cotorul biletului. În acel bilet s-au semnat grupul de la Nisporeni şi încă cîteva
persoane lui necunoscute. Cînd în biletele s-au semnat gonaşii el nu cunoaşte. În cadrul
instructajului la toţi s-a spus că toate persoane care fac parte din grupul de ţintaş formează un
grup, responsabil cum a spus Irimciuc Denis de aşezarea numerelor de ţintaş era numit Svistun
Valeriu. La nimeni nu s-a arătat şi nu s-a spus în cîte sectoare fi petrecută vînătoare. Cine era
responsabil de gonaşii şi cîţi gonaşi erau în total el nu cunoaște. După finalizarea tuturor
procedurilor, grupul lor care era constituit din mai mult de 10 vînători, aproximativ 15 vînători,
s-au urcat în automobile şi au plecat la locul unde urma să aibă loc vînătoarea propriuzisă. Ei s-
au deplasat cu trei automobile. Grupul de la Nisporeni s-a pornit cu automobilul de model Niva.
***** s-a dus cu gonaşii, deoarece în ziua ceia era ca gonaş. Ceilalţi vînători au ajuns cu
automobilele lor cu un automobil de model Niva de culoare albă şi au automobil de teren (JEEP)
de culoare surie. Ajungând la primul sector de vânat, Svistun Valeriu le-a aranjat la numere
(poziţii) pe fiecare ţintaş, după care toţi ţintaşii au semnalat locurile de aflare a acestora prin
ridicarea mînelor în sus, după care s-a început şi vînătoarea propriu-zisă. La primul sector
alăturea de el în partea stîngă a stat o persoană lui necunoscută înalt şi slab, în partea dreaptă a
stat ***** şi mai departe grupul din Nisporeni, nu cunoaşte în ce ordine. După o aşteptare de 30-
40 minute au înţeles că nu a ieşit nici un mistreţ. A menţionat, că la primul sector de vînătoare
gonaşii au ajuns cu o sanie şi cu un autocamion „ZIL” cu cuzov, cunoaşte acest fapt deoarece a
văzut aceste unităţi de transport. Văzînd că din prima goană nu a ieşit nici un mistreţ, la
propunerea lui Svistun Valeriu au pornit spre sectorul unde trebuia să aibă loc a doua goană.
Primii de la primul sector a plecat automobilul de model „Niva” de culoare albă, la volan se afla
Svistun Valeriu, cine mai era în automobil nu a văzut, al doilea automobil de teren de culoare
surie şi pe urmă grupul lor cu a/m “Niva” cu care a venit. La sectorul doi, iarăşi după aceiaşi
procedură, Svistun Valeriu le-a aranjat la numere (poziţii) pe fiecare ţintaş. Îşi aminteşte că a fost
aranjaţi la o distanţă de aproximativ 50 metri unul de altul, lîngă dînsul din partea dreaptă stătea
*****, iar în partea stângă o persoană pe care nu o cunoaşte, din discuţie a înţeles că este din
Făleşti, după el s-au mai aflat cîteva persoane. După aceste persoane care stăteau pe partea
stîngă de la el, nu a văzut o parte de pădure rasă. După ***** stătea ***** *****, după *****
***** stătea ***** *****, iar ultimul stătea ***** *****. A concretizat, că se afla pe marginea
drumului la colţul drept al drumului de pădure, perpendicular cu drumul unde stătea el. În spatele
lui, adică peste drum se aflau automobilele cu care au venit ţintaşii, la o distanţă de aproximativ
pînă la 100 metri de la el. A concretizat, că ulterior, după ce s-a terminat vînâtoarea, a aflat că
vînătorii pe care nu-i cunoşea inclusiv cu Svistun Valeriu au fost aşezaţi pe o linie care formează
unghiul de 90 grade, dar el aceasta aşezare nu a văzut-o singur. Cîte persoane din ţintaşi au
format unghiul în cauză el nu cunoaşte. După ce au fost aranjaţi toţi ţintaşii, au semnalat locurile
de aflare prin ridicarea mânilor în sus. Peste aproximativ 40-50 minute după aşezarea lor pe
posturi, au început să apară mistreţii, a observat că mistreţii au ieşit în vizorul lor la o distanţă de
aproximativ 60-70 metri, adică mai departe de bătaia puştii, în direcţia unde se aflau poziţionaţi
ceilalţi vînători din grupul lor care au fost puşi pe poziţii după noi. În momentul cînd mistreţii
treceau în faţă grupului din Nisporeni feciorul lui ***** ***** a efectuat două împuşcături şi a
împuşcat doi mistreţi pînă la drumul perpendicular drumului unde au fost aşezaţi ei. După ce
mistreţii au trecut drumul mai departe de ei a auzit foarte multe împuşcături, cîte precis nu-şi
aminteşte. În total împuşcăturile au durat aproximativ 10-5 minute. După încetarea focurilor au
început să iasă din pădure şi gonaşii. În acest moment unul din vînătorii care se afla mai înaintea
lor, a ieşit şi le-a comunicat că vînâtoarea s-a terminat şi că a fost rănită o persoană. Persoana
care le-a comunicat despre rănirea unei persoane şi care căuta sanie, cum pe urmă a înţeles, era
*****. După aceasta la locul unde erau parcate automobilele ţintaşilor a venit automobilul ZIL şi
acolo au început să se strîngă şi gonaşii şi ţintaşii. Ieşind la drum a văzut cum pe una din
persoanele care era cu dînşii în grup, a fost urcat într-o maşină şi dus de la faţa locului. Din
discuţie a înţeles că anume această persoană a fost rănită şi a fost urcat în automobil ca să fie dus
la spital. Cine pe urmă a strîns mistreţii împuşcaţi din pădure el nu cunoaste. După aceasta grupul
de la Nisporeni, toate 6 persoane s-au dus cu automobilul la locul de unde a început vînătoarea
adică la cantonul nr.4. La canton au ajuns toţi ţintaşii şi au fost invitaţi în cabană. În cabană erau
toţi țintașii cu excepţia la doi care s-au dus la spital cu persoană rănită. În cabană au băut cîte un
ceai. Grupul din Nisporeni a stat într-un colţ al cabanei. Tot atunci, între persoanele lui
necunoscute care făceau parte din grupul de ţintaş printre care şi d-l Lupu Ion, tot acolo se aflau
şi Irimciuc Denis cu Svistun Valeriu, s-au început discuţiile aprinse despre accidentul care a avut
loc. Văzînd aceasta el a propus cunoscuţilor săi să pornească acasă. La ieşire din cabană de dînşii
s-a apropiat Irimciuc Denis şi i-a rugat că pe viitor o să spună dacă vor fi întrebaţi, că la
vînătoarea dată au fost două grupuri de ţintaşi şi gonaşi, deoarece aşa au hotărît ceilalţi ţintaşi.
Datorită faptului că îl cunoştea pe Irimciuc Denis şi pur colegial şi să nu creeze probleme la
celelalte persoane, dintre care se aflau cum a înţeles persoane cu funcţii înalte, ca exemplu Lupu
Ion, au acceptat aceasta propunere. Apoi, tot grupul din Nisporeni a ieşit din cabană şi fraţii
***** s-au apropiat de locul unde erau strînşi mistreţii şi au ales unul mai mic, care nu era
jepuiet. El i-a spus lui Irimciuc Denis că îl i-au cu dînşii. Pentru acest mistreţ a achitat lui
Irimciuc Denis 1000 lei. Pentru acest mistreţ Svistun Valeriu a scris o autorizaţie de vînat la
mistreţ pe numele lui, o parte a autorizaţiei a luat-o el cînd au achitat carnea. La prezentul proces
verbal a fost anexat un plan schema de petrecere vînătorii şi de amplasare a ţintaşilor. La
întrebările suplimentare a declarat că în al doilea sector de vînătoare, el nu a văzut o parte de
pădure rasă şi nu cunoaşte dacă au stat acolo ţintaşi şi cîţi. În urma audierii din 14.01.2013 a fost
făcută plan schema de aşezare a ţintaşilor din grupul de vînători din Nisporeni, însă el a arătat pe
aceasta schema numai aşezarea vînătorilor din Nisporeni, în rest ce a fost fixat în schema nu a
indicat el personal, doar s-a bazat pe faptul că procurorul cunoaşte cazul şi amplasările
respective. De asemenea, el nu cunoştea faptul că vizavi de locul unde ei au stat se află rîul Prut,
despre aceasta a aflat din mass-media, după ce cazul a apărut în presă / Vol.5 f.d.6-11/,
-procesul verbal din 26.03.2013 de verificare a declaraţiilor martorului ***** la locul
infracţiunii, cu planşa fotografică anexată. vol.5 f.d.12-14,
-declaraţiile martorului ***** *****, care a dat declaraţiile analogice cu martorul *****. A
menţionat că la sectorul doi, iarăşi după aceiaşi procedură, Svistun Valeriu i-a aranjat la numere
(poziţii) pe fiecare ţintaş, îşi aminteşte că a fost aranjaţi la o distanţă de aproximativ 50 metri
unul de altul, lîngă dînsul din partea dreaptă stătea ***** *****, după el ***** *****, iar în
partea stângă *****, apoi taică-său. După aceste persoane, care stăteau pe partea stîngă de la el,
el nu a văzut o parte de pădure rasă. Peste aproximativ 40-50 minute după aşezarea lor pe
posturi, au început să apară mistreţii, a observat că mistreţii au ieşit în vizorul lor la o distanţă de
aproximativ 60-70 metri, adică mai departe de bătaia puştii, în direcţia unde se aflau poziţionaţi
ceilalţi vînători din grupul lor, care au fost puşi pe poziţii după ei. În momentul cînd mistreţii
treceau în faţă grupului din Nisporeni el, ***** *****, a efectuat două împuşcături şi a împuşcat
doi mistreţi pînă la drumul perpendicular drumului unde erau așezaţi ei. vol.5 f.d.20-25,
-declaraţiile martorului ***** ***** care a dat declaraţiile analogice cu martorul *****. A
menţionat, că în timpul primei goane a auzit o împuşcutură, dar după ce s-a terminat prima
goana l-a văzut pe d-l Lupu Ion cu un iepure împuşcat. vol.5 f.d.26-30,
-declaraţiile martorului ***** a dat declaraţiile analogice cu martorul *****. A menţionat, că
după ce au ieşit din cabană că sa se pornească acasă în sania care era lîngă cabană a văzut patru
mistreţi împuşcaţi. vol.5 f.d.41-44,
-declaraţiile martorului ***** Ion care a dat declaraţiile analogice cu martorul *****. vol.5
f.d.50-53,
-declaraţiile martorului ***** care a dat declaraţiile analogice cu martorul *****. vol.5 f.d.59-
62,
-declaraţiile martorului *****, care a declarat, că la moment activează în calitate de
**********. La 22.12.2012, în a doua jumătate a zilei a fost telefonat de către ***** ***** -
***** pe numărul de telefon mobil ***** de pe numărul de telefon mobil *****, care i-a
comunicat că a doua zi de dimineaţă la 23.12.2012 la orele 07.00 să fie prezent la cantonul nr.4
unde pădurar era *****. Astfel, la 23.12.2012, dimineaţa cu automobilul său persoanl de model
„Ford Tranzit” cu n/î ***** a venit la cantonul menţionat şi anume la cabană. Acolo erau
prezente următoarele persoane: *****, *****, *****, *****, ***** *****, Eremciuc Denis,
***** *****, *****, *****,*****, şeful lui ***** Gh. pe nume *****.***** a venit împreună
cu un prieten de-al său pe nume *****, pe care l-a luat la rugămintea conducerii în calitate de
gonaş. La 22.12.2012, cînd l-a telefonat ***** Gh. i-a comunicat că vînătoarea este legitimă şi
necesită ca el să vină împreună cu încă o persoană în calitate de gonaş.***** a încercat să-l
contrazică, spunîndu-i că data de 23.12.2012 este zi de duminică, iar el este bolnav şi nu poate să
vină, însă ***** Gh. i-a reproşat că toate pretenţiile să i le adreseze *****ui „Moldsilva” d-lui
Lupu Ion. După ce a venit la cabana respectivă împreună cu persoana din mun.Bălţi *****, au
mai venit după el următoarele persoane: Lupu Ion, *****, *****, o persoană cu familia *****,
şi încă alte persoane pe care nu le cunoaşte şi nu cunoaşte numele acestora. Mai erau şi ***** şi
*****. Totodată mai era şi încă două persoane cu săniile, adică două sanii cu a cîte doi cai
fiecare. După ce au venit toate persoanele, ţintaşii au întrat în cabană şi au fost puşi la masă, iar
gonaşii (adică ei) aşteptau afară. Nici un fel de instructaj nu a avut loc, cel puţin în privinţa lui şi
în privinţa gonaşilor care erau împreună cu dînsul. La fel nu a văzut să fi făcut cineva instructaj
şi în privinţa ţintaşilor care se aflau în cabană. Din lista persoanelor care erau prezenţi şi pe care
le cunoştea mai era şi cet.Svistun Valeriu - *****. Pădurarul ***** dispunea de un registru unde
necesita a fi puse semnăturile tuturor participanţilor la vînătoare precum că s-au fi făcut
instructajul asupra tehnicii securităţii la vînătoare. Acest registru se afla pe pervazul ferestrei
cabanei. După ce au venit în cabana respectivă împreună cu *****, Svistun Valeriu le-a spus lor
să ia registrul de pe pervaz şi să semneze în el, ceea ce ei au şi făcut. La prezentarea registrului,
fila sub numărul „4”***** a recunoscut semnătura sa pusă în dreptul numelui său, al 16-lea
pentru data de 23.12.2012 şi însemnarea „gonaş”. Totodată martorul a comunicat că fiecare
gonaş semna în acel registru în mod analogic, careva instructaj făcut nu a fost. Pe la orele 09.00,
ei-gonaşii, la indicaţia lui ***** Gh. s-au urcat în automobilul de model „Zil 131” care era
condus de către Svistun Valeriu Mihail - tatăl lui Svistun Valeriu Valeriu, iar***** s-a urcat în
cabină în calitate de pasager lîngă şofer. În remorca acelui automobil se aflau toţi gonaşii care s-
au înregistrat în acel registru cu excepţia lui Svistun Valeriu Valeriu şi Irimciuc Denis
Gheorghe, ei nu se aflau în acel automobil. La fel, în remorcă a mai mers şi încă o persoană, care
nu este indicată în registrul în cauză, era din mun.Chişinău, atunci la moment nu-1 cunoştea,
avea mustăţi. În remorca acelui „Zil” erau cca 19 persoane. La fel în zil a mai mers şi încă o
persoană, cum se numeşte nu cunoaşte dar anume el a fost acela care a tăiat mistreţii împuşcaţi.
Cu „Zil”-lul au mers pe teritoriul cantonului 4 pe un drum rănit de tractor. S-au oprit vis-a-vis de
Frontiera de Stat. Pe drum ***** Gh. conducea cu acţiunile gonaşilor şi le dădea indicaţii
gonaşilor direcţia în care urma să facă goana şi direcţia unde erau poziţionaţi ţintaşii. În timpul
goanei s-a auzit o singură împuşcătură şi de la colegi a înţeles că d-ul Lupu I. a împuşcat un
iepure. Peste puţin timp ajungînd la linia de ţintaşi care erau poziţionaţi pe linie dreaptă dintre
drum şi linia de cvartal. În acea goană Creţu Gh. era împreună cu ei în calitate de gonaş, el
mergea în faţa lui pe drum iar sectorul de vînătoare era în dreapta, care se limita în partea opusă
cu gardul de frontieră. Cînd s-au întîlnit cu ţintaşii dintre ei a recunoscut pe Lupu Ion, *****,
*****, ***** *****, iar pe ceilalţi nu-i cunoaşte. După finisarea acelei goane, s-au adunat
toate persoanele, unde***** a auzit următoarele cuvinte de la d-l Lupu Ion în adresa lui Irimciuc
D.: „domnul director unde-i mistreţul ?” la ce Irimciuc Denis i-a reproşat „o să fie domnule
Director General”, iar d-ul Lupu I. i-a spus: „la sud au zburat doi maiştri din funcţie, iar aici o să
zboare un director”.***** nu poate spune cu certitudine au fost sau nu spuse aceste cuvinte în
serios sau nu, dar Irimciuc D. nu părea să fi fost indiferent de ele, le-a luat în serios cu
certitudine. După aceasta Irimciuc D. i-a rugat pe toţi gonaşii ca la următoarea goană să fie mai
responsabili. Astfel s-a luat hotărîrea să fie pornită a doua goană, prima s-a finisat pe la orele
11.00. A doua goană a început imediat după prima, s-au urcat în acelaşi „Zil” în aceiaşi
componenţă, el din nou s-a urcat în cabină, cu excepţia lui Creţu Gh. Din urma „Zil”-ului
mergeau şi săniile. Maşinele s-au oprit într-un loc deschis unde toţi gonaşii au coborît şi au
servit ceva din alimentele luate de acasă, după care au pornit la goană. Zona de vînătoare în a
doua goană era iarăşi situată între drum şi rîul Prut. V.*****, împreună cu ***** I. mergeau pe
drum, pentru a nu permite animalelor să treacă drumul, goana se ducea spre linia de ţintaşi care
se afla la începutul pădurii defrişate (parcela tăieturii rase). După pornirea goanei nr.2, pe la
orele 11.20 s-au început a auzi împuşcături, după care au mai urmat alte multe. De tot în acea
de-a doua goană timp de vre-o 40 min. s-au auzit foarte multe împuşcături din partea ţintaşilor
din toate părţile. Împuşcăturile se produceau permanent cu careva intervaluri, erau foarte multe
şi se produceau din toate părţile. În aşa mod, după direcţia împuşcăturilor nu se putea înţelege
cum stau ţintaşii. De regulă ţintaşii urmează să fie poziţionaţi în linie dreaptă, paralel cu linia
gonaşilor. Însă aproximativ la jumătate de goană a început a auzi împuşcături, din partea de la
drum şi chiar s-a întîlnit faţă-n faţă cu ţintaşul ***** *****, cu următorul ***** ***** (cu
cicatrice în regiunea nasului) şi la acel moment ei s-au oprit în loc din motiv că mistreţii umblau
între liniile de goană şi ţintaşi ca într-un ocol. În timp ce stăteau pe loc de vreo 15-20 min. la
***** ***** au ieşit doi mistreţi, el fiind un vînător iscusit din două focuri i-a doborît pe ambii.
După ce i-a împuşcat M.*****, V.*****, ***** I. şi V.***** au urcat mistreţii doborîţi în sanie.
Au mai mers după aceasta vre-o 5 min. după care ***** I. a ieşit de la goană cu telefonul în
mînă, de unde a înţeles că a fost telefonat de cineva şi a spus tare către toţi că vînătoarea s-a
terminat şi să nu mai împuşte nimeni. A mai menţionat, că după ce a urcat acei doi mistreţi
împuşcaţi în sanie, a observat cum de pe drumul părăsit din faţa lui, care era perpendicular cu
drumul pe care mergeau, ieşea o maşină de teren de culoare metalică cu numere de Chişinău, din
urma căruia era agăţat de picior un mistreţ doborît şi pe care l-a scos la drum. Unul dintre ţintaşi
i-a spus altuia în limba rusă „мoлодого задели”, la ce***** a crezut că a fost rănit băiatul cu
care a venit el *****. Auzind aceasta el repede s-a deplasat la linia de ţintaşi însă acolo a aflat că
a fost rănit „Sorin”, atunci el s-a oprit, iar în acel timp ***** alerga în faţa lui şi striga „sania
încoace”, atunci ***** a observat cum trei persoane aduceau o altă persoană „pe sus” - doi o
ţineau de mîini iar unul de picioare. Era acea persoană care la prima goană a stat cu ţintaşii dar
era fără de armă. Au pus-o în sanie şi au dus-o în regiunea unde se aflau maşinile ţintaşilor. În
întîmpinare venea Valeriu Svistun, la întrebarea lui***** cine l-a rănit, acesta a arătat în direcţia
acelei persoane cu mustăţi care a participat ca gonaş în prima goană şi ulterior a aflat că era
Creţu Gh. Svistun V. s-a oprit în loc şi l-a întrebat: ”mata l-ai aninat ?” dar el foarte calm a spus
„nu eu” fără nici o emoţie sau indignare. După aceasta ei toţi împreună cu gonaşii s-au întors la
locul unde era „Zil”-ul, iar ţintaşii s-au apropiat de maşinile lor, erau vre-o 5-7 maşini parcate,
iar ***** I. le-a spus la toţi gonaşii să se dea după „Zil”.***** a înţeles că ei au fost daţi după
„Zil” ca ei să nu vadă şi să nu audă ce vorbesc şi cum se înţeleg ei acolo. Pe urmă ei au urcat în
„Zil” şi au plecat la cabană, acolo a rămas o sanie cu două trei persoane să încarce ceilalţi porci
doborîţi pe linia de ţintaşi perpendiculară drumului. Ajungînd la cabană ***** I. i-a dat pe toţi
gonaşii lîngă un sarai auxiliar să nu-i vadă nimeni şi pe ei să nu-i vadă, iar ţintaşii s-au adunat în
cabană şi s-au aşezat la masă. Între timp Natalia Iordachi a scos afară vre-o 3 ulcele cu sarmale
şi i-a servit pe toţi gonaşii care şedeau afară, unde au stat vre-o cîteva ore. După aceasta pe la
orele 15.00-16.00 toţi ţintaşii au plecat, iar acolo au rămas doar Gh.*****, D.Irimciuc, Svistun
V. şi ***** I. care se ocupa de gospodărie. Irimciuc D. le-a mulţumit tuturor de vînătoare şi i-a
rugat să „ţină limba după dinţi” referitor la ce s-a întîmplat acolo. ***** Gh. le-a dat să semneze
pe biletele de vînătoare, ei pe rînd s-au semnat pe acel bilet şi pe cotor,***** s-a semnat la
nr.11, pînă la rîndul unde era indicat numele său mai erau scrise şi alte persoane, iar în dreptul
lor erau deja puse semnături. La prezentarea biletului de vînător cu nr.011656 verso,***** a
recunoscut semnătura lui la fel şi pe cotor. După aceasta au stat toţi la masă, iar cînd au ieşit
afară erau deja pregătite 24 de porţii de carne. Aceste porţii de carne le-a făcut măcelarul adus de
*****. vol.5 f.d.67-79,
-procesul verbal din 26.03.2013 de verificare a declaraţiilor martorului ***** la locul
infracţiunii, cu planşa fotografică anexată. vol.5 f.d.89-91,
-declaraţiile martorului *****, a dat declaraţiile analogice cu martorul *****. vol.5 f.d.92-97,
-declaraţiile martorului ***** care a dat declaraţiile analogice cu martorul *****. vol. 5 f.d.116-
122,
-procesul verbal din 26.03.2013 de verificare a declaraţiilor martorului ***** la locul
infracţiunii, cu planşa fotografică anexată. vol.5 f.d.124-127,
-declaraţiile martorului *****, care a declarat, că la data de 22.12.2012 a fost telefonat de către
directorul RN "Pădurea Domnească" Denis Irimciuc care i-a comunicat că pe data de 23.12.2013
va avea loc o vânătoare, el fiind obligat să se prezinte la cantonul nr.4 din RN "Pădurea
Domnească" pentru a participa la vânătoare în calitate de gonaş. Pe data de 23.12.2012, în jurul
orelor 07.30, el, ***** *****, ***** şi ***** *****, cu automobilul de model "Niva" a lui
***** ***** s-au prezentat la cantonul nr.4 din Rezervaţia Naturală "Pădurea Domnească",
unde mai erau persoane, pădurari pe care îi cunoştea, dar erau şi persoane lui necunoscute, era
un automobil de teren de culoare sură şi un automobil de model "UAZ", cabana fiind deschisă.
Mai târziu au mai venit nişte oameni străini, cu maşini de teren care au intrat în cabană. În jurul
orelor 08.30, când era împreună cu toţi gonaşii, au fost chemaţi de către V.Svistun, care le-a dat
registrul pentru tehnica securităţii unde şi-a indicat numele de familie şi el s-a semnat pe
pervazul unei ferestre la intrarea în cabană. Le-a făcut instructajul, comunicându-le cum trebuie
să se comporte în timpul vânătorii, să strige aproape de a ajunge de ţintaşi, le-a dat jilete
luminiscente în care s-au îmbrăcat. Instructajul gonaşilor a fost efectuat nu departe de ţintaşi,
ultimii nu cunoaşte şi nu a văzut dacă au semnat privind trecerea instructajului tehnicii securităţii
în timpul vânătorii. După aceasta, toţi gonaşii, în jur de 15-20 de persoane, s-au urcat în remorca
automobilului de model „ZIL”, la volanul căruia era tata lui Valeriu Svistun, V.Svistun, şi s-au
deplasat în pădure, la locul desfăşurării vânătorii, tot din cadrul cantonului nr.4. Cu ei erau două
persoane necunoscute, ambii cu arme, unul cu mustaţă, cum îl cheamă nu ştie, iar al doilea fără
mustaţă, care s-a prezentat ca "Ion". Toţi au fost transportaţi la locul de unde urma să înceapă
goana, ***** *****i fiind organizatorul gonaşilor, a comunicat în ce parte să înceapă goana, iar
ţintaşii urmau să se deplaseze la poziţiile de număr. În jurul orelor 09.00-09.30 a început prima
goană, care a durat în jur de o oră, însă fără succes, nu a ieşit nici un mistreţ, dar s-a auzit un foc
sau două. La prima goană împreună cu ei au participat şi cele două persoane necunoscute, unul
pe nume Ion a mers pe marginea graniţei, iar al doilea nu ştie pe unde a mers. După aceasta, toţi
gonaşii cu maşina de model “ZIL”, cu care au fost aduşi, au fost transportaţi în altă parte a
pădurii, dar tot din cadrul cantonului 4, unde Ion ***** din nou le-a comunicat în ce parte să
înceapă goana. A doua gonire a fost mai aproape, chiar paralel pe râul Prut. Când a ajuns la
locul începerii a doua gonire, a văzut o sanie trasă de doi cai şi condusă de *****, care are în jur
de 30 ani şi este locuitor al s.*****. La a doua goană el era între ***** *****, care se deplasa în
apropierea râului Prut, fiind ultimul din rândul gonaşilor, iar din partea stângă se deplasa *****,
cine urma mai departe după ***** nu cunoaşte. După începerea a doua gonire, peste
aproximativ o jumătate de oră a auzit mai multe împuşcături, ei prelungind goana până aproape
de linia ţintaşilor, distanţa nu o cunoaşte, însă ţintaşii nu se vedeau, când l-a telefonat *****
***** şi i-a comunicat că s-a terminat vânătoarea şi să iasă la drum. Deoarece el era mai departe
de drumul unde urma să vină, a ajuns după ***** şi ***** *****, care mergeau înaintea lui cu
vreo 50 metri. Deoarece se deplasa mai încet, a ajuns mai târziu la drum, unde a înţeles de la
participanţi că cineva a fost rănit, din această cauză a fost oprită şi vânătoarea. Când a venit
persoana rănită nu mai era şi a înţeles că a fost transportată la spital. Când a venit la drum, sania
nu era, dar a văzut cum în direcţia cantonului, în depărtare, se deplasa un automobil de teren. El
împreună cu gonaşii, din nou au fost urcaţi în automobilul cu care a venit şi s-au deplasat la
cabana din cantonul nr.4, unde a stat sub un şopron. În camionul „ZIL” cu care a venit de la
locul vânătorii până la cabana de la cantonul nr.4 nu a văzut vre-un mistreţ, posibil şi era mistreţ,
dar deoarece în maşină (remorcă) unde erau ei urcaţi era fân, admite să nu-l fi observat. La
canton, el a coborât printre primii din automobil şi s-au deplasat sub un şopron, care era acoperit
cu stuh împreună cu alţi gonaşi. La acel moment când a ajuns la canton toţi ţintaşii erau deja
înăuntru. În jurul orelor 14.30, de ei s-a apropiat D.Irimciuc, care le-a comunicat că grupul lor de
gonaşi trebuie să fie împărţit în două grupuri, precum că au fost petrecute două vânători aparte,
dar nu una singură. El a nimerit în grupul de la cantonul nr.4, unde, de fapt s-a şi petrecut
vânătoarea. Iar alţii au fost numiţi că au participat ca gonaşi la altă vânătoare, chipurile care a
avut loc în cantonul nr.7. De facto, toate persoanele care au participat în calitate de gonaşi şi care
s-au semnat în registru privind trecerea instructajului pe protecţia muncii au participat la
vânătoarea care a avut loc la cantonul nr.4. D.Irimciuc avea nişte acte, pe care le-a dat la fiecare
să le semneze, două la număr. Totodată, le-a dat indicaţii ca să susţină că au participat câte două
grupuri de vânători şi gonaşi, dar nu unul, cum a fost în realitate, iar dacă îi va întreaba cineva,
sa susţină că au fost două vânători concomitente în două locuri diferite. După ce a semnat actele
prezentate de către D.Irimciuc, a mai stat acolo până aproximativ la ora 16.00. Cât a stat la
cantonul nr.4 el nu a intrat în cabană fiind permanent în bordei. După ce au plecat vânătorii, unii
din gonaşi au intrat în cabană unde era aranjată masa, însă el în cabană nu a intrat. Fiindu-i
prezentat biletul nr.011795 şi cotorul biletului nr.011795 a comunicat că registrul instructajului
de protecţie a muncii la locul de muncă a fost prezentat de V.Svistun înaintea petrecerii
vânătorii, unde a scris personal numele său de familie pe pagina nr.4 şi a efectuat semnătura, iar
semnăturile de pe biletul nr.011795 şi pe cotorul biletului nr.011795 au fost aplicate de către el
după petrecerea vânătorii, când a venit D.Irimciuc şi le-a spus că vor fi împărţiţi în două grupuri
de vânători şi ţintaşi. Concret câţi mistreţi au fost vânaţi el nu cunoaşte, dar băieţii vorbeau că s-
au vânat 3 mistreţi. Nu cunoaşte cine concret a jupuiat şi tăiat porcii, l-a văzut pe I.*****
umblând cu un cuţit pentru tăiat porcii, însă din spusele altora a înţeles că porcii au fost jupuiaţi
şi tăiaţi de ***** *****. A primit carnea după vânătoare, fiind adusă de către ***** în bordeiul
unde se afla. Practic, după petrecerea vânătorii, nu a ieşit din bordei deoarece se simţea rău.
După ce ***** i-a dat carnea, acesta a spus să meargă acasă. vol.5 f.d.132-135,
-declaraţiile martorului***** care a dat declaraţii analogice martorului *****. vol.5
f.d.140-143,
-declaraţiile martorului *****, care referitor la cazul examinat a comunicat suplimentar, că
declaraţiile date anterior nu le susţine în deplin volum, deoarece au fost date sub influenţa
persoanelor din cadrul administraţiei Rezervaţiei Naturale ”Pădurea Domnească” în persoanele
cet.Irimciuc Denis şi ***** *****. Totodată referitor la audierea lui din 12.01.2013 a adăugat că
unele date erau adevărate iar altele nu corespund realităţii din motiv că după cele întîmplate a
fost influenţat de către conducerea Rezervației. Astfel, pe data de 22.12.2012 a fost telefonat de
către *****, care i-a comunicat că pe data de 23.12.2013 va avea loc o vânătoare, el fiind obligat
să se prezinte la cantonul nr.4 din RN ”Pădurea Domnească” pentru a participa la vânătoare în
calitate de gonaş. Pe data de 23.12.2012, în jurul orelor 07.00, el de unul singur cu automobilul
personal de model „Ford Tranzit” cu n/î ***** s-a prezentat la cantonul nr.4 din RN "Pădurea
domnească" unde mai erau persoane lui necunoscute şi cunoscute, erau automobile de teren,
cabana era deschisă, din ea ieşind şi intrând diferite persoane. Cunoştea personal următoarele
persoane: Irimciuc Denis, ***** *****, Svistun Valeriu Valeriu, ***** ***** *****,
*****,*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** *****, *****,
*****, *****, pe celelalte persoane nu le cunoaşte, deşi ştie că erau şi persoane de rang din
mun.Chişinău. În jurul orelor 08.00, când era împreună cu toţi gonaşii dintre cei pe care-i
cunoaşte: ***** *****, *****,*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****,
*****, dar menţionează că mai erau şi alte persoane care au participat în calitate de gonaşi însă
nu-i cunoaşte, ***** a comunicat la toţi să vină să semneze pentru „securitarea muncii" şi le-a
indicat registrul pentru tehnica securităţii care se afla pe pervazul cabanei în interiorul căruia se
aflau persoanele care erau ţintaşi şi erau puse la masă. În registrul respectiv a scris numele său şi
a semnat în dreptul lui, după dînsul a semnat şi ***** numele căruia i l-a scris el, iar semnătura
a pus-o personal *****, la fel a scris şi numele lui ***** dar s-a semnat acesta. În registrul în
cauză au semnat chiar pe pervazul cabanei respective, careva instructaj cum trebuie să se
comporte în timpul vânătorii nimeni nu a petrecut, doar s-au semnat în acel registru, semnătură
pe care o recunoaşte. Referitor la ţintaşi el nu cunoaşte dacă au trecut instructajul privind tehnica
securităţii. După aceasta, toţi gonaşii, în jur de 20 persoane, s-au urcat în remorca automobilului
de model ZIL 131, care aparţine lui V.Svistun, tatăl Iui Svistun Valeriu care era ţintaş şi urma să
pună numerele de ţintaşi pe poziţie şi s-au deplasat în pădure, la locul petrecerii vânătorii, tot din
cadrul cantonului nr.4. A menţionat că la acel moment cu dînşii, cu gonaşi în „ZIL” au fost şi
doi domni care aveau musteţi, pe unul dintre care l-a recunoscut ulterior ca fiind Creţu
Gheorghe, iar altul era unul din or.Nisporeni şi ambii erau înărmaţi. Şi la prima goană ambele
persoane care erau cu mustăţi au participat în calitate de gonaşi. Totodată s-au pornit şi ţintaşii
cu automobilele de teren. Pe dînşii i-au transportat la locul de unde urma să înceapă goana,
***** ***** fiind organizatorul gonaşilor, care i-a comunicat în ce parte să începe goana, iar
ţintaşii urmau să se deplaseze la poziţiile de număr. În jurul orelor 09.00 a început prima goană,
care a durat în jur de o oră, însă fără careva succes, nu a ieşit nici un mistreţ, însă s-a auzit o
singură împuşcătură şi a auzit de la colegi că a fost împuşcat un iepure. Astfel, ajungînd la liniile
vînătorilor, care era în faţa lor dar erau deja plecaţi, a auzit strigătul lui ***** I. precum că
prima goană s-a finisat, nu s-a împuşcat nimic şi merg la a doua goană. După aceasta, toţi
gonaşii cu maşina de model „ZIL 131” au fost transportaţi în altă parte a pădurii, dar tot din
cadrul cantonului 4, unde ***** ***** din nou le-a comunicat în ce parte se începe goana.
Concret locul unde s-a efectuat a doua goană el nu cunoaşte. Menţionează că aceste două
persoane cu musteţi la cea de-a doua goană cu ei în ZIL nu erau şi la goană nu au participat, erau
deja ţintaşi. Înainte de începerea a celei de-a doua goană gonaşii au mîncat ceva din alimentele
luate de acasă. La fel a meţionat că linia de goană a fost pe malul rîului Prut pe dreapta iar pe
stîngă era drumul, distanţa dintre drum era de vre-o 200-300 m. Din urma lor pe drum mergea
cineva cu sania. Ţintaşii erau poziţionaţi în faţa lor pe linie dreaptă şi pe stîngă de-a lungul
drumului în forma literii „G” din limba rusă. După începerea a doua gonire, peste aproximativ o
jumătate de oră a auzit foarte multe împuşcături vre-o 10-15 minute, ei prelungind goana până
neajungînd de jumătate de drum de la ţintaşi, mai rămăsese de la ei vre-o 100-150 m. Atunci
*****i I. din stînga lui a strigat să iasă toţi la margine că vînătoarea s-a finisat şi urmează să
transmită la cei de alăturea să iasă. Tot atunci a auzit de la ***** că sînt împuşcaţi 2 mistreţi şi
să meargă sania să-i ia. Cu sania s-au dus *****, ***** era la sanie şi au încărcat mistreţii în
sanie. Anume în acel moment a auzit de la *****e că ceva s-a întâmplat şi cineva a fost rănit.
Peste puţin timp, nu departe de dînşii a trecut o sanie în care erau mai multe persoane, s-a
apropit şi s-a oprit la maşinele unde erau ţintaşii. Gonaşii au venit lîngă „ZIL” şi ***** I. le-a
spus să stea toţi pe loc şi să nu plece nicăieri. Ei au înţeles bine că ceva s-a întîmplat grav şi
conducerea rezervaţiei dorea ceva să asundă de ei, din acest motiv i-a dat după „ZIL”. Acolo au
stat vre-o 20 minute şi după aceasta în „ZIL” a fost urcat unul dintre mistreţii împuşcaţi şi a mai
văzut cum din urmă mai venea sania cu încă doi mistreţi. După aceasta, gonaşii din nou au fost
urcaţi în automobilul cu care au venit şi s-au deplasat la cabana din cantonul nr.4, unde au stat
sub un şopron, iar în cabană înăuntru la masă au fost invitaţi ţintaşii. Fiind sub şopron de dânşii
s-a apropiat Irimciuc Denis şi ***** Gh. care le-au comunicat precum că urmează să spună dacă
vor fi întrebaţi că au fost chipurile două grupuri de vînători şi gonaşi, precum că au fost
petrecute două vânători separate, dar nu una singură. El pe familii a numit cine va face parte din
primul grup şi al doilea grup, el nimerind a face parte din grupul de la cantonul nr.4 unde s-a
petrecut de fapt vînătoarea, iar alţii urmau să facă parte din cantonul nr.7, unde de fapt nu s-a
petrecut vânătoarea, căci anume el este pădurar la acel canton. A venit Svistun V. şi avea nişte
acte, pe care au semnat în două file dar erau de acelaşi fel şi conţinut. Menţioneză că au semnat
pe acele cotoare după petrecerea vînătorii. Totodată, Svistun V. i-a instruit din nou ca să susţină
că au participat câte două grupuri de vânători şi gonaşi, dar nu unul cum a fost în realitate, iar
dacă întreabă cineva, sa susţină că au fost două vânători concomitente în două locuri diferite.
Înainte de a veni Comisia Parlamentara în teritoriu, de dimineaţă au fost din nou chemaţi de
către conducerea rezervaţiei Irimciuc D. şi ***** Gh. care din nou i-a instruit cum să spună şi ce
să spună, susţinînd declaraţiile date la Procuratura Generală, anume că a avut loc vînătoarea în
două grupuri, etc. La întrebările suplimentare a răspuns precum, că el personal a văzut doar trei
mistreţi vînaţi. Doi porci au fost daţi gonaşilor, fiind tranşaţi şi împărţit între dînşii. A dat
declaraţii controversate, deoarece după petrecerea vânătorii au fost instruiţi de administraţia
Rezervaţiei Naturale ”Pădurea domnească” ***** Gh. şi D.Irimciuc. La procuratură a răspuns
doar la întrebările puse de procuror şi la alte declaraţii nu s-a insistat. La vânătoarea din
23.12.2012 Gh.*****i a participat cu dînşii în calitate de gonaş, dând şi el uneori careva
indicaţii. Responsabil de gonaşi a fost ***** deoarece cantonul nr.4 este în jurisdicţia lui, acesta
ştiind mai bine locurile. vol.5 f.d.151-155,
-declaraţiile martorului *****, care referitor la cazul examinat suplimentar a comunicat că
declaraţiile date anterior nu le susţine în deplin volum, deoarece au fost date sub influenţa
persoanelor din cadrul administraţiei Rezervaţiei Naturale ”Pădurea Domnească” în persoanele
cet.Irimciuc Denis şi ***** *****. Totodată referitor la audierea lui din 12.01.2013 a declarat că
unele date erau adevărate iar altele nu corespund realităţii din motiv că după cele întîmplate a
fost influenţat de căte conducerea Rezervației. Astfel, la 22.12.2012 a fost telefonat de către
*****, care i-a comunicat că la 23.12.2013, va avea loc o vânătoare, el fiind obligat să se
prezinte la cantonul nr.4 din RN ”Pădurea domnească” pentru a participa la vânătoare în calitate
de gonaş cu încă o persoană. El a hotărît să-l ia pe *****. Pe data de 23.12.2012, în jurul orelor
07.00, după el a venit***** cu a/m de model "Niva" la volanul căruia era ultimul şi el cu *****
Gh. Apoi s-au prezentat la cantonul nr.4 din RN ”Pădurea domnească” unde mai erau persoane
lui necunoscute şi cunoscute, erau automobile de teren, cabana era deschisă, din ea ieşind şi
intrând diferite persoane. Îi cunoştea personal următoarele persoane: Irimciuc Denis, *****
*****, Svistun Valeriu Valeriu, ***** ***** *****, *****,*****, *****, *****, *****,
*****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** *****, *****, *****, *****, *****, pe
celelalte persoane nu le cunoştea, deşi ştie că erau şi persoane de rang din mun.Chişinău. În jurul
orelor 08.00, când erau împreună cu toţi gonaşii dintre cei pe care-i cunoaşte: ***** *****,
*****,*****, *****, *****, *****, *****, ***** *****, *****, *****, *****, *****, dar a
menţionat că mai erau şi alte persoane care au participat în calitate de gonaşi însă nu-i cunoaşte,
Svistun V. le-a comunicat la toţi să vină să semneze pentru „securitarea muncii” şi le-a indicat
registrul pentru tehnica securităţii care se afla pe capota unei maşini, iar în cabană se aflau
persoanele care erau ţintaşi şi erau puse la masă. În registrul respectiv unde era scris numele lui a
semnat în dreptul lui. În registrul în cauză a semnat pe capota unei maşini, careva instructaj cum
trebuie să se comporte în timpul vânătorii nimeni nu a făcut, doar în cîteva cuvinte, apoi doar au
semnat în acel registru, semnătură pe care a recunoscut-o. Referitor la ţintaşi, el nu cunoaşte
dacă au trecut instructajul privind tehnica securităţii. După aceasta, toţi gonaşii, în jur de 20
persoane, s-au urcat în remorca automobilului de model „ZIL 131”, care aparţine lui V.*****,
tatăl lui Svistun Valeriu, care era ţintaş şi urma să pună numerele de ţintaşi pe poziţie şi s-au
deplasat în pădure, la locul petrecerii vânătorii, tot din cadrul cantonului nr.4. Menţionează că la
acel moment, cine era cu dînşii, cu gonaşi, în „ZIL” au fost şi doi domni care aveau musteţi, pe
unul dintre care l-a recunoscut ulterior ca fiind Creţu Gheorghe, iar altul era unul din
or.Nisporeni şi ambii erau înarmaţi. Şi în prima goană ambele persoane care erau cu mustăţi au
participat în calitate de gonaşi. Totodată s-au pornit şi ţintaşii cu automobilele de teren. Pe dînşii
i-au transportat la locul de unde urma să înceapă goana, ***** *****i fiind organizatorul
gonaşilor, care le-a comunicat în ce parte să înceapă goana, iar ţintaşii urmau să se deplaseze la
poziţiile de număr. În jurul orelor 09.00 a început prima goană, care a durat în jur de o oră, însă
fără succes, nu a ieşit nici un mistreţ, însă s-a auzit o singură împuşcătură şi a auzit de la colegi
că a fost împuşcat un iepure. Astfel, ajungînd la liniile vînătorilor, care erau în faţa lor dar erau
deja plecaţi, a auzit strigătul lui ***** I. precum că prima goană s-a finisat, nu s-a împuşcat
nimic şi mergem la a doua goană. După aceasta, toţi gonaşii cu maşina de model ”ZIL 131”, au
fost transportaţi în altă parte a pădurii, dar tot din cadrul cantonului 4, unde Ion ***** din nou
le-a comunicat în ce parte să înceapă goana. Concret locul unde s-a efectuat a doua goană nu
cunoaşte. A menţionat că aceste două persoane cu mustăţi la cea de-a doua goană cu dînşii în
ZIL nu erau şi la goană nu au participat, erau deja ţintaşi. Înainte de începerea a celei de-a doua
goană, ei, gonaşii, au mîncat ceva din alimentele luate de acasă. La fel a menţionat că linia de
goană a fost pe malul rîului Prut pe dreapta, iar pe stîngă era drumul, distanţa dintre drum era de
vreo 200-300 m. Din urma lor pe drum mergea cineva cu sania. Ţintaşii erau poziţionaţi în faţa
noastră pe linie dreaptă şi pe stîngă de-a lungul drumului în forma literii G din limba rusă. După
începerea a doua gonire, peste aproximativ o jumătate de oră a auzit foarte multe împuşcături
vre-o 10-15 minute, ei prelungind goana până neajungînd de jumătate de drum de la ţintaşi, mai
rămăsese de la ei vre-o 100-150 m. Atunci *****i I. din stîngă lui a strigat să ieşim toţi la
margine că vînătoarea s-a finisat. Tot atunci a auzit de la *****i ***** că sînt împuşcaţi 2
mistreţi şi să meargă sania să-i ia. Cu sania s-a dus ***** şi încă doi băieţi care au urcat mistreţii
în sanie. Peste puţin timp, nu departe de dînşii a trecut o sanie în care erau mai multe persoane şi
era o persoană rănită în ea, s-a apropit şi s-a oprit la maşinele unde erau ţintaşii. Gonaşii au venit
lîngă ZIL şi *****i I. le-a spus să stea toţi pe loc şi să nu plece nicăieri. A înţeles bine că ceva s-
a întîmplat grav şi dînşii ţintaşii şi conducerea rezervaţiei doreau ceva să ascundă de dînşii, din
acest motiv le-a dat după ZIL. Acolo au stat vre-o 20 minute şi după aceasta în ZIL a fost urcat
unul dintre mistreţii împuşcaţi şi a mai văzut cum din urmă mai venea sania cu încă doi mistreţi.
După aceasta, gonaşii din nou au fost urcaţi în automobilul cu care au venit şi s-au deplasat la
cabana din cantonul nr.4, unde au stat sub un şopron, iar în cabană înăuntru la masă au fost
invitaţi ţintaşii şi şefii. Fiind sub şopron de noi s-a apropiat Svistun Valeriu, care a comunicat
precum că urmează să spună dacă va fi întrebat că au fost chipurile două grupuri de vînători şi
gonaşi, precum că au fost petrecute două vânători separate, dar nu una singură. El pe familii a
numit cine va face parte din prima grupă şi a doua grupă, el nimerind a face parte din grupa de la
cantonul nr.4 unde s-a petrecut de fapt vînătoarea, iar alţii urmau să facă parte din cantonul nr.7.
A venit Svistun V. şi avea nişte acte, pe care le-a dat la fiecare să le semneze, a semnat în două
file dar erau de acelaşi fel şi conţinut. A menţionat că a semnat pe acele cotoare după petrecerea
vînătorii. Totodată, Svistun V. le-a instruit din nou ca să susţin că au participat câte două grupe
de vânători şi gonaşi, dar nu una cum a fost în realitate. După ce a semnat actele prezentate de
către V.Svistun, a mai stat în jur de o oră şi după aceasta, Denis Irimciuc ne-a invitat în cabană
să mănînce şi toţi au mers în interior. După aceasta a luat parte lui de porc vînat care era deja pus
pe pachte şi ulterior s-a deplasat spre casă împreună cu***** şi cu *****. Înainte de a veni
Comisia Parlamentară în teritoriu, de dimineaţă au fost din nou chemaţi de către conducerea
rezervaţiei Irimciuc D. şi ***** Gh. care din nou le-a instruit cum şi ce să spună, susţinînd
decalraţiile iniţiale date la Procuratură, anume că a avut loc vînătoarea în două grupe, etc. La
întrebările suplimentare a declarat, că registrul instructajului de protecţie a muncii la locul de
muncă a fost prezentat de Svistun V. înaintea petrecerii vânătorii, unde în drept cu familia lui de
pe pagina nr.4 este semnătura lui care a aplicat-o pe capota maşinii, iar semnăturile de pe biletul
nr.011795 şi pe cotorul biletului nr.011795 au fost aplicate de către mine după petrecerea
vânătorii, când a venit Svistun V. şi le-a spus ca vor fî împărţiţi în două grupuri de vânători şi
ţintaşi. Concret nu ştie câţi porci au fost vânaţi, el personal a văzut doar trei. Doi porci au fost
dați la gonaşi, fiind tranşaţi şi împărţit între dînşii. A dat declaraţii controversate, deoarece după
petrecerea vânătorii au fost instruiţi de administraţia Rezervaţiei Naturale "Pădurea Domnească"
***** Gh. şi D.Irimciuc şi Svistun V. La procuratură a răspuns doar la întrebările puse de
procuror şi la alte declaraţii nu s-a insistat. vol.5 f.d.165-169,
-declaraţiile martorului *****, care a dat declaraţii analogice declaraţiilor martorilor ***** şi
***** vol.5 f.d.174-177,
-declaraţiile martorului *****i, care a dat declaraţii analogice declaraţiilor martorilor ***** şi
***** vol.5 f.d.178-181,
-declaraţiile martorului ***** care a dat declaraţii analogice declaraţiilor martorilor ***** şi
*****. vol.5 f.d.182-185,
-declaraţiile martorului ***** care a dat declaraţii analogice declaraţiilor martorilor *****,
***** şi *****. vol.5 f.d.187-190,
-declaraţiile martorului *****, care a dat declaraţii analogice declaraţiilor martorului
***** şi a adăugat, că el personal a tăiat doi mistreţi, unul întreg l-au luat persoanele venite de la
Chişinău, la indicaţia lui V.Svistun fiind încărcat într-un automobil de teren, iar altul a fost lăsat
la gonaşi. vol.5 f.d.191-194,

-decralaţiile martorului ***** care a dat declaraţii analogice declaraţiilor martorului


*****, a adăugat, că el a participat la vînătoare din 23.12.2012 fiind ca căruţaş cu sanie, fiind
înhămaţi doi cai. În timpul vînătorii a transportat o persoană rănită pînă la automobilele parcate
şi apoi a transportat doi mistreţi vînaţi pînă la cantonul nr.4, vol.5 f.d.195-197,
-procesul verbal de cercetare la faţa locului din 26.03.2013, cu fototabel, şi anume a fost
cercetată sania lui *****, cu care acesta în timpul vînătorii din 23.12.2012 a transportat cu sania
o persoană rănită pînă la automobilele parcate şi apoi a transportat doi mistreţi vînaţi pînă la
cantonul nr.4, vol.5 f.d.198-202,
-procesul verbal de verificare a declaraţiilor la faţa locului din 26.03.2013, cu fototabel anexat,
cu participarea martorului *****, la faţa locului de unde în timpul vînătorii din 23.12.2012 a
transportat cu sania o persoană rănită pînă la automobilele parcate şi apoi a transportat doi
mistreţi vînaţi pînă la cantonul nr.4, vol.5 f.d.203-205,
-declaraţiile martorului ***** *****, care a declarat, că activează la RN "Pădurea Domnească"
din anul 1993 în calitate de *****. În obligaţiunile de serviciu intră responsabilitatea de cercetări
individuală şi a rezervaţiei şi elaborarea analelor naturii şi face parte din Consiliul ştiinţific al
rezervaţiei de rând cu ceilalţi 10 membi. Consiliul de regulă se întruneşte 3-4 ori pe an la care se
discută problemele legate de activitatea ştiinţifică efectuată în rezervaţie legată de fauna şi flora
rezervaţiei (delimitările silvice, măsurile biotehnice şi lucrările silvice efectuate în rezervaţie).
Preşedintele consiliului ştiinţific este directorul RN "Pădurea Domnească" Denis Irimciuc. Cu
referire la petrecerea vânătorilor în RN "Pădurea Domnească", ca membru al consiliului ştiinţific
al acestei rezervaţii a comunicat, că petrecerea vânătorilor sportive pe teritoriul rezervaţiei este
strict interzisă, fiind permisă numai reglarea numerică a efectivului de vânat şi vânătoarea de
selecţe. Prin reglarea numerică a efectivului se are în vedere micşorarea numărului de exemplare
pentru a menţine densitatea optimă a animalelor, însă procedura de petrecere a reglării numerice
a efectivului de vânat, după câte cunoaşte nu este reglementată de careva acte legislative sau
normative, dar conform normelor ecologice ea diferă radical de vânătoarea sportivă şi se
efectuează de către persoanele responsabile din cadrul rezervaţiei cu participarea vânătorilor
experimentaţi. Totodată, după câte cunoaşte, nu este reglementată şi nici procedura de petrecere
a vânătorii de selecţie. Însă, conform practici internaţionale ştiinţifice reglementarea numerică şi
vânătoarea de selecţie are drept scop extirparea exemplarelor bolnave, masculilor şi
exemplarelor neproductive şi alte exemplare neutile naturii. La şedinţa Consiliului Ştiinţific a
RN "Pădurea Domnească" din 19.07.2012, întrebarea cu nr.4 din ordinea de zi a fost pusă
informaţia prezentată de către inginerul silvic-şef ***** *****, care a adus la cunoştinţă
rezultatele inventarierii efectivului de vânat de pe teritoriul rezervaţiei, care estimează inclusiv
mistreţi 163 de exemplare, la care a luat şi el cuvântul menţionând că efectivul de mistreţi
calculat la suprafaţa rezervaţiei întrece densitatea optimă şi din motivul neajunsului sursei de
hrană mistreţii devastează câmpurile agricole din preajma rezervaţiei, pricinuind pagube enorme
deţinătorilor de terenuri agricole. La moment când a luat cuvântul careva cereri oficiale
parvenite de la populaţie, deţinători a câmpurilor agricole, nu au fost înregistrate şi de către el nu
a fost estimată concret paguba pricinuită deţinătorilor terenurilor agricole. Cu referire la biletele
şi cotoarele biletelor a comunicat că nu cunoaşte cum ele se repartizează la RN "Pădurea
Domnească", în baza cărui act şi dacă se duce careva registru pe acestea. Fiind numit director
interimar al rezervaţiei, în safeu a mai găsit 36 sau de 37 de bilete şi cotoare neîndeplinite,
numerele cărora nu sunt consecutive. Aceste bilete şi cotoare se îndeplinesc de către
responsabilul de vânătoare, reprezentant al rezervaţiei, biletul rămânând la rezervaţie, iar cotorul
se dă vânătorului din grupul de vânători. În caz dacă a fost vânat un mistreţ, se îndeplineşte
autorizaţia de vânat indicată în bilet şi cotorul biletului, iar în caz dacă nu se vânează autorizaţia
nu se îndeplineşte. Cu referire la petrecerea vânătorii din data de 23.12.2012 nu poate comunica
nimic, deoarece nu a fost informat de nimeni, cunoscând numai faptul emiterii ordinului nr.168
din 14.09.2012 cu privire la petrecerea vânătoarei de mistreţi în anul 2012 în perioada de la
18.11.2012 până la 30.12.2012. Despre această vânătoare a auzit a doua zi când a venit la
serviciu şi că în timpul acestei vânători a fost rănită o persoană. El pe data 23.12.2012 nu a fost
în RN ”Pădurea Domnească”, dar a fost la vânătoarea de iepuri de pe câmpurile agricole din
comuna Cuhneşti. A mai comunicat că după vânarea mistreţilor, carnea acestuia se supune
expertizei medicului veterinar, după ce se vinde participanţilor la vânătoare sau altor persoane
dacă aceştia refuză să o procure. Totodată, după numirea lui în funcţie de director interimar al
RN ”Pădurea Domnească” a preluat conducerea, constatând că controlul de serviciu pornit în
baza accidentului de la vânătoarea din 23.12.2012, fiind stopat, iar pe acest caz, pe data de
05.01.2013 a fost pornită anchetă de serviciu de către Agenţia ”Moldsilva”, care urmează să fie
finisată până la 01.03.2013, prezentând materialele acumulate în cadrul anchetei de serviciu
efectuate pe caz, care a fost stopată. vol.5 f.d.208-210,
-conform raportului de expertiză medico-legală în comisie nr.283 din 20.10.2014, efectuat în
baza datelor dosarului penal prezentat de Judecătoria raionului Făleşti, documentelor medicale,
circumstanţelor cazului şi în conformitate cu întrebările înaintate pentru soluţionare comisia de
experţi judiciari medico-legali a ajuns la următoarele concluzii:
-1. În practica medico-legală nu există vre-o clasificare sau atribuire a leziunilor ca compatibile
sau incompatibile cu viaţa. Totodată, reieşind din volumul lezional şi organele afectate, o astfel
de traumă nu poate fi considerată incompatibilă cu viaţa.
-2. Atât la etapa operaţională, cât şi la cea postoperaţională lui Sorin Paciu i-a fost acordată
asistenţă medicală în volum corespunzător.
-3. Reieşind din datele clinice ale hemodinamicii (tensiunea arterială 117/65mmHg, pulsul 90
bătăi pe minut), volumul de sânge depistat intraoperator (1,5 litri) la Paciu Sorin s-a dezvoltat un
deficit de - 30% de sânge circulant şi un şoc hemoragic (hipovolemic) de gradul II
(decompensat), care necesita un volum de perfuzii de minimum 2.5-2,7 litri şi masă eritrocitară
nu mai mult de 75% din volumul pierdut. Acestea s-au întreprins: s-a introdus masă eritrocitară
în volum de 739gr (= 50%) şi perfuzii în volum de = 61 (bilanţul la orele 7.40, 24.12.12),
inclusiv substanţe coloidale şi cristale (plasmă proaspăt congelată (PPC), masă eritrocitară,
Glucoza, NaCI, sol.Ringer, ac.Aminocapronic, Poliglucină, etc), deci s-a conchis că s-a efectuat
perfuzie suficientă.
-4, 6. Eficienţa tratamentului în mare măsură depinde de timpul de intervenţie (cu cât mai repede
se acordă asistenţa medicală, cu atât mai mari sunt şansele de reuşită), însă, în lipsa unor criterii
obiective, ştiinţific argumentate, nu putem stabili care puteau fi urmările sau impactul, ori dacă
putea fi salvat S.Paciu, în cazul unei intervenţii imediate. De menţionat, că în acest timp (2,5
ore) s-au întreprins măsuri de diagnostic, dar şi terapie intensivă, deci pacientul nu a fost în afara
asistenţei medicale.
-5. Decesul a fost determinat de către complicaţiile severe şi ireversibile ale hemoragiei din
plaga împuşcată şi anume: şocul hipovolemic şi sindromul de coagulare intravasculară
diseminată (CID).
-7. Astfel pentru deces hotărâtor şi prioritar a fost volumul şi gravitatea traumei în comun cu
complicaţiile sale, nu calitatea asistenţei medicale.

-8. Leziunile corporale în cauză (plagă deschisă a abdomenului cu lezarea organelor interne,
vaselor magistrale), cu sau fară complicaţiile ulterioare, se atribuie la vătămări corporale grave,
periculoase pentru viaţă.
-9. La etapa postoperatorie s-au aplicat măsuri de combatere a anemiei posthemoragice, şocului
hipovolemic şi altor complicaţii, însă în pofida asistenţei medicale acordată, starea pacientului a
debutat spre final cu o coagulopatie severă.
-acuzarea de stat consideră că, la emiterea sentinţei instanţa de judecată a dat o apreciere
unilaterală probelor prezentate spre cercetare şi anume cumulul de circumstanţe descrise, în
condiţiile în care probele acumulate colaborează între ele confirmă în întregime faptul, că
infracţiunile incriminate au fost săvîrşite numai de persoanele puse sub învinuire în calitate de
coautori,
-astfel, instanţa de judecată a dat o apreciere incorectă probelor prezentate de acuzare şi nu a
apreciat multilateral şi obiectiv probele administrate, care dovedesc cu certitudine vinovăţia lui
Irimciuc Denis Gheorghe învinuit în baza art.art.327 alin.(2) lit.c), 233, 332 alin.(l), 314 alin.(l),
312 alin.(l) Cod penal, Svistun Valeriu Valeriu învinuit în baza art.art.327 alin.(2) lit.c), 233,
332 alin.(l), 314 alin.(l), 312 alin.(l) Cod penal şi în privinţa lui Lupu Ion Anton învinuit în baza
art.art.327 alin.(2) lit.b), c), 314 alin.(l), 233, 332 alin.(2) lit.b), 312 alin.(l) Cod penal,
-la pronunţarea sentinţei instanţa de fond nu a aplicat pedeapsă echitabilă inculpatului Creţu
Gheorghe, neapreciind obiectiv gravitatea infracţiunilor săvîrşite, inculpatul nu a dat dovadă de
căinţă în cele săvîrşite, de lipsa cărorva circumstanţe atenuante, precum şi circumstanţele
comiterii infracţiunii, comportarea lui în timpul şi după săvîrşirea infracţiunilor,
-în aşa fel, în acţiunile inculpatului Creţu Gheorghe au fost stabilite doar circumstanţele
agravante prevăzute în dispoziţia art.77 Cod penal, şi anume: -alin.(1) lit.b) - provocarea prin
infracţiune a urmărilor grave; -alin.(l) lit.c) - săvîrşirea infracţiunii prin orice formă de
participaţie,
-solicitând admiterea apelului, casarea totală a sentinţei Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015
privind achitarea inculpaţilor Irimciuc Denis Gheorghe în baza art.art.327 alin.(2) lit.c), 233, 332
alin.(l), 314 alin.(l), 312 alin.(l) Cod penal, Svistun Valeriu Valeriu în baza art.art.327 alin.(2)
lit.c), 233, 332 alin.(l), 314 alin.(l), 312 alin.(l) Cod penal şi în privinţa inculpatului Lupu Ion
Anton în baza art.art.327 alin.(2) lit.b), c), 314 alin.(l), 233, 332 alin.(2) lit.b), 312 alin.(l), ca
fiind ilegală, precum şi privind stabilirea pedepsei în privinţa inculpatului Creţu Gheorghe Tudor
în baza art.art.149 alin.(l), 233 Cod penal, cu rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărâri,
potrivit modului stabilit, pentru prima instanţă, potrivit căreia inculpatul:
-Creţu Gheorghe Tudor să fie recunoscut culpabil de comiterea infracţiunilor prevăzute de:
-art.149 alin.(l) CP RM – cu stabilirea pedepsei sub formă de 3 ani închisoare;
-art.233 CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an. Potrivit art.84 CP RM prin aplicarea
pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni, prin cumul total al pedepselor aplicate, a-i stabili
inculpatului Creţu Gheorghe pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de
4/patru/ ani cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-Lupu Ion Anton să fie recunoscut culpabil de comiterea infracţiunilor prevăzute de:
-art.327 alin.(2) lit.b), c) CP RM cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de
3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere potrivit art.123 CP
RM pe un termen de 3 ani,
-art.233 CP RM - închisoare amendă pe un termen de 1 an,

-art.332 alin.(2) lit.b) CP RM – închisoare amendă pe un termen de 2 ani, cu privarea de dreptul


de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere potrivit prevederilor art.123 CP RM pe un
termen de 3 ani,
-art.312 alin.(l) CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an, fără privarea de dreptul de a
ocupa funcţii de răspundere şi de conducere,
-art.314 alin.(l) CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an. Potrivit art.84 CP RM prin
aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate,
a-i stabili inculpatului Lupu Ion Anton pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen
de 3/trei/ ani 6/șase/ luni cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de
dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere potrivit art.123 CP RM pe un termen de
4/patru/ ani.
-Irimciuc Denis Gheorghe să fie recunoscut culpabil de comiterea infracţiunilor prevăzute de:
-art.327 alin.(2) lit.c) CP RM cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 3
ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere potrivit art.123 Cod
penal pe un termen de 3 ani,
-art.233 CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an,
-art.332 alin.(l) CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an, cu privarea de dreptul de a
ocupa funcţii de răspundere şi de conducere potrivit prevederilor art.123 CP RM pe un termen de
3 ani,
-art.312 alin.(l) CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an, fară privarea de dreptul de a
ocupa funcţii de răspundere şi de conducere,
-art.314 alin.(l) CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an. Potrivit art.84 CP RM prin
aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate,
a-i stabili inculpatului Irimciuc Denis Gheorghe pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe
un termen de 3/trei/ ani 6/șase/ luni cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu
privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere potrivit art.123 CP RM pe
un termen de 4/patru/ ani. În termenul pedepsei de inclus şi termenul în care inculpatul Irimciuc
Denis Gheorghe s-a aflat sub arest preventiv de la 19.02.2013 ora 17.00 pînă la 22.02.2013 ora
15.25.
-Svistun Valeriu Valeriu să fie recunoscut culpabil de comiterea infracţiunilor prevăzute de:
-art.327 alin.(2) lit.c) CP RM cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 3
ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere potrivit art.123 CP
RM pe un termen de 3 ani,
-art.233 CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an,
-art.332 alin.(l) CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an, cu privarea de dreptul de a
ocupa funcţii de răspundere şi de conducere potrivit art.123 CP RM pe un termen de 3 ani,
-art.312 alin.(l) CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an, fară privarea de dreptul de a
ocupa funcţii de răspundere şi de conducere,
-art.314 alin.(l) CP RM – închisoare amendă pe un termen de 1 an. Potrivit art.84 CP RM prin
aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate,
a-i stabili inculpatului Svistun Valeriu Valeriu pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un
termen de 3/trei/ ani 6/șase/ luni cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu
privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere potrivit art.123 CP RM pe
un termen de 4/patru/ ani. În termenul pedepsei de inclus și termenul în care inculpatul Svistun
Valeriu Valeriu s-a aflat sub arest preventiv de la 19.02.2013 ora 15.00 pînă la 22.02.2013 ora
14.30.

-Acţiunea civilă înaintată în cadrul cauzei penale în faza judecării cauzei de succesorul părţii
vătămate Paciu Sorin, Paciu Adriana către inculpatul Creţu Gheorghe:
-în parte ce ţine de prejudiciul material de admis integral în mărimea solicitată,
-în parte ce ţine de despăgubirea datorată pentru pierderea întreţinătorului principal al copilului
minor ***** în formă de plată unică pentru o perioadă de 3 ani şi pînă la împlinirea de către
ultima a vîrstei de 18 ani de admis integral în mărimea solicitată.
-Acţiunea civilă înaintată în cadrul cauzei penale în faza judecării cauzei de părţile vătămate
Paciu Ion şi Paciu Galina către inculpaţii Lupu Ion Anton, Irimciuc Denis Gheorghe, Svistun
Valeriu Valeriu şi persoanele juridice Agenţia de Stat «Moldsilva» şi Rezervaţia Naturală
«Pădurea Domnească»:
-ce ţine de încasarea în mod solidar în beneficiul părţilor vătămate Paciu Ion şi Galina a
prejudiciului material de admis integral în mărimea solicitată;
-în parte ce ţine de despăgubirea datorată pentru pierderea întreţinătorului unic al părţilor
vătămate Paciu Ion şi Galina în formă de plată unică pentru o perioada de 3 ani - să fie
soluţionată de instanţa de judecată/f.d.1-56 volumul 20/.
19. Sentința instanței de fond a fost atacată cu apel preliminar de inculpatul Crețu
Gheorghe Tudor și avocații Ploșnița Emanoil și Șipitca Alexandru, cu invocarea următoarelor
considerente:
-consideră că sentinţa Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015, atît în partea ce ţine de recunoaşterea
lui Creţu Gheorghe Tudor, în comiterea infracţiunilor prevăzute la art.149 al. (1) şi 233 Cod
Penal, cît şi în partea ce ţine de admiterea acţiunii civile, este vădit ilegală,
-cercetările judecătoreşti şi probele administrate au confirmat incontestabil faptul că în acţiunile
lui Creţu Gheorghe, lipsesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.149 al.(1) şi
233 Cod Penal,
-participînd la vînâtoarea din 23.12.2012, Creţu Gheorghe nu a încălcat prevederile legislaţiei în
vigoare şi actelor normative ce reglementează locul vînătorii, regulile de secritate la vînătoare,
arma şi cartuşele utilizate la vînâtoarea de mistreţi,
-mai mult ca atît, învinuirea adusă lui Creţu Gheorghe referitor la participarea la vînâtoarea
ilegală, este una generală, fără a se specifica prevederile cuprinse în dispoziţia art.233 Cod Penal,
-astfel, atît organul de urmărire penală cît şi instanţa de judecată, prin sentinţa contestată, i-a
afectat grav lui Creţu Gheorge dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil, încâlcind
principiul contradictorialităţii în procesul penal,
-recunoaşterea subsemnatului Creţu Gheorghe, vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de
art.149 al.(1) Cod Penal, de asemenea este una ilegală şi abuzivă,
-la vînătoarea din 23.12.2012, Creţu Gheorghe a efectuat trageri din arma de vînâtoare pe care o
deţinea legal, doar în direcţia mistreţilor şi nu în direcţia regretatului Sorin Paciu,
-atât organul de urmărire penală cât şi instanţa de judecată, nu a stabilit făptuitorul, altfel spus,
persoana care a împuşcat în Sorin Paciu,
-în atare situaţie, în acţiunile lui Creţu Gheorghe lipsesc cu desăvîrşire elementele constitutive
ale infracţiunii prevăzute la art.149 al.(1) Cod Penal,
-consideră că ilegală este şi încheierea Judecătoriei Făleşti din 16.06.2014, prin care a fost
respinsă cererea privind examinarea locului vînătorii din 23.12.2012,
-totodată, consideră că şi încheierile Judecătoriei Făleşti din 24.07.2014 şi 03.12.2014, sunt
ilegale şi urmează a fi casate,
-prin încheierile Judecătoriei Făleşti din 24.07.2014 şi 03.12.2014, au fost respinse cerererile
părţii apărării privind dispunerea efectuării expertizei criminalistice în comisie,

-de menționat, că respingerea acestei cereri a încălcat dreptul lui Creţu Gheorghe, la un proces
echitabil sub aspectul prezentării probelor şi confirmării nevinovăţiei în comiterea infracţiunilor
prevăzute la art.149 al.(1) şi 233 Cod penal,
-ori, dispunerea efectuării expertizei criminalistice în comisie, ar fi confirmat în mod
incontestabil faptul că la vînătoarea din 23.12.2012, Creţu Gheorghe nu a efectuat trageri din
arma de vînătoare de-a lungul liniei trăgătorilor şi peste hotarele sectorului de tragere determinat,
-deasemenea, efectuarea expertizei criminalistice în comisie ar fi confirmat că Creţu Gheorghe a
efectuat trageri în mistreţi, sub unghiul prevăzut de regulile de securitate de vînătoare,
-vădit ilegală este şi încheierea Judecătoriei Făleşti din 03.12.2014, privind respingerea cererii
vis-a-vis de efectuarea expertizei medico-legale repetate în comisie de către Institutul de
Medicină Legală Iaşi,
-efectuarea expertizei medico-legale repetate în comisie, de către Institutul de Medicină Legală
Iaşi, ar fi confirmat în mod incontestabil că decesul lui Paciu Sorin, a survenit ca urmare a
reţinerii efectuării intervenţiei chirurgicale cu circa 2 ore şi 30 minute, tratamentului neglijent şi
incorect, acordării asistenţei medicale în volum insuficient şi necalitativ şi altor factori de
tratament necorespunzâtor,
-repetat menţionează, că respingerea acestei cereri i-a încălcat lui Creţu Gheorghe dreptul la un
proces echitabil sub aspectul privării de dreptul de a prezenta probe în confirmarea nevinovăţiei
în comiterea infracţiunilor prevăzute la art.149 al.(1) şi 233 Cod Penal,
-solicitând admiterea cererii de apel, casarea totală a sentinţei Judecătoriei Făleşti din
04.02.2015, în partea ce ţine de recunoaşterea lui Creţu Gheorghe vinovat în comiterea
infracţiunilor prevăzute de art.149 al.(1) şi 233 Cod Penal şi aplicarea pedepsei cu închisoarea pe
un termen de 2 ani, cu suspendarea condiţionată a executării acestei pedepse pe o durată de 2 ani
şi aplicarea amenzii în mărime de 6000 lei, şi pronunţarea unei noi hotârîri, potrivit modului
stabilit pentru prima instanţă, dispunînd achitarea lui Creţu Gheorghe, din motivul lipsei în
acţiunile lui a elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.149 al.(1) şi 233 Cod
Penal al RM şi respingerea acţiunilor civile înaintate de Paciu Adriana, Paciu Ion şi Paciu Galina
privind încasarea prejudiciului material şi moral cauzat, ca fiind neîntemeiate.
-anularea încheierilor Judecătoriei Făleşti din 16.06.2014, 24.07.2014 şi 03.12.2014, privind
respingerea cererilor referitor la dispunerea efectuării expertizei criminalistice în comisie,
expertizei medico-legale complexe în comisie, expertizei criminalistice în comisie şi expertizei
medico-legale repetate în comisie de către Institutul de Medicină Legală Iaşi şi privind
examinarea locului vînătoarei din 23.12.2012, ca fiind neîntemeiate/f.d.190-195 volumul 18,
105-110 volumul 20/.
Ulterior inculpatul Crețu Gheorghe Tudor și avocații Ploșnița Emanoil și Șipitca
Alexandru au depus apel motivat, cu invocarea că consideră sentința instanței de fond și
încheierile din 16.06.2014, 24.07.2014 și 03.12.2014 vădit ilegale și ce urmează a fi casate din
următoarele considerente:
-Referitor la hotărârea Judecătoriei Fălești privind recunoașterea lui Gheorghe Crețu vinovat de
comiterea infracțiunii prevăzute de art.149 al.1 CP RM și aplicarea pedepesei cu închisoarea pe
un termen de 2 ani, instanţa de fond, a reţinut că: ”inculpatul Gheorghe Crețu, la data de
23.12.2012, aflîndu-se în parcela 76 a cantonului nr.4 al sectorului nr.2 ”Călineşti” al masivului
forestier a ÎS ”Pădurea Domnească” din raionul Făleşti, participînd în calitate de vînător-ţintaș,
împreună cu alte persoane la vînâtoarea de mistreţi, aproximativ la ora 11.30, a efectuat mai
multe împușcături peste hotarele de tragere determinat, inclusiv de-a lungul liniei trăgătorilor,
din arma de foc cu ţeava lisă de model ”MȚ-21-12”, calibrul 12 mm. cu nr.05845, confecţionată
industrial la uzina de armament din or.Tula, Federaţia Rusă, deţinută legal, rânindu-l în rezultat
pe Pariu Sorin, care a fost internat în IMSP ”Spitalul raional Făleşti”, unde în urma leziunilor
provocate, la 25 decembrie 2012, a decedat”.
-Totodată, instanţa conchide că: ”Anume conduita greşită a inculpatului Creţu Gheorghe, în
timpul efectuării împuşcăturilor, a dus la rănirea victimei Paciu Sorin. Această a survenit, în
rezultatul indisciplinei, neatenţiei și lipsei de precauţie a inculpatului”.
-În concluzie, instanţa de fond reţine că latura subiectivă a infracţiunii de lipsire de viaţă prin
impudenţă, se exprimă numai în vinovăţie sub formă de imprudenţă, care la rîndul ei, poate fi
exprimată în neglijenţă sau încredere exagerată.
-Reieşind din circumstanţele descrise, instanţa conchide că: ”Acţiunile prejudiciabile ale
inculpatului Creţu Gheorghe sunt just calificate în baza art.149(1) CP, conform semnelor
calificative - lipsirea de viaţă prin imprudenţă”,
-în contextul sentinţei contestate privind recunoaşterea lui Gheorghe Creţu vinovat în comiterea
infracţiunii prevăzute de art.149(1) CP RM, consideră că această hotărîre este una vădit ilegală şi
neîntemeiată,
-ori, art.149 al.(1) Cod Penal al RM prevede răspunderea penală pentru lipsirea de viaţă prin
imprudenţă,
-potrivit prevederilor art.18 Cod Penal al RM, imprudenţa ca formă a vinovăției este prevăzută
sub două modalităţi: -încrederea exagerată în sine(uşuratică); -neglijenţa,
-încrederea exagerată în sine se manifestă prin prezenţa cumulativă a următoarelor condiţii:
a) persoana îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale;
b) a prevăzut urmările ei prejudiciabile;
c) dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate,
-neglijenţa ca formă a imprudenţei deasemenea presupune prezenţa cumulativă a următoarelor
criterii:
a) persoana îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale;
b) nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile;
c) trebuia şi putea să prevadă posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile,
-lipsa unuia din elementele obligatorii a imprudenţei sub formă de încredere exagerată în sine
(uşuratică) sau sub formă de neglijenţă exclude comiterea faptei cu vinovăţie sub formă de
imprudenţă,
-mai mult ca atît, pentru recunoaşterea persoanei vinovate în comiterea unei infracţiuni prin
imprudenţă, în speţă lipsirea de viaţă prin imprudenţă nu se admite cumularea unor elemente a
încrederii exagerate în sine ca modalitate a vinovăţiei sub formă de imprudenţă cu unele
elemente ale neglijenţei,
-ori, după cum a menţionat mai sus pentru fiecare modalitate de vinovăţie sub formă de
imprudenţă, sunt specifice cîteva elemente şi lipsa unuia din aceste elemente exclude comiterea
faptei prejudiciabile prin imprudenţă uşuratică, respectiv neglijenţă,
-Creţu Gheorghe este vînător cu actele în regulă de mai mult de 12 ani și deţine legal arma de
vînătoare de model „MŢ 21-12”. În calitate de membru a societăţii vînătorilor şi pescarilor din
RM pe parcursul acestor ani a participat la vînătoare în fiecare sezon de vînătoare, inclusiv şi la
vînătoarea de mistreţi. În cadrul vînătoarelor la care a participat Creţu Gheorghe a respectat cu
stricteţe Regulile de securitate la vînătoare aprobate de Consiliul Republican al Societăţii
Vînătorilor şi Pescarilor din RM şi MAI,

-dealtfel, Creţu Gheorghe nici la o vînătoare nu a încălcat regulile de securitate la vînătoare, fapt
confirmat în mod incontestabil şi prin informaţia furnizată de Societatea Vînătorilor şi Pescarilor
din RM,
-responsabilul de vînătoarea din data de 23.12.2012, d-l V.Svistun, pînă la începerea vînătoarei
propriu-zise a verificat la toţi vînătorii cartuşele, inclusiv şi cartuşele care le deţinea Gheorghe
Creţu şi nu a expus obiecţii, înainte de începerea vînătoarei d-nul V.Svistun a controlat prezenţa
carnetelor de vînător la toţi vînătorii, precum şi a permiselor portarmă. Ulterior, d-nul V.Svistun
a adus la cunoştinţă vînătorilor şi gonaşilor regulile de securitate la vînătoare,
-aranjarea vînătorilor după numere și gonașilor a fost efectuată de către d-nul V.Svistun conform
prevederilor Regulilor de securitate la vînătoare. Fiecare vînător- ţintaş fiind aranjat la număr,
semnaliza ţintaşilor prin ridicarea mînii. Aşezarea la numere, a fost semnalizată de toţi vînătorii
inclusiv de V.***** şi V.Svistun. În zona amplasării vînătorilor ***** şi Svistun nu se aflau alte
persoane. Mai mult ca atît, în această zonă şi în hotarele sectorului de tragere nu erau urme, care
ar fi confirmat faptul că în această zonă puteau să se afle şi alte persoane cu excepţia lui ***** şi
Svistun. Astfel, Creţu Gheorghe avea ferma convingere că alte persoane nu se aflau în sectoarele
sus menţionate şi nu trebuiau să se afle în sectorul de tragere,
-Creţu Gheorghe nu cunoştea şi nici nu trebuia să cunoască şi evident nu putea să-şi dea seama
că cineva din participanţii la vînătoare (gonaşii sau țintaşii) îşi va shimba samovolnic locul
amplasării în timpul petrecerii nemijlocite a vînătorii, ţinînd cont de principiul comportamentului
normativ,
-Creţu Gheorghe a respectat cu stricteţe prevederile Regulilor de securitate la vînătoare și era
ferm convins că nici unul din participanții la vînătoare nu va încălca Regulile de securitate la
vînătoare, dar vor respecta aceste reguli și potrivit cărora în cazul schimbării locului,
responsabilul de vînătoare trebuie să anunțe toți participanții la vînătoare despre aceasta sau să
sisteze vînătoarea,
-conducătorul vînătoarei d-nul V.Svistun nu a suspedat vînătoarea, deoarece nu cunoştea şi nu
putea să cunoască referitor la schimbarea locului amplasării regretatului Sorin Paciu. În
consecinţă şi inculpatul Gheorghe Creţu nu cunoştea şi nu putea să cunoască, să prevadă şi să
observe schimbarea locului amplasării regretatului Sorin Paciu, care avea calitatea de participant
la vînătoare ca gonaş şi nu avea dreptul să se afle după linia de ţintaşi în spate la o distanţă de
peste 20 m şi pe hotarele sectorului de tragere determinat,
-în concluzie, în acţiunile lui Gheorghe Creţu nu se regăsesc nici unul din elementele prevăzute
de art.18 Cod penal - Infracţiunea săvîrşită din imprudenţă,
-în atare situaţie, în acţiunile lui Gheorghe Creţu lipsesc elementele constitutive ale infracţiunii
prevăzute de art.149 al.(1) Cod penal al RM şi obiectiv din aceste motive se impune casarea
sentinţei contestate,
-nu poate fi reţinută concluzia primei instanţe precum că inculpatul Gheorghe Creţu la vînătoarea
din data de 23.12.2012 a efectuat mai multe trageri de-a lungul liniei trăgătorilor şi peste hotarele
sectorului de tragere determinat şi nici concluziile expuse în raportul de expertiză criminalistică
din data de 22.02.2013, că unghiul tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu, relativ locului depistării lui
Sorin Paciu constituie aproximativ 9 grade, faţă de drum,
-expertul judiciar ***** fiind audiat în cadrul ședinței de judecată din data de 26.06.2014, nu a
formulat concluzii clare și univoce la întrebările referitor la unghiul țintașului Gheorghe Crețu,
relativ locului depistării lui Sorin Paciu,
-mai mult ca atît, expertul ***** a confirmat că unghiul tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu relativ
locului depistării lui Sorin Paciu nu a fost determinat în cadrul investigaţiilor la efectuarea
expertizei complexe din data de 22.02.2013,

-în acest sens, d-nul ***** a declarat: ”Noi am verificat doar datele prezentate de Procuratură”,
-expertul judiciar *****, fiind audiat în cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată a declarat că:
”Unghiul de tragere a ţintaşului Gheorghe Creţu în mistreţ relativ locului depistării lui Sorin
Paciu poate fi determinat în cadrul efectuării unei cercetări tehnico-ştiinţifice-criminalistice
suplimentare.”,
-concluzia expusă în Raportul de expertiză criminalistică din 22.02.2013 referitor la unghiul
tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu relativ locului depistării lui Sorin Paciu este neîntemeiată şi
urmează a fi apreciată critic de către instanţa de apel,
-în sprijinul acestei concluzii, invocă următoarele:
-unghiul tragerii vînătorului-ţintaş Gheorghe Creţu, relativ locului depistării lui Sorin Paciu
apriori nu putea fi stabilit în cadrul efectuării expertizei criminalistice, deoarece Gheorghe Creţu
nu a efectuat trageri cu arma de vînătoare în direcţia locului depistării lui Sorin Paciu,
-potrivit declaraţiilor inculpatului Gheorghe Creţu, dealtfel confirmate de inculpatul Svistun şi
martorii audiaţi în cadrul şedinţelor de judecată *****, V.*****, Gheorghe Creţu nu a efectuat
trageri din arma de vînătoare în direcţia lui Sorin Paciu. Mai mult ca atît, Creţu Gheorghe a
efectuat trageri în direcţia aflării mistreţilor sub un unghi nu mai mic de 45 grade. În ipoteza cînd
unghiul de tragere a ţintaşului Gheorghe Creţu în mistreţ relativ locului depistării lui Sorin Paciu
nu a fost determinat în cadrul efectuării unei cercetări tehnico-ştiinţifice-criminalistice
concluziile expuse în raportul de expertiză criminalistică din 22.02.2013 sunt insuficiente pentru
a combate afirmaţia lui Gheorghe Creţu că nu a efectuat trageri din arma de foc de vînătoare de-a
lungul liniei trăgătorilor şi peste hotarele sectorului de tragere determinat, efectuînd doar trageri
în direcţia aflării mistreţilor sub un unghi nu mai mic de 45 grade;
-potrivit procesului-verbal de cercetare la faţa locului din 25.12.2012 şi schemei anexate la acest
proces-verbal, locul amplasării ţintaşului Gheorghe Creţu este menţionat sub nr.5, locul unde a
căzut al doilea mistreţ este menţionat sub nr.17. Pornind de la locul amplasării ţintaşului
Gheorghe Creţu şi locul căderii al doilea mistreţ observă că unghiul de tragere a ţintaşului relativ
locului depistării mistreţului este nu mai mic de 45 grade,
-accentuază, că procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 25.12.2012 nu se regăseşte în lista
materialelor prezentate spre examinare experţilor judiciari, care au efectuat expertiza complexă
din 22.02.2013,
-experţii judiciari au prezentat concluzii referitor la unghiul tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu,
relativ locului depistării lui Sorin Paciu, pornind de la ipoteza părţii acuzării că Gheorghe Creţu a
efectuat mai multe trageri în direcţia locului depistării lui Sorin Paciu. În acest context, repetat
accentuează, că instanţa de fond nu a invocat în sentinţa contestată nici o probă veridică
suficientă şi utilă în confirmarea faptului, că Gheorghe Creţu a efectuat mai multe trageri din
arma de foc de vînătoare în direcţia locului depistării lui Sorin Paciu, de-a lungul liniei ţintaşilor
şi peste hotarele sectorului de tragere determinat,
-la motivarea sentinţei, instanţa de fond a confundat noţiunile: unghiul amplasării ţintaşului
Gheorghe Creţu relativ locului depistării lui Sorin Paciu cu unghiul tragerii ţintaşului Gheorghe
Creţu în mistreţ, relativ locului depistării mistreţului împuşcat,
-în sprijinul acestei afirmaţii vin şi concluziile expuse în raportul de expertiză complexă din
30.01.2013, după cum urmează: Examinarea glontelui extras din corpul victimei Sorin Paciu a
demonstrat, că el este dintr-un metal nemagnetic de culoare gri, are formă aproximativ sferică şi
aproximativ jumătate din suprafaţa acestuia este denaturată cu prezenţa pe suprafeţele denaturate
a urmelor statice şi dinamice de formă liniară orientate într-o direcţie amplasate în mai multe
niveluri, cu diferite adînciri şi lăţimi, precum şi prezenţa petelor de soluţie de culoare brună-
roşietică, asemănătoare cu culoarea sîngelui,
-prezenţa pe suprafeţele denaturate a glontelui în cauză, a urmelor statice şi dinamice de formă
liniară adîncite, permit de a concluziona, că denaturarea lui a parvenit în urma unui impact
intermediar cu un obstacol amplasat între punctele nr.2 şi nr.1, conform schemei prezentate
suplimentar,
-nu este exclus că deteriorările de pe suprafaţa glontelui sunt urmele dinamice şi statice de
impact cu obstacolul care putea fi unul din mistreţi,
-această concluzie a fost confirmată categoric de către expertul judiciar ***** în cadrul
audierilor în şedinţa instanţei de judecată din 26.06.2014,
-în concluzie, expertul judiciar ***** a confirmat că Gheorghe Cretu nu a efectuat trageri din
arma de foc de vînătoare în direcţia locului depistării lui Sorin Paciu de-a lungul liniei ţintaşilor
și peste hotarele sectorului de tragere determinat,
-potrivit sentinţei din 04.02.2015, decesul lui Sorin Paciu a survenit în urma plăgii penetrante
abdomenului prin lezare cu armă de foc, cu lezarea organelor interne abdominale cu dezvoltarea
hemoperotoneului, anemiei organelor interne, şocului posthemoragic, care au putut fi pricinuite
prin lezare cu armă de foc şi se referă la categoria leziunilor corporale grave, periculoase pentru
viaţă,
-raportul de expertiză medico-legală din 25.12.2012 şi raportul de expertiză medico-legală în
comisie nr.283 din 20.10.2014, sunt invocate de către instanţa de fond ca probe în confirmarea
vinovăţiei lui Gheorghe Creţu în comiterea infracţiunii prevăzute de art.149 alin.(1) Cod Penal al
RM,
-lecturînd aceste rapoarte de expertiză medico-legale constată că expertiza medico-legală din
25.12.2012 a fost efectuată fără a lua în calcul că regretatul Sorin Paciu a fost transportat la
Spitalul raional Făleşti pentru a fi internat în regim de urgenţă la ora 12.35, iar internarea lui în
documentele medicale este fixată doar la ora 13.40. Intervenţia chirurgicală a fost începută la ora
16.06.
-Leziunile corporale depistate la Sorin Paciu potrivit declaraţiilor expertului medico-legist *****
erau compatibile cu viaţa,
-la efecturea expertizei medico-legale în comisie nr.283 au fost încălcate prevederile art.145
alin.(1), 66 (16), 151 alin.(2) CPP RM,
-acestui raport de expertiză nu-i poate fi atribuită calitatea de probă admisibilă, în contextul
prevederilor legale referitor la pertinenţă, concludenţă şi utilitate, iar raportul de expertiză
medico-legală nr.283 demonstrează superficialitatea „efectuării” acestei expertize,
-experţii concluzionează, că regretatul Sorin Paciu a fost internat în Spitalul Raional Făleşti, la
data de 23.12.2012, cu indici vitali, fapt care se evidenţiază din fișa medicală a bolnavului de
staţionar,
-în atare situaţie, experţii erau obligaţi de a efectua cercetări şi analize pentru a constata dacă
asistenţa medicală lui Sorin Paciu a fost acordată în volum deplin şi corespunzător stării sănătăţii
lui atît în perioada preoperatorie, operatorie cît şi postoperatorie,
-asemenea cercetări nu au fost efectuate şi concluziile expuse în acest sens, sunt abuzive şi
incorecte,
-potrivit punctului 9 din concluzii, experţii afirmă că: „ La etapa postoperatorie s-au aplicat
măsuri de combatere anemiei osthemoragice şocului hipovelemic şi altor complicaţii, însă în
pofida asistenţei medicale acordate, starea pacientului a debutat spre final cu o coagulare
severă.”,
-experţii au trecut cu vederea că la etapa postoperatorie, starea regretatului Sorin Paciu nu a fost
monitorizată de medicul reanimatolog şi au formulat un răspuns evaziv referitor la impactul
negativ al neantrenării la etapa postoperatorie a medicului reanimatolog pentru salvarea lui Sorin
Paciu,

-astfel, constată că raportul de expertiză medico-legală nr.283 este superficial, neclar,


neîntemeiat şi îndoielnic,
-experţii nu au răspuns la toate întrebările menţionate în încheierea Judecătoriei Făleşti din data
de 24 iulie 2014,
-raportul de expertiză medico-legală sus menţionat este un act de susţinere corporativă, integrală
şi necondiţionată a colegilor de breaslă,
-în contextul celor expuse şi din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi
veridicităţii rapoartele de expertize medico-legale din 25.12.2012 şi nr.283 din 20.10.2014
urmează a fi respinse, ca fiind inadmisibile,
-cu titlu de probă, în confirmarea vinovăţiei lui Gheorghe Creţu în lipsirea de viaţă din
imprudenţă a regretatului Sorin Paciu se invocă şi raportul de expertiză complexă din
30.01.2013, referindu-se la concluzia că glontele extras din corpul victimei în rezultatul
intervenţiei chirurgicale are aceeaşi componenţă chimică cu gloanţele extrase din cartuşul de
model „Taxo-Trio, ridicat de la Gheorghe Creţu,
-dealtfel, constată că cercetarea comparativă a compoziţiei chimice a gloanţelor sus menţionate a
stabilit diferenţa cantitativă a compoziţiei chimice,
-de exemplu, cantitatea Pb în glontele extras din corpul victimei constituia 83,516%, pe cînd Pb
în gloanţele cartușului de model „Taxo-Tpuo” constituia 84,512%.
-deasemenea, Sn în glontele extras din corpul victimei constituia 12,274% şi respectiv din
gloanţele cartuşului de model „Taxo-Tpuo” constituia 11,413 %,
-celelalte componente chimice ale gloanţelor cercetate în cadrul efectuării expertizei complexe
din 30.01.2013 deasemenea diferă,
-mai mult ca atît, componenţa chimică identică a acestor gloanţe nu confirmă că au fost trase din
arma de vînătoare a lui Gheorghe Creţu şi că au fost parte componentă a tuburilor împuşcate de
Creţu,
-deasemenea, nu confirmă că tuburile de cartuş depistate în cadrul cercetării la faţa locului şi
glonţul extras din corpul victimei Sorin Paciu au fost anterior părţi integrante al unui cartuş,
-altfel spus, glontele extras din corpul victimei Sorin Paciu nu a fost tras din arma de vînătoare
deţinută legal de Cretu Gheorghe, model ”MT 21-12”,
-în sprijinul acestei afirmaţii, vin şi concluziile expuse în raportul de expertiză complexă din
30.01.2013,
-la punctele 5, 6, 7 al acestui raport de expertiză, experţii respectiv concluzionează:
-Tuburile de cartuş depistate în cadrul cercetării la faţa locului şi a containerului prezentate spre
examinare, puteau fi trase din armă/arme de vînătoare cu ţeavă lisă de calibru 12,0 mm. În
contextul acestei concluzii este de reţinut, că la data de 23.12.2012, la vînătoare au participat şi
alţi vînători, care deţineau arme de vînătoare cu ţeavă lisă, fapt menţionat şi în raportul de
expertiză complexă din data de 30.01.2013;
-De stabilit dacă tuburile de cartuş depistate în cadrul cercetării la faţa locului şi glonţul extras
din corpul victimei Sorin Paciu în rezultatul intervenţiei chirurgicale prezentate spre examinare
au fost anterior părţi integrante ale unui cartuş este imposibil, din motivul că în momentul
efectuării împuşcăturii lipseşte contactul direct al glontelui cu suprafaţa ţevii;
-Tuburile de cartuşe depistate în cadrul cercetării la faţa locului, prezentate spre expertizare au
fost trase/împuşcate din arma de model „MT 21-12” cu numărul „05845”, fapt care dealtfel, a
fost confirmat şi de către Gheorghe Creţu. În cadrul audierilor Gheorghe Creţu a declarat, că la
data de 23.12.2012, a efectuat din arma de vînătoare 5 împuşcături în cei doi mistreţi,

-în concluzie, raportul de expertiză complexă din 30.01.2013 nu confirmă în mod incontestabil
că glontele extras din corpul victimei Sorin Paciu a fost tras din arma de vînătoare deţinută legal
de Creţu Gheorghe, model „MT 21-12”,
-astfel, obiectiv se impune casarea sentinţei Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015 şi pronunţarea în
privinţa inculpatului Gheorghe Creţu, a unei sentinţe de achitare din motivul lipsei în acţiunile
lui a elementelor constitutive a infracţiunii prevăzute la art.149 al.(1) CP.
-Referitor la hotărîrea Judecătoriei Făleşti privind recunoaşterea lui Gheorghe Creţu vinovat de
comiterea infracţiunii prevăzute de art.233 Cod penal al RM, pentru pronunţarea sentinţei
contestate, instanţa a reţinut că la data de 22.12.2012, Gheorghe Creţu, aflîndu-se în Parcela 76 a
cantonului nr.4 al sectorului nr.2, ”Călinesti” al masivului forestier a ÎS ”Pădurea Domnească”
din raionul Făleşti, participînd în calitate de vînător-ţintas, împreună cu alte persoane, la
vînătoarea de mistreţi, a folosit cartuşe interzise ”Taxo Trio”, cu gloanţe rotunde, efectuînd mai
multe trageri din arma de foc, deţinută legal vînînd doi mistreţi, cauzînd daune, în mărime de
10000 lei, ceea ce constituie 500 u.c.
-În continuare, instanţa de fond, a reţinut că acţiunile inculpatului Creţu Gheorghe, urmează a fi
încadrate în prevederile art.233 Cod Penal, ca vînatul ilegal cu unelte interzise și cauzarea de
daune în mărime de 10000 lei.
-de altfel, concluzia referitor la participarea inculpatului Gheorghe Creţu, în calitate de vînător-
ţintaş, la vînătoarea din data de 23.12.2012, cu unelte interzise - cartuşe Taxo Trio, este
neîntemeiată şi abuzivă,
-ori, cartuşele Taxo Trio au fost procurate de către Gheorghe Creţu, în magazinele specializate
Cartuş,
-potrivit condiţiilor tehnice prezentate şi anexate la materialele cauzei penale, cartuşele Taxo
Trio, constituie gloanţe şi sunt destinate pentru vînătoarea de mistreţi, astfel producătorul
cartuşelor „Taxo Trio” şi vînzătorul-reţeaua magazinelor „Cartuş”, le-au comercializat pentru a fi
utilizate la vînătoarea de mistreţi,
-în atare situaţie, afirmaţia instanţei de fond, precum că cartuşele „Taxo Trio”, sunt interzise
pentru utilizarea la vîntătoarea de mistreţi, este neîntemeiată şi lipsită de suport legal,
-actele legislative, normative şi departamentale, în vigoare la data de 23.12.2012, expres nu
interziceau utilizarea cartuşelor „Taxo Trio”, la vînătoarea de mistreţi,
-constată că pct.9 din Ordinul Agenţiei Moldsilva, cu privire la deschiderea vînătorii de mistreţi,
în anul 2012, nr.168 din 14.09.2012, stipulează în mod expres şi univoc, că este interzis tirul
asupra mistreţilor cu cartuşe cupoşuri cu diametrul de 6.25-9,00 mm,
-pe cînd, diametrul gloanţelor „Taxo Trio”, este de 11,6 mm,
-prin urmare, Ordinul sus-citat, nu interzice utilizarea cartuşelor „Taxo Trio”, cu diametrul de
11,6 mm,
-mai mult ca atît, potrivit pct.6 din Ordinul directorului rezervaţiei ”Pădurea Domnească”, nr.95-
P din 25.11.2012, de asemenea, nu este interzis tirul asupra mistreţilor cu cartuşe „Taxo Trio”,
-nu poate fi reţinută concluzia instanţei de fond că Gheorghe Creţu a ignorat prevederile pct.85
(3) din Regulile de securitate la vînătoare în Republica Moldova, potrivit cărora se interzice
folosirea la vîntorile de mistreţi a gloanţelor rotunde deoarece acestea recoşează sub un unghi
mai mare,
-ori, Regulile de securitate la vînătoare supra, nu se cunoaşte cînd au fost aprobate, deoarece
instanţa de judecată nu se referă la data, luna și anul aprobării acestor reguli,

-mai mult ca atât, pretinsele Reguli de securitate la vînătoare în RM nu au fost publicate în


Monitorul Oficial şi evident nu au un caracter normativ obligatoriu,
-instanţa de fond eronat a interpretat prevederile pct.85 a Regulilor de securitate la vînătoare,
referitor la interzicerea folosirii la vînătorile de mistreţi a gloanţelor rotunde,
-lecturând pretinsele Reguli de securitate la vînătoare, constată că această interzicere nu se referă
la gloanţele „Taxo Trio”, ci se referă la cartuşele cu poşuri (alice), deoarece aceste cartuşe se
încarcă cu mai multe poşuri şi evident la efectuarea tirului asupra mistreţilor sau altor animale,
ele ricoşează sub un unghi mare,
-potrivit condiţiilor tehnice ale cartuşelor „Taxo Trio”, după efectuarea tirului, ele nu ricoşează şi
containerul în care se află gloanţele, se deschide doar cînd întîmpină un obstacol,
-astfel, constată că după efectuarea tirului, cartuşele „Taxo Trio”, nu ricoşează în toate direcţiile
aşa cum ricoşează cartuşele cu poşuri (alice),
-în continuare, menţionează că Ordinul nr.168 din 14.09.2012, cu privire la deschiderea vînătorii
de mistreţi în anul 2012, emis de ÎS ”Moldsilva”, care interzicea doar tirul asupra mistreţilor cu
cartuşe cu poşuri şi categoric nu interzicea tirul asupra mistreţilor cu cartuşe de model „Taxo
Trio”, pînă în prezent nu a fost anulat,
-de menţionat că acest ordin este un act normativ care intezicea doar tirul asupra mistreţilor cu
cartuşe cu poşuri,
-în concluzie, utilizarea de către Gheorghe Creţu, la vînătoarea din 23.12.2012, a cartuşelor
„Taxo Trio”, nu era interzisă de actele legislative, normative şi departamentale în vigoare şi
deaceea, vădit ilegal a fost catalogată de către Judecătoria Făleşti, ca vînat ilegal cu unelte
interzise,
-abuzivă este şi afirmaţia în sentinţa contestată, precum că ”inculpatul nu a prezentat nici un act,
care ar fi confirmat procurarea de către el a cartuşelor ”Taxo Trio” de la un magazin specializat,
cum ar fi spre exemplu bonul fiscal sau factura fiscală”,
-ori, potrivit prevederilor art.8 CPP, persoana acuzată de săvîrşirea unei infracţiuni, este
prezumată nevinovată, atît timp, cît vinovăţia sa nu-i va fi dovedită în modul prevăzut în
prezentul cod,
-altfel spus, inculpatul Gheorghe Creţu nu avea obligaţia procesuală de a-şi demonstra
nevinovăţia în comiterea infracţiunii prevăzute de art.233 CP,
-atît timp, cît partea acuzării l-a pus pe Gheorghe Creţu sub învinuire în vînatul ilegal, cu unelte
interzise, avea obligaţia procesuală de a prezenta probele în confirmarea acestei vinovăţii,
inclusiv de a prezenta probe că cartuşele „Taxo Trio”, nu au fost procurate de Gheorghe Creţu în
reţeaua de magazine specializate ”Cartuş”, ci au fost aduse în Republica Moldova, prin
contrabandă ori procurate în alt mod ilegal,
-tot partea acuzării avea obligaţia de a prezenta probe, că cartuşele „Taxo Trio” nu sunt destinate
pentru vînătoarea de mistreţi, urmînd a fi folosite în alte locuri, cum ar fi tiruri,
-în atare situaţie, constată că contrar prevederilor art.8 (2) CPP, care stipulează în mod expres că
nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa, Judecătoria Făleşti a pus sarcina de a
dovedi nevinovăţia sa, pe seama lui Gheorghe Creţu, fapt inadmisibil,
-în contextul celor expuse, relevant este faptul că partea acuzării atît la urmărirea penală cît şi la
judecarea cauzei în fond, nu a afirmat că cartuşele „Taxo Trio” au fost procurate de Gheorghe
Creţu, în mod ilicit şi nu în reţeaua de magazine specializate „Cartuş”,

-art.233 Cod Penal, Vînatul ilegal, stabilește răspunderea penală pentru vînatul fără autorizaţia
corespunzătoare, fie în locuri interzise fie cu unelte nepermise, etc., dacă aceasta a cauzat daune
ce depăşesc 200 u.c,
-cauzarea daunelor ce depăşesc 200 u.c., este un element obligatoriu a laturii obiective a
infracţiunii prevăzute la art.233 CP,
-de aceea, instanţa de judecată în sentinţa din 04.02.2015, urma a menţiona probele care
confirmă faptul că la vînătoarea din 23.12.2012, Gheorghe Creţu, a cauzat daune ce depăşesc
suma de 4000 lei,
-pretinsele probe în confirmarea cauzării daunelor ce depăşesc suma de 4000 lei, potrivit
sentinţei contestate se rezumă la menţiunea că la vînătoarea din 23.12.2012, au fost împuşcaţi
doar doi mistreţi, cauzînd daune în mărime de 10000 lei,
-instanţa de fond, nu a făcut nici cel mai mic efort pentru a menţiona actele legislative şi
normative în temeiul cărora a concluzionat cauzarea daunelor ce depăşesc 200 u.c.,
-atît timp cît în sentinţa contestată nu sunt menţionate probele în confirmarea cauzării daunelor
ce depăşesc 200 u.c., ca element obligatoriu al laturii obiective a infracţiunii prevăzute la art.233
CP, constată că în acţiunile lui Gheorghe Creţu, lipsesc elementele constituitive ale acestei
infracţuini,
-vînatul ilegal este o faptă prejudiciabilă materială şi presupune cauzarea prejudiciului material,
-în sentința contestată, nu se regăsește instituția, întreprinderea, agentul economic căruia i-a fost
cauzate daune în sumă de 10000 lei,
-ori, absenţa părţii vătămate, persoana juridică căreia i s-a cauzat prin infracţine un prejudiciu
material, în sumă de 10000 lei, demonstrează lipsa elementului obligatoriu a laturii obiective a
infracţiunii prevăzute la art.233 CP,
-art.3, Proprietatea asupra regnului animal, al Legii nr.439 din 27.04.1995, stabileşte că regnul
animal este proprietatea statului,
-în ipoteza cînd la vînătoarea din data de 23.12.2012, statului i-au fost cauzate daune în sumă de
10000 lei, ultimul prin intermediul ÎS „Pădurea Domnească”, urma a prezenta organului de
urmărire penală, o cerere privind recunoaşterea în calitate de parte vătămată.
-această solicitare, nu a fost prezentată nici la judecarea cauzei în fond şi evident, Judecătoria
Făleşti, nu a emis o încheiere privind recunoaşterea ÎS „Pădurea Domnească”, partea vătămată,
fiindu-i cauzate daune în sumă de 10000 lei,
-relevant este faptul că ÎS „Pădurea Domnească” nu a sesizat pînă în prezent, nici organele de
urmărire penală, nici instanţa de judecată referitor la cauzarea daunelor la vînătoarea din
23.12.2012, în sumă de 10000 lei,
-în concluzie, lipseşte elementul obligatoriu al laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art.233
CP - cauzarea de daune ce depăşesc 200 u.c. şi evident, în acţiunile lui Gheorghe Creţu, lipsesc
elementele constitutive ale acestei infracţiuni,
-astfel, obiectiv se impune casarea sentinţei Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015 şi pronunţarea în
privinţa inculpatului Gheorghe Creţu, a unei sentinţe de achitare din motivul lipsei în acţiunile
lui a elementelor constitutive a infracţiunii prevăzute la art.233 CP,
-solicitând admiterea apelului, casarea totală a sentinței instanței de fond, ce ține de
recunoașterea lui Crețu Gheorghe vinovat în comiterea infracţiunilor prevăzute de art.149 al.(1)
şi art.233 Cod Penal şi aplicarea pedepsei cu închisoarea pe un termen de 2 ani, cu suspendarea
condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 2 ani şi aplicarea amenzii în mărime de 6000
lei, şi pronunţarea unei noi hotărîri, potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, dispunînd
achitarea lui Creţu Gheorghe, din motivul lipsei în acţiunile lui a elementelor constitutive ale
infracţiunilor prevăzute la art.149 al.(1) şi art.233 Cod Penal al RM şi respingerea acţiunilor
civile înaintate de Paciu Adriana, Paciu Ion şi Paciu Galina, privind încasarea prejudiciului
material şi moral cauzat, ca fiind neîntemeiate,
-anularea încheierilor Judecătoriei Făleşti din 16.06.2014, 24.07.2014 şi 03.12.2014, privind
respingerea cererilor referitor la dispunerea efectuării expertizei criminalistice în comisie,
expertizei medico-legale complexe în comisie, expertizei criminalistice în comisie şi expertizei
medico-legale repetate în comisie de către Institutul de Medicină Legală Iaşi şi privind
examinarea locului vînătoarei din 23.12.2012, ca fiind neîntemeiate/f.d.60-80 volumul 20/.
20. Sentința instanței de fond a fost atacată cu apel nemotivat și de către părțile vătămate
Paciu Ion și Paciu Galina și avocatul Munteanu Petru în interesele părților vătămate Paciu Ion și
Paciu Galina, invocând următoarele considerente:
-Apreciază sentința instanței de fond ca fiind neîntemeiată și nefondată, fiind pasibilă de a fi
casată, iar cauza rejudecată potrivit modului stabilit pentru prima instanță.
-Motivele care determină imposibilitatea depunerii unei cereri de apel motivate: Potrivit art.402
alin.(1) CPP al RM, „(1) Termenul de apel este de 15 zile de la data pronunţării sentinţei
integrale, dacă legea nu dispune altfel”. În speţă Judecătoria Făleşti a pronunţat la 04.02.2015
numai dispozitivul sentiţei, iar sentinţa motivată urmează a fi pronunţată la 03.03.2015, ora
11.00. Astfel apelanţii declară prezentul apel nemotivat pentru a fi respectat termenul de
declarare a apelului stabilit de norma legală enunţată şi în scopul asigurării celerităţii soluţionării
cauzei penale. La fel aceștea îşi rezervă dreptul de a depune în termen legal din momentul
primirii sentinţei integrale a cererii de apel motivate, solicitând admiterea cererii de apel, casarea
parțială a sentinței instanței de fond, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri prin
care:
-Creţu Gheorghe Tudor să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art.233
CP RM potrivit învinuirii înaintate, fiindu-i stabilită o pedeapsă în limitele prevăzute de legea
penală;
-Irimciuc Denis Gheorghe, să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute de
art.art.327 alin.(2) lit.c), 233, 332 alin.(1), 314 alin.(1), 312 alin.(1) CP RM, fiindu-i stabilită o
pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală;
-Svistun Valeriu Valeriu, să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute de
art.art.327 alin.(2) lit.c), 233, 332 alin.(1), 314 alin.(1), 312 alin.(1) Cod penal fiindu-i stabilită o
pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală;
-Lupu Ion Anton, să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute de art.art.327
alin.(2) lit.b), c), 314 alin.(1), 233, 332 alin.(2) lit.b), 312 alin.(1) CP RM fiindu-i stabilită o
pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală;
-Acţiunea civilă depusă de Paciu Ion şi Paciu Galina să fie admisă integral şi dispusă:
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu şi din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiul Paciu Ion şi Paciu Galina, cu titlu de
prejudiciu material suma de 73500 (şaptezeci şi trei de mii cinci sute) lei cheltuieli suportate
pentru înmormîntare, cu servicii funerare şi datinele creştineşti potrivit obiceiurilor locului şi
altele;
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu şi din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Ion suma de 3500000 (trei
milioane cinci sute mii) lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin infracţiune;
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu şi din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Galina suma de 3500000 (trei
milioane cinci sute mii) lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin infracţiune,
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu şi din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Ion şi Paciu Galina, pentru
fiecare în parte, a despăgubirii datorate pentru prejudicul cauzat prin pierderea întreţinătorului -
unicul lor fiu, care îi susţinea material pe ei ca părinţii lui, care sunt de vîrstă pensionară, în
formă de plată unică pentru o perioadă de 3 ani în valoare de (conform datelor Biroului Naţional
de Statistică) 1500 lei x l2 luni x 3 ani =54000 (cincizeci şi patru mii) lei pentru fiecare părinte,
sau o plată periodică lunară, potrivit cu legislaţia civilă, ca un supliment la veniturile lor care la
moment sunt net inferioare celor pe care i le asigura fiul lor fiind în viaţă;
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu şi din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Ion cheltuielile de
judecată/f.d.197-202 volumul 18, 99-104 volumul 20/.
Ulterior părțile vătămate Paciu Galina și Paciu Ion și avocatul Munteanu Petru au depus
apel motivat împotriva sentinței instanței de fond, cu invocarea următoarelor temeiuri:
-în privința pedepsei pronunțate lui Crețu Gheorghe, subsemnaţii consideră că Judecătoria
Făleşti a dat dovadă de obiectivitate şi de raţionament just în ceea ce ţine de examinarea sub
toate aspectele a probelor existente în dosarul penal, ceea ce a rezultat în stabilirea vinovăţiei lui
Crețu Gheorghe Tudor în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.149 al.(1) şi art.233 Cod
Penal RM. Astfel, instanţa de judecată a dat dovadă de obiectivitate când a examinat depoziţiile
martorilor, experţilor, medicilor, care au avut cunoştinţă despre, precum şi au fost implicaţi în
incidentul care a avut loc în Rezervaţia Naturală Pădurea Domnească pe data de 23.12.2012,
incident soldat cu decesul lui Sorin Paciu pe data de 25.12.2012. Au fost examinate şi s-a dat o
apreciere minuţioasă depoziţiilor părţilor la proces, care au creat o imagine obiectivă despre ce i
s-a întâmplat de fapt lui Sorin Paciu şi, totodată, s-au clarificat detaliile care au stat la baza
tragicului accident,
-consideră, însă, incorectă stabilirea pedepsei în privinţa lui Crețu Gheorghe Tudor, de doi ani cu
suspendare, în baza art.149 al.(1) şi art.233 Cod Penal RM, cu suspendare, deoarece instanţa de
fond eronat a sub-apreciat calificarea, şi anume de magistrat, a inculpatului. Mai exact, instanţa
de fond, ar fi trebuit să prezume, că fiind un magistrat şi vînător cu peste 12 ani de experienţă,
gradul de responsabilitate în ceea ce priveşte regulile de securitate în timpul unei vânători ar
trebui să fie unul mult mai ridicat din partea lui Crețu Gheorghe Tudor în momentul instruirii
privind regulile de securitate. Or, din depoziţiile acestuia, citate în paragraful 46 al sentinţei, este
clar, că la data de 23.12.2012, Gheorghe Creţu, cunoştea, sau se prezumă că trebuia să cunoască
urmare a susţinerii examenului oral şi practic din luna septembrie 2012 (vezi acelaşi paragraf),
despre existenţa prevederilor pct.85 alin.(3) din Regulile de securitate la vînătoare în Republica
Moldova (Vol.VI f.d.103-110) prin care se interzice folosirea la vînătorile de mistreţi a
gloanțelor rotunde, deoarece aceastea ricoșează sub un unghi mai mare.
-Necătând la aceasta, Crețu Gheorghe, chiar şi în urma instructajului efecuat de responsabili
înainte de vânătoare, conform cărora era permisă utilizarea doar a cartuşelor cu glonte, a ignorat
faptul de a nu folosi carteci, în categoria cărora se înscrie şi cartuşul interzis de formă rotundă
TRIO,
-astfel, ţinând cont de nivelul prezumat de responsabilitate şi cunoaştere a legislaţiei în vigoare la
acel moment, magistratul Crețu Gheorghe, precum şi sfidarea instrucţiunilor responsabilului
pentru vânătoarea din data de 23.12.2012, consideră că instanţa de fond incorect i-a aplicat o
pedeapsă cu suspendare şi doar aplicarea amenzii în privinţa art.233 Cod Penal RM,
-în ceea ce priveşte suma prejudiciului material pe care instanţa de fond a dispus a fi încasată de
la Crețu Gheorghe, comparat cu cerinţele înaintate în cererea din 13.11.2014, menţionează
următoarele. Pierderea iremediabilă a singurului copil nu poate umple golul lăsat în sufletele
părinţilor. Pe de o parte pedeapsa blândă de suspendare a executării pedepsei, precum şi reducere
semnificativă a sumei cerute ca şi prejudiciu moral, face să simtă, că justiţia nu şi-a atins scopul.
Reiterează cerinţele înaintate anterior referitor la cuantumul compensării prejudiciului moral,
inclusiv ţinând cont de faptul că Crețu Gheorghe a refuzat, până în prezent, să-şi recunoască
partea de vinovăţie şi nu a considerat, cel puţin din punct de vedere uman, să manifeste regret,
sau să-și asume responsabilitatea, pentru o viaţă umană curmată, şi pentru distrugerea câtorva
altor vieţi, ale celor apropiaţi (familie, copil, şi părinţi),
-din considerentele enumerate, consideră că sentinţa pronunţată de Judecătoria Făleşti în privinţa
lui Crețu Gheorghe, în ceea ce ține de ambele capete de acuzare, precum şi a pagubei morale,
urmează a fi casată, cu pronunţarea unei sentinţe noi, prin care să fie dispusă o pedeapsă cu
executare, încasarea integrală a sumelor înaintate de părţile vătămate instanţei de fond,
-subsemnaţii nu consideră oportun contestarea sentinţei instanţei de fond în privinţa achitării
persoanelor menţionate Irimciuc Denis, Svistun Valeriu și Lupu Ion în baza art.327 alin.(2) lit.b)
şi c), 332 alin.(1) 314 alin.(1) şi 312 alin.(1) CP RM. Totodată, prin sentinţa Judecătoriei Făleşti
din 03.03.2015, toate cele 3 persoane au fost achitate de la răspunderea penală în baza art.233 CP
RM, invocându-se diferite motive. Consideră interpretarea dată una eronată şi lipsită de logică
juridică ţinând cont de toate elementele din materialele dosarului, şi anume,
-conform art.233 CP RM, se consideră drept vînat ilegal „Vînatul fără autorizaţia
corespunzătoare fie în perioada interzisă, fie în locurile interzise, fie cu unelte și metode
nepermise (braconajul), fie cu folosirea situaţiei de serviciu, dacă acesta a cauzat daune ce
depăşesc 200 de unităţi convenţionale, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore,
sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”,
-asfel, legiuitorul a prevăzut mai multe situaţii care încadrează faptele de vînătoare ca fiind
ilegale, pertinente pentru cauza dată fiind: -vînatul în locurile interzise; -vînatul cu folosirea
uneltelor şi metodelor nepermise şi -cu folosirea situaţiei de serviciu,
-reeşind din prevederile legislaţiei, atât actuale, cât şi a celei existente la momentul organizării şi
petrecerii vînătorii din 23.12.2012, Rezervaţia Naturală Pădurea Domnească se afla pe teritoriu
interzis desfăşurării de astfel de activităţi - vînatul. Conform prevederilor Legii nr.108 din
17.05.1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (abrogată prin Legea nr.215 din
04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova), și anume a art.15 al.(2):
...Vînatul în zona de frontieră este interzis,
-potrivit prevederilor Legii nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii
Moldova, art.32 expres stipulează că: -Vînătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe o adîncime de
500 metri de la linia frontierei de stat către interior, este interzisă, -Vînătoarea organizată în zona
de frontieră pînă la limita prevăzută la alin.(1) şe admite numai în perioada luminoasă a zilei, cu
avizul prealabil al Politiei de Frontieră, respectîndu-se regulile şi restricţiile prevăzute de
legislaţia în vigoare. Dispoziţiile finale şi tranzitorii ale aceleiaşi legi prevăd ca, Guvernul, în
termen de 6 luni, a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în
concordanţă cu prezenta lege,
-din prevederile menţionate mai sus, rezultă expres, că până la intrarea în vigoare a Legii nr.215,
era instituită o restricţie absolută la vînatul în zonele de frontieră, respectiv şi pe teritoriul
Rezervaţiei naturale Pădurea Domnească. Depoziţiile martorului ***** ***** (vezi § 129 al
sentinţei Judecătoriei Făleşti), precum că „după 23.12.2012 în aceeaşi Rezervaţie s-au petrecut
încă 5-6 partide de vînătoare, iar în rezultatul analizei din anul 2009 pînă în anul 2012 în
„Pădurea Domneasca” au participat în total circa 400 vînători, ceea ce denotă că vînătorile în
„Pădurea Domneasca” erau vînători legale, desigur cu respectarea cotelor prevăzute de Hotărîrile
Guvernului trebuieşte apreciată critic. O depoziţie a martorului precum că numărul mare de
vînători petrecut în Rezervaţia vizată denotă faptul că vînătorile erau legale, nicidecum nu le
conferă acestora un caracter licit. Dimpotrivă, numărul mare de vînători organizate într-o zonă de
frontieră interzisă vînatului scoate în evidență scara enormă și nihilizmul juridic comise de înalţi
funcţionari de stat, dar mai ales de magistraţi, prezumați a fi cunoscuţi cu prevederile legislaţiei
în vigoare,
-prevederile legii nr.215 cu privire la frontiera de stat a RM clar stipulează ca autorităţile statului
să aducă în vigoare în concordanţă cu această lege normele legale. Or, faptul că acest lucru nu a
fost făcut, indiferent de motive, face aplicabile, pe durata de 6 luni de la intrarea în vigoare a
legii nr.215, a prevederilor art.15 alin.(2) al Legii nr.108 din 1994, care fără nici un echivoc
interzice expres vînatul în zona de frontieră. Chiar dacă s-ar admite aplicarea normei mai
favorabile în privinţa persoanelor vizate, adică interpretarea normei privind „500 metri de la linia
frontierei de stat către interior”, aceasta, la data de 23.12.2012, nu era încă delimitată. Însă, dacă
chiar şi s-ar admite aplicabilitatea normei prezente, caracterul ilegal al vînătorii este dat de faptul
că în materialele dosarului nu există nici o dovadă scrisă sau depoziţie a martorilor din care să
rezulte îndeplinirea prevederilor exprese din alin.(2) ale art.32 al legii nr.215, şi anume obţinerea
avizului prealabil al Politiei de Frontieră. Conform definiţiei date de Dicţionarul Explicativ al
Limbii Române (2009), „AVIZ, avize, s. n. 1. înştiinţare (publică) scrisă cu caracter oficial. (...)
2. Părere, apreciere competentă emisă de cineva (din afară) asupra unei probleme aflate în
dezbatere; rezoluţie a unei autorităţi competente. Din fr. Avis.” Rezultă clar, că în lipsa unui
aviz în scris din partea Poliţiei de Frontieră, organizatorii nu şi-au încadrat acţiunile în
conformitate cu prevederile legii nr.215 cu privire la frontiera de stat a RM, astfel organizând
vînatul din data de 23.12.2012 într-o zonă de frontieră interzisă,
-însă cel mai important aspect căruia instanţa de fond nu i-a dat nici o apreciere juridică este
faptul, că majoritatea participanţilor la vînătoarea din 23.12.2012 au depus mărturii
incontestabile despre controlul de frontieră dispus în privinţa fiecăruia. Deci, la intrarea în
Rezervaţia Pădurea Domnească, autorităţile competente ale statului şi-au delimitat vizual şi prin
prezenţă fizică zona sa de frontieră de stat, prin amplasarea unui punct de control de frontieră, cu
grăniceri.
-Toţi martorii au declarat că au fost supuşi controlului de frontieră, ceea ce în mod evident este
un semnal de penetrare într-o zonă care cade fie sub incidenţa art.15 al.(2) al legii nr.108 din
1994, fie, în perioada tranzitorie de 6 luni de implementare a art.32 al legii nr.215 din 2011.
Astfel, prin lege organică, care este ierarhic superioară oricărei Hotărîri de Guvern, dispoziţii
emise de oricare autoritate administrativă, etc., legiuitorul a delimitat clar zona în care vînatul
este interzis, instalînd şi un post fizic de grăniceri pentru a marca zona de frontieră,
-faptul că o perioadă îndelungată de timp practica organizării de vînători într-o zonă de frontieră
interzisă a fost tolerată de către autorităţile statului din diferite motive, aceasta nu conferă
caracter legal unei astfel de activităţi. Totodată, consideră că verificarea participanţilor la
vînătoarea din 23.12.2012 de către Poliţia de Frontieră la intrarea în Rezervaţia Pădurea
Domnească nu are nici un impact asupra caracterului ilegal al vînătorii, deoarece în conformitate
cu prevederile Legii nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră, nu intră în atribuţiile
sau competenţa Poliţiei de Frontieră sancţionarea sau investigarea infracţiunilor referitoare la
vînat. Poliţiştii de Frontieră în data de 23.12.2012 s-au limitat strict la obligaţiunile de serviciu
ale acestora de a verifica actele persoanelor la intrarea în zona de frontieră, neavînd competenţa
de a interzice vînatul,
-concluzionînd, rezultă fără nici un dubiu că pe data de 23.12.2012, vînătoarea din Rezervaţia
Naturală Pădurea Domnească a avut un caracter ilegal, aceasta fiind organizată şi petrecută într-o
zonă interzisă prin lege organică precum şi prevede anumite formalităţi pentru a fi considerată
legală, formalităţi care nu au fost executate. Interpretarea instanţei de judecată precum că toţi
martorii au declarat că nu au văzut nici un însemn sau panou care ar interzice vînatul sau accesul
în acea zonă, astfel, vînatul nu a fost ilegal, este lipsit de logică juridică. Legea organică a stabilit
expres o interdicţie cu caracter general, stipuland-o inclusiv sub forma unui articol concret din
Codul Penal, anume Articolul 233: Vînatul ilegal. Urmând logica instanţei de fond, comiterea
oricărei infracţiuni prevăzute de Codul Penal este considerată ca fiind legală atîta timp cît nu
există pe teritoriul Republicii panouri restrictive în acest sens. Or, prin analogie, limita de viteză
de 50 km/h impusă în localităţi, nu necesită instalarea panourilor rutiere limitatoare la fiecare
colţ de stradă, deoarece norma de limitare este una generală, care acţionează pe teritoriul
determinat prin lege. Exact în acelaşi sens urmează a fi interpretată restricţia privind interdicţia
vînatului în zona de frontieră, instalarea panourilor de interdicţie neavînd nici o relevantă,
-în ceea ce priveşte încălcarea prevederilor care interzic vînatul cu folosirea uneltelor și
metodelor nepermise, ţine să precizeze următoarele. Cu certitudine, instanţa de fond a constatat
vinovăţia lui Crețu Gheorghe în comiterea infracţiunii prevăzute de art.233 Cod Penal prin
ignorarea prevederilor pct.85 al.(3) din Regulile de securitate la vînătoare în Republica Moldova
potrivit căruia SE INTERZICE folosirea la vînătorile de mistreţi a gloanţelor rotunde, deoarece
acestea ricoşează sub un unghi mai mare,
-consideră că aceeaşi interpretare urma a fi aplicată şi în privinţa calificării acţiunilor lui Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu şi Lupu Ion, deoarece aceştia au fost organizatorii şi responsabilii direcţi
de vînatul din data de 23.12.2012,
-astfel, din depoziţiile majorităţii martorilor, este evident faptul că responsabil pentru securitatea
participanţilor la vînătoare a fost pusă în sarcina lui Svistun Valeriu, care a făcut instrucţiunea
detaliată de securitate. În acelaşi timp, conform propriilor declaraţii, dar şi coroborat cu
depoziţiile altor martori, Svistun Valeriu a verificat cartuşele ţintaşilor.
-Este inexplicabil faptul permiterii de către Svistun Valeriu de a utiliza gloanţe rotunde la
vînătoare de mistreţi, în acelaşi timp, instanţa de judecată pronunţînd o sentinţă de achitare în
privinţa acestuia,
-la fel, faptul organizării vînătorii ilegale în comun de către Lupu Ion, folosind situația sa de
serviciu, și de Irimciuc Denis, ***** este confirmat cu certitudine prin însăşi depoziţiile acestora
şi probele din dosar. În acest sens, iniţiatorul vînătorii din data de 23.12.2012 este Lupu Ion,
care, în calitatea sa de ***** a emis ordinul nr.168 din 14 septembrie 2012 cu privire la
deschiderea vînătorii de mistreţi în anul 2012. De asemenea, conform propriilor depoziţii din
şedinţa de judecată, pe data de 21.12.2012 personal l-a telefonat şi l-a rugat pe ***** *****,
Irimciuc Denis, să organizeze o vînătoare pe data de 23.12.2012 (vezi paragraful 85 al sentinţei
Judecătoriei Făleşti). Afirmaţia lui Lupu Ion că acesta s-a prezentat la vînătoare drept simplu
vînător şi nu în calitate de director al Agenţiei Moldsilva nu rezistă criticii, deoarece nu poate
„un simplu vînător” sa dea indicaţii orale directorului Rezervaţiei Pădurea Domnească să
organizeze o vînătoare. Mai mult ca atât, din propriile depoziţii depuse în cadrul şedinţei de
judecată rezultă clar că acesta era în exerciţiul atribuţiilor de serviciu în ziua respectivă, fapt
confirmat prin: ”Din spusele lui Irimciuc vînătoarea era planificată pe teritoriul cantonului nr.4
din apropierea s.Călineşti. Tot în acea zi a avut planificat un control de serviciu în r-nul Edineţ.
Astfel, el a hotărît să participe la vînătoare, pînă la orele 12.00, iar după aceasta să plece în
controlul de serviciu la Edineţ.” (vezi § 154 al sentinţei Judecătoriei Făleşti),
-reieşind din cele expuse, consideră că Judecătoria Făleşti nejustificat i-a achitat pe Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu și Lupu Ion pe art.233 Cod Penal RM şi roagă instanţa de apel să
revizuească sentinţa în sensul angajării responsabilităţii acestora, conform probelor expuse şi a
materialelor dosarului penal,
-totodată, faptul că persoanele menţionate acţionau din numele autorităţilor de stat, consideră
incorectă decizia instanţei de fond de a exonera statul Republica Moldova de responsabilitate
privind vînatul ilegal, care s-a soldat cu decesul lui Paciu Sorin. Consideră că instanţa de Apel
urmează să încaseze solidar despăgubirile materială și morală atît de la Crețu Gheorghe, cît și
solidar de la Irimciuc Denis, Svistun Valeriu şi Lupu Ion, precum și de la Agenţia de Stat
Moldsilva și Rezervaţiei Pădurea Domnească,
-deasemenea, consideră că prin exonerarea responsabilităţii instituţiilor statului de la repararea
prejudiciului cauzat prin decesul lui Paciu Sorin, rezultat direct al acţiunilor funcţionarilor de
stat, lui Paciu Ion şi Paciu Galina li s-au încălcat prevederile Art.2 al Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului (dreptul la viaţă). În cauza Oneryildiz c.Turciei, nr.48939/99, Hotărârea
Marii Camere din 30.11.2004, Curtea a găsit violare a Art.2 CEDO de către autorităţile statului
Turc. Astfel, Curtea a statuat:
-89. Obligaţia pozitivă de a adopta toate măsurile necesare pentru protecţia vieţii în sensul
articolului 2 implică, mai întîi de toate, obligaţia primordială a statelor de a crea un cadru
legislativ şi administrativ orientat spre prevenirea reală şi disuasivă a punerii în pericol a
dreptului la viaţă (a se vedea, mutatis mutandis, spre exemplu, Osman, citat mai sus, p.3159, §
115, Paul şi Audrey Edwards, citat mai sus, § 54, Ilhan c. Turciei [GC], nr.22277/93, § 91,
CEDO 2000-VII, Kiliş c. Turciei, nr.22492/93, § 62, CEDO 2000-III şi Mahmut Kaya c. Turciei,
nr.22535, § 85, CEDO 2000-III).
-90.Această obligaţie se aplică fără contestare în domeniul specific activităţilor periculoase, în
care, pe lîngă toate celelalte, trebuie rezervat un loc aparte reglementării adaptate la
particularităţile activităţii în discuţie, inclusiv, la nivelul riscului pentru viaţa umană care ar putea
rezulta din aceasta. Ea trebuie să reglementeze autorizarea, crearea, exploatarea, securitatea şi
controlul aferente activităţii, precum şi să impună oricărei persoane vizate de aceasta adoptarea
măsurilor de ordin practic, corespunzătoare pentru asigurarea protecţiei eficiente a cetăţenilor a
căror viaţă riscă să fie expusă pericolelor iminente domeniului în cauză,
-printre aceste măsuri preventive, ar fi oportun să fie accentuată importanţa dreptului publicului
la informare, după cum a fost consacrat de jurisprudenţa Convenţiei. De fapt, la fel ca şi Camera,
Marea Cameră a statuat că acest drept, care a fost deja consacrat în baza articolului 8, în
principiu, poate să fie invocat şi în scopul protejării dreptului la viaţă, cu atît mai mult că această
interpretare este susţinută prin evoluţia actuală a normelor europene,
-oricare ar fi, reglementările trebuie să mai prevadă proceduri adecvate, care să ţină cont de
aspectele tehnice ale activităţii în discuţie şi să permită determinarea neajunsurilor şi greşelilor
ei, ce ar fi putut să fie comise în această privinţă de către responsabilii la diferite niveluri,
-solicitând admiterea cererii de apel, casarea sentinţei Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015,
rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru primă instanţă
prin care:
-Crețu Gheorghe Tudor, să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art.233
Cod Penal, art.149 alin.(1) CP RM potrivit învinuirii înaintate, fiindu-i stabilită o pedeapsă în
limitele prevăzute de legea penală;
-Lupu Ion Anton, să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute de art.233 CP
RM fiindu-i stabilită o pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală;
-Irimciuc Denis Gheorghe, să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de
art.233 CP RM fiindu-i stabilită o pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală;
-Svistun Valeriu Valeriu, să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute de
art.233 CP RM fiindu-i stabilită o pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală.
-Acţiunea civilă depusă de Paciu Ion şi Paciu Galina să fie admisă integral şi dispusă:
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu și din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Ion şi Paciu Galina, cu titlu de
prejudiciu material suma de 73500 (şaptezeci si trei de mii cinci sute) lei cheltuieli suportate
pentru înmormîntare, cu servicii funerare şi datinele creştineşti potrivit obiceiurilor locului şi
altele;
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu și din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Ion suma de 3500000 (trei
milioane cinci sute mii) lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin infracţiune;
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu şi din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Galina suma de 3500000 (trei
milioane cinci sute mii) lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin infracţiune;
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu şi din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiului Paciu Ion şi Paciu Galina, pentru
fiecare în parte, a despăgubirii datorate pentru prejudiciul cauzat prin pierderea întretinătorului -
unicul lor fiu, care îi susţinea material pe ei ca părinţii lui, care sunt de vîrstă pensionară, în
formă de plată unică pentru o perioadă de 3 ani în valoare de (conform datelor Biroului Naţional
de Statistică) 1500 lei x 12 luni x 3 ani =54000 (cincizeci și patru mii) lei pentru fiecare părinte,
sau o plată periodică lunară, potrivit cu legislaţia civilă, ca un supliment la veniturile noastre care
la moment sunt net inferioare celor pe care i le asigura fiul lor fiind în viaţă;
-de a încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu şi din contul persoanelor juridice: Agenţia de Stat „Moldsilva” şi
Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” în beneficiullui lui Paciu Ion cheltuielile de judecată
pentru instanţa de fond și în ordine de apel /f.d.81-93 volumul 20/.
21. Sentința instanței de fond a fost atacată cu apel și de succesorul victimei Paciu
Adriana și avocatul Caragia Elizaveta, care în motivare invocă, că cu sentinţa instanței de fond
nu sunt deacord atât în ce priveşte latura penală, cât şi în ce priveşte soluţionarea acţiunii civile
înaintate, consideră sentinţă pasibilă anulării din următoarele considerente:
-cu referire la stabilirea şi individualizarea pedepsei, instanţa de judecată urmează să ţină cont de
criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute de art.75 CP, şi anume de gravitatea
infracţiunii săvârşite, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează sau
agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului,
-în această ordine de idei, la stabilirea pedepsei inculpatului Creţu Gheorghe instanţa de judecată
nu a ţinut cont de existenţa unei circumstanţe agravante conform art.77 al.1 lit.b și anume:
provocarea prin infracţiune a unor urmări grave,
-la fel, instanţa nu a ţinut cont de faptul că inculpatul Creţu Gheorghe nu a recunoscut vina, nu se
căieşte de cele comise, ceea ce face că acesta să nu conştientizeze gravitatea faptelor sale, să nu
aprecieze faptul că instanţa i-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea însă cu suspendarea executării
pedepsei, fapt ce constituie un act de clemenţă din partea instanţei faţă de un inculpat care într-
adevăr regretă cele comise şi doreşte să îndreptăţească încrederea instanţei de judecată,
-astfel, consideră că pedeapsa aplicată inculpatului Creţu Gheorghe a fost incorect
individualizată şi stabilită prea blândă pentru o persoană care nu recunoaşte că a greşit şi nu
regretă ce a făcut, nu a încercat în nici un mod să înlăture consecinţele faptelor sale, nu şi-a cerut
scuze de la familia lui Paciu Sorin,
-pedeapsa aplicată contravine prevederilor art.61 Cod penal şi care nu îşi va atinge scopul de
corectare a condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atît din partea lui cît
şi din partea altor persoane,
-în aşa mod instanţa de judecată a pronunţat o sentinţă care este contrară legii deaceea ea
urmează a fi casată,
-referitor la vinovăţia inculpaţilor Lupu Ion, Irimciuc Denis precum şi Svistun Valeriu consideră
că aceasta a fost pe deplin dovedită prin probe concludente, pertinente şi utile cauzei, şi anume:
-Ion Lupu exercitând funcţia de ***** numit în funcţie prin Hotărîrea Guvernului nr.270 din
20.04.2011, având statut de *****, fiind astfel persoană cu funcţie de demnitate publică, folosind
intenţionat situaţia de serviciu, de comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu ***** Irimciuc
Denis Gheorghe, urmare ordinului nr.168 cu privire la deschiderea vânătoarei la mistreţi în anul
2012, emis de către el personal la 14.09.2012 şi ordinului nr.95-p cu privire la deschiderea
vânătorii la mistreţi în anul 2012, emis de Irimciuc Denis la 29.11.2012, încălcând Legea
regnului animal nr.439 din 27.04.1995, anexa nr.I, cap.III, pct.35 lit.a); Legea privind fondul
ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998, art.26, pct.e); Legea cu privire la
frontiera de stat nr.215 din 04.11.2011, art.2, art.26 pct.2, a organizat vânătoarea ilegală de
mistreţi în sectorul nr.2 Călineşti, parcela nr.76 a cantonului 4 a Rezervaţiei Naturale „Pădurea
Domnească” Î.S. raionul Făleşti, vânătoare soldată cu urmări grave – împuşcarea de către
vânătorul Gheorge Creţu a cet.Sorin Paciu, care în rezultatul leziunilor corporale, la 25.12.2012 a
decedat în spitalul raional Făleşti,
-Denis Irimciuc, exercitând funcţia de director al Rezervaţiei Naturale***** Î.S. din *****,
având statut de ***** şi fiind astfel persoană publică, de comun acord şi prin înţelegere
prealabilă cu ***** Î.S. Valeriu Svistun şi ***** Ion Lupu, la 23.12.2012, în scopul împiedicării
cercetării obiective şi complete a cauzei penale privind lipsirea de viaţă din imprudenţă a
cet.Paciu Sorin, a.n.***** şi a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanţele cauzei,
participanţilor la vânătoare, componenţa grupului de vânători, prin constrângere, prin dare de
bunuri, a determinat martorii: *****, *****,*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****,
*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** şi ***** la depunerea de declaraţii
mincinoase,
-Valeriu Svistun, exercitând funcţia de ***** Î.S. din *****, fiind numit în funcţie prin ordinul
directorului Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească” Î.S. nr. 27 C din 23.04.2008, având
statut de funcţionar în cadrul unei întreprinderi de stat şi fiind astfel persoană publică, folosind
intenţionat situaţia de serviciu în interes material şi personal, de comun acord şi prin înţelegere
prealabilă cu directorul Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească” Î.S. Denis Irimciuc şi *****
Ion Lupu, urmare ordinului nr.168 cu privire la deschiderea vânătorii la mistreţi în anul 2012,
emis de Ion Lupu la 14.09.2012, şi celui emis de Irimciuc Denis la 29 noiembrie 2012 nr.95-p cu
privire la deschiderea vânătorii la mistreţi în anul 2012 şi ulterior, la 23 decembrie 2012, fiind
numit prin ordinul Directorului Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească” nr.88-p din
12.11.2012 responsabil de ordinea şi respectarea tehnicii securităţii a participanţilor la vânătoare,
a instruirii participanţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la vânătoarea de selecţie în
întreprindere, a încălcat Legea regnului animal nr.439 din 27.04,1995, anexa nr.I, cap.III, pct.35
lit.a); Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998, art.26 pct.e);
Legea cu privire la frontiera de stat nr.215 din 04.11.2011, art.2, art.26 pct.2, art.32 al.1; Regulile
de securitate la vânătoare, aprobate prin ordinul MAI din 15.10.2012, pct.pct.67, 68, 71, 79, 84,
85, 108; Instrucţiunea de protecţie a muncii, aprobată prin ordinul directorului Rezervaţiei
Naturale „Pădurea Domnească" Î.S. nr.111 din 26.12.2002, pct.pct.45, 52, 53, 57, 59, 62, 64, 66,
72, 73, 75.
-Astfel, încălcând normele legale menţionate Svistun Valeriu a ignorat ordinea organizării şi
desfăşurării partidei de vânătoare, instructajul tehnicii securităţii, a permis gonirea animalelor de
către persoane nu din rândul vânătorilor, a poziţionat în mod ilegal linia de tragere, a permis
părăsirea şi modificarea locului aflării ţintaşilor, a permis tragerea de-a lungul liniei şi după
hotarele sectorului de tragere, nu a verificat şi în rezultat a permis efectuarea tragerii la vânătoare
de mistreţi cu cartuşe interzise, nu a oprit vânătoarea imediat după încălcările depistate şi nu a
asigurat locul şi păstrarea urmelor după comiterea accidentului la vânătoare, neîntocmind în
acest sens actul respectiv indicat în instrucţiune. În rezultatul încălcărilor legislaţiei şi actelor
normative, vânătoarea s-a soldat cu urmări grave – împuşcarea de către vânătorul Gheorghe
Creţu a cet.Sorin Paciu, care în rezultatul leziunilor corporale, la 25.12.2012, a decedat în spitalul
raional Făleşti,
-Tot el din interes personal, cu scopul de a ascunde adevărul privind circumstanţele cauzei,
participanţilor la vânătoare şi componenţa grupului de vânători, a înscris date vădit false în
cuprinsul biletelor de vânător nr.011656 şi 011795 care constituie documente oficiale,
semnându-le personal, privind distribuirea vânătorilor în două grupuri, componenţa acestor
grupuri referitor la numărul de persoane implicate în vânătoare (ţintaşi, gonaşi), indicarea
faptului participării în calitate de gonaş al cet.Paciu Sorin şi semnăturii acestuia, ceea ce
contravine faptelor real petrecute,
-privitor la acţiunea civilă admisă parţial de instanţa de judecată, cu referire la admiterea parţială
a cererii în partea ce ţine de încasarea din contul inculpatului Creţu Gheorghe a despăgubirii
pentru prejudicial cauzat prin pierderea întreţinătorului copilului minor ***** în formă de plată
unică pentru o perioadă de 3 ani – instanţa de judecată a dispus încasarea sumei de 1500 lei lunar
până la împlinirea majoratului,
-consideră în această parte sentinţa din 04.02.2015 ca fiind ilegală, pronunţată în contradicţie cu
interesul major al copilului, încălcând grav Convenţia cu privire la drepturile copilului (în
vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993) din următoarele considerente:
-1. Referitor la argumentul instanţei de judecată privitor căruia unicul document în dovedirea
activităţii de muncă a salariaţilor este carnetul de muncă îl consideră şi îl apreciază că fiind
eronat,
-carnetul de muncă reprezintă unul din actele prin care se confirmă activitatea salariatului, însă
nu este singurul act care dovedeşte angajarea unei persoane în câmpul muncii. Or, angajarea unei
persoane în calitate de salariat la o întreprindere în cazul lipsei sau pierderii carnetului de muncă
poate fi dovedită şi prin certificate sau orice alt tip de confirmare eliberată de către angajator, iar
venitul salarial al angajatului se constată prin certificatul de salarizare. Faptul că nu a prezentat
carnetul de muncă în instanţa de judecată nu constituie un motiv ca instanţa să nu considere
probate veniturile lui Paciu Sorin. Ceea ce au intenţionat ei să probeze nu este angajarea în mai
multe locuri de muncă, care s-ar proba şi prin carnetul de muncă, ci au intenţionat să probeze
venitul obţinut de Paciu Sorin de la locurile de muncă de unde era angajat, iar acest fapt se
probează prin certificate de salariu şi nu prin carnet de muncă. Această informaţie, referitoare la
mărimea salariului nu se găseşte în carnetul de muncă. Mai mult decât atât, nu există nici un
temei pentru care instanţa de judecată ar putea ignora sau pune la îndoială veridicitatea şi
autenticitatea certificatelor prezentate în dovedirea veniturilor obţinute,
-de asemenea, consideră ilegală ignorarea de către instanţa de judecată a unor documente ce
certifică veniturile persoanei, atâta timp cât aceste certificare sunt autentice, eliberate de la
unităţi care în continuare desfăşoară activităţi şi pot furniza informaţii suplimentare la necesitate
referitor la modalitatea de angajare a lui Sorin Paciu,

-consideră de asemenea, că instanţa de judecată ilegal şi-a depăşit atribuţiile pronunţându-se


asupra corectitudinii angajării lui Sorin Paciu prin cumul în mai multe locuri de muncă, pe când
instanţa era chemată doar să constate mărimea veniturilor obţinute de partea vătămată Sorin
Paciu în calitatea sa de întreţinător principal al familiei, iar veniturile acestuia sunt dovedite prin
certificatele de salarizare prezentate în instanţa de judecată. Chiar dacă ar fi să admitem
argumentul instanţei de judecată precum că Paciu Sorin incorect ar fi deţinut prin cumul alte
funcţii în timp ce era angajat în funcţia de ***** aceste circumstanţe nu exclud faptul că toate
aceste venituri au fost obţinute şi cheltuite de partea vătămată pentru întreţinerea familiei sale. Pe
de altă parte, odată ce Paciu Sorin era angajat oficial în mai multe locuri de muncă, respectiv din
toate veniturile sale salariale erau deduse impozite conform legii, astfel ignorarea de către
instanţa de judecată a acestor venituri consideră că este ilegală şi făcută în detrimentul copilului
minor *****,
-2. Referitor la faptul că a indicat în cererea de chemare în judecată că jumătate din veniturile
părţii vătămate Paciu Sorin erau cheltuite pentru întreţinerea copilului, iar instanţa a apreciat
acest fapt ca fiind „absurd” consideră de asemenea că instanţa nefondat şi ilegal a apreciat aceste
circumstanţe,
-La momentul în care Paciu Sorin era în viaţă cuantumul sumelor cheltuite pentru întreţinerea
copilului nu era cunoscut, şi nici măcar conştientizat de către părinţii copilului *****. Abia după
decesul lui Paciu Sorin, când succesorul părţii vătămate la înaintarea acţiunii civile a fost pusă în
situaţia de a calcula cuantumul cheltuielilor suportate pentru întreţinerea copilului a constatat
care era valoarea acestor cheltuieli. Faptul că părinţii investeau în dezvoltarea copilului lor,
faptul că îi procurau tot ce considerau necesar şi tot ce îşi doreau ca copilul să aibă, faptul că
procurau îmbrăcăminte scumpă sau bunuri mai costisitoare se datora anume faptului că îşi
permiteau aceste cheltuieli, că îşi doreau şi chiar le făcea plăcere să investească în copilul lor,
care reprezenta „centrul universului” lor. ***** frecventa o grădiniţa cu condiţii mai speciale, iar
pentru aceste condiţii părinţii contribuiau cu donaţii, se datora de asemenea faptului că părinţii îşi
doreau ca copilul lor să frecventeze o grădiniţă mai bună, unde copiii dispun de mai multe
posibilităţi de a avea diverse activităţi intelectuale, interactive, unde aveau rechizite mai diverse,
unde alimentaţia era una mai bogată şi mai diversificată decât într-o grădiniţă obişnuită etc.
Faptul că copilul ***** frecventa cercuri artistice sau avea activităţi extracuriculare se datora la
fel dorinţei părinţilor care considerau necesar şi doreau să investească în copilul lor atât financiar
cât şi afectiv, sentimental, alocând pentru acest fapt bani, energie, timp, etc,
-Ce parte din venituri cheltuia familia Paciu pentru copilul lor era problema şi decizia lor,
instanţa nu poate da o aprecierea acestui fapt aşa după cum a făcut-o, apreciind „absurde”
afirmaţiile că jumătate din banii lui Sorin Paciu erau cheltuiţi pentru copilul său. Fiecare este
liber să-şi distribuie cheltuielile pentru sine, pentru membrii familiei sale după cum consideră
necesar şi oportun,
-Ceea ce trebuia instanţa să constate nu era dacă aceste cheltuieli erau ”absurde” sau nu, dacă
erau necesare sau nu în opinia și concepţia instanţei, ceea ce trebuia de constatat era dacă într-
adevăr acestea erau cheltuielile pentru creşterea, educarea şi întreţinerea copilului, dacă într-
adevăr părinţii cheltuiau astfel de sume pentru copilul lor. Anume în acest sens au fost prezentate
pentru justificarea cheltuielilor suportate pentru întreţinerea, creşterea şi educarea copilului
bonuri fiscale, cecuri precum şi orice alte dovezi legate de cheltuielile pentru copilul minor
*****,

-Instanţa incorect şi depăşit a dat apreciere unor probe, stabilind dacă unele alimente sau bunuri
procurate sunt sau nu sunt strict necesare copilului: un părinte poate considera de strictă
necesitate ca copilul său să mănânce peşte oceanic de 200 lei/kg în timp ce alt părinte consideră
suficient să hrănească copilul şi cu peşte de 50 lei/kg, în acest caz diferenţa o face venitul
părintelui, mediul său social, obişnuinţa cu anumite bunuri, concepţiile sale legate de alimentaţia
copilului său, etc, în aceste condiţii, aprecierea bunurilor, alimentelor sau lucrurilor ce reprezintă
„strictă necesitate” este relativă la persoana la care se face referire, la mediul său social,
economic, cultural, etc,
-3. Referitor la faptul că instanţa nu a reţinut şi nu a dat apreciere corectă nici probelor ce se
referă la cheltuielile de studii suportate de succesorul părţii vătămate în legătură cu
înmatricularea minorei ***** la *****, instanţa motivând că în Republica Moldova
învăţământul de stat este gratuit, de asemenea consideră că este ilegal şi în defavoarea copilului,
încălcând interesul superior al acestuia, principiu consfinţit atît în legislaţia naţională cît şi cea
internaţională,
-părinții sunt cei care aleg instituția de învățământ în funcție de dorințele lor și a copilului, în
funcție de programul de studii propus de instituție, în funcție de regimul de activitate al
instituției, în funcție de așteptările și posibilităţile financiare ale părinţiilor, de cadrul social din
care face parte copilul şi familia sa, etc,
-Ținând cont de aceste circumstanţe, precum şi de altele, de interesul copilului, de progresul
urmărit de părinţi în educaţia copilului lor, în cazul minorei *****, mama sa – singurul său
părinte a optat pentru un liceu care să ofere toate condiţiile necesare şi dorite pentru copilul său.
Faptul că, cheltuielile de şcolarizare nu pot fi puse pe seama lui Creţu Gheorghe din motiv că în
Republica Moldova învăţământul de stat este gratuit constituie o abordare în contradicţie cu
drepturile copilului incluse şi în Convenţia privind drepturile copilului,
-potrivit art.3 din Convenţia privind drepturile copilului (Adoptată la 20.11.1989 la New York.
Adoptată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. A intrat în vigoare la
20.09.1990. În vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993) „1. În toate acţiunile care
privesc copiii întreprinse de instituţiile de asistentă socială publice sau private, de instanţele
judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor
prevala.” Or, anume acest principiu a fost încălcat de către instanţa de judecată care a stabilit
pentru repararea daunei cauzate prin pierderea întreţinătorului copilului minor încasarea unei rate
lunare de 1500 lei, sumă care conform datelor Biroului Naţional de statistică constituie minimul
de existenţă pentru un copil în vârstă de 1-6 ani,
-Repararea prejudiciului cauzat are ca scop final urmărit de legiuitor înlăturarea în măsura
posibilităţilor a consecinţelor unei infracţiuni, astfel încât persoanele care suportă pierderea
întreţinătorului să nu sufere sau să nu fie prejudiciate material de această pierdere, consecinţele
fiind înlăturate anume prin acordarea unei rate lunare care să substituie întreţinerea pierdută de
copilul minor, şi nicidecum acordarea acestor despăgubiri nu are un caracter formal.
-Însă, astfel cum a judecat şi a dispus instanţa de fond la pronunţarea sa în sentinţa din
04.02.2015, hotărârea reprezintă doar soluţionarea unei „formalităţi”, asigurarea minorei *****
cu minimul de existenţă, însă nicidecum nu reprezintă o reparare reală a prejudiciului suportat de
copil prin pierderea întreţinătorului. La fel cum a prevăzut legiuitorul că urmează a fi
compensate cheltuielile de înmormântare necesare, ţinând cont de statutul social al defunctului şi
de obiceiurile locale, la fel urmează a fi reparat şi prejudiciul copilului care şi-a pierdut
întreţinătorul - ţinând cont de statutul social al copilului, de mediul în care a trăit până la decesul
părintelui său, de condiţiile sale de viaţă asigurate de întreţinătorul decedat, etc.

-În aceste circumstanţe consideră că instanţa de fond incorect a interpretat unele circumstanţe ce
ţin de cauza dedusă judecăţii şi a dat o soluţie ilegală, nefondată cererilor înaintate, fiind
pronunţată o hotărâre în detrimentul şi dezavantajul copilului, ale cărui se urmează a fi tratate cu
prioritate în orice situaţie sau circumstanţe,
-Referitor la repararea prejudiciului moral solicitat instanţei de judecată, consideră necesar a
remarca faptul că în motivarea hotărârii, în partea descriptivă a acesteia instanţa s-a expus
referitor la aprecierea ca fiind întemeiată compensarea prejudiciului moral succesorului părţii
vătămate Paciu Adriana, la fel şi părţilor vătămate Paciu Ion şi Paciu Galina cu suma de
200.000/două sute mii/ lei pentru fiecare dintre ei, în timp ce în dispozitiv instanţa de judecată a
dispus încasarea unui prejudiciu moral de câte 250.000/două sute cincizeci mii/ lei pentru fiecare
dintre persoanele indicate mai sus. Cu toate acestea consideră prejudiciul moral încasat de
instanţa de judecată ca fiind prea mic, invers proporţional cu suferinţele suportate de către
succesorul părţii vătămate precum şi de fiica acesteia *****, încasarea unui prejudiciu moral de
250.000 lei, precum şi de 100.000 lei pentru copil constituie o sfidare a suferinţelor şi trăirilor
psihice pe care le-au suportat părţile vătămate în toată perioada de timp de la tragicul eveniment
din Pădurea Domnească precum şi pe parcursul procesului de judecată,
-solicitând admiterea apelului, casarea parţială a sentinţei Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015, în
partea stabilirii pedepsei lui Creţu Gheorghe Tudor, cu rejudecarea cauzei și adoptarea unei noi
hotărâri, prin care să fîe dispusă aplicarea faţă de inculpatul Creţu Gheorghe Tudor în baza
art.149 al.1 CP RM a pedepsei cu închisoare pe termen de 3 ani cu executarea în penitenciar de
tip semiînchis.
-În temeiul art.233 CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/ an
închisoare.
-Potrivit art.84 CP RM, prin concurs de infracţiuni, prin cumul total al pedepselor aplicate, a-i
stabili inculpatului Crețu Gheorghe Tudor pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un
termen de 4 /patru/ ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-A stabili vinovăția lui Irimciuc Denis Gheorghe pe deplin dovedită şi a stabili pedepsele după
cum urmează:
-în temeiul art.327 al.2 lit.c CP – a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 3/trei/
ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere pe termen de 3/trei/
ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de răspundere și de conducere pe un termen de
3/trei/ani;
-în temeiul art.233 CP RM – a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/ an;
-în temeiul art.332 al.1 CP RM – a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/
an, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere pe termen de 3/trei/
ani;
-în temeiul art.314 al.1 CP RM – a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/
an;
-în temeiul art.312 al.1 CP RM – a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/
an, fără privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere.
-Potrivit art.84 CP RM prin concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate, a-i
stabili inculpatului Irimciuc Denis Gheorghe pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un
termen de 3/trei/ ani 6/şase/ luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu
privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere pe un termen de 4/patru/ ani.

-A stabili vinovăția lui Svistun Valeriu Valeriu pe deplin dovedită şi a stabili pedepsele după
cum urmează:
-în temeiul art.327 al.2 lit.c CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de
3/trei/ ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere pe un termen
de 3/trei/ ani;
-în temeiul art.233 CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/ an;
-în temeiul art.332 al.1 CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/
an, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere pe un termen de
3/trei/ ani;
-în temeiul art.314 al.1 CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/
an;
-în temeiul art.312 al.1 CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/
an, fără privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere.
-Potrivit art.84 CP RM, prin concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate, a-i
stabili inculpatului Svistun Valeriu Valeriu pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un
termen de 3/trei/ ani 6/şase/ luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu
privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere pe un termen de 4/patru/ ani.
-A stabili vinovăția lui Lupu Ion Anton pe deplin dovedită şi a stabili pedepsele după cum
urmează:
-în temeiul art.327 al.2 lit.b,c CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de
3/trei/ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere pe un termen
de 3/trei/ ani;
-în temeiul art.233 CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/ an;
-în temeiul art.332 al.2 lit.b CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de
2/doi/ ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere pe un termen
de 3/trei/ ani;
-în temeiul art.314 al.1 CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/
an;
-în temeiul art.312 al.1 CP RM, a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 1/un/
an, fără privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere.
-Potrivit art.84 CP RM, prin aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni, prin cumul
parţial al pedepselor aplicate, a-i stabili inculpatului Lupu Ion Anton pedeapsă definitivă sub
formă de închisoare pe un termen de 3/trei/ ani 6/şase/ luni, cu executarea pedepsei în penitenciar
de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere şi de conducere pe un
termen de 4/patru/ ani.
-A admite integral acţiunea civilă înaintată de succesorul părţii vătămate - de Paciu Adriana
astfel cum a fost înaintată cu dispunerea încasarea din contul inculpatului Creţu Gheorghe a
sumelor:
-39.941 lei cu titlu de prejudiciu material - a cheltuielilor legate de înmormântarea părţi vătămate
Paciu Sorin;
-410.868 lei cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul cauzat prin pierderea întreţinătorului
copilului minor ***** în formă de plată unică pentru o perioadă de 3 ani;
-500.000 lei cu titlu de prejudiciu moral pentru succesorul părţii vătămate Paciu Adriana;

-30.000 lei cu titlu de prejudiciu moral pentru copilul minor *****/f.d.224-237 volumul 19/.
22. În ședința instanţei de apel procurorul Dubăsari Valeriu a susținut apelul declarat de
acuzatorul de stat, cît și apelurile declarate de avocați și succesorii Paciu Adriana, Paciu Ion și
Paciu Galina, solicitînd admiterea apelurilor, cu casarea sentinței instanței de fond, rejudecarea
cauzei cu pronunțarea unei noi hotărîri:
-privind recunoașterea lui Crețu Gheorghe vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de
art.149 al.1, art.233 CP RM, cu stabilirea pedepsei definitive, potrivit art.84 al.1 CP 4 ani
închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-Lupu Ion Anton să fie recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.327 al.2
lit.b, c CP, art.233 CP, art.332 al.2 lit.b CP, art.312 al.1 CP și art.314 al.1 CP,
-Irimciuc Denis Gheorghe să fie recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de
art.327 al.2 lit.c CP, art.233 CP, art.332 al.1 CP, art.312 al.1 CP și art.314 al.1 CP,
-Svistun Valeriu Valeriu să fie recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de
art.327 al.2 lit.c, art.233, art.332 al.1, art.312 al.1 și art.314 al.1 CP,
-A admite integral acțiunea civilă înaintată de succesorii părții vătămate Paciu Adriana, Paciu
Ion și Paciu Galina în cuantumul indicat în acțiunile civile înaintate de către aceștia.
Suplimentar în ședința instanţei de apel procurorul Dubăsari Valeriu a solicitat
respingerea apelului declarat de Crețu Gheorghe și avocații Ploșnița Emanoil și Șipitca
Alexandru ca nefondat, a susținut că consideră sentința instanței de fond ilegală, deoarece
instanţa de fond tendenţios a apreciat probele și a pronunţat o sentinţă ilegală referitor la
achitarea inculpaţilor Lupu Ion, Irimciuc Denis, Svistun Valeriu şi parţial în privinţa lui Creţu
Gheorghe, la fel stabilind ultimului o pedeapsă prea blîndă, consideră că probele acumulate și
cercetate în ședințele judiciare sînt concludente şi pertinente şi care în ansamblul lor dovedesc
cu certititudine vinovăţia inculpaţilor în comiterea infracţiunilor incriminate.
Ulterior procurorul Dubăsari Valeriu și-a concretizat poziția expusă, solicitând admiterea
apelurilor declarate de acuzatorii de stat, de succesorul părţii vătămate Paciu Adriana şi avocatul
Caragea Elisaveta şi de succesorul părţii vătămate Paciu Ion, Paciu Galina şi avocatul Petru
Munteanu, cît și admiterea apelului declarat de inculpatul Creţu Gheorghe şi apărători, din alte
motive decît cele invocate în apel, cu casarea sentinţei Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015,
inclusiv din oficiu, cu rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri prin care:
-procesul penal pe art.149 al.1 şi art.233 CP RM în privinţa lui Creţu Gheorghe Tudor să fie
încetat conform prevederior art.60 al.1 lit.a,b CP RM - prescripţia tragerii la răspundere penală;
-Lupu Ion Anton să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute de art.327 al.2
lit.b,c, art.332 al.2 lit.b Cod penal cu stabilirea pedepsei:
-pe art.327 al.2 lit.b, c CP RM - 3 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
pe un termen de 3 ani,
-pe art.332 al.2 lit.b, c CP RM - 2 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
pe un termen de 2 ani. Conform prevederilor art.84 al.1 CP RM, a-i stabili pedeapsa definitivă de
4 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe un termen de 4 ani, cu
executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-Procesul penal pe art.312 al.1, art.314 al.1 şi art.233 CP RM în privinţa lui Lupu Ion să fie
încetat conform prevederilor art.60 al.1 lit.a,b CP RM - prescripţia tragerii la răspundere penală.

-Svistun Valeriu Valeriu să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute de


art.327 al.2 lit.c CP RM, cu stabilirea pedepsei:
-pe art.327 al.2 lit.c CP RM – 3 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-Procesul penal pe art.312 al.1, art.314 al.1, art.332 al.1 şi art.233 CP RM în privinţa lui Svistun
Valeriu să fie încetat conform prevederior art.60 al.1 lit.a,b CP RM - prescripţia tragerii la
răspundere penală.
-Irimciuc Denis Gheorghe să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute de
art.327 al.2 lit.c CP RM, cu stabilirea pedepsei:
-pe art.327 al.2 lit.c CP RM – 3 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-Procesul penal pe art.312 al.1, art.314 al.1, art.332 al.1 şi art.233 CP RM în privinţa lui Irimciuc
Denis să fie încetat conform prevederior art.60 al.1 lit.a,b CP RM - prescripţia tragerii la
răspundere penală.
-A admite în întergime acţiunea civilă înaintată de succesorul părţii vătămate (Paciu Sorin) Paciu
Adriana către Creţu Gheorghe.
-A admite în întergime acţiunea civilă înaintată de Paciu Ion şi Paciu Galina, către inculpaţii
Lupu Ion Anton, Creţu Gheorghe Tudor, Irimciuc Denis Gheorghe, Svistun Valeriu Valeriu şi
persoanele juridice Agenţia de Stat „Moldsilva” şi Rezervaţia Naturală ”Pădurea Domnească”.
23. În ședința instanţei de apel procurorul Prisacari Lilia a susținut apelul declarat de
acuzatorii de stat și poziția expusă de procurorul Dubăsari Valeriu.
24. Succesorul victimei Paciu Sorin, Paciu Adriana în ședința instanței de apel a susținut
apelul declarat de ea și avocatul Caragia Elizaveta, solicitînd, potrivit discursului prezentat în
scris, admiterea apelului din motivele de fapt şi de drept invocate în cererea de apel, atât în
latura civilă cât şi în latura penală.
25. Avocatul succesorului victimei Paciu Adriana, Caragia Elisaveta în ședința instanței
de apel a susținut apelul declarat de ea și succesorul Paciu Adriana, solicitînd, potrivit
discursului prezentat în scris, admiterea apelului din motivele de fapt şi de drept invocate în
cererea de apel, atât în latura civilă cât şi în latura penală, consideră că probele administrate în
cadrul judecării cauzei în instanţa de apel au dovedit vinovăţia inculpaţilor pe deplin, în partea
recunoaşterii vinovăţiei lui Creţu Gheorghe prin sentinţa Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015
consideră că instanţa corect a apreciat probele administrate şi în mod obiectiv a ajuns la
concluzia vinovăţiei inculpatului pe capetele de învinuire în temeiul art. 149 CP şi art. 233 CP,
în această parte solicitînd menţinerea sentinţei, consideră că inculpatul Creţu Gheorghe urmează
a fi recunoscut vinovat în temeiul art. 149 alin. (l)Cod penal, precum şi în temeiul art. 233 Cod
penal si urmează a-i fi aplicată pedeapsă conform acestei învinuiri, după cum a fost solicitat în
cererea de apel, consideră că vinovăţia inculpaților Lupu Ion, Irimciuc a fost demonstrată de
deplin prin depoziţiile martorilor, experţilor, medicilor audiaţi în instanţa de fond, astfel
consideră că urmează a fi recunoscuți vinovați inculpații în infracțiunile incriminate, urmând a
fi aplicată pedeapsă potrivit acestor învinuiri, susţin poziţia şi argumentele invocate în cererea
de apel în latura penală, la fel şi argumentele şi motivele invocate de către procuror atât în
rechizitoriu, cât şi în apelul declarat împotriva sentinţei atacate.

Referitor la acţiunea civilă înaintată de către succesorul părţii vătămate Paciu Adriana
consideră că instanța de fond incorect a apreciat probele şi a admis doar parţial solicitările
formulate, în cererea de chemare în judecată înaintată faţă de inculpatul Creţu Gheorghe s-a
solicitat încasarea din contul acestuia a prejudiciului cauzat prin pierderea întreținătorului
principal al copilului minor ***** în formă de plată unică pentru o perioadă de 3 ani în valoare
de 410868 lei, această suma a rezultat din calculele făcute pentru întreţinerea copilului, din
veniturile avute de Paciu Sorin şi cheltuite efectiv pentru fiica sa, consideră că instanţa de fond
prin încasarea sumei de 1500 lei lunar până la împlinirea majoratului de către ***** a pronunţat
o hotărâre în contradicţie cu materialele cauzei, ignorând interesul major al copilului minor
rămas fără un părinte, la fel consideră nefondate argumentele instanţei referitor la cheltuielile
pentru studii suportate de către Paciu Adriana pentru instruirea fiicei sale la liceul teoretic
*****, instanţa motivând că în Republica Moldova învăţământul este gratuit, în această situaţie
instanţa a admis la fel încălcarea interesului superior al copilului, principiu consfinţit atât în
legislaţia naţională cât şi în cea internaţională, mai mult decât atât, au probat prin anexarea
certificatului eliberat de directorul Liceului Teoretic *****, că aceste cheltuieli legate de
instruirea copilului ***** sunt suportate şi la momentul actul de către succesorul părţii vătămate
Paciu Adriana, consideră că prin dispunerea încasării sumei de 1500 lei pentru copilul minor
***** instanţa de judecată nu a reparat prejudiciul real pentru copilul care a pierdut principalul
său întreţinător, dar aşa cum este indicat şi în cererea de apel, consideră că instanţa a soluţionat
doar o "formalitate” - dat fiind că suma de 1500 lei este o sumă absolut simbolică, şi nicidecum
una care să acopere cheltuielile şi necesităţile copilului *****, referitor la repararea
prejudiciului moral solicitat prin cererea de chemare în judecată, consideră necesar a remarca
faptul că în motivarea hotărârii, în partea descriptivă instanţa s-a expus referitor la aprecierea ca
fiind întemeiată compensarea prejudiciului moral succesorului părţii vătămate Paciu Adriana, la
fel şi părţilor vătămate Paciu Ion şi Paciu Galina cu suma de 200 mii lei pentru flecare dintre ei,
în timp ce în dispozitivul sentinţei instanţa de judecată a dispus încasarea unui prejudiciu moral
de câte 250 mii lei pentru flecare dintre persoanele indicate mai sus, cu toate acestea consideră
prejudiciul moral încasat de instanţa de judecată ca fiind prea mic în comparaţie cu suferinţele
psihice ale părţilor, încasarea unui prejudiciu moral în mărime de 250 mii lei pentru Paciu
Adriana, precum şi 100 mii pentru ***** constituie o sumă foarte mică raportat la trăirile
psihice pe care le-au trăit părţile vătămate în toată perioada de timp de la tragicul eveniment din
Pădurea Domnească, precum şi pe toată durata procesului penal, consideră că pe durata judecării
cauzei în instanţa de apel a fost încălcat termenul rezonabil de judecare a cauzei din cauza
amânărilor şedinţelor de judecată în mare parte de către inculpatul Creţu Gheorghe sau avocatul
acestuia, referitor la acest aspect solicitînd instanţei de apel constatarea încălcării termenului
rezonabil, care conduce de altfel la un proces neefectiv, care în final ar putea conduce la
nepedepsirea persoanelor vinovate, menţine toate argumentele din cererea de chemare în
judecată precum şi din cererea de apel, solicitînd să fie admisă integral, referitor la apelul depus
de inculpatul Creţu Gheorghe și apărătorul lui solicitînd a fi respins ca neîntemeiat.
26. Partea vătămată Paciu Ion în ședința instanței de apel a susținut integral apelul
declarat de către el și Paciu Galina, la fel a susținut apelurile declarate de acuzatorul de stat și
succesorul victimei Paciu Adriana, solicitînd să fie admise, după cum s-a solicitat în apeluri.

27. Partea vătămată Paciu Galina în ședința instanței de apel nu s-a prezentat, solicitînd
prin cerere examinarea cauzei în lipsa sa din motive de sănătate, cu participarea avocatului
Munteanu Petru, astfel că instanța de apel, din motivele invocate, a considerat posibilă
examinarea cauzei în ordine de apel în lipsa lui Paciu Galina.
28. Avocatul părților vătămate Paciu Ion și Paciu Galina, Munteanu Petru în ședința
instanței de apel a susținut integral apelurile declarate în interesele lui Paciu Ion și Paciu Galina
asupra sentinței instanței de fond, precum și apelul depus de către partea acuzării, din motivele
invocate, solicitând admiterea apelurilor declarate, cu casarea sentinței atacate, cu rejudecarea
cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri prin care să fie recunoscuți vinovați Crețu Gheorghe în
baza art.149 al.1, art.233 CP RM, Irimciuc Denis Gheorghe, Lupu Ion Anton și Svistun Valeriu
Valeriu în comiterea infracțiunilor incriminate și ca urmare a recunoașterii în calitate de
vinovați, stabilirea pedepsei în contextul sancțiunii prevăzute de articolele CP RM, a declarat că
consideră că cauzele decesului lui Sorin Paciu reies din circumstanțele stabilite de organul de
urmărire penală și de instanța de apel, vinovăția inculpaților în săvârșirea infracțiunilor
incriminate se dovedește prin cumulul probelor acumulate în cadrul urmăririi penale și în
instanța de apel.
Referitor la acțiunea civilă în cadrul procesului penal, avocatul Munteanu Petru a
susținut, că reeşind din prevederile art.219 Cod Procedură Penală a RM, art.art.8,11,1398, 1403,
1404, 1414, 1422, 1423 Cod Civil al RM, persoanele, ce se vor găsi vinovate în decesul lui Sorin
Paciu, prin lege sunt obligate de a restitui prejudiciul cauzat prin infracţiune şi anume prejudiciul
material și moral, cuantumul acestui prejudiciu fiind determinat de cheltuielile pe care le-au avut
de suportat pentru funerarii şi altele, atît pentru înmormîntare, cît şi altele aparute ulterior pentru
îngrijirea mormintelor, inclusiv cheltuieli pentru instalarea monumentului etc., în urma comiterii
infracţiunii, părinţii lui Paciu Sorin, au avut de suferit mult fizic şi psihic, cazul a fost mediatizat
în majoritatea mijloacelor mass-media din ţară, tragedia din „Pădurea Domnească” a fost
obiectul audierii în Parlamentul Republicii Moldova, care a format o comisie de anchetă şi care
la 15.02.2013 a adoptat hotărîrea nr.3 prin care a aprobat raportul comisiei de anchetă pentru
elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012,
constituită prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.2 din 21.01.2013, în rezultatul audierilor
Parlamentul RM şi Guvernul RM, au destituit din funcţie persoane cu înaltă funcţie de
răspundere în stat, cum ar fi Procurorul General, directorul Agenţiei Moldsilva şi alte persoane,
incidentul de la vînătoarea din Pădurea Domnească a impulsat criza guvernamentală şi a adus la
demisia lui, mărimea prejudiciului moral ei l-au apreciat în cerera depusă în instanța de judecată
Făleşti și în cererea de concretizare a sumelor prejudiciului material şi moral, depusă la
Judecătoria Făleşti la data de 13.11.2014. Aceasta estimare a fost făcută ţinîndu-se cont de
criteriile prevăzute la art.1423 alin.(1) al Codului Civil al RM şi anume în funcţie de: caracterul
şi gravitatea suferinţelor fizice şi psihice, părinţii au suferit considerabil fizic şi psihic,
suferinţele fizice sunt justificate prin periclitarea stării sănătăţii părinţilor, de asemenea, părinţii
au avut de suferit fizic şi psihic, pentru faptul că le-a fost lipsit din viaţă unicul lor fiu Paciu
Sorin, care le-a fost unicul sprijin şi speranţă în viaţă, de gradul de vinovăţie al autorului
prejudiciului, persoanele ce vor fi recunoscute vinovate în decesul lui Sorin Paciu, au încălcat
legislaţia penală, iar infracţiunea dată face parte din categoria celor grave, ceea ce dovedeşte
faptul că vinovăţia lor poate fi apreciată drept culpă gravă, de măsura în care această satisfacţie
poate aduce o satisfacţie persoanei vătămate, suma compensării prejudiciului moral în mărime de
3500000 mii lei pentru fiecare, cauzată lor părinţilor Paciu Ion şi Paciu Galina, va aduce la o
satisfacţie corespunzătoare, materialele dosarului penal confirmă faptul că atît în cadrul urmăriri
penale cît şi în instanţa de judecată cauza a fost mediatizată pe larg cu manipularea opiniei
publice, care au cauzat în plus suferinţe psihice şi morale părinţilor decedatului, a avut loc
tăinuirea adevărului, manipularea opiniei publice, nu a încetat aceasta nici după 6 ianuarie 2013,
cînd faptul infracţiunii din „Pădurea Domnească” a devenit cunoscut opiniei publice, aici
menţionează şi prejudiciul cauzat prin decizia CSJ de stamutare privind refuzul de a strămuta
examinarea cauzei în mun.Chişinău şi în consecinţă acest fapt a dus la încălcarea termenului
rezonabil de examinare a cauzei penale, solicitînd admiterea acţiunii civile integral, cu încasarea
sumelor indicate a pagubei morale şi materiale în mod solidar atît de la persoanele fizice
recunoscuţi ca inculpaţi: Lupu Ion, Creţu Gheorghe, Irimciuc Denis, Svistun Valeriu, cît şi de la
persoane juridice atrase în proces în calitate de parte civilmente responsabilă, şi anume: Agenţia
de Stat „Moldsilva” şi Rezervaţia Naturală ”Pădurea Domnească”, acţiunile și omisiunile cărora
au dus ca consecinţe grave, la decesul lui Sorin Paciu, solicitînd admiterea acțiunilor civile și a
încasa în mod solidar din contul persoanelor fizice Crețu Gheorghe, Svistin Valeriu, Lupu Ion,
Irimciuc Denis și din contul persoanelor juridice Agenția de Stat „Moldsilva” și Rezervația
Naturală „Pădurea Domnească” în beneficiul Paciu Ion și Paciu Galina, cu titlu de prejudiciu
material suma de 73500 lei - cheltuieli suportate pentru înmormîntare, funerarii și datinilor
creștinești potrivit obiceiurilor locului și altele, încasarea în mod solidar din contul inculpaților
și din contul persoanelor juridice Agenția de Stat „Moldsilva” și Rezervația Naturală „Pădurea
Domnească” în beneficiul lui Paciu Ion și Paciu Galina a câte 3500000 lei pentru fiecare –
prejudiciu moral cauzat prin infracțiune, încasarea în mod solidar din contul inculpaților și din
contul persoanelor juridice Agenția de Stat „Moldsilva” și Rezervația Naturală „Pădurea
Domnească” în beneficiul lui Paciu Ion și Paciu Galina, pentru fiecare în parte, a despăgubirii
datorate pentru prejudiciul cauzat prin pierderea întreținătorului-unicul fiu, care-i susținea
material pe ei ca părinți, care sunt de vârstă pensionară, în formă de plată unică pe o perioadă de
3 ani în valoare de /conform datelor Biroului Național de Statistică/ 1500 lei x 12 luni x 3 ani =
54000 lei pentru fiecare părinte, sau o plată periodică lunară, potrivit cu legislația civilă, ca un
supliment la veniturile lor, care la moment sunt net inferioare celor pe care i le asigura fiul lor
fiind în viață, încasarea în mod solidar din contul persoanelor fizice Crețu Gheorghe, Svistin
Valeriu, Lupu Ion, Irimciuc Denis și din contul persoanelor juridice Agenția de Stat „Moldsilva”
și Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Ion cheltuieli de judecată
după cum urmează: suma de 51890 lei – asistență juridică și cheltuieli de transport.
29. Avocatul părților vătămate Paciu Ion și Paciu Galina, Munteanu Victor în ședința
instanței de apel a susținut apelul declarat de părțile vătămate și de avocatul Munteanu Petru,
precum și apelul declarat de procurori împotriva sentinței instanței de fond, solicitînd admiterea
lor din motivele invocate.
30. Inculpatul Crețu Gheorghe în ședința instanței de apel a solicitat admiterea apelului
declarat de el și avocații săi, cu casarea atât a sentinței în partea condamnării și încasării
prejudiciului material și moral, cât și a încheierilor instanței de fond, prin care s-au respins
demersurile de efectuare a expertizelor, cu respingerea apelurilor declarate de către acuzatorii de
stat și părțile vătămate, deoarece nu este vinovat, nu a încălcat regulile de securitate la vânătoare
sau alte acte normative și nu a întreprins careva acțiuni ilegale care ar cădea sub incidența CP
RM.

31. Avocatul inculpatului Crețu Gheorghe, Ploșnița Emanoil în ședința instanței de apel
a susţinut, că sentinţa atacată în cauza penală privind învinuirea lui Creţu Gheorghe în comiterea
infracţiunilor prevăzute de art.149 alin.1 şi art.233 CP RM, este una ilegală şi neîntemeiată, iar în
susţinerea acestei concluzii invocă următoarele:
-Reproducerea textului părţii descriptive a sentinţei contestate din 04.02.2015 confirmă în mod
incontestabil că contravine prevederilor art.394 al.1 pct.1 din CPP.
-Ori, în această parte a sentinţei din 04.02.2015, nu se regăsesc motivele pentru care Creţu
Gheorghe a comis infracţiunile în comiterea cărora este acuzat, forma şi gradul de vinovăţie a
acuzatului Gheorghe Creţu, prevederile legale şi normative încălcate, prevederile legale
normative care interzic utilizarea la vînătoarea de mistreti a cartuşelor TAHO-TRIO, etc.
-În sentinţa contestată se menţionează: „în baza materialelor din dosar şi probelor administrate în
şedinţă, instanţa constată:
1. Inculpatul Gheorghe Creţu la 23.12.2012, aflîndu-se în parcela 76, cantonul 4 a sectorului 2,
Călineşti, al masivului forestier a ÎS„Pădurea Domnească” din r-nul Făleşi, participînd în calitate
de vînător-ţintaş, împreună cu alte persoane la vînătoarea de mistreţi, aproximativ la ora 11.00, a
efectuat mai multe împuşcături peste hotarele sectorului de tragere determinat, inclusiv de-a
lungul liniei trăgătorilor, din arma de foc cu țeavă lisă de model MT 21-12, calibrul 12 mm, cu
nr.05845 confecţionată industrial la uzina de armament or.Tula, Federaţia Rusă, deţinută legal,
rănindu-l în rezultat pe Paciu Sorin, care a fost internat în IMSP „Spitalul Raional Făleşti”, unde
în urma leziunilor provocate, la 25.12.2012 a decedat.
2. Tot el, la 23.12.2012, aflîndu-se în parcela 76, cantonul 4 a sectorului 2, Călineşti, al
masivului forestier a ÎS„Pădurea Domnească” din r-nul Făleşi, participînd în calitate de vînător-
ţintaş, împreună cu alte persoane la vînătoarea de mistreţi, a folosit cartuşe interzise TAHO-
TRIO cu gloanţe rotunde, efectuînd mai multe trageri din arma de foc deţinută legal, vînînd doi
mistreţi, cauzînd daune în mărime de 10000 lei care constituie 500 unităţi convenţionale.”
-Avînd în vedere cele expuse, prevederile art.394 alin.1 pct.1 din CPP, partea descriptivă a
sentinţei contestate, circumstanţele expuse la pct.1 şi 2 a acestei sentinţe, concluzionează, că
judecind cauza penală privind acuzarea lui Creţu Gheorghe în comiterea infracţiunilor prevăzute
la art.149 al.1 şi art.233 din CP, Judecătoria Făleşti nu a constatat încălcările Regulilor de
securitate la vînătoare, prevederilor legale şi normative referitor la interzicerea la vînătoarea de
mistreţi a cartuşelor TAHO-TRIO, etc. şi efectiv acţiunile lui la vînătoarea de mistreţi din
23.12.2012 nu întrunesc elementele constitutive a infracţiunilor prevăzute la art.149 alin.1 şi
art.233 din CP al R. Moldova.
-Recunoaşterea lui Creţu Gheorghe vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art.233 din CP
al R.Moldova, potrivit sentinţei constestate este motivată prin:
-Cartuşele de model TAHO-TRIO sunt interzise pentru utilizare la vînătoarea de mistreţ şi
efectiv este o unealtă interzisă;
-Inculpatul nu a prezentat nici un act care ar fi confirmat procurarea de către el a cartuşelor
TAHO-TRIO de la un magazin specializat, cum ar fi spre exemplu bon fiscal sau factură fiscală;
-Ţara de origine a cartuşelor TAHO-TRIO este Ucraina, pe teritoriul căreia nu sunt interzise, pe
cînd utilizarea acestora la vînătorile de mistreţi pe teritoriul R.Moldova sunt interzise,

-Interpretarea incorectă a prevederilor actelor normative referitor la modelele, calibrul cartuşelor


permise spre utilizare la vînătorile de mistreţi a permis Judecătoriei Făleşti de a concluziona, că
participînd la vînătoarea de mistreţi din 23.12.2012, Gheorghe Creţu a utilizat cartuşe de model
TAHO-TRIO, folosirea cărora este interzisă la vînătorile de mistreţi.
-Ori, cartuşele TAHO-TRIO au fost procurate de către Creţu Gheorghe în magazinele
specializate „CARTUŞ”, fapt care de altfel nu a fost negat atît la urmărirea penală cît şi în
instanţa de fond, nici de partea acuzării.
-Potrivit condiţiilor tehnice prezentate, cercetate în cadrul cercetărilor judecătoreşti şi anexate la
materialele cauzei, cartuşele TAHO-TRIO constituie gloanţe şi sunt destinate pentru vînătoarea
de mistreţi.
-În atare situaţie, afirmaţia instanţei de fond, precum că cartuşele TAHO-TRIO, sunt interzise
pentru utilizarea la vînătoarea de mistreţi, este neîntemeiată şi lipsită de suport legal.
-Actele legislative, normative şi departamentale, în vigoare la 23.12.2012, nu interziceau
utilizarea cartuşelor TAHO-TRIO, la vînătoarea de mistreţi.
-Constată că pct.9 din ordinul Agenţiei Moldsilva, cu privire la deschiderea vînătorii de mistreţi
în anul 2012, nr.168 din 14.09.2012, stipulează în mod expres şi univoc, că este interzis tirul
asupra mistreţilor cu cartuşe cu poşuri cu diametrul 6,25-9,00 mm. Pe cînd diametrul gloanţelor
TAHO-TRIO, este de 11,6 mm.
-Prin urmare, ordinul sus-citat, nu interzice utilizarea cartuşelor TAHO-TRIO, cu diametrul 11,6
mm.
-Mai mult ca atît, potrivit pct.6 din ordinul directorului Rezervaţiei „Pădurea Domnească”, nr.95-
P din 25.11.2012, de asemenea nu este interzis tirul asupra mistreţilor cu cartuşe TAHO-TRIO.
-Nu poate fi reţinută concluzia instanţei de fond, că Gheorghe Creţu a ignorat prevederile pct.85
(3) din Regulile de securitate la vînătoare în R.Moldova, potrivit cărora se interzice folosirea la
vînătorile de mistreţi a gloanţelor rotunde, deoarece acestea recoşează sub un unghi mai mare.
-Ori, Regulile de securitate la vînătoare menţionate supra, nu se cunoaşte cînd au fost aprobate,
deoarece instanţa de judecată nu se referă la data, luna şi anul aprobării acestor Reguli.
-Mai mult ca atît, pretinsele Reguli de securitate la vînătoare în RM, nu au fost publicate în
Monitorul Oficial şi evident nu au un caracter normativ obligatoriu.
-Instanţa de fond eronat a interpretat prevederile art.85 a Regulilor de securitate la vînătoare,
referitor la interzicerea folosirii la vînătorile de mistreţi a gloanţelor rotunde.
-Lecturînd pretinsele Reguli de securitate la vînătoare, constată că această interzicere nu se referă
la gloanţele TAHO-TRIO, ci se referă la cartuşele cu poşuri (alice), deoarece aceste cartuşe se
încarcă cu mai multe poşuri şi evident la efectuarea tirului asupra mistreţilor sau altor animale,
ele ricoşează sub un unghi mare.
-Potrivit condiţiilor tehnice ale cartuşelor TAHO-TRIO, după efectuarea tirului, ele nu ricoşează
şi containerul în care se află gloanţele, se deschide doar cînd întîmpină un obstacol.
-Astfel, constată, că după efectuarea tirului, cartuşele TAHO-TRIO nu ricoşează în toate
direcţiile aşa cum ricoşează cartuşele cu poşuri (alice).

-ordinul nr.168 din 14.09.2012, cu privire la deschiderea vînătorii de mistreţi în anul 2012, emis
de ÎS „MOLDSILVA”, care interzicea doar tirul asupra mistreţilor cu cartuşe cu poşuri şi
categoric nu interzicea tirul asupra mistreţilor cu cartuşe de model TAHO-TRIO, până în prezent
nu a fost anulat.
-De menţionat că acest ordin, este un act normativ care interzicea doar tirul asupra mistreţilor cu
cartuşe cu poşuri.
-În concluzie, utilizarea de către Gheorghe Creţu, la vînătoarea din 23.12.2012 a cartuşelor
TAHO-TRIO nu era interzisă de actele legislative, normative şi departamentale în vigoare şi de
aceea, vădit ilegal a fost catalogată de către Judecătoria Făleşti, ca vînat ilegal cu unelte interzise.
-Abuzivă este şi afirmaţia în sentinţa contestată, precum că: „Inculpatul nu a prezentat nici un
act, care ar fi confirmat procurarea de către el a cartuşelor TAHO-TRIO de la un magazin
specializat, cum ar fi spre exemplu bonul fiscal sau facura fiscală.”
-Ori, potrivit prevederilor art.8 din CPP R.Moldova, persoana acuzată de săvîrşirea unei
infracţiuni, este prezumată nevinovată, atît timp, cît vinovăţia sa nu-i va fi dovedită în modul
prevăzut în prezentul cod.
-Altfel spus, inculpatul Gheorghe Creţu, nu avea obligaţia procesuală de a-şi demonstra
nevinovăţia în comiterea infracţiunii prevăzute de art.233 CP RM.
-Atît timp, cît partea acuzării l-a pus pe Gheorghe Creţu sub învinuirea în vînatul ilegal, cu unelte
interzise, avea obligaţia procesuală de a prezenta probele în confirmarea acestei vinovăţii,
inclusiv de a prezenta probe că cartuşele TAHO-TRIO, nu au fost procurate de Gheorghe Creţu,
în reţeaua de magazine specializate „CARTUŞ”, ci au fost aduse în R. Moldova, prin
contrabandă ori procurate în alt mod ilegal.
-Tot partea acuzării avea obligaţia de a prezenta probe, că cartuşele TAHO-TRIO, nu sunt
destinate pentru vînătoarea de mistreţi, urmînd a fi folosite în alte locuri, cum ar fi tiruri.
-În atare situaţie, constată că contrar prevederilor art.8 alin.2 CPP RM, care stipulează în mod
expres, că nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa, Judecătoria Făleşti a pus sarcina
de a dovedi nevinovăţia sa pe seama lui Gheorghe Creţu, fapt care este inadmisibil.
-În continuare, este de menţionat răspunsul ÎS „Cartuş” din 02.10.2015 la interpelarea avocatului,
prin care se menţionează că cartuşele de tip TAHO-TRIO, importate din Ucraina nu necesită
omologarea pe teritoriul R.Moldova.
-Efectiv, cartuşele TAHO-TRIO, consumatorii le utilizează conform condiţiilor tehnice şi la
vînătorile de mistreţi.
-Relevant este şi răspunsul Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din 10.07.2017, prin care se
menţionează, că cartuşele TAHO-TRIO (diametrul 12 mm) sunt produse de Întreprinderea
„TAKHO” în or.Herson, Ucraina şi sunt destinate inclusiv şi pentru vînătoarea de mistreţi. Avînd
în vedere că cartuşele TAHO-TRIO, cu diametrul 12 mm, sunt produse de fabrică şi au un
calibru ce depăşeşte mărimea interzisă de 9,00 mm, utilizarea lor la vînătoarea de mistreţi nu este
interzisă.
-Art.233 din CP al R.Moldova, Vînatul ilegal, stabileşte răspunderea penală pentru vînatul fără
autorizaţia corespunzătoare, fie în locuri interzise, fie cu unelte nepermise, etc., dacă aceasta a
cauzat daune ce depăşesc 200 u.c.
-Cauzarea daunelor ce depăşesc 200 u.c. este un element obligatoriu a laturii obiective a
infracţiunii prevăzute la art.233 CP.
-De aceea, instanţa de judecată în sentinţa contestată, urma a menţiona probele care confirmă
faptul că la vînătoarea din 23.12.2012, Gheorghe Creţu a cauzat daune ce depăşesc suma de 4000
lei.

-Pretinsele probe în confirmarea cauzării daunelor ce depăşesc suma de 4000 lei, potrivit
sentinţei contestate se rezumă la menţiunea, că la vînătoarea din 23.12.2012, au fost împuşcaţi
doar doi mistreţi, cauzînd daune în mărime de 10000 lei.
-Instanţa de fond nu a făcut nici cel mai mic efort pentru a menţiona actele legislative şi
normative în temeiul cărora a concluzionat cauzarea daunelor ce depăşesc 200 u.c.
-Atît timp, cît în sentinţa contestată nu sunt menţionate probele în confirmarea cauzării daunelor
ce depăşesc 200 u.c., ca element obligatoriu al laturii obiective a infracţiunii prevăzute la art.233
CP RM, constată că în acţiunile lui Gheorghe Creţu lipsesc elementele constitutive ale acestei
infracţiuni.
-În continuare, la acest capitol este de menţionat că potrivit Legii nr.107 din 29.07.2016
(Monitorul Oficial nr.369-378 din 28.10.2016) a fost modificată valoarea unităţii convenţionale,
iar elementul obligatoriu al laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art.233 CP RM este
cauzarea daunelor ce depăşesc 200 u.c. Avînd în vedere cuantumul unităţii convenţionale la
23.12.2012 - 1 u.c.=20 lei, între timp cuantumul unităţii convenţionale a fost majorat prin Legea
nominalizată, constituind în prezent 1 u.c.= 50 lei. Astfel, echivalentul a 200 u.c. constituie
10000 lei.
-Avînd în vedere cele menţionate şi prevederile art.10 CP RM despre efectul retroactiv al legii
penale, concluzionează, că potrivit sentinţei contestate nu s-a constatat cauzarea daunelor ce
depăşesc 200 u.c., adică peste suma de 10000 lei.
-Astfel lipseşte elementul obligatoriu al laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art.233 din
CP al RM, cauzarea daunelor ce depăşesc suma de 10000 lei.
-În concluzie, acţiunile lui Creţu Gheorghe, în contextul participării la vînătoarea de mistreţi din
23.12.2012 nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.233 din CP al
RM.
-Referitor la acuzarea lui Creţu Gheorghe în comiterea infracţiunii prevăzute de art.149 alin.1 din
CP al R. Moldova, reiterează, că partea descriptivă a sentinţei Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015
nu corespunde prevederilor imperative prevăzute la art.394 alin.1 pct.1 din CPP al RM.
-Lecturînd sentinţa contestată, la pct.31, Judecătoria Făleşti concluzionează că contrar
prevederilor pct.pct.75 şi 76 din Regulile de securitate la vînătoare din R.Moldova (fără a
specifica data, luna şi anul adoptării acestor Reguli), Creţu Gheorghe a efectuat tragerea din arma
de foc peste hotarele sectorului de tragere determinat.
-La acelaşi pct.31, instanţa de fond menţionează, că „Anume conduita greşită a inculpatului
Creţu Gheorghe în timpul efectuării împuşcăturilor a dus la rănirea victimei Paciu Sorin. Aceasta
a survenit în rezultatul indisciplinei, neatenţiei şi lipsei de precauţie a inculpatului, în contextul
învinuirii formulate în Rechizitoriu, precum că prin acţiunile sale intenţionate Creţu Gheorghe a
comis infracţiunea prevăzută de art.149 alin.1 din CP al RM, adică lipsirea de viaţă din
imprudenţă.”
-Instanţa de fond a reţinut, că „Latura subiectivă a infracţiunii de lipsire de viaţă din imprudenţă,
prin definiţie, nu poate fi exprimată în vinovăţie sub formă de intenţie directă sau indirectă, dar
se exprimă numai în vinovăţie sub formă de imprudenţa care la rîndul ei poate fi exprimată prin
neglijenţă sau încredere exagerată.”

-În continuare, instanţa de fond a transcris prevederile art.18 din CP al RM, infracţiunea săvîrşită
din imprudenţă, ca în fine să concluzioneze la pct.36 că „Reieşind din circumstanţele descrise,
instanţa conchide că acţiunile prejudiciabile ale inculpatului Creţu Gheorghe sunt just calificate
în baza art.149 al.1 din CP al RM, conform semnelor calificative - lipsirea de viaţă din
imprudenţă.”
-Astfel, la judecarea cazului de învinuire a lui Creţu Gheorghe, instanţa de fond a trecut cu
vederea să se expună referitor la una din cele două modalităţi ale imprudenţei la forma de
vinovăţie, care este un fapt inadmisibil.
-Ori art.149 alin.1 din CP al RM prevede răspunderea penală pentru lipsirea de viaţă din
imprudenţă.
-Potrivit prevederilor art.18 din CP al RM, imprudenţa ca formă a vinovăţiei este prevăzută sub
două modalităţi: -încrederea exagerată în sine (uşuratică); -neglijenţa.
-Încrederea exagerată în sine se manifestă prin prezenţa cumulativă a următoarelor condiţii:
a) Persoana îşi dădea seama de caracterul prejudiciatul al acţiunii sau inacţiunii sale;
b) A prevăzut urmările ei prejudiciabile;
c) Dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate.
-Neglijenţa ca formă a imprudenţei deasemenea presupune prezenţa cumulativă a următoarelor
criterii:
a) Persoana îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale;
b) Nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile;
c) Trebuia şi putea să prevadă posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile.
-Lipsa unuia din elementele obligatorii a imprudenţei sub formă de încredere exagerată în sine
(uşuratică) sau sub formă de neglijenţă exclude comiterea faptei cu vinovăţie sub formă de
imprudenţă.
-Mai mult ca atît, pentru recunoaşterea persoanei vinovate în comiterea unei infracţiuni prin
imprudenţă, în speţă lipsirea de viaţă prin imprudenţă nu se admite cumularea unor elemente a
încrederii exagerate în sine ca modalitate a vinovăţiei sub formă de imprudenţă cu unele
elemente ale neglijenţei.
-Ori, după cum a menţionat mai sus pentru fiecare modalitate de vinovăţie sub formă de
imprudenţă, sunt specifice cîteva elemente şi lipsa unuia din aceste elemente exclude comiterea
faptei prejudiciabile prin imprudenţă uşuratică, respectiv neglijenţă.
-Creţu Gheorghe este vînător cu actele în regulă de mai mult de 12 ani şi deţine legal arma de
vînătoare de model MŢ 21-12. În calitate de membru a societăţii vînătorilor şi pescarilor din RM
pe parcursul acestor ani a participat la vînătoare în fiecare sezon de vînătoare, inclusiv şi la
vînătoarea de mistreţi.
-În cadrul vînătoarelor la care a participat Creţu Gheorghe a respectat cu stricteţe Regulile de
securitate la vînătoare aprobate de Consiliul Republican al Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din
RM şi MAI,
-De altfel, Creţu Gheorghe nici la o vînătoare nu a încălcat regulile de securitate la vînătoare,
fapt confirmat în mod incontestabil şi prin informaţia furnizată de Societatea Vînătorilor și
Pescarilor din RM.
-Responsabilul de vînătoarea din data de 23.12.2012, V. Svistun, pînă la începerea vînătorii
propriu-zise a verificat la toţi vînătorii cartuşele, inclusiv şi cartuşele care le deţinea Gheorghe
Creţu şi nu a expus obiecţii. Înainte de începerea vînătorii V.Svistun a controlat prezenţa
carnetelor de vînător la toţi vînătorii, precum şi a permiselor portarmă. Ulterior V.Svistun a adus
la cunoştinţă vînătorilor şi gonaşilor regulile de securitate la vînătoare.

-Aranjarea vînătorilor după numere şi gonaşilor a fost efectuată de către V.Svistun. Fiecare
vînător-ţintaş fiind aranjat la număr, semnaliza ţintaşilor prin ridicarea mîinii. Aşezarea la
numere a fost semnalizată de toţi vînătorii, inclusiv de V.***** şi V. Svistun. În zona amplasării
vînătorilor ***** şi Svistun nu se aflau alte persoane. Mai mult ca atît, în această zonă şi în
hotarele sectorului de tragere nu erau urme, care ar fi confirmat faptul că în această zonă puteau
să se afle şi alte persoane cu excepţia lui ***** şi Svistun. Astfel, Creţu Gheorghe avea ferma
convingere că alte persoane nu se aflau în sectoarele sus menţionate şi nu trebuiau să se afle în
sectorul de tragere.
-Creţu Gheorghe nu cunoaştea și nici nu trebuia să cunoască şi evident nu putea să-şi dea seama
că cineva din participanţii la vînătoare (gonaşii sau ţintaşii) îşi va schimba samovolnic locul
amplasării în timpul vînătorii propriu-zise, ţinînd cont de principiul comportamentului normativ.
-Creţu Gheorghe a respectat cu stricteţe prevederile Regulilor de securitate la vînătoare şi era
ferm convins că nici unul din participanţii la vînătoare nu va încălca Regulile de securitate la
vînătoare, dar vor respecta aceste reguli şi potrivit cărora în cazul schimbării locului,
responsabilul de vînătoare trebuie să anunţe toţi participanţii la vînătoare despre aceasta sau să
sisteze vînătoarea.
-Conducătorul vînătorii V.Svistun nu a suspendat vînătoarea. În consecinţă şi inculpatul
Gheorghe Creţu nu cunoştea şi nu putea să cunoască, să prevadă şi să observe schimbarea locului
amplasării regretatului Sorin Paciu, care avea calitatea de participant la vînătoare ca gonaş şi nu
avea dreptul să se afle după linia de ţintaşi în spate la o distanţă de peste 20 m şi pe hotarele
sectorului de tragere determinat.
-În concluzie, în acţiunile lui Gheorghe Creţu nu se regăsesc nici unul din elementele prevăzute
de art.18 din CP al RM - Infracţiunea săvîrşită din imprudenţă.
-În atare situaţie, în acţiunile lui Gheorghe Creţu lipsesc elementele constitutive ale infracţiunii
prevăzute de art.149 alin.1 din CP al RM şi obiectiv din aceste motive se impune casarea
sentinţei contestate.
-Nu poate fi reţinută concluzia primei instanţe precum că inculpatul Gheorghe Creţu la
vînătoarea din 23.12.2012 a efectuat mai multe trageri de-a lungul liniei trăgătorilor şi peste
hotarele sectorului de tragere determinat și nici concluziile expuse în Raportul de expertiză
criminalistică din 22.02.2013 că unghiul tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu, relativ locului
depistării lui Sorin Paciu constituie aproximativ 9 grade, faţă de drum.
-Expertul judiciar *****, fiind audiat în cadrul şedinţei de judecată din 26.06.2014, nu a formulat
concluzii clare și univoce la întrebările referitor la unghiul tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu,
relativ locului depistării lui Sorin Paciu.
-Mai mult ca atît, expertul ***** a confirmat că unghiul tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu
relativ locului depistării lui Sorin Paciu, nu a fost determinat în cadrul investigaţiilor la
efectuarea expertizei complexe din 22.02.2013.
-În acest sens, ***** a declarat: „Noi am verificat doar datele prezentate de Procuratură”.
-Expertul judiciar *****, fiind audiat în cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată a declarat, că:
„Unghiul de tragere a ţintaşului Gheorghe Creţu în mistreţ relativ locului depistării lui Sorin
Paciu poate fi determinat în cadrul efectuării unei cercetări tehnico-ştiinţifice-criminalistice
suplimentare.”
-Concluzia expusă în Raportul de expertiză criminalistică din 22.02.2013 referitor la unghiul
tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu relativ locului depistării lui Sorin Paciu este neîntemeiată şi
urmează a fi apreciată critic de către instanţa de apel.

-În sprijinul acestei concluzii invocă următoarele: Unghiul tragerii vînătorului-ţintaş Gheorghe
Creţu, relativ locului depistării lui Sorin Paciu apriori nu putea fi stabilită în cadrul efectuării
expertizei criminalistice, deoarece Gheorghe Creţu nu a efectuat trageri cu arma de vînătoare în
direcţia locului depistării lui Sorin Paciu;
-Potrivit declaraţiilor inculpatului Creţu, dealtfel confirmate de inculpatul Svistun şi martorii
audiaţi în cadrul şedinţelor de judecată ***** şi V.*****, Gheorghe Creţu nu a efectuat trageri
din arma de vînătoare în direcţia lui Paciu. Mai mult ca atît, Creţu Gheorghe a efectuat trageri în
direcţia aflării mistreţilor. În ipoteza cînd unghiul de tragere a ţintaşului Gheorghe Creţu în
mistreţ relativ locului depistării lui Paciu nu a fost determinat în cadrul efectuării unei cercetări
tehnico-ştiinţifice criminalistice concluziile expuse în raportul de expertiză criminalistică din
22.02.2013 sunt insuficiente pentru a combate afirmaţia lui Creţu că nu a efectuat trageri din
arma de foc de vînătoare de-a lungul liniei trăgătorilor şi peste hotarele sectorului de tragere
determinat, efectuînd doar trageri în direcţia aflării mistreţilor;
-Potrivit procesului-verbal de cercetare la faţa locului din 25.12.2012 şi schemei anexate la acest
proces-verbal, locul amplasării ţintaşului Gheorghe Creţu este menţionat sub nr.5, locul unde a
căzut al doilea mistreţ este menţionat sub nr.17. Pornind de la locul amplasării ţintaşului Creţu şi
locul căderii celui de al doilea mistreţ observă că unghiul de tragere a ţintaşului relativ locului
depistării mistreţului este nu mai mic de 45 grade.
-Experţii judiciari au prezentat concluzii referitor la unghiul tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu,
relativ locului depistării lui Sorin Paciu, pornind de la ipoteza părţii acuzării că Gheorghe Creţu a
efectuat mai multe trageri în direcţia locului depistării lui Sorin Paciu. În acest context, repetat
accentuează, că instanţa de fond nu a invocat în sentinţa contestată nici o probă veridică
suficientă şi utilă în confirmarea faptului, că Gheorghe Creţu a efectuat mai multe trageri din
arma de foc de vînătoare în direcţia locului depistării lui Sorin Paciu, de-a lungul liniei ţintaşilor
şi peste hotarele sectorului de tragere determinat.
-La motivarea sentinţei, instanţa de fond a confundat noţiunile: unghiul amplasării ţintaşului
Creţu relativ locului depistării lui Paciu cu unghiul tragerii ţintaşului Creţu în mistreţ, relativ
locului depistării mistreţului împuşcat. În sprijinul acestei afirmaţii vin şi concluziile expuse în
raportul de expertiză complexă din 30.01.2013, după cum urmează: ”Examinarea glontelui extras
din corpul victimei Paciu a demonstrat, că el este dintr-un metal nemagnetic, are formă
aproximativ sferică şi aproximativ jumătate din suprafaţa acestuia este denaturată cu prezenţa pe
suprafeţele denaturate a urmelor statice şi dinamice de formă liniară orientate într-o direcţie
amplasate în mai multe niveluri, cu diferite adînciri şi lăţimi, precum şi prezenţa petelor de
soluţie de culoare brună-roşietică, asemănătoare cu culoarea sîngelui.
-Prezenţa pe suprafeţele denaturate a glontelui în cauză, a urmelor statice şi dinamice de formă
liniară adîncite, permit de a concluziona, că denaturarea lui a parvenit în urma unui impact
intermediar cu un obstacol amplasat între punctele nr.3 şi nr.1, conform schemei prezentate
suplimentar.
-Nu este exclus că deteriorările de pe suprafaţa glontelui sunt urmele dinamice şi statice de
impact cu obstacolul care putea fi unul din mistreţi.”
-Aceasă concluzie a fost confirmată categoric de către expertul judiciar ***** în cadrul
audierilor în şedinţa instanţei de judecată din 26.06.2014.
-În concluzie, expertul judiciar ***** a confirmat că Gheorghe Creţu nu a efectuat trageri din
arma de foc de vînătoare în direcţia locului depistării lui Sorin Paciu, de-a lungul liniei ţintaşilor
şi peste hotarele sectorului de tragere determinat.

-Insistenţa cu care instanţele judecătoreşti au respins toate cererile apărării privind dispunerea
efectuării expertizelor criminalistice repetate inclusiv şi în comisie pentru determinarea obiectivă
a unghiului tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu, dacă Paciu se afla în limitele sectorului de tragere
a lui Gheorghe Creţu, i-a impus să solicite efectuarea expertizei extrajudiciare-criminalistice în
comisie. Această expertiză a fost efectuată de către Centrul Tehnico-criminalistic şi expertize
judiciare al MAI.
-Concluziile expuse în raportul de expertiză extrajudiciară din 27.03.2018 a dat peste cap toate
concluziile experţilor expuse în rapoartele de expertiză anterioare.
-Pentru soluţionarea întrebărilor înaintate, experţii s-au deplasat la faţa locului, care a avut loc la
05.03.2018 în sectorul nr.76, a cantonului nr.4, al sectorului nr.2, Călineşti, a masivului forestier
a ÎS „Pădurea Domnească”, din r-nul Făleşti.
-Măsurările efectuate în cadrul expertizei nu diferă esenţial de măsurările din schema şi
procesele-verbale prezentate. Conform regulilor generale de efectuare a cercetării la faţa locului,
menţionează experţii, localizarea obiectelor, poziţiilor participanţilor, tuburilor, corpurilor delicte
se efectuează prin indicarea distanţei de la două puncte de reper fixe (cum ar fi copac, grup de
copaci, drum, etc.) sau a distanţei de la un reper fix şi a azimului.
-Prin urmare soluţionarea întrebărilor: nr.1, care este unghiul amplasării ţintaşului Creţu, relativ
locului depistării lui Sorin Paciu menţionat în procesele-verbale de cercetare la faţa locului; nr. 2,
care a fost unghiul tragerii ţintaşului Creţu, relativ locului împuşcării şi căderii celui de-al doilea
mistreţ, nu este posibilă deoarece poziţionarea pe schemă nu este localizată prin două coordonate
de la repere fixe.
-Altfel spus, poziţionarea participanţilor la vînătoarea din 23.12.2012 a fost indicată incorect în
procesele-verbale de cercetare la faţa locului şi efectiv concluziile experţilor sunt incorecte.
-Este de menţionat că Sorin Paciu se afla în afara limitelor hotarelor sectorului de tragere a
ţintaşului Creţu, avînd ca reper locul amplasării sub nr.5.
-Concluziile expuse în acest raport de expertiza extrajudiciară confirmă că unghiul tragerii
ţintaşului Creţu a fost determinat incorect.
-solicitând admiterea cererii de apel ca întemeiată, casarea totală a sentinţei Judecătoriei Făleşti
din 04.02.2015, în partea ce ţine de recunoaşterea lui Creţu Gheorghe vinovat în comiterea
infracţiunilor prevăzute de art.149 al.1 şi art.233 CP RM şi aplicarea pedepsei ca ilegală şi
neîntemeiată şi pronunţarea unei noi hotărîri, potrivit modului stabilit pentru prima instanţă,
dispunînd achitarea lui Creţu Gheorghe, din motivul lipsei în acţiunile lui a elementelor
constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.149 al.1 şi art.233 CP RM şi respingerea acţiunilor
civile înaintate de Paciu Adriana, Paciu Ion şi Paciu Galina, privind încasarea prejudiciului
material şi moral cauzat, ca fiind neîntemeiate,
-Anularea încheierilor Judecătoriei Făleşti din 16.06.2014, 24.07.2014 şi 03.12.20014 privind
respingerea cererilor referitor la dispunerea efectuării expertizei criminalistice în comisie,
expertizei medico-legale complexe în comisie, expertizei criminalistice în comisie şi expertizei
medico-legale repetate în comisie de către Institutul de Medicină Legală Iaşi şi privind
examinarea locului vînătorii din 23.12.2012, ca fiind neîntemeiate, cu respingerea apelurilor
declarate de procuror și succesorii părții vătămate, ca fiind neîntemeiate.
32. Inculpatul Irimciuc Denis în ședința instanței de apel a solicitat respingerea apelurilor
declarate de procurori și succesorii părții vătămate, cu menținerea sentinței Judecătoriei Fălești
din 04.02.2015.
33. Inculpatul Svistun Valeriu în ședința instanței de apel a solicitat respingerea
apelurilor declarate de procurori și succesorii părții vătămate, cu menținerea sentinței
Judecătoriei Fălești din 04.02.2015 de achitare a sa.
34. Avocatul inculpaților Irimciuc Denis și Svistun Valeriu, Canțer Oleg în ședința
instanței de apel a susținut poziția inculpaților, solicitând menținerea sentinței Judecătoriei
Fălești din 04.02.2015, ca fiind legală, întemeiată și motivată, pe toate capetele de acuzare
instanța de fond a motivat hotărîrea pe deplin, din care motive solicitînd respingerea apelurilor
declarate de procuror și de succesorii părții vătămate, cu menținerea sentinței instanței de fond.
35. Avocatul *****-Nițuleac Vladislav în interesele inculpaților Irimciuc Denis și
Svistun Valeriu în ședința instanței de apel a declarat, că consideră apelurile declarate de
acuzatorii de stat, precum și apelurile declarate de succesorii părții vătămate, ca nefondate și
neîntemeiate și lipsite de temeiuri juridice, urmînd a fi respinse, instanța de fond a stabilit,
cercetat și elucidat pe deplin toate circumstanțele de fapt și de drept, care au importanță pentru
soluționarea justă a cauzei, solicitând respingerea apelurilor declarate de acuzatorii de stat și de
succesorii părții vătămate în privința inculpaților Irimciuc Denis și Svistun Valeriu, cu
menținerea sentinței atacate fără modificări.
36. Inculpatul Lupu Ion în ședința instanței de apel a solicitat respingerea apelurilor
declarate de către acuzare și de succesorii părții vătămate, cu menținerea sentinței instanței de
fond fără modificări.
37. Avocatul inculpatului Lupu Ion, Casian Iana în ședința instanței de apel a declarat, că
consideră apelurile declarate de acuzatorii de stat și de succesorii părții vătămate Paciu Adriana,
Paciu Ion și Paciu Galina nefondate, solicitând respingerea apelurilor declarate de acuzatorii de
stat și succesorii părții vătămate în privința inculpatului Lupu Ion, cu menținerea sentinței
instanței de fond fără modificări.
38. Avocatul Iovu Tatiana în interesele inculpatului Lupu Ion în ședința instanței de apel
a solicitat menținerea sentinței atacate ca fiind legală, întemeiată și motivată, pe toate capetele de
acuzare instanța de fond a motivat hotărârea pe deplin, din care motive solicitînd respingerea
apelurilor declarate de procurori și succesorii părții vătămate, consideră apelul declarat de
acuzatorii de stat şi apelul declarat de părţile vătămate în privinţa inculpatului Lupu Ion ca
neîntemeiate, nefondate şi lipsite de temeiuri juridice, care urmează a fi respinse din următoarele
considerente:
-Instanţa de fond a constatat şi a elucidat pe deplin condiţiile de fapt şi de drept care au
importanţă pentru soluţionarea cauzei şi au fost dovedite circumstanţele considerate de prima
instanţă ca fiind stabilite.
-Acuzatorul de stat îşi formulează argumentele expuse în apel practic pe materialul probatoriu ce
se conţine în rechizitoriu şi reflectă opinia eronată a acuzării bazate pe declaraţiile contradictorii
a aceloraşi martori date la urmărirea penală.
-Toţi martorii au motivat divergenţele în declaraţiile date în faza de urmărire penală şi cele
depuse în instanţa de judecată prin faptul că au fost constrânşi de lucrătorii organului de urmărire
penală să facă declaraţii împotriva inculpaţilor.
-Adoptând sentinţa de achitare în privinţa lui Lupu Ion, instanţa de fond s-a pronunţat minuţios şi
clar asupra tuturor argumentelor apelanţilor inclusiv şi celor expuse în cererea de apel.
-Afirmaţiile apelanţilor, acuzatorilor de stat, că instanţa a dat o apreciere greşită circumstanţelor
de fapt, în special a statutului juridic al locului unde s-a produs vânătoarea propriu-zisă (care
urmează a fi considerată drept o Rezervaţie Ştiinţifică) şi se află în zonă de frontieră; procesului
reglării numerice a animalelor (unde vânatul este categoric interzis); calitatea persoanelor
inculpate care au participat la acea vânătoare (toate fiind persoane de demnitate publică), iar
Irimciuc Denis, Svistun Valeriu şi Lupu Ion fiind nemijlocit responsabile potrivit funcţiei
ocupate în contracararea acţiunilor de vânătoare ilegală şi braconaj; fabricarea de către inculpaţi
(cu excepţia lui Gh. Creţu) a unei scheme de tăinuire a infracţiunii comise prin falsificarea
actelor oficiale (biletelor de vânător şi cotoarele acestora) atât prin falsificarea însăşi a semnăturii
lui Sorin Paciu (fapt constatat prin raport de expertiză) cât şi a conţinutului acestora, adică a
includerii participanţilor la vânătoare în două grupe, fapte care în realitate nu s-au produs; la fel
şi determinarea martorilor la darea de declaraţii mincinoase poartă caracter declarativ şi nu sunt
bazate pe probe concludente, pertinente şi utile.
-Iar declaraţiile martorilor la urmărirea penală la care face referire acuzarea de stat au fost
obţinute cu încălcarea prevederilor art.94 CPP şi instanţa analizându-le critic, corect a ajuns la
concluzia că acestea nu pot fi admise ca probe în favoarea acuzării.
-Potrivit acuzării lui Lupu Ion i se incriminează 5 capete de acuzare şi anume: Fiind o persoană
cu funcţie de demnitate publică, *****, a folosit intenţionat situaţia de serviciu în interese
materiale şi personale, soldate cu urmări grave, fapte care în opinia acuzării se încadrează la
art.327 alin.(2) lit. b),c) Cod penal, care s-au manifestat prin înţelegere prealabilă cu directorul
Rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească” Denis Irimciuc, emiţând ordinul nr.168 din
14.09.2012 cu privire la deschiderea vânătorii la mistreţi în anul 2012, a organizat vânătoarea
ilegală la mistreţi în sector nr.2 Călineşti, parcela nr.76 a cantonului 4 a Rezervaţiei ştiinţifice
„Pădurea Domnească”, vânătoare soldată cu urmări grave, şi anume împuşcarea de către
vânătorul Gheorghe Creţu a lui Sorin Paciu, care în rezultatul leziunilor corporale a decedat la
25.12.2012 în spital.
-Cu toate acestea acuzarea nu a precizat în mod clar şi cert prin ce s-a manifestat organizarea
vânătorii ilegale la mistreţi.
-Potrivit dispoziţiilor art.327 Cod penal, această componenţă de infracţiune „abuzul de putere ori
de serviciu” presupune întrunirea unor elemente obligatorii, fără de a căror prezenţă exclude
răspunderea penală.
-Atât acţiunea cât şi inacţiunea trebuie să se refere la situaţia de serviciu a persoanei cu funcţie
de demnitate publică şi să decurgă din exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiind circumscrise nu
numai obligaţiile de serviciu în sens restrâns al funcţionarului, ci şi drepturile lui. De altfel,
aceste două elemente sunt indispensabile pentru determinarea atribuţiilor şi în cele din urmă a
competenţei funcţionarului, iar în final al componenţei de infracţiune în cazul concret.
-Analizând învinuirea înaintată d-lui Ion Lupu, la acest capăt de acuzare, prin prisma drepturilor
şi obligaţiilor sale de serviciu, observă că ordinul nr.168 din 14.09.2012 emis de dânsul în
virtutea funcţiei de ***** cu privire la deschiderea vânătorii la mistreţi în anul 2012, la care fac
referire apelanţii în învinuirea înaintată, a fost emis în limitele competenţei funcţiei deţinute.
-Acest ordin nu a fost abuziv, aşa cum se pretinde, ci a avut la bază Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr.606 din 15.08.2012 cu privire la reglementarea vânătorii în sezonul de
vânătoare 2012-2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.166- 169a/650 din 16.08.2012), unde la
pct.1 a Hotărârii citate, se instituie termenul de vânătoare la mistreţi de la 18 noiembrie până la
30 decembrie 2012, iar la pct.3 a Hotărârii se aprobă limitele de recoltare a vânatului la mistreţi
în terenurile fondului forestier.
-Potrivit anexei nr.2 a hotărârii nominalizate care cuprinde 16 întreprinderi pentru silvicultură, 4
întreprinderi silvocinegetice şi 3 rezervaţii ştiinţifice, sub nr.22 este indicată Rezervaţia
Ştiinţifică „Pădurea Domnească” în care se aprobă limita de recoltare a vânatului la mistreţi în
număr de 35 de unităţi.
-Astfel constată că Ion Lupu avea competenţa şi obligaţia să emită ordinul nr.168 din 14.09.2012
cu privire la deschiderea sezonului vânătorii la mistreţi în anul 2012, având de asemenea
competenţa să deschidă vânătoarea la mistreţi în Rezervaţia „Pădurea Domnească”.
-În calitate de cetăţean, vânător, dânsul, era în drept să participe în componenţa grupului de
vânători la vânătoarea de mistreţi din data de 23.12.2012, preconizată în Rezervaţia „Pădurea
Domnească”. Plus la aceasta observă şi alte circumstanţe care denotă faptul că d-nul Ion Lupu nu
a comis abuz de putere sau abuz de serviciu:
-Vânătoarea s-a petrecut în termenul de vânătoare la mistreţi stabilit de Guvern;
-Vânătoarea s-a petrecut în hotarele întreprinderii stabilite de Guvern;
-Vânătoarea s-a petrecut la specia de animale prevăzută de Guvern;
-Vânătoarea s-a petrecut cu respectarea limitei de recoltare a speciei de animale stabilită de
Guvern;
-Vânătoarea s-a petrecut în aceleaşi condiţii, hotare şi proceduri ca şi în anii precedenţi.
-D-lui Ion Lupu i se incriminează organizarea vânătorii ilegale manifestate prin încălcarea pct.35
lit.a), capitol III a anexei nr.1 la Legea Regnului animal nr.439 din 27.04.1995. Potrivit normei
citate, se consideră vânătoare ilicită (braconaj): „vânătoare fără autorizaţie, fără carnet de vânător
sau fără autorizaţia de deţinere, portarmă şi de folosire a armei de vânătoare, cu carnetul de
vânător nevalabil sau cu carnetul de vânător ce aparţine altei persoane, cu depăşirea normelor
stabilite de recoltare a vânatului în locuri şi termene interzise, precum şi în locuri care nu sunt
indicate în permis (foaie, fişă pentru recoltare), autorizaţie, cu arme de vânătoare ce aparţin altei
persoane fizice sau juridice, cu încălcarea legislaţiei şi a modului de vânătoare stabilit pe
teritoriul unde ea se efectuează.”
-Vânătoarea din 23 decembrie 2013 la care a participat şi d-l Ion Lupu a fost una de reglare
numerică a numărului de mistreţi în zona respectivă întru menţinerea echilibrului ecologic şi se
încadrează la prevederile art.25 lit.d) Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat
nr.1538- XIII din 25.02.1998.
-Raportând conţinutul normei de drept la învinuirea înaintată la acest capăt de acuzare, observă
că în acţiunile d-lui Lupu Ion cu referire la emiterea ordinului nr.168 din 14.09.2012 privind
deschiderea vânătorii la mistreţi, cât şi participarea personală la vânătoare nu se găseşte nici una
din situaţiile stipulate în această normă de drept.
-Nu poate fi reţinut nici argumentul că, atât ordinul de deschidere a vânătorii la mistreţi pe anul
2012 cât şi participarea personală a d-lui Ion Lupu la vânătoarea din 23 decembrie 2012 a fost
ilegală pe motiv că s-a desfăşurat de-a lungul frontierei de stat pe o adâncime de 500 metri de la
linia frontierei de stat.
-Ordinul nu conţine concret parametrii topografici cum nu conţine aceşti parametri nici
Hotărârea Guvernului R.Moldova nr.606 din 15.08.2012 în speţă.
-La momentul deschiderii şi petrecerii vânătorii zona de 500 metri de la linia frontierei de stat
către interior nu era delimitată şi marcată cu semne distinctive.
-Potrivit Legii cu privire la frontiera de stat nr.215 din 04.11.2011 era termen până la 31.12.2012
pentru a delimita teritoriu unde accesul este interzis.
-Nu este delimitată frontiera dintre Republica Moldova şi România.
-La vânătoare Ion Lupu nu a fost în zona de 500 metri de la linia frontierei de stat.
-Grănicerii au permis accesul participanţilor la vânătoare pe teritoriu.

-Nu rezistă criticii nici argumentul acuzării că la deschiderea vânătorii la mistreţi pentru anul
2012, prin ordinul nr.168 din 14.09.2012 emis de Ion Lupu s-au încălcat prevederile stipulate la
art.26 lit.e) din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
-Potrivit acestei norme, art.26 lit.e) „în rezervaţia ştiinţifică sunt interzise păşunatul, vânatul,
pescuitul sau cositul neautorizat.”
-Vânătoarea care a avut loc la 23.12.2012 în rezervaţia „Pădurea Domnească” a fost autorizată
prin ordinul *****ui General al Agenţiei „Moldsilva” Ion Lupu nr.168 din 14.09.2012 şi ordinul
*****ui Rezervaţiei dl Denis Irimciuc nr.95-p din 29.11.2012, ambele emise în baza Hotărârii
Guvernului nr.606 din 15.08.2012.
-Referitor la învinuirea adusă în continuare lui Ion Lupu la acest capitol, şi anume că, din interes
personal şi material, urmărind scopul împiedicării cercetării obiective şi complete a cauzei
penale privind lipsirea de viaţă din imprudenţă a cetăţeanului Paciu Sorin şi a ascunde adevărul
obiectiv privind circumstanţele cauzei, a înscris date vădit false în documentele oficiale şi a
determinat prin constrângere, prin dare de bunuri, furnizându-le produse alimentare din vânatul
ilicit, alţi martori la prezentarea cu bună ştiinţă a declaraţiilor mincinoase şi, depunerea de însuşi
Ion Lupu a declaraţiilor mincinoase, nu este probat cu nimic de acuzare şi nu poate constitui
concomitent componenţă de infracţiune de abuz şi totodată componenţă separată de înscriere de
date vădit false în documente oficiale, de constrângere a martorilor la depuneri de declaraţii
mincinoase şi prezentarea de către sine a declaraţiilor mincinoase.
-Astfel, învinuirea adusă lui Ion Lupu în abuz de putere şi vânat ilegal nu şi-a găsit confirmare.
-Nu are suport probatoriu nici învinuirea adusă lui Lupu Ion în temeiul art.314 al.(1) Cod penal
potrivit semnelor calificative - determinarea, prin constrângere, prin dare de bunuri a martorului
la depunerea de declaraţii mincinoase.
-Fiind audiaţi în cadrul şedinţei de judecată, martorii au declarat că nimeni, inclusiv Ion Lupu, nu
i-a constrâns să dea declaraţii mincinoase la caz (circumstanţele în care s-a desfăşurat vânătoarea
din 23.12.2012). Careva bunuri în schimbul unor declaraţii favorabile în folosul cuiva nici dl
Lupu, nici altcineva nu i-a constrâns să facă, iar carnea de mistreţ pe care au primit-o gonaşii,
rezultă din tradiţia veche vânătorească de a-i remunera pentru munca de gonaşi şi nu ca
recompensă pentru a da ori nu declaraţii.
-Învinuirea nu a probat din care considerente a luat la bază declaraţiile martorilor date la
urmărirea penală şi le respinge pe cele date în mod public în instanţa de judecată.
-Este absolut neîntemeiată şi neprobată învinuirea adusă lui Ion Lupu în temeiul art.332 alin.(2)
lit.b) Cod penal ce se referă la înscrierea de către o persoană cu funcţie de demnitate publică în
documentele oficiale a unor date vădit false, acţiuni săvârşite din interese personale, anume în
cuprinsul biletelor de vânător nr.0116556 şi nr. 0117995.
-S-a demonstrat că aceste bilete nu au fost completate de Ion Lupu.
-El nu are şi nu a avut atribuţie la completarea documentelor la vânătoare.
-Nu este demonstrat că undeva în documente este scrisul lui Ion Lupu.
-Nimeni nu a confirmat că a fost un comun acord şi înţelegere prealabilă cu cineva, în special cu
Denis Irimciuc şi Valeriu Svistun de a împiedica cercetarea cazului prin introducerea de date
false în documentele oficiale.
-Lui Ion Lupu i se mai incriminează şi comiterea infracţiunii prevăzute de art.312 al.1 CP
conform semnelor calificative-„prezentarea, cu bună ştiinţă, a declaraţiilor mincinoase de către
martor, acţiuni care au fost săvârşite în cadrul urmăririi penale”, unde fiind audiat în calitate de
martor pe cauza care se examinează referitor la circumstanţele organizării, petrecerii şi acţiunile
ulterioare desfăşurării vânătorii organizate din data de 23.12.2012, cu bună ştiinţă a prezentat
declaraţii mincinoase la data de 21 ianuarie 2013 la organul de urmărire penală.
-Organul de urmărire penală şi acuzarea nu precizează care sunt declaraţii mincinoase din
conţinutul procesului verbal.
-Declaraţiile lui Ion Lupu atât la urmărirea penală cât şi în judecată sunt practic identice.
-Este de reţinut şi faptul că declaraţiile martorilor în cauză, audiaţi în cadrul urmăririi penale cât
şi în instanţa de judecată nu confirmă neveridicitatea declaraţiilor inculpatului Lupu Ion date în
faza de urmărire penală, întrucât în rezultatul coroborării lor în partea ce ţine de organizarea,
petrecerea şi desfăşurarea vânătorii din 23 decembrie 2012 sunt identice.
-Instanţa de fond corect a stabilit că declaraţiile inculpatului Lupu Ion date în calitate de martor
la 21.01.2013 în incinta Procuraturii Generale, în partea ce se referă la circumstanţele
desfăşurării vânătorii de mistreţi în ”Pădurea Domnească” Î.S. raionul Făleşti la 23.12.2012,
precum şi în partea ce se referă la participanţii la vânătoare şi la componenţa grupului de
vânători, nu poartă un caracter mincinos, or toate declaraţiile martorilor şi a inculpatului date în
şedinţa de judecată coroborează între ele.
-Prin prezentarea de declaraţii mincinoase se înţelege declaraţia în care se denaturează adevărul,
se spune ceva ce nu corespunde cu cele cunoscute de martor. În şedinţa de judecată s-a constatat
reieşind din declaraţiile tuturor martorilor (fără nici o excepţie) că inculpatul Lupu Ion fiind
audiat în faza de urmărire penală în calitate de martor a descris circumstanţele exact cum sau
desfăşurat, adică a declarat ceea ce a cunoscut.
-Totodată necesită de menţionat că potrivit art.90 alin.(2) CPP „nici o persoană nu poate fi silită
să facă declaraţii contrar intereselor sale sau a rudelor sale apropiate”.
-După audierea la urmărirea penală în calitate de martor Lupu Ion a fost pus sub învinuire pe
aceleaşi circumstanţe despre care a fost audiat în calitate de martor.
-Având în vedere că, persoana nu poate fi silită să facă declaraţii contrar intereselor sale,
declaraţiile date de Lupu Ion în calitate de martor nu pot avea valoare probatorie împotriva sa,
deoarece formularea învinuirii pe circumstanţele pe care a fost audiat ca martor ar constitui
impunerea sub ameninţarea cu răspundere penală de a face declaraţii împotriva sa.
-Mai mult decât atât învinuirea formulată este una generală şi abstractă fără a indica expres în
actul de învinuire care declaraţii ale inculpatului sunt false şi care a fost interesul personal a lui
Ion Lupu.
-Cu referire la apelul declarat de părţile vătămate consideră că este nefondat şi cerinţele invocate
de apelanţi nu pot fi expuse asupra lui Ion Lupu, pe motiv că acesta nu are tangenţă directă sau
indirectă la tragicul accident care a avut loc la data de 23.12.2012 cu regretatul Sorin Paciu.
-Astfel, solicitînd respingerea apelurilor declarate de acuzarea de stat şi părţile vătămate în
privinţa lui Ion Lupu, cu menţinerea sentinţei instanţei de fond fără modificări.
39. Reprezentantul părții civilmente responsabile Agenția de Stat ”Moldsilva”, *****
Radu în ședința instanței de apel a declarat că este de acord cu sentința instanței de fond,
solicitând respingerea apelurilor declarate, ordinul nr.168 din 14.09.2012 cu privire la
deschiderea vânătorii la mistreți în anul 2012 a fost emis în scopul executării prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.606 din 15.08.2012, care reglementează modul și termenul de vânătoare
din anul 2012, prin urmare prin emiterea unui ordin, prin care a fost stabilit modul și termenii de
vânătoare, Agenția ”Moldsilva” nu poate fi considerată ca persoană responsabilă de
evenimentele produse la 23.12.2012.
40. Reprezentantul părții civilmente responsabile Rezervația Naturală ”Pădurea
Domnească” ÎS, Acru Iurie în ședința instanței de apel a declarat că consideră sentinţa
Judecătoriei Făleşti din 04.02.2015 ca fiind una legală şi întemeiată și nu este de acord cu
apelurile declarate.
41. Verificînd respectarea termenului de declarare a apelurilor pe caz împotriva sentinţei
instanței de fond din 04.02.2015, pronunțată motivat la 03.03.2015, în raport cu materialele
cauzei penale prezentate instanţei de apel, Colegiul penal consideră că apelurile sunt declarate în
termenul prevăzut de 15 zile de la data pronunțării sentinței integrale, potrivit prevederilor
art.402 al.1 Cod Procedură Penală al RM.
42. Audiind participanţii la proces, verificînd argumentele invocate în apelurile declarate
pe caz prin prizma probelor administrate, cercetînd probele solicitate de acuzare şi apărare,
verificînd legalitatea şi temeinicia sentinței și încheierilor atacate, Colegiul penal ajunge la
concluzia că toate apelurile declarate pe caz urmează a fi admise, cu casarea parțială a sentinţei
din 04.02.2015, pronunțată motivat la 03.03.2015, inclusiv din oficiu, în baza art.409 alin.(2)
Cod Procedură Penală RM, cu rejudecarea cauzei și adoptarea unei hotărîri noi, potrivit modului
stabilit pentru prima instanţă, referitor la inculpatul Crețu Gheorghe în învinuirea adusă în
comiterea infracțiunilor prevăzute de art.149 al.1 și art.233 CP RM /în redacția Legii nr.292-
XVI din 21.12.2007, în vigoare la data comiterii infracțiunii/, referitor la inculpatul Lupu Ion în
învinuirea în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.314 al.1 CP RM, art.332 al.2 lit.b, art.233
CP RM/în redacția Legii nr.292-XVI din 21.12.2007, în vigoare la data comiterii infracțiunii/,
art.327 al.2 lit.b,c CP RM, la inculpatul Irimciuc Denis în învinuirea în comiterea infracțiunilor
prevăzute de art.314 al.1 CP RM, art.332 al.1, art.233 CP RM/în redacția Legii nr.292-XVI din
21.12.2007, în vigoare la data comiterii infracțiunii/, art.327 al.2 lit.c CP RM și la inculpatul
Svistun Valeriu în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.314 al.1 CP RM, art.332 al.1, art.233
CP RM/în redacția Legii nr.292-XVI din 21.12.2007, în vigoare la data comiterii infracțiunii/,
art.327 al.2 lit.c CP RM, referitor la soluția adoptată privind acțiunile civile înaintate pe caz,
totodată cu menținerea sentinței instanței de fond în privința inculpaților Lupu Ion, Irimciuc
Denis, Svistun Valeriu în comiterea infracțiunii prevăzute de art.312 Cod Penal RM, precum și
în latura corpurilor delicte, ca legală și întemeiată.
Concluzia instanței de apel rezultă din următoarele considerente.
43. Colegiul penal ajunge la concluzia, că judecînd cauza penală de învinuire a lui Lupu
Ion, Irimciuc Denis și Svistun Valeriu în comiterea infracțiunii prevăzute de art.312 al.1 Cod
Penal al RM, instanţa de fond a respectat normele procesuale, a verificat complet, sub toate
aspectele şi în mod obiectiv circumstanţele cauzei şi a dat probelor administrate o apreciere
legală din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii lor, iar toate în
ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, concluzia instanţei privind achitarea inculpaților
Lupu Ion, Irimciuc Denis și Svistun Valeriu în comiterea infracțiunii prevăzute de art.312 al.1
Cod Penal al RM fiind una întemeiată și motivată și care se bazează pe probele cercetate pe caz,
astfel că soluția instanței de fond în latura data se menține de instanța de apel fără modificări.
44. Totodată, la adoptarea soluţiei referitor la apelurile declarate de acuzatorii de stat
Caraman Alexandru și Sîrcu Artur, de către inculpatul Crețu Gheorghe și avocații Ploșnița
Emanoil și Șipitca Alexandru, de către părțile vătămate Paciu Ion și Paciu Galina și avocatul
Munteanu Petru, de către succesorul victimei Paciu Adriana și avocatul Caragia Elizaveta,
Colegiul penal se conduce de prevederile art.415 al.1 p.2 Cod Procedură Penală RM, potrivit
căruia se reglementează, că instanţa de apel, judecînd cauza în ordine de apel, adoptă una din
următoarele decizii: 2) admite apelul, casînd sentinţa parţial sau total, inclusiv din oficiu, în baza
art.409 alin.(2), şi pronunţă o nouă hotărîre, potrivit modului stabilit, pentru prima instanţă.
Colegiul penal se bazează pe prevederile art.409 al.1 CPP RM, care indică, că instanţa de
apel judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă
declaraţia de apel şi numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces.
Potrivit art.409 al.2 CPP RM se reglementează, că în limitele prevederilor arătate în
alin.(1), instanţa de apel este obligată ca, în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de
apelant, să examineze aspectele de fapt şi de drept ale cauzei, însă fără a înrăutăţi situaţia
apelantului.
Colegiul penal ţine să menţioneze și prevederile art.414 al.1 CPP RM, potrivit căruia se
indică, că instanţa de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate în
baza probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor din cauza penală, şi în baza
oricăror probe noi prezentate instanţei de apel.
Potrivit prevederilor art.414 al.4 CPP RM se indică, că în vederea soluţionării apelului,
instanţa de apel poate da o nouă apreciere probelor.
Colegiul penal operează şi cu prevederile art.415 al.2/1 CPP RM, potrivit căruia se
reglementează, că judecînd apelul declarat împotriva sentinţei de achitare, instanţa de apel nu
este în drept să pronunţe o hotărîre de condamnare fără audierea învinuitului prezent, precum şi a
martorilor acuzării solicitaţi de părţi. Martorii acuzării se audiază din nou în cazul în care
declaraţiile lor constituie o mărturie acuzatorie, susceptibilă să întemeieze într-un mod
substanţial condamnarea inculpatului.
Conform art.384 al.3 CPP RM se reglementează, că sentinţa instanţei de judecată trebuie
să fie legală, întemeiată şi motivată.
Colegiul penal ține să menționeze și explicațiile expuse în art.14.7 al Hotărîrii Plenului
CSJ a RM din 12.12.2005, nr.22 ”Cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de
apel”, care indică că:
- În sensul cerinţelor art.414 CPP, chestiunile de fapt asupra cărora s-a pronunţat ori trebuia să se
pronunţe prima instanţă şi care, prin apel, se transmit instanţei de apel sînt următoarele: dacă
fapta reţinută ori numai imputată a fost săvîrşită ori nu; dacă fapta a fost comisă de inculpat şi,
dacă da, în ce împrejurări a fost comisă; în ce constă participaţia, contribuţia materială a fiecărui
participant; dacă există circumstanţe atenuante şi agravante; dacă probele corect au fost
apreciate; dacă toate în ansamblu au fost apreciate de prima instanţă prin prisma cumulului de
probe anexate la dosar, în conformitate cu art.101 CPP.
-În ce priveşte chestiunile de drept pe care le poate soluţiona instanţa de apel, acestea sînt: dacă
fapta întruneşte elementele infracţiunii; dacă infracţiunea a fost corect calificată; dacă pedeapsa a
fost individualizată şi aplicată just; dacă normele de drept procesual, penal, administrativ ori civil
au fost corect aplicate.
-În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale referitoare la chestiunile menţionate,
hotărîrea instanţei de fond urmează a fi desfiinţată, cu rejudecarea cauzei.
45. Colegiul penal în urma evaluării integrale a probelor ajunge la concluzia, că judecînd
cauza penală de învinuire a lui Crețu Gherghe în latura învinuirilor aduse în baza art.233 al.1
Cod Penal la RM și art.149 al.1 Cod Penal RM, instanţa de fond nu a respectat normele
procesuale ce ţin de întocmirea sentinţei prevăzute de art.394 al.1 p.1, 4 CPP RM, potrivit căror
se reglementează, că partea descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să cuprindă:
1) descrierea faptei criminale, considerată ca fiind dovedită, indicîndu-se locul, timpul, modul
săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele infracţiunii.
4) în cazul cînd o parte a acuzaţiei este considerată neîntemeiată – temeiurile pentru aceasta.
46. Astfel, deşi Crețu Gheorghe prin sentința instanței de fond a fost recunoscut vinovat
în faptele incriminate în baza art.149 al.1 Cod Penal al RM, totodată în partea descriptivă a
sentinţei adoptate instanța de fond nu a descris deplin faptele criminale, considerate ca fiind
dovedite în acţiunile inculpatului prevăzute de art.149 al.1 CP RM, neindicînd modalitatea
comiterii infracțiunii și leziunile corporale stabilite la Paciu Sorin potrivit raportului de
expertiză, precum și motivele constatării parțial neîntemeiate a acuzației depline aduse lui Crețu
Gheorghe, după cum a fost formulată învinuirea în comiterea infracțiunii prevăzute de art.149
al.1 CP RM.
47. La fel instanța de fond, deși a stabilit parțial vinovăția lui Crețu Gheorghe în
comiterea infracțiunii prevăzute de art.233 CP RM/în redacția Legii nr.292-XVI din 21.12.2007,
în vigoare la data comiterii infracțiunii/, totodată nu a indicat deplin faptele prevăzute de art.233
Cod Penal la RM ce țin de urmările prejudiciabile stabilite, la fel nu a descris motivele
constatării parțial neîntemeiate a acuzației depline aduse lui Crețu Gheorghe, după cum i-a fost
formulată învinuirea în comiterea infracțiunii prevăzute de art.233 CP RM.
48. Colegiul penal constată, că deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a
inculpatului Lupu Ion în crima incriminată prevăzută de art.314 al.1 Cod Penal și a indicat în
dispozitivul sentinței soluţia de achitare din motivul că nu s-a constatat existența faptei
infracțiunii, totodată în motivarea sentinței instanța a motivat contradictoriu soluția adoptată că
lipsește un element al infracțiunii, și anume obiectul infracțiunii, astfel că motivarea soluției
contrazice dispozitivul adoptat.
49. La fel, deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a inculpatului Lupu Ion în
crima incriminată prevăzută de art. 332 al.2 lit.b Cod Penal și a indicat în dispozitivul sentinței
soluţia de achitare din motivul că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii, totodată în
motivarea sentinței instanța a motivat contradictoriu soluția adoptată că lipsesc elementele laturii
subiective a infracțiunii și interesul personal al inculpatului, motivarea soluției fiind în
contrazicere cu dispozitivul sentinței.
50. Deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a inculpatului Lupu Ion în crima
incriminată prevăzută de art.233 Cod Penal și a indicat în dispozitivul sentinței soluţia de
achitare din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, totodată în motivarea sentinței
instanța nu a argumentat motivat care anume elemente a infracțiunii lipsesc, de fapt motivarea
instanței fiind în sensul că nu s-a confirmat învinuirea adusă, astfel că motivarea soluției
contravine dispozitivului sentinței.
51. Colegiul penal constată, că deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a
inculpatului Lupu Ion în crima incriminată prevăzută de art. 327 al.2 lit.b,c Cod Penal și a indicat
în dispozitivul sentinței soluţia de achitare din motivul că nu s-a constatat existența faptei
infracțiunii, totodată în motivarea sentinței instanța a motivat contradictoriu soluția adoptată că
lipsesc latura obiectivă și latura subiectivă a infracțiunii, astfel că motivarea soluției contravine
dispozitivului sentinței.
52. Colegiul penal constată la fel, că deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a
inculpatului Irimciuc Denis în crima incriminată prevăzută de art.314 al.1 Cod Penal și a indicat
în dispozitivul sentinței soluţia de achitare din motivul că nu s-a constatat existența faptei
infracțiunii, totodată în motivarea sentinței instanța a motivat contradictoriu soluția adoptată că
lipsește un element al infracțiunii, și anume obiectul infracțiunii, astfel că motivarea soluției
contrazice dispozitivul adoptat.
53. Colegiul penal constată la fel, că deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a
inculpatului Irimciuc Denis în crima incriminată prevăzută de art. 332 al.1 Cod Penal și a indicat
în dispozitivul sentinței soluţia de achitare a inculpatului din motivul că nu s-a constatat
existența faptei infracțiunii, totodată în motivarea sentinței instanța a motivat contradictoriu
soluția adoptată că lipsește latura subiectivă a infracțiunii și interesul personal al inculpatului.
54. Deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a inculpatului Irimciuc Denis în
crima incriminată prevăzută de art.233 Cod Penal și a indicat în dispozitivul sentinței soluţia de
achitare a inculpatului din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, totodată în
motivarea sentinței instanța nu a argumentat motivat care anume elemente a infracțiunii lipsesc,
de fapt motivarea instanței fiind în sensul că nu s-a confirmat învinuirea adusă.
55. Colegiul penal constată, că deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a
inculpatului Irimciuc Denis în crima incriminată prevăzută de art. 327 al.2 lit.c Cod Penal și a
indicat în dispozitivul sentinței soluţia de achitare a inculpatului din motivul că fapta nu
întrunește elementele infracțiunii, totodată în motivarea sentinței instanța a motivat
contradictoriu soluția adoptată că lipsesc latura obiectivă și latura subiectivă a infracțiunii,
soluție de altfel diferită de cea adoptată referitor la inculpatul Lupu Ion în aceiași învinuire.
56. Colegiul penal constată totodată, că deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare
a inculpatului Svistun Valeriu în crima incriminată prevăzută de art.314 al.1 Cod Penal și a
indicat în dispozitivul sentinței soluţia de achitare a inculpatului în crima incriminată prevăzută
de art.314 al.1 Cod Penal din motivul că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii, totodată în
motivarea sentinței instanța a motivat contradictoriu soluția adoptată că lipsește un element al
infracțiunii, și anume obiectul infracțiunii, astfel că motivarea soluției contrazice dispozitivul
adoptat.
57. Colegiul penal constată la fel, că deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a
inculpatului Svistun Valeriu în crima incriminată prevăzută de art. 332 al.1 Cod Penal și a
indicat în dispozitivul sentinței soluţia de achitare a inculpatului din motivul că nu s-a constatat
existența faptei infracțiunii, totodată în motivarea sentinței instanța a motivat contradictoriu
soluția adoptată că lipsesc elementele laturii subiective a infracțiunii și interesul personal al
inculpatului.
58. La fel, deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a inculpatului Svistun
Valeriu în crima incriminată prevăzută de art.233 Cod Penal și a indicat în dispozitivul sentinței
soluţia de achitare din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, totodată în
motivarea sentinței instanța nu a argumentat motivat care anume elemente a infracțiunii lipsesc,
de fapt motivarea instanței fiind în sensul că nu s-a confirmat învinuirea adusă, astfel că
motivarea soluției contravine dispozitivului adoptat.
59. Colegiul penal constată, că deşi instanța de fond a adoptat soluţia de achitare a
inculpatului Svistun Valeriu în crima incriminată prevăzută de art. 327 al.2 lit.c Cod Penal și a
indicat în dispozitivul sentinței soluţia de achitare din motivul că nu s-a constatat existența faptei
infracțiunii, totodată în motivarea sentinței instanța a motivat contradictoriu soluția adoptată că
lipsesc latura obiectivă și latura subiectivă a infracțiunii, astfel că motivarea soluției contravine
dispozitivului adoptat.
60. La fel instanța de fond, deși a admis în parte acțiunea civilă privind compensarea
prejudiciului moral solicitat de părțile vătămate Paciu Ion și Paciu Galina, cît și de succesorul
Paciu Adriana și în motivarea sentinței s-a pronunțat referitor la aprecierea ca fiind întemeiată
compensarea prejudiciului moral părţilor vătămate Paciu Ion şi Paciu Galina și lui Paciu Adriana
în sumă de 200.000/două sute mii/ lei pentru fiecare dintre ei, însă în același timp, în dispozitivul
sentinței instanţa de judecată a dispus încasarea unui prejudiciu moral de câte 250.000/două sute
cincizeci mii/ lei pentru fiecare.
61. Instanța de fond, deși a admis în parte acțiunea civilă privind compensarea
prejudiciului material în folosul părților vătămate Paciu Ion și Paciu Galina și a indicat încasarea
sumei totale de 26893 lei, în sensul dat greșit a calculat sumele pretinse, totodată, în dispozitivul
sentinței instanţa de fond a dispus încasarea prejudiciului în sumă totală de 29893 lei.
62. Ținînd cont de erorile stabilite, Colegiul penal consideră că instanța de fond nu a
determinat motivat chestiunile pe care urmează să le soluționeze la adoptarea soluției pe caz
referitor la fiecare inculpat în parte și a omis să constate aspecte importante la adoptarea
sentinței.
Astfel, instanța de fond nu a judecat fondul cauzei referitor la învinurile aduse lui Crețu
Gheorghe în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.149 al.1, 233 Cod Penal al RM, cît și a lui
Lupu Ion în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.art.314 al.1, 332 al.2 lit.b, 233, 327 al.2
lit.b,c CP RM, a lui Irimciuc Denis în baza art.art.314 al.1, 332 al.1, 233, 327 al.2 lit.c CP RM și
Svistun Valeriu în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.314 al.1 CP RM, 332 al.1, 233, 327
al.2 lit.c CP RM în conformitate cu rigorile prevăzute de lege şi a adoptat o hotărâre care nu
cuprinde motive legale pe care se întemeiază soluţia și motivarea soluţiei contrazice dispozitivul
hotărâri.
63. Colegiul penal operează în sensul dat cu prevederile art.385 al.1 CPP RM, în care sunt
stabilite chestiunile pe care trebuie să le soluţioneze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei, în
următoarea consecutivitate, printre care:
1) dacă a avut loc fapta de săvîrşirea căreia este învinuit inculpatul;
2) dacă această faptă a fost săvîrşită de inculpat;
3) dacă fapta întruneşte elementele infracţiunii şi de care anume lege penală este prevăzută ea;
4) dacă inculpatul este vinovat de săvîrşirea acestei infracţiuni.
10) dacă trebuie admisă acţiunea civilă, în folosul cui şi în ce sumă.
Potrivit art.385 al.2 CPP RM se indică, că dacă inculpatul este învinuit de săvîrşirea mai
multor infracţiuni, instanţa soluţionează chestiunile arătate în alin.(1) pct.1)-13) pentru fiecare
infracţiune în parte.
Conform art.385 al.3 CPP RM se reglementează, că dacă de săvîrşirea infracţiunii sînt
învinuiţi mai mulţi inculpaţi, instanţa soluţionează chestiunile prevăzute în alin.(1) referitor la
fiecare inculpat în parte.

Colegiul penal operează și cu prevederile art.394 al.3 Cod de Procedură Penală, care
indică, că partea descriptivă a sentinţei de achitare trebuie să cuprindă:
1) indicarea învinuirii pe baza căreia cauza în privinţa învinuitului a fost trimisă în judecată;
2) descrierea circumstanţelor cauzei constatate de instanţa de judecată şi enunţarea temeiurilor
pentru achitarea inculpatului, cu indicarea motivelor pentru care instanţa respinge probele aduse
în sprijinul acuzării. Nu se admite introducerea în sentinţa de achitare a unor formulări ce ar pune
la îndoială nevinovăţia celui achitat.
La fel, potrivit art.396 al.1 Cod Procedură Penală al RM se reglementează, că dispozitivul
sentinţei de achitare sau de încetare a procesului penal trebuie să cuprindă:
1) numele, prenumele şi patronimicul inculpatului;
2) dispoziţia de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal şi motivul pe care se
întemeiază achitarea sau încetarea procesului.
Potrivit art.397 al.1 Cod Procedură Penală se indică, că dispozitivul sentinţei de
condamnare, precum şi al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lîngă
chestiunile enumerate în art.395 şi 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă:
1) hotărîrea cu privire la acţiunea civilă înaintată sau hotărîrea pronunţată din oficiu de către
instanţă referitor la repararea pagubei.
Colegiul penal ține să menționeze, că obligaţia de motivare a hotărârilor judecătoreşti
face parte din setul de garanţii stabilit pentru existenţa unui proces echitabil. Conform
jurisprudenţei CtEDO, expuse în cazurile aplicării art. 6 al Convenţiei, o hotărâre motivată
demonstrează că părţile au fost auzite în cadrul procesului penal, avînd posibilitatea ca această
hotărâre să poată fi verificată în cadrul căilor de atac şi oferă posibilitatea persoanelor interesate
de a pregăti o cerere de apel sau recurs. (Suominen c. Finlandei (2003), Kuznetsov şi alţii c.
Rusiei (2007), Albina c. României (2005), Boldea c. României (2007).
64. În atare situaţie, ţinînd cont de prevederile legale ce țin de examinarea apelului
declarat împotriva unei sentințe de achitare, precum și de explicaţiile expuse în p.14.7, cît și p.21
al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.22 din 12.12.2005 ”Cu privire la practica
judiciară despre judecarea cauzelor penale în ordine de apel”, cu modificările ulterioare, conform
căreia se explică, că în cazul cînd prima instanţă nu a respectat prevederile art.394 CPP privind
întocmirea sentinţei, însă în fapt probele au fost cercetate, instanţa de apel, casînd sentinţa din
acest motiv, va continua prin rejudecarea cauzei aprecierea tuturor împrejurărilor şi, respectînd
normele procedurale (art.393-397 CPP), va pronunţa o nouă hotărîre conform ordinii stabilite
pentru prima instanţă, astfel s-a impus soluţia instanţei de apel de admitere a apelurilor
procurorilor, a apelurilor inculpatului Crețu Gheorghe și avocaților, cît și a apelurilor părților
vătămate Paciu Ion, Paciu Galina și avocatului Munteanu Petru și a succesorului victimei Paciu
Adriana și avocatului Caragia Elisaveta, inclusiv din alte motive decît cele invocate, potrivit
art.409 al.2 CPP RM, cu casarea partială a sentinţei, cu rejudecarea cauzei și pronunţarea unei
noi hotărîri, conform ordinii stabilite pentru prima instanţă.
65. În urma pronunțării de instanța de fond a sentinței de achitare a inculpaților Lupu
Ion, Irimciuc Denis și Svistun Valeriu în crimele incriminate, precum și constatării de către
instanța de fond parțial neîntemeate a acuzației aduse lui Crețu Gheorghe, a fost solicitată de
către procurorii participanți, în vederea respectării prevederilor legale, reluarea cercetării
judecătoreşti pe caz, cu audierea succesorilor victimei, a martorilor, a inculpaților, precum şi
cercetarea materialelor cauzei penale, la fel a solicitat cercetarea probelor apărarea inculpatului
Crețu Gheorghe și avocatul Munteanu Petru, fiind reluată cercetarea judecătorească pe caz, cu
cercetarea probelor în ședința instanței de apel.
66. Fiind audiat în şedinţa instanței de apel potrivit ordinii prevăzute pentru prima
instanță, inculpatul Lupu Ion a declarat că este nevinovat și că susține declarațiile date în
instanța de fond/f.d.255 volumul 23/.
Din declarațiile depuse de inculpatul Lupu Ion în instanța de fond, citite în ședința
instanței de apel, rezultă, că inculpatul Lupu Ion a declarat, că conform Hotărîrii Guvernului
nr.606 din 15.08.2012, în calitate de ***** a emis ordinul nr.168 din 14.09.2012 cu privire la
deschiderea vînătorii de mistreţi în anul 2012, iar directorul ÎS „Pădurea Domnească” a emis
ordinul nr.95 cu privire la deschiderea vânătorii la mistreți în anul 2012. Vînătoarea de mistreţi a
fost deschisă la 29.11.2012 până la 21.12.2012, dar deoarece în anul 2012 zăpada a fost destul de
mare, pe parcursul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie și pînă la data de 23.12.2012 nu a
fost organizată nici o vînătoare, fiindcă nu erau curățite drumurile pentru paza silvică și hrana
animalelor, în zilele de 20,21 au fost curățite drumurile și au hotărât să organizeze vînătoare la
23.12.2012 și în zilele următoare. Deoarece la 31.12.2012 expira termenul permisului la
vânătoare, l-a rugat pe directorul rezervației Irimciuc Denis să organizeze o vînătoare la
23.12.2012 și personal i-a invitat pe Ion ***** şi Creţu Gheorghe. La 23.12.2012 s-a prezentat la
cantonul nr.4 al Rezervaţiei „Pădurea Domnească” în calitate de vînător, acolo erau prezenţi mai
mulţi vînători și gonași, împreună cu toţi participanţii la vînătoare a fost instruit de către Svistun
Valeriu, a semnat în cotorul biletului. Sorin Paciu era prezent la instructaj alături de ***** şi
ceilalţi colegi, el la fel a ascultat instructajului şi a semnat, au fost anunţați că vor fi repartizaţi în
două echipe, răspunzător de echipa lor a fost ***** Irimciuc Denis. Împreună cu Ion *****,
***** ***** şi încă un domn, cu maşina de teren, s-au deplasat în cantonul numărul 7, ajungînd
acolo, Irimciuc a repartizat vînătorii pe linia de tragere, iar gonaşii au fost repartizaţi în locul de
pornire a goanei. În timpul goanei, grupul lor de țintași nu a efectuat nici o împușcătură, în
cealaltă grupă împușcături se auzeau. După o perioadă de timp Denis Irimciuc le-a comunicat că
a primit apel telefonic de la Svistun, fiind informat că în cealaltă grupă este cineva rănit și au
întrerupt goana. Ajungînd la canton, Denis Irimciuc şi Svistun Valeriu i-au spus că în urma unor
trageri a fost rănit Sorin Paciu, în prezența lui ***** ***** l-a telefonat pe procurorul raionului
Făleşti, comunicîndu-i despre cele întîmplate, li s-a raportat că la faţa locului sunt prezenți
poliţişti din Făleşti, că sunt anunţati procuratura și reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, l-a rugat
pe directorul Rezervației să păstreze intact locul accidentului pînă la venirea organelor
competente și ca a doua zi să informeze în scris Procuratura din Făleşti despre cele întâmplate. În
tot acest timp s-a discutat telefonic cu persoanele care erau plecate cu Sorin la spitalul din
Făleşti. Se vehicula că a tras Gheorghe Creţu, la acel moment Sorin Paciu era considerat ca rănit,
motiv pentru care a conchis că aceste măsuri, conform regulamentului sunt îndeajuns. Ordinul
nr.168 din 14.09.2012 nu a fost emis cu folosirea situaţiei de serviciu, deoarece conform anexei
la Hotărîrea Guvernului nr.606 din 15.08.2012 în Rezervaţia „Pădurea Domnească” era permis
de a vîna 35 de mistreţi, nefiind stipulat în această hotărîre că Rezervația „Pădurea Domnească”
se află în zona de frontieră, mai mult ca atît, sîrmă ghimpată care a rămas de pe vremea URSS nu
reprezintă zonă de frontieră, fiind lăsată de către Guvern la două puncte strategice „Costeşti-
Stînca” şi „Pădurea Domnească” pentru protecţia zonei, conform modificărilor prin Legea
privind frontiera de stat din 01.07.2012 zona de frontieră se consideră distanța de 500 de metri,
iar Serviciul de grăniceri în timp de 6 luni, împreună cu toţi actorii din zonă, adică Agenția
„Moldsilva”, primării, agenţi economici, persoane fizice trebuiau să delimiteze această zonă, dar
din lipsa de finanţe şi lipsa acordului bilateral de frontieră cu România nu s-au făcut aceste
delimitări pînă la 23.12.2012, acestea nu s-au făcut nici pînă în prezent. Cît s-a aflat la canton,
începînd cu ora sosirii și pînă la ora plecării nu a dat nici o indicație la nimeni, la vînătoarea din
23.12.2012 au fost vînaţi doi mistreţi, cum au fost repartizaţi nu cunoaște și nici nu s-a interesat,
personal nu a dat nimănui nici o bucată de carne pentru a-i influiența. Și-a dat demisia din
funcția deținută pentru a nu fi învinuit că influenţează ancheta /f.d.140-143 volumul 16/.
67. Fiind audiat în ședința instanței de apel potrivit regulilor stabilite pentru prima
instanță, inculpatul Irimciuc Denis a declarat că susține declarațiile depuse în instanța de fond,
alte completări sau adăugiri nu are, vina nu recunoaște, pledează nevinovat, la întrebări
adăugător refuză să răspundă/f.d.253 volumul 23/.
Din declarațiile depuse de inculpatul Irimciuc Denis în instanța de fond, citite în ședința
instanței de apel, rezultă că inculpatul a declarat că nu este vinovat, vînătoarea din 23.12.2012 a
fost organizată de către el, Lupu Ion i-a adus la cunoştinţă, că la 23.12.2012 va organiza o
vînătoare, la vînătoare el l-a invitat pe ***** și ***** *****, întrucît vînători din cadrul
colectivului Rezervaţiei „Pădurea Domnească” în 2012 erau şase sau şapte persoane. Această
vînătoare a fost organizată, deoarece conform pct.13 din Regulamentul Rezervaţiei „Pădurea
Domnească”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.409 din 02.07.1993, în cadrul rezervaţiei se
permite reglarea numerică a animalelor în vederea optimizării efectivului lor şi păstrării
speciilor, specific atît pădurilor de luncă şi biotopurilor mlăştinoase din zonă, cît şi întregului
ecosistem. În statutul Rezervaţiei naturale „Pădurea Domnească” pct.2.9 se prevede, că pe
teritoriul zonei de administrare naturală se pot desfăşura activități de reglare a densităţii
numerice a animalelor. Conform art.25 din Legea privind fondurilor naturale protejate de stat
nr.1538 din 25.02.1998 la fel se reglementează, că în rezervaţia ştiinţifică, excepţie făcând zonele
cu protecţie integrală, este premisă: d) reglarea selectivă a numărului de animale pentru
menţinerea echilibrului ecologic, aceeaşi prevedere se regăsește şi în Regulamentul cadru
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.785 din 03.08.2000, care în pct.12 indică că pe teritoriul
zonei de protecţie integrală se admite reglarea numerică a efectivului de animale, în vederea
optimizării şi păstrării speciilor specifice ecosistemelor naturale în cauză. În conformitate cu
art.29 al Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995, în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei și
protecţiei animalelor şi plantelor, pagubelor ce pot fi cauzate economiei naţionale, în caz de
sporire a efectivului unor specii de animale şi izbucnirea epizootiilor, pot fi aplicate măsuri de
reglare a efectivelor unor specii de animale. În Regulamentul gospodăriei cinegetice anexa nr.1
la Legea regnului animal, referitor la reglarea numerică se menţionează că pe teritoriul republicii
este permisă vânătoarea sportivă şi de amatori, vânătoarea în scopul stabilirii reglementării
efectivului de animale şi selecţiei lor, precum şi în scopuri ştiinţifice, cultural-educative, estetice
şi pentru trofee, iar în pct.31 din același Regulament este indicat că efectivul de vînat în fondul
cinegetic se reglementează în limita densităţii optimale a populaţiilor, speciilor respective astfel
ca potenţialul lor biologic să asigure autoreproducerea adecvată neafectînd ecosistemele silvice
şi agricole. Pct.36 lit.b) din Regulament interzice orice vânătoare, cu excepţia reglementării
efectivului de animale şi păsări în rezervaţiile ştiinţifice, parcuri naţionale, zone de agrement. În
conformitate cu datele evaluării pe teritoriul Rezervaţiei „Pădurea Domnească”, în primăvara
anului 2012 erau 163 de mistreţi, rezultatele evaluării vînatului au fost discutate în cadrul
Consiliului ştiinţific al Rezervaţiei „Pădurea Domnească”, membrii căruia sunt angajaţi ai
Rezervaţiei, Agenţiei ”Moldsilva”, Ministerul Mediului, Academiei de Ştiinţă, Grădina Botanica,
Institutul de Zoologie, în conformitate cu datele evaluării au fost efectuate calcule pentru
propunerea de recoltare a mistreţului pentru sezonul de vînătoare 2012, în conformitate cu
metodologia de calcul, cota de recoltare admisă era de 139 de exemplare de mistreţi. Reeşind din
particularităţile biologice ale mistreţului şi anume capacităţii acestuia de a migra la distanţe
mari, s-a decis ca cota de recoltare să fie diminuată la 35 exemplare. Prin scrisoarea nr.88 din
05.06.2012, administraţia Rezervaţiei naturale a propus spre recoltare 35 mistreţi, iar Agenţia
Moldsilva a examinat propunerea Rezervaţiei şi a înaintat către Ministerul Mediului scrisoarea
nr.01-07/670 din 29 iunie 2012 cu privire la propunerea de recoltare a vînatului în locurile de
vînătoare gestionate, precum şi reglarea numerică a acesteia în ariile naturale protejate de stat
pentru anul 2012, unde în anexă este indicat la nr.22 Rezervaţia ”Pădurea Domnească”, spre
recoltare 35 mistreţi. Prin scrisoarea nr.04-07/1122 din 09.07.2012, Ministerul Mediului a
înaintat spre examinare proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la reglementarea vînătorii în
sezonul de vînătoare 2012-2013, unde în anexa nr.2, este indicat la numărul de ordine 022
Rezervaţia știinţifică „Pădurea Domnească” - 35 de mistreţi spre recoltare, iar Agenţia
„Moldsilva” a prezentat prin scrisoarea nr.01-07/716 din 05.07.2012 avizul la proiectul Hotărîrii
Guvernului cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2012-2013. Conform
prevederilor Hotărîrii nr.606 din 15.08.2012 cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul de
vînătoare 2012-2013, vînătoarea la mistreţi este permisă în perioada 18 noiembrie-30 decembrie
2012, iar limita de recoltare a mistreţilor este stabilită, conform anexei nr.2, unde Rezervaţia
„Pădurea Domnească” figurează cu numărul de ordine 22 şi spre recoltare 35 exemplare de
mistreţi. În baza Hotărîrii Guvernului nr.606, ordinului Agenţiei Moldsilva nr.168 din
14.09.2012, în calitate de director al Rezervaţiei naturale a emis ordinul 95 P din 29.11.2012, cu
privire la deschiderea vînătorii de reglare numerică a mistreţilor şi conform Regulamentului cu
privire la dobîndirea animalelor copitate cu autorizaţii, aprobat prin ordinul Agenţiei
„Moldsilva” în anul 2011 a fost stabilit modul de efectuare a vînătorii de reglare numerică şi
modul de desfăşurare şi organizare a vînătorii. În conformitate cu factura de expediţie nr.103-971
din 16.11.2012 Rezervaţia naturală „Pădurea Domnească” a primit fără plată de la Agenţia
„Moldsilva” douăzeci de autorizaţii de vînătoare pentru mistreţi şi conform facturii HA 0499729
din 02.01.2013 Rezervaţia ”Pădurea Domnească” a întors agenţiei Moldsilva 7 autorizaţii
nefolosite, astfel conform ordinului Agenţiei „Moldsilva” nr.168, autorizaţiile se eliberează fără
plată, iar carnea recoltată se realizează la preţul de piaţă.
Din aceleași declarații rezultă, că inculpatul Irimciuc Denis în instanța de fond a susținut,
că la 23.12.2012 la cantonul nr.4 s-au adunat vînătorii, ***** ***** și ***** au venit cu încă
câte cinci sau şase persoane, la fel şi Lupu Ion a venit cu cîteva persoane, pe care el nu le
cunoștea, după ce s-au adunat toţi a fost efectuat instructajul de către Svistun Valeriu,
instrucțiunea nr.15 a Rezervaţiei „Pădurea Domnească” a fost adusă la cunoștința tuturor în faţa
cabanei, ulterior au fost verificate armele şi muniţiile şi fiecare s-a semnat în registru, iar după ce
au fost divizaţi în două grupuri s-a petrecut vînătoarea, o grupă, unde era responsabil Valeriu
Svistun, au vînat în cantonul nr.4, iar o grupă, care era condusă de el, a vînat pe teritoriul
cantonului nr.7, la vînătoarea din 23.12.2012 a participat în calitate de răspunzător al grupului de
țintași, în total în grupul lor au fost șase gonași și șase țintași, inclusiv țintașii Ion Lupu, *****
Ion, ***** *****, ***** *****, ***** *****, ***** ***** şi gonaşii *****, ***** Victor,
*****,*****, *****, *****, țintașii la număr au fost așezați de către el în calitate de persoană
responsabilă, personal însă nu a participat la acea vînătoare, nici în calitate de țintaș și nici în
calitate de gonaș, mai mult, nici armă nu are și nici bilet de vînător nu deține, acest grup de
vînători a efectuat numai o goană, dar nu au tras nici un foc, întrucît nu a ieșit nici un mistreț, în
jurul orei 12.30 a fost telefonat de către Svistun Valeriu și anunțat că la ei în echipă a fost rănită
o persoană și că a oprit vînătoarea, imediat acelaşi lucru a făcut şi el şi s-au deplasat la cantonul
nr.4, cînd au ajuns acolo persoana rănită era în drum spre spital, de la Valeriu Svistun a înţeles că
persoana rănită este din Chişinău și că a fost rănită de către Gheorghe Creţu, pe care nu-l
cunoştea, după data de 23.12.2012 pe teritoriul cantonului nr.4 au mai avut loc vînători, dar în
locul unde a avut loc incidentul vânători nu s-au mai petrecut, *****, pădurar la cantonul nr.4
sectorul silvic Călineşti, a primit indicaţie ca locul unde a avut loc incidentul să fie izolat şi să nu
aibă acces nimeni, ***** a jupuiat mistreţii, realizînd unul lui ***** *****, iar unul gonaşilor,
gonaşii ca și la fiecare vînătoare au fost remunerați de către echipele de vînători cu cîte o bucată
de carne, întrucît nu intra în obligaţiile lor de funcţie de a efectua goane, iar în cazul în care nu
pică vînat gonașiilor pentru munca depusă li se plătește, de la Ion Lupu a înţeles că întrucît la
vînătoare au participat persoane de rang înalt, cu incidentul dat se vor ocupa organele
procuraturii, motiv pentru care a dat indicaţii lui ********** să asigure locul intact, iar la
24.12.2012 în scris a anunţat oficial Agenţia „Moldsilva” şi Procuratura despre incident /f.d.76-
83 volumul 16/.
68. Fiind audiat în ședința instanței de apel potrivit regulilor primei instanțe, inculpatul
Svistun Valeriu a declarat, că susține integral declarațiile date în instanța de fond, careva
precizări nu are/f.d.254 volumul 23/.
Din declarațiile date de inculpatul Svistun Valeriu în instanța de fond, citite în ședința
instanței de apel, rezultă, că Svistun Valeriu a declarat, că a fost informat de către superiorii de
serviciu, ***** ***** ***** și *****Irimciuc Denis, că la 23.12.2012 va avea loc o vînătoare
de reglare numerică în cadrul sectorului silvic Călineşti. La data de 23.12.2012 s-a prezentat la
sectorul silvic Călineşti, cantonul nr.4, după ce s-au adunat toţi a efectuat instructajul,
explicîndu-le cum să se comporte în cadrul goanei, a citit instrucțiunea nr.15 cu privire la
vânătoarea de mistreți, după care au semnat într-un registru sigilat, care era folosit de mai mulți
ani la vînătoare, împărţindu-le veste reflectorizante de culoare verde. După instructaj,
vînătorilor le-a cerut să-i prezinte cartușele care vor fi folosite la vînătoare. Toți vînătorii au
prezentat cartușele, inclusiv Crețu Gheorghe, ultimul prezentîndu-i cartușe cu glonte. Ulterior a
adunat toate carnetele de vînător și a întocmit listele echipelor de vînători împreună cu gonaşi,
inclusiv biletele de vînătoare și cotoarele biletelor, el fiind numit responsabil de efectuarea
instructajului și conducerea unui grup de vînători. După prezentare participanților la vînătoare a
planurilor de vînătoare, s-au deplasat în pădure la locurile unde trebuia să aibă loc vînătoarea. El
personal a numit în cadrul echipei de gonaşi, care era în componenţa echipei lui de vînătoare, o
persoană responsabilă de echipa de gonaşi, începerea goanei şi desfăşurarea vînătorii,
coordonînd cu el prin telefon. Ajungînd la primul sector de pădure, la prima goană, care s-a
desfășurat în cantonul nr.4, la hotar cu cantonul nr.3, a aranjat ţintaşii la numere, apoi a telefonat
superiorului gonaşilor ***** şi a dispus începerea goanei. În cadrul primei goane nu s-a observat
vînat şi nu s-a efectuat nici o împuşcătură, motiv pentru care, după ce a discutat cu superiorul
gonaşilor, s-au deplasat cu toții la al doilea sector de pădure, unde urma să aibă loc a doua goană.
La a doua goană, desfășurată tot în cantonul nr.4, el personal din nou a aranjat ţintaşii la poziţii.
Linia de poziţionare a acestora la a doua goană nu era una dreaptă, locul vînătorului *****
prezentînd un unghi mai mare de 90 grade. În timpul plasării ţintaşilor la poziţii, atît la prima
goană cît și la cea de-a doua goană, le aducea la cunoştinţa fiecăruia direcţia de gonire şi
direcţiile de tragere. În timpul aşezării ţintaşilor la numere el, mergînd în fruntea tuturor, nu
alegea care anume ţintaş trebuia să stea la acel număr, dar deplasîndu-se din deal la vale unul
după altul, arăta locul unde trebuia să se afle ţintaşul, urmînd ca ei singuri să se aprecieze care să
rămînă la locul dat. După ce i-a aranjat la numere personal i-a telefonat lui ***** şi a dispus
începerea goanei numărul doi. Undeva la o jumătate de oră după începerea goanei au apărut
primii mistreţi. Ei au apărut între poziţia lui şi a ţintaşului din dreapta lui, pe care în urma celor
întîmplate, a aflat că-l cheamă *****. În timp ce ***** s-a așezat la număr nu a văzut ca lîngă el
să se afle o altă persoană, nu a observat nici pe parcursul vînătorii că lîngă vînătorul ***** să se
fi aflat alte persoane. ***** a efectuat o împuşcătură regulamentar, de la care mistreţii s-au
întors înapoi de unde au ieșit. Peste aproximativ zece minute, a apărut din nou o turmă de
mistreți din partea stîngă a lui, care veneau între el şi vecinul lui din partea stîngă, care era Crețu
Gheorghe. După acesta era plasat țintașul *****, el fiind ultimul din partea stîngă. La apropierea
mistreţului de linia de tragere vecinul din stînga a efectuat cîteva împuşcături în direcţia lor,
rănind unul din mistreții dați, fapt care l-a observat după trecerea mistrețului de linia de tragere,
motiv pentru care şi el personal a efectuat o împuşcătură în spatele mistreţului, întrucît acesta era
deja trecut de linia țintașilor, doborîndu-l la pămînt. După împuşcarea mistreţului Crețu
Gheorghe s-a pornit înspre mistreţul doborît, însă el i-a cerut printr-un semn să se întoarcă
înapoi, deoarece au fost cazuri cînd mistreţul doborît s-a ridicat şi s-a năpustit asupra vânătorului.
Crețu Gheorghe a executat cerința, întorcîndu-se înapoi. La puţin timp după aceasta, vînătorul
din partea lui dreaptă i-a făcut un semn sonor, un şuierat specific, arătându-i că şi-a schimbat
poziţia și anume din partea stîngă a drumului pe care se afla a trecut în partea dreaptă a drumului,
lângă nişte arbori mai groşi. După schimbarea poziției, vînătorul ***** la fel se afla în vizorul
lor. Imediat după aceasta, între el şi vînătorul din stînga, a mai apărut un mistreţ, în care el a
efectuat două împuşcături consecutive, dar a ratat ţinta. Mistreţul s-a deplasat în continuare pe
direcţia iniţială, ieşind la linia dintre el şi vînătorul din stînga lui. Atunci vînătorul din partea
stîngă a lui, avînd arma îndreptată în direcția mistrețului, sub un unghi foarte mic, reeșind din
linia de poziționare a țintașilor, l-a condus și a tras de la stînga spre dreapta, mărind în același
timp și unghiul, cîteva împuşcături în mistreţul care se deplasa, doborîndu-l la o distanţă de
aproximativ 1-3 metri în spatele primului mistreţ. Unghiul de tragere la prima împușcătură în cel
de al doilea mistreț efectuată de către Crețu Gheorghe a fost perpendicular, în raport atît cu el cît
și cu alți țintași. Toate acestea s-au desfășurat în vizorul lui. În această perioadă nu a observat ca
țintașul Crețu Gheorghe să-și schimbe locul de poziționare. Imediat după aceasta a auzit un
strigăt în spate, „naşule ajutor sunt rănit”, cînd a auzit strigătele stătea cu faţa înspre vecinul din
stînga Crețu, iar vecinul din stînga Crețu se afla cu fața spre el. După aceasta careva împușcături
nu a mai auzit. Imediat s-a deplasat în direcţia de unde s-a auzit strigătul, găsindu-l acolo pe
***** şi încă o persoană, care şedea întinsă pe spate, arătîndu-le că este rănit în partea stîngă de
jos a burţii. Împreună cu ***** i-au dezgolit corpul în regiunea dată, unde au observat o rană
mică. Văzînd aceasta ***** s-a pornit să mai cheme câţiva băieţi, iar el a rămas cu persoana
dată, căreia i-a pus un bulgăre de zăpadă pe rană şi a apăsat puţin ca să oprească scurgerea de
sînge. Între timp l-a sunat pe **********, superiorul gonaşilor şi i-a cerut să oprească goana şi
să trimită urgent o sanie. După aceasta i-a telefonat lui Irimciuc Denis, căruia i-a comunicat că a
fost rănită o persoană, a fost oprită vînătoarea și se ocupă de transportarea lui la spital. Persoana
rănită i-a spus că-i este frig la mâini, rugîndu-l să-i pună mănuşile, spunîndu-i că-i amorţeşte
piciorul drept. Atunci i-a ridicat piciorul, îndoindu-l de la genunchi, încercînd să-l țină de vorbă.
Între timp persoana rănită rostea cuvintele „doamne ajută-mă,” și întreba „de ce el a tras?”. La
scurt timp s-a apropiat Ghenadie cu încă cîteva persoane şi împreună au început să transporte
rănitul pe mâini în întîmpinarea unei sănii, care venea spre ei dinspre direcția gonaşilor. După ce
l-au pus în sanie, împreună cu persoana rănită s-au mai urcat cîteva persoane, pornindu-se în
direcţia unde au lăsat maşinile, iar el a rămas pe loc, întrebîndu-l pe Creţu, deoarece numai el se
afla cu faţa și cu direcția armei înspre locul aflării victimei: „de ce ai tras cu carteci?”, ultimul
comunicîndu-i că a tras cu „trio”. După ce s-au adunat toți vînătorii și țintașii a organizat ca o
parte din gonași să transporte mistreții din locul doborîrii, stăruindu-se să lase urmele cît mai
intacte şi vizibile, interzicînd accesul în locul unde s-a întîmplat tragedia şi s-au deplasat la
cantonul numărul 4. La canton, conform regulamentului, au cîntărit mistreții doborîți, în număr
de doi, unul din care a fost cumpărat de către colegii de la Nisporeni, iar al doilea la propunerea
grupului de vînători a fost împărţit la gonaşi, conform tradiţiei vînătoreşti. La data de 25.12.2012
s-a prezentat la Procuratura raionului Făleşti, a prezentat arma cu care a fost la vînătoare, tuburile
cartuşelor goale pe care le-a folosit în ziua dată, în număr de trei și încă două cartuşe
nefolosite/f.d.105-113 volumul 16/.
69. Inculpatul Crețu Gheorghe în ședința instanței de apel a declarat, că nu este vinovat
în faptele imputate, este regretabil faptul că în urma celor întâmplate la vânătoarea la care a
participat a decedat o persoană, a rămas un copil orfan, dar nu este vina lui. La vânătoarea dată a
participat în calitate de vânător cu armă, este membru al societății vânătorilor, în decembrie 2012
avea un stagiu mai mult de 10 ani și făcea parte dintr-un grup de vânători format din foștii lui
colegi de serviciu. Lupu Ion i-a comunicat că pe data de 23 decembrie se va petrece o vânătoare
la Pădurea Domnească, au convenit cu ***** Ion și la 23.12.2012 dimineața cu automobilul său
s-au îndreptat în direcția Călinești, la intrare în sectorul de pădure pe drum era instalată barieră,
unde două persoane în camuflaj le-au semnalat să se oprească și au fost întrebați dacă pleacă la
vânătoare, au solicitat documentele pe mașină, le-a prezentat și le-au permis să plece. La locul
destinației la cantonul din pădure ***** rezervației s-a prezentat și a anunțat despre petrecerea
vânătorii la mistreți, prezentîndu-i pe Svistun Valeriu ca inginer de pază și protecție numit
responsabil de petrecerea vânătorii și care urma să efectuieze instructajul, care ulterior a început
să efectuieze instructajul. S-a anunțat că vânătoarea se petrece numai la mistreți, că se împușcă
numai cu cartușe cu gloanțe, a anunțat despre regulile de securitate că țintașii au dreptul să
efectuieze împușcături înainte în stânga în dreapta sub unghiul de 45 grade, vânătorii țintași care
dețineau bilete de vânător depuneau semnătura în registrul de petrecere a instructajului și în
contorul licenței, toți au participat la instructaj. Era un grup de persoane, una din persoane a
întrebat dacă cineva nu are o pereche de cizme de schimb cu mărimea 43, el a spus că are o
pereche care le ține de schimb, dar mărimea 42, a transmis cizmele persoanei, care le-a probat și
le-a acceptat, a înțeles că persoana în cauză este Sorin Paciu. Responsabilul de vânătoare a
anunțat că gonașii urmau să se urce într-un automobil de model ZIL, iar țintașii în mașinile de
teren, unul din pădurari a spus că la gonași sunt puține persoane cu armă și atunci el a spus că
poate să meargă în goană și s-a urcat în automobil de modelul ZIL, care s-a pornit spre sectorul
unde urma să se petreacă vânătoarea. S-a petrecut prima partidă de vânătoare, unde el a participat
ca gonaș pe flangul stâng și a mers pe un drum lateral, în urma lui la o distanță mai mare se afla
un pădurar, nu a fost nici un animal. S-a finalizat prima partidă de vânătoare și s-a anunțat că vor
merge la a doua partidă în alt loc. S-au pornit la al doilea sector de vânătoare, unde Svistun
Valeriu a anunțat că gonașii urmează să treacă în dreapta, fiind numit unul din pădurari ca
responsabil de gonași și i-a îndreptat la locul destinației unde urma să înceapă goana. Svistun a
anunțat țintașii să-l urmeze și s-a pornit de-a lungul drumului lăsând câte un vânător țintaș, s-a
ajuns la colțul unei păduri unde se începea un sector de pădure tăiată, unde nu era nici o urmă,
era proaspăt nins, primul a ajuns la colț Svistun, iar el al doilea, la colțul pădurii Svistun i-a
arătat locul vânătorului *****, iar ei cu Svistun s-au pornit în adâncul pădurii tăiate în dreapta,
undeva aproape de mijloc era un copac netăiat și Svistun i-a arătat că rămâne lângă copac, iar lui
i-a arătat să coboare mai la vale unde era o văgăună, el s-a oprit la locul indicat la marginea
pădurii, unde la capătul văgăunii erau vre-o trei copăcei care creșteau împreună, în timpul acesta
pe la spate de la el spre stânga a coborât un vânător îmbrăcat în camuflaj de culoare alb care s-a
îndreptat spre stânga de la el și a intrat în pădure la o distanță de 10-15 m. Peste o perioadă de
timp Svistun Valeriu a semnalat prin ridicarea mîinii, iar la colțul pădurii a semnalat prin
ridicarea mîinii țintașul *****, după aceasta s-au început strigătele gonașilor, ceea ce înseamnă
că au pornit goana. Peste o perioadă de timp, la colțul pădurii unde se afla țintașul ***** s-a
auzit împușcătură și de la colțul pădurii din dreapta spre stânga puțin în adânc s-a văzut
siluietele unui cârd de mistreți, în timpul acesta gonașii făceau gălăgie, peste puțin timp cârdul
de mistreți s-a întors înspre linia de țintași, dar deja mai la vale între el și Svistun. Când au ajuns
aproape de el un mistreț care mergea prin cârd în dreapta s-a desprins de cârd și se îndrepta spre
el, el a efectuat o împușcătură în direcția acestui mistreț, care un pic s-a zgudunat și a continuat
mișcarea spărgând linia de țintaș, când a ajuns la o distanță de 30 metri s-a întors la 180 grade și
a efectuat încă o împușcătură în el, tot atunci a efectuat o împușcătură Svistun și mistrețul a
căzut, el a făcut un pas să vadă precis dacă a căzut și Svistun i-a arătat prin semnalare că
mistrețul a căzut și să rămână pe loc. Tot atunci cârdul a spart linia țintașului și s-au efectuat
mai multe împușcături în direcția cârdului de mistreți, inclusiv și el a efectuat o împușcătură, a
continuat să stea în văgăună, peste o perioadă de timp când gonașii se auzeau de-a binelea pe
flangul drept din colțul pădurii iarăși s-au auzit împușcături, din dreapta spre stânga venea un
mistreț, când a trecut de copacul după care se afla Svistun, ultimul a efectuat două împușcături
din arma sa și mistrețul s-a întors spre ieșirea din pădure, a spart linia de țintași și a trecut
aproximativ pe cărarea unde a trecut primul, el l-a luat la țintă și când a ajuns în direcția și locul
unde se afla primul a efectuat consecutiv două împușcături și mistrețul a căzut doborât, s-a întors
înapoi cu fața spre gonași, peste ceva timp a auzit că Svistun ceva a strigat și când s-a întors a
văzut că Svistun a alergat în direcția unor copaci mari, adică în sus spre dreapta, la fel și *****
alerga în aceiași direcție, el a continuat să stea la locul său până când au ieșit țintașii, adică acei
care au fost pe flangul drept au ieșit la linie, iar cei care erau gonași pe flangul stâng s-au ridicat
pe stânga, adică au ieșit la drumul paralel. Când cu gonașii se ridicau pe drum venea Svistun cu
***** și sprijineau pe băiatul căruia dimineața i-a dat cizmele, adică Sorin Paciu și l-au așezat
jos pe zăpadă. El a întrebat cum a ajuns Sorin Paciu în spatele liniei de țintași, adică la spatele
copacilor, ***** a răspuns că s-a dus să facă poze cu telefonul și să filmeze. ***** a alergat pe
drum, unde se aflau saniile cu caii și automobilele, el, Svistun și încă alți gonași l-au luat la braț
pe Sorin Paciu și s-au îndreptat spre mijloacele de transport, a venit o sanie și l-au urcat în sanie
pe Sorin Paciu. S-a apropiat de ei Svistun și față de cei prezenți l-a întrebat: Matale l-ai atins?, el
a răspuns ferm că: ”nu, ai văzut că am tras în mistreț”, aceasta a auzit martorul ***** care a
confirmat și la urmărirea penală și în prima instanță, după aceasta s-au adunat la canton și s-a
comunicat că Sorin este dus la spital, el și Lupu Ion au insistat ca la fața locului să fie stabilite
circumstanțele, care și unde a stat să fie însemnat, d-l ***** a spus că o să se ocupe procuratura,
tot atunci, stând în fața cantonului toți întrebau, inclusiv el, cum a ajuns Sorin Paciu la copacii
ceia, adică în spatele liniei de țintași și s-a răspuns că când mergea vânătoarea s-a dus după
copaci ca să filmeze și să fotografieze animalele care ies din pădure, deoarece avea un telefon
performant. Au stat ceva timp în fața cantonului, cineva l-a sunat pe d-l ***** și a comunicat că
Sorin Paciu a fost internat în spital, după ce în jurul orelor 14.00 au plecat la Chișinău, ulterior
***** i-a comunicat că în dimineața zilei de 25 decembrie Sorin Paciu a decedat la spitalul din
Fălești, el nu este vinovat, dacă încălca ceva reguli el ridica mîinile în sus și recunoștea, în cazul
dat el nu a comis careva încălcări care i se imputează, deoarece a respectat prevederile regulilor
de securitate la vânătoare, la locul de țintaș unde el a fost amplasat se afla o văgăună, adică o
mică groapă și din acest loc el a efectuat toate împușcăturile, toate cinci, care se confirmă prin
tuburile de la cărtușele depistate, toate sunt în dreapta fixate în schema de cercetare la fața
locului, despre ce se confirmă că s-a întors la 180 grade și a efectuat 2 împușcături consecutive
în mistreți sub un unghi de 45 grade, care imediat a căzut doborât, el e de statură medie și ochind
în mistreț arma era înclinată în jos sub un unghi în pământ și mistrețul a căzut automat în locul
unde a fost împușcat, cum a ajuns Sorin Paciu de la copacii din spatele liniei nu cunoaște și nici
nu putea să cunoască, deoarece când s-a început vânătoarea la linia de țintași în afară de
vânătorii de țintași nu era nimeni, despre ce confirmă procesul-verbal de cercetare la fața locului
cu schema anexată din 25.12.2012. Cartușele utilizate de el la vânătoarea dată au fost procurate
la magazinul ”Cartuș”, care este o instituție specializată în domeniul dat și se află în subordinea
MAI, cartușele date au fost verificate la instructaj de persoanele responsabile de petrecerea
vânătorii și careva obiecții nu au fost, totodată cartușele date sunt produse la uzină, sunt
analogate și permise pe teritoriul RM, având ca destinație utilizarea la vânătoarea de mistreți, iar
arma care o deținea MȚ 2112 utilizează numai cartușe de fabrică.
La fel inculpatul Crețu Gheorghe a declarat, că la instructaj s-a anunțat că este o
vânătoare de reglare numerică, vânătoarea de reglare numerică se petrece prin analogie, conform
regulilor generale de petrecere a vânătorilor sportive de mistreți, alte reguli nu au fost stabilite,
când se citea instructajul avea 2 feluri de cartușe, ambele produse la uzina de muniție din
or.Nicolaev Ucraina firma Taho, cartușele cu alice românește se mai spune preșă au un alt
diametru de la 6 întreg până la 9, iar cele fabricate de uzina cu preșă se văd din tub, a utilizat
două tipuri de cartușe pe toată perioada desfășurării vânătorii, a utilizat cartușele taxo, în limba
rusă ”pulea trio”. Nu a desfăcut niciodată cartușele și nu cunoaște câte capuri balistice au
cartușele, în regulile de securitate la vânătoare este indicat că se utilizează cartușe fabricate
numai la uzină. La finalizarea instructajului Svistun a verificat la toți armele și munițiile inclusiv
și la el, unde el a prezentat toate cartușele pe care le avea în acea zi. Când a efectuat
împușcătura, a îndreptat arma jos spre mistreț, tragerea are loc în direcția animalului ce urmează
a fi vânat, la vînătoare au fost vânați doi mistreți. După ce a semnat în registru a plecat la
automobil după încălțăminte și nu cunoaște dacă Paciu Sorin a semnat în careva registru/f.d.258-
268 volumul 23/.
Din declarațiile depuse de inculpatul Crețu Gheorghe în instanța de fond, verificate în
ședința instanței de apel, rezultă, că inculpatul Crețu Gheorghe a dat aceleași declarații ca în
instanța de apel, ultimul a declarat că nu este vinovat şi nu recunoaște învinuirea înaintată, că în
timpul vînătorii l-a văzut în dreapta sa după copac pe Svistun Valeriu, iar mai înspre dreapta de
el, în sus, la colţul pădurii a văzut silueta ţintaşului *****, care era îmbrăcat în haine de culoare
maro-închis, lîngă ***** nu se afla nici o persoană, motiv pentru care atunci nu admitea şi nici
nu putea să admită şi nici să presupună că putea să fie cineva în urma ţintaşilor Svistun şi *****,
inclusiv în zona de efectuare a împuşcăturilor, el nu ştia şi nici nu trebuia să ştie şi, evident, nu
putea să-și dea seama că cineva din participanţii la vînătoare îşi va schimba locul amplasării sau
calitatea de participant, întrucît era convins că niciunul din participanţi nu încălcă Regulile de
securitate la vînătoare. Din adîncul pădurii, din partea lui stîngă spre dreapta au început să se
mişte mistreţii, care au început să se îndrepte în direcţia liniei de ţintaşi, adică direcţia din
dreapta postului lui, cînd mistreţii s-au apropiat spre ieşire, un mistreţ mai mare s-a desprins de
cârd, deplasîndu-se înainte, puţin în dreapta, exact în direcţia lui, cînd mistrețul s-a apropiat spre
ieşirea din pădure, a efectuat o împuşcătură cu un glonte, fie cu un cartuş de tip „DIABLO”, fie
cu un cartuş cu glonte de tip „TRIO”, întrucît încărcătorul armei era încărcat la rînd cu un cartuş
de tip glonte „DIABLO”, după care urma un cartuş de tip glonte „TRIO”, acestea rînduindu-se,
cartuşele date au fost fabricate la o uzină din Nicolaev, Ucraina şi procurate de la magazinul
specializat „CARTUȘ” din municipiul Chişinău. Văzînd că mistreţul în care a efectuat
împuşcătura este rănit, l-a lăsat să iasă din pădure și să treacă după linia ţintaşilor, în tot acest
timp el îl avea pe mistreţ în vizor şi permanent îl ţinea la ţintă, după ce a ieşit din pădure și a
trecut linia de ţintaşi, după ce a trecut de postul ţintaşului din dreapta lui, care se afla după copac
şi deja la o distanţă de aproximativ 30 metri, la un unghi de 45 grade, a mai efectuat o
împuşcătură, în rezultat mistreţul a început a se zbate pe loc, imediat a mai efectuat o
împuşcătură de control în mistreţul dat şi Svistun Valeriu, ca urmare a împuşcăturii de control
efectuată de ţintaşul Svistun, mistreţul a căzut la pămînt fără mişcare, tot atunci, în direcţia dată
unde a căzut mistreţul doborît, au mai trecut cîţiva mistreţi, inclusiv mici, în care s-au efectuat
cîteva împuşcături, după linia de poziţionare a ţintaşilor, adică în urmă, în direcţia sectorului de
pădure rasă, deasemenea el a mai efectuat un foc. Peste ceva timp s-a făcut linişte, iar pentru a se
convinge că unul din mistreţi a fost doborît a făcut un pas şi ridicîndu-se puțin și-a aruncat
privirea în direcţia unde era primul mistreţ doborît, însă imediat Valeriu Svistun i-a făcut semn
cu mîna să stea locului și el a rămas la locul amplasării. Deja cînd gonaşii se auzeau mai bine, a
mai apărut un mistreţ din partea dreaptă, din direcţia postului ţintaşului *****, unde s-a auzit o
împuşcătură, la care mistreţul s-a deplasat spre direcţia dintre postul lui şi postul ţintaşului
Svistun, la o distanţă aproximativ un metru sau 1,5 metri, mai la dreapta din locul de unde a ieşit
primul mistreţ, în acel moment Valeriu Svistun, care era la postul din dreapta, după copac, a
efectuat două împuşcături consecutive şi probabil a ratat ţinta, deoarece mistreţul nu a căzut, dar
continua deplasarea spre ieşirea din pădure, spre sectorul de pădure rasă, atunci el a lăsat să
treacă acel mistreţ de linia ţintaşilor, inclusiv de locul unde se afla ţintaşul din dreapta lui
Svistun, care în acel moment tot se afla după copac şi cînd mistreţul a ajuns aproape de locul
unde se afla primul mistreţ doborît, la aproximativ 1,5-2 metri, a tras în direcția acestuia două
focuri consecutive, în rezultat mistreţul a căzut doborît la pămînt, toate împuşcăturile efectuate
de el la vînătoarea din 23.12.2012 au fost dintr-un singur loc, de la locul poziţionării, iar tuburile
de cartuşe au rămas jos aşa cum le-a aruncat mecanismul armei spre dreapta, deoarece este o
armă semiautomată. Ulterior l-a văzut pe Valeriu Svistun, care se afla după copac că a alergat în
direcţia drumului de acces, trecînd după drumul pădurii, iar de la colţul pădurii, de la locul unde
era postul ţintaşului *****, a văzut o persoană care se îndrepta pe drum în direcţia unde s-a
deplasat Valeriu Svistun, a observat cum Valeriu Svistun şi încă o persoană transportau o a treia
persoană, cînd a ajuns la drum a văzut că persoana transportată era rănită, acesta fiind băiatul cu
numele Sorin, căruia i-a dat încălţămintea, fiind luat cu sania. Valeriu Svistun și l-a întrebat în
prezența unui pădurar, numele căruia a aflat că este ***** - „mata l-ai atins pe băiatul rănit?”,
iar el i-a răspuns „nu, eu am țintit numai în porc și nu am tras cu carteci, dar am tras cu cartușe
cu glonte de tip „DIABLO” şi „TRIO” /f.d.127-139 volumul 16/.
70. Succesorul victimei Paciu Adriana în ședința instanței de apel a declarat, că susține
declarațiile depuse în cadrul urmăririi penale și în instanța de fond, își menține poziția referitor
la acțiunea civilă înaintată, până la moment nu s-a apropiat nimeni din inculpați pentru a repara
prejudiciul material sau moral cauzat, alte declarații nu dorește să dea/f.d.219-220 volumul 23/.
Din declarațiile succesorului victimei Paciu Adriana date în ședința instanței de fond,
verificate în ședința instanței de apel rezultă, că Paciu Adriana a declarat, că Sorin Paciu a fost
soțul ei, la data de 22.12.2012 el l-a contactat pe ***** și s-au înțeles că a doua zi să meargă
împreună la vînătoare. A doua zi Sorin a plecat la vînătoare. Pe parcursul zilei ea a încercat să
comunice cu el, telefonîndu-l de mai multe ori, dar telefonul era închis. În jurul orelor 22.00 a
contactat-o telefonic pe mama lui Sorin, întrebînd-o dacă ea nu cunoaște ceva, la care ultima i-a
zis că ea împreună cu tatăl lui Sorin vin la ea acasă. Peste puțin timp au sosit părinții lui Sorin
împreună cu ***** ***** și au informat-o că Sorin în cadrul vînătorii a fost rănit în zona
abdomenului de un glonte care a ricoșat, că el se află în spital și deja a fost operat, starea
sănătății lui fiind stabilă. La 24.12.2012, împreună cu socrii a mers la spitalul raional Fălești.
Medicul ***** care l-a operat pe Sorin i-a asigurat că starea pacientului este una gravă, dar
stabilă. Ea a insistat să-l ia pe Sorin la Chișinău, dar medicul a informat-o că pacientul nu este
transportabil. Împreună cu soacra au intrat în salonul unde se afla Sorin și l-au văzut, el nu putea
vorbi deoarece era sub anestezie, iar asistentele le-au zis că ar fi mai bine să nu-i dea nici o
întrebare, după ce au plecat la Chișinău. În seara respectivă a mai comunicat telefonic cu soacra
ei, care a informat-o că socrul s-a întors la Fălești, unde împreună cu ***** au încercat să
comunice cu Sorin, i-a spus că asistentele medicale i-au comunicat că starea lui Sorin este mai
bună. A doua zi, la 25.12.2012 au mers la spital, medicul ***** a informat-o că Sorin în jurul
orei 08.00 a decedat. Ce a fost mai departe ea nu-și amintește, deoarece a avut nevoie de ajutor
medical. Puțin mai tîrziu au venit și socrii cărora, după ce au aflat despre decesul lui Sorin, la fel
li s-a acordat ajuror medical. La data de 27.12.2012 l-au înmormîntat pe Sorin în or.Chișinău în
cimitirul din *****. Pînă în prezent nimeni nu s-a apropiat de ea să-i explice circumstanțele în
care s-a produs accidentul, unica persoană care și-a cerut scuze a fost Lupu Ion /f.d.219-221
volumul 14/.
71. Fiind audiat în ședința instanței de apel partea vătămată Paciu Ion a declarat, că
susține declarațiile depuse anterior în instanța de fond și nu are careva completări/f.d.221
volumul 23/.
Din declarațiile părții vătămate Paciu Ion depuse în ședința instanței de fond, verificate
în ședința instanței de apel, rezultă, că partea vătămată Paciu Ion a declarat, că Sorin Paciu a fost
fiul lui. La data de 23.12.2012, în jurul orei 21.30, a primit un apel telefonic de la *****, nașul
de cununie a lui Sorin, care l-a rugat să iasă în curte. Ieșind în curte nu l-a întîlnit pe *****, cînd
l-a telefonat, ***** i-a răspuns că se află la spitalul raional Fălești, deoarece fiul lui Sorin a avut
nevoie de o intervenție chirurgicală, că a fost rănit la vînătoare, i-a mai spus că operația deja s-a
finisat, a decurs greu și că la operație au participat trei medici, doi dintre care au fost aduși din
Chișinău. Între timp de el s-a apropiat ***** *****, care a confirmat cele spuse de *****,
informîndu-l că Sorin a fost rănit în burtă de un glonte care a ricoșat, că după operație medicii i-
au informat că nu a fost lezat nici un organ vital, că Sorin se afla sub anestezie și că este nevoie
de un medicament antibiotic. Cu ***** ***** au mers la farmacie și au procurat medicamentul
necesar, toți împreună au venit la domiciliul Adrianei Paciu - soția lui Sorin, căreia i-au povestit
despre cele întîmplate. A doua zi în jurul orei 07.00, împreună cu soția Galina și cu soția lui
Sorin au mers la spitalul raional Fălești, unde au fost întîmpinați de *****, împreună cu care se
mai aflau două persoane. Din discuția lor a înțeles că ei sunt participanți la vînătoare, ulterior a
aflat că aceștia sunt ***** și ***** *****. I-au condus la medicul care l-a operat pe Sorin,
acesta fiind *****, cu care au discutat, medicul le-a explicat cum a decurs operația, asigurîndu-i
că starea fiului este una gravă, dar stabilă. Ulterior au mai discutat cu un medic, care la fel a
participat la operație și le-a spus că operația a decurs greu, dar s-a făcut tot ce era necesar,
comunicîndu-le că au depistat glontele și l-au extras, că pacientul a pierdut mult sînge și că i s-a
făcut transfuzie. Ulterior soției Galina și norei Adriana le-au permis să intre în salonul în care se
afla Sorin, dar în scurt timp ele au ieșit din salon cu lacrimi în ochi, el înțelegînd că Sorin nu era
în stare să vorbească. Au discutat cu ***** despre cele întîmplate, apoi s-au întors în Chișinău.
În aceeași zi l-a telefonat pe medicul *****, care i-a comunicat că Sorin și-a revenit puțin și că
starea sănătății lui este stabilă. Tot în aceeași zi, după orele 21.00 a fost la spital, au intrat în
salonul lui Sorin, Sorin vorbea foarte greu, apoi au revenit în Chișinău. A doua zi, aproximativ
pe la orele 09.00, împreună cu soția au venit din nou la spital, au mers la salonul în care se afla
Sorin, însă au observat că Sorin nu se mai afla în salon. Întrebîndu-i pe lucrătorii medicali unde
este Sorin, nimeni nu le răspundea nimic, atunci au înțeles că ceva s-a întîmplat, medicul i-a
informat că Sorin, în jurul orei 08.00 a decedat, lui și soției fiindu-le acordat ajutor medical. La
27.12.2012 l-au înmormîntat pe Sorin în or.Chișinău, în cimitirul din *****. În legătură cu
funerariile, împreună cu soția au suportat cheltuieli materiale. Până în prezent de el personal nu
s-a apropiat nimeni să-i propună careva ajutor sau să-și ceară scuze pentru cele întîmplate
/f.d.215-218 volumul 14/.
72. Reprezentantul părții civilmente responsabile Rezervația Naturală ”Pădura
Domnească” Acru Iurie în ședința instanței de apel a declarat, că susține sentința emisă de
Judecătoria Fălești, careva completări nu are, nu este deacord cu acțiunea civilă înaintată de
succesorii părții vătămate, vânătoarea a fost legală și referitor la incidentul dat Rezervația
Naturală ”Pădura Domnească” nu poartă răspundere, nu este specialist în domeniul reglării
numerice și nu poate da răspuns ce ține de domeniul dat/f.d.256 volumul 23/.
73. Reprezentantul părții civilmente responsabile Agenția ”Moldsilva” ***** Radu în
ședința instanței de apel a declarat, că Agenția Moldsilva a emis ordinul nr.168 din 14.09.2012
cu privire la deschiderea sezonului de vânătoare a mistreților pentru anul 2012 în scopul
executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.606 din 15.08.2012, ordinul respectiv a
reglementat modul și termenul de vânătoare pentru anul 2012, prin urmare prin emiterea
ordinului menționat Agenția Moldsilva nu poate fi recunoscută ca responsabilă de evenimentele
din 23.12.2012. Agenția Moldsilva nu recunoaște acțiunea civilă înaintată de succesorii părții
vătămate. Nu cunoaște dacă există careva reglementări specifice în executarea ordinului privind
organizarea vânătorii în zona frontierii de stat, aceleași declarații fiind date și în instanța de fond
/f.d.257 volumul 23, 249-250 volumul 17/.
74. Fiind audiat în ședința instanței de apel martorul ***** a declarat că la 23.12.2012
activa în calitate de ***** și la vînătoare a participat ca gonaș. Înainte de a începe vânătoarea
Svistun Valeriu a petrecut activități cu privire la tehnica securității, ca gonași le-a fost explicat
că merg unul de la altul la 50 m, conform regulilor de vânătoare nu are dreptul să părăsească
locul de goană, gonașii care se află la goana de mistreți merg, strigă și fluieră, gonașii merg în
direcția vânătorilor până când ajung aproape, vânătorii nu au dreptul să tragă spre ei, i-a fost
arătată direcția unde trebuia să iasă spre vânători, a semnat în registrul pentru instructaj prezentat
de Svistun, vînătorii la fel au semnat în registul tehnicii securității. La vînătoare au fost vânați
doi porci sălbatici, a primit o bucată de carne, în acea zi nu a aflat să fi avut de suferit cineva,
despre cele întâmplate a aflat de la televizor a doua sau a treia zi, nu au fost informați despre
faptul că vine o careva inspecție să verifice activitatea rezervației, nu cunoaște dacă cineva din
gonași a părăsit goana sau s-a retras din ea, în ziua respectivă sau ulterior nu au fost adunați toți
gonașii de către administrația rezervației, de Irimciuc, Svistun sau altcineva pentru a fi instruiți
referitor la declarațiile care urmează să le dea la organele de poliție, nu a participat la o astfel de
adunare/f.d.169-171 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, verificate în ședința
instanței de apel, rezultă, că la 22.12.2012 a fost telefonat de către ***** şi anunţat că la
23.12.2012, în cadrul rezervaţiei se va petrece o vînătoare și că el ca lucrător silvic trebuie să fie
prezent. La 23.12.2012 a sosit la cantonul nr.4, unde deja erau prezenţi colegii de lucru. Valeriu
Svistun a petrecut instructajul, după ce s-a terminat instructajul, au semnat cu toții în jurnalul
tehnicii securităţii. Ulterior au urcat într-un automobil și au plecat la locul unde urma să aibă loc
vînătoarea. Persoana responsabilă era **********, care i-a așezat pe locuri și au pornit prima
goană. După terminarea goanei nu a ieșit nici un mistreț, din care cauză au mers în alt loc, la a
doua goană. La această goană s-au auzit niște împușcături, iar peste o perioadă de timp au fost
anunțați să iasă la drum, deoarece vînătoarea s-a terminat, astfel au revenit la canton. La
cantonul nr.4 unde ardea un foc, au stat încă 1-2 ore, pe urmă li s-a dat o bucată de carne
deoarece a participat ca gonaș și a plecat acasă. La vînătoarea din 23.12.2012 au participat două
grupuri de țintași și două grupuri de gonași. El a fost gonaș al doilea din dreapta, de țintași nu a
dat, a ieșit ultimul cu *****, după ***** nu se mai afla nimeni. ***** la fel a participat în
calitate de gonaș, el personal a văzut împuscați doi mistreți, care se aflau într-o sanie. În calitatea
sa de pădurar a mai participat anterior la vînători. Vînătoarea din 23.12.2012 a fost desfășurată
după aceleaşi reguli, ca şi celelalte vînători la care a participat. După terminarea vînătorii cu
inculpații nu a discutat și nici nu a primit careva bunuri, pentru participarea la vînătoare a fost
răsplătit cu o bucată de carne, la urmărirea penală a fost audiat de două ori, în cadrul audierilor
suplimentare a spus, că a fost constrîns să dea declarații mincinoase referitor la circumstanțele în
care s-a desfășurat vînătoarea din 23.12.2012, acest fapt însă nu corespunde adevărului, nu a
declarat adevărul, întrucît a fost speriat, au fost atîtea audieri încît posibil s-a încurcat în
declarații. Susține primele declarații date în cadrul audierii la urmărirea penală și declarațiile
date în ședința de judecată. /f.d.165-167 volumul 15/.
75. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că a participat la vânătoarea
din 23.12.2012 în calitate de gonaș, fiind invitat de către *****, le-a fost efectuat instructajul
cum urma să se comporte ca gonași, să strige și să nu se oprească până a începe vânătoarea, a
semnat pentru tehnica securității pe o foaie, nu cunoaște câți mistreți au fost vânați în ziua
respectivă și nu-și amintește dacă a primit carne după vânătoare. Ulterior a auzit că a fost
împușcat un om la acea vânătoare, cunoaște că vânătoarea a încetat din motiv că a fost împușcat
un om, ulterior de la televizor a aflat cine a fost împușcat, dar nu-l cunoștea, nu s-a discutat de
către cine a fost împușcată persoana/f.d.172-173 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, citite în ședința intanței de
apel, rezultă, că în ziua vînătorii împreună cu *****, cu sania, au mers la cabană, unde ***** și
Valeriu Svistun au făcut adunare, toți au semnat pentru tehnica securităţii, a mers cu sania din
urma mașinilor, cînd s-a început goana ei au așteptat în sanie în drum, s-a auzit o împușcătură,
după care a venit ********** și l-a luat pe ***** cu sania, el rămînînd să vină cu mașina, iar
după ce s-au adunat toți au urcat în mașină și au venit la canton, i s-a dat o bucată de carne
pentru că a participat la vînătoare, după ce a mers acasă. Nu cunoaște cîte grupuri de gonași și
cîte grupuri de țintași au participat la vînătoare, deoarece el nu a participat nici ca țintaș și nici
ca gonaș, însă gonașii grupului la care el a participat cu sania au efectuat două goane. După ce s-
a întors la canton, cu conducerea rezervației nu a discutat și nici nu a primit careva indicații ce
declarații să dea în cazul în care va fi audiat, nu a primit careva bunuri de la Lupu, Irimciuc şi
Svistun. La vînătoarea din 23.12.2012 nu a participat nici în calitate de gonaș și nici în calitate
de țintaș, el fiind conducător de sanie. Cu Lupu Ion, Svistun Valeriu și Irimciuc Denis, după
terminarea vînătorii, în ziua de 23.12.2012 nu a discutat și nici nu a primit careva bunuri de la ei,
pentru participarea la vînătoare a fost răsplătit cu o bucată de carne. La urmărirea penală a fost
audiat de două ori, iar în cadrul audierilor suplimentare a spus că a fost constrîns să dea declarații
mincinoase referitor la circumstanțele în care s-a desfășurat vînătoarea din 23.12.2012, acest fapt
însă nu corespunde adevărului, fiind influiențat psihic de către procurorul care efectua audierea,
fiind impus să declare ceea ce i s-a spus. Susține primele declarații date în cadrul audierii la
urmărirea penală și declarațiile date în ședința de judecată/f.d.211-212 volumul 15/.
76. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că a fost invitat la vînătoarea
din 23.12.2012 în calitate de gonaș de către pădurarul *****, dar la goană nu a participat, fiind
lăsat la canton, la instructaj a participat și erau mai multe persoane care nu activau la rezervație,
nu-i cunoștea pe toți, nu a văzut ce animale au fost vânate, după sfârșitul vânătorii cât timp s-a
aflat la canton nu a văzut să fi fost aduse careva animale. În ziua respectivă nu a aflat ca la acea
vânătoare să fi fost rănit sau împușcat cineva, nu-și amintește dacă la vânătoare au fost prezenți
***** Rezervației, ***** și inginerul de pază. De la lumea din satul ***** și de la televizor a
aflat că la vânătoarea dată a fost rănită o persoană. A fost audiat la Procuratura raionului Fălești,
nimeni nu l-a instruit cum să vorbească. La intrarea la Pădurea Domnească pe unde intră ei este
un post al poliției de frontieră, care verifică pașapoartele, se verifică ca să nu fie persoane
străine, să nu treacă frontiera ilegal, a fost instructat că acolo se află frontiera de stat, că dacă văd
persoane străine sau careva nereguli să-i anunțe. Susține declarațiile date în instanța de fond,
cele date la urmărirea penală nu le susține, deoarece nu au fost drepte, a dat astfel de declarații la
urmărirea penală și le-a semnat, deoarece așa i-a spus domnul care scria/f.d.174-177 volumul
23/.
Din declarațiile date în calitate de martor de ***** în cadrul urmăririi penale la cantonul
Rezervației Pădurea Domnească din 13.02.2013, fiind audiat de procurorul Caraman Alexandru,
citite în ședința instanței de apel, rezultă, că martorul a declarat, că lucrează în calitate de
muncitor la cantonul nr.3 a Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”, șeful lui fiind pădurarul
*****. La 22.12.2012, seara a fost telefonat de colegul său *****, care i-a spus, că a doua zi la
cantonul nr.4 la pădurarul ***** se va organiza o vânătoare, fiind invitat să participe în calitate
de gonaș. Astfel a doua zi s-a pornit cu sania cu doi cai la cantonul lui *****, unde se aflau mai
multe persoane *****, *****, ***** *****, *****, Svistun Valeriu, *****, ***** și alte
persoane necunoscute. Cineva a spus că trebuie să semneze un registru, dar pentru ce nu s-a spus,
astfel el a semnat în registru pe un pervaz în cabană. Apoi ***** Gh. a spus la gonași să se urce
în ZIL și să pornească la sectorul unde urmează să aibă loc goana. La volanul automobilului a
mers Svistun Valeriu, tata lui Svistun Valeriu inginer pază și protecție. Când a ajuns la fața
locului toți s-au coborât din automobil și ***** Gh. i-a făcut un mic instructaj spunând să fie
atenți și să facă o goană bună. În timpul goanei pe partea stângă și pe partea dreaptă a sa au mers
persoane lui necunoscute la distanța de nu mai mult de 15 metri, goana a durat aproximativ 1-
1.30 minute, în timpul goanei s-a auzit o împușcătură și la sfârșitul goanei a văzut o persoană cu
o armă și cu iepure în mâină. După terminarea goanei ***** Gh. a spus să meargă la alt sector la
a doua goană, ajungând la sectorul unde urma să aibă loc a doua goană au mâncat puțin, apoi
***** Gh. le-a spus să se aranjeze pe la locurile lor și să pornească în goană. După ce a început
goana peste aproximativ 20-30 minute au început împușcăturile, care au durat aproximativ de
40-45 minute, fiind foarte multe împușcături. La un moment dat cineva l-a chemat să iasă din
pădure, a ieșit la drum la distanța de aproximativ 50-70 metri până la pădurea rasă și a văzut cum
trei persoane străine lui duceau în brațe un bărbat, doi îl duceau de sub mâini, iar unul de
picioare, unul din ei l-a chemat în ajutor, să-i ajute să ducă acest bărbat de picioare, a întrebat ce
s-a întâmplat, la ce ei au răspuns, că această persoană are infarct. El a dus acel bărbat de picioare
aproximativ 40 metri, apoi l-au încărcat în sanie. A văzut doi mistreți împușcați și în cuzov la
ZIL a mai fost un mistreț împușcat. ***** ***** i-a spus lui, că dacă cineva îl va întreba despre
cele întâmplate – el nu a fost la vânătoare în calitate de gonaș. La 23.12.2012 el a participat
numai într-un grup de gonași în două goane /f.d.154-157 volumul 5/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, citite în ședința instanței de
apel rezultă, că seara înaintea vînătorii din 23.12.2012 a fost telefonat de către pădurar, care l-a
informat că a doua zi va avea loc o vînătoare și el urmează să se prezinte. Dimineața s-a
prezentat la canton, după ce s-au adunat toți a fost efectuat instructajul, după ce au semnat în acte
s-a dat la o parte, toți au urcat în mașini și au plecat, el însă a rămas deoarece pădurarul lui
plecase undeva, cînd acesta a revenit toți participanții la vînătoare plecase, motiv pentru care
împreună cu băiatul din ***** au rămas la canton, unde au curățit zăpada și au făcut focul.
Înainte de a pleca acasă pentru lucrul efectuat a fost răsplătit cu o bucată de carne. După
terminarea vînătorii cu Lupu Ion, Irimciuc Denis și Svistun Valeriu nu a discutat. La urmărirea
penală a fost audiat, în cadrul audierilor a spus că a fost constrîns să dea declarații mincinoase
referitor la circumstanțele în care s-a desfășurat vînătoarea, a declarat ceea ce i s-a spus să
declare și a semnat, deoarece i s-a spus că altfel toți pădurarii vor fi eliberați din funcție, acest
fapt însă nu corespunde adevărului, susține declarațiile date în ședința de judecată/f.d.252-253
volumul 15/.
77. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că la vânătoarea din
23.12.2012 a fost invitat de pădurarul *****, au venit la cantonul de lângă satul Călinești,
lucrătorii poliției de frontieră i-au verificat buletinul, nu cunoaște dacă ultimii l-au înregistrat că
a intrat pe teritoriul rezervației, pentru a ajunge la canton toți obligatoriu au trecut pe la postul
poliției de frontieră, deoarece alt drum nu există, a participat la instructajul referitor la tehnica
securității petrecut de Svistun, dar la vânătoare nu a participat, a rămas cu ***** să-l ajute, la
canton au fost aduși de la vânătoare doi mistreți împușcați și a ajutat la curățirea mistreților, nu
cunoaște cine a împărțit mistreții, referitor la declarațiile date la 16.02.2013 martorul a spus că
le-a dat, deoarece i s-a spus să spună astfel, nu a fost pe malul Prutului, așa i-au spus să spună,
nu a fost amenințat să dea astfel de declarații, în procesul-verbal citit a fost scris din cele
povestite de el, s-au strâns mai multe persoane și au decis să spună astfel, Lupu Ion, Irimciuc
Denis și Svistun Valeriu nu au fost la adunarea unde au discutat ce să declare la organul de
anchetă, au hotărât toți împreună să spună că au fost la goana animalelor, corecte sunt
declarațiile date în ședința instanței de judecată, în acea zi cînd s-au adunat toți a auzit despre
faptul că a fost rănită o persoană, nu știa cine a fost rănit, era o persoană din străini, la sfârșitul
vânătorii a primit o bucată de carne de mistreț/f.d.178-181 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în cadrul urmăririi penale la 16.02.2013
procurorului în secția control al urmăririi penale a Procuraturii Generale A.Rusu, citite în ședința
instanței de apel, rezultă, că martorul a declarat, că la 23.12.2012, el, Ion Anton***** şi *****
s-au prezentat la cantonul nr.4 din RN „Pădurea Domnească”, unde mai erau persoane lui
necunoscute. Împreună cu toţi gonaşii, au fost chemaţi de către V.Svistun, care le-a dat registrul
pentru tehnica securităţii în care s-au semnat pe capotul unei maşini de teren, le-a făcut
instructajul, comunicându-le cum trebuie să se comporte în timpul vânătorii, să strige aproape de
a ajunge de ţintaşi, le-au dat jaletele luminiscente în care s-au îmbrăcat. Instructajul gonaşilor a
fost efectuat aparte de ţintaşi, nu cunoaște dacă aceștea au trecut instructajul privind tehnica
securităţii. După aceasta, toţi gonaşii, în jur de 15-20 de persoane, s-au urcat în remorca
automobilului de model ZIL, la volanul căruia era tata lui Valeriu Svistun, V.Svistun şi s-au
deplasat în pădure, la locul petrecerii vânătorii, tot din cadrul cantonului nr.4. Cu ei erau două
persoane lui necunoscute, ambii cu arme, cu vârstă de 40-45 de ani, nu a atras atenţia cum arată
şi nu poate să-i descrie. Pe ei i-au transportat la locul de unde urma să înceapă goana,
********** şi Gh.***** fiind organizatorii gonaşilor, care le-au comunicat în ce parte să
înceapă goana, ţintaşii urmau să se deplaseze la poziţiile de număr. În jurul orelor 09.00 a
început prima goană, care a durat în jur de o oră, însă fără careva succes, nu a ieşit nici un
mistreţ. La prima goană împreună cu ei au participat şi cele două persoane lui necunoscute, unul
a mers pe marginea graniţei, iar al doilea pe drum, pe unde se deplasa şi automobilul de model
ZIL, pe unde se mai deplasa şi o sanie trasă de doi cai, pe care o conducea o persoană
necunoscută. După aceasta, ei toţi, gonaşii cu maşina de model ZIL au fost transportaţi în altă
parte a pădurii, dar tot din cadrul cantonului 4. A doua gonire a fost mai aproape de râul Prut, de-
a lungul râului Prut. După începerea la a doua goană, peste aproximativ o jumătate de oră a auzit
mai multe împuşcături, ei prelungind goana până aproape de linia ţintaşilor aproximativ la o
depărtare de aproximativ 80 de metri. S-a strigat că s-a terminat vânătoarea şi să iasă la drum, a
înţeles de la participanţi că cineva a fost rănit din această cauză a fost oprită şi vânătoarea. Când
a venit persoana rănită nu mai era, a înţeles că a fost transportată la spital. Când a venit la drum,
doi porci erau încărcaţi în sanie. La canton a fost chemat de către ***** şi i-a spus sa meargă să
jupoae şi să tranşeze porcii vânaţi. El personal a tăiat doi mistreţi, unul întreg l-au luat persoanele
venite de la Chişinău, la indicaţia lui V.Svistun fiind încărcat într-un automobil de teren, iar altul
a fost lăsat gonaşilor, pe care el l-a tranşat şi l-a împărţit între gonaşi. La vânătoarea din
23.12.2012 împreună cu el, ca gonaşi, au participat Gh.*****, ***** *****, Ion Anton*****,
Denis Irimciuc, **********, ***** *****, *****, ***** *****, *****, Valeriu Svistun şi alte
persoane ca un singur grup de gonaşi, de acest grup fiind petrecute două goane la cantonul nr.4,
la a doua goană fiind rănită o persoană. Nimeni nu i-a spus să susţină dacă va fi întrebat de
cineva, că au avut loc două vânători în locuri diferite şi că gonaşii cu care a participat la
vânătoarea din 23.12.2012 la cantonul nr.4 au fost împărţiţi în două grupuri de gonaşi, de fapt cu
persoanele indicate au format un singur grup de gonaşi /f.d.158-161 volumul 5/.
Din declarațiile date de martorul ***** în instanța de fond, citite în ședința instanței de
apel, rezultă, că la 23.12.2012 dimineața, împreună cu Ion Anton***** au venit la cantonul lui
**********, unde se aflau mai multe persoane. Svistun Valeriu și Denis Irimciuc au petrecut
instructajul, după care au semnat într-o carte, iar după ce au semnat toți le-a fost citit în glas
numele tuturor, numele lui însă nu a fost citit, motiv pentru care el l-a întrebat pe pădurar de ce
numele lui nu a fost citit, pădurarul i-a spus că dacă nu a fost citit numele lui atunci să stea lîngă
mașină. Ulterior toți au plecat, iar el a rămas lîngă maşină. La canton era frig și s-a urcat în
mașină și a stat acolo până au revenit toți înapoi. După terminarea vânătorii ********** l-a
rugat să-l ajute să taie un porc, iar după ce l-a ajutat ca răsplată a primit o bucată de carne și a
plecat. În ziua respectivă a văzut un singur mistreț împușcat, cel la curățirea căruia a participat.
La urmărirea penală a fost audiat o singură dată, iar în cadrul audierilor a spus că a fost constrîns
să dea declarații mincinoase referitor la circumstanțele în care s-a desfășurat vînătoarea din
23.12.2012, acest fapt însă nu corespunde adevărului, a declarat ceea ce i s-a spus să declare.
Numele persoanelor care l-au învățat ce să declare nu cunoaște, nu a fost amenințat s-au bătut ca
să dea declarații într-un anumit mod. Susține declarațiile date în ședința de judecată. La sfârșitul
vânătorii din 23.12.2012 nu a discutat cu Lupu, Irimciuc și Svistun/f.d.186-187 volumul 15/.
78. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că susține declarațiile depuse
în instanța de fond, activează în calitate de ***** din anul 1997, care mărginește cu râul Prut,
cantonul unde pădurar este Iftodi la fel mărginește cu râul Prut, acolo este zonă de frontieră, se
verifică documentele de către grăniceri la intare, acest post exista și când era pichet de grăniceri.
La vânătoare a fost invitat de către *****, care i-a fost comunicat, că vânătoarea va avea loc la
cantonul nr.4, nu a fost verificat de poliția de frontieră, la cantonul nr.4 erau colegii de serviciu
*****, Pădurari, Svistun Valeriu, Irimciuc Denis. La vânătoare urma să participe în calitate de
gonaș, armă de vânătoare nu avea cu el. Înainte de a începe vânătoarea a fost efectuat instructaj
pentru tehnica securității de către inginerul pază și protecție Svistun Valeriu, care le-a explicat
cum și la ce distanță să meargă unul de altul, pentru ce a semnat în registru, de la canton spre
locul unde a avut loc vânătoarea s-au deplasat cu mașină model ZIL, erau peste zece persoane la
număr, nu a văzut arme la ei, nu a auzit ca în timpul vânătorii să fi întâmplat ceva deosebit,
ulterior din presă a auzit despre faptul că la acea vânătoare a fost rănită o persoană, la finele
vânătorii au fost vânați doi, trei mistreți, a participat la două goane, în prima goană și în a doua
în dreapta sa era *****. Pe cauza penală respectivă a dat declarații de două sau trei ori, cele mai
veridice declarații sunt cele date la Judecătoria Fălești/f.d.182-185 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în cadrul urmăririi penale la 12.01.2013
procurorului în secția exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale
D.Rotaru, citite în ședința instanței de apel, rezultă că marorul a declarat, că la 23.12.2012,
aproximativ pe la orele 07.00 a venit la cantonul nr.4 unde pădurar este **********, unde s-au
strîns toţi participanţii la vînătoare. Inginerul pază şi protecţie Svistun Valeriu le-a petrecut
instructajul tehnicii securităţii la vînătoare, inclusiv şi despre locurile unde vor sta vînătorii, au
fost informaţi că se permite de a efectua trageri doar cu cartuşe cu glonţ. Despre aceasta a semnat
într-un registru special. Instructajul a fost petrecut la toţi participanţii la vînătoare, atât gonaşi cât
şi vânători. În afară de el în calitate de gonaşi la această vânătoare au participat: *****, *****,
*****, *****, îi ţine minte deoarece ei mergeau lângă el. Din vânători care au participat îi
cunoaște pe ***** şi ***** *****. Iftodi Ion era responsabil pe aşezarea gonaşilor, iar Svistun
Valeriu era responsabil de aşezarea vînătorilor. După ce au semnat toţi, s-au urcat în automobil şi
s-au pornit la locul de unde urma să gonească mistreţii. Aproximativ pe la orele 08.00 s-a început
vânătoarea propriuzisă. Au mers prima goană aproximativ vreo 500-600 metri, însă nu a ieşit nici
un mistreţ. După aceasta, vânătorii (ţintaşii) şi-au schimbat poziţiile fiind aşezaţi pe poziţii de
Svistun Valeriu, iar ei au început goana numărul 2. Au început să se audă împuşcături, mai mult
de două, a înţeles că mistreţii au început a ieşi la vânători. Peste aproximativ vreo 5 minute li sa
comunicat de către ***** ca să iasă la marginea drumului, deoarece vânătoarea s-a terminat.
********** le-a comunicat că mistreţul a fost luat, le-a mulţumit după care le-a spus că sunt
liberi. După aceasta el a plecat acasă, aproximativ peste vreo 2-3 zile el a aflat că la acea
vânătoare a fost rănit un participant, însă cine anume a fost el nu cunoaște /f.d.117 volumul 5/.
După citirea declarațiilor respective martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat
că declarațiile citite diferă de declarațiile depuse în instanța de apel, deoarece colaboratorii
Procuraturii i-au speriat că o să-i închidă și o să-i dea afară din lucru dacă nu vor declara astfel și
a dat declarațiile date, procurorul scria așa cum considera de cuviință. Personal a fost amenințat
de persoane necunoscute că va fi dat afară din funcție dacă nu va da declarații corespunzătoare.
Din declarațiile depuse de martorul ***** în instanța de fond, citite în ședința instanței
de apel, rezultă, că la data de 22.12.2012 seara a fost anunţat de către şeful de sector că a doua zi
se va petrece o vînătoare în Rezervaţia „Pădurea Domnească”, unde activează. Dimineața s-a
prezentat la cantonul nr.4, unde este pădurar Iftodi Ion. Cînd a ajuns, acolo deja se aflau mai
mulţi colegi, de ei s-a apropiat inginerul pază şi protecţie, care i-a instructat privind tehnica
securităţii. După instruire a semnat în registru, a urcat în maşina de model „Zil” şi a mers la locul
unde urma să aibă loc goana la vînat. Responsabil de gonași era Iftodi Ion, care i-a așezat pe la
locuri. După efectuarea primei partide de goană nu a ieșit nici un mistreț, astfel au mers la a doua
partidă de goană. La partida a doua ********** iarăşi i-a împărţit pe locuri după ce au început
goana. La această goană în partea dreaptă a lui a mers *****, iar în partea stîngă Anatolii *****.
Peste un timp s-au auzit împuşcături, iar după aproximativ 5-10 minute au fost anunțați să iasă
din pădure, deoarece vînătoarea s-a terminat și s-au întors la cantonul nr.4. În acea zi a văzut doi
mistreți împușcați, iar înainte de a merge acasă a primit de la Ion Iftodi o bucată de carne pentru
participare la vînătoare ca gonaș. În grupul de gonași din care a făcut parte și el au mai participat
la cea de-a doua goană *****, *****, Anatolii ***** şi Iftodi Ion, iar la prima goană au mai
participat trei persoane necunoscute lui. După terminarea vînătorii cu Lupu Ion, Svistun Valeriu
și Irimciuc Denis nu a discutat și nici nu a primit careva bunuri de la ei. La vînătoarea din
23.12.2012 a participat în calitate de gonaș. La urmărirea penală a fost audiat de două ori, iar în
cadrul audierilor suplimentare a spus, că a fost constrîns să dea declarații mincinoase referitor la
circumstanțele în care s-a desfășurat vînătoarea din 23.12.2012, acest fapt însă nu corespunde
adevărului, susține primele declarații date în cadrul audierii la urmărirea penală și declarațiile
date în ședința de judecată, la audierea suplimentară din cadrul urmăririi penale a declarat așa
deoarece îi era frică să nu fie eliberat din funcție /f.d.172-174 volumul 15/.
79. Martorul***** în ședința instanței de apel a declarat, că la data de 22.12.2012 activa
în calitate de *****, avea întărit după el cantonul nr.8. A participat la vânătoarea din 23.12.2012,
a fost petrecut instructajul de către V.Svistun, la instructaj gonașii și țintașii erau împreună,
Svistun a prezentat un registru unde au semnat. Au fost anunțați să urce într-o sanie să se
deplaseze la cantonul nr.7, acolo au fost aranjați într-un rând și li s-a spus să gonească mistreți.
A trecut ceva timp, careva a strigat că se termină vânătoarea și să se întoarcă la canton, după care
au plecat acasă, pentru participarea la vânătoare a primit aproximativ 1,5 kg carne de mistreț. În
ziua respectivă a avut loc o goană, zona de localizare a goanei era între satul Pruteni și satul
Drujneni, unde a avut loc goana în apropiere este frontiera de stat care nu era marcată, dar
cunoaștea că este frontieră, deoarece este vecin cu cantonul respectiv, goana a avut loc
aproximativ la 200 metri de frontiera de stat. Nu cunoaște câți mistreți au fost împușcați în ziua
respectivă, la grupul de la cantonul nr.7 nu a fost împușcat nici un mistreț. Despre cele
întâmplate a aflat ulterior de la televizor, în acea zi a înțeles că ceva nu este în regulă, dar ce
anume nu a înțeles, persoana rănită nu a văzut-o. Când a fost angajat a primit instructaj referitor
la faptul, că va activa în zona de frontieră, în zona cantonului unde activează purtarea buletinului
de identitate este obligatorie. A fost audiat la urmărirea penală de mai multe ori. A dat declarații
diferite între ele, a dat declarații care nu corespund realității, deoarece le-au spus că vor fi
concediați, la procuratura Fălești i s-a comunicat, că vor fi concediați dacă nu dau declarațiile
respective. De-a lungul râului Prut la 500 m. nu stau indicatoare de zonă de frontieră, la moment
sunt instalate semne de zonă de frontieră. A fost determinat să dea alte declarații decât a dat de
către persoanele la care a dat declarații, îi era frică să nu rămână fără serviciu, au fost două
grupuri de gonași, nu a fost constrâns să dea declarații de către superiorii lui, susține declarațiile
depuse în instanța de fond/186-189 volumul 23/.
Din declarațiile martorului***** depuse la 19.01.2013 în cadrul urmăririi penale,
verificate în ședința instanței de apel, reiese, că martorul declară, că aproximativ din anul 2007
activează în calitate de *****. În Rezervaţie este permisă vânătoarea selectivă a animalelor în
fiecare an, în dependenţă de numărul animalelor la 1000 de hectare. În fiecare an, inginerul de
pază şi protecţie a Rezervaţiei prezintă către Agenţia „Moldsilva” darea de seamă privind
numărul de animale, inclusiv şi mistreti, apoi în baza acestei dări de seamă se permite vânătoarea
selectivă a unui număr concret de animale. În acest sens de Agenţia „Moldsilva” se adoptă ordin
privind permisiunea de a petrece vânătoarea selectivă a anumitei categorii de animale. La data de
22.12.2012 a fost anunţat de şeful de sector ***** *****, că dimineața la 23.12.2012 să se
prezinte la cantonul nr.4 al Rezervaţiei unde va avea loc vânătoarea selectivă de mistreţi.
Dimineaţa el s-a prezentat la cantonul nr.4 al sectorului Silvic „Călinești” din Rezervaţia
„Pădurea Domnească”, unde s-au prezentat mai multe persoane lui necunoscute şi mai mulţi
colegi de serviciu. Inginerul pază şi protecţie a Rezervaţiei Valeriu Svistun a petrecut instructajul
cu toţi participanţii, le-a explicat în care direcţie se permite tragerea, adică numai în faţă şi în
urmă, le-a explicat regulile tehnicii securităţii, iar mai apoi din cauza numărului mare de
vânători, toţi au fost împărţiţi în două grupe. Fiecărei grupe i-a fost repartizat sectorul de pădure
pentru vânătoare. El a fost repartizat în grupa din care ca gonaşi mai făceau parte ***** *****i,
care a fost numit responsabil, ***** *****, ***** *****, ***** *****, ***** ***** și Denis
Irimciuc. Cine se aflau printre ţintaşii din grupa lor el nu cunoaște, deoarece gonaşii au plecat
înainte spre sectorul lor de pădure de unde urma să înceapă goana. A doua grupă de vânători s-a
deplasat în alt sector de pădure. Ajungând la sectorul menţionat, după ce au fost aranjaţi pe
poziţii, au fost anunţaţi de ***** *****i să înceapă goana aproximativ la orele 09.30,
aproximativ la orele 11.30 au fost anunţaţi de ***** *****i să iasă la margine, deoarece
vânătoarea s-a terminat. Împuşcături în goana lor nu s-au efectuat şi nu s-au auzit, nu s-au
împuşcat careva animale. Din ce cauză a fost oprită vânătoarea şi ce s-a întâmplat nu cunoaște,
deoarece a plecat acasă. La data de 06.01.2013 de la televizor a aflat că la vânătoarea din
23.12.2012 a avut loc un incident şi a fost rănită o persoană/f.d.106-108 volumul 5/.
Din declarațiile martorului***** depuse în cadrul urmăririi penale la 16.02.2013, citite în
ședința instanței de apel, rezultă, că cu privire la cazul examinat suplimentar poate comunica că
declaraţiile date anterior nu le susţine în deplin volum, deoarece au fost date sub influenţa
persoanelor din cadrul administraţiei Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească”. Astfel, la
23.12.2012, în jurul orelor 07.00, el împreună cu *****, cu automobilul său personal s-a
prezentat la cantonul nr.4 din RN „Pădurea Domnească” unde mai erau persoane lui
necunoscute. Au fost chemaţi de către V.Svistun, care le-a dat registrul pentru tehnica securităţii
în care s-au semnat pe capotul unei maşini de teren, le-a făcut instructajul comunicându-le cum
trebuie să se comporte în timpul vânătorii, să strige aproape de a ajunge de ţintaşi, le-au dat
jaletele luminiscente în care s-au îmbrăcat. Instructajul gonaşilor a fost efectuat aparte de ţintaşi,
nu cunoaște dacă aceştia au trecut instructajul privind tehnica securităţii. După aceasta, toţi
gonaşii, în jur de 15 persoane, s-au urcat în remorca automobilului de model ZIL 131, care
aparţine lui V.Svistun şi s-au deplasat în pădure, la locul petrecerii vânătorii, tot din cadrul
cantonului nr.4. Totodată s-au pornit şi ţintaşii cu automobilele de teren. Pe ei i-au transportat la
locul de unde urma să înceapă goana, **********i fiind organizatorul gonaşilor, care le-a
comunicat în ce parte să înceapă goana, iar țintașii urmau să se deplaseze la poziţiile de număr.
În jurul orelor 09.00 a început prima goană, care a durat în jur de o oră, însă fără careva succes,
nu a ieşit nici un mistreţ, neefectuându-se careva împuşcături. După aceasta, toţi gonaşii cu
maşina de model ZIL 131 au fost transportaţi în altă parte a pădurii, dar tot din cadrul cantonului
4, unde ********** din nou le-a comunicat în ce parte să înceapă goana. Concret locul unde s-a
efectuat a doua goană el nu cunoaște, dar poate să arăte la faţa locului. După începerea la a doua
gonire, peste aproximativ o jumătate de oră a auzit mai multe împuşcături, ei prelungind goana
până aproape de linia ţintaşilor. Ajungând lângă ţintaşi a văzut ca au fost împuşcaţi doi porci,
dacă au fost mai mulți el nu cunoaște, deoarece a văzut numai doi. Nu exclude că au fost
împușcați mai mulți de doi. În o sanie trasă de doi cai, care mergea pe drum alături de gonaşi au
urcat porcii, însă la un moment cineva din partea ţintaşilor a strigat ca urgent să aducă sania.
Atunci a înţeles că ceva s-a întâmplat şi sania a plecat în direcţia de unde a fost solicitată, ei
prelungind deplasarea pe jos tot în direcţia unde a plecat sania. Peste puţin timp, nu departe de ei
a trecut sania în care era o persoană rănită, semiculcată în braţele altei persoane, cine erau
persoanele în cauză el nu cunoaște. Din discuţiile care se duceau a înţeles că persoana dată a fost
rănită în timpul vânătorii. Persoana pe care au dus-o cu sania nu a participat cu ei în calitate de
gonaş, în ce calitate era ea la vânătoare el nu cunoaște. După aceasta, gonaşii din nou au fost
urcaţi în automobilul cu care au venit şi s-au deplasat la cabana din cantonul nr.4, unde au stat
sub un şopron, când de ei s-a apropiat V.Svistun, care le-a comunicat că grupul lor de gonaşi
trebuie să fie împărţit în două grupuri, precum că au fost petrecute două vânători aparte, dar nu
una singură. El pe familii a numit cine va face parte din prima grupă şi a doua grupă, el nimerind
în grupa de la cantonul nr.7, unde, de fapt, nu s-a petrecut vânătoarea. La el avea nişte acte, pe
care i le-a dat la fiecare să le semneze, câte acte concret a semnat el nu cunoaște, după câte își
amintește, un singur act. Totodată, le-a dat indicaţii ca să susţină că au participat două grupe de
vânători şi gonaşi, dar nu una cum a fost în realitate, iar dacă îi întreabă cineva, să susţină că au
fost două vânători concomitente în două locuri diferite. După ce au semnat actele prezentate de
către V.Svistun, a mai stat în jur de 2 ore şi s-au deplasat spre casă. La prezentarea registrului
instructajului de protecţie a muncii la locul de muncă, biletul nr.0116656 şi cotorul biletului
nr.0116656, martorul***** a declarat, că registrul instructajului de protecţie a muncii la locul de
muncă a fost prezentat de V.Svistun înaintea petrecerii vânătorii, unde în drept cu familia sa de
pe pagina nr.4 este semnătura lui care a aplicat-o pe capotul unui automobil de teren, iar
semnăturile de pe biletul nr.0116656 şi pe cotorul biletului nr.0116656 au fost aplicate de către el
după petrecerea vânătorii, când a venit V.Svistun şi le-a spus ca vor fi împărţiţi în două grupuri
de vânători şi țintaşi. Concret nu ştie câţi porci au fost vânaţi, el personal a văzut doar doi. Un
porc a fost dat lor ca gonaşi, fiind tranşat şi împărţit între ei. A dat declaraţii controversate,
deoarece după petrecerea vânătorii au fost instruiţi de administraţia Rezervaţiei Naturale
„Pădurea Domnească” V.Svistun şi D.Irimciuc şi îi era frică ca să nu fie eliberat din funcţie, dacă
spunea adevărul /f.d.110-113 volumul 5/.
Din declarațiile suplimentare ale martorului***** depuse în cadrul urmăririi penale la
05.02.2013 procurorului în Procuratura s.Botanica mun.Chișinău A.Stîrcu, citite în ședința
instanței de apel, rezultă că anterior pe faptul dat a fost audiat în calitate de martor, declaraţii pe
care le susține pe deplin. A participat în grupa de gonaş în cantonul nr.7 conducătorul căruia era
cet. ***** *****, el nu era înarmat, nu dispunea şi nici nu dispune la moment de carnet de
vînător. După ce s-au grămădit toţi gonaşii, de ei separat de ţintaşi s-a apropiat Svistun Valeriu şi
a petrecut cu ei instructajul asupra securităţii la vânătoare, după care ei toţi au semnat într-un
registru. Acest registru reprezintă un caiet de aproximativ 48 foi, linia, avea careva despărţituri,
caietul mai avea careva înscrisuri anterioare, dar cîte pagini erau scrise nu cunoaște, în alte file
nu a semnat, a semnat în acel registrul pe capota unui automobil. Nu a văzut unde şi cum a avut
loc instructajul ţintaşilor fiindcă grupul lor era la distanţă de ei. La prezentarea biletului cotorului
verso unde este indicat numele martorului*****, ultimul a declarat, că în dreptul numelui său
este semnătura lui, nu-și amintește unde a semnat pe acest cotor, dar la sigur nu după instructajul
efectuat de Svistun V. pe capota automobilului și la sigur nici nu a semnat înainte de vânătoare,
cum a apărut semnătura lui acolo nu poate explica/f.d.114-116 volumul 5/.
Din declarațiile depuse de martorul***** în instanța de fond, citite în ședința instanței de
apel rezultă, că martorul a declarat, că în dimineața de 23.12.2012 s-a prezentat la cantonul nr.4,
unde au fost instructați, au semnat în registru și cotorul biletului, iar după aceasta au fost
împărţiți în două grupuri. Primul grup a plecat cu maşina, iar grupul lor cu sania. Din grupul lor
făceau parte aproximativ șase gonași și anume ***** *****, *****, *****, *****, ***** și el.
Ei au mers în cantonul nr.7, unde au fost aşezaţi la goana de către ***** ***** şi tot el a dat
ordinul cînd să se pornească. Peste aproximativ o oră s-a anunțat că se termină vînătoarea, au
ieşit la margine şi s-au deplasat cu sania înapoi la cantonul nr.4. Ajungînd la canton s-au încălzit
la foc vre-o oră, iar după ce i s-a dat o bucată de carne a plecat acasă. La canton a aflat câteva
detalii referitor la rănirea unei persoane, mai detaliat despre acest incident a aflat mai târziu de la
televizor. Tot acolo a văzut într-o sanie și doi mistreți împușcați. După terminarea vînătorii cu
Lupu Ion, Svistun Valeriu și Irimciuc Denis nu a discutat și nici nu a primit careva bunuri de la
ei. Pentru participarea la vînătoare a fost răsplătit cu o bucată de carne de către **********.
Anterior a mai participat la vînători în rezervație, vânătoarea din 23.12.2012 s-a petrecut după
aceleaşi reguli, ca şi celelalte vînători. La urmărirea penală a fost audiat de trei ori și o dată de
către comisia parlamentară de anchetă, însă declarațiile date la ce-a de-a doua audiere
suplimentară și în fața membrilor Comisiei parlamentare de anchetă nu corespund realității,
deoarece în cadrul acestor audieri a spus că a fost constrîns să dea declarații mincinoase referitor
la circumstanțele în care s-a desfășurat vînătoarea din 23.12.2012, acest fapt însă nu corespunde
adevărului și susține primele declarații date în cadrul audierii la urmărirea penală și declarațiile
date în ședința de judecată. La ce-a de a doua audiere suplimentară din cadrul urmăririi penale
procurorii i-au zis să declare anume așa cum spun ei, întrucît ei știu totul, în caz contrar va fi
eliberat din funcție, dîndu-i drept exemplu suspendarea din funcție a directorului rezervației, la
fel unul din membrii comisiei parlamentare de anchetă i-a spus ce să declare /f.d.169-170
volimul 15/.
80. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că în decembrie a.2012 activa
la *****, a fost telefonat cu o zi înainte de vânătoare că este o vânătoare și e necesară o sanie cu
cai, a doua zi pe la orele 07.00 cu sania s-a deplasat la canton, a semnat după ce a fost efectuat
instructaj, a fost anunțat că va merge din urmă cu sania, s-au deplasat la locul unde a avut loc
vânătoarea, a mers din urmă, după care au strigat că vânătoarea se finisează și i-au spus să
meargă încolo, a văzut un om care se ținea într-o parte, a fost urcat în sanie și l-a deplasat spre
un automobil, apoi s-a dus înapoi la persoanele care s-au adunat la vânătoare. Nu a întrebat ce s-
a întâmplat cu persoana. Acolo i-au fost puși în sanie doi mistreți pe care i-a dus la canton, s-au
descărcat porcii de niște persoane străine și a mai stat la canton vre-o oră-două, i-au dat o bucată
de carne, după ce a urcat cu ***** în sanie și a plecat acasă. La vânătoare a participat doar cu
sania. Nu-și amintește dacă persoana care a fost urcată în sanie a participat la instructaj și nu
cunoaște persoana dată. În afară de el nu mai era altcineva cu sania cu cai. Când a mers la canton
a trecut pe la punctul de trecere a frontierei și i-au verificat actele, distanța dintre frontieră și
locul unde a avut loc vânătoarea este de 1-2 km, nu-și amintește dacă erau marcaje de
frontieră/f.d.190-192 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond rezultă, că martorul a
declarat, că a fost telefonat de către ***** care i-a propus să meargă a doua zi la vînătoare, era
nevoie de o sanie. A doua zi ***** a venit la el și împreună cu sania au mers la cabană, unde
erau mai multe persoane, toți s-au iscălit pe o hîrtie. După aceasta s-a anunțat că se merge la
vînătoare, lui i-au spus să meargă cu sania în spatele mașinii. A ajuns la locul unde urma să se
petreacă vînătoarea, dar nu a ieșit nici un mistreț, astfel au mers în altă parte la al doilea zagon.
El nu a participat la vînătoare nici în calitate de gonaș, nici în calitate de ținta, dar se deplasa pe
drum cu sania. La această partidă s-au auzit împuşături, iar la scurt timp a venit pădurarul *****
și i-a cerut cât mai repede să meargă cu sania, cînd au ajuns la locul unde l-a condus ***** a
observat o persoană stătînd jos, care cu ajutorul a două persoane a fost urcată în sanie, după care
l-a transportat la margine și l-au urcat într-un automobil ce se afla la o distanță de aproximativ
200 metri, iar el s-a întors înapoi cu sania la locul unde s-a petrecut vînătoarea și a luat cu sania
doi mistreți împușcați, pe care i-a dus la canton. După aceasta a mers lîngă un foc unde s-a
încălzit, i s-a dat o bucată de carne, apoi s-a întors acasă. Cu Lupu Ion, Svistun Valeriu și
Irimciuc Denis după terminarea vînătorii în ziua de 23.12.2012 nu a discutat, el nici nu-i
cunoaște, careva bunuri nu a primit de la nimeni/f.d.214-215 volumul 15/.
81. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că susține declarațiile date la
Judecătoria Fălești, la 23.12.2012 activa în calitate de *****, a fost anunțat de către *****
despre vânătoare și să se prezinte la data de 23.12.2012 la canton, astfel dimineața s-a prezentat
la cantonul nr.4, nu avea la el armă de vânătoare, s-a petrecut instructajul de petrecere a
vânătorii, Svistun V. i-a adunat și le-a spus să strige să fie auziți în goană, instructajul a fost
pentru gonași, nu cunoaște unde au fost instructați vânătorii, le-au dat haine luminiscente-jalete,
după care a fost numit el, *****, Iftodi, ***** că trebuie să meargă la cantonul nr.7 la S.*****.
Acolo au fost aranjați în linie ca să gonească, s-au pornit la goană, aproximativ peste o oră au
fost anunțați că vânătoarea s-a sfârșit și s-au întors la cantonul nr.4, ulterior a plecat acasă. Până
a ajunge la canton, a intrat pe poartă la grăniceri a poliției de frontieră, nu-și amintește concret
dacă au fost verificate actele, nu cunoaște dacă s-a înregistrat faptul că a intrat. Nu a văzut
anumale împușcate, cunoștea că urma să aibă loc vânătoare de mistreți, când a plecat acasă de la
vânătoare nu cunoștea că a fost rănită o persoană/f.d.193-194 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse la 19.01.2013 procurorului în secția exercitare a
urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale V.Pocaznoi, verificate în ședința
instanței de apel, rezultă, că dimineaţa el s-a prezentat la cantonul nr.4 al sectorului Silvic
„Călineşti” din Rezervaţia „Pădurea Domnească” la indicația inginerului rezervaţiei *****
*****, unde s-au prezentat mai multe persoane lui necunoscute şi mai mulţi colegi de serviciu.
Valeriu Svistun a petrecut instructajul cu toţi participanţii, le-a explicat în care direcţie se
permite tragerea, adică numai în faţă şi în urmă, le-a explicat regulile tehnicii securităţii, iar mai
apoi din cauza numărului mare de vânători, toţi au fost împărţiţi în două grupe, fiecărei grupe i-a
fost repartizat sectorul de pădure pentru vânătoare. El a fost repartizat în grupa din care ca gonaşi
mai făceau parte ***** *****i, care a fost numit responsabil, ***** *****, Ion Anton*****,
***** *****, ***** ***** şi Denis Irimciuc. Cine se aflau printre ţintaşii din grupa lor el nu
cunoaște, deoarece ei gonaşii au plecat înainte spre sectorul lor de pădure de unde urma să
înceapă goana. A doua grupă de vânători s-a deplasat în alt sector de pădure. Ajungând la
sectorul menţionat, aranjând gonaşii pe poziţii, în scurt timp au fost anunţaţi de ***** *****i să
înceapă goana. Goana a început aproximativ la orele 09.30. Peste ceva timp de la începerea
goanei, aproximativ la orele 11.30 au fost anunţaţi de ***** *****i să ieasă la margine, deoarece
vânătoarea s_a terminat. Careva împuşcături în goana lor nu s_au efectuat şi nu s-au auzit, nu s-au
împuşcat careva animale. Din ce cauză a fost oprită vânătoarea şi ce s_a întâmplat el nu cunoaște,
deoarece a plecat acasă. Peste câteva zile, de la cineva din colegii de serviciu a aflat că la
vânătoarea din 23.12.2012, în grupa a doua de vânători a avut loc un incident şi a fost rănită o
persoană. Ce şi cum s-a întâmplat el nu cunoaște, alte careva detalii pe cazul dat nu poate
comunica /f.d.82-84 volumul 5/.
Din declarațiile suplimentare depuse de martorul ***** în cadrul urmăririi penale la
05.02.2013, citite în ședința instanței de apel, rezultă, că la data de 23.12.2012 la cantonul nr.4 la
vînătoarea din Rezervaţia „Pădurea Domnească” a venit în jurul orei 07.00 împreună cu fratele
său ***** *****, Alic Gurduza şi Dorin Iftodi, care trebuiau să participe în calitate de gonaşi la
vânătoare, ***** *****i a spus ca ***** *****, Alic Gurduza şi Dorin Iftodi să plece acasă
deoarece sunt prea mulţi gonaşi şi ei au plecat, la indicaţia lui ***** *****i au plecat şi gonaşii
trimişi de pădurarul ***** *****. În total au rămas în jur de 15 oameni în calitate de gonaşi, s-a
apropiat Valeriu Svistun, care le-a citit instructajul, şi anume ca să strige mai tare cînd ajung mai
aproape de numere, unde se aflau vînătorii, despre care fapt au semnat un registru pe un capot al
unuia din automobilele de teren aflate în rezervaţie. Alte acte în ziua ceea el nu a semnat.
Registrul în care a semnat nu era tare gros, foile fiind liniate, unde era indicată familia fiecăruia
şi ei se semnau în rîndul familiei sale. Registrul nu era nou, ei semnându-se cam la jumătatea
acestuia. Cînd au trecut instructajul nemijlocit vânătorii el nu cunoaște şi nu a văzut acest fapt.
După instructaj ***** *****, după o discuţie cu Denis Eremciuc şi Svistun V. a indicat la el, la
***** ***** şi la*****, spunându-le să meargă cu el, ducîndu-i la sectorul nr.7 unde este
pădurar ***** *****, indicîndu-le direcţia în care trebuia să gonească. De tot gonaşi erau 6
persoane, el, *****,*****, V.*****i, Denis Eremciuc şi doi băieţi necunoscuţi, pe care ulterior a
aflat că unul din ei este *****. Cînd au fost ei gonași împușcături nu a auzit să se efectuieze
/f.d.86-88 volumul 5/.
Din declarațiile martorului ***** depuse la 13.02.2013 procurorului în Procuratura
s.Botanica mun.Chișinău A.Sîrcu, verificate în ședința instanței de apel, rezultă, că numele lui
există în rubricile cercetate, însă înscrisul „gonaș” nu l-a efectuat el, acest înscris în registru și
semnătura a efectuat-o pe capota unui automobil, careva instructaj nu s-a făcut cu ei, pur și
simplu a semnat în registru. După aceasta pe la orele 08.00-09.00 au urcat în ZIL la indicația lui
*****, anume gonașii, erau de toți vreo 20 oameni, la volanul ZIL-lui se afla Valeriu Svistun,
tatăl lui V.Svistun. Totodată cu ei în ZIL a urcat și o persoană străină din mun.Chișinău cu
mustață, din mass-media a înțeles că era Crețu Gheorghe. Pe toți ei i-au dus la locurile de
poziționare, au fost poziționați de ***** Gh. și au făcut un lanț din linie dreaptă între drum și
gardul de frontieră și au început a goni animalele spre nord – linia țintașilor care se afla în
întâmpinarea lor. Pe toată goana a auzit o împușcătură și a înțeles de la colegi că a fost împușcat
un iepure de către Lupu Ion. Când au ajuns în fața țintașilor, el a venit mai târziu și țintașii erau
deja la drum și ceva discutau. Când s-a apropiat el de drum, după părerea sa ***** Gh. a ordonat
să urce înapoi în ZIL și să meargă în alt parchet al aceluiaș canton nr.4 să facă o altă goană. S-au
urcat în ZIL în aceiaș componență, cu excepția lui Crețu Gheorghe și Iftodi I. A menționat, că
pe Crețu Gh. l-a văzut în ZIL la prima goană, însă n-a văzut să-l fi așezat cineva în calitate de
gonaș, iar când au mers la a doua goană, el în ZIL nu a fost. Pentru a doua goană au mers cu
ZIL-ul vre-o 1000 metri, au coborât și ***** Gh. le-a indicat direcția goanei care se făcea pe un
sector de pe malul Prutului și drum. El era al doilea gonaș de la drum între ***** Gh. și*****.
Goana a doua a avut loc pe la orele 10.00-11.00 din motiv că între ele ei s-au așezat și au
mâncat. Peste aproximativ 20-30 minute de la începutul goanei s-au început a auzi primele
împușcături, după ele au urmat altele, și aproximativ 40 minute s-au tot auzit focuri de arme,
foarte multe. Pe toată perioada de împușcături el se deplasa în direcția liniei de țintaș și când
aproape a ajuns la drumul părăsit care duce spre cabană el a auzit strigătul lui ***** precum că
vânătoarea a finisat și ***** Gh. le-a spus la toți să iasă la drum. Apropiindu-se la vre-o 20
metri de drum a observat jos doi mistreți doborâți la vre-o trei metri unul de altul. Atunci văzând
că mistreții stau lângă drum și sunt departe de linia de țintași din marginea pădurii rase, a înțeles
că țintașii erau poziționați și pe marginea drumului și anume de la drum puteau fi împușcați, iar
dacă gonașii nu erau înarmați, atunci rezultă că pe margine i-a împușcat un țintaș poziționat pe
marginea drumului. El împreună cu încă două persoane au urcat acei porci doborâți în sanie.
***** i-a spus că a fost împușcat un om. După aceasta au venit la cantonul lui *****. Acolo în
ogradă i-au dat sub un șopron, unde au așteptat câteva ore, în cabană erau oaspeți veniți, dintre
ei l-a recunoscut pe Lupu Ion, Irimciuc Denis, V.Svistun, Gh.Crețu, pe alții nu cunoștea. După
ce s-au dus oaspeții, i-au pus la masă, în acest timp Irimciuc Denis le-a mulțumit la toți pentru
vânătoare și le-a spus să nu se audă nimic despre cele întâmplate la vânătoare. A menționat că în
momentul când așteptau sub șopron după vre-o oră după venirea lor de la canton Svistun V. a
venit la el și ***** Gh. cu un cotor al biletului brigăzilor de vânător, unde a semnat primul
***** Gh. și ulterior el în dreptul numelui său a semnat, a semnat o singură dată pe o singură
filă. După ce a ieșit de la cabană de la masă afară deja erau pregătite pachetele cu carne, care a
fost repartizată gonașilor, a luat pachetul și împreună cu ***** au plecat acasă. La 23.12.2012 în
sectorul Călinești a fost un singur grup de gonași și vânători, vânătoarea a avut loc în două goane
într-un singur canton nr.4. La momentul când i-a dat să semneze în bilet Svistun Valeriu i-a spus
ca să zică că vânătoarea s-a produs în două grupe, primul grup în cantonul nr.4, și al doilea grup
în cantonul nr.7 și că el chipurile a participat la cantonul nr.7, la care nu s-a petrecut vânătoare.
Despre acest fapt a declarat nesincer, fiind audiat la Procuratura Generală pe data de 19.01.2013.
La audierea respectivă procurorul stătea la calculator și i-a dat câteva întrebări, că erau două
grupe, la ce el a răspuns da, alte întrebări nu i-au fost puse, textul era deja tapat, l-a scos de la
imprimantă pe care el l-a semnat. A fost influențat de conducerea rezervației Irimciuc, *****,
Svistun, care i-au spus să scrie despre cele două grupe de vânătoare și de cantonul nr.7, ce n-a
fost, el ca să nu piardă lucrul a spus cum au zis ei. După aceasta la 11.01.2013 venind acasă pe
drum a fost oprit de niște persoane necunoscute aproximativ cu vârsta de 30 ani cu mașina de
model Nisan, mașină de teren, au coborât din mașină și l-au întrebat dacă el este *****, atunci ei
i-au spus să nu să se audă de vânătoarea din 23.12.2012, a înțeles prin aceste cuvinte o
amenințare în privința sa/f.d.89-93 volumul 5/.

Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, citite în ședința instanței de
apel reiese, că la 22.12.2012 a fost telefonat de către ***** ***** ***** şi anunţat, că la
23.12.2012 în rezervaţia unde activează va avea loc o vînătoare de selecţie la mistreţi și că el ca
lucrător silvic trebuie să fie prezent la cantonul nr.4. La 23.12.2012 a sosit la cantonul nr.4, unde
erau prezenţi colegii de lucru. Valeriu Svistun i-a strîns pe toți pentru instructaj, spunîndu-le să
îmbrace jaletele şi să facă cît mai multă gălăgie, întrucît vor participa ca gonaşi. După ce s-a
terminat instructajul, au semnat cu toți în jurnalul tehnicii securităţii. ***** ***** a dat citire
unei liste, printre persoanele numele cărora au fost citite au fost: el, *****,*****, ***** *****
şi *****. Toți s-au urcat într-o sanie și au plecat la cantonul nr.7 a lui *****. Acolo *****
***** i-a aranjat, indicîndu-le cum urmează să meargă în zagon. El a mers între ***** *****
şi*****. După ce s-au aranjat, au stat în loc aproximativ 20 minute, după care ***** Ghenadie a
strigat să se pornească. În timpul goanei nu a auzit ca țintașii să tragă din arme, iar pe la orele
11.00 ***** ***** a strigat că s-a terminat vînătoarea şi ca toți gonașii să iasă la margine, astfel
a ieşit la margină, a urcat în sanie şi împreună cu alți colegi s-a deplasat spre canton. Cînd au
ajuns la cantonul nr.4, acolo ardea un foc, au stat în jurul focului, s-au încălzit, iar după ce i s-a
dat o bucată de carne deoarece au participat ca gonași, a plecat împreună cu ***** acasă. După
terminarea vînătorii cu Lupu Ion, Svistun Valeriu și Irimciuc Denis nu a discutat și nici nu a
primit careva bunuri de la ei. Personal a văzut împuscați doi mistreți, care se aflau într-o sanie.
Vînătoarea din 23.12.2012 a fost organizată conform acelorași reguli ca şi celelalte vînători la
care a participat. La vînătoarea din 23.12.2012 a participat în calitate de gonaș. La urmărirea
penală a fost audiat de două ori. În cadrul audierilor suplimentare a spus că a fost constrîns să
dea declarații mincinoase referitor la circumstanțele în care s-a desfășurat vînătoarea din
23.12.2012, acest fapt însă nu corespunde adevărului, susține primile declarații date în cadrul
audierii la urmărirea penală și declarațiile date în ședința de judecată. Audierea lui suplimentară
în cadrul urmărirei penale a avut loc în sediul procuraturii Fălești, în timpul audierilor procurorii
i-au zis că ei știu totul și că el trebuie să declare anume așa cum spun ei, în caz contrar îl vor
închide, procurorii care l-au audiat îi puneau întrebări și tot ei dădeau și răspunsul /f.d.143-145
volumul 15/.
82. Martorul ***** fiind audiat în ședința instanței de apel a declarat, că în decembrie
anul 2012 activa în calitate de *****. Despre vânătoarea din 23.12.2012 a fost anunțat de către
*****, că dimineața să se prezinte la cantonul nr.4 a lui *****, că va avea loc o vânătoare de
mistreți. La cantonul nr.4 s-au adunat toți, a fost petrecut instructajul de către inginerul de pază
Svistun Valeriu, pentru ce a semnat într-un registru prezentat de Svistun. Nu cunoștea toate
persoanele care au participat la vânătoare, îi cunoștea doar pe lucrătorii rezervației și șefii. El la
vânătoare a participat ca gonaș. La locul unde a avut loc vânătoarea s-au deplasat toți gonașii cu
automobilul tatălui lui Svistun Valeriu. Gonașii au fost repartizați și organizați de *****. Prima
dată au făcut goana în lungul frontierei, a durat vre-o 40 minute și nu a auzit împușcături. A doua
goană a fost inversă pe marginea râului Prut, la a doua goană a auzit mai multe împușcături, a
înțeles că au fost vânați doi mistreți, dar nu a văzut mistreții. Au fost anunțat din unul în altul să
iasă la margine, cînd se aflau la jumătate de goană. S-au deplasat de la locul vânătorii la canton,
unde au mai stat, apoi a primit o bucată de carne, care a fost împărțită de ***** pentru toți
gonașii. Despre faptul că la vânătoare a fost rănită o persoană a aflat acolo pe loc, toți vorbeau,
ceva mai concret nu cunoaște. Anii anteriori a mai participat la asemenea vânători, procedura era
aceiași. Până a intra în rezervație erau grănicerii, care le-au verificat actele, el personal a
prezentat grănicerilor legitimația de pădurar, nu-și amintește dacă erau înregistrați de grăniceri
că au intrat pe teritoriu, nu au fost preântâmpinați de grăniceri că nu se permite vânătoarea, a
susținut primele declarații date în cadrul urmăririi penale și în instanța de judecată/f.d.195-197
volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse la 12.01.2013 procurorului în secția exercitare a
urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale D.Rotaru, citite în ședința
instanței de apel, rezultă, că la 23.12.2012 a venit la cantonul nr.4, unde s-au strâns toţi
participanţii la vînătoare. De către ***** Svistun Valeriu a fost petrecut instructajul tehnicii
securităţii la vînătoare, sectoarele unde se va petrece vînătoarea inclusiv şi despre locurile unde
vor sta vânătorii (ţintaşii). Toţi au fost informaţi că se permite de a efectua trageri doar cu cartuşe
cu glonţ. Despre aceasta a semnat într-un registru special. Instructajul a fost petrecut la toţi
participanţii la vînătoare, atât gonaşi cât şi vânători. ***** era responsabil pe aşezarea gonaşilor,
iar Svistun Valeriu era responsabil de aşezarea vânătorilor. În afară de el în calitate de gonaşi la
această vînătoare au participat: *****, *****, *****, *****, îi ţine minte deoarece ei mergeau
lângă el, poate au participat şi alţi gonaşi, însă nu poate spune cu certitudine. Din vânători care
au participat cunoaște pe *****, pe altcineva nu cunoştea. După ce au semnat toţi, gonaşii s-au
urcat în automobil şi s-au pornit la sectorul de unde urma să gonească mistreţii. Aproximativ pe
la orele 08.30 s-a început vînătoarea propriuzisă. Au mers prima goană aproximativ 400-600
metri, însă nu a ieşit nici un mistreţ. Gonaşii mergeau la o distanţă aproximativ de 50 metri unul
de la altul. După aceasta, vânătorii (ţintaşii) şi-au schimbat poziţiile, fiind aşezaţi pe poziţii de
Svistun Valeriu, iar ei au început goana numărul 2. Au mers vre-o 200-400 metri şi s-au auzit
mai mult de două împuşcături. Peste aproximativ 5-10 minute li s-a comunicat de către ***** să
iasă la marginea drumului, deoarece vânătoarea s-a terminat. Au ieşit la marginea drumului,
********** le-a comunicat că mistreţul a fost împuşcat, după care le-a spus că sunt liberi și el a
plecat la cantonul lui *****, apoi a plecat spre casă. Peste vre-o 3-4 zile a aflat că la vînătoarea
la care a participat a fost rănit un om /f.d.126-128 volumul 5/.
Din declarațiile suplimentare depuse de martorul ***** la 06.02.2013 procurorului în
secția control al urmăririi penale a Procuraturii Generale A.Rusu, citite în ședința instanței de
apel, rezultă, că la 23.12.2012 de către Svistun Valeriu s-a petrecut instructajul tehnicii
securității la vânătoare, în apropierea cabanei, unde se aflau toţi gonaşii care urmau să participe
la vânătoare, comunicându-le cum trebuie să se comporte în timpul vânătorii. El şi ceilalţi gonaşi
s-au semnat într-un registru pe capotul unui automobil, au mai semnat şi pe o foaie, ce fel de
foaie nu ştie, de asemenea pe această foaie au semnat toţi gonaşii. Când a fost efectuat
instructajul cu vânătorii el nu a văzut şi nu cunoaște dacă s-a petrecut cu ei acest instructaj, de
asemenea nu a văzut ca ei să se semneze în careva registre. Cu referire la registru poate
comunica că era un caiet-registru nu prea gros, era deja început, ce era scris pe copertă el nu
cunoaște, deoarece i l-a dat deja deschis. Acolo erau scrise familiile lor, iar în drept cu familiile
lor ei au semnat. După aceasta V.Svistun i-a împărţit în două grupe, el fiind împărțit în grupa cu
gonaşii *****, ***** *****, *****, ***** ***** și încă două persoane pe care nu le cunoaște,
de tot erau 7 gonaşi. Au fost petrecute două goane, în prima goană nu s-a efectuat nici o
împuşcătură, după ce de către V.Svistun a fost organizată a doua goană. Iftodi Ion era
responsabil pe aşezarea gonaşilor, iar Svistun Valeriu era responsabil de aşezarea vânătorilor,
Svistun nu a participat cu ei în calitate de gonaş la acea vânătoare. Au parcurs vreo 200-400
metri şi au început să se audă împușcături. Nu-și amintește câte împușcături s-au auzit, însă
precis că mai mult de trei împușcături. Peste aproximativ vre-o 5-10 minute de către ***** li s-a
comunicat să iasă la marginea drumului, deoarece vânătoarea s-a terminat, mistreţul a fost
împuşcat. După aceasta el a plecat la cantonul lui ***** şi a plecat spre casă. Câţi porci au fost
împuşcaţi şi cum au fost împărţiţi nu cunoaște, dar bănuiește că au fost luaţi de vânători, iar mai
târziu, după anul nou de la pădurari a aflat că în urma vânătorii a fost împuşcată o persoană. La
prezentarea lui ***** a două cotoare al biletului nr.011795 unde este indicat numele martorului,
ultimul a declarat, că pe un cotor al biletului unde este semnat de şeful ocolului silvic şi persoana
responsabilă de vânătoare este semnătura lui la numărul de ordine 15, iar pe al doilea cotor al
biletului semnat de persoana care a efectuat instruirea şi persoana responsabilă de vânătoare sub
numărul de ordine 15 este o semnătură asemănătoare cu a lui, dar nu poate spune sigur ca el a
semnat, deoarece nu prea seamănă cu semnătura sa şi că el a semnat de două ori, o dată în
registru, iar a doua oară pe o foaie, posibil pe primul cotor prezentat lui /f.d.130-131 volumul 5/.
Din declarațiile suplimentare depuse de martorul ***** la 06.02.2013, citite în ședința
instanței de apel, rezultă, că declaraţiile date anterior nu le susţine în deplin volum, deoarece au
fost date sub influenţa persoanelor din cadrul administraţiei Rezervaţiei Naturale „Pădurea
Domnească” Irimciuc Denis şi ***** *****. Totodată referitor la audierea lui din 12.01.2013
vrea să comunice, că unele date erau adevărate, iar altele nu corespund realităţii dn motiv că
după cele întâmplate a fost influenţat de căte conducerea Rezervației. La 23.12.2012 s-au
prezentat la cantonul nr.4 din RN „Pădurea Domnească” unde mai erau persoane lui necunoscute
şi cunoscute, erau împreună cu gonaşii pe care-i cunoaște: ***** *****, *****,*****, *****,
*****, *****, *****, ***** *****, *****, *****, *****, *****, erau şi alte persoane care au
participat în calitate de gonaşi însă nu-i cunoaște, Svistun V. le-a comunicat la toţi să vină să
semneze pentru „securitarea muncii” şi le-a indicat registrul pentru tehnica securităţii care se afla
pe capota unei mașini. În registrul respectiv unde era scris numele lui a semnat în dreptul lui.
Careva instructaj cum trebuie să se comporte în timpul vânătorii nimeni nu le-a petrecut, doar în
cîteva cuvinte unde să stea, apoi doar s-au semnat în acel registru semnătură pe care o
recunoaște. După aceasta, toţi gonaşii, în jur de 20 persoane, s-au urcat în remorca automobilului
de model ZIL 131, care aparţine lui V.Svistun tatăl lui Svistun Valeriu care era ţintaş şi urma să
pună numerele de țintaşi pe poziţie şi s-au deplasat în pădure, la locul petrecerii vânătorii, tot din
cadrul cantonului nr.4. A menționat, că cu ei gonaşi în ZIL au mai fost şi doi domni care aveau
musteţi, pe unul dintre care l-a recunoscut ulterior fiind Creţu Gheorghe, iar altul era unul din
or.Nisporeni şi ambii erau înarmați. În prima goană ambele persoane au participat în calitate de
gonași. **********i, fiind organizatorul gonaşilor, le-a comunicat în ce parte să înceapă goana,
iar ţintaşii urmau să se deplaseze la poziţiile de număr. În jurul orelor 09.00 a început prima
goană, care a durat în jur de o oră, însă fără careva succes, nu a ieşit nici un mistreţ, a auzit
strigătul lui ***** I. precum că prima goană s-a finisat, nu s-a împuşcat nimic şi merg la a doua
goană. După aceasta, toţi ei, gonaşii cu maşina de model ZIL 131 au fost transportaţi în altă parte
a pădurii, dar tot din cadrul cantonului 4, unde ********** din nou le-a comunicat în ce parte să
înceapă goana. Concret locul unde s-a efectuat a doua goană el nu cunoaște, dar poate să arăte la
faţa locului. A menționat, că aceste două persoane cu mustăţi la cea de-a doua goană cu ei în ZIL
nu erau şi la goană nu au participat, erau deja ţintaşi. Linia de goană a fost pe malul rîului Prut pe
dreapta, iar pe stînga era drumul, distanţa dintre drum era de vre-o 200-300 m. Din urma lor pe
drum mergea cineva cu sania. Ţintaşii erau poziţionaţi în faţa lor pe linie dreaptă şi pe stânga de-
a lungul drumului în forma literii G din limba rusă. După începerea a doua goană, peste o
jumătate de oră a auzit foarte multe împuşcături 10-15 minute, ei prelungind goana până
neajungînd de jumătate de drum de la ţintaşi. *****i I. a strigat să iasă toţi la margine că
vânătoarea s-a finisat şi urmează să transmită la cei de alături, a auzit de la *****i Ion că sînt
împuşcaţi 2 mistreţi şi să meargă sania să-i ia. Cu sania s-a dus ***** şi încă doi băieţi care au
urcat mistreţii în sanie. Peste puţin timp, nu departe de ei a trecut o sanie în care erau mai multe
persoane şi era o persoană rănită în ea. Ei au înțeles că ceva s-a întîmplat grav şi dânşii ţintaşii şi
conducerea rezervaţiei dorea ceva să ascundă de ei, din acest motiv i-au dat după ZIL. Acolo au
stat vre-o 20 minute şi după aceasta în ZIL a fost urcat unul dintre mistreţii împuşcaţi şi a mai
văzut cum din urmă mai venea sania cu încă doi mistreţi. După aceasta gonaşii din nou au fost
urcaţi în automobilul cu care au venit şi s-au deplasat la cabana din cantonul nr.4, unde au stat
sub un şopron, iar în cabană înăuntru la masă au fost invitaţi ţintaşii şi şefii. De ei s-a apropiat
Svistun Valeriu, care le-a comunicat precum că urmează să spună dacă vor fi întrebaţi că au fost
chipurile două grupuri de vînători şi gonaşi, precum că au fost petrecute două vânători separate,
dar nu una singură. El pe familii a numit cine va face parte din prima grupă şi a doua grupă, el
nimerind a face parte din grupa de la cantonul nr.4 unde s-a petrecut de fapt vînătoarea, iar alţii
urmau să facă parte din cantonul nr.7. A venit Svistun V. şi avea nişte acte, pe care i le-a dat la
fiecare să le semneze, a semnat în două file dar erau de acelaşi fel şi conţinut. A menționat, că a
semnat pe acele cotoare după petrecerea vînătorii. Totodată, Svistun V. i-a instruit din nou ca să
susţină că au participat câte două grupe de vânători şi gonaşi, dar nu una cum a fost în realitate,
iar dacă îi întreabă cineva, sa susţină că au fost două vânători concomitente în două locuri
diferite. După ce a semnat actele prezentate de către V.Svistun, au mai stat în jur de o oră și
Denis Irimciuc i-a invitat în cabană să mănînce. După aceasta a luat partea lui de porc vânat care
era pus pe pachete şi s-a deplasat spre casă. Înainte de a veni Comisia Parlamentară în teritoriu,
de dimineaţă au fost din nou chemaţi de către conducerea rezervaţiei Irimciuc D. şi ***** Gh.
care din nou i-a instruit cum să spună şi ce să spună, susţinând declaraţiile date la Procuratură,
anume că a avut loc vânătoarea în două grupe, etc. La prezentarea lui ***** a registrului
instructajului de protecţie a muncii la locul de muncă, biletul nr.011795 şi cotorul biletului
nr.011795, martorul a declarat, că registrul instructajului de protecţie a muncii a fost prezentat de
Svistun V. înaintea petrecerii vânătorii, unde în drept cu familia sa de pe pagina nr.4 este
semnătura lui care a aplicat-o pe capota maşinii, iar semnăturile de pe biletul nr.011795 şi pe
cotorul biletului nr. 011795 au fost aplicate de către el după petrecerea vânătorii, când a venit
Svistun V. şi le-a spus ca vor fi împărțiți în două grupuri de vânători şi ţintaşi. Concret nu
cunoaște câţi porci au fost vânaţi, el personal a văzut doar trei, doi porci au fost dați lor ca
gonaşi, fiind tranşaţi şi împărţit între ei. A dat declaraţii controversate, deoarece după petrecerea
vânătorii au fost instruiţi de administraţia Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească” Gh.*****,
D.Irimciuc şi Svistun V. La procuratură a răspuns doar la întrebările puse de procuror şi la alte
declaraţii nu i s-a insistat /f.d.132-136 volumul 5/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, citite în ședința instanței de
apel, rezultă, că la 23.12.2012 a mers la cantonul nr.4, unde se aflau mai multe persoane. Svistun
Valeriu a citit instructajul, iar după ce au semnat actele, au fost repartizați în două grupuri de
țintași și două grupuri de gonași și au mers la vînătoare cu un automobil de model „Zil”. În
grupul de gonași din care a făcut parte au mai fost *****, *****, *****, ***** și încă două sau
trei persoane străine lui. După ce s-a făcut primul „zagon” în partea dinspre frontieră nu a ieşit
nici un mistreț și nu s-a produs nici o împușcătură, motiv pentru care au mers în alt loc, la a doua
goană care s-a desfășurat deja în partea dinspre drum. În timpul desfășurării celei de-a doua
goană, în partea stîngă a lui se afla *****, iar în partea dreaptă *****. În timp ce mergea în
goană ********** le-a cerut să iasă cu toții la drum, deoarece vînătoarea s-a terminat, motiv
pentru care au ieşit la drum și s-au întors la canton, unde a primit o bucată de carne și a plecat
acasă. În timp ce se afla la canton a auzit exprimîndu-se cineva că ”cavota zadeli”, mai mult nu a
auzit nimic. Nu cunoaște cîți mistreți au fost împușcați, dar el personal a văzut într-o sanie doi
mistreți. După terminarea vînătorii, în ziua de 23.12.2012 și nici după această zi cu Lupu Ion,
Svistun Valeriu și Irimciuc Denis nu a discutat, careva bunuri după terminarea vînătorii nu a
primit, potrivit tradiției ca și celorlalți participanți la vînătoare i s-a dat o bucată de carne.
Vînătoarea din 23.12.2012 s-a desfășurat după aceleaşi reguli ca şi celelalte vînători la care a
participat. În Rezervație nu există delimitări sau îngrădiri privind interzicerea vînatului, cu
excepţia zimbrăriei, unde vînatul este interzis, acest teritoriu fiind îngrădit. La urmărirea penală
a fost audiat de două ori, iar în cadrul audierilor suplimentare a spus că a fost constrîns să dea
declarații mincinoase referitor la cum s-a desfășurat vînătoarea, acest fapt însă nu corespunde
adevărului, susține primele declarații date în cadrul audierii la urmărirea penală și declarațiile
date în ședința de judecată. La audierea suplimentară din cadrul urmăririi penale a declarat ceea
ce i s-a spus să declare. Tot atunci a fost arestat și directorul rezervației, fiind amenințat și el cu
aplicarea arestului. Audierile suplimentare s-au desfășurat la procuratura Fălești, însă înainte de
a fi audiat i s-a spus că este invitat pentru a doua zi la Chișinău, el bănuind că este chemat pentru
a fi arestat /f.d.189-192 volumul 15/.
83. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că la vânătoarea din
23.12.2012 a fost invitat de pădurarul *****, dar la vânătoare n-a participat, a stat la canton, la
canton mai erau persoane străine pe care nu le cunoștea. La instructaj nu a participat, a semnat pe
o foaie, nu-și amintește cine i-a prezentat-o. Nu a mai participat la vânători, a fost pentru prima
dată, după vânătoare a primit o bucată de carne de la niște persoane străine pe care nu le
cunoaștea, nu a văzut câți mistreți au fost vânați și cine i-a adus. Peste 3-4 zile a aflat din mass-
media că la vânătoarea respectivă a fost rănit și ulterior a decedat o persoană. Nu-și amintește
dacă a fost verificat de grăniceri când a intrat pe teritoriul rezervației, susține declarațiile depuse
în instanța de fond, declarațiile de la urmărirea penală au fost date la canton, în pădure și în alte
locuri/f.d.198-199 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în cadrul urmăririi penale la 13.02.2013,
verificate în ședința instanței de apel, rezultă, că activează la *****, șeful lui fiind pădurarul
*****. La 22.12.2012 a fost telefonat de *****, care i-a spus că a doua zi trebuie să vină în
calitate de gonaș la cantonul nr.4, că se petrece vânătoare, i-a spus să-l anunțe și pe ***** să
vină ca gonaș și l-a anunțat. La 23.12.2012 au plecat cu *****, în drum spre canton s-au întâlnit
cu ***** care era cu sanie cu cal, au ajuns la cantonul nr.4, unde deja erau prezenți mai mulți,
cineva a spus să semneze într-un registru, registrul se afla pe un pervaz a cabanei, au semnat în
acest registru, scriind personal familia și semnând. Pe la orele 09.00 la toți gonașii li s-a spus să
urce în cuzovul unui ZIL, s-au urcat aproximativ 15 persoane, cu ei au urcat un bărbat de vre-o
50 ani cu mustăți care avea armă. Când au ajuns la fața locului la prima goană Svistun Valeriu
le-a făcut instructajul tehnicii și securitate, le-a spus să facă o goană bună și să fie atenți. În
goană au mers toți împreună. Pe partea stânga a lui la distanța de nu mai mult de 15 metri a mers
*****. Goana a durat aproximativ o oră 20 minute, după ce Svistun V. le-a spus să meargă la a
doua goană. Când au ajuns la sectorul unde urma să aibă loc a doua goană, toți au mâncat și s-au
dus pe la locurile lor. În goana respectivă în partea dreaptă a sa a mers gonașul ***** la distanța
aproximativ de 20 metri, mergând în goană a ajuns la un drum părăsit de pădure, unde a stat
câteva minute, apoi a fost comanda de a continua goana. Peste 20-25 minute după ce s-a început
goana s-au început împușcăturile, care au durat practic până la sfârșitul goanei, s-au auzit foarte
multe împușcături. Când au ajuns la sfârșitul sectorului de goană la o parte de pădure rasă a
văzut un mistreț împușcat. Tot atunci a fost telefonat de ***** și i-a spus că vânătoarea s-a
terminat, când a urcat în cuzovul la ZIL acolo era un mistreț împușcat. La canton de la persoane
a aflat că a fost rănită o persoană, dar cine nu cunoaște. La canton li s-a spus să stea lângă un
sarai într-o parte de cabană să nu-i vadă nimeni. La urmă la toți le-au dat câte un pachet cu carne
de mistreț. La 23.12.2012 a participat într-un singur grup de gonași în două goane. Vânătoarea la
cantonul nr.7 nu a avut loc. La cantonul nr.4 după vânătoare cineva i-a spus că dacă cineva
întreabă ce s-a întâmplat acolo, el să răspundă, că la ora 08.00 el a fost trimis acasă și că nu a
participat ca gonaș la vânătoare /f.d.149-152 volumul 5/.
Din declarațiile depuse de martorul ***** în ședința instanței de fond, verificate în
ședința instanței de apel, rezultă, că într-o zi de sîmbătă, data nu și-o amintește, în luna
decembrie 2012 a fost telefonat de către pădurar, ultimul rugîndu-l ca a doua zi să vină la
vînătoare. A doua zi dimineața împreună cu pădurarul au mers cu sania la cantonul din Călineşti.
După sosirea tuturor s-a efectuat instructajul, iar apoi au semnat în registru și au dat unora jalete.
El și ***** nu au participat la vînătoare nici în calitate de țintaș și nici ca gonaș, întrucît li s-a
dat indicație să stea la canton, să curețe zăpada și să taie lemne pentru foc. Cînd s-au întors toți
la canton, au adus doi mistreți împușcați. Înainte de a pleca acasă pentru lucrul efectuat a fost
răsplătit cu o bucată de carne. După terminarea vînătorii cu Lupu Ion, Irimciuc Denis și Svistun
Valeriu nu a discutat, la urmărirea penală a fost audiat, însă nu-și mai amintește ce a declarat,
confirmînd că declarațiile depuse în instanța de fond le susține întrucît sunt veridice, nu a fost
influențat de nimeni înainte de a depune declarații la urmărirea penală referitor la ce declarații să
dea /f.d.227-228 volumul 15/.
84. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că susține declarațiile depuse
în instanța de fond, în decembrie a.2012 activa în calitate de *****. La 23.12.2012 dimineața a
venit la canton primul, pe la orele 08.00 au început să se adune pădurarii și gonașii. La
vânătoarea respectivă erau Irimciuc, Lupu, Svistun, Crețu pe care la moment nu-l cunoștea, ca
vânători au fost persoane străine. Vânătoarea a avut loc pe cantonul nr.4 care este cantonul lui.
Vânătorii s-au deplasat cu automobilele personale spre locul vânătorii, iar gonașii cu automobilul
de tip ZIL. De poziționarea gonașilor s-a ocupat el personal. La vânătoarea respectivă au fost
împușcați doi mistreți, o femelă și un mascul, au avut loc două goane, a doua nu a fost deplină,
fiind telefonat de Svistun care l-a anunțat că vânătoarea s-a terminat și să scoată gonașii la
margine, din motivul că a fost rănită o persoană, astfel el a strigat cu glas tare ca toată lumea să
iasă la margine. Cu gonașii era o persoană cu sania pe care personal nu o cunoaște, i-a indicat
persoanei cu sania să se apropie de locul vânătorii și persoana rănită a fost urcată în sanie și
transportată la mașinile care se aflau la drumul central, apoi la spital. În prima goană persoana
rănită a participat ca gonaș, iar în a doua goană s-a dus ca țintaș. Cu persoanele care au participat
la vânătoare a fost efectuat instructaj de către Svistun Valeriu în fața cantonului și cu gonașii și
cu țintașii, el la fel a fost instructat și a semnat în registrul tehnicii securității și în biletul de
vânătoare. În ziua respectivă el avea armă și a participat doar ca gonaș. Când a intrat pe teritoriul
Rezervației grănicerii erau la poartă, nu i-au verificat actele, deoarece îl cunosc în față, dar de
obicei la persoane noi se verifică actul de identitate. La gonași le-a fost împărțit câte o bucată de
carne dintr-un mistreț, iar al doilea mistreț a fost luat de vânători. Nu cunoștea în acea zi cine a
împușcat în direcția persoanei rănite, ulterior a aflat că Crețu a tras și a rănit persoana respectivă.
Nu a văzut ca persoana rănită la vânătoare să fi avut armă. Și în prima și în a doua goană el a
aranjat gonașii, nu-și amintește unde a fost aranjat Paciu Sorin, nu cunoaște unde era S.Paciu la a
doua goană. În ziua vânătorii nu erau inscripții de vânătoare interzisă și nici la ziua de azi nu
sunt semne de interzicere a vânătorii. Prima goană a avut loc aproximativ la 2-3 km până la râul
Prut, a doua goană aproximativ 1 km-1,5 km de la râul Prut, nu poate spune unde se aflau
vânătorii, gonașii au mers în întâmpinarea vânătorilor, care stăteau pe loc/f.d.200-202 volumul
23/.
Din declarațiile depuse de martorul ***** în ședința instanței de fond, citite în ședința
instanței de apel, rezultă, că activează timp de aproximativ nouă ani în calitate de *****. La
22.12.2012 a fost anunțat de către ***** că la 23.12.2012 va avea loc o vînătoare, motiv pentru
care la data de 23.12.2012 în jurul orei 07.00 a venit la serviciu. După ce s-au adunat toți, *****
Valeriu Svistun împreună cu directorul Irimciuc Denis au efectuat instructajul referitor la modul
în care trebuie să se comporte fiecare țintaș și gonaș în timpul vînătorii. După aceasta au fost
verificate cartușele, carnetele de vînător și s-au completat biletele de vînătoare cu indicarea
numerelor din carnetele de vînător, iar fiecare participant la vînătoare a semnat. Ulterior
participanții la vînătoare au fost împărțiți în două grupuri de țintași și două grupuri de gonași,
Svistun Valeriu informîndu-l din care grupă va face parte. Dat fiind faptul că el cunoaște bine
locurile, a fost numit responsabil de un grup de gonași. Din acest grup de gonași la prima goană
au făcut parte el, care avea asupra sa armă, *****, *****, *****, ***** și o persoană de la
Nisporeni, pe care nu o cunoaște. Totodată în calitate de gonași la prima goană au participat
Paciu Sorin și Crețu Gheorghe care la fel avea asupra sa armă. Prima goană a avut loc în
parcelele 73 și 74 a cantonului nr.4, unde s-au deplasat cu un automobil „Zil” la volanul căruia se
afla tata lui Svistun Valeriu. La locul unde urma să aibă loc vînătoarea s-au așezat la linia de
goană, așteptînd semnalul lui Valeriu Svistun, cînd l-a telefonat Valeriu Svistun și l-a informat
că toți țintașii sunt așezați la numere au pornit goana. Dintre țintașii așezați la numere, din
grupul din care a făcut el parte îi cunoaște pe *****, ***** ***** și Svistun Valeriu. După
darea semnalului au început goana. Crețu Gheorghe mergea înaintea lui la o distanță de
aproximativ 100-120 metri, goana a durat aproximativ o oră, însă nu a ieșit nici un mistreț, motiv
pentru care au mers la un alt loc. A doua goană a avut loc în parcela 76 a cantonului nr.4. La cea
de-a doua goană Paciu Sorin, Grețu Gheorghe nu au participat ca gonași, ei mergînd la numerele
de țintași, fără să-l informeze. La telefon a fost anunțat, că țintașii sunt așezați la numere, motiv
pentru care din nou au pornit la goană. Atunci cunoștea că țintașii sunt așezați la numere nu în
linie dreaptă, dar sub unghi. El mergea pe flancul stîng, iar ***** pe flancul drept. Peste
aproximativ 15-20 minute a auzit împușcături, însă la scurt timp a fost telefonat de către Svistun
Valeriu care i-a cerut să înceteze goana și să-i scoată pe toți gonașii la drum întrucît vînătoarea s-
a terminat. După ce a anunțat gonașii despre terminarea vînătorii a ieșit la drumul din partea
stîngă, cînd s-a apropiat de țintași a observat cum o persoană este dusă de subțiori de către alte
persoane. Svistun Valeriu l-a informat că a fost rănită o persoană, mai tîrziu a aflat că era Sorin
Paciu, a strigat căruțașului cu sania să vină mai aproape, l-au urcat în sanie și l-au dus la mașini,
unde l-au urcat în mașina lui ***** *****, care împreună cu ***** s-au deplasat la spitalul
raional Fălești. Careva borderouri după terminarea vînătorii nu au fost semnate. După terminarea
vînătorii el nu a discutat cu Lupu Ion, nu a primit careva bunuri de la Lupu Ion, Svistun Valeriu
sau Irimciuc Denis. La vînătoarea din 23.12.2012 au fost împușcați doi mistreți, nu cunoaște
cine i-a împușcat. Un mistreț a fost dat gonașilor drept răsplată pentru munca depusă, revenindu-
le fiecăruia cîte o bucată. Cantonul nr.4 este amplasat după pichetul de grăniceri, dar pînă la rîul
Prut. Pînă a ajunge la canton fiecare persoană sau autoturism urmează să treacă pe la pichetul de
grăniceri, unde i se verifică buletinul de identitate. Dacă se înregistrează numerele de
înmatriculare a autoturismelor nu cunoaște, la fel nu cunoaște care este modalitatea de înștiințare
a grănicerilor despre petrecerea vînătorii, întrucît nu el organizează vînătorile, acestea sunt
organizate numai de către conducerea rezervației, care și informează grănicerii despre
organizarea vînătorii. Timp de nouă ani de cînd activează, nu a venit la canton nici un grănicer să
efectueze careva delimitări sau să-l informeze că vînătoarea este interzisă. Parcela 76 a
cantonului nr.4 al sectorului nr.2 „Călineşti” se mărginește cu rîul Prut, însă la începutul celei de-
a doua goană, distanța de la flancul drept pînă la rîul Prut era de aproximativ 600-700 metri, la
sfîrșitul goanei nu cunoaște ce distanță era întrucît goana a fost întreruptă. La 23.12.2012 au fost
organizate vînători toată săptămîna, pînă la Anul Nou. Acestea nu s-au petrecut însă în locul
unde s-a desfășurat goana a doua la data de 23.12.2012. Toate aceste vînători, precum și
vînătorile care au avut loc pînă la 23.12.2012 nu s-au diferențiat prin nimic de vînătoarea care a
avut loc la data de 23.12.2012. La vînătoarea respectivă a participat în calitate de gonaș, după
finisarea vînătorii nu a discutat cu inculpații /f.d.115-120 volumul 15/.
85. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că la 23.12.2012 a participat la
vânătoare ca gonaș, fiind anunțat de tatăl său, în ziua respectivă, dimineața a venit la cantonul
unde lucra tatăl său, s-a adunat mai multă lume, a fost petrecut instructajul de către V.Svistun, s-
a cerut biletul de vânător, pentru instructaj a semnat și s-a deplasat la locul unde urma să înceapă
goana cu Irimciuc cu automobilul, ***** i-a împărțit și le-a spus unde urma să înceapă goana,
nici o goană nu a fost deplină, le-au comunicat pe linie că goana s-a finisat și să iasă. A aflat că a
fost rănită o persoană, nu cunoștea cine era persoana rănită, pentru faptul că a participat la
vânătoare ca gonaș nu a primit nimic, nu cunoaște bine localitatea unde a avut loc goana și nu a
văzut râul Prut. Dimineața când a intrat pe teritoriul rezervației erau grăniceri care l-au întrebat
cine este și unde pleacă, în ziua respectivă nu avea armă la sine/f.d.203-204 volumul 2/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, verificate în ședința
instanței de apel reiese, că la 22.12.2012 a fost telefonat de către tatăl său *****, care l-a rugat să
meargă la 23.12.2012 la vînătoare în calitate de gonaș. A doua zi dimineață, împreună cu *****
***** au venit la canton. După sosirea tuturor, s-a efectuat instructajul, iar după instructaj s-a
anunțat numele fiecărui țintaș și gonaș care s-au apropiat și au semnat. Din cei prezenți el îi
cunoștea pe *****, *****, ***** *****, *****, Svistun Valeriu, ***** *****,*****, *****,
***** și Irimciuc Denis. După împărțirea în grupuri o parte din mașini au plecat, el însă și
***** ***** au urcat în automobilul lui Irimciuc Denis, cu care au mers la locul unde urma să
aibă loc goana. Ajungînd la fața locului ***** *****, care și el a participat în calitate de gonaș,
i-a așezat pe fiecare la o anumită distanță, indicîndu-le în ce direcție urmează să se deplaseze în
goană. În partea dreaptă a lui se afla ***** *****, iar în stînga probabil Ion Anton. În timpul
goanei nu a auzit nici o împușcătură, însă în timp ce mergeau prin pădure au fost informați că
goana urmează a fi oprită, întrucît vînătoarea s-a terminat. După aceasta au mers la canton, unde
din discuții a aflat că o persoană a fost rănită. Cum a avut loc rănirea acestei persoane și în ce
circumstanțe nu cunoaște. În această perioadă nu a discutat cu Svistun Valeriu, Irimciuc Denis și
Lupu Ion și nici nu a primit careva bunuri de la ei /f.d.112-113 volumul 15/.
86. Martorul ***** ***** în ședința instanței de apel a declarat, că la data de 23.12.2012
activa la *****, era membru a Consiliului Științific al Rezervației, la vânătoare nu a participat, la
ședințele Consiliului Științific se efectuiază evaluarea efectivului de vânat, speciile de vânat, se
socoate densitatea de măsură la efectivele de vânat la animalele de vânat, se transmit datele la
Agenția Moldsilva referitor la efectivul de animale. Pentru anul 2012 a fost efectuat calculul
efectivului de animale, datele fiind transmise Agenției Moldsilva, nu poate comunica numărul
mistreților precis, dar norma sanitar-ecologică în anul 2012 era depășită de vre-o două-trei ori.
Conform statutului rezervației se permite reglarea numerică a efectivelor de vânat. O perioadă de
timp în februarie 2013 a activat ca director interimar a Rezervației. În baza autorizației eliberată
de Agenția Moldsilva se permite vânatul. Referitor la cele întâmplate la vânătoarea respectivă a
aflat la serviciu, că din întâmplare s-a rănit cu arma o persoană la acea vânătoare, persoana
respectivă nu era salariat al rezervației. Pe faptul vânătorii din 23.12.2012 a fost efectuat un
control de serviciu de doi reprezentanți ai Agenției Moldsilva și doi reprezentanți de la
rezervație, i-au fost prezentate concluziile anchetei de serviciu, nefiind depistate încălcări grave.
În calitate de director interimar a rezervației nu a avut colaborare cu Departamentul Poliției de
Frontieră, cantonul nr.4 și nr.7 se mărginește cu râul Prut. Până la 23.12.2012 au mai avut loc
astfel de vânători pe teritoriul Rezervației/f.d.205-208 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond rezultă, că activează
în calitate de ***** din 2011-2012, în rezervație activează de 20 ani din a.1993. Conform
ordinului Agenției se face evidența animalelor în fiecare an, se transmit datele în secția pază și
protecție în agenția „Moldsilva” și conform ordinului se petrece vânătoarea de reglare numerică
a efectivului de animale, vânătoarele se coordonează cu consiliul științific. Vânătoarea se petrece
conform ordinului Agenției „Moldsilva” și directorului Rezervației „Pădurea Domnească”.
Despre vânătoarea din 23.12.2012 consiliul științific a fost la curent și a fost coordonat, urma să
aibă loc o vânătoare de reglare numerică a efectivului de vânat a mistreților, se elimină speciile
care nu prezintă interes pentru reproducere, masculii bolnavi. La vânătoare participă persoane
care au carnet de vânător. La sfârșitul sezonului de vânătoare se prezintă raport câte animale au
fost eliminate. Nu a participat la vânătoarea din 23.12.2012, cunoaște doar despre ordinul
eliberat de „Moldsilva”, vânătoarea respectivă nu s-a deosebit de procedura de desfășurare a
vânătorilor care au avut loc în anii precedenți în Rezervația „Pădurea Domnească”/f.d.249-250
volumul 15/.
87. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că pe cazul dat a fost anchetat,
a prezentat materialele și anexele respective când activa *****. Nu a cunoscut că la 23.12.2012
urma să aibă loc o vânătoare selectivă, a cunoscut faptul că conform Hotărârii de Guvern,
Rezervația era în drept să petreacă vânătoarea. Vânătoarea respectivă a precedat procedura de
pregătire și coordonare a proiectului Hotărârii de Guvern. Responsabil de eliberarea autorizației
de vânătoare era persoana din contabilitate care elibera blanchete de strictă evidență în
conformitate cu anexa la Hotărârea Guvernului. Despre componența grupurilor de vânătoare
Agenția Moldsilva nu cunoștea, despre faptul, că la vânătoarea din 23.12.2012 a avut loc
incidentul de rănire a unei persoane a fost informat prin faxogramă de conducătorul Rezervației
Pădurea Domnească/f.d.209-210 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse la 16.01.2013 organului de urmărire penală,
rezultă că martorul a declarat, că exercită funcţia de ***** din iunie 2010. Cu referire la
răspunsul expediat Ministerului de Interne nr.01-07/33 din 15.01.2012 pe cazul tragic avut loc în
Rezervaţia „Pădurea Domnească” la 23.12.2012 în urmă căruia a fost rănit cet.Sorin Paciu a
relatat, că nu cunoaște pe numele cui nemijlocit a fost eliberată autorizaţia de vânătoare la
mistreţ cu nr.0034404, deoarece nu a participat la această vânătoare. Această autorizaţie a fost
înregistrată în registrul special de eliberare a autorizaţiilor către Rezervaţia „Pădurea
Domnească”. Autorizaţia de vînătoare eliberată în ziua petrecerii vânătorii cu valabilitatea de o
singură zi în Rezervaţia „Pădurea Domnească” împreună cu jurnalul de instruire pentru securitate
la vînătoare au fost ridicate de către Procuratura raionului Făleşti. Conform hotărîrii de Guvern
nr.606 din 15.08.2012 anexa nr.2 al.22 pentru Rezervaţia „Pădurea Domnească” au fost eliberate
în total 35 de autorizaţii, care reprezintă o blanchetă de strictă evidenţă, care nemijlocit se
complectează de către responsabilul de vînătoare pînă la începutul vînătorii şi în cazul respectiv
de către Irimciuc Denis. În general toate aceste blanchete sunt înregistrate în registrul special
care se află în contabilitatea Agenţiei. În Rezervaţia "Pădurea Domnească” la 23.12.2012 a fost
organizată o vânătoare de reglare numerică prin selecţie. Nu cunoaște dacă vânătoarea a fost
aprobată de consiliul ştiinţific al rezervaţiei date, dar a fost coordonată cu Ministerul Mediului şi
Academia de Ştiinţe în procesul de pregătire a Hotărârii de Guvern cu nr.606 în care s-a autorizat
petrecerea vînătorii în general. Selectarea persoanelor care participă la reglarea numerică a
mistreţilor în acest caz, intră în sarcina nemijlocit a conducătorului vânătorii care este
responsabil de petrecerea acesteia şi este constituită din vânători experimentaţi. Un vânător
experimentat este orice vînător cu acte în regulă şi anume carnet de vânătoare, permis de port
arma, permis de vânătoare şi care le deţine cu un stagiu nu mai puţin de 5 ani sau silvicultori.
Prezența gonaşilor la o reglare numerică a mistreţilor este necesară, deoarece este acceptată ca
modalitate de vânătoare cu gonaşi şi din considerentul că nu există atâtea turnuri în rezervaţie. În
contextul informaţiilor apărute în mass media cu referire la faptul precum, că Rezervaţia
”Pădurea Domnească” ar fi rezervaţie ştiinţifică declară, că prevederile art.107 al Legii fondului
ariilor naturale protejate de stat cu nr.1538 din 25.02.1998 nu au fost îndeplinite şi anume
rezervaţiile au rămas în componenţa Agenţiei „Moldsilva” fiind administrate ca rezervaţii
naturale, confirmarea avînd-o prin Hotărârea Givernului nr.150 din 02.03.2010 „Pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi
efectivului limită a aparatului central al acesteia”, unde conform anexei nr.3 al.22 este
reglementat „Rezervaţia Naturală Pădurea Domnească”. La Camera înregistrării de Stat la
19.12.2005 rezervaţia este înregistrată cu statutul de „Rezervaţie naturală Pădurea Domnească
Întreprindere de Stat”. Din spusele directorului întreprinderii ”Pădurea Domnească” cunoaște că
Sorin Paciu a fost înregistrat la vînătoare în calitate de gonaş/f.d.171-173 volumul 5/.
88. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că a participat la vânătoare în
calitate de gonaș, Svistun a efectuat instructajul, la care au participat 20-30 persoane, toți au
semnat în registrul că sunt cunoscuți cu tehnica securității, la instructaj au fost prezenți și
Irimciuc, Lupu Ion și Crețu Gheorghe. A participat la una din cele două echipe formate
împreună cu colegii *****, ***** *****, ***** și două persoane pe care nu le cunoaște. Erau
cu o sanie trasă de cal, au mers vreo 40 minute - 1 oră, după care cineva l-a anunțat că
vânătoarea a luat sfârșit, toți au ieșit la drum și a plecat spre cantonul nr.4. De acolo a plecat
acasă cu *****. De obicei la intrare în rezervație, persoanele neangajate prezintă spre verificare
buletinul de identitate, iar persoanele angajate prezintă legitimația de silvicultor. În grupa în care
au participat în calitate de gonași nu a văzut cine erau țintașii, nu a văzut ca cineva din vânători
din grupul lui să fi împușcat vre-un mistreț. Locul de unde au pornit sau unde trebuia să ajungă
nu era în apropierea râului Prut. Înainte de a pleca acasă nu a primit nicio bucată de carne. De la
Svistun a auzit că ceva s-a întâmplat, că la respectiva vânătoare a fost rănită o persoană, dar nu
cunoștea cine era persoana rănită. Când se deplasau spre canton s-au întâlnit cu cealaltă echipă
unde era Svistun și Crețu, Svistun a spus ceva repede și l-a întrebat pe Crețu dacă dumnealui a
tras, la ce ultimul i-a răspuns că nu el. Nu susține declarațiile fixate din 13.02.2013 în vol.5, pe
care le-a depus acasă, venind la el acasă 5 persoane de la Procuratura Generală și l-au interogat,
declarațiile sunt false, declarațiile erau scrise și doar le-a semnat, nu le-a citit preventiv. Cele
cinci persoane care au venit la el acasă și l-au interogat nu au participat la vânătoarea respectivă.
Declarațiile depuse în instanța de judecată sunt corecte și le susține/f.d.211-214 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse la 19.01.2013, citite în ședința instanței de apel,
rezultă că deţine funcţia de pădurar din anul 2004. La data de 22.12.2012 a fost informat de către
***** *****, că la 23.12.2012 va avea loc vânătoarea de selecţie de mistreţ care se va petrecece
la cantonul nr.4 din Sectorul silvic „Călineşti” al Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească”,
unde pădurar este *****. La vânătoarea de selecţie pădurarii sunt obligaţi să participe conform
obligaţiunilor lor de serviciu. La data de 23.12.2012, pe la orele 07.00 a venit la cantonul nr.4,
unde deja erau câţiva lucrători din rezervaţie, care la fel urmau să participe la vânătoarea de
selecţie, au mai venit persoane lui cunoscute, cât şi necunoscute, din acei cunoscuţi erau ***** şi
fiul acestuia *****, *****i *****, *****, *****, Irimciuc Denis,*****, *****, *****, *****,
Valeriu Svistun, deci erau lui cunoscuţi colegii lui din cadrul RN „Pădurea Domnească”.
Irimciuc Denis a anunțat, că Valeriu Svistun este responsabil de petrecerea acestei vânători de
selecție, ulterior, Valeriu Svistun a efectuat instructajul privind tehnica securităţii în timpul
vânătorii după care acesta a rugat vânătorii să se apropie fiecare cu carnetul de vânător
consemnând datele din acesta în biletul de vânătoare şi fiecare participant a semnat în acest bilet
faptul că i-a fost adus la cunoştinţă regulile tehnicii securităţii. După care tot acesta a comunicat
vânătorilor că tragerile se vor efectua doar cu gloanţe şi a solicitat vânătorilor prezentarea
cartuşelor. Valeriu Svistun a atras atenţia participanţilor că se permite tragerea doar în faţă direct
şi în urmă direct. De la persoane care erau cu arme Valeriu a solicitat să prezinte cartuşe, aceştia
au prezentat. El personal era fără arma de vânătoare. Deoarece erau mai multe persoane,
participanţii la vânătoare au fost repartizaţi în 2 grupe de vânători, care urmau să participe la
vânătoare în parcele de pădure diferite. Tot atunci, Valeriu Svistun a prezentat şi planurile
parcelelor unde urma să fie vânătoare. El a fost repartizat în grup cu *****, *****i *****,
*****,***** şi Denis Irimciuc. Grupul lor a plecat, dar restul persoanelor au rămas pe loc. În
grupul lor au fost numite două persoane responsabile. Irimciuc era responsabil de amplasarea
ţintaşilor, dar ***** a aranjat gonaşii şi a arătat direcţia în care va avea loc goana. După ce a
primit semnalul s-a început goana, ei s-au deplasat în direcţia indicată. Aproximativ peste două
ore, după ce s-a început goana au fost anunţați că s-a finisat vânătoarea. Motivul nu l-au înţeles
şi a fost mirat de ce s-a finisat goana, deoarece în goana lor nu a fost efectuată nici o
împuşcătură. Fiind deja la canton, din discuţiile vânătorilor a înţeles că ceva s-a întâmplat, deja
din presă a aflat că a fost rănită o persoană, care ulterior a decedat /f.d.62-64 volumul 5/.

Din declarațiile martorului ***** depuse la 13.02.2013, citite în ședința instanței de apel
rezultă, că martorul a declarat, că la momentul actual vine personal cu inițiativa proprie de a
completa și a corecta anumite momente care s-au produs în cadrul vânătorii din 23.12.2012 și
care nu au fost indicate în procesul-verbal de audiere a sa din 19.01.2013 de către reprezentanții
Procuraturii Generale. A menționat, că procesul-verbal de audiere din 19.01.2013 a fost întocmit
în sediul Procuraturii Generale pe str.Ștefan cel Mare. Declarațiile au fost întocmite de către un
procuror, întrebările adresate lui conțineau și răspunsurile la ele și el nu îndrăznea să-i contrazică
din care motiv a fost nevoit să se conformeze la cele indicate de către el în acel proces-verbal.
Însă acum dorește din inițiativa proprie, nesilit de nimeni să declare toate amănuntele avute în
ziua din 23.12.2012 și dorește să expună tot adevărul. La 23.12.2012 dimineața cu automobilul
său personal de model Ford Tranzit nr/î ***** a venit la canton, la cabană, unde erau prezenți
*****, *****, *****, *****, ***** *****, Irimciuc Denis, ***** *****, *****, *****,*****,
șoferul lui ***** Gh. pe nume Gheorghe. El personal a venit cu prietenul său din Bălți *****, pe
care l-a luat la rugămintea conducerii în calitate de gonaș. Au mai venit Lupu Ion, *****, *****,
*****, numele nu-l cunoaște, *****, *****, pe lângă aceste persoane mai erau două persoane
civile cu sania cu cai, erau două sanii cu câte 2 cai fiecare. După ce au venit toate persoanele,
vânătorii (țintașii) au intrat în cabană unde au fost puși la masă, iar ei gonașii se aflau afară. Nici
un fel de instructaj nu a avut loc, cel puțin față de el nu s-a făcut instructaj, nici în privința
gonașilor, nici în privința țintașilor care se aflau în interiorul cabanei. Din lista persoanelor care
erau prezenți și pe care îi cunoaște era și Svistun Valeriu – *****. Pădurarul ***** dispunea de
registru unde necesita a fi puse semnăturile tuturor participanților la vânătoare, precum că s-a
petrecut instructajul asupra tehnicii securității la vânătoare. Acest registru se afla pe pervazul
ferestrei cabanei. După ce a venit la cabană, Svistun Valeriu le-a spus să i-a registrul de pe
pervaz și să semneze în el, personal a semnat în registru împreună cu ***** *****. La
prezentarea registrului în cauză la fila numerotată „4” recunoaște numele său și în dreptul lui –
semnătura sa și inscripția gonașul al 16-lea pentru data de 23.12.2012. Fiecare venea pe rând și
se semnau în registru, însă careva instructaj nu s-a petrecut. Pe la orele 09.00 ei – gonașii la
indicația lui ***** Gh. s-au urcat în a/m de model ZIL 131 care era condus de ***** *****
***** – tatăl lui Svistun Valeriu. El personal a mers cu el în cabină. În cuzovul acestui ZIL erau
toți gonașii care sunt înscriși în registru unde s-a semnat el, înafară de Svistun Valeriu Valeriu și
Irimciuc Denis, aceste două persoane nu se aflau în cuzovul respectiv. A menționat, că cu ei în
ZIL a mers o persoană care nu este indicată în registru, era de la Chișinău și la moment nu-l
cunoștea, era cu mustață, ulterior din mass-media a aflat că era Crețu Gheorghe, în ZIL erau 19
persoane, totodată cu ei în ZIL a mai mers o persoană care a fost măcelarul mistreților care
urmau să fie împușcați. Cu ZIL-ul au mers pe teritoriul cantonului nr.4 pe un drum rănit de
tractor și s-au oprit vis-a-vis de frontieră. Pe drum ***** Gh. conducea cu ei, gonașii și indica
direcția în care urma să fie efectuată goana și direcția unde erau poziționați țintașii.În timpul
goanei s-a auzit o singură împușcătură și de la colegi a înțeles că Lupu Ion a împușcat un iepure.
Peste puțin timp venind spre țintaș (linia lor) s-au întâlnit cu țintașii care erau poziționați pe
linie dreaptă între drum și linia de cvartal. În acea goană Crețu Gh. era cu ei gonaș, ultimul
mergea de drum în fața lui, iar sectorul de vânătoare era în dreapta sa care se limita în partea
opusă de gardul de frontieră. Când s-au întâlnit cu țintașii dintre ei i-a recunoscut pe Lupu Ion,
*****, *****, iar pe ceilalți nu-i cunoștea. A doua goană a început după prima, s-au urcat în
același ZIL în aceiaș componență, el s-a urcat din nou în cabină cu excepția lui Crețu Gh. A
menționat, că din urma ZIL-ui mergeau și saniile, s-au deplasat la a doua goană, mașina s-a oprit
la un loc deschis, au coborât și au servit din alimentele luate, după care a pornit goana. Zona de
vânătoare în a doua goană iarăși era situată între drum și Prut. El cu ***** I. mergeau pe drum
pentru a nu permite animalelor să treacă drumul, goana se ducea în direcția liniei de țintaș, care
se afla la începutul pădurii defișate (parcelei tăieturii rase). După pornirea goanei a doua pe la
orele 11.00 s-au început a auzi primele împușcături, care s-au auzit aproximativ 40 minute,
împușcăturile au fost multe, fiind auzite din toate părțile din partea țintașilor. S-au produs foarte
multe împușcături permanent, cu careva intervale între ele și din toate părțile, după împușcături
nu putea înțelege cum stau țintașii. De regulă țintașii urmau a fi poziționați într-o linie dreaptă,
paralel cu linia gonașilor, însă la aproximativ jumătate de goană a început a auzi și împușcături
din partea sa, de la drum și chiar s-a întâlnit față în față pe drum cu țintașul ***** *****, cu
următorul ***** ***** (cu cicatrice în regiunea nasului) și la acel moment toți s-au oprit în loc
din motiv că mistreții umblau între liniile de gonași și țintași ca într-un ocol. În timp cât stăteau
pe loc timp de 15-20 minute la Praf Mihail au ieșit doi mistreți. El fiind un vânător iscusit i-a
împușcat din două focuri pe ambii mistreți, după ce ei, vre-o cinci persoane: ***** *****,
V.*****, el, I. ***** și stăpânul saniei necunoscut lui, au urcat mistreții doborâți în sanie. Au
mai mers vre-o 5 minute, după care ***** a ieșit de la goană cu telefonul în mâină, a înțeles că
cineva l-a sunat și a spus la toți că vânătoarea s-a terminat și să nu mai împuște nimeni. După ce
au urcat cei doi mistreți în sanie, a observat, cum de pe drum părăsit din fața lor care era
perpendicular pe drumul pe care mergeau, ieșea o mașină de teren, de culoare metalică cu
numere mun.Chișinău, din urma căruia era agățat de picior un mistreț doborât, pe care l-a scos la
drum. Unul din persoanele lui necunoscute dintre țintași i-a spus altuia în limba rusă „molodova
zadeli”, la ce el a crezut că l-au nimerit pe ***** care a venit cu el, auzind aceasta repede s-a
deplasat spre linia de țintași. A văzut cum trei persoane aduceau o altă persoană „pe sus” doi îl
țineau de mâini și o persoană o ținea de picioare. Era persoana care la prima goană a stat cu
țintașii dar era fără armă, au pus-o în sanie și au dus-o în regiunea unde se aflau mașinele
țintașilor. În întâmpinarea lui venea Valeriu Svistun și la întrebarea lui „ce s-a întâmplat?”, el i-a
spus, că acea persoană este accidental împușcată, la întrebarea lui „de cine?”, Svistun Valeriu i-a
arătat în direcția persoanei cu mustăți care a participat ca gonaș în prima goană, ulterior a aflat
că era Crețu Gheorghe. Svistun V. s-a oprit în loc și l-a întrebat „mata l-ai aninat?”, dar el foarte
calm a spus „nu eu”, fără nici o emoție și indignare. După aceasta ei toți s-au întors în locul unde
se afla ZIL-ul, iar țintașii s-au apropiat de mașinele lor, erau vre-o 5-7 mașini parcate și ceva
vorbeau undeva 5-7 minute, iar în acest timp ***** I. le-a spus la toți gonașii să se dea după
ZIL, el a înțeles că ei au fost dați după ZIL ca să nu vadă și să nu audă ce vorbesc și cum se
înțeleg ei, au plecat la cabană. A rămas o sanie cu vre-o două-trei persoane să încarce ceilalți
mistreți doborâți pe linia de țintași perpendiculară drumului, câți mistreți a strâns acea sanie nu
cunoaște. Ajungând la cabană, ***** i-a dat pe ei gonașii lângă un sarai auxiliar să nu-i vadă
nimeni și ei pe nimeni să nu vadă, iar țintașii s-au adunat în cabană și s-au așezat la masă. Acolo
afară Natalia Iordachi a scos ulcele cu sarmale și i-a servit, au stat acolo vre-o câteva ore. După
aceasta pe la orele 15.00-16.00 toți țintașii erau plecați, a rămas doar Gh.*****, Svistun Valeriu
Valeriu, Irimciuc Denis și *****, care se ocupa de gospodărie. Ei s-au mutat în interior, Irimciuc
D. le-a mulțumit de vânătoare și i-a rugat „să țină limba după dinți” și le-a dat să semneze pe
biletele de vânătoare. Ei pe rând au semnat în acele bilete în două exemplare. A menționat că
numărul lui era 11, până la el erau înscrise persoane și în dreptul numelor lor deja erau puse
semnături. La prezentarea cotorului biletului nr.011656 verso, la nr.11 martorul ***** a
recunoscut semnătura sa, atât pe primul, cât și pe al doilea exemplar. Peste un timp când au ieșit
afară, erau pregătite deja pachetele cu 24 porții de carne, a ajutat să facă porțiile *****, dar
împărțirea cărnii a fost făcută de *****, după ce a plecat acasă. La vânătoarea din 23.12.2012 a
fost efectuată doar de un singur grup de țintași și de un singur grup de gonași, vânătoarea a avut
loc în două goane care a avut loc la sectorul nr.2 Călinești la cantonul nr.4 pădurar fiind
**********, la alte cantoane nu a fost. Pe Paciu Sorin nu l-a văzut în grupa de gonași, el era în
grupa de țintași și fără armă. A văzut doborâți trei mistreți și sania au trimis-o să mai aducă, câți
erau el n-a văzut și nu poate concretiza. Persoana care l-a audiat la 19.01.2013 i-a dat de înțeles
că el trebuie să răspundă da sau nu, fiindcă această poziție e unica, i-a spus să țină minte ce a
spus și pe viitor, adică adevărul să fie ascuns, cele indicate în procesul-verbal din 19.01.2013 nu
sunt declarațiile lui, procurorul punea întrebarea, totodată și răspunsul, lui îi rămânea să
răspundă numai da sau nu. El a fost nevoit să confirme ce a spus procurorul, din motiv că așa a
fost pregătit de la serviciu, a avut impresia că au fost înțeleși /f.d.66-72 volumul 5/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, citite în ședința instanței de
apel, rezultă, că la 22.12.2012 a fost telefonat de către ***** şi anunţat, că la 23.12.2012, în
cadrul rezervaţiei unde activează, se va petrece vînătoarea de selecţie la mistreţi și că el ca
lucrător silvic trebuie să fie prezent la cantonul nr.4. La 23.12.2012, pe la orele 07.00, a sosit la
cantonul nr.4. Acolo deja se aflau colegii de lucru și cîteva persoane necunoscute. După
adunarea tuturor Svistun Valeriu - inginer de pază şi protecţie, în glas a citit instructajul de
protecție la vînătoare. Irimciuc Denis sau ***** *****, nu mai ține minte exact cine din ei, a
citit o listă, din care el a înţeles că a fost repartizat într-o echipă de gonaşi. Din această echipă
mai făceau parte ***** *****, *****,*****, *****, o persoană cu prenumele *****, ***** şi
două sau trei persoane necunoscute lui. După aceasta toți au fost dotați cu jalete. Cine au fost
țintașii din grupul lor nu cunoaște, dar Irimciuc Denis a rămas cu ţintaşii, iar răspunzător de
gonaşi a fost numit ***** *****, care a mers cu ei. Toți împreună au plecat într-o parcelă
desemnată după cum se spune „zagon”. La locul stabilit, persoana responsabilă ***** ***** i-a
aşezat în modul în care trebuiau să meargă, cu un interval între fiecare gonaș de 50-60 metri. În
partea dreaptă a lui se afla ori ***** ori *****. Ulterior ***** a dat comanda să pornească
goana și să facă gălăgie. Goana a durat aproximativ două ore jumătate. La un moment ***** a
dat un semnal ca toți gonașii să iasă la drum deoarece vînătoarea sa finalizat. După ce au ieșit la
drum, cu aceeaşi sanie, au mers înapoi la cantonul nr.4. În apropierea cantonului nr.4 au întîlnit o
altă sanie, nu din grupul lor. În sanie erau doi mistreţi împușcați. La o distanță de aproximativ o
sută de metri l-a observat pe Svistun Valeriu. Din direcţia opusă mai veneau pe jos, spre canton
cîteva persoane. Ajungînd lîngă Svistun Valeriu el l-a întrebat ce s-a întîmplat, informîndu-l
totodată că în grupul lor nu s-a vînat nimic deoarece nu a ieșit nici un mistreț, la care a fost
informat, că în altă grupă s-a întîmplat ceva cu o persoană. Cînd au ajuns la cantonul nr.4 au stat
și s-au încălzit, iar după ce i s-a dat o bucată de carne ca gonaș, a plecat acasă cu automobilul
propriu, împreună cu *****. La vînătoarea din 23.12.2012 a participat în calitate de gonaș. După
terminarea vînătorii cu Lupu Ion, Svistun Valeriu și Irimciuc Denis nu a discutat și nici nu a
primit careva bunuri de la ei. Valeriu Svistun nu a făcut parte din grupul lor, nici ca țintaș și nici
ca gonaș. La fel cu ei nu a fost nici pădurarul *****. Activează în calitate de pădurar de
aproximativ nouă ani, în această perioadă a mai participat la vînători. Vînătoarea din 23.12.2012
s-a desfășurat după aceleaşi reguli ca şi celelalte vînători, la care a participat. La urmărirea
penală a fost audiat de două, trei sau patru ori. După citirea declarațiilor suplimentare date în
cadrul urmăririi penale, martorul a invocat că nici nu înțelege cuvintele și expresiile cărora li s-
au dat citire, la audierea suplimentară procurorii i-au zis că ei știu totul, indicînd în procesul-
verbal de audiere numai ei știu ce/f.d.137-141 volumul 15/.
89. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că la data când a avut loc
vânătoarea din 23.12.2013 activa în calitate de *****. Irimciuc Denis i-a spus că va avea loc
vânătoarea și să adune pădurarii subalternii lui la cantonul nr.4, la care pădurar era *****, a
participat la vânătoare în calitate de gonaș. Dimineața s-au adunat la cabană unde au fost
instruiți, s-au dus la vânătoare la prima goană, la care nu s-a vânat nimic și au trecut la a doua
goană, persoana responsabilă i-a aranjat pe toți și au început să se deplaseze, au mers o porțiune,
ulterior au fost telefonați de conducătorul *****, care le-a comunicat că s-a sfârșit goana și să
iasă la drum. La cantonul nr.4 a intrat pe la poartă unde erau grănicerii, nu-și amintește dacă a
fost verificat de grăniceri la intrare pe canton, de obicei grănicerii îi verifică la intrare și prezintă
buletinul de identitate pentru verificare. Nu cunoaște cine a stabilit cine va participa la vânătoare
și în ce calitate. La vânătoare au participat persoane străine pe care nu-i cunoaște. În ziua
respectivă nu a aflat că la vânătoare a fost rănită o persoană, despre faptul dat a aflat de la
televiziune, aproximativ peste două săptămâni. Când s-au întors a văzut că cineva stătea așezat
pe un mistreț, dar câți mistreți au fost vânați nu cunoaște. În ziua petrecerii vânătorii careva
semne de interzicere a vânătorii în apropierea râului Prut nu erau. La fel a declarat că nu susține
declarațiile date în cadrul urmăririi penale la 12.01.2013 și 22.02.2013, deoarece au fost depuse
la Procuratura Generală și a fost impus să dea asemenea declarații, în timpul când au fost audiați
Svistun și Irimciuc a așteptat la ușă ca să fie interogat, când au ieșit procurorii au spus că ei tot
cunosc și să dea acele declarații, declarațiile depuse în Judecătoria Fălești le susține/f.d.215-218
volumul 23/.
Din declarațiile depuse de martorul ***** la 12.01.2013 în cadrul urmăririi penale, citite
în ședința instanței de apel rezultă, că activează ***** la *****din anul 1983. La 22.12.2012 a
fost telefonat de ***** Denis Irimciuc, care i-a spus să anunţe pădurarii din sectorul lui că va fi
vînătoare, că toţi urmează să se strîngă la cantonul nr.4, unde pădurar este **********, deoarece
acolo se află o cabană. După aceasta el a anunţat șapte pădurari că va avea loc vînătoare: *****,
*****, **********, *****, *****,***** şi *****. La 23.12.2012, aproximativ pe la orele 08.00
a venit la cantonul nr.4, unde pădurar este **********, acolo sau strâns toţi participanţii la
vînătoare. Tot atunci, ***** Svistun Valeriu le-a petrecut instructajul tehnicii securităţii la
vînătoare, despre sectoarele unde se va petrece vînătoarea inclusiv şi despre locurile unde vor sta
vânătorii (ţintaşii). S-a explicat vânătorilor că urmează să folosească doar arme de vânătoare, să
împuşte doar în mistreţii bolnavi, să nu împuşte în scroafe, să împuşte în ţintă doar cu raza nu
mai mare de 45 grade din faţă, să nu împuşte în direcţia liniei pe care stau ţintaşii, au fost
informaţi că se permite de a efectua trageri doar cu cartuşe cu glonţ. După aceasta a semnat într-
un registru special. Din persoanele care au participat la instructaj în afară de pădurari el a
recunoscut pe *****, ***** ÎS „Moldsilva” Ion Lupu, ***** *****, pe altcineva nu a cunoscut.
***** era responsabil pe aşezarea gonaşilor, deoarece vânătoarea se petrecea la el pe sector, iar
Svistun Valeriu era responsabil de așezarea vânătorilor. În afară de el în calitate de gonaşi la
această vânătoare au participat *****, *****, *****, *****, îi ţine minte deoarece ei mergeau
lîngă el. După ce au semnat toţi, gonaşii s-au urcat în automobil şi s-au pornit la sectorul de unde
urma să gonească mistreţii. Aproximativ pe la orele 08.30 s-a început vânătoarea propriuzisă. Au
mers prima goană aproximativ vre-o 400-600 metri, însă nu a ieşit nici un mistreţ. Gonaşii
mergeau la o distanţă aproximativ de 50 metri unul de la altul. După aceasta, vânătorii (ţintaşii)
şi-au schimbat poziţiile fiind aşezaţi pe poziţii de Svistun Valeriu, iar ei au început goana
numărul 2. Au mers vre-o 200-400 metri şi au început să se audă împuşcături. Nu-și amintește
câte împuşcături s-au auzit, însă precis că mai mult de două împuşcături. Peste aproximativ 5-10
minute li s-a comunicat de către ***** ca să iasă la marginea drumului, deoarece vânătoarea s-a
terminat. A ieşit la marginea drumului, după care ********** le-a comunicat că mistreţul a fost
împuşcat, după care le-a spus că sunt liberi. După aceasta el a plecat la canton și spre casă.
Ulterior din sursele mass-media a aflat că la vînătoarea la care a participat a fost rănită mortal o
persoană /f.d.100-102 volumul 5/.
Din declarațiile suplimentare depuse de martorul ***** în cadrul urmăririi penale la
22.02.2013 în localul Procuraturii Generale, rezultă că la data de 22.12.2012 a fost telefonat de
către ***** ***** Denis Irimciuc care i-a comunicat că la 23.12.2013 va avea loc o vânătoare el
fiind obligat să se prezinte la cantonul nr.4 din „Pădurea Domnească” pentru a participa la
vânătoare în calitate de gonaș. Pe data de 23.12.2012, în jurul orelor 07.30, el, Ion Anton*****,
***** și ***** *****, cu automobilul de model „Niva” a lui Ion Anton***** s-au prezentat la
cantonul nr.4 din RN „Pădurea Domnească” unde mai erau persoane pădurari pe care îi cunoştea,
dar erau şi persoane lui necunoscute, În jurul orelor 08.30, când era împreună cu toţi gonaşii, au
fost chemaţi către V.Svistun, care le-a dat registrul pentru tehnica securităţii în care el a indicat
numele de familie şi s-a semnat pe pervazul unei ferestre la intrarea în cabană, le-a făcut
instructajul comunicându-le cum trebuie să se comporte în timpul vânătorii, să strige aproape de
a ajunge de ţintaşi, le-a dat jalete luminiscente în care s-au îmbrăcat. Instructajul gonaşilor a fost
efectuat nu departe de ţintaşi, el nu cunoaște şi nu a văzut dacă ei au semnat careva acte privind
trecerea instructajului tehnicii securităţii la petrecerea vânătorii. După aceasta, toţi gonaşii, în jur
de 15-20 persoane, s-au urcat în remorca automobilului de model ZIL, la volanul căruia era tata
Iui Valeriu Svistun, V.Svistun şi s-au deplasat în pădure, la locul petrecerii vânătorii, tot din
cadrul cantonului nr.4. Cu ei erau două persoane lui necunoscute ambii cu arme, unul cu mustaţă,
cum îl cheamă nu cunoaște, iar al doilea fără mustaţă, care s-a prezentatt că se numeşte „Ion”. Pe
ei i-au transportat la locul de unde urma să înceapă goana, **********i fiind organizatorul
gonaşilor, care le-a comunicat în ce parte să înceapă goana, iar ţintaşii urmau să se deplaseze la
poziţiile de număr. În jurul orelor 09-09.30 a început prima goană, care a durat în jur de o oră,
însă fără careva succes, nu a ieşit nici un mistreţ, dar a auzit un foc sau două. La prima goană
împreună cu ei au participat şi cele două persoane lui necunoscute, unul pe nume Ion a mers pe
marginea graniţei, iar al doilea nu ştie pe unde a mers. După aceasta, toţi ei, gonaşii cu maşina de
model ZIL, cu care au fost aduşi, au fost transportaţi în altă parte a pădurii, dar tot din cadrul
cantonului 4, unde ********** din nou le-a comunicat în ce parte să înceapă goana. A doua
gonire a fost mai aproape de râul Prut, gonirea fiind paralel cu râul Prut. A văzut o sanie, trasă de
doi cai condusă de *****, locuitor al satului *****. La a doua goană el era între ***** *****,
care se deplasa în apropierea râului Prut, fiind ultimul din rândul gonaşilor, iar din partea stângă
se deplasa *****, cine urma mai departe după ***** el nu cunoaște. După începerea a doua
gonire, peste aproximativ o jumătate de oră a auzit mai multe împuşcături, ei prelungind goana
până aproape de linia ţintaşilor, distanţa nu o cunoaște, însă ţintaşii nu-i vedea, când l-a telefonat
********** şi i-a comunicat că s-a terminat vânătoarea şi să iasă la drum. El, deoarece, era mai
departe de drumul unde urma să vină, a ajuns după ***** şi ***** *****, care mergeau înaintea
lui cu vreo 50 metri. A înţeles de la participanţi că cineva a fost rănit din această cauză a fost
oprită şi vânătoarea. Când a venit, persoana rănită nu mai era, a înţeles că a fost transportată la
spital, nu era nici sania. Gonaşii au fost urcaţi în automobilul cu care au venit şi s-au deplasat la
cabana din cantonul nr.4, unde au stat sub un şopron. În camionul ZIL cu care au venit de la
locul vânătorii până la cabana de la cantonul nr.4 nu a văzut vre-un mistreţ, posibil şi era mistreţ,
dar deoarece în maşină (remorcă) unde erau ei urcaţi era fân, admite să nu-l observat. La canton,
de ei s-a apropiat D.Irimciuc, care le-a comunicat că grupul lor de gonaşi trebuie să fie împărţit
în două grupuri, precum că au fost petrecute două vânători aparte, dar nu una singură. El a
nimerit în grupa de la cantonul nr.4, unde, de fapt s-a şi petrecut vânătoarea. Iar alţii au fost
numiţi că au participat ca gonaşi la altă vânătoare, chipurile care a avut loc în cantonul nr.7. De
facto, toate persoanele care au participat în calitate de gonaşi şi care s-au semnat în registru
privind trecerea instructajului pe protecţia muncii au participat la vânătoarea care a avut loc la
cantonul nr.4. D.Irimciuc avea nişte acte, pe care le-a dat la fiecare să le semneze, două la număr.
Totodată le-a dat indicație ca să susțină că au participat câte două grupe de vânători şi gonaşi,
dar nu una, cum a fost în realitate, iar dacă îi întreabă cineva, să susţină că au fost două vânători
concomitente în două locuri diferite. După ce au semnat actele prezentate de către D.Irimciuc, au
mai stat acolo până aproximativ la ora 16.00. La prezentarea registrului instructajului de
protecţie a muncii la locul de muncă, biletul nr.011795 şi cotorul biletului nr.011795, martorul
***** a comunicat, că registrul instructajului de protecţie a muncii la locul de muncă a fost
prezentat de V.Svistun înaintea petrecerii vânătorii, unde a scris cu mâna sa numele lui de
familie pe pagina nr.4 şi a efectuat semnătura, iar semnăturile de pe biletul nr.011795 şi pe
cotorul biletului nr.011795 au fost aplicate de către el după petrecerea vânătorii, când a venit
D.Irimciuc şi le-a spus ca vor fi împărţiţi în două grupuri de vânători şi ţintaşi. Nu cunoaște câți
mistreţi au fost vânaţi la vânătoare, dar băieţii vorbeau că au vânat 3 mistreţi. Nu cunoaște cine a
jupuiat şi tăiat porcii, din spusele băieților a înţeles că porcii au fost jupuiaţi şi tăiaţi de *****
*****. După petrecerea vânătorii a primit carne, fiind adusă de către *****. El practic, după
petrecerea vânătorii, nu a ieşit din bordei deoarece se simţea rău, după ce ***** i-a dat carnea,
acesta a spus să meargă acasă /f.d.104-105 volumul 5/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, citite în ședința instanței de
apel, rezultă, că în ajun a fost anunțat despre desfășurarea unei vînători, motiv pentru care la
23.12.2012 dimineață, s-a prezentat la canton, unde deja erau prezenți majoritatea lucrătorilor
printre care pădurarul *****, pădurarul *****, *****, ***** și alții. Toți au fost aliniați în fața
cabanei și s-a efectuat instructajul de către Valeriu Svistun, iar după instructaj au semnat în
jurnalul tehnicii securității. După aceasta s-au urcat într-un automobil de model „Zil” și au plecat
la locul unde trebuia să se petreacă vînătoarea. Ajungînd la loc au fost aranjați de către persoana
responsabilă ********** și au început primul „zagon”, însă nu a ieșit nici un mistreț, astfel s-au
deplasat în altă parte pentru a face un alt „zagon”, unde au fost aranjați tot în același mod și au
început goana. Lîngă el se afla ***** sau *****. După ce au mers o anumită perioadă de timp, a
auzit cîteva împușcături, ulterior în scurt timp a fost telefonat de către pădurarul ***** și anunțat
să iasă la margine, întrucît vînătoarea s-a terminat. Dintre gonași el a ieșit ultimul la drum,
ceilalți gonași deja se aflau în mașină, iar după ce s-a urcat și el, s-au întors la canton. Aici a
auzit discuții că o persoană a fost rănită, după care a mers în bordei și s-a culcat pe pat deoarece
se simțea rău, unde a stat aproximativ jumate de oră. După terminarea vînătorii, în ziua de
23.12.2012, și nici după această zi, cu Lupu Ion, Svistun Valeriu și Irimciuc Denis nu a discutat
și nici nu a primit careva bunuri de la ei. Potrivit tradiției ca și celorlalți participanți la vînătoare
i s-a dat o bucată de carne. Activează în cadrul rezervației de 31 ani. Parcela în care s-a organizat
această partidă de vînătoare se mărginește cu rîul Prut, însă nu cunoaște ce distanță era de la
locul desfășurării vînătorii pînă la Prut. Aici nu sunt locuri îngrădite sau indicatoare care ar
interzice vînatul. Cîte grupuri de vînători și țintași au fost el nu cunoaște, însă la instructaj au
participat foarte multe persoane, dar la goană erau puțini. La vînătoarea din 23.12.2012 a
participat în calitate de gonaș. La goana a doua în partea lui dreaptă nu se afla nimeni, iar în
partea stîngă erau ***** și *****. La urmărirea penală a fost audiat de mai multe ori, iar în
cadrul audierilor suplimentare a spus că a fost constrîns să dea declarații minciunoase referitor la
circumstanțele în care s-a desfășurat vînătoarea din 23.12.2012, fapt care nu corespunde
adevărului și susține primele declarații date în cadrul audierii la urmărirea penală și declarațiile
date în ședința de judecată. La audierea suplimentară din cadrul urmăririi penale a declarat ceea
ce i s-a spus să declare. Persoanele care au efectuat audierea i-au spus că cunosc totul în detalii
despre cele întîmplate la vînătoarea din 23.12.2012, cunosc pînă și ce s-a mîncat la vînătoare.
Mai mult, în perioada în care s-au desfășurat audierile suplimentare el era suspendat din funcție.
Audierile au avut loc la Procuratura sectorului Centru mun.Chișinău, iar aproximativ cu o oră
înainte de începerea audierilor, din izolator, încătușați au fost scoși, trecînd prin fața lor,
Irimciuc Denis, Svistun Valeriu și *****, înainte de a începe audierea suplimentară a fost
informat că va fi audiat ca martor, dar că poate fi audiat și în calitate de bănuit /f.d.206-209
volumul 15/.
90. Martorul ***** ***** în ședința instanței de apel a declarat, că a fost invitat la
vânătoarea de mistreți din 23.12.2012 de către *****, s-au deplasat cu automobilul cu *****, el
și *****, au ascultat instructajul privind tehnica securității care a fost petrecut de către Svistun
Valeriu și s-au deplasat la locul unde a avut loc vânătoarea, unde au fost aranjați la locuri care au
fost indicate și au așteptat să înceapă vânătoarea, au auzit gălăgia produsă de gonași și au
așteptat până când partida dată s-a terminat, după ce au fost anunțați să se întoarcă la
automobile, au urcat și au plecat în alt loc. Când au ajuns au fost aranjați iarăși la locuri de o
persoană. Peste o perioadă de timp au auzit gălăgia produsă de gonași, după care au auzit câteva
împușcături în partea stânga. Au stat pe locuri până când au fost anunțați că partida de vânătoare
a luat sfârșit și să se întoarcă la automobile. S-au deplasat la canton, unde au fost informați că
între vânători a fost rănită o persoană, dar nu este nimic grav și că persoana deja este transportată
la spital. La vânătoarea din 23.12.2012 la prima partidă a participat în calitate de vânător. La
instructaj armele nu au fost verificate, au fost preântâmpinați în privința cărtușelor folosite să fie
cu glonte și să împuște sub unghi de 45 grade și să nu părăsească locul până când vor fi anunțați.
La instructaj nu l-a văzut pe Paciu Sorin și nici nu-l cunoștea. La a doua partidă a vânătorii în
stânga lui era ***** *****, iar în dreapta *****, distanța dintre ei era aproximativ de 50 metri,
împușcăturile auzite veneau din partea stângă a sa. Gonașii se deplasau din dreapta spre stânga
în raport cu linia țintașilor, nu poate spune câte anume împușcături a auzit, au fost efectuate cu
interval între ele. Până a intra în zona de pădure au fost opriți de persoane în camuflaj care i-au
întrebat unde merg și au notat câte persoane erau, dar nu au cerut actele de identitate. Nimeni nu
i-a anunțat că vânătoarea are loc în zona de frontieră, nu a văzut semne care să interzică
vânătoarea în zona respectivă. Nu a văzut râul Prut în apropiere de locul unde se afla la prima și
a doua partidă a vânătorii. Nu a văzut în fața sa ca cineva să fi împușcat mistreți la prima și a
doua partidă a vânătorii /f.d.222-225 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, citite în ședința
instanței de apel rezultă, că spre locul unde trebuia să se petreacă vînătoarea s-au deplasat cu
autoturismele împreună cu ***** *****, ***** *****, *****, ***** și ***** Ion. Pînă a
ajunge la canton au fost stopați de o persoană îmbrăcată în camuflaj și întrebați unde se duc, la
ce el a răspuns că merg la vînătoare, acea persoană nu i-a atenționat că este interzis accesul sau
că este interzisă vînătoarea. Cînd au ajuns la canton au fost invitați pentru petrecerea
instructajului. Instructajul a fost efectuat de către Valeriu Svistun, iar după instructaj s-au semnat
și cu automobilul de model „Niva”, la dispoziția conducătorilor sau organizatorilor vînătorii s-au
deplasat la locul unde urma să aibă loc vînătoarea. Pe teritoriu unde a mers nu a văzut panouri
unde să fi fost indicat „Vînat interzis”. Ajungând la locul dat au fost repartizați de către persoana
responsabilă pe un drum unde în dreapta lui se afla Ion *****, iar în stînga ***** *****. Au fost
atenționați din ce direcție o să vină gonașii și au așteptat. Peste puțin timp au auzit că s-au pornit
gonașii. La această goană nu a tras nimeni nici o împușcătură, deoarece pînă la terminarea
goanei nu a ieșit niciun mistreț din care motiv s-au urcat în automobile și s-au deplasat la alt loc.
Ajungînd la locul dat, au fost poziționați la țintă de către persoana responsabilă în aceeași
ordine, în dreapta lui Ion *****, în stînga ***** *****, fiind atenționați iarăși din ce direcție
vor veni gonașii. După aceasta s-a început vînătoarea. La a doua goană a auzit două împușcături
din partea stîngă a lui, unde stătea Mihail Praf, iar apoi s-au mai auzit cîteva împușcături. La
scurt timp au fost anunțați să se apropie de locul de unde s-au pornit. Cînd au ajuns în acel loc,
acolo deja erau mai multe persoane. Atunci au fost anunțați, că vînătoarea pentru acea zi este
încheiată și că toți urmează să se întoarcă la canton, că în rezultatul vînătorii a fost rănită o
persoană, că nu-i nimic grav și că persoana deja este transportată la spital. Atunci s-au îndreptat
spre automobile și s-au deplasat la canton. ***** ***** a achitat un mistreț, pe care la plecare l-
au luat cu ei, alți mistreți împușcați nu a văzut. La vînătoarea din 23.12.2012 a participat în
calitate de țintaș. La urmărirea penală a fost audiat de două ori. Susține declarațiile date în cadrul
ședinței de judecată, dar nu cele depuse în cadrul urmăririi penale. În cadrul audierilor de către
procuror, la faza urmăririi penale, atunci cînd a început să declare ceea ce a declarat și în ședința
de judecată, procurorul i-a reproșat că nu a fost așa, zicîndu-i că ceilalți au declarat altfel, i-a zis
că există un ordin de arestare pentru toți pe o perioadă de 30 de zile și dacă nu v-a confirma ceea
ce i s-a spus, va fi arestat /f.d.69-72 volumul 15/.
91. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că susține declarațiile depuse
în instanța de fond, la vânătoarea din 23.12.2012 a participat în calitate de gonaș fără armă. La
frontieră au fost opriți de o persoană în camuflaj care i-a întrebat unde merg și a notat câți erau,
nu a verificat actele. Nu a văzut nicăieri semne de interzicere a vânătorii sau de alt gen.
Instructajul a fost efectuat la început, după care au semnat într-un registru, a participat la ambele
partide de vânătoare, nu cunoaște pe nimeni cine a mai participat în calitate de gonaș, nu
cunoaște să fi tras cineva din armă la a doua goană, dar s-au auzit împușcături. Nu cunoaște cine
i-a amplasat la locuri, era un organizator, când au pornit el era ultimul din partea stângă. Nu
cunoaște care era direcția de deplasare a gonașilor în raport cu țintașii, dar gonașii mergeau din
deal în vale, era pentru prima dată în acel loc, a auzit împușcături la rând în direcția din fața sa,
toți se deplasau spre margine și au fost anunțați că vânătoarea a luat sfârșit. Goanele au fost
efectuate în locuri diferite/f.d.226-227 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond rezultă, că la vînătoarea din
23.12.2012 desfășurată în „Pădurea Domnească” a participat în calitate de gonaș, fiind invitatat
de către ***** *****. Spre rezervație s-au deplasat împreună cu ***** *****, ***** Ion,
*****, ***** ***** și ***** *****. La canton, conducătorul vînătorii Valeriu Svistun a început
instructajul și le-au cerut să se semneze, iar după instructaj a fost repartizat în grupul gonașilor
întrucît nu avea armă, dar numai biletul de vînător. Împreună cu ceilalți gonași s-au urcat într-un
camion cu remorcă și au mers la locul unde urma să înceapă goana. Cînd a plecat grupul lor de
țintași și gonași, la canton a mai rămas un grup. După ce au fost repartizați în ordinea în care
urma să se deplaseze, după un semnal au început goana. În această goană nu s-a auzit nici o
împușcătură, întrucît nu a ieșit nici un mistreț, din care cauză s-au deplasat cu același
autocamion în alt loc, pentru a petrece o altă goană. De către persoana responsabilă de grupul de
gonași a fost plasat în partea stîngă. Numărul gonașilor nu depășea zece persoane, el însă nu le
cunoaște numele. În timp ce mergeau în goana a doua oară a auzit împușcături. Primele
împușcături au fost în număr de 5-6. La cîteva minute s-au mai auzit cîteva împușcături, tot
aproximativ 5-6, iar la scurt timp cineva din gonași a fost înștiințat telefonic că vînătoarea s-a
terminat. Imediat toți gonașii au ieșit la margine sau urcat în autocamionul de model „Zil” și s-
au întors la canton. Acolo a înțeles de la colegi cauza de ce s-a întrerupt vînătoarea și anume că a
fost rănit un băiat, care deja era transportată la spital. Numele acestuia nu-l cunoștea la acel
moment, ulterior însă auzind la televizor că persoana rănită a fost Sorin Paciu. Sunt veridice
declarațiile date în cadrul ședinței de judecată, în declarațiile date la 21.02.2013 procurorul a
indicat că el a participat la vînătoare ca țintaș, el însă nu a avut această calitate. La data de
14.02.2013 cînd a depus primele declarații a spus și a fost indicat corect că a participat ca gonaș.
Mai mult, cînd a dat declarații a doua oară la data de 21.02.2013 a fost influiențat de procuror,
ultimul zicîndu-i că ceilalți martori au spus că au fost împușcați patru mistreți și că el tot trebuie
să spună așa, pe cînd el a văzut numai doi. Procurorul a indicat nu ce a spus el, dar ceea ce a
vrut, totodată ***** și ***** ***** după ce au fost audiați i-au spus că au fost reținute persoane
pe cazul dat/f.d.88-92 volumul 15/.
92. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că la 23.12.2012 a fost invitat
la vânătoarea de mistreți de către *****, activa în calitate de *****, s-au deplasat cu
automobilele împreună cu ***** și ***** *****, ajungând la locul destinat au fost invitați
pentru a primi instructajul de vânătoare, au fost verificate armele, permisele de port armă și au
fost instructați referitor la cărtușe, ca să folosească cărtușe de tip glon. S-au semnat pentru
instructajul petrecut, au urcat în automobile și au mers la prima goană, cei ce au mânat au urcat
în alt automobil și au mers cu gonașii, din cei cu care a mers îl cunoștea doar pe Lupu Ion, după
prima goană au fost chemați la mașini și s-au deplasat la a doua goană. La a doua goană cei de la
Nisporeni, echipa lor au fost aranjați în partea dreaptă, gonașii s-au dus în altă parte, în stânga sa
se afla *****, iar în dreapta sa ***** *****, împușcăturile s-au auzit pe diagonală din stânga,
împușcăturile au fost efectuate cu un interval de timp între ele. Ei fiind instructați să nu se miște
de la locul unde au fost așezați, la un moment dat au fost anunțați că vânătoarea a luat sfârșit, au
anunțat unul pe altul ca să iasă la mașini de unde au pornit, din spusele unui necunoscut a înțeles
că a fost rănită o persoană, ulterior au mers la canton. În pădure nu a văzut semne de vânătoare
interzisă sau de zonă de frontieră. La locul de vânătoare s-au verificat carnetul de vânător și
permisul de port armă. La intrare în pădure nu au fost verificați de nimeni, au fost opriți numai
de o persoană îmbrăcată în uniformă de camuflaj, care i-a întrebat unde merg. În automobilul cu
care s-au întors la Nisporeni, împreună cu fratele a pus un mistreț care l-a procurat *****. La
goanele de la vânătoare a văzut că s-au împușcat doi mistreți/f.d.228-230 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, rezultă, că în dimineața de
23.12.2012 au ajuns la canton, la instructaj privind tehnica securității la vînătoare li s-au spus să
tragă numai cu cartușe de tip glonte, numai sub unghi de 45 de grade înainte și în spate, să-și
vadă vecinii din stînga și din dreapta, să nu părăsească locurile unde vor fi așezați pînă la
terminarea vînătorii și în ce animale să tragă. După instructaj a prezentat permisul de port al
armei, carnetul de vînător și a semnat. Ulterior s-a organizat plecarea în pădure, prin repartizarea
în mai multe grupuri. La fața locului persoana responsabilă de vînătoare i-a așezat la numere.
După primul „zagon” nu a ieșit nici un mistreț, din care motiv s-au întors la mașini și s-au
deplasat la al doilea „zagon”. Acolo iarăși persoana responsabilă i-a așezat la număr unde au
așteptat ca gonașii să mîne vînatul. La vînătoarea din 23.12.2012 a participat în calitate de țintaș.
La partida a doua în partea stîngă a sa era *****, iar în partea dreaptă ***** *****, el însă nu a
tras nici un foc, deoarece nu a ieșit la poziția lui nici un animal. La scurt timp au fost anunțați că
vînătoarea s-a terminat, iar cînd a ajuns la mașini a fost informat că o persoană a fost rănită. Deja
cînd se aflau la canton, la indicația lui ***** *****, care a achitat prețul unui mistreț, împreună
cu fratele său a luat dintr-o sanie în care se aflau doi mistreți împușcați, un mistreț și l-au pus în
mașină, celălalt a rămas în sanie, după ce s-au întors acasă. La urmărirea penală a fost audiat de
trei ori, veridice sunt însă primele declarații date în faza de urmărire penală și declarațiile date în
ședința de judecată, deoarece a doua sa audiere la urmărire penală a avut loc în jurul orei 22.00,
declarațiile chipurile date de el erau deja scrise la calculator, probabil fiind ale martorilor audiați
pînă la el, în conținutul acestora fiind schimate numai numele lui, prenumele și alte date
personale, acesta fiind tot interogatoriul. Ce s-a indicat în acele declarații el nici nu cunoaște. A
fost avertizat cu închiderea deja a două persoane, spunîndu-i-se că ceilalți audiați pînă la el au
declarat precum că s-au vînat patru mistreți, că li s-au spus în cabană ce să declare și că dacă va
declara altfel va fi și el închis. În rezultat a fost nevoit să spună așa cum i s-a indicat, motiv
pentru care sunt divergențe în declarații /f.d.74-78 volumul 15/.
93. Martorul ***** Ion în ședința instanței de apel a declarat, că a participat la
vânătoarea din 23.12.2012, s-a petrecut instructajul, pentru ce s-au semnat în registru și s-au
deplasat la locul de vânătoare. La locul de vânătoare au fost aranjați, s-a petrecut prima goană, la
care n-a ieșit nimic, au fost adunați, au urcat în mașini și s-au deplasat la al doilea loc. La locul
destinației, responsabilul i-a repartizat, cei de la Nisporeni au nimerit în aripa dreapta, el era
primul din aripa dreapta. A început vânătoarea, gonașii au început a striga, la o perioadă de timp
s-au auzit câteva împușcături din partea stângă. În stânga sa se afla ***** *****, distanța dintre
el și ***** era aproximativ de 40-50 metri. Direcția gonașilor era spre ei, spre țintași, așa i s-a
părut deoarece a auzit gălăgie de la venirea lor, dar nu i-a văzut. A doua goană a durat
aproximativ jumătate de oră. Când s-a terminat goana, a fost chemat de vecinul său ***** care i-
a spus să meargă iarăși spre mașini. ***** i-a anunțat că vânătoarea a sfârșit pentru că s-a
întâmplat un incident, astfel s-au deplasat la canton, ulterior s-a anunțat că merg acasă. La
urmărirea penală procurorii i-au propus să arăte unde a fost amplasat. Personal ca fiind șofer nu a
fost oprit de nimeni, dar automobilul aflat în fața sa de model „Niva” a fost oprit de o persoană
îmbrăcată în haine de vânător, nu a prezentat careva acte când a oprit, dar avea la sine buletinul
de identitate, la intrare în pădure nu a observat careva bariere. Nu a văzut ca cineva din vânători
să fi împușcat vre-un mistreț. A înțeles că a fost rănit un băiat în rezultatul vânătorii, nu a înțeles
motivul rănirii băiatului și în ce mod a fost rănit. Băiatul a fost rănit în aripa stângă, în zona unde
se aflau ei cei de la Nisporeni, nu s-a auzit să fi fost cineva rănit/f.d.f.d.231-233 volumul 23/.
Aceleași declarații au fost date de martorul ***** Ion în instanța de fond, verificate în
instanța de apel, din care rezultă, că martorul ***** Ion a declarat că a participat la vînătoarea
din 23.12.2012 în calitate de țintaș. La canton, tuturor li s-a făcut instructajul, s-au urcat în
mașini și s-au deplasat în pădure la locul de vînătoare. Au făcut primul „zagon”, însă nu s-a
împușcat nimic, astfel s-au urcat în mașini și s-au deplasat la al doilea „zagon”, unde persoana
responsabilă din nou a plasat fiecare țintaș la locul de pîndă. La partida a doua el a fost plasat
ultimul din aripa dreaptă, lîngă băieții de la Nisporeni, vecinul lui fiind ***** Nicolae, după care
a început vînătoarea. Peste o perioadă de timp s-a auzit gălăgie și cîteva împușcături, iar după ce
s-au liniștit, ***** ***** i-a spus că sunt chemați la mașini. Toți cei de la Nisporeni s-au adunat
la mașini, unde de ei s-a apropiat ***** și i-a anunțat că vînătoarea a luat sfîrșit, deoarece a fost
rănit un băiat. Atunci ei s-au întors la cantonul de unde au plecat, ***** ***** a achitat un
mistreț, pe care l-au luat și au plecat acasă, alți mistreți împușcați nu a văzut /f.d.85-86 volumul
15/.
94. Martorul *****, fiind audiat în ședința instanței de apel a declarat, că la 23.12.2012 a
fost la vânătoare, fiind invitat de Irimciuc Denis, la momentul incidentului el ocupa *****. La
intrare în rezervație automobilul cu care se deplasau a fost oprit de un militar în camuflaj, care i-
au întrebat unde merg și a fixat câte persoane erau în automobil, documentele de identitate le
avea la sine, dar nu au fost cerute, nu era nici o barieră, nu a văzut careva semne de vânătoare
interzisă în pădure, nu au fost anunțați de nimeni că acolo unde merg la vânătoare este zonă de
frontieră. La locul destinat a fost petrecut instructajul, pentru ce a semnat, cartușele nu au fost
verificate, dar le-au spus să împuște doar cu gloanțe, ei aveau gloanțe. S-a petrecut prima goană
la care nu s-a împușcat nimic, după ce au urcat în automobil și s-au deplasat în alt loc la altă
goană, unde peste un timp au apărut doi mistreți, peste câteva minute după ce au apărut mistreții
în partea stângă s-au auzit împușcături, el personal nu a efectuat nici o împușcătură. După
împușcături a venit un domn și a spus că a fost rănit un băiat și vânătoarea se închide și au mers
la canton. Distanța între țintași era aproximativ de 60-70 metri. Gonașii se deplasau chiziși, în
unghi în raport cu linia amplasării țintașilor. În fața lui unde a fost amplasat nu a văzut careva
drum perpendicular în pădure. Împușcăturile auzite au fost efectuate câteva consecutiv și câteva
cu intervale. La urmărirea penală a fost la fața locului și a recunoscut și a arătat locul unde el a
fost amplasat la număr. La a doua goană în partea unde erau ei cei de la Nisporeni nu a văzut să
fi fost împușcați mistreți, dar când se deplasau la canton a văzut doi mistreți împușcați, dar unde
și cine i-a împușcat nu cunoaște. La canton a achitat 1000 lei, din care a primit ceva rest pentru
mistreț, fiind eliberat bon de plată/f.d.234-236 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în ședința instanței de fond, citite în ședința
instanței de apel, rezultă, că este vînător din anul 1980, în ziua vînătorii dimineață împreună cu
***** *****, *****, *****, ***** Ion și ***** Nicolai cu două automobile de model „Niva” și
„Honda” s-au prezentat la rezervație, pînă a ajunge la canton au fost stopați lîngă pichetul de
grăniceri de către un soldat care i-a întrebat unde merg și cîți sunt, la care el a răspuns că sunt
șase și merg la vînătoare. La canton, după ce au sosit toți Svistun Valeriu și Irimciuc Denis i-au
adunat și au ținut instructajul de participare la vînătoare, în cadrul căruia au fost atenționați că
sunt în drept să tragă numai cu glonte. După ce s-au întocmit listele au semnat pentru tehnica
securității la vînătoare și au format două grupuri de vînători. Grupul de la Nisporeni a mers cu
Valeriu Svistun cu un automobil de model „Niva” de culoare albă, în ea mai erau cîteva persoane
necunoscute lui. Ajungînd la fața locului au fost așezați la numere de către Valeriu Svistun. În
partea dreaptă de la el au fost aranjați băieții de la Nisporeni. În partea stîngă a lui se afla o
persoană în vîrstă, pe care nu o cunoaște. În timpul primei goane nu a ieșit nici un mistreț și
nimeni nu a tras nici o împușcătură, astfel au mers într-un alt loc, la cea de-a doua goană au fost
așezați la poziții de Valeriu Svistun. Cum au stat poziționați la prima goană exact așa au stat și
la cea de-a doua goană și a participat în calitate de țintaș. La partida a doua în partea din stînga
se afla o persoană necunoscută lui, iar în partea dreaptă *****, iar după el ***** *****. Gonașii
au fost plasați în așa mod încît nu veneau direct spre țintași, dar veneau în unghi, din dreapta
spre stînga. Linia gonașilor nu era paralelă cu cea a țintașilor, dar era sub unghi, puțin cheziș. În
timp ce stătea la număr, din partea dreaptă a sa s-au auzit două împușcături. În fața lui, la o
distanță de aproximativ 60-70m a observat trecînd niște mistreți. Peste un timp scurt a mai auzit
împușcături în partea stîngă, iar peste cîteva minute au fost informați că vînătoarea s-a terminat
deoarece a fost rănit un băiat și că a fost transportat la spital, au ieșit la margine și s-au deplasat
la mașini iar după aceasta la canton. Denis Irimciuc i-a spus că au fost împușcați doi porci unul
dintre care să-l ia ei. După ce au cântărit mistrețul el personal i-a achitat lui Irimciuc 1000 lei,
din care o parte i-au fost întorși înapoi și au plecat acasă. În faza urmăririi penale în cadrul celei
de-a doua audiere a declarat, că la vînătoarea din 23.12.2012 a participat un singur grup de
țintași și gonași, aceste declarații nu corespund însă adevărului, deoarece procurorul i-a
prezentat o foaie, informîndu-l că este ordonanța de arestate, declarîndu-i că ceilalți participanți
la vînătoare deja se află în „podval” și dacă nu va declara ceea ce i se spune le va face companie.
El este hipertonic și în acel moment se simțea foarte rău, motiv pentru care a declarat așa cum i
s-a cerut, pentru a nu fi arestat /f.d.47-51 volumul 15/.
95. Martorul ***** ***** în ședința instanței de apel a declarat, că din anul 2011-2012 e
vânător și deține armă de vânătoare. Au mers la vânătoare cu tatăl lui ***** și încă patru
persoane *****, *****, *****, ***** *****. Pe teritoriu au fost opriți de doi băieți în camuflaj,
care nu aveau armă, i-au întrebat unde merg, n-au cerut careva acte, nu-și amintește să fi fost
careva barieră când au fost opriți sau să fi fost înregistrat undeva familiile lor. La vânătoarea
respectivă a participat în calitate de vânător și la prima și la a doua goană, în a doua goană în
stânga sa se afla *****, iar în dreapta – ***** *****, erau amplasați la distanța de 50-70 metri
între ei. Gonașii se deplasau din partea dreaptă spre stânga după cum se afla el la număr, nu a
văzut careva drum perpendicular, a auzit mai multe împușcături efectuate la un interval. La
vânătoare a venit cineva cu sania și i-au anunțat că vânătoarea a luat sfârșit deoarece ceva s-a
întâmplat, ulterior la automobil a aflat că cineva a fost rănit în goană. În zona în care se aflau
persoanele de la Nisporeni nu a fost rănit nimeni, la a doua goană au fost efectuate împușcături,
dar nu a văzut să fi fost împușcați mistreți, la sfârșitul vânătorii a văzut doi mistreți într-o
sanie/f.d.237-238 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, verificate în ședința
instanței de apel, reiese, că martorul a declarat, că din anul 2011 deține carnet de vînător, de
nenumărate ori a mai participat la diferite vînători în calitate de gonaș. La 23.12.2012 pînă a
ajunge la canton au fost opriți de către un soldat care a efectuat niște înregistrări, nu cunoaște
dacă pe acolo este frontieră de stat, deoarece nu a văzut graniță sau sîrmă ghimpată. La canton s-
a dat citire regulilor tehnicii securității, a prezentat carnetul de vînător, permisul pentru armă și a
semnat de două ori. Ulterior au mers la locurile de vînat, unde au fost așezați la țintă. În timpul
primei goane nu a ieșit nici un mistreți, astfel au mers în alt loc, la cea de-a doua goană, unde din
nou au fost așezați pe locuri, a participat în calitate de țintaș. La goana respectivă a văzut o
turmă de mistreți în care a tras cîteva focuri, dar nu a nimerit în niciunul, deoarece toți au fugit
mai departe. Peste aproximativ 5-10 minute din partea stîngă a lui s-au mai auzit împușcături, iar
la scurt timp a fost anunțat că vînătoarea s-a terminat, deoarece cineva a fost rănit, după aceata s-
au urcat în mașini și s-au întors la canton, iar mai apoi au mers spre casă. În faza urmăririi
penale, în cadrul celei de-a doua audiere a declarat că la vînătoarea din 23.12.2012 a participat
un singur grup de țintași și gonași, aceste declarații nu corespund însă adevărului, întrucît a fost
ținut la procuratură de dimineață pînă noaptea după orele 20.00-21.00, procurorul i-a prezentat o
foaie declarîndu-i că are eliberat pe numele lui mandat de arest pe un termen de 30 zile și dacă
nu va declara ceea ce i se spune va fi arestat/f.d.53-55 volumul 15/.
96. Martorul ***** ***** în ședința instanței de apel a declarat, că la vânătoarea din
23.12.2012 a participat în calitate de vânător, a fost petrecut instructajul privind regulile de
vânătoare de către Svistun, au fost verificate cartușele lui, permisul de vânătoare și biletul de
port-armă, ulterior Svistun i-a aranjat la locuri la vânătoare, în stânga sa la colț se afla *****, iar
în dreapta se aflau persoane necunoscute, față de ***** se afla aproximativ la 70-80 metri. De la
locul aflării lui nu-l vedea pe Crețu, deoarece era cot acolo, unghi de 90 grade. Pe parcursul
vânătorii nimeni din vânători nu și-a schimbat locul. Pe ***** l-a văzut doar la început, nu a
observat ca ***** să se miște, în procesul vânătorii ***** nu a semnalizat referitor la apariția
cuiva în acea zonă. El împușcături n-a efectuat, s-au auzit împușcături în stânga sa, dar câte nu-și
amintește, nu cunoaște cine a inițiat întreruperea vânătorii și din ce motiv, ulterior a aflat că a
fost rănit Sorin, a ajutat să fie dus Paciu Sorin, l-au luat din sanie și împreună cu ***** l-au dus
la spital/f.d.239-242 volumul 23/.
Aceleași declarații au fost date de martorul ***** ***** în instanța de fond, care au fost
verificate în ședința instanței de apel, din care rezultă că martorul ***** ***** a declarat, că
după ce s-au adunat toți participanții la vînătoare, au fost informați că se va desfășura o
vînătoare de reglare numerică, Valeriu Svistun a ținut instructajul de petrecere a vînătorii,
atenționîndu-i că pot trage numai cu cartușe de tip glonte, iar direcția de tragere să fie numai în
față și numai în spate, să tragă numai în animalele care sînt vizibile și bine determinate la țintă.
La finele instructajului fiecare participant la vînătoare s-a apropiat, a prezentat carnetul de
vînător, a arătat cartușele și s-a semnat. După aceasta toți participanții la vînătoare au fost
repartizați în două grupuri de țintași și două grupuri de gonași, el făcînd parte din grupul de
țintași a căror responsabil a fost numit Valeriu Svistun. Din grupul de țintași mai făcea parte
***** și *****, al cărui nume și prenume l-a aflat ulterior la spital și Gheorghe Crețu, al cărui
nume și prenume l-a aflat din presă. După repartizare au urcat în mașină și au mers la locul unde
urma să se desfășoare vînătoarea. Ajungînd la locul respectiv persoana responsabilă Valeriu
Svistun a așezat fiecare țintaș la număr, unde au așteptat mistreții, însă la această partidă nu a
ieșit nici un mistreț, astfel toți au fost adunați la locul unde au lăsat mașinile și după ce s-au
urcat în mașini au mers la un alt loc, unde urma să se desfășoare o altă partidă de vînătoare.
Ajungînd la loc, Valeriu Svistun din nou a așezat fiecare țintaș la numere, explicîndu-le direcția
în care urmează să tragă. Lîngă el era poziționat în partea stîngă *****, iar în dreapta o persoană
necunoscută. Unde a fost poziționat Crețu Gheorghe nu cunoaște. După ce a început vînătoarea,
aproximativ peste 20-25 minute de la începerea goanei a auzit din partea stîngă a lui câteva
împușcături. Cine a împușcat și în ce a împușcat nu a văzut, deoarece nu-i permitea relieful.
Personal nu a efectuat nici o împușcătură, întrucît în direcția lui de tragere nu a ieșit nici un
mistreț, nici nu a văzut mistreți împușcați. La un moment dat a primit indicația că vînătoarea se
întrerupe și că toți participanții să se adune la locul unde au lăsat mașinile, mergînd pe drum a
urcat în sania unde era Sorin, pe care l-au transportat la spitalul raional Fălești. Pînă la data de
23.12.2012 a mai fost la vînătoare în Rezervația „Pădurea Domnească”, modalitatea de
desfășurare a vînătorii respective nu s-a deosebit prin nimic față de vînătorile care s-au petrecut
pînă la această dată. Începînd de la postul de grăniceri, în toată pădurea, inclusiv și în locurile
unde au avut loc partidele de vînătoare, niciodată nu a observat panouri informative cu conținut
cum ar fi „Acces interzis” sau „Vînatul este interzis” /f.d.241-245 volumul 14/.
97. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că la vânătoarea din
23.12.2012 a participat în calitate de țintaș. Instructajul referitor la tehnica securității la
vânătoare a fost petrecut de Svistun, le-a fost explicat că au dreptul să împuște în față și în spate
și să folosească cărtușe-glonț. Până la data de 23.12.2012 nu l-a cunoscut pe S.Paciu, ultimul a
participat posibil în calitate de gonaș. Țintașii erau în unghi, el personal a fost amplasat ultimul
în linie dreaptă, alături era Gh.Crețu, apoi V.Svistun și *****. Nu-și amintește și nu cunoaște
cine era amplasat pe cealaltă latură a unghiului. El față de Crețu Gh. era amplasat aproximativ la
30-50 metri, fiind amplasați de către Svistun Valeriu. El personal s-a aflat un pic în pădure, unde
cu Creți Gh. a coordonat amplasarea sa. Nu cunoaște cine a amplasat gonașii la locurile lor. De
la locul unde a fost amplasat nu îl vedea pe ***** Gh. Personal la vânătoarea respectivă nu a
efectuat careva împușcături, a văzut doi mistreți împușcați, au fost făcute mai multe împușcături.
Împușcăturile care au fost efectuate, nu-și amintește dacă au fost consecutive sau răzlețe și de
unde au fost efectuate. În zona unde se afla el mistreți nu erau, a văzut mistreți în direcția lui
Crețu și Svistun. De la locul unde se afla amplasat îl vedea pe Gh. Crețu, a văzut că Gh.Crețu a
efectuat împușcături. Din momentul când mistreții au pornit în direcția lui Crețu și Svistun,
Crețu a făcut câțiva pași în urmă de la locul inițial și a tras în direcția mistreților paralel liniei de
amplasare a țintașilor, mistreții se aflau pe partea dreaptă a lui Crețu și Gh.Crețu a tras în
dreapta lui, Crețu nu s-a încadrat în unghiul permis, a văzut doi mistreți doborâți. Crețu se afla
în dreapta lui, iar în dreapta lui Crețu se afla Svistun, iar în dreapta lui Svistun era ***** și Paciu
Sorin. De la locul unde era amplasat pe ***** și Svistun nu-i vedea, dar cunoștea unde erau
amplasați. În momentul când Svistun V. îi amplasa, Paciu Sorin a spus că este obosit și nu poate
participa la vânat, ultimul era amplasat în spatele lui *****, despre care fapt ei toți au fost
informați, adică el personal, Crețu, Svistun și *****. S-a retras în pădure de la locul unde a fost
amplasat de Svistun la o distanță de până la 10 metri. Când a ajuns la locul unde a fost amplasat
era cu fața spre gonași, se afla lângă un copac înfrățit-crăcană. Din mometul când au apărut
mistreții în fața lui Crețu și Svistun, el și-a îndreptat privirea și atenția spre mistreți, respectiv la
mișcările lor, îi urmărea și atunci a văzut acțiunile lui Crețu Gh. Cunoaște că au fost efectuate
mai multe împușcături cu pauză între ele. Nu-și amintește precis, dar a trecut scurt timp de la
efectuarea împușcăturilor de către Crețu și semnalizarea încetării vânătorii. Motivul întreruperii
vânătorii a fost că cineva a strigat că este rănit un om, astfel au ieșit din linia unde a fost
amplasat pentru a ieși la drumul central unde erau mai mulți vânători, de la care a aflat că a fost
rănit Paciu Sorin. Nu-și amintește cine l-a adus pe Paciu Sorin la drumul unde se afla el. L-a
transportat pe Paciu S. la spital, vobea cu S.Paciu, îl îmbărbăta, ultimul spunea că îl doare jos în
burtă, ajungând la spital au intrat imediat, erau așteptați. Nu a discutat cu nimeni referitor la
motivul și cine l-a rănit pe Sorin Paciu/f.d.243-247 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, rezultă, că la vînătoarea din
23.12.2012 a fost invitat de către Irimciuc Denis, el la rîndul său invitîndu-i pe *****, *****
*****, care îi este nașul de cununie și *****. Deține carnet de vînător de aproximativ zece ani.
La canton a sosit între orele 08.00-09.00 împreună cu ***** *****, cu automobilul ultimului de
model „Toyota Land Cruiser” de culoare sură. La intrarea în pădure au fost stopați de către o
doamnă îmbrăcată în uniformă de grănicer, care i-a întrebat câte persoane sunt și dacă merg la
vînătoare, la care ei au răspuns afirmativ. Cînd au ajuns la canton, acolo deja se aflau mai multe
persoane. După ce s-au adunat toți participanții la vînătoare, Irimciuc Denis i-a informat că se va
petrece o vînătoare de reglare numerică, în baza unui ordin eliberat de ÎS „Moldsilva” și în baza
hotărîrii Guvernului. Valeriu Svistun a petrecut instructajul de desfășurare a vînătorii,
atenționîndu-i că pot trage numai cu cartușe de tip glonte, iar direcția de tragere să fie numai în
față și numai în spate, să tragă numai în animalele care sînt vizibile și bine determinate la țintă.
La finele instructajului fiecare participant la vînătoare s-a apropiat, a arătat cartușele și s-a
semnat, după ce toți participanții la vînătoare au fost repartizați în două grupuri de țintași și
două grupuri de gonași, el făcînd parte din grupul de țintaș a căror responsabil a fost numit
Valeriu Svistun. Lupu Ion și Irimciuc Denis nu au făcut parte din grupul lor. La scurt timp au
urcat în mașină și au mers la locul unde urma să se petreacă vînătoarea. Ajungînd la locul
respectiv, persoana responsabilă Valeriu Svistun a așezat fiecare țintaș la număr, unde au
așteptat prada, însă la această partidă nu a ieșit nici un mistreț, astfel toți au fost adunați la locul
unde au fost lăsate mașinile și au mers la un alt loc, unde urma să se petreacă o altă partidă de
vînătoare. Ajungînd la locul unde urma să se petreacă a doua partidă de vînătoare, persoana
responsabilă Valeriu Svistun din nou a așezat fiecare țintaș la numere, explicîndu-le direcția în
care urmau să tragă. El personal la partida a doua stătea la o margine de pădure, lîngă el era
Gheorghe Crețu, apoi Svistun Valeriu, iar mai apoi *****. Irimciuc Denis și Lupu Ion nu a făcut
parte din grupul lor. După poziționarea tuturor țintașilor, în urma unui semnal telefonic, a
început vînătoarea. Peste o perioadă de timp a observat mai mulți mistreți, care se apropiau de
linia de țintași, iar din direcția unde era poziționat Valeriu Svistun a auzit o împușcătură. După
efectuarea împușcăturii mistreții s-au îndreptat spre pădure, iar după aceasta în direcția de
tragere a lui Gheorghe Crețu și Valeriu Svistun. Personal a văzut cum Gheorghe Crețu, care în
acel moment stătea cu spatele la el, a tras în mistreți aproximativ cinci împușcături, auzindu-se și
alte împușcături. Personal nu a efectuat nici o împușcătură. În acel moment a văzut doi mistreți
doborîți între Crețu Gheorghe și Valeriu Svistun, la aproximativ 20-30 metri de la linia de
tragere. Tot atunci a auzit și o voce care a strigat că este rănit un om. Imediat persoana
responsabilă Valeriu Svistun a oprit vînătoarea și a poruncit tuturor să iasă la drum. Fiind la
marginea pădurii, el a ajuns la drum ultimul, aflînd că persoana rănită este Sorin Paciu. Locul
unde a fost rănit Sorin față de locul unde se afla el la număr era la o distanță de aproximativ 200
metri. Cineva din cei prezenți a întrebat cine este originar din Fălești pentru al transporta mai
operativ pe Sorin la spital. Dat fiind faptul că el și ***** ***** sunt din Fălești l-au urcat
imediat pe Sorin pe bancheta din spate a automobilului lui ***** ***** și au plecat spre spital.
În timp ce se deplasau spre spital a telefonat medicii chirurgi și traumatologi pe care îi cunoștea,
rugîndu-i să organizeze o internare mai rapidă, întrucît era zi de duminică. În drum spre spital
Sorin Paciu era în cunoștință, dar nu i-a povestit nimic, spunîndu-i mereu că-l doare, el îl ținea
de mîină și-l îmbărbăta. La spital au ajuns între orele 12.00-13.00 unde au fost întîmpinați de
medicul traumatolog Cheptea, pe care l-au informat că Sorin a fost rănit la vînătoare. Acesta a
dat indicații să fie ridicat în sala de reanimație, unde au fost chemați și alți medici. Medicii l-au
asigurat că ei țin totul la control și din acest motiv a plecat acasă. După aceasta la cabană nu s-a
întors. În timp ce se afla în holul spitalului, a observat colaboratori de poliție și procurori care
discutau cu medicii, despre ce discutau el nu cunoaște. Pînă la data de 23.12.2012 a mai
participat la partide de vînătoare în Rezervația „Pădurea Domnească”, modalitatea de petrecere a
vînătorii din 23.12.2012 nu s-a deosebit prin nimic de partidele de vînătoare petrecute pînă la
această dată. Începînd de la postul de grăniceri și prin toată pădurea, inclusiv și în locurile unde
s-au petrecut partidele de vînătoare nu a întâlnit panouri de restricționare cum ar fi „Acces
interzis ” sau „Vînatul este interzis” /f.d.234-240 volumul 14/.
98. Martorul ***** în ședința instanței de apel a declarat, că la vânătoarea din
23.12.2012 a participat în calitate de vânător, la vânătoare a mers cu Paciu Sorin, ultimul urma să
participe în calitate de gonaș. La intrare în Pădurea Domnească în ziua vânătorii era un post și un
grănicer în uniformă, care a întrebat câte persoane sunt și a înregistrat numărul de înmatriculare a
automobilului, crede că era poliția de frontieră. Cunoștea despre faptul, că Paciu S. anterior a
mai participat la vânătoare. La vânătoarea respectivă țintașii au fost amplasați de către Svistun
V. și în dreapta sa se afla V.***** și în stânga sau pe lateral era Svistun Valeriu. La vânătoare el
personal era amplasat la colțul sectorului în care se vâna și nu și-a schimbat locul de amplasare
determinat de Svistun V. De la locul unde a fost amplasat îl vedea pe Crețu Gh. deoarece se afla
în fața sa. Personal a fost amplasat în regiunea copacului din mijloc din schema din materialele
cauzei, iar în regiunea nr.1 se afla ***** *****, ***** era ultimul număr lateral, a văzut direcția
unde s-a dus *****, dar nu vedea locul amplasării lui, locul unde era amplasat Crețu Gh. se
vedea bine de la el și locul era mai lăsat, pe Crețu îl vedea mai mult de jumătate, nu integral. La
copacul doi din schemă a fost amplasat de V.Svistun, Paciu Sorin se afla în spatele său. Locul
unde erau amplasați vânătorii, terenul era relativ drept, cu o mică înclinație unde era amplasat
Gh. Crețu. ***** V. se afla de la el aproximativ la 30-40 metri. Paciu S. stătea cu el de la
începutul goanei. El personal a efectuat prima împușcătură, ulterior n-a mai efectuat careva
împușcături, a strigat la toți să oprească vânătoarea deoarece a fost rănit un băiat și a mers să
caute automobil ca să-l transporteze pe Paciu Sorin după ce s-a apropiat Svistun Valeriu. La
spitalul din Florești, Paciu S. a fost transportat de ***** V. și *****, iar el a mers din urma lor
cu automobilul personal. *****, *****, Svistun și Crețu au văzut locul unde au fost amplasați el
cu Paciu Sorin. El a tras primul, dar crede că nu a nimerit, deoarece mistreții s-au întors înapoi în
goană. În afară de el când prima dată au ieșit mistreții nimeni nu a mai efectuat împușcături, a
văzut un mistreț care venea spre numărul lui și a lui *****, în mistrețul respectiv nu a tras
nimeni. La a doua ieșire la vânat a auzit împușcături din fața sa unde erau amplasați Svistun și
Crețu și în momentul împușcăturii a întors capul spre ei, spre locul de unde s-au auzit
împușcăturile, Svistun era cu spatele spre ei, iar Crețu se afla cu fața și cu arma îndreptată spre
ei, au avut loc vre-o cinci împușcături în aceiași perioadă cu diferență mică între ele. Când a
întors capul a văzut între Svistun și Crețu unu sau doi mistreți doborâți. Paciu Sorin imediat
după aceste împușcături i-a strigat că este rănit. El a strigat primul la Crețu Gh. „ce faci, ai tras
înspre noi”, în acest moment Svistun fuga a venit la locul unde era el cu Sorin Paciu și a strigat
să oprească vânătoarea, l-au culcat pe zăpadă pe Paciu împreună cu Svistun, i-au dezgolit locul
unde era plaga și Svistun i-a aplicat la acel loc zăpadă. În acest timp Crețu Gh. se afla la locul
unde era amplasat. Svistun a rămas cu Sorin, iar el a fugit după transport și pe drum a strigat să
oprească vânătoarea că sunt răniți, nu a avut timp atunci să discute cu Crețu Gh. La instructaj au
fost atenționați să tragă cu cartușe de tip glonț și nu cartegi sau altele, era și Gh.Crețu, erau toți,
au fost instructați că au dreptul să tragă la 45 grade în față și 45 grade în spate și să nu tragă în
linia țintașilor. El față de Crețu se afla în unghi de 5 grade, maximum 10 grade, el personal se
afla în afara unghiului de 45 grade, distanța dintre el și Paciu Sorin era de 30-40 cm,
concretizează, că copacul doi de fapt în schemă era poziția cu nr.18, să nu fie confundată cu
locul 2. Conform schemei prezentate a fost amplasat la poziția cu nr.18, nu cunoaște din care
motiv locul 2 era liber conform schemei respective. /f.d.248-252 volumul 23/.
Din declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, verificate în ședința
instanței de apel, reiese, că martorul a declarat că el este nașul de cununie a lui Sorin Paciu. La
vînătoarea din 23.12.2012 a fost invitat de către *****, deplasîndu-se împreună cu Sorin Paciu,
***** ***** și ***** *****. Pînă a intra în pădure au fost stopați de către un grănicer, care i-a
întrebat unde merg și câți sunt, iar după înregistrarea automobilului și a numărului de persoane a
ridicat bariera, permițîndu-le să treacă. În toată perioada de deplasare prin pădure nu a întîlnit
nici un marcaj de înterzicere a vînătorii. Cînd au ajuns la canton, acolo se aflau mai multe
persoane, printre care *****, ***** *****, ***** și ***** *****. În timp ce coborau din
mașină Sorin a lunecat, iar uterior acuza dureri la picior, ultimul nu avea încălțăminte potrivită
timpului de afară și din acest motiv Crețu Gheorghe i-a dat o pereche de cizme de iarnă. În
prezența tuturor Svistun Valeriu a efectuat instructajul, în cadrul căruia au fost anunțați că
persoanele responsabile sunt Irimciuc Denis și Svistun Valeriu, la fel au fost informați că
vînătoarea este una de reglare numerică, că se va efectua goana și că la locurile de vînătoare vor
pleca cu mașinile, unde fiecare țintaș va fi așezat la număr de către persoana responsabilă. Tot la
instructaj au fost atenționați că în timp ce se deplasează armele să fie deschise și descărcate,
obligatoriu, după așezarea la numere, să facă semn în partea stîngă și dreaptă pentru a vedea
unde sunt amplasați colegii țintași. Valeriu Svistun a mai spus că este permisă numai folosirea
cartușelor cu glonte, să nu se tragă atunci cînd vor fi auzite vocile gonașilor și în cazul în care
vor apărea mistreții să nu tragă în primul, întrucît aceasta este mama, iar după terminarea goanei
să stea pe loc pînă nu vor fi chemați de către persoana responsabilă. După aceasta, în dreptul
numelui său, a semnat în două borderouri, la instructaj a participat și Sorin și a semnat borderoul.
Toți participanții la vînătoare au fost împărțiți în două grupuri de țintași și două grupuri de
gonași. Potrivit borderoului Paciu Sorin făcea parte din grupul lor de vînători în calitate de
gonaș. La fața locului toți țintașii au fost aranjați la numere de către Svistun Valeriu. La prima
goană a participat ca țintaș, în partea stîngă a lui s-a aflat *****, iar în partea dreaptă *****
*****, Sorin Paciu a participat în calitate de gonaș. Nu a ieșit nici un mistreț, din care motiv au
mers în alt loc, la a doua goană. La a doua goană la fel a participat în calitate de țintaș. Persoana
responsabilă a fost Svistun Valeriu, care i-a informat din ce parte vor veni gonașii și în timp ce
se deplasau pe drum arăta fiecărui țintaș unde să se plaseze. Toți țintașii au fost plasați în partea
opusă a drumului în raport cu direcția de unde urmau să vină gonașii. Acolo era un sector de
pădure tăiată, iar lui i-a revenit să țină colțul de pădure. La cea de-a doua goană în partea lui
dreaptă, pe linie, erau amplasați mai mulți țintași, primul fiind ***** *****, iar în fața lui,
lateral, stăteau încă trei țintași primul dintre care era Valeriu Svistun, după care Crețu Gheorghe
și ultimul *****. Pe țintașii Valeriu Svistun și Crețu Gheorghe el îi vedea, iar pe țintașul *****
nu-l vedea. La ce-a de-a doua goană Paciu Sorin urma să participe în calitate de gonaș, însă după
ce țintașii au fost așezați la numere, peste aproximativ 10-15 minute, l-a văzut pe Sorin venind
spre el de pe drumul din partea dreaptă. Sorin i-a comunicat că-l doare piciorul, din care motiv
nu mai poate să meargă în goană, spunîndu-i că dorește să stea lîngă el, propunere pe care a
acceptat-o, întrucît deja se pornise goana. Paciu Sorin a stat în permanență lîngă el, la o distanță
mai mică de un metru, sprijinit cu spatele de un copac, cu fața spre el, despărțindu-i practic
numai tulpina copacului. În locul unde se afla el și Sorin Paciu, în partea dreaptă terenul era
drept pe cînd în partea din față era vale, astfel corpul lui Svistun Valeriu îl vedea integral, iar
corpul lui Crețu Gheorghe numai de la jumate în sus. Deja unde se afla ***** terenul din nou se
ridica la nivelul lor, astfel locul unde era amplasat Crețu Gheorghe se afla în văgăună. Peste o
perioadă de aproximativ 20 de minute au început a apărea mistreții. Unul din mistreți se deplasa
înspre locul țintașilor, în direcția în care se afla el și ***** *****, iar el l-a țintit și a tras un foc,
dar n-a nimerit în mistreț, care speriat s-a întors în goană. Peste aproximativ 20 minute a
observat un alt mistreț, care venea direct spre colțul goanei. Atunci el a făcut un pas în dreapta și
la al doilea pas a vrut să i-a ținta din poziție așezată, însă în acel moment din partea lui stînga-
lateral a auzit 4-5 împușcături una după alta. Întorcînd privirea în direcția unde s-au auzit
împușcăturile l-a observat pe ***** Svistun, stînd cu spatele spre el, iar pe Crețu Gheorghe cu
fața. În acel moment, din spate Sorin i-a spus: „Nașu eu sunt rănit”. Atunci el a strigat: „Ce
faceți? a-ți tras în mine”, Crețu Gheorghe i-a arătat însă în direcția pădurii ce se afla în spatele
lui și în spatele lui Valeriu Svistun, unde zăceau la pămînt doi mistreți. Nu a observat momentul
tragerii în direcția unde se afla el și Sorin Paciu, dar imediat după împușcătură l-a văzut pe Crețu
Gheorghe cu fața spre ei, pe cînd Valeriu Svistun stătea cu spatele, ceea ce denotă că tragerea a
fost efectuată de către Gheorghe Crețu. Imediat de ei s-a apropiat Valeriu Svistun, Sorin stătea
sprijinit de copac, în picioare și el l-a culcat pe spate și i-a ferit hainele să vadă ce are, depistînd
o plagă mică în partea stîngă de jos. Valeriu Svistun i-a pus la acel loc zăpadă, iar el s-a ridicat și
a fugit în direcția mașinilor, pentru a lua o mașină ca să vină să-l ia. Inițial s-a pornit cu
automobilul model „Niva”, însă s-a împotmolit în zăpadă, iar cînd a observat un cal cu o sanie l-
a rugat pe căruțaș să se deplaseze spre locul incidentului, l-au urcat pe Sorin în sanie și s-au
deplasat spre mașini, unde l-au transferat pe Sorin din sanie în mașina lui ***** ***** și au
plecat spre canton. Ajungînd la canton, el a coborît și a fugit să-și ia mașina, iar ei au plecat la
spitalul raional Fălești. Tot atunci a mers și el la spital. El l-a contactat pe profesorul *****,
șeful secției chirurgie de la Spitalul Republican și a convenit să-l transporte pe Sorin la
Chișinău, dar medicii din Fălești le-au interzis să-l ia fără o salvare specializată, au comandat o
salvare, însă medicii i-au comunicat că nu le permite să-l ia la Chișinău, deoarece în urma
investigațiilor s-a depistat mult sînge în abdomen, motivînd că există riscul ca în timpul
deplasării să se rupă un vas sangvin, consecința urmînd a fi una fatală /f.d.102-109 volumul 15/.
99. La fel în ședința instanței de apel au fost cercetate înscrisurile solicitate de
participanții la proces, din care rezultă situația constatată de instanța de apel, inclusiv printre
care:
- Volumul 1 - procese-verbale din 11.01.2013 și 16.01.2013 de consemnare a celor constatate
privitor la infracțiunea depistată, raportul din 16.01.2013 /f.d. 31-33, 36-37, 38, 58-59, 60-61/,
-raportul în ordinea art.263 CPP adresat Prim adjunctului al Procuraturii Generale Pîntea A. din
15.02.2013 nr.1, procesul-verbal din 15.02.2013 de consemnare a celor constatate privitor la
infracțiunea depistată /f.d.70,71/,
-procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25.02.2012, cu schema și planșa fotografică de
cercetare la fața locului /f.d.76-78, 79-102/,
-procesul-verbal de cercetare la fața locului din 12.01.2013, cu plan-schema și planșa fotografică
de cercetare suplimentară la fața locului; f.d.103-104, 105-111/,
-procesul-verbal suplimentar de cercetare la fața locului din 15.01.2013, cu planșa fotografică
/f.d.114-115, 116-121/,
-plan-schemă a sectorului nr.76 a RN „Pădurea Domnească”, schema cu unghiul și distanța între
punctele 3 și 1, între punctele 2 și 1 și alte scheme a măsurărilor, cu tabel explicație a
măsurărilor /f.d.122-125, 130-134/,
-cerere de chemare în judecată depusă de Paciu Adriana privind repararea prejudiciului material
și moral cauzat, cu anexă/f.d.147-151, 152-161/,

-Volumul 2 -procesul-verbal din 25.12.2012 privind efectuarea ridicării de la cet.***** a


obiectelor care au importanță pentru cauza penală și anume a hainelor victimei S.Paciu în care
acesta era îmbrăcat la data de 23.12.2012/f.d.1, 2/,
-procesul-verbal de examinare a obiectelor din 26.12.2012, planșa fotografică/f.d.3, 4-18/,
-procesul-verbal din 23.12.2012 de ridicare a glontelui confecționat din aliaj metalic depistat și
extras în urma intervenției chirurgicale la cet.Paciu S./f.d.20, 21/,
-procesul-verbal din 26.12.2012 de examinare a obiectului – glontelui confecționat din aliaj
metalic depistat și extras în urma intervenției chirurgicale la victima Paciu Sorin, din care
rezultă, că în rezultatul examinării s-a stabilit că glontele menționat reprezintă o sferă
confecționată din aliaj metalic cu diametrul de 1 cm pe care este prezentă o deformație
neînsemnată, planșa fotografică/f.d.22, 23-25/,
-copii xerox a registrului de evidență a internării bolnavilor și renunțării la spitalizare, registrului
pentru anunțuri la procuratură s.internare și registrului pentru anunțuri la poliție s.internare
/f.d.28-36/,
-fișa medicală a bolnavului Paciu Sorin nr.9066 /f.d.37-96/,
-copia registrului nr.2 de evidență a înștiințărilor referitoare la infracțiuni și incidente CPR
Fălești vol.11, registrului nr.1 de evidență a înștiințărilor referitoare la infracțiuni CPR Fălești
vol.3 început la 23.09.2012, registrului nr.1 de evidență a înștiințărilor referitoare la infracțiuni
CPR Fălești început la 01.01.2013, registrului de primire a fișelor de evidență primară și
expedierea lor în subdiviziunea de evidență a CPR Fălești /f.d.98, 99-122/,
-procesul-verbal din 26.12.2012 de ridicare de la cet.Svistun V. a armei de vînătoare de model
„TOZ 34 EP” calibru 12mm nr.III 8940911 cu care a participat la vânătoarea din 23.12.2012,
precum și cartușele și tuburile goale care au fost utilizate în cadrul vânătorii /f.d.124/,
-procesul-verbal din 28.12.2012 de ridicare de la Crețu Gheorghe a armei de vînătoare de model
„MȚ 21-12”, calibrul 12 mm și cartușele folosite la vânătoarea din 23.12.2012 /f.d.127/,
-ordonanță din 27.12.2012 privind efectuarea ridicării de la cet.***** a armei de vânătoare de
model „Benelli” calibru 12 mm nr.M742645 cu care ***** a participat la vânătoarea din
23.12.2012, precum și cartușurile și tuburile goale care au fost utilizate în cadrul vînătorii,
procesul-verbal de ridicare din 27.12.2012 /f.d.129-130,131/,
-proces-verbal de ridicare din 04.02.2013 de la ***** a armei de vânătoare de model „TOZ 13”
nr.153265, patru cartușe de calibru 16 /f.d.132-133/,
-proces-verbal de ridicare din 04.02.2013 de la ***** a armei de vânătoare de model „Stoeger
2000 Cama” nr.1212071 și patru cartușe cu care a participat la vânătoarea din 23.12.2012
/f.d.135-136/,
-proces-verbal de ridicare din 04.02.2013 de la cet.***** ***** a armei de vânătoare de model
”MȚ 2112 P” și două cartușe de model ”Takho” calibru 12 cu care a participat la vânătoarea din
23.12.2012 /f.d.138-139/,
-proces-verbal de ridicare din 04.02.2013 de la cet.***** a armei de vânătoare de model „TOZ
63” nr.24764 și patru cartușe de calibru 16 cu care a participat la vînătoarea din 23.12.2012
/f.d.141-142/,
-proces-verbal de ridicare din 04.02.2013 de la cet.***** ***** a armei de vânătoare de model
„IJ 59” nr.P5140 și trei cartușe de model „TAXO” calibru 16 cu care a participat la vînătoarea
din 23.12.2012 /f.d.144-145/,

-proces-verbal de ridicare din 04.02.2013 de la cet.***** a armei de vânătoare de model „IJ 58”
nr.A 7031 calibru 16 mm și patru cartușe de model „TAXO” calibru 16 mm cu care a participat
la vînătoarea din 23.12.2012 /f.d.147-148/,
-proces-verbal de ridicare din 21.02.2013 de la cet.***** ***** a armei de vânătoare cu țeavă
lisă de model „Benelli Raffaello Elegant”, calibru 12 mm cu care a participat la vînătoarea din
23.12.2012 /f.d.150-151/,
-proces-verbal de ridicare din 21.02.2013 de la cet.***** Ion a armei de vânătoare cu țeavă lisă
de model „IJ 27M” calibru 12 mm cu care a participat la vînătoarea din 23.12.2012 /f.d.152-153/,
-proces-verbal de ridicare din 21.02.2013 de la cet.***** ***** a armei de vânătoare cu țeavă
lisă de model „Benelli Elegant” calibru 12 mm cu care a participat la vînătoarea din 23.12.2012
/f.d.154-155/,
-proces-verbal de ridicare din 26.02.2013 de la cet.***** a armei de vânătoare cu țeavă lisă de
model „Benelli Raffaello Elegant”, calibru 12x76 mm cu care a participat la vînătoarea din
23.12.2012 /f.d.156-157/,
-Volumul 3 - raportul de expertiză-medico-legală nr.146 din 25.12.2012 a cadavrului cet.Paciu
Sorin, din care rezultă concluziile: Decesul cet.Paciu Sorin a.n.***** a survenit în urma plăgii
penetrante a abdomenului prin lezare cu armă de foc cu lezarea organelor interne abdominale cu
dezvoltarea hemoperitoneului, anemiei organelor interne, şocului posthemoragic, la ce indică
datele documentelor medicale şi necropsiei cadavrului. Aceste leziuni corporale conform datelor
documentelor medicale prezentate, au putut fi pricinuite prin lezare cu arma de foc prin o tragere
şi se referă la categoria leziuni corporale GRAVE, periculoase pentru viața. În momentul
pricinuirii leziunilor corporale pătimitul se putea afla în poziţie verticală a corpului sau aproape
de ea, cu partea lateral stînga a trunchiului faţă de obiectul vulnerant. Conform datelor
documentelor medicale orificiul de întrare este localizat pe linia iliacă stînga a peretelui
abdominal-plagă cu diametrul 2,0 cm. Topografia regiunii lezate nu permite cu certitudine de a
aprecia caracteristicele canalul de rănire. Dintre leziunile corporale depistate şi cauza decesului
se prevede legătură cauzală directă. Datele de laborator vor fi prezentate adăugător /f.d.2-3/,
-ordonanță de ridicare din 16.01.2013 de la ÎS „Pulbere” mai multe cartușe „Taxo” cu glonte
trio, calibru 12 în calitate de mostre pentru cercetarea comparativă /f.d.19/,
-raportul de expertiză nr.154-161 a CNEJ și nr.8 a CML din 30.01.2013 Seria BB 006321, din
care rezultă concluziile:
-1. Pe tuburile cu numerile 4, 6-9, depistate în cadrul cercetării la faţa locului fixate în procesul
verbal din 25.12.2012, urme valabile pentru identificarea persoanei (lor), nu au fost depistate.
-2.3. Arma cu seria şi numărul ”Ш 8940911”, prezentată la examinare, este o armă de foc, de
vânătoare cu două ţevi lise amplasate vertical, cal.12, cu lovitură centrală, de model „T03-34EP”,
confecţionată industrial în anul 1989 la uzina ”Tyльский оружейный завод”, or.Tula, Federaţia
Rusă. Arma prezentată la examinare este în stare de funcţionare şi utilă pentru trageri. Arma
prezentată la examinare nu a fost supusă modificărilor. Declanşarea împuşcăturii din această
armă fără a se acţiona pe trăgaci nu este posibilă.
-Arma cu seria şi numărul ”/M742645”, prezentată la examinare, face parte din categoria armelor
de foc de vânătoare, semi-automate, confecţionată industrial, cu ţeava lisă, calibrul 12, model
“Benelli”, produsă în Italia. Arma prezentată la examinare este în stare de funcţionare şi utilă
pentru trageri. Arma prezentată la examinare nu a fost supusă modificărilor. Declanşarea
împuşcăturii din această armă fără a se acţiona pe trăgaci nu este posibilă.
- Arma cu nr.”05845”, prezentată la examinare, face parte din categoria armelor de foc de
vânătoare semi-automată, cu ţeava lisă, cu calibrul 12, model “MŢ 21-12”, confecționată
industrial la uzina de armament din în or.Tula, Rusia. Arma prezentată la examinare este în stare
de funcţionare şi utilă pentru trageri. Arma prezentată la examinare nu a fost supusă
modificărilor. Declanşarea împuşcăturii din această armă fără a se acţiona pe trăgaci nu este
posibilă.
- 4. Glonțul extras din corpul victimei Paciu Sorin Ion, prezentat spre examinare a fost tras din
armă de vînătoare cu ţeavă lisă de calibrul 12,0 mm.
- 5. Tuburile de cartuş depistate în cadrul cercetării la faţa locului (fixate în procesul verbal de
cercetare la faţa locului fixate sub nr.4,6,7,8,9) şi a containerului (fixat în procesul verbal de
cercetare la faţa locului sub nr.12), prezentate spre examinare puteau fi trase din armă (arme) de
vînătoare cu ţeavă lisă de calibrul 12,0 mm.
- 6. De stabilit dacă tuburile de cartuş depistate în cadrul cercetării la faţa locului şi glonţul
extras din corpul victimei Paciu Sorin Ion în rezultatul intervenţiei chirurgicale prezentate spre
examinare au fost anterior părţi integrante ale unui cartuş este imposibil din motivul că în
momentul efectuării împuşcăturii lipseşte contactul direct a glonţului cu suprafaţa ţevii/gloanţele
din tuburile „TAXO TPИO” se află în container din polimer/.
- 7.Tuburile de cartuşe, depistate în cadrul cercetării la faţa locului şi ambalate în pungile
nr.nr.4; 6-9, prezentat spre expertizare au fost trase (împuşcate) din arma de model „MŢ 21-12”
cu numărul ”05845”.
- 8. În direcţia victimei ca rezultat al efectuării împuşcăturilor din direcţia punctului nr.1 în
direcţia nr.3 (schema prezentată suplimentar) aproape la 57-58 de metre (direcţia de la drum spre
rîul Prut), au fost depistate patru crengi a unui tufar cu deteriorări.
- 9. Reeşind din poziţionarea vânătorilor (ţintaşilor), a locurilor depistării urmelor de tragere (a
tuburilor, containerului, mistreţilor şi a ramurilor de tufişuri), precum şi a locului de aflare a
victimei, a caracterului leziunilor corporale depistate la acesta şi a modului de deteriorare a
hainelor victimei direcţia din care s-a tras în direcţia victimii a fost din direcția punctului nr.3 în
direcția punctului nr.1 (conform schemei prezentate suplimentar).
- 9.Canalul plăgii împuşcate avea o direcţie laterala stânga spre dreapta şi puţin din anterior
spre posterior, formând cu planul frontal un unghi de cca.15°, unghiul fiind deschis spre stânga.
Direcţia canalului rînirii cu schema C.F.L. a procesului-verbal din 25.12.2012, cusută în dosar la
pagina nr.67 şi schema prezentată suplimentar putem constata că corpul pătimitului Paciu Sorin
la momentul efectuării împuşcăturii se afla faţă de linia din punctul „3” în punctul „1” al schemei
prezentate suplimentar, cu un unghi de cca 15º.
- 10. Pe obiectele de haine a victimei Paciu Sorin, prezentate spre examinare, urme a factorilor
secundari a împuşcăturii nu au fost depistate.
- 11. Deteriorarea de pe obiectele de haine a victimei Paciu Sorin a fost creată ca urmare a
tragerii asupra acestora dintr-o armă de foc cu proiectil, baza cărui îl constituie plumbul, de la o
distantă mai mare de trei metri. Aceste deteriorări au fost create de glontele extras din corpul
victimei în rezultatul intervenţiei chirurgicale.
- 12. Glontele extras din corpul victimei în rezultatul intervenţiei chirurgicale are aceiaşi
componenţă chimică cu gloanţele (3 buc.) extrase din cartuşul de model “TAXO ТРИО”, ridicat
de la Creţu Gh. Celelalte cartuşe ridicate: de la Svistun V (2 buc.), de la Creţu Gh. (1 buc.) şi de
la ***** (7 buc.) se deosebesc după marcaj şi conţinutul încărcării lor/f.d.28-55/,
-planșa fotografică la raportul de expertiză nr.154-161 a CNEJ și nr.8 a CML din 30.01.2013
/f.d.56-75/,

-raportul de expertiză nr.289-296 din 22.02.2013 Seria BB 006376, din care rezultă concluziile:
- 4.Unghiul tragerii ţintaşului Gh.Creţu, relativ locului depistării lui Sorin Paciu constituie
aproximativ 9° (faţă de drum);
-unghiul zonei plasării a ţintaşului V.Svistun, relativ locului depistării lui Sorin Paciu, constitue
aproximativ 26°(faţă de drum);
- Conform materialelor dosarului nr.2012378040 plasarea ţintaşului ***** este aratată în două
locuri diferite.
- Conform c.f.l. şi schemei din 25.12.2012 f.d.64-67, vol.1) poziţia ţintaşului ***** este arătată
pe schemă sub nr.2, unghiul zonei plasării ţintaşului ***** relativ pătimașului Sorin Paciu, putea
fi aproximativ între 60-70°;
- Conform procesului verbal de audiere a martorului din 14.01.2013 (vol.2, f.d.166-170 şi
schemei anexate f.d.171) „....menţionez că Sorin Paciu se afla după mine la o distanţă de pînă la
1 metru ....”. În cazul dat stabilirea unghiului zonei plasării a țintașului ***** relativ locului
depistării lui Sorin Paciu, este imposibil din motivul indicat în compartimentul „CERCETARE”.
- Totodată efectuarea împuşcăturii din zona (poziţia) ţintaşului ***** (distanţa de 1 m.) în
direcţia lui Sorin Paciu este imposibilă din motivile indicate în RE nr.154-161 din 30.01.2013
(lipsei factorilor secundare a împuşcăturii pe hainele victimei, tragerea s-a efectuat de la o
distanţă mai mare de 3 m).
- Stabilirea unghiului zonei plasării ţintaşilui *****, relativ locului depistării pătimașului Sorin
Paciu este imposibil din motivul lipsei coordonatelor amplasării reciproce – unul față de altul.
- 5-7. Deteriorările de pe suprafeţele fragmentelor de ramuri ridicate în cadrul cercetării la faţa
locului suplimentare din 15.01.2013, au fost create în urma unui impact cu un obiect/e
(proiectil/e) de formă sferică, de culoare întunecată, baza căruia (cărora) îl constituie plumbul.
-planșa fotografică la raportul de expertiză nr.289-296 din 22.02.2013 /f.d.87-98/,
-raportul de expertiză medico-legală nr.237 din 21.02.2013, din care rezultă concluziile în baza
rezultatelor obţinute la investigaţiile efectuate pentru soluţionarea întrebărilor expuse în
ordonanţă şi conform fişei medicale nr.9066 a bolnavului de staţionar din IMSP SR Făleşti,
secţia reanimare, data de internare 23.12.2012, ora 13.40, pe numele Paciu Sorin, ***** a.n., sex
masculin, IDNP *****:
- 1. Conform fişei medicale nr.9066 a bolnavului de staţionar din IMSP SR Făleşti, secţia
reanimare, data de internare 23.12.2012, ora 13.40, sîngele cet.Paciu Sorin, ***** a.n., sex
masculin, IDNP *****, este de grupa A(II), Rh pozitiv.
- 2. În urmele de pe obiectul metalic, denumit în ordonanţă şi pe ambalaj glonţ, şi în urmele de
pe hîrtia de ambalaj pentru mănuşi chirurgicale, prezentată împreună cu obiectul metalic
nominalizat într-un ambalaj comun, a fost găsit sînge de om şi depistate antigenul A, iar în
urmele de pe hîrtia de ambalaj pentru mănuşi chirurgicale - încă şi aglutinina beta.
- 3.Aşadar, sîngele pe obiectul metalic şi pe hîrtia de ambalaj pentru mănuşi chirurgicale
aparţine persoanei cu grupa sanguină Abeta /A(II)/, fapt ce nu exclude în cazul dat provenienţa
lui de la cet.Paciu Sorin, ***** a.n. /f.d.105-108/,
-anexa nr.1 la raportul de expertiză medico-legală nr.237 din 21.02.2013/f.d.109-111/,
-raportul de expertiză nr.1005 din 25.03.2013, din care rezultă concluziile:

- 1.Arma cu seria şi numărul ”F247244/C1022111”, ridicată de la cet.***** ***** şi prezentată


la examinare, se referă la categoria armelor de foc vînătoare cu ţeava lisă, semi-automată cu
încărcătură multiplă, cal.12, cu lovitură centrală, de model „BENELLI-RAFFAELLO
ELEGANT”, produsă industrial la întreprinderea de armament ”Benelli armi S.P.A” din
or.Urbino, Italia în 2008.
- Arma cu seria şi numărul ”F263767/C1136529P”, ridicată de la cet.***** ***** şi prezentată
la examinare, se referă la categoria armelor de foc vînătoare cu ţeava lisă, semi-automată cu
încărcătură multiplă, cal.12, cu lovitură centrală, de model „BENELLI-RAFFAELLO
ELEGANT”, produsă industrial la întreprinderea de armament ”Benelli armi S.P.A” din
or.Urbino, Italia în 2008.
- Arma cu seria şi numărul ”F302383B/C119795A”, ridicată de la cet.***** ***** şi
prezentată la examinare, se referă la categoria armelor de foc vînătoare cu ţeava lisă, semi-
automată cu încărcătură multiplă, cal.12, cu lovitură centrală, de model „BENELLI -
RAFFAELLO DE LUX”, produsă industrial la întreprinderea de armament ”Benelli armi S.P.A”
din or.Urbino, Italia în 2012.
- Arma cu numărul ”1212071”, ridicată de la cet.***** Ion şi prezentată la examinare, se
referă la categoria armelor de foc vînătoare cu ţeava lisă, semi-automată cu încărcătură multiplă,
cal.12, cu lovitură centrală, de model „Stoeger m.2000”, produsă industrial la întreprinderea de
armament „Stoeger Silah Sanayi A.S.” din or.Istanbul, în Turcia.
- Arma cu numărul ”062515”, ridicată de la cet. ***** ***** şi prezentată la examinare, se
referă la categoria armelor de foc vânătoare semi-automată, cu ţeava lisă, cu calibrul 12, model
”MЦ 21-12P”, confecţionată industrial la uzina de armament din în or.Tula, F.Rusă, a.2006.
- Arma cu numărul ”153265”, ridicată de la cet.***** şi prezentată la examinare, se referă la
categoria armelor de foc vânătoare cu două ţevi lise, amplasate orizontal, cal.16, cu lovitură
centrală, de model „T03-БM”, produsă industrial la uzina de armament din în or.Tula, F.Rusă,
a.1961.
- Arma cu seria şi numărul ”У 24674”, ridicată de la cet.***** şi prezentată la examinare, se
referă la categoria armelor de foc vânătoare cu două ţevi lise, amplasate orizontal, cal.16, cu
lovitură centrală, de model „T03-63”, produsă industrial la uzina de armament din în or.Tula,
F.Rusă, a.1971.
- Arma cu seria şi numărul ”P 5140”, ridicată de la cet.***** ***** şi prezentată la examinare,
se referă la categoria armelor de foc de vânătoare cu două ţevi lise amplasate orizontal, cal.16, cu
lovitură centrală, de model „ИЖ-58”, produsă industrial la uzina ”Ижевский механический
завод”, or.Ijevsk, Federaţia Rusă în a.1959.
- Arma cu seria şi numărul ёИ 7031”, ridicată de la cet.***** şi prezentată la examinare, se
referă la categoria armelor de foc de vânătoare cu două ţevi lise amplasate orizontal, cal.16, cu
lovitură centrală, de model „ИЖ-58”, produsă industrial la uzina ”Ижевский механический
завод”, or.Ijevsk, Federaţia Rusă în a.1966.
- Arma cu numărul ”9105260”, ridicată de la cet.***** Ion şi prezentată la examinare se
referă la categoria armelor de foc vînătoare cu două ţevi lise, amplasate vertical, cal.12, cu
lovitura centrală, de model „Ij 27M”, produsă industrial la uzina de armament din or.Ijevsk,
F.Rusă, în a.1991.
Careva modificări în construcţie ale armelor n-au fost depistate.
- 2. 10 arme de vânătoare, prezentate la examinare, în starea în care au fost prezentate la
examinare, sunt în stare de funcționare și utile pentru efectuarea de trageri /f.d.116-120/,
-raportul de expertiză nr.2550 din 24.04.2013, din care rezultă concluziile:

- Obiectul asemănător cu tub de cartuş, depistat în cadrul CFL din 12.01.2013 (pachetul nr.3),
prezentat la examinare, nu se referă la categoria muniţii, este parte componentă a cartușelor de
vânătoare cal. 12, cu lovitură centrală, confecţionate industrial la uzina din or.Șostka, reg.Sumî,
Ukraina, destinate și titulare pentru efectuarea de trageri din armele de vânătoare cu lovitură
centrală cu țeavă lisă, cal.12.
- Tubul de cartuş, nu a fost tras din armele: de model „BENELLI-RAFFAELLO ELEGANT”,
cu seria şi numărul „F247244/C1022111”, cal.12, ridicată de la cet.***** *****, de model
„BENELLI-RAFFAELLO ELEGANT” cu seria şi numărul „F263767/C1136529P”, cal.12,
ridicată de la cet.***** *****, de model „BENELLI-RAFFAELLO DE LUX”, cu seria şi
numărul „F302383B/C1197951A”, cal.12, ridicată de la cet.***** *****, de model „Stoeger
m.2000”, cu numărul „121071”, cal.12, ridicată de la cet.***** Ion, de model „MЦ 21-12P” cu
numărul „062515”, cal.12, ridicată de la cet.***** *****, de model „T03-БM” cu numărul
„153265”, cal.16, ridicată de la cet.*****, de model „T03-63”, cu seria şi numărul „У 24674”,
cal.16, ridicată de la cet.*****, de model „ИЖ-58”, cu seria şi numărul „P 5140”, cal.16, ridicată
de la cet.***** *****, de model „ИЖ-58”, cu seria şi numărul „И 7031", cal.16, ridicată de la
cet.*****, de model „Ij 27M”, cu numărul „9105260”, cal.12, ridicată de la cet.***** Ion, ci din
altă armă. /f.d.129-130/,
- Volumul 4 -copia procesului-verbal de verificare a declarațiilor martorului ***** la locul
infracțiunii din 17.01.2013 și anexă la procesul-verbal/f.d.41-47/,
-copia procesului-verbal de verificare a declarațiilor martorului Svistun Valeriu la locul
infracțiunii din 17.01.2013 și anexă la procesul-verbal /f.d.56-57, 58-67/,
-copia procesului-verbal de verificare a declarațiilor martorului ***** la locul infracțiunii din
17.01.2013 și anexă la procesul-verbal /f.d.70-71, 72-78/,
- Volumul 5 -copia procesului-verbal de verificare a declarațiilor martorului ***** la locul
infracțiunii din 26.03.2013 și planșa fotografică anexă la procesul-verbal /f.d.12-13/,
-copia procesului-verbal de verificare a declarațiilor martorului ***** ***** la locul infracțiunii
din 26.03.2013 și planșa fotografică anexă la procesul verbal /f.d.74-75/,
-copia procesului-verbal de audiere a martorului ***** din 19.01.2013 /f.d.82-84/,
-copia procesului-verbal de verificare a declarațiilor la locul infracțiunii cu aplicarea înregistrării
foto din 26.03.2013 cu participarea martorului ***** M. și planșa fotografică anexă la procesul-
verbal de verificare a declarațiilor la fața locului /f.d.96-97, 98-99/,
-copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 26.03.2013 și planșa fotografică anexă la
procesul verbal de cercetare la fața locului /f.d.164, 165-167/,
-copia procesului-verbal de verificare a declarațiilor la locul infracțiunii cu aplicarea înregistrării
video din 26.03.2013 cu participarea martorului ***** A. și planșa fotografică anexă la procesul
verbal de verificare a declarațiilor la fața locului /f.d.168-169, 170/,
-copia extrasului din registru-listă /f.d.180/,
-Volumul 6 -copia procesului-verbal de ridicare din 11.02.2013 prin care au fost ridicate
procesul penal nr.20133700017 cu șase discuri cu înregistrări video și audio, împachetate în
plicuri sigilate cu ștampila CPR Fălești /f.d.3-4/,
-copia procesului-verbal de examinare a obiectelor din 14.04.2013 prin care s-a examinat
procesul penal înregistrat în REI-1 al CPR Fălești sub nr.17 din 06.01.2013 ridicat prin
ordonanța procurorului A.Rusu din 11.02.2013, materialul procesului penal fiind compus din
125 file /f.d.5-6/,
-copia ordonanței de neîncepere a urmăririi penale din 08.02.2013 privind internarea lui Paciu
Sorin în spitalul raional Florești, pe motivul lipsei elementelor careva infracțiuni din Codul
Penal RM/f.d.9-13/,
-copia Registrului instructajului de protecție a muncii la locul de muncă /f.d.20-25/,
-copia ordonanței din 14.02.2013 privind recunoașterea și anexarea corpurilor delicte la dosarul
penal, registrul instructajului de protecție a muncii la locul de muncă, registrul de înregistrare a
licențelor de vânătoare, registrul de evidență a formularelor cu regim special și factura de
expediție seria CN nr.103971, copia procesului-verbal de examinare a obiectului din 14.02.2013
/f.d.26, 27/,
-copia registrului instructajului de protecție a muncii la locul de muncă, bilet nr.011795, factură
fiscală, autorizație pentru recoltarea de mistreț, registru de evidență a formularelor cu regim
special, factură de expediție /f.d.28-44/,
-copia procesului-verbal de examinare a obiectelor din 14.02.2013 /f.d.45/,
-copia registrului de înregistrare a licențelor de vînătoare /f.d.46-48/,
-copia ordonanței din 15.02.2013 privind recunoașterea și anexarea corpurilor la dosarul penal și
anume biletul nr.011656, cotorul biletului nr.011656, cotorul autorizației seria AA nr.003405 și
exemplarul 2 al facturii fiscale seria nr.JJ0863005, copia procesului-verbal de examinare a
obiectului din 15.02.2013, copia documentelor anexate /f.d.49, 50-51, 52-57/,
-copia scrisorii directorului Institutului de Zoologie al AȘM I.Toderaș din 05.02.2013 nr.39/01
/f.d.59-60/,
-copia procesului-verbal de ridicare din 17.01.2013 din sediul Agenției de stat „Moldsilva” a
registrului de evidență a autorizațiilor privind efectuarea vânatului în Rezervația „Pădurea
Domnească” și exemplarul hărții zonei de protecție integrală a rezervației /f.d.74-75/,
-copia ordinului nr.106 din 23.05.2012 cu privire la instituirea zonei cu protecție integrală în
cadrul Rezervației „Pădurea Domnească” /f.d.76-79/,
-copia scrisorii șefului Departamantului Purice D. nr.35/1-1658 din 12.11.12 /f.d.80-81/,
-copia scrisorii Societății Vînătorilor RM cu listele persoanelor deținători de carnete de
vînători/f.d.91-92/,
-copia Regulilor de securitate la vînătoare în Republica Moldova /f.d.103-112/,
-copia Registrului primirii-predării Serviciului de către Specialistul Serviciului Dispecerat SPF
„Călinești” /f.d.113-129/,
-copia răspunsului Agenției „Modsilva” nr.01-07/186 din 15.02.2013 /f.d.132/,
-copia ordinului nr.95-P din 29.11.2012 cu privire la deschiderea vânătorii la mistreți în anul
2012 emis de Rezervația „Pădurea Domnească” ÎS /f.d.137-139/,
-copia ordinului nr.38 din 05.02.2013 emis de către Agenției „Modsilva” cu privire la
organizarea anchetei de serviciu în cadrul ÎS RN „Pădurea Domnească” /f.d.140-141, 144/,
-copia anexei ordinului nr.168 privind cota de recoltare a mistreților în fondurile de vînătoare ale
Agenției „Modsilva” și reglarea numerică a acestuia în arii naturale protejate de stat, anul 2012
/f.d.147-150/,
-extras din procesul-verbal al ședinței Consiliului Științific al RN „Pădurea Domnească” ÎS din
19.07.2012 /f.d.151/,
-copia ordinului nr.27c din 23.04.2008 cu privire la angajarea lui Svistun V. în funcția de *****
emis de RN „Pădurea Domnească” ÎS /f.d.158/,
-copia contractului individual de muncă nr.600/08 din 24.04.2008 încheiat între Svistun V. și RN
„Pădurea Domnească” ÎS /f.d.160-163/,
-copia fișei postului inginerului de pază și protecția pădurii nr.27 din 23.04.2008 /f.d.164-165/,
-copia ordinului nr.98-c din 22.08.2011 privind transferul lui D.Irimciuc din funcția de inginer-
șef în silvicultură în funcția de director al RN „Pădurea Domnească” /f.d.177/,
-copia cererii depusă de Irimciuc Denis privind transferul în funcția de director al RN „Pădurea
Domnească” /f.d.178/,
-copia Instrucțiunii de funcție a directorului rezervației naturale /f.d.179-180/,
-copia contractului individual de muncă nr.09/11 din 22.08.2011 în privința lui D.Irimciuc
/f.d.181-184/,
-copia Statutului RN „Pădurea Domnească” ÎS din 04.10.1993 /f.d.185-202/,
-copia ordinului nr.204 din 14.11.2012 emis de directorul Agenției „Moldsilva” privind
completarea ordinului nr.168 din 14.09.2012 „Cu privire la deschiderea vânătoarei la mistreți în
anul 2012” /f.d.203/,
-copia dispoziției nr.D-90 din 15.11.2012 cu privire la coordonarea zonelor de vînătoare în zona
de frontieră și cooperare cu serviciile cointeresate /f.d.205-206/,
-copia Instrucțiunii de protecție a muncii și tehnica securității la vînătoare a Rezervației Naturale
„Pădurea Domnească” /f.d.64-71, 216-223/,
-răspunsul RN „Pădurea Domnească” nr.88 din 05.06.2012 adresat Agenției „Moldsilva” la
faxograma nr.01-07/506 din 29.05.2012 referitor la cotele de recoltare a vânatului în anul 2012
/f.d.224/,
-totalizator cu privire la evaluarea efectivelor de vînat din fondul forestier gestionat de
Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” ÎS /f.d.225/,
-copiile fișelor de evaluare a efectivelor de vînat din fondul forestier gestionat de Rezervația
Naturală „Pădurea Domnească” ÎS nr.34 din 12.01.2012 /f.d.226-242/,
-Volumul 7 - proces-verbal de ridicare din 14.01.2013 de la Societatea Vînătorilor și Pescarilor
din RM a dosarului personal a lui Crețu Gh. /f.d.7, 8-9, 10-14/
-procesul-verbal privind efectuarea ridicării de obiecte și documente de la Comisariatul de
poliție sect.Botanica mun.Chișinău a dosarului de evidență a posesorului de arme în privința lui
Crețu Gh. /f.d.15, 16-17/,
-permisul de armă nr.126 pe numele Crețu Gheorghe Tudor, în original/f.d.18/,
-permisul de armă nr.475 pe numele Crețu Gheorghe Tudor, în original /f.d.19/,
-dosar de evidență a posesorului de armă pe numele Crețu Gh. /f.d.20-47/,
-Volumul 8 -copia raportului și procesului-verbal de autosesizare din 23.12.2012 a procurorului
Procuraturii r-lui Fălești L.Țărnă /f.d.19, 20/,
-copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 25.12.2012, copia schemei de cercetare
la fața locului și planșa fotografică /f.d.76-80, 82-105/,
-copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 12.01.2013, schema și planșa fotografică
/f.d.106-109, 110-116/,
-copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 15.01.2013, planșa fotografică,
explicație și plan-schemă /f.d.118-120, 121-128/,
-Volumul 9 -copia ordonanței și procesul-verbal din 26.12.2012 privind ridicarea de obiecte și
documente de la Svistun V. a obiectelor care au importanță pentru cauza penală și anume a
armei de vânătoare de model „TOZ 34 EP” calibru 12 mm Ш-8940911 cu care Svistun Valeriu
Valeriu a participat la vânătoarea din 23.12.2012, precum și cartușurile și tuburile goale care au
fost utilizate în cadrul vânătorii /f.d.1, 2/,
-copia procesului-verbal de examinare a obiectului din 15.02.2013 /f.d.4-5/,

-copia ordonanței din 15.02.2013 privind recunoașterea și anexarea corpurilor delicte la dosarul
penal nr.2012378040, biletul nr.011656, cotorul biletului nr.011656, cotorul autorizației seria
AA nr.003405 și exemplarul 2 al facturii fiscale seria JJ0863005, anexă la procesul-verbal din
15.02.2013 /f.d.6, 7-12/,
-copia procesului-verbal de examinare a obiectelor din 18.02.2013 /f.d.13-14/,
-copia procesului-verbal de examinare a obiectului din 14.02.2013 /f.d.22/,
-copia Registrului instructajului de protecție a muncii la locul de muncă la Rezervația Naturală
„Pădurea Domnească”, copia procesului-verbal de examinare a obiectelor din 14.02.2013 privind
recunoașterea și anexarea corpurilor delicte la dosarul penal: Registrul instructajului de protecție
a muncii la locul de muncă, Registrul de înregistrare a licențelor de vânătoare, registrul de
evidență a formularelor cu regim special și factura de expediție seria CN nr.103971, în calitate
de mijloace materiale de probă și păstrare la cauza penală/f.d.23-27, 28, 29/,
-copia Registrului de evidență a formularelor cu regim special a Agenției de Stat pentru
silvicultură „Moldsilva” /f.d.30-33/,
-copia procesului verbal de examinare a obiectului din 14.02.2013 /f.d.34/,
-copia Registrului de înregistrare a licențiilor de vânătoare Rezervației Naturale „Pădurea
Domnească” /f.d.35-37/,
-copia informației nr.01-6/09 din 10.01.2013 IMSP Spitalului raional Fălești adresată
Procuraturii raionului Fălești /f.d.39-43/,
-copia informației nr.35/7-882 din 01.03.2013 Direcției Supraveghere și Control Frontierei de
Stat adresată Procurorului, șef interimar al secției control ierarhic superior și asistență metodică
privind remiterea schemei Sectorului Poliției de Frontieră „Călinești” /f.d.45-46/,
-copia procesului-verbal de examinare a obiectelor din 14.04.2013, a procesului penal înregistrat
în REI-1 al CPR Fălești nr.17 din 06.01.2013 ridicat prin ordonanța procurorului A.Rusu din
11.02.2013 pe 125 file /f.d.51-52/,
-copia ordonanței din 14.04.2013 privind anexarea documentelor la cauza penală nr.2012378040,
cuprinse în procesul penal înregistrat în REI-1 al CPR Fălești nr.17 din 06.01.2013 pe 125 file
/f.d.53/,
-răspunsul Societății vînătorilor din RM privind lista persoanelor deținătoare de carnete de
vînătoare /f.d.61-62/,
-copia răspunsului directorului Institutului de Zoologie al AȘM nr.39/01 din 05.02.2013 adresat
procurorului în Procuratura mun.Chișinău A.Caraman /f.d.66-67/,
-copia răspunsului Șefului adjunct al Departamentului poliției Gori I. adresat Ministerului
Mediului nr.6/118 din 15.01.2013 /f.d.69/,
-copia răspunsului nr.04-05/74 din 16.01.2013 Ministrului Șalaru Gh. adresat MAI RM /f.d.70/,
-copia răspunsului Șefului adjunct al Departamentului Poliției I.Gori adresat Directorului general
al Agenției „Moldsilva” I.Lupu, nr.6/117 din 15.01.2013 /f.d.71/,
-copia răspunsului Agenției „Moldsilva” adresat MAI nr.01-07/33 din 15.01.2013 /f.d.72/,
-copia răspunsului Șefului Departamentului Poliției de Frontieră D.Purice adresat Directorului
general Agenției „Moldsilva” nr.35/1-1658 din 12.11.2012 /f.d.78-79/,
-copia răspunsului Șefului Departamentului Poliție MAI adresat procurorului în Procuratura
mun.Chișinău A.Caraman nr.1373 din 14.02.2013 /f.d.81-84/,
-copia răspunsului Agenției „Moldsilva” adresat Procuraturii mun.Chișinău nr.01-07/186 din
15.02.2013 /f.d.87/,

-copia ordinului nr.168 din 14.09.2012 Agenției „Moldsilva” nr.168 din 14.09.2012 cu privire la
deschiderea vânătoarei la mistreț în anul 2012 /f.d.88-90/,
-copia anexei la ordinul Agenției „Moldsilva” nr.168 din 14.09.2012 referitor la cota de recoltare
a mistreților în fondurile de vînătoare ale Agenției „Moldsilva” și reglarea numerică a acestuia în
ariile naturale protejate de stat, anul 2012 /f.d.91-94/,
-copia actelor cu privire la numirea lui Lupu Ion în funcția de ***** /f.d.99-101/,
-copia dispoziției nr.D-90 din 15.11.2012 cu privire la coordonarea zonelor de vânătoare în zona
de frontieră și cooperarea cu serviciile cointeresate /f.d.114-115/,
-copia certificatului de înregistrare a Rezervației Naturale „Pădurea Domnească” ÎS /f.d.134/,
-copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.31539 din 04.10.2011 cu privire
la Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” ÎS/f.d.135/,
-copia ordinului nr.98-c din 22.08.2011 emis de Agenția „Moldsilva” cu privire la transferul
salariatului Irimciuc Denis din funcția de inginer-șef în silvicultură din cadrul Rezervației
Naturale „Pădurea Domnească” în funcția de director al Rezervației Naturale***** începând cu
22.08.2011 /f.d.136/,
-copia Instrucțiunii de funcție a directorului al rezervației naturale /f.d.138-139/,
-copia contractului individual de muncă nr.09/11 din 22.08.2011 încheiat între Agenția
„Moldsilva” și Irimciuc Denis /f.d.140-143/,
-copia ordinului nr.27c din 23.04.2008 emis de directorul RN „Pădurea Domnească” cu privire la
angajarea lui Svistun Valeriu în funcia de ***** /f.d.152/,
-copia contractului individual de muncă nr.600/08 din 24.04.2008 încheiat între RN „Pădurea
Domnească” și Svistun Valeriu /f.d.154-157/,
-copia fișei postului anexă la contractul de muncă nr.27 din 23.04.2008 /f.d.158-159/,
-copia Instrucțiunii de funcție a inginerului pază și protecția pădurilor aprobată de RN „Pădurea
Domnească” /f.d.160-162/,
-copia informației privind componența Consiliului Științific al Rezervației Naturale „Pădurea
Domnească” pentru anul 2012 /f.d.163-164/,
-copia Regulamentului Consiliului științific al Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”
/f.d.165-168/,
-copia extrasului din procesul-verbal al ședinței Consiliului Științific al RN „Pădurea
Domnească” din 19.07.2012 /f.d.169/,
-copia informației nr.88 din 05.06.2012 adresată Agenției „Moldsilva”, Secția de pază și
protecția gospodăriei cinegetică d-lui Movileanu S. de către directorul Rezervației Naturale
„Pădurea Domnească” privind cotele de recoltare a vânatului în anul 2012 /f.d.171/,
-copia totalizatorului cu privire la evaluarea efectivelor de vânat din fondul forestier gestionat de
RN „Pădurea Domnească” /f.d.172/,
-copia Fișei de evaluare a efectivelor de vânat din fondul forestier al Rezervației Naturale
„Pădurea Domnească” OS Călinești /f.d.173/,
-Volumul 10 - raportul de expertiză grafoscopică nr.1010 din 12.06.2013, din care rezultă
concluziile:
- 1). Semnăturile din numele Paciu Sorin din biletul de vânătoare nr.011795 şi din cotorul
biletului de vânătoare nr.011795 (plasate în tabelul „Componenţa brigăzii de vînători” la
numărul de ordine 12), nu au fost executate de către Paciu Sorin, dar au fost executate de o altă
persoană prin procedeul imitaţiei servile.

- 2). Numele manuscris „Paciu Sorin” plasat în coloana 2 a tabelului „Componenţa brigăzii de
vînători” din biletul de vânătoare nr.011795 şi din cotorul biletului de vânătoare nr.011795
(număr de ordine 12), nu a fost executat de Paciu Sorin, dar a fost executat de Svistun Valeriu.
- 3). Textul manuscris cu care sunt completate rubricile şi tabelul biletului de vânătoare
nr.011795, respectiv rubricile şi tabelul cotorului biletului de vânătoare nr.011795, au fost
executate de către Svistun Valeriu.
- 4). Semnăturile din numele Irimciuc Denis din biletul de vânătoare nr.011656 şi din cotorul
biletului de vânătoare nr.011656 (plasate în tabelul „Componenţa brigăzii de vînători” la
numărul de ordine 15), au fost executate de însăşi Irimciuc Denis.
- 5). Semnăturile din numele ***** din biletul de vânătoare nr.011795 şi din cotorul biletului de
vânătoare nr.011795 (plasate în tabelul „Componenţa brigăzii de vînători” la numărul de ordine
10), au fost executate de însăşi *****.
- 6). Semnăturile din numele Svistun Valeriu din biletul de vânătoare nr.011795 şi din cotorul
biletului de vânătoare nr.011795 (plasate în tabelul „Componenţa brigăzii de vînători” la
numărul de ordine 17), au fost executate de însăşi Svistun Valeriu.
- 7). Nu este posibil de stabilit dacă semnăturile din numele Paciu Sorin din biletul de vânătoare
nr.011795 şi din cotorul biletului de vânătoare nr.011795 (plasate în tabelul „Componenţa
brigăzii de vînători” la numărul de ordine 12), puteau fi executate de Irimciuc Denis sau *****
*****, sau *****, sau Svistun Valeriu din motivele indicate în textul raportului la punctul 7.
- 8). Textul manuscris cu care sunt completate rubricile cotoarelor autorizaţiilor seria AA
nr.003404 şi seria AA nr.003405, au fost executate de către Svistun Valeriu.
- 9). Semnătura de rubrica „Autorizaţia e primită de”, unde este indicat numele „*****”, din
cotorul autorizației seria AA nr.003404, a fost executată de *****.
- 10). Semnătura de rubrica „Autorizaţia e eliberată de” din cotorul autorizaţiei seria AA
nr.003404, a fost executată de Svistun Valeriu.
- 11). Semnătura de rubrica „Autorizaţia e primită de”, unde este indicat numele
„Svistun V.” din cotorul autorizaţiei seria AA nr.003405, a fost executată de Svistun Valeriu.
- 12). Semnătura de la rubrica „Autorizaţia e eliberată de” din cotorul autorizaţiei seria AA
nr.003405, nu a fost executată de Svistun Valeriu, dar a fost executată de Irimciuc Denis.
- 13). Textul manuscris cu care sunt completate rubricile şi tabelul biletului de
vânătoare nr.011656, respectiv rubricile şi tabelul cotorului biletului de vânătoare nr.011656, au
fost executate de către Svistun Valeriu /f.d.98-115 volumul 10/,
-Volumul 11 -copia procesului-verbal din 17.01.2013 de verificare a declarațiilor martorului
Svistin V. la locul infracțiunii, cu planșa fotografică /f.d.57-59, 60-69/,
-copia procesului-verbal din 17.01.2013 de verificare a declarațiilor martorului ***** la locul
infracțiunii, planșa fotografică /f.d.81-82, 83-88/,
-Volumul 12 -copia procesului-verbal din 26.03.2013 de verificare a declarațiilor martorului
***** la locul infracțiunii, planșa fotografică /f.d.12-13, 14/,
-copia procesului-verbal din 26.03.2013 de verificare a declarațiilor martorului ***** la locul
infracțiunii cu aplicarea mijloacelor foto, planță fotografică /f.d.124-125, 126-127/,
-copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 26.03.2013 cu participarea lui A. *****,
planșa fotografică /f.d.198-199, 200-202/,
-copia procesului-verbal din 26.03.2013 de verificare a declarațiilor martorului ***** Andrian la
locul infracțiunii cu aplicarea înregistrării video, planșa fotografică /f.d.203-204, 205/,
-Volumul 14 - cerere de chemare în judecată înaintată de Paciu Adriana către Crețu Gh. privind
repararea prejudiciului material și moral cauzat, cu anexe/f.d.194-199/,
-Volumul 15 -declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că
în dimineața zilei de 23.12.2012 s-au deplasat spre canton împreună cu *****, ***** și Sorin
Paciu. Ajungînd la canton, au fost întîmpinați la poartă de un grănicer, care a verificat actele lui
*****, care se afla la volan, după care s-au apropiat de canton unde la acel moment era
aproximativ 30 persoane și multe mașini. După ce s-au adunat toți, de către Irimciuc și Svistun
Valeriu au fost citite instrucțiunile de securitate la vânătoare. Au verificat ce arme și ce gloanțe
aveau și au semnat în niște borderouri, iar după aceasta au plecat cu mașinile la locul
poziționării. Erau mulți vînători, în cîte grupe au fost repartizați nu cunoaște, însă în mai multe.
Ajungând, au fost poziționați de pădurarul care îi însoțea, ultimul comunicându-le că din acel
moment se pornește goana. El a participat ca țintaș, iar la număr a fost așezat de către Irimciuc,
grupul lor de țintași erau poziționați într-o linie. În partea stîngă a lui era poziționat *****, în
partea dreaptă era *****. În rândul de vînători mai erau ***** și Lupu. ***** nu era cu ei. Cine
erau gonași nu cunoaște întrucît ei erau de pe loc. În grupul lor nu s-a efectuat nici o
împușcătură, în celălalt grup s-au efectuat împușcături, însă nu cunoaște câte. După ce au stat
mai mult timp, cu siguranță mai mult de o oră, la un moment dat au fost anunțați să se întoarcă
cu toții la mașini, că s-a întîmplat ceva și vânătoarea nu mai poate continua. Al doilea grup era
foarte departe de grupul lor, întrucît împușcăturile s-au auzit foarte încet. Nu a văzut nici un
marcaj „Vînătoare interzisă” sau „Acces limitat” începînd de la marginea pădurii pînă la locul
unde au fost poziționați și înapoi. După ce s-au întors, din discuțiile persoanelor prezente a
înțeles că a fost rănit Sorin, care deja era transportat la spital. Cînd au ajuns la spital Sorin deja
era în reanimare, cu perfuzie, s-au adunat medici, după mai multe discuții, s-a hotărît că Sorin nu
poate fi transportat și trebuie operat pe loc și după amiază l-au dus în sala de operație. După
operație, medicul-șef a adus glontele într-o hîrtie, glontele era de formă rotundă, ca o alice,
numai mai mare, până la un centimetru. La 25.12.2012 ***** i-a comunicat că Sorin a decedat.
Cine l-a rănit pe Sorin Paciu nu a văzut, dar localnicii vânători vorbeau că Gheorghe Crețu a tras
și vorbeau de glonte „TRIO”. ***** i-a spus că Sorin era alături de el și glontele putea să
nimerească în el, dar nu în Sorin /f.d.4-11 volumul 15/,
-declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că la 22.12.2012 a
primit invitație de la Sorin să meargă la vînătoare, ultimul fiind invitat de *****. Duminică
dimineața împreună cu *****, Sorin și ***** ***** s-a deplasat spre Fălești, ajungînd la un loc
unde era o barieră și un polițist de frontieră. ***** a discutat cu polițistul de frontieră, apoi a
mers mai departe. Au ajuns într-un loc, au primit instructajul, în cadrul căruia li s-a spus în care
animale să tragă, în ce mod și cu ce cartușe, au prezentat cartușele spre verificare, s-au semnat în
borderou și au prezentat carnetul de vînător, după care a urcat într-o mașină și au mers la locul
destinației, unde au fost repartizați la numere de către persoana responsabilă Irimciuc. La
vînătoarea din 23.12.2012 a participat în calitate de țintaș. În partea sa dreaptă era poziționat
***** *****, iar în partea stîngă nu se afla nimeni. Au stat un timp îndelungat, însă nimeni nu a
tras nici un foc. Undeva departe s-au auzit câteva împușcături din armă. După aceasta vânătoarea
a fost oprită, iar el a urcat într-o mașină și a revenit la locul de unde s-au pornit. Paciu Sorin a
fost dus la spital cu automobilul de către o persoană pe care nu o cunoaște, el tot a mers la spital.
În timp ce aștepta, spitalul era aglomerat, era poliția. După ce s-a terminat operația a plecat la
Chișinău unde s-a întîlnit cu părinții lui Sorin, cu Adriana, soția lui Sorin. Împreună au mers la
farmacie după medicamente, iar a doua zi, dimineață, luni, a mers la centrul de transfuzie a
sîngelui, pentru a organiza o donare de sînge, apoi a procurat niște medicamente și a venit la
Fălești la spital, unde s-a întîlnit cu părinții lui Sorin și cu Adriana și împreună l-au vizitat pe
Sorin. Seara a revenit acasă, iar dimineața înainte de a se porni la Fălești a fost telefonat și
informat că Sorin a decedat. Cunoaște din spusele lui *****, că glontele care l-a rănit pe Sorin a
fost tras din arma lui Crețu, acesta însă nu i-a comunicat în detalii. Pe toată suprafața de pădure
unde s-a aflat, de la cabană pînă la locul unde a fost poziționat și înapoi, nu a văzut marcaje
„Acces limitat ” sau „Vînat interzis”. La vânătoarea din 23.12.2012 nu a văzut mistreți împușcați
/f.d.13-16 volumul 15/,
-declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că a fost
telefonat de către *****, ultimul informîndu-l că la 23.12.2012 se organizează o vânătoare de
mistreți de către vânătorii din Fălești în Rezervația „Pădurea Domneasca”, fiind invitat să
participe. La 23.12.2012 ajungîng în localitatea Călinești raionul Fălești, la punctul de frontieră
bariera era închisă, iar lîngă barieră era un polițist de frontieră, care s-a apropiat și a înregistrat
numărul de înmatriculare. După aceea a permis intrarea pe teritoriul Rezervației, ridicând
bariera. Cînd au ajuns la canton acolo deja erau Ion Lupu, Ion *****, Gheorghe Crețu și alții,
după ce s-a salutat l-a întrebat pe Ion Lupu dacă nu sunt prea mulți, ultimul informându-l că mai
mulți sunt gonași. Totodată l-a întrebat câte autorizații de vânătoare sunt eliberate, la care Ion
Lupu i-a spus că sunt eliberate două autorizații și că este prima vânătoare din anul 2012 în
Rezervația „Pădurea Domneasca” în baza Hotărîrii Guvernului nr.606. În timp ce discutau, nu-și
amintește cine, ori Valeriu Svistun, ori Denis Irimciuc i-a propus să prezinte livretul de vînător și
permisul de port al armei de vânătoare. El le-a transmis, după ce s-a apropiat și a semnat. Valeriu
Svistun le-a propus să se adune pentru a petrece instructaj, Svistun a petrecut instruirea,
descriindu-le amănunțit cum se efectuează vânătoarea, ce cartușe urmează să fie utilizate,
regulile de securitate la vânătoare, atât pentru vânători, cât și pentru gonași, a menționat că sunt
interzise cartușele carteci și trio. Discutând cu ***** a menționat că este pentru prima dată la
vânătoare cînd un inginer efectuează o instrucțiune atât de amănunțită. După ce a avut loc
instruirea le-a spus care și unde pleacă și în ce mașină să se urce. El a urcat într-o mașină cu Ion
Lupu și Ion *****. La locul stabilit, Denis Irimciuc a repartizat vânătorii la număr, unde să stea
fiecare. Atât el cât și ceilalți prezenți îndeplineau indicațiile organizatorilor de vânătoare în
calitate de vânători, indiferent de funcțiile deținute în afara vânătorii. La vînătoarea din
23.12.2012 a participat în calitate de țintaș. Din grupul lor de țintați au mai făcut parte Ion Lupu,
Ion *****, ***** și alții. În partea stîngă a sa era *****, iar în partea dreaptă Ion *****. Crețu
Gheorghe și ***** nu au făcut parte din grupul lor. Nu a observat nici un semn cu anumite
restricții, cunoaște însă că la vînătoare este un responsabil care stabilește toate regulile care știe
pe unde să se deplaseze și unde este interzisă vînătoarea, precum și unde să poziționeze țintașii.
În calitate de vînător a îndeplinit toate cerințele conducătorului de vînătoare. La număr au stat
până în jurul orei 12.30. La acea vînătoare nu a tras nici un foc din armă. De către Denis Irimciuc
a fost oprită vânătoarea, motivînd că cineva a fost rănit și trebuie să meargă cu toții la canton. A
descărcat arma, s-au urcat în mașini și s-au deplasat la canton. Valeriu Svistun foarte indignat a
întrebat de Crețu Gheorghe „Mata a-i tras? eu doar am spus să nu împușcați cu carteci” la care
Crețu Gheorghe a răspuns „Eu nu am împușcat cu carteci, eu am împușcat cu trio”, iar Svistun i-
a zis: „Care trio? Eu doar am spus să trageți numai cu glonte”. A aflat că a fost rănit un băiat
cu prenumele „Sorin” și imediat înțelegând despre cine este vorba a întrebat „Unde este
băiatul?”, cineva i-a răspuns că a fost transportat la spitalul din Fălești, de către ***** și încă o
persoană cu o mașină de teren, iar cu ei a plecat și *****. Atunci definitiv și-a făcut concluzii că
dacă a plecat ***** e vorba de Sorin Paciu, spunînd următoarea frază „Băieți îmi pare rău, dar
cine a împușcat v-a trebui să răspundă” și a întrebat de cei prezenți „Cine mai era în locul unde
s-a produs împușcătura?”. Svistun Valeriu i-a răspuns că era el, ***** și încă o persoană numele
căreia nu-l cunoaște. În urma acestor declarații a înțeles că în cercul de suspecți se află și un
magistrat și imediat l-a telefonat pe Procurorului raionului Fălești ***** *****, spunîndu-i că în
cantonul din Călinești a fost rănită o persoană la vînătoare și că persoana care a fost rănită a fost
transportată la spitalul raional Fălești, iar din declarațiile inginerului Valeriu Svistun printre
persoanele care erau în cercul de bănuiți, există și un magistrat și că reeșind din prevederile
art.270 alin.(1) lit.d) Cod de procedură penală, procurorul exercită urmărirea penală în acest caz.
Procurorul ***** ***** a spus că va trimite un procuror experimentat. La scurt timp a fost
telefonat de procurorul raionului Fălești și i s-a spus că în orașul Fălești a mai avut loc un caz de
împușcare a directorului unei case de schimb valutar. Totodată procurorul raionului l-a informat
că cazul din „Pădurea Domneasca” a fost înregistrat în registrul nr.1, că Procuratura s-a
autosesizat și va începe urmărirea penală pe ambele cazuri. În dimineața zilei de 25.12.2012 a
aflat că Sorin Paciu a decedat și că Procuratura raionului Fălești a pornit cauză penală în temeiul
art.149 alin.(1) Cod penal, lipsirea de viață din imprudență. Din câte cunoaște, au fost vînați de
grupa cealaltă doi mistreți, deoarece i-a văzut la canton, cînd i-a adus un căruțaș pe sanie. Mai
mult nu a văzut să fie vînat, în ziua de 23.12.2012 nu a văzut armă la Irimciuc Denis. La
23.12.2012 în aceeași Rezervație s-au petrecut încă 5-6 partide de vînătoare, iar în rezultatul
analizei din anul 2009 pînă în anul 2012 în „Pădurea Domneasca” au participat în total circa 400
vînători, ceea ce denotă că vînătorile în „Pădurea Domneasca”, erau vânători legale, desigur cu
respectarea cotelor prevăzute de Hotărîrile Guvernului /f.d.38-45 volumul 15/,
-declarațiile martorului ***** Ion depuse în instanța de fond, din care rezultă, că la 22.12.2012 a
fost telefonat de Crețu care i-a propus să meargă la vânătoarea din pădurea de lângă satul
Călinești raionul Fălești, la 23.12.2012, în jurul orelor 06.00, împreună cu Crețu Gheorghe, cu
automobilul ultimului s-au pornit spre pădurea din satul Călinești, unde au ajuns pe la orele
08.30-09.00. Pînă a ajunge la locul destinației, au trecut pe lîngă postul poliției de frontieră,
ultimii întrebîndu-l pe Crețu Gheorghe unde merg, la care el a răspuns că la vînătoare. Cei de la
poliție au scris ceva, înregistrând probabil numărul automobilului și le-au permis să meargă mai
departe. Ajungând la locul destinației, acolo deja erau mai multe persoane, i-a recunoscut pe
Lupu Ion și ***** *****, celelalte persoane nu-i erau cunoscute. Peste un timp au fost informați
că va avea loc instructajul înainte de vînătoare. În cadrul instructajului petrecut de Valeriu
Svistun li s-a explicat cum trebuie să se comporte la vînătoare. Vizual au fost verificate armele,
totodată au fost atenționați că la vânătoare se permite să dețină numai cartușe cu un singur
glonte. A prezentat carnetul de vânător și a semnat în registrul securității. Din discuții a înțeles
că pentru acea zi au fost eliberate două licențe și luând în considerație că s-au prezentat mai
multe persoane, s-au format două grupuri și au fost desemnați doi responsabili care erau
angajații Rezervației. Ajungînd la locul stabilit au fost așezați la numere de persoana
responsabilă Denis Irimciuc, între ***** ***** și Ion Lupu, participînd în calitate de țintaș.
Stând la număr a auzit undeva departe împușcături. Atât el cât și cei care erau alături, nu au
efectuat nici o împușcătură, iar aproximativ peste 1,5-2 ore, din momentul ce au fost așezați la
numere, cineva a dat indicații ca să fie oprită vânătoarea, că prin telefon a informat că a fost
rănită o persoană, din care motiv, împreună, în aceeași componență, s-au întors la canton. Aici a
aflat că a fost rănit un băiat cu prenumele Sorin, care a fost transportat deja la spitalul din raionul
Fălești. Ulterior a aflat din mass-media că numele acestuia este Paciu. Toți erau îngrijorați de ce
s-a întîmplat. În jurul orelor 14.00 împreună cu Gheorghe Crețu s-au pornit spre Chișinău. În
drum Gheorghe Crețu i-a spus, că incidentul s-a petrecut în zona unde se afla el, că au fost mai
multe împușcături în zona unde se afla Sorin și că a împușcat și el în mistreți, acolo unde a fost
împușcat Sorin. În timp ce se afla la canton a văzut cum s-a apropiat o sanie cu doi mistreți, mai
mult nu a văzut nimic. Nu a văzut niciun panou, nici o inscripție și nici un semn precum că
vânatul este interzis, cu atît mai mult că licențele pentru această vânătoare au fost eliberate în
baza Hotărîrii Guvernului, în baza ordinului directorului Agenției „Moldsilva” și a ordinului
directorului Rezervației „Pădurea Domneasca” /f.d.80-83/,
-declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că la
vânătoarea din 23.12.2012 a fost invitat de către Paciu Sorin, la canton au ajuns în jurul orelor
08.00-08.30, unde deja erau mai multe persoane, unele cunoscute, altele necunoscute, îi cunoștea
numai pe Lupu, ***** și Paciu, a fost petrecut instructajul, fiind explicat ce cărtușe urmează a fi
folosite la vânătoare și regulile de securitate pentru petrecerea vânătorii, ulterior au semnat în
registru, alte documente în afară de registru nu a semnat. El este deținător de armă de vânătoare
„Benelli”, la vânătoarea respectivă a folosit cartușe cu un singur glonte, cu sine a luat vre-o cinci
cartușe, dar nu a tras nici un foc, la vânătoare a participat în calitate de țintaș. Persoanele
prezente au fost împărțite în două grupuri, la locul vânătorii s-au deplasat cu mașina, fiind
conduși de persoana responsabilă Irimciuc Denis. Vânătoarea a durat câteva ore. În partea sa
dreaptă era ***** *****, iar de cealaltă parte ***** *****. Lupu și ***** făceau parte din
membrii grupului lor. La un moment dat a fost anunțat că vânătoarea a luat sfârșit și au plecat la
canton, unde a aflat că a fost rănit Paciu Sorin, toți discutau despre incident, despre starea lui
Paciu a discutat prin telefon cu *****. Nu a văzut indicatoare „vânătoare interzisă” sau „acces
interzis” pe tot traseul unde s-au deplasat /f.d.132-135/.
-declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că la 23.12.2012 a
venit la rezervație împreună cu fiul lui *****, cînd au ajuns la cantonul nr.4, acolo erau multe
persoane și mai multe automobile. A fost petrecut instructajul de către Valeriu Svistun, la care a
participat și el. Este vînător de 11 ani și avea la el carnetul de vînător, dar nu avea armă. După
instructaj, personal a semnat în documente, iar după aceasta la el în sanie s-au urcat nişte oameni
care i-au arătat pe unde să meargă. Au mers mult pînă au ajuns la locul unde a avut loc
„zagonul”. El nu a participat nici ca gonaș și nici ca țintaș, dar numai a condus sania cu cai.
Peste aproximativ o oră s-a strigat că vânătoarea s-a terminat. Toți au ieșit la margine, s-au urcat
în sanie, pe același drum pe care a venit s-a întors la cantonul de unde a plecat. Persoanele pe
care le-a transportat cu sania au participat la un singur „zagon”. El nu a auzit nici o împușcătură
și nu a văzut nici un animal împușcat și nu a primit niciun bun de la nimeni pentru a da declarații
într-un anumit fel. După finisarea vânătorii nu a primit de la nimeni nici un bun și nici un ban.
Despre cele întâmplate ulterior nu cunoaște nimic, deoarece a plecat imediat după ce s-a terminat
vînătoarea. La urmărirea penală a fost audiat o singură dată, iar în cadrul audierilor a spus că a
fost constrâns să dea declarații mincinoase referitor la circumstanțele în care s-a desfășurat
vânătoarea din 23.12.2012, acest fapt însă nu corespunde adevărului, susține declarațiile date în
ședința de judecată. Audierea lui în cadrul urmăririi penale a avut loc la domiciliu lui *****
*****. În timpul audierilor erau prezenți trei sau patru procurori, care i-au zis că ei știu totul și că
el trebuie să declare anume așa cum spun ei, astfel a scris așa cum i-au spus ei /f.d.183-184
volumul 15/,

-declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că la vînătoarea
din 23.12.2012 a fost invitat de către tatăl său pentru a participa ca gonaș. Din anul 2005 deține
carnet de vînător. Dimineața, împreună cu ***** s-au prezentat la cantonul unde trebuia să aibă
loc vînătoarea, acolo se aflau câteva persoane, între timp au mai venit persoane. Dintre cei
prezenți el îi cunoștea pe *****, *****, ***** ***** şi *****. După ce s-au adunat toți Valeriu
Svistun a efectuat instructajul, apoi s-au deplasat cu un automobil de model „Niva”, iar ulterior
cu o sanie, la locul unde urma să se desfășoare vânătoarea. Persoana responsabilă a arătat
fiecărui gonaș direcția în care trebuie să se deplaseze, după care la un semnal s-a început goana.
La vînătoare a participat în calitate de gonaș. El a mers lîngă ***** *****. Peste un timp
oarecare, cineva a strigat că vânătoarea s-a sfîrşit. S-au adunat toţi şi au plecat la canton, unde a
servit un ceai şi după aceasta a plecat acasă. La canton a aflat că cineva a fost rănit la vânătoare.
După terminarea vînătorii, la 23.12.2012 a discutat numai cu *****, nu a primit de la nimeni nici
un bun. Cu inculpații Lupu Ion, Svistun Valeriu și Irimciuc Denis nu a discutat în acea zi și nici
după acea zi /f.d.203-204 volumul 15/,
-declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că la
22.12.2012 a fost anunțat de către *****Irimciuc Denis că la 23.12.2012 va fi organizată o
vânătoare la sectorul nr.1 Călinești și să fie prezent. El l-a anunțat pe șeful de sector ***** și doi
pădurari ***** și *****. Dimineața au venit la vânătoarea respectivă, după ce au sosit toți
oaspeții s-a petrecut instructajul de către Svistun Valeriu, erau prezenți și țintașii și gonașii, le-a
fost explicat cum trebuie să se comporte la vânătoare, să fie îndeplinite indicațiile conducătorului
vânătorii, să nu-și schimbe locul poziționat de conducătorul vânătorii, în ce direcție să tragă –
înainte sub unghi de 45º, ce cartușe să folosească, care sunt interzise, alice de la 6,2 mm până la
9 mm, după ce au semnat documente, în jurnalul tehnici securității. S-a constatat că erau prea
mulți participanți și au fost formate două grupuri. Irimciuc i-a spus în care echipă va face parte,
locul unde se va petrece vânătoarea și familiile gonașilor pe care trebuie să-i conducă la locul de
goană. La vînătoarea din 23.12.2012 a participat în calitate de gonaș. El a fost conducătorul
grupului de gonaș, care era compus din pădurarii *****, *****, *****, el și doi tineri ***** și
*****. Astfel el i-a chemat pe pădurarul *****, *****, *****, ***** și ***** și le-a comunicat
să treacă deoparte. După aceasta câteva mașini au plecat în altă direcție, iar ei au plecat în
direcția indicată de ***** rezervației. Responsabil de țintași în grupa lor era Irimciuc Denis.
Ajungând la locul respectiv, a lămurit cum să meargă, la ce distanță să fie unul de altul, în caz că
se pierde în vizor, cum să găsească locul și cu cine să fie alături, să se poată ajuta unul pe altul.
După ce i-a aranjat pe toți, peste vre-o 20 minute, a primit semnal de la Irimciuc Denis să
pornească goana, în timpul goanei nu a auzit împușcături. Ulterior a fost sunat de *****
rezervației, care i-a spus să oprească goana și să scoată gonașii la margine și au plecat la canton,
unde a aflat că s-a întâmplat un incident. Gonașii au primit de la vânători câte o bucată de carne
și toți au plecat acasă. Nu a primit de la nimeni indicații și nici el n-a dat indicații referitor la
faptul ce să spună. Ei au vânat în cantonul nr.7, iar cealaltă grupă a vânat la cantonul nr.4.
Activează de mai mulți ani în calitate de maistru, ulterior în calitate de inginer-șef și cunoaște
parcelele și subparcelele pădurii. Personal a văzut doi mistreți doborâți, unul din ei a fost
cadonat gonașilor. A avut loc o vânătoare de reglare numerică, vânătoarea care a avut loc la
23.12.2012 nu se deosebește de cele la care a participat anterior. Declarațiile date în instanța de
fond sunt veridice, a dat declarații la Procuratura Generală o dată și de două ori a fost audiat de
comisia parlamentară, toate declarațiile au fost identice, la fel ca și declarațiile depuse azi în
instanța de fond. Nu a fost influiențat de către Procuratura Generală ca să declare un alt scenariu,
decât cel care a fost /f.d.222-225 volumul 15/,
-declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că a refuzat să depună
declarații, deoarece a dat declarații la comisia parlamentară, unde a declarat tot ce a avut de spus
/f.d.247 volumul 15/,
-Volumul 16 - declarațiile părții vătămate Paciu Galina depuse în instanța de judecată, din care
rezultă, că Sorin Paciu a fost fiul ei. Despre faptul că Sorin a fost rănit la vînătoare a aflat de la
***** *****, tot el a informat-o că nu a fost atins nici un organ vital, că starea sănătății este
stabilă şi că are nevoie de un medicament, pe care împreună au mers la farmacie și l-au procurat.
După discuția cu ***** ***** l-au telefonat pe *****, care se afla la spital și s-au interesat de
starea sănătății lui Sorin, iar cînd ea a cerut să meargă la spital i s-a spus că Sorin este în
reanimare și că nu se permite intrarea la el. A doua zi dimineaţa a venit la spitalul din Făleşti la
Sorin, iar după ce a vorbit cu medicul, a intrat în salon, însă nu i s-a permis să stea. Medicii au
informat-o că starea sănătății lui Sorin este gravă, dar stabilă. Atunci ea le-a propus să invite pe
cineva din Chișinău, însă i s-a spus că nu este cazul, întrucât la operație deja au participat doi
medici din Chişinău. După aceasta s-au întors la Chișinău. Seara soțul împreună cu ***** au
venit iarăși la Fălești, iar când s-au întors au informat-o că au discutat puțin cu Sorin și că Sorin
i-a întrebat „unde este mama?”. A doua zi dimineața iar au venit la Fălești, însă când au ajuns la
salon au observat că ușa este deschisă, iar Sorin lipsea. La scurt timp au fost informați că la ora
08.00 Sorin a decedat. Nu cunoaște cum s-au desfășurat evenimentele pe data de 23.12.2012,
deoarece nu a participat la vânătoarea respectivă. Susține acțiunea civilă înaintată în faza de
urmărire penală /f.d.27-28 volumul 16/,
-declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond din care rezultă, că activează în
calitate de chirurg, șef secție chirurgie a Spitalului raional Fălești. Nu cunoaște cine l-a adus pe
Paciu Sorin la spital, el a fost chemat urgent de un coleg, a găsit pacientul Paciu Sorin în
reanimare în stare extrem de gravă, în stare de șoc, s-au efectuat măsurile antișoc, procedura de
laparocenteza, procedura care depistează prezența sângelui în abdomen, în astfel de caz pacientul
nu este transportabil, intervenția chirurgicală s-a început pe la orele 16.00, până la aceasta s-a
pregătit personalul, sala de operație, plazmă pentru transfuzie. A avut loc o singură intervenție
chirurgicală, prima leziune depistată la examenul exterior fiind o plagă în regiunea eliacă pe
stânga, plaga fiind cauzată de glonț, a extras glontele, nu poate spune ce fel de glonț era, nu
cunoaște specificul, când a extras glontele nu l-a examinat, glontele fiind transmis Procuraturii
Generale. Intervenția chirurgicală a durat aproximativ mai mult de două ore, a efectuat
intervenția chirurgicală împreună cu *****, ***** și doi medici chirurgi vasculari din Chișinău.
Starea pacientului după intervenție chirurgicală era extrem de gravă, nu era transportabil,
deoarece permanent exista pericolul de deces în timpul transportării. La 23.12.2012 pe la orele
20.00 după finisarea operației responsabil era reanimatologul și chirurgul de gardă până
dimineața, ulterior la 24.12.2012 începând cu orele 08.00 a avut loc schimbul, pacientul fiind în
atenția altor medici reanimatolog, chirurg, traumatolog, până la orele 08.00 data de 25.12.2012.
În perioada respectivă s-au consultat cu academicianul ***** *****, fapt indicat și în fișa
medicală a pacientului. Pacientul avea scurgeri de sânge, prin telefon s-au consultat cu medicii
vasculari din Chișinău, decizia lor de a deschide abdomenul și a stopa hemoragia corespundea cu
indicațiile colegilor din Chișinău, care le-au spus că dacă găsesc un vas major lezat să pună
pensa până revin ei, în așa mod de a menține tensiunea arterială și viața pacientului, deoarece
cădea catastrofal tensiunea arterială. Cauza decesului pacientului a fost șocul traumatic ca
urmare a traumatismului vast macroscopic și microscopic la nivel de celulă. După intervenția
chirurgicală, conținutul operației detaliat a fost înscris în fișa medicală, nimic nu s-a
mușamalizat în cazul dat, ulterior fișa medicală a fost solicitată de Procuratura Generală, careva
obiecții nu au fost înaintate. Glontele se afla în grosimea peretelui abdominal lateral pe dreapta 2
cm mai sus de crista eliacă, nu era în abdomen. În prima fază a fost stoparea hemoragiei, iar
glontele a fost depistat și extras în ultima etapă și ca atare dacă nu erau leziunile așa de grave,
după părerea sa nu avea mare importanță, putea omul să trăiască și cu glontele. În afară de
medici și procuratură nimeni nu a avut acces la glontele extras. Au fost lezate peretele abdominal
anterior în regiunea eliacă pe stînga, intestinul gros și subțire în mai multe locuri, mezenteriul
intestinului gros și subțire în multiple locuri, spațiul retroperitonial în glangul stâng și drept
pedicului vascular în regiunea eliacă pe dreapta, peretele abdominal pe dreapta și plus la asta
cînd mezenteriul a fost lezat au fost lezate și vase sangvine și în general la nivel celular s-a
format o distrucție vasculară, o contuzie generalizată a întregului abdomen, o contuzie severă.
Traectoria glontelui a fost înainte spre stânga, din dreapta. S-a depistat în abdomen sânge și mase
fecale în cantitate mare. Echipa de medici a luat decizii în comun, tot ce s-a putut s-a efectuat de
medici. Cel mai necesar organ la concluzia chirurgului a fost în primul rând tratat și cusut. S-a
început cu legarea vaselor care curgeau începând cu gaura unde a intrat glontele și terminând cu
partea cealaltă, s-a legat, tratat ca să nu piardă pacientul sânge. La moment s-a efectuat
intervenție la vena iliacă și la momentul examinării abdomenului nu curgea sânge, dar când s-a
înlăturat peliculele, s-a văzut că este leziune și în așa caz nu se putea de lăsat. Ambii chirurgi
vasculari din mun.Chișinău au lucrat asupra venei eliace, în timpul operației a fost efectuată
intervenția la vena iliacă /f.d.40-44 volumul 16/,
-ordonanță din 29.03.2013 de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte – tuburile și cartușele
depistate și ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 25.12.2012 /f.d.61 volumul 16/,
-procesul-verbal al ședinței de judecată din 02.04.2014 de prezentare a corpurilor delicte, potrivit
cărui procurorul participant a prezentat corpurile delicte și s-a anexat ordonanța din 29.03.2013
de recunoaștere și anexare la materialele cauzei penale a corpurilor delicte, fiind cercetate
corpurile delicte /f.d.62-67, 68 volumul 16/, și anume:
- hainele care aparțineau lui Paciu Sorin/f.d.1,2,3-19 volumul 2/, printre care: -un tricou de
culoare albă, la care jos, în partea stingă, sunt prezente pete de culoare întunecată şi o gaură; -o
pereche de slipi de culoare neagră, cu inscripţia „levante”. În partea de sus a lor, pe brâu, în
partea stângă sunt prezente o gaură, în margină şi pete de culoare întunecată; -un pulover sau
vestă de culoare albastră cu mânicile de culoare neagră, cu inscripţia soker 2008, la care, în
partea de jos, în partea stângă, pe margine sunt trei găuri; -o pereche de pantaloni de culoare
haki, la care în partea stângă, la o distanţă aproximativ de 12-15 cm de la nasture se află o gaură;
-o pereche de pantaloni subţiri de culoare sură, cu inscripţia „henderson”, la care în partea de sus,
în partea stângă, la brâu, se află o gaură; -o scurtă groasă de culoare haki, la care în partea stângă,
jos, în regiunea buzunarului, la o distanţă aproximativ de 10-12 cm de la brâu sau marginea
scurtei se află o gaură, fiind menționat de procuror, că toate găurile examinate pe obiectele
respective sunt cu diametrul aproximativ până la 5 mm.
-un pachet de polietilenă transparent, împachetat şi sigilat, în care se află două cartuşe: o cartuşă
de culoare albă, cu inscripţia „TAXO ДИАБЛО”, iar în partea metalică este indicat „OLOMBIA
INDUMIL 12” şi tubul de culoare roşie, cu următoarea inscripţie „ПУЛЯ ТРИО 12/17 33 г” şi
pe capătul metalic al tubului este prezentă inscripţia „TAKHO 12 UCRAINE”. Cartuşul este
desfăcut. Partea superioară este scoasă şi se vede glontele. Partea superioară, care a fost tăiată se
află în sacoşă. De asemenea în sacoşă este prezent şi un praf de culoare sură-verde.
- În sacoşă cu „şapte cartuşe de model FIOCCHI 12 MM”, ridicate de la cet.*****, trei cartuşe
de culoare albă cu inscripţia FIOCCHI 12 şi trei cartuşe de culoare roşie cu aceeaşi inscripţie.
- Autorizaţia nr.003404 seria AA, prezintă o foaie cu următoarele inscripţii: eliberată la data de
23.12.2012, pe numele lui *****, prin care s-a autorizat efectuarea vânătorii în Ocolul Silvic
Călineşti, Întreprinderea silvică „Pădurea Domnească” eliberată de Svistun Valeriu, semnătura şi
primită de *****, semnătura.
- Biletul nr.011795 la autorizaţia nr.003404, eliberată lui ***** la data de 23.12.2012, pe care
este indicată componenţa brigăzii de vânători în următoarea componență: *****, *****, *****
*****, *****, ***** *****, ***** Ion, *****, ***** *****, *****, *****, *****, Paciu Sorin,
*****, *****, *****, Creţu Gherghe, Svistun Valeriu, în dreptul fiecărui nume este indicat
numărul carnetului de vânător sau calitatea de gonaş cu semnăturile, cotorul biletului nr.011795
conţine acelaş conţinut ca şi biletul.
-Factura fiscală nr.JJ0863007, prin care RN „Pădurea Domnească” a eliberat lui ***** la data de
28.12.2012, carne în cantitate de 25 kg, în baza autorizaţiei nr.003404, la suma de 1375 lei
/f.d.15 volumul 9/.
-cotorul autorizaţiei nr.003405 eliberată la data de 23.12.2012 lui Svistun Valeriu de către Ocolul
silvic Călineşti, Întreprinderea silvică „Pădurea Domnească”. Nu este indicat numele celui care a
eliberat-o, fiind prezentă doar semnătura. Autorizaţia a fost primită de Svistun Valeriu, fiind
prezentă semnătura.
-Biletul nr.011656 la autorizaţia nr.003405 la data de 23.12.2012 pe numele lui Irimciuc Denis şi
Svistun Valeriu. Pe partea inversă, la rubrica componenţa brigăzii de vânători sunt indicate
următoarele nume: Lupu Ion, ***** Ion, ***** *****, ***** *****, *****, sub nr.6 este
indicat Creţu Gheorghe, semnătura şi numărul biletului de vânător care sunt şterse cu o linie,
***** Iurie, sub nr.8 este indicat Svistun Valeriu, semnătura şi numărul biletului de vânător, care
sunt şterse cu o linie, ***** *****, *****, *****,*****, *****, *****, Irimciuc Denis, în
dreptul numelui este indicat numărul biletului de vânător sau calitatea de gonaş, fiind prezente şi
semnăturile, cotorul biletului nr.011656 reprezintă acelaşi conţinut ca şi biletul de vânător.
-factura fiscală a exemplarului nr.2 nr.JJ 08663005 din 28.12.2012 eliberată de RN „Pădurea
Domnească”, cumpărător Svistun Valeriu în baza autorizaţiei nr.003405, este indicat precum că a
cumpărat carne în cantitate de 21 kg, sumă de 840 lei/f.d.6 volumul 9/.
-Registrul de înregistrare a licenţelor de vânătoare, care reprezintă un registru unde pe foaia
numărul 30, 31 este indicat anul 2012, unde în rubrica 23.12.2012 este indicat numele lui *****,
autorizaţia nr.003404, vârsta speciei de vânat nr.1, carne recoltată 25 kg, suma încasată 1375,
sexul vânatului masculin. De asemenea la 23.12.2012, este indicată familia lui Svistun Valeriu,
autorizaţia nr.003405, vârsta speciei de vânat nr.1, carne recoltată 21 kg, suma încasată 840,
sexul vânatului feminin.
-Registrul instructajului de protecţie a muncii la locul de muncă este un registru cusut şi
numerotat. În rubrica 23.12.2012 sunt indicate următoarele familii, toţi au calitate de gonaşi:
*****, *****, *****, ***** S., ***** A., ***** I., ***** V., ***** A., Irimciuc D., Svistun
V., *****, Gordiţa, *****, Iftodi, *****, *****, în drept cu familiile sunt prezente semnăturile.
După 23.12.2012, semnături nu sunt.
-pachetul nr.7, este o foiţă în care indicată inscripţia „un tub de cartuş, depistat şi ridicat în cadrul
cercetării la faţa locului, fixat în procesul-verbal din 25.12.2012. În pachet se află un tub de
culoarea roşie pe care este indicată inscripţia „Пуля ТРИО 12/17 33 r” şi pe partea metalică al
tubului este prezentă inscripţia „TAKHO 12 UCRAINE”.
-În pachetul nr.8, este o foiţă în care este indicată inscripţia „un tub de cartuş, depistat şi ridicat
în cadrul cercetării la faţa locului, fixat în procesul-verbal din 25.12.2012. În pachet se află un
tub de cartuş de culoare albă cu inscripţia „TAXO ДИАБЛО 70 MN”, iar pe partea metalică este
ştamţat „COLOMBIA 12 INDUMIL”.
-Pachetul nr.9 este împachetat şi sigilat cu o foaie, în care este indicată ștampila expertului-
judiciar 004 şi semnătura. În pachet se află un tub de cartuş de culoare roşie, cu inscripţia
„TAXO TRIO 70 MN”, iar pe partea metalică este ştamtat „TACKO 12 UCRAINE”.
-În pachetul nr.12, care este împachetat şi sigilat cu o foaie, în care este indicată ștampila
expertului-judiciar 004 şi semnătura. În pachet se află o foiţă, în care este indicată inscripţia „un
container, depistat şi ridicat în cadrul cercetării la faţa locului, fixat în procesul-verbal din
25.12.2012, procuror Leonid Ţărnă, 8 ştampile ale Procuraturii r-lui Făleşti, pentru pachete”. În
pachet se află un obiect din plastic de culoare sur-negriu, în partea de vârf desfăcut prin tăiere în
patru, gol.
-procesul-verbal al ședinței de judecată din 24.02.2014, potrivit cărui de către acuzare s-au
prezentat corpurile delicte, și anume:
-arma de vânătoare nr.05845, model MŢ 2112, calibrul 12/70, fabricată în Federaţia Rusă, cu
care a participat la vânătoarea din 23.12.2012 Gheorghe Creţu,
-Arma lui *****, nr.M742645, model Binelli, fabricată în Italia.
-Arma lui *****, nr.10750AT, model IJ 58, calibrul 16.
-glontele ridicat din corpul lui Paciu Sorin, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanţa
din 23.12.2012 din volumul 2, în colet se conține ambalajul de la mănuşi, hârtia pe care a stat
glontele, pe care sunt încă urme de sânge şi toate pachetele în care a fost împachetat glontele/f.d.
20-24 volumul 16/,
-declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că activează în calitate
de chirurg în secția chirurgie cardiovasculară a *****, la 23.12.2012 pe la orele 16.00 a primit
solicitarea medicilor din teritoriul de a se deplasa la Fălești pentru un pacient cu traumatism din
armă de foc, fiind suspiciuni de lezare a vaselor magistrale, după trauma respectivă și
aproximativ pe la orele 18.00 deja se afla în sala de operație, a venit direct în sala de operație
împreună cu chirurgul vascular *****, cu serviciul aviasan din mun.Chișinău în orașul Fălești,
unde deja decurgea operația începută de medicii din Fălești. Când a intrat în sala de operație
pacientul Paciu Sorin avea tensiunea arterială 100/70. Prin telefon i s-a raportat starea
pacientului, aproximativ pe la orele 16.30 au fost date indicațiile de a începe intervenția
chirurgicală, care urmau a fi înfăptuite până la sosirea lor, din momentul când s-a obținut sângele
la puncția abdomenului. Starea pacientului se afla în corespundere cu trauma suferită, o stare
grav stabilă, se afla în anestezie cu respirație dirijată. La momentul sosirii lor pacientul era într-o
stare stabilă, care nu avea careva probleme pentru viața pacientului. Au efectuat revizia tuturor
vaselor magistrale, care se aflau în traectoria canalului glontelui, a fost depistat leziunea unui vas
magistral care a fost cusut, iar la sfârșitul acțiunilor chirurgicale, surse de hemoragie activă nu
erau. El și medicul ***** au scris raportul operator. A fost lichidată sursa de hemoragie cauzată
de leziunea vasului magistral, prezența lui ca medic vascular nu era indicată, de obicei nimeni nu
verifică protocolul operator. În timpul intervenției chirurgicale au căutat glontele, dar pentru a
exclude o traumă chirurgicală suplimentară, au hotărât să finiseze căutarea acestuia. Glontele a
fost depistat de medicul ***** la sfârșitul intervenției și a rămas la spitalul Fălești, pe la orele
20.00 deja ieșise din sala de operație. Personal a văzut glontele extras, avea o formă sferică,
rotundă, avea careva deformări, pe suprafața sferică cu încrustări. A operat vena eliacă, a
verificat cusuturile, atât pe venă, cât și pe intestine. La vena este lipsa de hemoragie, vizual în
locul leziunii, la intestin permiabilitate și integritatea peretelui satisfăcătoare. La data de
24.12.2012 a discutat prin telefon cu medicul reanimatolog, starea pacientului fiind stabilă,
respirație spontană, cu indicii de laborator relativ satisfăcători, pe parcursul zilei respectie nu a
mai vorbit cu reanimarea, iar la 25.12.2012 dimineața a fost telefonat fiind raportat despre deces.
În sala de operație au fost prezenți el, *****, ***** *****, anesteziologul și două asistente
medicale. Pacienții cu traume prin armă de foc nu se transportă, a fost corectă decizia de a
transporta pacientul la cel mai apropiat spital la spitalul raional Fălești /f.d.178-179 volumul 16/,
-certificat prezentat de administratorul Î.S.„Cartuș” mun.Chișinău, nr.107 din 18.04.2013, prin
care se confirmă faptul, că în baza contractelor și facturilor importă și comercializează în
permanență în rețeaua sa de comerț muniții cal.12, 16 (glonț Trio), produse de compania
„TAXO”, Ucraina /f.d.190 volumul 16/,
-declarațiile expertului ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că unghiurile indicate
în raportul de expertiză au fost stabilite conform schemelor care au fost prezentate de către
procuror. Măsurările s-au efectuat de reprezentanții Oficiului cadastral teritorial, mai tîrziu ei au
efectuat în laborator măsurări, în rezultat măsurările de laborator au coincis cu cele efectuate de
reprezentanții Oficiului cadastral teritorial. Referitor la modalitatea de verificare a măsurărilor,
punctul inițial de pornire a servit locul aflării victimei Paciu Sorin indicat în schemă cu nr.1. Din
acest loc spre pozițiile aflării țintașilor s-a întins un cablu de 100 m. După întinderea cablului de
la punctul nr.1 - locul amplasării victimei, în direcţia plasării ţintaşului nr.3 s-a depistat creşterea
unor tufișuri, crengile cărora erau găurite, având găuri rotungite în direcţia dinspre nr.3 spre
direcția nr.1. Tot acolo, în punctul aflării ţintaşului nr.3 au fost depistate mai multe tuburi. Cablul
cu care au efectuat măsurările a fost întins de la poziţia nr.3 la o înălţime medie a unei persoane.
Proiectilul a trecut, prin găurile/orificiile crenguţelor tufişului, direcționîndu-se spre poziţia
aflării victimei. A precizat că glontele de tip „TAXO TPИO” nu are aceiași traiectorie ca și
gloanțele din calibru 7/72. Ultimul zboară pe o traiectorie dreaptă şi la cădere poate puţin să-și
schimbe poziţia, pe când glontele de tip „TAXO TPИO” are o traectorie imprevizibilă, sau după
cum s-a exprimat expertul, „непредсказуемый полет”. A studiat şi alte locuri ale ţintaşilor și
anume pct.4, unde copacii erau unul după altul, fapt care exclude posibilitatea efectuării
împușcăturilor. Totodată a fost verificat și locul țintașului cu nr.2, dar careva urme de tragere
spre pct.nr.1 nu au fost depistate /f.d.208-211 volumul 16/,
-declarațiile expertului ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că el personal s-a
deplasat la fața locului pentru efectuarea măsurărilor. În rezultatul verificărilor nu s-au stabilit
divergențe între locul țintașului plasat la poziția cu nr.3 și locul plasării victimei indicat cu
poziția nr.1. Cu referire la glontele extras din victimă a declarat, că la cercetarea proiectilului
glontelui pe suprafaţa acestuia au fost stabilite atât urme statice, cât şi urme dinamice.
Mecanismul de formare a urmelor statice au fost cauzate/create în urma unui impact a acestui
proiectil cu un obstacol. Urmele dinamice au fost cauzate/create în urma unor atingeri de
obstacol. În rezultatul cercetării liniei de tragere din poziția ţintaşului nr.3, în raport cu locul
aflării pătimitului indicat cu poziția nr.1, s-a constatat existența unor tufișuri cu crenguţe de
diferite înălţimi, unele din ele fiind frânte, altele fiind deteriorate în formă sferică. Tot pe această
linie conform schemei prezentate, treceau și cărările pe care au trecut mistreții, motiv pentru care
impactul a putut avea loc în urma lovirii proiectilului dat în cercetare, de aceste tufişuri sau
crengi /f.d.213-214 volumul 16/,

-declarațiile expertului ***** ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că gloanțele nu
pot să coincidă în totalitate, dar din practica sa, în majoritatea cazurilor, gloanțele fabricate la
aceiași uzină coincid, dar pot să apară și unele excepții. Ele coincideau cu mici devieri. Glontele
extras din cadavru și cu componența chimică a gloanțelor prezentate spre cercetare coincideau
cu mici devieri de câteva zecimi, au fost cercetate trei gloanțe și ele tot nu erau identice, aveau
careva devieri /f.d.216 volumul 16/,
-declarațiile expertului ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că leziunile corporale
depistate la Paciu Sorin, lezarea intestinelor și venei iliace externe sunt periculoase pentru viață.
Conform fișei medicale studiate, intervenţia chirurgicală la pacientul Sorin Paciu a fost efectuată
corect, din fişa de observaţie medicală şi raportul de expertiză medico-legală s-a constatat, că
canalul plăgii a avut o direcţie laterală stânga spre dreapta şi puţin din anterior spre posterior.
Prin urmare împuşcătura a avut aceeaşi direcţie ca şi canalul /f.d.218 volumul 16/,
-Volumul 17 - raportul de constatare medico-legală nr.134 din 18.01.2012, din care rezultă
concluziile: Examenul microscopic: Cord: congestie venoasă slab pronunţată cu agregate
eritrocitare în lumenul vascular, distrofie proteică pronunţată asociată a cardiomiocitelor cu
dispariţia striatiilor transversale, edem bazofilic neînsemnat al interstitiului, cu inflamatie
productivă neuniform pronunţată. Pulmonii: arborele bronşic manifestă descuamare a epiteliului,
edem şi infiltraţie limfoidă a peretelui bronşic, care se extinde circumiacent asupra
parenchimului pulmonar, arii distelectatice, atelectatice şi zone de emfizem alveolar; congestie şi
trombi eritrocitari în lumenul vaselor de microcirculaţie. Splină: anemie, reducerea moderată a
foliculelor limfatici. Rinichi: distrofie granulară pronunţată în nefroteliul tubilor contorţi cu
necroză macrofocală, pe fond de şuntare a circulaţiei sanguine spre zona medulară, zona
corticală rămânând anemică. Diagnostic microscopic: Anemie în organele interne. Rinichi de
şoc. Bronşită descuamativă, pneumonie interstiţială microfocală /f.d.21 volumul 17/,
-raport de expertiză medico-legală nr.283 din 20.10.2014, din care rezultă concluziile:
-În baza datelor dosarului penal/civil prezentat (nr.1-10/2014), documentelor medicale,
circumstanţelor cazului şi în conformitate cu întrebările înaintate pentru soluţionare comisia de
experţi judiciari medico-legali conchide:
-1.În practica medico-legală nu există vre-o clasificare sau atribuire a leziunilor ca compatibile
sau incompatibile cu viaţa. Totodată, reieşind din volumul lezional şi organele afectate, o astfel
de traumă nu poate fi considerată incompatibilă cu viaţa.
-2. Atât la etapa operaţională, cât şi la cea postoperaţională lui Sorin Paciu i-a fost acordată
asistenţă medicală în volum corespunzător.
-3.Reieşind din datele clinice ale hemodinamicii (tensiunea arterială - 117/65mmHg, pulsul 90
bătăi pe minut) volumul de sânge depistat intraoperator (1,5 litri) la Paciu Sorin s-a dezvoltat un
deficit de ~30% de sânge circulant şi un şoc hemoragie (hipovolemic) de gradul II
(decompensat), care necesita un volum de perfuzii de minimum ~2,5-2,7 litri şi masă eritrocitară
nu mai mult de 75% din volumul pierdut. Acestea s-au întreprins: s-a introdus masă eritrocitară
în volum de 739gr (~50%) şi perfuzii în volum de ~61 (bilanţul la orele 7.40, 24.12.12), inclusiv
substanţe coloidale şi cristale (plasmă proaspăt congelată (PPC), masă eritrocitară, Glucoză,
NaCl, sol.Ringer, ac.Aminocapronic, Poliglucină, etc.), deci putem conchide că s-a efectuat
perfuzie suficientă.

-4,6. Eficienţa tratamentului în mare măsură depinde de timpul de intervenţie (cu cât mai repede
se acordă asistenţa medicală, cu atât mai mari sunt şansele de reuşită), însă, în lipsa unor criterii
obiective, ştiinţific argumentate, nu putem stabili care puteau fi urmările sau impactul, ori dacă
putea fi salvat S.Paciu, în cazul unei intervenţii imediate.
-De menţionat, că în acest timp (2,5 ore) s-au întreprins măsuri de diagnostic, dar şi terapie
intensivă, deci pacientul nu a fost în afara asistenţei medicale.
-5. Decesul a fost determinat de către complicaţiile severe şi ireversibile ale hemoragiei din plaga
împuşcată şi anume: şocul hipovolemic şi sindromul de coagulare intravasculară diseminată
(CID).
-7. Astfel pentru deces hotărâtor şi prioritar a fost volumul şi gravitatea traumei în comun cu
complicaţiile sale, nu calitatea asistenţei medicale.
-8.Leziunile corporale în cauză (plagă deschisă a abdomenului cu lezarea organelor interne,
vaselor magistrale), cu sau fără complicaţiile ulterioare, se atribuie la vătămări corporale grave,
periculoase pentru viaţă.
-9. La etapa postoperatorie s-au aplicat măsuri de combatere a anemiei posthemoragice, şocului
hipovolemic şi altor complicaţii, însă în pofida asistenţei medicale acordată, starea pacientului a
debutat spre final cu o coagulopatie severă /f.d.53-62 volumul 17/,
-cerere de chemare în judecată înaintată de Paciu Ion și Paciu Galina către I.Lupu, Gh.Crețu,
D.Irimciuc, V.Svistun, Agenția de Stat „Moldsilva” și Rezervația Naturală „Pădurea
Domnească”, anexe la cererea respectivă în copii /f.d.77-84, 85-175/,
-cererea depusă de Paciu I. și Paciu G. de concretizare a sumelor prejudiciului material și moral
în cererea de chemare în judecată depusă la Judecătoria Fălești la 13.11.2014, anexe la cererea
respectivă în copii /f.d.206-207, 208-215/,
- volumul 22- raspunsul Î.S.”Cartuş” din care rezultă, că în perioada anilor 2011-2012,
întreprinderea de Stat „Cartuş” a importat cartuşe de tip „TRIO” de la întreprinderea „Takho” din
or.Herson, Ucraina, cartuşele de tip „TRIO”, importate din Ucraina, nu necesită omologarea pe
teritoriul Republicii Moldova. După procurarea cartuşelor de tip „TRIO”, consumatorii le
utilizează în scopurile prevăzute de legislaţie (sport, vînat) /f.d.24/,
- raspunsul președintelui Societății Vânătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova din
10.07.2017, din care rezultă, că:
- la data de 15.08.20123, Guvernul Republicii Moldova a adoptat hotărîrea nr.606 ”Cu privirea la
reglementarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2012-2013”.
- Întru executarea prevederilor legii Regnului animal nr.439 din 27.04.1995 şi hotărârii
Guvernului nr.606 din 15.08.2012, Agenţia „Moldsilva” la data de 14.09.2012 a emis ordinul
nr.168 „Cu privire la deschiderea vânătorii la mistreţi în anul 2012”. Ordinul susmenţionat al
Agenţiei „Moldsilva” se referea la stabilirea modului, termenelor şi limitelor de recoltare a
mistreţului în sezonul de vânătoare al anului 2012.
- Totodată, acest ordin se referea la cartuşele care erau interzise pentru a fi utilizate la vânătoarea
de mistreţ.
- La punctul 10 al ordinului nr.168 din 14.09.2012 era stipulat în mod expres faptul că „se
interzice tirul asupra mistreţului cu cartuşe cu poşuri (alice cu diam.6,25 - 9 mm)”.
- Potrivit p.69 a Regulilor de securitate la vânătoare în Republica Moldova, la goana de mistreţ
se va trage numai din arme cu ţeava lisă cu glonţe (de fabrică), la o distanţă nu mai mare de 50
metri.
- Cartuşele de tip „TRIO” (diam.12,0 mm) sunt produse de întreprinderea „TAKHO” or.Herson,
Ucraina şi sunt destinate inclusiv şi pentru vânătoarea de mistreţ.
- Având în vedere că cartuşele de tip „TRIO” cu diam.12,0 mm sunt produse de fabrică şi au un
calibru ce depăşeşte mărimea interzisă de 9 mm, utilizarea lor la vânătoarea de mistreţ nu este
interzisă/f.d.83/,
-raportul de expertiză nr.3646 din 16.07.2013, efectuat de Centrul tehnico-criminalistic și
expertize judiciare, Direcția tehnico-criminalistică și expertize judiciare Centru, cu concluzii că
din telefonul mobil de model Samsung de model GT-19000, aflat în posesia lui Paciu Sorin,
ridicat de la Paciu Adriana, potrivit ordonanței de ridicare din 13.02.2013, prin intermediul
programului „Oxigen Forensic Suite 2013” au fost extrase fişierele video cu lista cu proprietăți şi
fişierele document cu lista cu proprietăţi, informații depistată a fost anexată pe un purtător optic
deinformație „Emtec” de tip DVD+ R DL cu capacitatea de 8,5 Go /f.d.110, 112-115 volumul
22/,
-procesul-verbal de examinare din 22.07.2013 a telefonului mobil de model Samsung, care se
afla în posesie cet.Paciu Sorin la 23.12.2012, ridicat de la succesorul părţii vătămate Paciu
Adriana la 13.02.2013, precum şi un purtător optic de informaţii de model Emtec anexă la raport
de expertiză nr.3646 din 16.07.2013, din care rezultă concluziile:
- 1. Obiectul al examinării constituie un telefon mobil de model Samsung care se afla în posesie
cet.Paciu Sorin la 23.12.2012 şi care la 13.02.2013 a fost ridicat de la succesorul părţii vătămate
Paciu Adriana.
-Astfel, telefonul mobil de model „Samsung GT-I9000” de culoare neagră are MEI *****. În
telefon este instalată cartela SIM de la companie Moldcell cu număr *****. Telefonul este uzat,
fără deteriorări vizibile şi este în stare de lucru. După verificarea agendei apelurilor nepreluate,
agendei apelurilor preluate, agendei apelurilor contactate, agendei mesagelor (sms), agendei
telefonului, memoriei telefonului s-a constatat, că telefonul dat nu conţine careva informaţii care
au importanţă pentru cauza penală.
-De asemenea au fost verificate și examinate fișierile foto, video, audio și cu documente care se
deţin în telefonul în cauză. La fel, s-a constatat, că fişierile menţionate a telefonul dat nu conţin
careva informaţii care au importanţă pentru cauza penală.
-2. Obiectul al examinării constituie un purtător optic de informaţii de model Emtec de tip
DVD+R DL cu capacitatea de 8,5 Gb, care reprezintă anexă la Raport de expertiză nr.3646 din
16.07.2013. Pe acest disc este aplicată ştampila "expertului judiciar 019. Pe acest purtător de
informaţii sunt trascrise toate informaţiile care se conţin pe telefonul mobil de model „Samsung
GT- 19000” cu IMEI *****.
-În rezultatul examinării acestui purtător de informaţii, s-a constatat, că fişierile menţionate a
telefonului dat nu conţin careva informaţii care au importanţă pentru cauza penală / f.d.116-117
volumul 22/.
-purtătorul de informaţie anexat la raportul de expertiză nr.3646 din 16.07.2013, cu reproducerea
mapelor din 23.12.2012 cu 4 fişiere video, potrivit căror s-a constatat că sunt fotografii personale
care nu se referă la vânătoarea în cauză, altă informație pe fișierele respective nu este prezentă,
-raportul de expertiză extrajudiciară a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare a IGP
nr.34/12/1-R-1117 din 27.03.2018, din care rezultă concluziile:
1. Soluţionarea întrebării care este unghiul amplasării ţintaşului Gheorghe Creţu relativ locului
depistării lui Sorin Paciu, menţionat conform procesului-verbal de cercetare la faţa locului din
data de 25.12.2012 şi schemei anexate la acest procesul-verbal sub nr.18, în coraport cu linia
ţintaşilor, având ca puncte de reper nr.2,3,5 şi 11, nu este posibilă deoarece poziţionarea pe
schemă (locului depistării lui Sorin Paciu) nu este localizată prin două coordonate de la repere
fixe.

2. Soluţionarea întrebării dacă potrivit procesului-verbal de cercetare la faţa locului şi schemei


anexate din data de 25.12.2012, locul poziţionării ţintaşului Gheorghe Creţu este menţionat cu
nr.5, iar locul împuşcării şi căderii celui de-l doilea mistreţ este menţionat cu nr.17, care a fost
unghiul tragerii ţintaşului Gheorghe Creţu, relativ locului împuşcării şi căderii celui de-al doilea
mistreţ, având ca reper linia de amplasare a ţintaşilor (***** sub nr.2, Creţu Gheorghe sub nr.5),
nu este posibilă deoarece poziţionarea pe schemă (locul împuşcării şi căderii celui de-al doilea
mistreţ) nu este localizată prin două coordonate de la repere fixe.
3. Paciu Sorin se afla în afara limitelor hotarelor sectorului de tragere a ţintaşului Creţu
Gheorghe, având ca reper locul amplasării acestuia sub nr.5.
4. Paciu Sorin se afla în afara limitelor hotarelor sectorului de tragere a ţintaşului Svistun
Valeriu, având ca reper locul amplasării acestuia sub nr.3.
5. Paciu Sorin se afla în limitele hotarelor sectorului de tragere a ţintaşului *****, având ca reper
locul amplasării acestuia sub nr.2/f.d.164-166/.
100. În urma cercetării și evaluării integrale a probelor cercetate, Colegiul penal ajunge la
concluzia, că apelurile declarate pe caz urmează a fi admise, inclusiv din oficiu, în baza art.409
al.2 CPP RM, cu casarea parțială a sentinței în privința lui Crețu Gheorgre, cu rejudecarea
cauzei și cu pronunțarea unei noi hotărîri noi în aspectul nominalizat:
-privind constatarea vinovăției lui Crețu Gheorghe în comiterea infracțiunii prevăzute de art.149
al.1 CP RM, în același timp, ținînd cont de faptul că la momentul judecării cauzei în instanța de
apel a intervenit termenul de prescripție prevăzut de lege, cu încetarea procesului penal în
privința lui Crețu Gheorghe, din motivul intervenirii termenului de prescripție prevăzut de lege.
-privind încetarea procesului penal în privința lui Crețu Gheorghe în comiterea infracțiunii
prevăzute de art.233 Cod Penal în varianta în redacția Legii nr. 292-XVI din 21.12.2007 (în
vigoare din 08.02.2008 și la data infracțiunii incriminate), deoarece lipsește latura obiectivă a
infracțiunii incriminate, totodată cu constatarea comiterii de către Crețu Gheorghe a
contravenției prevăzute de art.128 al.2 Cod Contravențional RM, cu încetarea procesului
contravențional în privința lui Crețu Gheorghe, din motivul intervenirii termenului de prescripție
prevăzut de lege.
101. La fel, în urma cercetării și aprecierii probelor cercetate, Colegiul penal ajunge la
concluzia, că instanţa de fond corect a ajuns la concluzia de a achita pe inculpatul Lupu Ion în
crima prevăzută de art.314 al.1 CP RM din motivul că nu s-a constatat existența faptului
infracțiunii, însă eronat a motivat în partea motivată a sentinței că lipsește doar un component al
infracțiunii, și anume obiectul infracțiunii, totodată în urma rejudecării cauzei Colegiul penal
consideră că inculpatul Lupu Ion urmează a fi achitat în crima incriminată și motivul pe care
urmează a se întemeia achitarea în cauza penală vizată este cel prescris la art.390 alin. (1) pct. 1)
Cod de procedură penală, și anume din motivul că nu s-a constatat existența faptului infracțiunii.
102. La fel, Colegiul penal consideră că soluția instanţei de fond de a achita pe inculpatul
Lupu Ion în crima prevăzută de art.332 al.2 lit.b CP RM din motivul că nu s-a constatat existența
faptului infracțiunii este una corectă, doar că eronat s-a motivat soluția în sensul că lipsește un
component al infracțiunii, și anume latura subiectivă, că nu este indicat și descris motivul
infracțiunii – interesul inculpatului Lupu Ion, totodată în urma rejudecării cauzei Colegiul penal
consideră că în privința lui Lupu Ion în crima incriminată potrivit art.332 al.2 lit.b CP RM
urmează a fi emisă sentință de achitare din motivul prescris la art. 390 alin. (1) pct. 1) Cod de
procedură penală, deoarece nu s-a constatat existența faptului infracțiunii.

103. Colegiul penal consideră că instanţa de fond just a ajuns la concluzia de a achita pe
inculpatul Lupu Ion în crima prevăzută de art.233 CP RM, însă motivul pe care urma să fie
adoptată sentința de achitare nu este lipsa elementelor infracțiunii, după cum eronat a stabilit
instanța de fond, lipsa căror anume elemente a infracțiunii lipsesc nefiind motivată, totodată
motivul prescris de achitare este anume lipsa faptului infracțiunii, prevăzut de art.390 al.1 lit.1
CPP RM.
104. La fel, Colegiul penal consideră că instanţa de fond just a ajuns la concluzia de a
achita pe inculpatul Lupu Ion în crima prevăzută de art.327 al.2 lit.b,c CP RM, doar că eronat și
contradictoriu s-a motivat motivul achitării, lipsa căror anume elemente a infracțiunii lipsesc
nefiind motivată, astfel că în urma rejudecării cauzei Colegiul penal consideră că motivul pe care
urmează să fie adoptată sentința de achitare este anume lipsa faptului infracțiunii, prevăzut de
art.390 al.1 lit.1 CPP RM.
105. În același timp, ținînd cont de cele stabilite în instanța de apel, Colegiul penal
constată că instanţa de fond corect a ajuns la concluzia de a achita pe inculpatul Irimciuc Denis
în crima prevăzută de art.314 al.1 CP RM din motivul că nu s-a constatat existența faptului
infracțiunii, însă eronat s-a motivat în partea motivată a sentinței că lipsește doar un component
al infracțiunii, și anume obiectul infracțiunii, totodată de fapt este justă soluția și motivul pe care
urmează a se întemeia achitarea în cauza penală vizată, și anume cel prescris la art.390 alin. (1)
pct. 1) Cod de procedură penală.
106. Colegiul penal consideră că soluția instanţei de fond de a achita pe inculpatul
Irimciuc Denis în crima prevăzută de art.332 al.1 CP RM din motivul că nu s-a constatat
existența faptului infracțiunii este un corectă, doar că eronat s-a motivat soluția doar în sensul că
lipsește un component al infracțiunii, și anume latura subiectivă, că nu este indicat și descris
motivul infracțiunii – interesul inculpatului, totodată în urma rejudecării cauzei Colegiul penal
consideră că motivul pe care urmează a se întemeia achitarea în cauza penală vizată este cel
prescris la art. 390 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală.
107. Colegiul penal consideră că instanţa de fond just a ajuns la concluzia de a achita pe
inculpatul Irimciuc Denis în crima prevăzută de art.233 CP RM, însă motivul pe care urma să fie
adoptată sentința de achitare nu este lipsa elementelor infracțiunii, după cum eronat a stabilit
instanța de fond, lipsa căror anume elemente a infracțiunii lipsesc nefiind motivată, totodată
motivul prescris de achitare este anume lipsa faptului infracțiunii, prevăzut de art.390 al.1 lit.1
CPP RM.
108. La fel, Colegiul penal consideră că instanţa de fond eronat și prematur a ajuns la
concluzia de a achita pe inculpatul Irimciuc Denis în crima prevăzută de art.327 al.2 lit.c CP RM
din motivul lipsei elementelor infracțiunii, de altfel motiv diferit decît cel pe care se bazează
soluția de achitare a inculpatului Lupu Ion și Svistun Valeriu, iar în urma rejudecării cauzei
Colegiul penal consideră că probele cercetate constată existența faptei infracțiunii în acțiunile
inculpatului Irimciuc Denis prevăzute de art.327 al.2 lit.c CP RM.
109. Colegiul penal consideră că instanţa de fond corect a ajuns la concluzia de a achita
pe inculpatul Svistun Valeriu în crima prevăzută de art.314 al.1 CP RM din motivul că nu s-a
constatat existența faptului infracțiunii, însă eronat a motivat în partea motivată a sentinței că
lipsește doar un component al infracțiunii, și anume obiectul infracțiunii, totodată în urma
rejudecării cauzei Colegiul penal consideră că inculpatul Svistun Valeriu necesită a fi achitat în
crima dată din motivul prescris la art.390 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală RM, deoarece
nu s-a constatat existența faptului infracțiunii.
110. La fel, Colegiul penal consideră că soluția instanţei de fond de a achita pe inculpatul
Svistun Valeriu în crima prevăzută de art.332 al.1 CP RM din motivul că nu s-a constatat
existența faptului infracțiunii este un corectă, doar că motivarea este eronată în vederea soluției
doar în sensul că lipsește un component al infracțiunii, și anume latura subiectivă, că nu este
indicat și descris motivul infracțiunii – interesul inculpatului, totodată în urma rejudecării cauzei
Colegiul penal consideră că motivul pe care urmează a se întemeia achitarea în cauza penală
vizată este cel prescris la art. 390 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, nefiind constatată
existența faptei infracțiunii în acțiunile inculpatului.
111. Colegiul penal consideră că instanţa de fond just a ajuns la concluzia de a achita pe
inculpatul Svistun Valeriu în crima prevăzută de art.233 CP RM, însă motivul pe care urma să fie
adoptată sentința de achitare nu este lipsa elementelor infracțiunii, după cum eronat a stabilit
instanța de fond, lipsa căror anume elemente a infracțiunii lipsesc nefiind motivată, totodată
motivul prescris de achitare este anume lipsa faptului infracțiunii, prevăzut de art.390 al.1 lit.1
CPP RM.
112. La fel, Colegiul penal consideră că instanţa de fond eronat și pripit a ajuns la
concluzia de a achita pe inculpatul Svistun Valeriu în crima prevăzută de art.327 al.2 lit.c CP
RM din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii, de altfel motiv diferit decît cel pe
care se bazează soluția de achitare a Irimciuc Denis, iar în urma rejudecării cauzei Colegiul penal
consideră că probele cercetate constată existența faptei infracțiunii în acțiunile inculpatului
Svistun Valeriu prevăzute de art.327 al.2 lit.c CP RM.
În continuare, Colegiul penal se va referi referitor la învinuirile aduse inculpaților în mod
separat.

Cu privire la învinuirea adusă inculpatului Crețu Gheorghe Tudor în comiterea


infracțiunii prevăzute de art.149 al.1 Cod Penal al RM.
113. Colegiul penal ține să indice, că Crețu Gheorghe Tudor a fost pus sub învinuire în
faptul că el a săvârşit lipsirea de viaţă din imprudenţă a unei persoane în următoarele
circumstanţe:
La 23.12.2012, în perioada orelor 08.30 – 16.00 min., aflîndu-se în parcela 76 a
cantonului numărul 4 al sectorului numărul 2 „Călineşti” al masivului forestier a Întreprinderii de
Stat „Pădurea Domnească” din raionul Făleşti, în zonă de frontieră, care potrivit anexei numărul
1 a Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 se atribuie la
categoria „Rezervaţii ştiinţifice”, încalcînd prevederile Legii privind fondul ariilor naturale
protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998, art.26, lit.e) potrivit cărora în rezervaţia ştiinţifică sunt
interzise activităţi ce pot conduce la dereglarea evoluţiei fireşti a proceselor naturale, în special,
vînatul ...; Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995, anexa nr.I Regulamentul gospodăriei
cinegetice, cap.III, pct.35, lit.a) potrivit căruia se consideră vînătoare ilicită vînătoarea în locuri
interzise, precum şi cu încălcarea legislaţiei şi a modului de vînătoare stabilit pe teritoriul unde
ea se efectuează; Legii cu privire la frontiera de stat nr.215 din 04.11.2011, art.32 alin.1 potrivit
cărora vînătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe o adîncime de 500 metri de la linia frontierei
de stat către interior este interzisă; Regulile de securitate la vînătoare, aprobate prin ordinul
Consiliului Republican al Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova în comun cu
Ministerul Afacerilor Interne pct.pct.1, 71, 79 şi 85; Instrucţiunea de protecţie a muncii, aprobată
prin ordinul directorului Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească” ÎS nr.111 din 26.12.2002,
pct.pct.59, 62, 64, 66, 67; ordinul directorului general al Agenţiei „Moldsilva” nr.168 din
14.09.2012 cu privire la deschiderea vînătoarei la mistreţi în anul 2012, pct.pct.6 şi 10; ordinul
directorul*****nr.95-P din 29.11.2012 cu privire la deschiderea vînătoarei la mistreţi în anul
2012, pct.pct.4 şi 6, a participat în calitate de vînător - ţintaş împreună şi prin comun acord cu
alte persoane stabilite de organul de urmărire penală la vînatul ilegal de mistreţi.
În cadrul vînătului ilegal, aproximativ la ora 11.30 min., schimbînd din propria iniţiativă
locul său de poziţionare în calitate de vînător - ţintaş, a efectuat mai multe trageri de-a lungul
liniei trăgătorilor şi peste hotarele sectorului de tragere determinat, cu unelte interzise, adică cu
folosirea gloanţelor rotunde din tubul „Taxo Трио”, din arma de foc de vînătoare semiautomată
cu ţeavă lisă de model „MŢ 21-12”, calibrul 12 mm, cu numărul 05845 confecţionată industrial
la uzina de armament din or.Tula Federaţia Rusă, deţinută legal, considerînd în mod uşuratic că
careva urmări prejudiciabile vor fi evitate, nu a prevăzut, deşi putea şi trebuia să prevadă
accidente cu oameni, ca rezultat fiind rănit cet.Paciu Sorin, care a fost internat în Spitalul raional
Făleşti, unde în urma leziunilor provocate la 25.12.2012 a decedat.
Conform raportului de expertiză medico - legală nr.146 din 25.12.2012, decesul cet.Paciu
Sorin a survenit în urma plagii penetrante a abdomenului prin lezare cu armă de foc, cu lezarea
organelor interne abdominale cu dezvoltarea hemoperitoneului, anemiei organelor interne,
şocului posthemoragic, care au putut fi pricinuite prin lezare cu arma de foc prin tragere şi se
referă la categoria leziunilor corporale grave, periculoase pentru viaţa.
Astfel, Creţu Gheorghe Tudor a fost pus sub învinuire că a comis prin acțiuni intenționate
o infracţiune prevăzută de art.149 alin.(1) Cod Penal, adică: „Lipsirea de viaţă din imprudenţă”.
114. Fiind audiat în ședința instanței de apel inculpatul Crețu Gheorghe a declarat, că nu
este vinovat în faptele imputate și nu a comis încălcările care i se imputează, a respectat
prevederile regulilor de securitate la vânătoare, cărtușele utilizate de el la vânătoarea dată au fost
procurate la magazinul ”Cartuș”, care este o instituție specializată în domeniul dat și se află în
subordinea MAI, cartușele date au fost verificate la instructaj de persoanele responsabile de
petrecerea vânătorii și careva obiecții nu au fost, totodată cartușele sunt produse la uzină, sunt
analogate și permise pe teritoriul RM, având ca destinație utilizarea la vânătoarea de mistreți, iar
arma care o deținea MȚ 2112 utilizează numai cartușe de fabrică, nu și-a schimbat locul în
timpul vînătorii, nu a tras în direcția aflării lui Sorin Paciu și nu cunoștea că ultimul se afla în
acel loc lîngă *****, a tras doar în mistreți, fiind vînați doi mistreți. La locul de țintaș unde el a
fost amplasat de Svistun Valeriu se afla o văgăună, adică o mică groapă și din acest loc el a
efectuat toate împușcăturile, toate cinci, care se confirmă prin tuburile de la cărtușele depistate,
toate sunt în dreapta fixate în schema de cercetare la fața locului, despre ce se confirmă că s-a
întors la 180 grade și a efectuat 2 împușcături consecutive în mistreți sub un unghi de 45 grade,
care imediat a căzut doborât, el e de statură medie și ochind în mistreț arma era înclinată în jos
sub un unghi în pământ și mistrețul a căzut automat în locul unde a fost împușcat, cum a ajuns
Sorin Paciu de la copacii din spatele liniei nu cunoaște și nici nu putea să cunoască, deoarece
când s-a început vânătoarea la linia de țintași în afară de vânătorii de țintași nu era nimeni,
despre ce confirmă procesul-verbal de cercetare la fața locului cu schema anexată din
25.12.2012.
La fel inculpatul Crețu Gheorghe a declarat, că la instructajul petrecut de Svistun Valeriu
s-a anunțat că este o vânătoare de reglare numerică, vânătoarea de reglare numerică se petrece
prin analogie, conform regulilor generale de petrecere a vânătorilor sportive de mistreți, alte
reguli nu au fost stabilite, avea două tipuri de cartușe, ambele produse la uzina de muniție din
or.Nicolaev Ucraina firma Taho, pe care le-a utilizat în perioada desfășurării vânătorii, cartușele
taxo, în limba rusă ”pulea trio”, nu a desfăcut niciodată cartușele și nu cunoaște câte capuri
balistice au cartușele. La finalizarea instructajului Svistun a verificat la toți armele și munițiile
inclusiv și la el, unde el a prezentat toate cartușele pe care le avea în acea zi. Când a efectuat
împușcătura, a îndreptat arma jos spre mistreț, tragerea are loc în direcția animalului ce urmează
a fi vânat/f.d.258-268 volumul 23/.
Aceleași declarații inculpatul Crețu Gheorghe le-a dat și în ședința instanței de
fond/f.d.127-139 volumul 16/, declarații expuse în pct.69 al deciziei.
115. Deși inculpatul Crețu Gheorghe în ședințele judiciare nu a recunoscut vina sa în
comiterea infracțiunii de lipsire de viață din imprudență a lui Paciu Sorin, Colegiul penal
consideră că declarațiile de nerecunoaștere a vinovăției se combat prin cumulul de probe
cercetat, astfel că vina inculpatului în comiterea infracțiunii prevăzute de art.149 al.1 Cod Penal
al RM se demonstrează prin elementele de fapt dobîndite din mijloacele de probă rezultate din
acțiunile procesuale petrecute pe caz, din declarațiile părților vătămate Paciu Ion și Paciu
Galina, a succesorului victimei Paciu Adriana, din depozițiile martorilor, declarațiile și
concluziile experților, înscrisurile administrate pe caz, cercetate în ședința instanței de fond, cît
și de apel, la cercetarea cărora inculpatul a avut acces deplin și nu a fost îngrădit, după cum
urmează:
-Declarațiile părții vătămate Paciu Ion date în instanța de fond, susținute în instanța de apel, din
care rezultă, că Sorin Paciu a fost fiul lui, despre cele întîmplate la vînătoarea din 23.12.2012 a
aflat de la ***** și *****, care i-au comunicat că fiul său Sorin a fost rănit la vînătoarea
petrecută la 23.12.2012, informîndu-l că Sorin a fost rănit în burtă de un glonte care a ricoșat,
după operație medicii i-au informat că nu a fost lezat nici un organ vital. Ulterior, la 25.12.2012,
medicul i-a informat că Sorin a decedat. În legătură cu funerariile, împreună cu soția au suportat
cheltuieli materiale. Până în prezent de el personal nu s-a apropiat nimeni să-i propună careva
ajutor sau să-și ceară scuze pentru cele întîmplate /f.d.215-218 volumul 14, f.d.221 volumul 23/.
-declarațiile succesorului victimei Paciu Adriana date în instanța de fond, susținute în instanța de
apel, din care rezultă, că Sorin Paciu a fost soțul ei. La data de 23.12.2012 Sorin a plecat la
vînătoare, pe parcursul zilei ea a încercat să comunice cu el, telefonîndu-l de mai multe ori, dar
telefonul era închis. Despre cele întîmplate a aflat de la părinții lui Sorin și ***** *****, care au
informat-o că Sorin în cadrul vînătorii a fost rănit în zona abdomenului, că el se află în spital și
deja a fost operat, starea sănătății lui fiind stabilă. La 25.12.2012 au mers la spital, unde medicul
***** a informat-o că Sorin a decedat. Ce a fost mai departe ea nu-și amintește, deoarece a avut
nevoie de ajutor medical/f.d.219-221 volumul 14, f.d.219-220 volumul 23/.
-declarațiile părții vătămate Paciu Galina depuse în instanța de fond, verificate în ședința
instanței de apel, din care reiese, că Sorin Paciu a fost fiul ei. Despre faptul că Sorin a fost rănit
la vînătoare a aflat de la ***** *****, care i-a spus că nu a fost atins nici un organ vital, că
starea sănătății fiului este stabilă. La 25.12.2012 cînd au venit la spital au fost informați că Sorin
a decedat. Susține acțiunea civilă înaintată pe caz /f.d.27-28 volumul 16/.
-declarațiile martorului ***** date în instanța de fond și de apel, din care rezultă, că la
vânătoarea din 23.12.2012 a mers cu Paciu Sorin. La vânătoare el personal era amplasat la colțul
sectorului în care se vâna și nu și-a schimbat locul determinat de Svistun Valeriu în regiunea
copacului doi potrivit schemei, Paciu Sorin se afla în spatele său. De la locul unde a fost
amplasat îl vedea pe Crețu Gh. deoarece se afla în fața sa. Locul unde era amplasat Crețu Gh. se
vedea bine de la el și locul era mai lăsat, pe Crețu îl vedea mai mult de jumătate. Paciu S. stătea
cu el de la începutul goanei, distanța dintre el și Paciu Sorin era de 30-40 cm, Sorin fiind sprijinit
cu spatele de un copac, cu fața spre el, despărțindu-i practic numai tulpina copacului. *****,
*****, Svistun și Crețu au văzut locul unde au fost amplasați el cu Paciu Sorin. La a doua ieșire
la vânat a auzit împușcături din fața sa unde erau amplasați Svistun și Crețu și în momentul
împușcăturii a întors capul spre locul de unde s-au auzit împușcăturile, au avut loc vre-o cinci
împușcături în aceiași perioadă cu diferență mică între ele. El față de Crețu se afla în unghi de 5
grade, maximum 10 grade, el personal se afla în afara unghiului de 45 grade, nu a observat
momentul tragerii în direcția unde se afla el și Sorin Paciu, dar imediat după împușcătură l-a
văzut pe Crețu Gheorghe cu fața și cu arma îndreptată spre ei, pe cînd Valeriu Svistun stătea cu
spatele, a văzut între Svistun și Crețu unu sau doi mistreți doborâți. Paciu Sorin imediat după
aceste împușcături i-a strigat că este rănit. El a strigat primul la Crețu Gh. „ce faci, ai tras înspre
noi”, în acest moment Svistun fuga a venit la locul unde era el cu Sorin Paciu și a strigat să
oprească vânătoarea, l-au culcat pe zăpadă pe Sorin, împreună cu Svistun i-au dezgolit locul
unde era plaga și Svistun i-a aplicat la acel loc zăpadă, după ce l-au transportat pe Sorin la
spital/f.d.102-109 volumul 15, f.d.248-252 volumul 23/.
-declarațiile inculpatului Svistun Valeriu, date în instanța de fond, susținute în ședința instanței
de apel, din care reiese, că Svistun Valeriu, printre altele, a declarat, că la vînătoarea din
23.12.2012, după petrecerea instructajului și citirea instrucțiunii nr.15 cu privire la vânătoarea de
mistreți, vînătorilor le-a cerut să-i prezinte cartușele care vor fi folosite la vînătoare, fiind
prezentate cartușele de toți, inclusiv Crețu Gheorghe, ultimul prezentîndu-i cartușe cu glonte.
Ulterior s-au deplasat în pădure la locurile unde trebuia să aibă loc vînătoarea, în cantonul nr.4.
La a doua goană, el personal a aranjat ţintaşii la poziţii. Linia de poziţionare a acestora la a doua
goană nu era una dreaptă, locul vînătorului ***** prezentînd un unghi mai mare de 90 grade. În
timp ce ***** s-a așezat la număr nu a văzut ca lîngă el să se afle o altă persoană, nici pe
parcursul vînătorii. ***** a efectuat o împuşcătură regulamentar, de la care mistreţii s-au întors
înapoi de unde au ieșit. Peste aproximativ zece minute, a apărut din nou o turmă de mistreți din
partea stîngă a lui, care veneau între el şi vecinul lui din partea stîngă, care era Crețu Gheorghe.
După acesta era plasat țintașul *****, el fiind ultimul din partea stîngă. La apropierea mistreţului
de linia de tragere vecinul din stînga a efectuat cîteva împuşcături în direcţia lor, rănind unul din
mistreții dați, fapt care l-a observat după trecerea mistrețului de linia de tragere, motiv pentru
care şi el personal a efectuat o împuşcătură în spatele mistreţului, întrucît acesta era deja trecut
de linia țintașilor, doborîndu-l la pămînt. După împuşcarea mistreţului Crețu Gheorghe s-a pornit
înspre mistreţul doborît, însă el i-a cerut printr-un semn să se întoarcă înapoi, deoarece au fost
cazuri cînd mistreţul doborît s-a ridicat şi s-a năpustit asupra vânătorului. Crețu Gheorghe a
executat cerința, întorcîndu-se înapoi. La puţin timp după aceasta, vînătorul din partea lui dreaptă
i-a făcut un semn sonor, un şuierat specific, arătându-i că şi-a schimbat poziţia și anume din
partea stîngă a drumului pe care se afla a trecut în partea dreaptă a drumului, lângă nişte arbori
mai groşi. După schimbarea poziției, vînătorul ***** la fel se afla în vizorul lor. Imediat după
aceasta, între el şi vînătorul din stînga, a mai apărut un mistreţ, în care el a efectuat două
împuşcături consecutive, dar a ratat ţinta. Mistreţul s-a deplasat în continuare pe direcţia iniţială,
ieşind la linia dintre el şi vînătorul din stînga lui. Atunci Crețu Gheorghe, avînd arma îndreptată
în direcția mistrețului, sub un unghi foarte mic, reeșind din linia de poziționare a țintașilor, l-a
condus și a tras de la stînga spre dreapta, mărind în același timp și unghiul, cîteva împuşcături în
mistreţul care se deplasa, doborîndu-l la o distanţă de aproximativ 1-3 metri în spatele primului
mistreţ. Unghiul de tragere la prima împușcătură în cel de al doilea mistreț efectuată de către
Crețu Gheorghe a fost perpendicular, în raport atît cu el, cît și cu alți țintași. Toate acestea s-au
desfășurat în vizorul lui. În această perioadă nu a observat ca țintașul Crețu Gheorghe să-și
schimbe locul de poziționare. Imediat după aceasta a auzit un strigăt în spate: „naşule ajutor sunt
rănit”, cînd a auzit strigătele stătea cu faţa înspre vecinul din stînga Crețu, iar Crețu se afla cu
fața spre el. După aceasta careva împușcături nu a mai auzit. Imediat s-a deplasat în direcţia de
unde s-a auzit strigătul, găsindu-l acolo pe Ghenadie şi încă o persoană, care şedea întinsă pe
spate, arătîndu-le că este rănit în partea stîngă de jos a burţii, i-au dezgolit corpul în regiunea
dată, unde au observat o rană mică. Văzînd aceasta ***** s-a pornit să mai cheme câţiva băieţi,
iar el a rămas cu persoana dată, căreia i-a pus un bulgăre de zăpadă pe rană şi a apăsat puţin ca să
oprească scurgerea de sînge. Între timp l-a sunat pe **********, superiorul gonaşilor şi i-a cerut
să oprească goana şi să trimită urgent o sanie, i-a telefonat lui Irimciuc Denis, superiorul lui pe
linia de serviciu, căruia i-a comunicat că a fost rănită o persoană, a fost oprită vînătoarea și se
ocupă de transportarea lui la spital. În timpul cât efectua aceste apeluri persoana rănită i-a spus
că-i este frig la mâini, rugîndu-l să-i pună mănuşile, spunîndu-i că-i amorţeşte piciorul drept.
Atunci i-a ridicat piciorul, îndoindu-l de la genunchi, încercînd să-l țină de vorbă. Între timp
persoana rănită rostea cuvintele „doamne ajută-mă,” și întreba „de ce el a tras?”. Cu cîteva
persoane au transportat rănitul pe mâini în sanie. L-a întrebat pe Creţu, deoarece numai el se afla
cu faţa și cu direcția armei înspre locul aflării victimei „de ce ai tras cu carteci?”, ultimul
comunicîndu-i că a tras cu „trio”. După ce s-au adunat toți vînătorii și țintașii a organizat
transportarea mistreților din locul doborîrii, stăruindu-se să lase urmele cît mai intacte şi vizibile
interzicînd accesul în locul unde s-a întîmplat tragedia şi s-au deplasat la cantonul numărul
4/f.d.105-113 volumul 16, f.d.254 volumul 23/.
-declarațiile martorului *****, date atît în ședința instanței de apel, cît și în instanța de fond, din
care reiese, că martorul a declarat, printre altele, că la vânătoarea din 23.12.2012 a participat în
calitate de țintaș, țintașii erau amplasați în unghi, el personal a fost amplasat ultimul în linie
dreaptă, alături era Gh.Crețu, apoi V.Svistun și *****, el față de Crețu Gh. era amplasat
aproximativ la 30-50 metri. În momentul când Svistun V. îi amplasa, Paciu Sorin a spus că este
obosit și nu poate participa la vânat, ultimul era amplasat în spatele lui *****, despre care fapt ei
toți au fost informați, adică el personal, Crețu, Svistun și *****. De la locul unde se afla
amplasat la vînătoare îl vedea pe Crețu Gh. și a văzut că Gh.Crețu a efectuat împușcături. Din
momentul când mistreții au pornit în direcția lui Crețu și Svistun, Crețu a făcut câțiva pași în
urmă de la locul inițial și a tras în direcția mistreților paralel liniei de amplasare a țintașilor,
Crețu a tras în dreapta lui, a văzut doi mistreți doborâți. Din mometul când au apărut mistreții în
fața lui Crețu și Svistun, el și-a îndreptat privirea și atenția spre mistreți, respectiv la mișcările
lor, îi urmărea și atunci a văzut acțiunile lui Crețu Gh. și cunoaște că au fost efectuate mai multe
împușcături cu pauză între ele. Personal a văzut cum Gheorghe Crețu, care în acel moment stătea
cu spatele la el, a tras în mistreți aproximativ cinci împușcături, auzindu-se și alte împușcături.
În acel moment a văzut doi mistreți doborîți între Crețu Gheorghe și Valeriu Svistun, la
aproximativ 20-30 metri de la linia de tragere. Crețu Gheorghe nu s-a încadrat în unghiul permis.
Tot atunci a auzit și o voce care a strigat că este rănit un om. Imediat Valeriu Svistun a oprit
vînătoarea și a poruncit tuturor să iasă la drum. Locul unde a fost rănit Sorin față de locul unde
se afla el la număr era la o distanță de aproximativ 200 metri. L-au urcat imediat pe Sorin pe
bancheta din spate a automobilului lui ***** ***** și au plecat spre spital, vorbea cu S.Paciu,
care era în cunoștință, spunîndu-i mereu că-l doare jos în burtă, el îl ținea de mîină și-l
îmbărbăta. În timp ce se deplasau spre spital a telefonat medicii chirurgi și traumatologi pe care
îi cunoștea, rugîndu-i să organizeze o internare mai rapidă, întrucît era zi de duminică. Începînd
de la postul de grăniceri și prin toată pădurea, inclusiv și în locurile unde s-au petrecut partidele
de vînătoare nu a întâlnit panouri de restricționare cum ar fi „Acces interzis” sau „Vînatul este
interzis” /f.d.234-240 volumul 14, f.d.243-247 volumul 23/.
116. Aceste declarații sunt sprijinite și prin elementele de fapt constatate din rezultatele
acțiunilor procesuale efectuate pe caz, cercetate în cadrul ședinței instanței de judecată, printre
care:
-Volumul 1: procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25.12.2012, cu schema și planșa
fotografică, potrivit căruia a fost examinat locul din parcela 76 subparcela A al cantonului
numărul 4 al sectorului numărul 2 „Călineşti” al masivului forestier al Rezervației Naturale
„Pădurea Domnească” din raionul Făleşti, unde la 23.12.2012 a avut loc o vînătoare soldată cu
rănirea cet.Paciu Sorin, în cadrul cercetării la faţa locului fiind depistate şi ridicate tuburi de
cartușe, care au fost împachetate și sigilate/f.d.76-102/,
-procesul-verbal de cercetare la fața locului suplimentar din 12.01.2013, cu planul-schema și
planșa fotografică, fiind cercetate suplimentar locurile amplasării victimei Paciu Sorin, a lui
*****, a lui Svistun Valeriu, a lui Creţu Gheorghe şi a lui *****. Cu ajutorul detectorului de
mine „Vallon”, în preajma locurilor indicate au fost depistate şi ridicate 2 obiecte din metal, un
tub de cartuș/ f.d.103-111/,
-procesul-verbal suplimentar de cercetare la fața locului din 15.01.2013, cu participarea
specialistului inginerului cadastral al OCT Fălești, cu planșa fotografică şi planuri schemă
anexate a sectorului nr.76 a RN „Pădurea Domnească”, cu indicarea unghiului și distanței între
punctele 3 și 1, unghiul și distanței între punctele 2 și 1 și alte scheme a măsurărilor și explicație
detaliată a distanțelor. Cercetarea suplimentară a avut scopul stabilirii şi efectuării dimensiunilor
exacte, cu consemnarea locului depistării victimei Paciu Sorin, locul amplasării lui Creţu
Gheorghe, Svistun Valeriu, *****, punctele pe carare pe care au ieşit primul și al doilea mistreţi
şi punctele de deteriorare produse pe ramurile de arţar canadian cu ajutorul aparatului de
poziţionare GPS şi tahometrului, cu participarea specialistului *****. Potrivit procesului verbal
în cauză:
- Punctul 1 – se consemnează locul depistării victimei Sorin Paciu,
- Punctul 2 – se consemnează locul amplasării martorului Svistun Valeriu,
- Punctul 3 – se consemnează locul amplasării lui Gheorghe Crețu,
- Punctul C1 - cărarea pe care a ieșit primul mistreț,
- Punctul C2 – cărarea pe care din goană a ieșit al doilea mistreț,
- Punctele D1; D2; D3; D4 – deteriorările produse pe ramurile de arțar canadian.
-Cu ajutorul GPS au fost fixate poziționarea punctelor 1 și 2, cu ajutorul tahometrului au fost
efectuate măsurările distanței și a unghiului, toate datele și coordonatele se păstrează în memoria
tahometrului.
-În rezultatul măsurărilor, a fost întocmită o explicație detaliată a distanțelor între punctele
1,2,3,D1,D2,D3,D4,P1 și P2, cu indicarea coordonatelor, inclusiv distanței între p.3 /Crețu/ -
p.1/Paciu/ - distanța /m/ - 89,697, unghi/grade/- 9.16.531, nivel/m/ - 1,46.
-A fost întocmit plan-schemă privind unghiul și distanța între punctele 3 și 1, din care rezultă că
distanța dintre p.1 și p.3 este 89,697 m, iar unghiul este 9.16.53.
-A fost întocmit plan-schemă privind unghiul și distanța dintre punctele 2 și 1.
-A fost întocmită schemă generală traectoriei pe secțiuni din punctul 3 în punctul 1.
-La fel a fost întocmită schemă detaliată /mărită/ traiectoriei pe secțiuni din punctul 3 în punctul
1, prin punctul D4, pe secțiuni, cu indicarea coordonatelor /f.d.114-125,130-134 volumul 1/.
Din circumstanțele indicate potrivit procesului-verbal respectiv, cu schemele întocmite,
se confirmă, că în direcția victimei Paciu Sorin (îndicat în schema grafică cu poziția nr.1) s-a tras
anume din poziția lui Crețu Gheorghe (indicat în schema grafică cu poziția nr. 3).
Potrivit măsurărilor efectuate în cadrul cercetării la fața locului nominalizate, indicate în
procesul-verbal respectiv, s-a stabilit, că Crețu Gheorghe se afla poziționat, în raport cu victima
Paciu Sorin la un nivel mai jos (-1,46 m), moment enunțat în tabelul întocmit, fapt menționat și
de martorul ***** în declarațiile sale, care a declarat că în partea dreaptă terenul era unul drept,
iar în partea din față era vale, pe Svistun Valeriu îl vedea integral, iar pe Crețu Gheorghe numai
de la jumate în sus, locul unde era amplasat Crețu Gheorghe la vînătoare se afla în văgăună și că
imediat după împușcătură l-a văzut pe Crețu Gheorghe cu fața spre ei, pe cînd Valeriu Svistun
stătea cu spatele, ceea ce denotă că tragerea a fost efectuată de către Gheorghe Crețu, momente
enunțate și prin declarațiile date de inculpatul Svistun Valeriu în ședința judiciară, precum și
reflectate potrivit procesului-verbal de verificare a declarațiilor la fața locului petrecute cu
Svistun Valeriu și cu *****.
Faptul că a fost efectuată împușcătura în direcția victimei Paciu Sorin anume din direcția
țintașului Crețu Gheorghe se confirmă și prin nivelul constatat inclus în tabelul întocmit în
cadrul cercetării la fața locului, anexat la procesul-verbal de cercetare la fața locului cu
măsurărilor efectuate, care indică că Crețu Gheorghe se afla poziționat, în raport cu victima
Paciu Sorin la un nivel mai jos (-1,46 m), fiind sprijinite prin declarațiile lui *****, care a
declarat despre aflarea lui Crețu Gheorghe la nivel mai jos comparativ cu el și Paciu Sorin și că
împușcătura în direcția lui Paciu Sorin a fost din partea lui Crețu Gheorghe, precum și prin
declarațiile martorului *****, a inculpatului Svistun Valeriu, cît și a însuși inculpatului Crețu
Gheorghe, care a declarat că locul unde a fost poziționat de Svistun Valeriu se afla în văgăună.
În același timp, măsurările respective privind poziționarea lui Crețu Gheorghe, în raport cu
victima Paciu Sorin la un nivel mai jos (-1,46 m), sunt întărite și prin declarațiile martorului
***** *****, medic chirurg la ÎMSP „Spitalul raional Fălești”, care a efectuat intervenția
chirurgicală lui Sorin Paciu, care fiind audiat în ședința instanței de fond, a declarat că: „intrarea
glontelui faţă de cuibul în care a fost găsit în corpul lui Paciu Sorin se afla undeva cu 2-3
centimetri mai jos”, declarațiile respective fiind verificate în ședința instanței de apel.
La fel, în rezultatul măsurărilor efectuate pe caz în cadrul cercetării la fața locului din
15.01.2012, a fost întocmită schema generală și schema detaliată /mărită/ a traiectoriei pe
secțiuni, reieșind din locul de aflare a țintașului Crețu Gheorghe, spre locul de aflare a victimei
Paciu Sorin dedusă din deteriorările produse pe ramurile de arțar canadian, astfel, din analiza
traectoriei indicată în aceste scheme, rezultă că în direcția victimei Paciu Sorin s-a tras din
direcția țintașului Crețu Gheorghe /f.d.f.d.124, 125 volumul 1/.
117. Situația de constatare a vinei lui Crețu Gheorghe se demonstrează și prin elementele
de fapt constatate din:
-Volumul 2 - procesul-verbal de examinare din 26.12.2012 a hainelor victimei S.Paciu în care
acesta era îmbrăcat la data de 23.12.2012, cu planșa fotografică, fiind examinate o scurtă
bărbătească de culoare hachi de tip militar, un fes bărbătesc de culoare neagră cu inscripţia
„Leks”, un pulover bărbătesc sport cu fermuar, o pereche de pantaloni bărbăteşti de culoare
hachi, o pereche de pantaloni subţiri de culoare gri, o pereche de ciorapi de culoare neagră, un
maiou bărbătesc subţire, o pereche de chiloţi bărbăteşti de culoare neagră cu inscripţia
„Levante”, hainele examinate, cu excepţia fesului şi ciorapilor, sunt deteriorate avînd cîte un
orificiu pe fiecare haină cu dimensiunile de aproximativ 0,6 cm care a penetrat materialul din
partea din faţă/f.d.3-18,19/,
-procese-verbale din 23.12.2012 și 26.12.2012 de ridicare și examinare a glontelui confecționat
din aliaj metalic depistat și extras în urma intervenției chirurgicale la victima Paciu Sorin, care a
fost ridicat de către procuror prin ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 23.12.2012, din
care rezultă, că în rezultatul examinării s-a stabilit că glontele menționat reprezintă o sferă
confecționată din aliaj metalic cu diametrul de 1 cm pe care este prezentă o deformație
neînsemnată, cu planșa fotografică/f.d.21, 22-25, 26/,
-copii xerox a registrului de evidență a internării bolnavilor și renunțării la spitalizare, registrului
pentru anunțuri la procuratură s.internare și registrului pentru anunțuri la poliție s.internare
/f.d.28-36/,
-fișa medicală a bolnavului Paciu Sorin nr.9066 în original/f.d.37-96/,
-procesul-verbal din 28.12.2012 de ridicare de la Crețu Gheorghe a armei de vînătoare cu țeavă
lisă de model „MȚ 21-12”, calibrul 12 mm și cartușele folosite la vânătoarea din 23.12.2012
/f.d.126-127,128/,
-Volumul 3 - raportul de expertiză-medico-legală nr.146 din 25.12.2012 a cadavrului cet.Paciu
Sorin, din care rezultă concluziile:
-Decesul cet.Paciu Sorin a.n.***** a survenit în urma plăgii penetrante a abdomenului prin
lezare cu armă de foc cu lezarea organelor interne abdominale cu dezvoltarea hemoperitoneului,
anemiei organelor interne, şocului posthemoragic, la ce indică datele documentelor medicale şi
necropsiei cadavrului.
-Aceste leziuni corporale conform datelor documentelor medicale prezentate, au putut fi
pricinuite prin lezare cu arma de foc prin o tragere şi se referă la categoria leziuni corporale
GRAVE, periculoase pentru viața.
-În momentul pricinuirii leziunilor corporale pătimitul se putea afla în poziţie verticală a corpului
sau aproape de ea, cu partea lateral stînga a trunchiului faţă de obiectul vulnerant.
-Conform datelor documentelor medicale orificiul de întrare este localizat pe linia iliacă stînga a
peretelui abdominal-plagă cu diametrul 2,0 cm.
-Topografia regiunii lezate nu permite cu certitudine de a aprecia caracteristicele canalul de
rănire.
-Dintre leziunile corporale depistate şi cauza decesului se prevede legătură cauzală directă/f.d.2-
3/,
- procesul-verbal de ridicare din 16.01.2013 de la magazinul ÎS „Pulbere” a 25 cartușe „Taxo” cu
glonte trio, calibrul 12 în calitate de mostre pentru cercetarea comparativă /f.d.19-21/,
-raportul de expertiză complexă nr.154-161 a Centrului Național de Expertize Judiciare MJ și
nr.8 a Centrului de Medicină Legală din 30.01.2013 Seria BB 006321 , din care rezultă
concluziile:
-2.3. Arma cu nr.”05845”, prezentată la examinare, face parte din categoria armelor de foc de
vânătoare semi-automată, cu ţeava lisă, cu calibrul 12, model “MŢ 21-12”, confecționată
industrial la uzina de armament din în or.Tula, Rusia. Arma prezentată la examinare este în stare
de funcţionare şi utilă pentru trageri. Arma prezentată la examinare nu a fost supusă
modificărilor. Declanşarea împuşcăturii din această armă fără a se acţiona pe trăgaci nu este
posibilă.
-4. Glonțul extras din corpul victimei Paciu Sorin Ion, prezentat spre examinare a fost tras
din armă de vînătoare cu ţeavă lisă de calibrul 12,0 mm.
-5. Tuburile de cartuş depistate în cadrul cercetării la faţa locului (fixate în procesul verbal de
cercetare la faţa locului fixate sub nr.4,6,7,8,9) şi a containerului (fixat în procesul verbal de
cercetare la faţa locului sub nr.12), prezentate spre examinare puteau fi trase din armă (arme) de
vînătoare cu ţeavă lisă de calibrul 12,0 mm.

-6. De stabilit dacă tuburile de cartuş depistate în cadrul cercetării la faţa locului şi glonţul extras
din corpul victimei Paciu Sorin Ion în rezultatul intervenţiei chirurgicale prezentate spre
examinare au fost anterior părţi integrante ale unui cartuş este imposibil din motivul că în
momentul efectuării împuşcăturii lipseşte contactul direct a glonţului cu suprafaţa ţevii/gloanţele
din tuburile „TAXO TPИO” se află în container din polimer/.
-7.Tuburile de cartuşe, depistate în cadrul cercetării la faţa locului şi ambalate în pungile nr.nr.4;
6-9, prezentat spre expertizare au fost trase (împuşcate) din arma de model „MŢ 21-12” cu
numărul ”05845”.
-8. În direcţia victimei ca rezultat al efectuării împuşcăturilor din direcţia punctului nr.1 în
direcţia nr.3 (schema prezentată suplimentar) aproape la 57-58 de metre (direcţia de la drum spre
rîul Prut), au fost depistate patru crengi a unui tufar cu deteriorări.
-9. Reeşind din poziţionarea vânătorilor (ţintaşilor), a locurilor depistării urmelor de
tragere (a tuburilor, containerului, mistreţilor şi a ramurilor de tufişuri), precum şi a
locului de aflare a victimei, a caracterului leziunilor corporale depistate la acesta şi a
modului de deteriorare a hainelor victimei direcţia din care s-a tras în direcţia victimei a
fost din direcția punctului nr.3 în direcția punctului nr.1 (conform schemei prezentate
suplimentar).
-9.Canalul plăgii împuşcate avea o direcţie laterala stânga spre dreapta şi puţin din
anterior spre posterior, formând cu planul frontal un unghi de cca.15°, unghiul fiind
deschis spre stânga. Direcţia canalului rănirii cu schema C.F.L. a procesului-verbal din
25.12.2012, cusută în dosar la pagina nr.67 şi schema prezentată suplimentar putem
constata că corpul pătimitului Paciu Sorin la momentul efectuării împuşcăturii se afla faţă
de linia din punctul „3” în punctul „1” al schemei prezentate suplimentar, cu un unghi de
cca 15º.
-10. Pe obiectele de haine a victimei Paciu Sorin, prezentate spre examinare, urme a factorilor
secundari a împuşcăturii nu au fost depistate.
-11. Deteriorarea de pe obiectele de haine a victimei Paciu Sorin a fost creată ca urmare a
tragerii asupra acestora dintr-o armă de foc cu proiectil, baza cărui îl constituie plumbul,
de la o distantă mai mare de trei metri. Aceste deteriorări au fost create de glontele extras
din corpul victimei în rezultatul intervenţiei chirurgicale.
-12. Glontele extras din corpul victimei în rezultatul intervenţiei chirurgicale are aceiaşi
componenţă chimică cu gloanţele (3 buc.) extrase din cartuşul de model “TAXO ТРИО”,
ridicat de la Creţu Gh.
- Celelalte cartuşe ridicate: de la Svistun V (2 buc.), de la Creţu Gh. (1 buc.) şi de la ***** (7
buc.) se deosebesc după marcaj şi conţinutul încărcării lor/f.d.28-55/,
-planșa fotografică la raportul de expertiză nr.154-161 a CNEJ și nr.8 a CML din 30.01.2013
/f.d.56-75/,
-raportul de expertiză CNEJ nr.289-296 din 22.02.2013 Seria BB 006376, din care rezultă
concluziile:
-4.Unghiul tragerii ţintaşului Gh.Creţu, relativ locului depistării lui Sorin Paciu constituie
aproximativ 9° (faţă de drum); -unghiul zonei plasării a ţintaşului V.Svistun, relativ locului
depistării lui Sorin Paciu, constitue aproximativ 26°(faţă de drum);
-Conform materialelor dosarului nr.2012378040 plasarea ţintaşului ***** este aratată în două
locuri diferite.
-Conform c.f.l. şi schemei din 25.12.2012 f.d.64-67, vol.1) poziţia ţintaşului ***** este arătată
pe schemă sub nr.2, unghiul zonei plasării ţintaşului ***** relativ pătimașului Sorin Paciu, putea
fi aproximativ între 60-70°;

-Conform procesului verbal de audiere a martorului din 14.01.2013 (vol.2 f.d.166-170 şi schemei
anexate f.d.171) „....menţionez că Sorin Paciu se afla după mine la o distanţă de pînă la 1 metru
....”. În cazul dat stabilirea unghiului zonei plasării a țintașului ***** relativ locului depistării lui
Sorin Paciu, este imposibil din motivul indicat în compartimentul „CERCETARE”.
-Totodată efectuarea împuşcăturii din zona (poziţia) ţintaşului ***** (distanţa de 1 m.) în
direcţia lui Sorin Paciu este imposibilă din motivele indicate în RE nr.154-161 din 30.01.2013
(lipsei factorilor secundare a împuşcăturii pe hainele victimei, tragerea s-a efectuat de la o
distanţă mai mare de 3 m).
-Stabilirea unghiului zonei plasării ţintaşilui *****, relativ locului depistării pătimașului Sorin
Paciu este imposibil din motivul lipsei coordonatelor amplasării reciproce – unul față de altul.
- 5-7. Deteriorările de pe suprafeţele fragmentelor de ramuri ridicate în cadrul cercetării la faţa
locului suplimentare din 15.01.2013, au fost create în urma unui impact cu un obiect/e
(proiectil/e) de formă sferică, de culoare întunecată, baza căruia (cărora) îl constituie plumbul, cu
planșa fotografică la raportul de expertiză nr.289-296 din 22.02.2013 /f.d.75-86, f.d.87-98/,
-raportul de expertiză medico-legală al Centrului de Medicină Legală nr.237 din 26.02.2013, din
care rezultă concluziile:
-În baza rezultatelor obţinute la investigaţiile efectuate pentru soluţionarea întrebărilor expuse în
ordonanţă şi conform fişei medicale nr.9066 a bolnavului de staţionar din IMSP SR Făleşti,
secţia reanimare, data de internare 23.12.2012, ora 13.40, pe numele Paciu Sorin, *****
a.n., sex masculin, IDNP *****, ajung la următoarele concluzii:
-1. Conform fişei medicale nr.9066 a bolnavului de staţionar din IMSP SR Făleşti, secţia
reanimare, data de internare 23.12.2012, ora 13.40, sîngele cet.Paciu Sorin, ***** a.n., sex
masculin, IDNP *****, este de grupa A(II), Rh pozitiv.
-2. În urmele de pe obiectul metalic, denumit în ordonanţă şi pe ambalaj glonţ, şi în urmele de pe
hîrtia de ambalaj pentru mănuşi chirurgicale, prezentată împreună cu obiectul metalic
nominalizat într-un ambalaj comun, a fost găsit sînge de om şi depistate antigenul A, iar în
urmele de pe hîrtia de ambalaj pentru mănuşi chirurgicale - încă şi aglutinina beta.
-3. Aşadar, sîngele pe obiectul metalic şi pe hîrtia de ambalaj pentru mănuşi chirurgicale aparţine
persoanei cu grupa sanguină Abeta /A(II)/, fapt ce nu exclude în cazul dat provenienţa lui de la
cet.Paciu Sorin, ***** a.n., cu anexa /f.d.105-108, f.d.109-111/,
-Volumul 4: copia procesul-verbal de verificare a declarațiilor martorului ***** la locul
infracțiunii din 17.01.2013 și anexă la procesul-verbal de verificare la fața locului a declarațiilor
martorului *****, din care rezultă, că martorul ***** a declarat, printre altele, că: ”Eu personal
am fost amplasat în colțul care unește drumul și sectorul respectiv de pădure. Eu m-am
poziționat după drum spriginîndu-mă cu spatele de un copac. În stînga de la mine era Svistun
Valeriu, iar ***** era în dreapta. În stînga după Svistun era Gheorghe Crețu, după Crețu era
persoana pe nume *****. Sorin Paciu se afla lîngă mine. El stătea lîngă mine, la o distanță pînă
la un metru și noi discutam încet. După ce s-a început vînătoarea, am auzit vre-o cinci
împușcături din partea stîngă, am observat că Svistun Valeriu era poziționat cu spatele spre
mine, iar Gheorghe Crețu era cu fața spre mine, arma fiind îndreptată spre noi. Atunci Sorin
Paciu a strigat că este rănit. El era sprijinit de copac, în picioare, cu fața spre sectorul de pădure,
iar eu în momentul împușcăturii eram cu spatele la el. Atunci am strigat lui Gheorghe Crețu care
era cu arma îndreptată spre noi, după ce am pus arma și m-am apropiat de Sorin. Tot atunci s-a
apropiat și Valeriu Svistun..”. Totodată, la fața locului în parcela de pădure nr.76 a cantonului
nr.4 a Ocolului silvic Călinești a RN Pădurea Domnească, martorul ***** succint a relatat unde
și cum au fost poziționați țintașii, de unde urmau să vină gonașii, direcția de unde și cum s-au
deplasat mistreții, poziția țintașilor în vizorul cărora s-au aflat mistreții, direcția în care s-a
împușcat /f.d.41-47/,
-copia procesului-verbal de verificare a declarațiilor martorului Svistun Valeriu la locul
infracțiunii din 17.01.2013 și anexă la procesul-verbal de verificare la fața locului a declarațiilor
martorului Svistun V. /f.d.56-57, 58-67/,
-copia procesului-verbal de verificare a declarațiilor martorului ***** la locul infracțiunii din
17.01.2013 cu anexă /f.d.70-71, 72-78/,
-Volumul 6: -copia ordinului nr.95-P din 29.11.2012 cu privire la deschiderea vânătorii la
mistreți în anul 2012 emis de Rezervația „Pădurea Domnească” ÎS /f.d.137-139/,
-copia ordinului nr.168 din 14.09.2012 cu anexa privind cota de recoltare a mistreților în
fondurile de vînătoare ale Agenției „Modsilva” și reglarea numerică a acestuia în arii naturale
protejate de stat, anul 2012 /f.d.144-150/,
-extras din procesul-verbal al ședinței Consiliului Științific al RN „Pădurea Domnească” ÎS din
19.07.2012 /f.d.151/,
-copia ordinului nr.204 din 14.11.2012 emis de directorul Agenției „Moldsilva” privind
completarea ordinului nr.168 din 14.09.2012 „Cu privire la deschiderea vânătoarei la mistreți în
anul 2012” /f.d.203/,
-copia dispoziției nr.D-90 din 15.11.2012 cu privire la coordonarea zonelor de vînătoare în zona
de frontieră și cooperare cu serviciile cointeresate /f.d.205-206/,
-Volumul 7: procesul-verbal de ridicare din 14.01.2013 de la Societatea Vînătorilor și Pescarilor
din RM a dosarului personal a lui Crețu Gh. cu anexa /f.d.7-9, 10-14, 2-47/.
-Volumul 15: - declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, verificate în
ședința instanței de apel, din care rezultă, că în dimineața zilei de 23.12.2012 s-au deplasat spre
canton la vînătoare împreună cu *****, ***** și Sorin Paciu. Ajungînd la canton, de către
Irimciuc și Svistun Valeriu au fost citite instrucțiunile de securitate la vânătoare. Au verificat ce
arme și ce gloanțe aveau și au semnat în niște borderouri, iar după aceasta au plecat cu mașinile
la locul poziționării. După pornirea goanei, la un moment dat au fost anunțați să se întoarcă cu
toții la mașini, că s-a întîmplat ceva și vânătoarea nu mai poate continua. În grupul lor nu s-a
efectuat împușcături, în celălalt grup s-au efectuat împușcături, care s-au auzit foarte încet.
Grupul lor de țintași erau poziționați într-o linie, fiind *****, *****, ***** și Lupu, ***** nu
era cu ei. Nu a văzut nici un marcaj „Vînătoare interzisă” sau „Acces limitat” începînd de la
marginea pădurii pînă la locul unde au fost poziționați și înapoi. După ce s-au întors, din
discuțiile persoanelor prezente a înțeles că a fost rănit Sorin, care deja era transportat la spital. La
data de 25.12.2012 ***** i-a comunicat că Sorin a decedat. Cine l-a rănit pe Sorin Paciu nu a
văzut, dar din vorbe s-a auzit că a tras Gheorghe Crețu. Localnicii vânători vorbeau că Gheorghe
Crețu a tras și vorbeau de glonte „TRIO”. ***** i-a spus că Sorin era alături de el și glontele
putea să nimerească în el, dar nu în Sorin /f.d.4-11 volumul 15/,
-declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond, verificate în ședința instanței de apel,
din care rezultă, că la 22.12.2012 a primit invitație de la Sorin să meargă la vînătoare, duminică
dimineața împreună cu *****, Sorin și ***** ***** au mers spre Fălești, au primit instructajul,
în cadrul căruia li s-a spus în care animale să tragă, în ce mod și cu ce cartușe, au prezentat
cartușele spre verificare, s-au semnat în borderou și au prezentat carnetul de vînător, după care a
urcat într-o mașină și au mers la locul destinației, unde au fost repartizați la numere de către
Irimciuc. La vînătoare a participat în calitate de țintaș. În partea sa dreaptă era poziționat *****
*****, iar în partea stîngă nu se afla nimeni. Au stat un timp îndelungat, însă nimeni nu a tras
nici un foc. Undeva departe s-au auzit câteva împușcături din armă. După aceasta vânătoarea a
fost oprită, aflînd despre cele întîmplate, Paciu Sorin a fost adus la spital cu automobilul, unde a
fost operat, ulterior a fost informat de către prietenul lor comun că Sorin Paciu a decedat/f.d.13-
16 volumul 15/,
-declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, verificate în ședința instanței de
apel, din care rezultă, că ***** l-a informat că la 23.12.2012 se organizează o vânătoare de
mistreți în Rezervația „Pădurea Domneasca”, fiind invitat să participe. La 23.12.2012 cu *****
au plecat, în localitatea Călinești raionul Fălești, la punctul de frontieră bariera era închisă, iar
lîngă barieră era un polițist de frontieră, care s-a apropiat și a înregistrat numărul de
înmatriculare, după aceea a permis intrarea pe teritoriul Rezervației, ridicând bariera. Cînd au
ajuns la canton acolo deja erau Ion Lupu, Ion *****, Gheorghe Crețu și alții, Ion Lupu i-a spus
că sunt eliberate două autorizații de vînătoare și că este prima vânătoare din anul 2012 în
Rezervația „Pădurea Domneasca” în baza Hotărîrii Guvernului nr.606. Valeriu Svistun a petrecut
instruirea, descriindu-le amănunțit cum se efectuează vânătoarea, ce cartușe urmează să fie
utilizate, regulile de securitate la vânătoare, atât pentru vânători, cât și pentru gonași. Totodată a
menționat că sunt interzise cartușele carteci și trio. La locul stabilit, Denis Irimciuc a repartizat
vânătorii la număr, unde să stea fiecare, atât el, cât și ceilalți prezenți îndeplineau indicațiile
organizatorilor de vânătoare în calitate de vânători, indiferent de funcțiile deținute în afara
vânătorii. Din grupul lor de țintați au mai făcut parte Ion Lupu, Ion *****, ***** și alții. Crețu
Gheorghe și ***** nu au făcut parte din grupul lor. La acea vînătoare nu a tras nici un foc din
armă. De către Denis Irimciuc a fost oprită vânătoarea, motivînd că cineva a fost rănit și trebuie
să meargă cu toții la canton. Valeriu Svistun foarte indignat a întrebat de Crețu Gheorghe „Mata
a-i tras? eu doar am spus să nu împușcați cu carteci” la care Crețu Gheorghe a răspuns „Eu nu
am împușcat cu carteci, eu am împușcat cu trio”, iar Svistun i-a zis: „Care trio? Eu doar am spus
să trageți numai cu glonte”. Tot atunci a aflat că a fost rănit Sorin, fiind transportat la spitalul din
Fălești. Din câte cunoaște au fost vînați de grupa cealaltă doi mistreți, deoarece i-a văzut la
canton, cînd i-a adus un căruțaș pe sanie /f.d.38-45 volumul 15/,
-declarațiile martorului ***** Ion depuse în instanța de fond, verificate în ședința instanței de
apel, din care rezultă, că la 23.12.2012 în cadrul instructajului petrecut de Valeriu Svistun li s-a
explicat cum trebuie să se comporte la vînătoare, vizual au fost verificate armele. Totodată au
fost atenționați că la vânătoare se permite să dețină numai cartușe cu un singur glonte, au semnat
în registrul securității, fiind formate două grupuri și au fost desemnați doi responsabili care erau
angajații Rezervației. Ajungînd la locul stabilit unde urma să se desfășoare vînătoare, a fost
așezat de către Denis Irimciuc, între ***** ***** și Ion Lupu și a participat în calitate de țintaș.
Stând la număr a auzit undeva departe împușcături. Atât el, cât și cei care erau alături nu au
efectuat nici o împușcătură, iar aproximativ peste 1,5-2 ore, cineva a dat indicații ca să fie oprită
vânătoarea, aflînd că a fost rănit un băiat Sorin, care a fost transportat la spitalul din raionul
Fălești, ulterior a aflat că numele acestuia este Paciu. În drum spre Chișinău, Gheorghe Crețu i-a
spus, că incidentul s-a petrecut în zona unde se afla el, că au fost mai multe împușcături în zona
unde se afla Sorin și că a împușcat și el în mistreți, acolo unde a fost împușcat Sorin. În timp ce
se afla la canton a văzut cum s-a apropiat o sanie cu doi mistreți. Nu a văzut niciun panou, nici o
inscripție și nici un semn precum că vânatul este interzis/f.d.80-83/,

-declarațiile martorului ***** ***** depuse în instanța de fond, din care rezultă, că la
vânătoarea din 23.12.2012 a fost invitat de către Paciu Sorin, la vânătoarea respectivă a participat
în calitate de țintaș și a folosit