Sunteți pe pagina 1din 1

Era odată în ţinutul Uz un om pe care îl chema Iov şi acest om era fără

prihană şi drept; se temea de Dumnezeu şi se ferea de ce este rău… Și într-o


zi…A sosit un vestitor la Iov şi i-a spus: "Boii erau la arătură şi asinele păşteau pe
lângă ei; atunci Sabeenii au năvălit asupra lor, au pus mâna pe vite, şi pe robi i-au
trecut prin ascuţişul sabiei. Şi am scăpat numai eu singur şi am venit să-ţi dau de
veste!" … Nu a sfârşit vorba bine şi altul a sosit şi a spus: "Focul lui Dumnezeu a
căzut din cer şi a ars oile tale şi pe robii tăi şi i-a mistuit. Şi am scăpat numai eu
singur şi am venit să-ţi dau de veste!" … Nu a sfârşit vorba bine şi altul a sosit şi a
spus: "Caldeii, împărţiţi în trei cete, au dat năvală peste cămilele tale şi le-au
ridicat şi pe robi i-au trecut prin ascuţişul sabiei. Şi am scăpat numai eu singur şi
am venit să-ţi dau de veste!" … Nu sfârşise vorba bine şi altul a sosit şi a spus:
"Feciorii tăi şi fetele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor mai mare …Şi
iată că un vânt puternic s-a stârnit dinspre pustiu şi a izbit în cele patru colţuri ale
casei şi casa s-a prăbuşit peste tineri şi ei au murit. Şi am scăpat numai eu singur
şi am venit să-ţi dau de veste". … Atunci Iov…a rostit: "Gol am ieşit din
pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat,
Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat!" … Şi întru toate acestea,
Iov nu a păcătuit şi nu a rostit nici un cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. …
a fost lovit Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creştetul capului. … Atunci
nevasta lui a zis către el: "Te ţii mereu în statornicia ta? Blesteamă pe Dumnezeu
şi mori! … Dar Iov i-a răspuns: " Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune,
nu vom primi oare şi pe cele rele?" Şi în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu
buzele sale. …Şi Domnul l-a pus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce
s-a rugat pentru prieteni, şi i-a întors îndoit tot ce avusese mai înainte. … Şi Iov a
mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi,
până la al patrulea neam … Şi Iov a murit bătrân şi încărcat de zile.

(IOV 1, 1, 14-22; 2, 7-10; 42, 10, 16-17)