Sunteți pe pagina 1din 2

Nume elev_________________________ Data : 12.04.

2018

Cioc ! Cioc ! Cioc !


după Emil Gârleanu

Într-o toamnă aurie ca acum, veveriţa apornit să-şi caute provizii pentru iarnă. A căutat prin toată pădurea şi, într-o
bună zi, a dat peste un pom ciudat. Avea roada rotundă, tare, dar cu miezul gustos. Dăduse peste alun.
I-au plăcut alunele şi, fiinţă prevăzătoare, a cărat toată toamna, până şi-a umplut toată scorbura. Se bucura că dăduse
norocul peste dânsa. Făcea planuri să nu se mişte toată iarna din căsuţă.
Într-o bună dimineaţă, se zgârie la picior într-o coajă de alună. De unde? Că ea nici nu se atinsese de merindele
strânse. Cercetează: un sfert din alune - mâncate!
S-a mâniat veveriţa şi s-a pus la pândă să prindă hoţul. S-a ghemuit în fundul scorburii. Ce era? Ciocănitoarea, cum e
ea: sai ici, vâră-te colea, a dat de scorbură, în scorbură alune, şi...craţ-craţ-craţ! S-a pus pe mâncat. Din ziua aceea
venea în fiecare amiază să-şi ia prânzul... A sosit şi acum tot aşa grăbită, dar de-abia intră în scorbură şi veverita se şi
repezi asupra ei. Ciocănitoarea voi să o zbughească afară, dar veveriţa o prinse de coadă. Dă-i în sus, dă-i în jos, lăsă
coada în laba veveriţei şi...pe-aici ţi-i drumul!
Mai târziu, când i-a venit inima la loc şi s-a văzut fără coadă, s-a întors la veveriţă să se roage de dânsa. N-a mai
intrat în scorbura. A bătut cu ciocul :
Cioc! Cioc! Cioc! Dar veveriţa îşi mutase culcuşul. De atunci, mereu ciocăneşte la fiecare copac, dar nici că dă de
răspuns.

 Citește textul „Cioc! Cioc! Cioc!” după Emil Gârleanu .


 Răspunde la întrebări:
1) Care este titlul ?
__________________________________________________________________
2) Cine este autorul?
__________________________________________________________________
3) Cine a dat peste un pom ciudat?
__________________________________________________________________
4) Cum era poama (fructul) acelui pomul?
__________________________________________________________________
5) Peste ce pom dăduse, de fapt, veverița?
__________________________________________________________________
 Alege varianta corectă:
1) Veverița rosese o iarnă întreagă la :
a) alune b)coaja copacilor c) ghinde d) mere

2)Ca să nu o mai pățească așa cum o mai pățise, veverița s-a gândit să :
a) strângă ghinde b) ascundă prune c) strângă alune d) cânte

3)Veverița și-a umplut scorbura cu alune :


a) din vară b) din iarnă c) din primăvară d) de cu toamna

4)Într-o dimineață se zgârie la picior :


a) într-o coajă b) într-un ac c) într-un cui d) în scorbură

5)Veverița s-a pus la pândă să prindă :


a) hoțul b) veverița c) ciocănitoarea d) ursul
 Completează enunțurile :
S-a ghemuit ...................................................., una cu ..........................., și-a
așteptat. Ce era? Ciocănitoarea, cum o vezi: sai ici, vâră-te colea, dă de
.................................., în ................................ de ......................................, și, cum e
iscusită, a înțeles ea că-n alune trebuie să fie ceva. Plisc are, slavă Domnului! Craț!
Iacă și .......................................... . Bun! Craț- craț- craț, s-a pus pe
.............................. . Din ziua aceea .................................... în fiece amiază să-și ia
.......................... . În dimineața când o pândea veverița, a sosit tot așa
........................................., dar de-abia întră în ........................................, că veverița
se repezi. Ciocănitoarea vru s-o zbughească afară, dar veverița o prinsese de
....................................! Dă-i în sus, dă-i în jos, lasă coada, ca
......................................., în laba veveriței, și pe ici ți-i drumul. N-a mai intrat în
scorbura ei și, smerită, a bătut cu ciocul: Cioc! cioc! cioc! Dar veverița își mutase
..........................................! De atunci mereu ciocănește la fiecare copac, dar nici că
dă de răspuns...

1) Cuvântul cu cel mare număr de silabe este :


a) dimineața b) coadă c)ciocănitoare d) alune

2) Ultimul enunț este format din :


a) 13 cuvinte b) 10 cuvinte c) 8 cuvinte d) 15 cuvinte

3) Propoziția care răspunde la întrebarea Cine mâncase un sfert din alunele veveriței? este :
a) Veverița a strâns alune.
b) Ciocănitoarea a intrat în scorbura veveriței.
c) Ciocănitoarea mâncase un sfert din alunele veveriței.
d) Ciocănitoarea era hoțul.

4) Înțelesul opus al cuvântului ”intrase” este :


a) ieșise b) intrase c) plecase d) fusese

5) Cuvintele veveriță, dimineață, și ciocănește sunt formate din :


a) 2 silabe b) 3 silabe c)1 silabă d) 4 silabe

6) Cuvântul alintat este :


a) veveriță b) dimineață c) copăcel d) culcuș

7) Cuvântul care nu denumește un singur obiect este :


a) picior b) alune c) coajă d) pom

8) Care grup de litere apare de cele mai multe ori în text?


a) che b) gi c) ghi d)ci

9) La sfârșitul propoziției „ De unde coji de alune ” , vei pune :


a) punct b) virgulă c) două puncte d) semnul întrebării.

10) Alcătuiește propoziții în care cuvântul „cioc” să aibă înțelesuri diferite.


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și