Sunteți pe pagina 1din 1

Prezentarea lectorilor la cursul TEHNICA AUDTULUI ENERGETIC organizat de Asociatia Auditorilor

Energetici pentru Cladiri din Romania (AAECR).

1. Prof.univ.dr.ing. Emilia-Cerna MLADIN – Cadru didactic la Universitatea Politehnica Bucuresti,


Departamentul Termotehnica, Motoare, Echipamente Termice si Frigorifice – Presedinte al
AAECR (membru fondator) – auditor energetic din 2004.
2. Cerc. St. gr. I. Dan-Basarab BERBECARU – Director General la IPCT Instalatii – Vicepresedinte al
AAECR (membru fondator) – auditor energetic din 2004.
3. Conf. univ. Dr.ing. Mihaela-Stela GEORGESCU – Cadru didactic la Universitatea de Arhitectura si
Urbanism Ion Mincu din Bucuresti – Director Tehnic la IPCT Bucuresti – auditor energetic din
2004 (membru fondator al AAECR).
4. MS. Arh. Steluta SERBANESCU – Directia Tehnica ISPE Bucuresti – Membru al AAECR – auditor
energetic din 2006.
5. MS. ing. Daniela ROTARIU – Directia Tehnica RADET Bucuresti – Vicepresedinte al AAECR –
auditor energetic din 2007.
6. Cerc. St. gr. II. Raluca CAZANESCU – Director Marketing – Dezvoltare la IPCT Instalatii – membru
fondator al AAECR, auditor energetic din 2007.
7. MS. ing. Liliana GEORGESCU – RADET Bucuresti – Secretar General al AAECR – auditor energetic
din 2007.