Sunteți pe pagina 1din 2

CITAREA

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. ACTELE DE PROCEDURĂ 6
Secțiunea 1. Aspecte generale privind actele de procedură 6
Secțiunea 2. Validitatea actelor de procedură 7
CAPITOLUL II. CITAREA ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ 9
Secțiunea 1. Reguli generale. 9
Secțiunea 2. Procedura de citare. Organele competente și modalitățile de comunicare 14
2.1 Comunicarea din oficiu. 14
2.2. Comunicarea făcută de parte 16
2.3. Comunicarea prin agenții procedurali sau alți salariați ai instanțelor 17
2.4. Citare și comunicarea prin poștă 18
2.5. Citarea prin mijloace care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii
acestuia 19
2.6. Comunicarea prin avocați sau cosilieri juridici 19
2.7. Citarea prin publicitate 21
CAPITOLUL III. CUPRINSUL CITAȚIEI ȘI ÎNMÂNAREA ACESTEIA 23
Secțiunea 1. Cuprinsul citației. 23
Secțiunea 2. Înmânarea citației 28
Secțiunea 3. Locul citării 31
CONCLUZII 35
BIBLIOGRAFIE 40
Citarea si mandatul de aducere in procesul penal

INTRODUCERE

S-ar putea să vă placă și