Sunteți pe pagina 1din 5

INTRODUCERE ÎN ANTROPOLOGIA CULTURALĂ

LUC, anul al II-lea, semestrul al II-lea


februarie-mai 2019 (întâlniri săptămânale)

Titular de curs: Conf. univ. dr. Cristina Bogdan

1. Etnografie / Etnologie / Antropologie (distincţii conceptuale). Constituirea


domeniului ştiinţific al antropologiei. Ramurile antropologiei (biologică,
preistorică, lingvistică, psihologică, socială şi culturală). Domenii conexe.
Diferența istorie / antropologie.

2. Privirea antropologică (raportul a privi / a vedea). Decentrarea interpersonală.


„Preistoria” antropologiei – descoperirea alterităţii. Meseria de antropolog.
Experiența terenului.

3. Identitate şi alteritate. Tipuri de identitate (de faţadă, diferenţială, atribuită şi


prescrisă, negativă). Structura identitară (cf. Alex Muchielli). Stereotipii pozitive
şi negative; prejudecăţi legate de Străin. „Coduri” diferenţiatoare.

4. Noi şi Ceilalţi. „Umbra” Străinului. Etnocentrismul. Problema raselor. Rasism /


rasialism. Fenomenul aculturaţiei (definiţii, tipologie, caracteristici, exemple).
Aculturaţia impusă / aculturaţia spontană.

5. Practicile scrisului și ale lecturii în diverse culturi în durata lungă.

6. Tipologii ale lecturii (Marcel Proust, Daniel Pennac). Relația cititorului cu cartea
în funcție de formatul ei și de epocă (volumen, codex, e-book, lectura pe ecranul
calculatorului ș.a.). Campanii destinate lecturii. 2019 – anul cărții în România.

7. Antropologia corpului. Între natură și cultură. Corpul ca instrument al


individualizării. Perechi dihotomice în construcția imaginii despre trup: frumos /
urât; tânăr / bătrân; sănătos / bolnav; întreg / mutilat etc. Corpul modificat
genetic. Fenomenul cyborgizării.

8. Antropologia culturală a mărcilor corporale (tatuaj, piercing, scarificare ș.a.).


Funcții și roluri ale modificărilor corporale în diverse culturi de-a lungul
timpului.

9. și 10. Antropologia simțurilor.

11. Cultura materială. Funcţiile obiectelor în societăţile tradiţionale / moderne şi


foloasele privirii.

1
12. Obiecte tradiţionale în contexte muzeografice actuale. Muzeul ca loc al memoriei.
Muzeul-mamă / Muzeul-tată (Irina Nicolau). Tipuri de muzee și funcțiile lor.

13. Strategii și forme ale comunicării în spațiul real și în mediul on-line.

14. Curs recapitulativ / ieșire pe teren / vizită la un muzeu.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ A DOMENIULUI (ORIENTATIVĂ),


cu specială referire la temele pe care le vom discuta la curs și la seminar1

Marc AUGÉ, Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Ed.


Seuil, 1992;
Marc AUGÉ, Le métier d’anthropologue. Sens et liberté, Paris, Ed. Galilée, 2006;
Marc AUGÉ, Pour une anthropologie de la mobilité, Paris, Ed. Payot & Rivages, 2012;
Constantin BĂRBULESCU, Imaginarul corpului uman. Între cultura ţărănească şi
cultura savantă (secolele XIX-XX), Bucureşti, Ed. Paideia, 2005;
Cristina BOGDAN, Silvia MARIN BARUTCIEFF (coord.), Obiecte și urmele lor.
Priviri istorice, povești antropologice, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2017;
Pierre BONTE, Michel IZARD (coord.), Dicţionar de etnologie şi antropologie, ed. a
II-a, Iaşi, Ed. Polirom, 2007;
Catherine CHALIER, Sagesse des sens. Le regard et l’écoute dans la tradition hébraïque,
Paris, Ed. Albin Michel, 1995;
Constance CLASSEN (ed.), The Book of Touch, Montreal, Ed. Berg, 2005;
Peter COLLETT, Cartea gesturilor europene, trad. de Andreea Răsuceanu, Bucureşti, Ed.
Trei, 2006;
Jean COPANS, Introducere în etnologie şi antropologie, trad. de Elisabeta Stănciulescu
şi Ionela Ciobănaşu, Iaşi, Ed. Polirom, 1999;
Alain CORBIN, Les Cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible, Paris, Ed.
Albin Michel, 1994;
Alain CORBIN, Le miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social. XVIIIe-XIXe
siècles, Paris, Ed. Flammarion, 2008;
Alain CORBIN, Jean-Jacques COURTINE, Georges VIGARELLO, Istoria corpului, vol.
I (De la Renaştere la Secolul Luminilor), Bucureşti, Grupul Editorial Art, 2008;
Vincent DEBAENE, L’Adieu au voyage. L’ethnologie française entre science et
littérature, Paris, Ed. Gallimard, 2010;

1
Pe baza acestei bibliografii, se construiește materia cursului de antropologie culturală. V-o precizez aici
pentru că poate intenționați să aprofundați o temă sau alta și vă poate folosi. Obligatoriu de citit sunt doar
fragmentele de text pentru seminar.

2
Robert DELIÈGE, O istorie a antropologiei. Şcoli. Autori. Teorii, trad. de Ioan T. Biţa,
Chişinău, Ed. Cartier istoric, 2007;
Robert DELIÈGE, Introducere în antropologia structurală. Lévi-Strauss astăzi, trad. de
Ioan T. Biţa, Chişinău, Ed. Cartier istoric, 2008;
Mădălina DIACONU, Despre miresme şi duhori. O interpretare fenomenologică a
olfacţiei, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2007;
Mădălina DIACONU, De gustibus. Breviar de gastrosofie, Iași, Ed. Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, 2013;
Pascal DIBIE, La passion du regard, Paris, Ed. Métailié, 1998;
Lucia Simona DINESCU, Corpul în imaginarul virtual, Iaşi, Ed. Polirom, 2007;
Johannes FABIAN, Le Temps et les Autres. Comment l’anthropologie construit son objet
[Time and Other. How Anthropology makes its Object], trad. din engleză de Estelle
Henry-Bossoney şi Bernard Müller, Ed. Anacharsis, 2006 (sau orice altă ediţie);
Gilles FERRÉOL, Guy JUCQUOIS (coord.), Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor
interculturale, trad. de Nadia Farcaş, Iaşi, Ed. Polirom, 2005;
Alin GAVRELIUC, O călătorie alături de „celălalt”. Studii de psihologie socială,
Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2002;
Nicu GAVRILUŢĂ, Antropologie socială şi culturală, Iaşi, Ed. Polirom, 2009;
Clifford GEERTZ, The Interpretation of Cultures, New York, Ed. Basic Books, 1973;
Clifford GEERTZ, Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir, trad. de l’anglais par
Denise Paulme, Paris, Ed. Presses Universitaires de Paris, 1986 (ediția princeps New
York, Ed. Basic Books, 1983);
Marie-Odile GERAUD, Olivier LESERVOISIER, Richard POTTIER, Noţiunile cheie
ale etnologiei. Analize şi texte, trad. de Dana Ligia Ilin, Iaşi, Ed. Polirom, 2001;
Erving GOFFMAN, Viaţa cotidiană ca spectacol, ed. a II-a, trad. de Simona Drăgan şi
Laura Albulescu, Bucureşti, Ed. Comunicare.ro, 2007;
François HARTOG, Le miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, Paris,
Ed. Gallimard, 1991;
Carl HAVELANGE, De l’oeil et du monde. Une histoire du regard au seuil de la
modernité, Paris, Ed. Fayard, 1998;
Petru ILUŢ, Sociopsihologia şi antropologia familiei, Iaşi, Ed. Polirom, 2005;
Istoria urâtului, ediţie îngr. de Umberto ECO, trad. de Oana Sălişteanu şi Anamaria
Gebăilă, Bucureşti, Ed. Enciclopedia Rao, 2007;
Mondher KILANI, Anthropologie. Du local au global, Paris, Ed. Armand Colin, 2009;
François LAPLANTINE, L’anthropologie, Paris, Ed. Petite Bibliothèque Payot, 2001;
David LE BRETON, Despre tăcere, trad. de Constantin Zaharia, Bucureşti, Ed. All,
2001;

3
David LE BRETON, Des Visages. Essai d’anthropologie, Paris, Ed. Métailié, 2003;
David LE BRETON, La Saveur du Monde. Une anthropologie des sens, Paris, Ed.
Métailié, 2006;
David LE BRETON, Antropologia corpului şi modernitatea, trad. de Liliana Rusu,
Chişinău, Ed. Cartier, 2009;
Claude LÉVI-STRAUSS, Antropologia structurală, trad. de I. Pecher, Bucureşti, Ed.
Politică, 1978;
Claude LÉVI-STRAUSS, Rasă şi istorie, trad. de Dumitru Scorţanu, Iaşi, Ed. Fides,
1996;
Claude LÉVI-STRAUSS, Gândirea sălbatică, ed. a II-a, trad. de I. Pecher, Iaşi, Ed.
Polirom, 2011;
Claude LÉVI-STRAUSS, Antropologia și problemele lumii moderne, trad. de Giuliano
Sfichi, Iași, Ed. Polirom, 2011;
Ralph LINTON, Fundamentul cultural al personalităţii, trad. de Sergiu Săraru,
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968;
Marcel MAUSS, Manuel d’ethnographie, Paris, Ed. Petite Bibliothèque Payot, 2002 (sau
orice altă ediţie);
Marianne MESNIL, Assia POPOVA, Dincolo de Dunăre. Studii de etnologie balcanică,
trad. de Ana Mihăilescu şi Mariana Rădulescu, Bucureşti, Ed. Paideia, 2007;
Dan C. MIHĂILESCU (ed.), Cartea simțurilor, București, Ed. Humanitas, 2015;
Vintilă MIHĂILESCU, Antropologie. Cinci introduceri, Iaşi, Ed. Polirom, 2007;
Vintilă MIHĂILESCU (coord.), Etnografii urbane. Cotidianul văzut de aproape, Iaşi, Ed.
Polirom, 2009;
Vintilă MIHĂILESCU, Sfârşitul jocului. România celor 20 de ani, Bucureşti, Ed. Curtea
Veche, 2010;
Vintilă MIHĂILESCU, Scutecele națiunii și hainele împăratului. Note de antropologie
publică, Iași, Ed. Polirom, 2013;
Vintilă MIHĂILESCU, Apologia pârleazului, Iași, Ed. Polirom, 2015;
Achim MIHU, Antropologia culturală, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002;
Irina NICOLAU, Talmeș-balmeș de etnologie și multe altele, București, Ed. Ars Docendi,
2012;
Sorin PRIBAC, Orientări şi curente în antropologia culturală, Timişoara, Ed.
Universităţii de Vest, 2004;
Marshall SAHLINS, La découverte du vrai Sauvage et autres essais, trad. din engl. în fr.
de Claudie Voisenat, Paris, Ed. Gallimard, 2007;
Martine SEGALEN (coord.), Etnologie. Concepte și arii culturale, Timișoara, Ed.
Amarcord, 2002;

4
Tzvetan TODOROV, Cucerirea Americii. Problema Celuilalt, trad. de Magdalena
Jeanrenaud, Iaşi, Ed. Institutului European, 1994;
Tzvetan TODOROV, Noi şi ceilalţi. Despre diversitate, trad. de Alex. Vlad, Iaşi, Ed.
Institutului European, 1999;
Tzvetan TODOROV, Viaţa comună. Eseu de antropologie generală, trad. de Geanina
Tivdă, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2009;
Georges VIGARELLO, O istorie a frumuseţii. Corpul şi arta înfrumuseţării din
Renaştere până în zilele noastre, trad. de Luana Stoica, Bucureşti, Ed. Cartier, 2006;
Dominique ZAHAN, „L’homme et la couleur”, în Histoire des moeurs, tome I (Les
coordonnées de l’homme et la culture matérielle), vol. 1, Paris, Ed. Gallimard, 1990, pp.
115-180.